içinde

2023 Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında Mülakat Var mı ?

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

Resmi Gazete‘de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alımında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yapılan yönetmelik değişikliğiyle Sağlık Bakanlığı’nın 2023 yılında yapacağı sürekli işçi alımında da sözlü sınav yapılmayacak.

17 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre 2023 yılı işçi alımlarında da kamu kurumları sözlü sınav yapmayacak.

İşte Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik:

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesinde yer alan “2022 yılı” ibaresi “2022 ve 2023 yıllan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İşte üzerinde değişiklik yapılan Geçici 10. madde

Geçici Madde 10 – (Ek madde: 13.01.2022 – 5098 s. CB. Kararı/1. md.)

(1) 2022 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri ile diğer hizmetler için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilir. Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla belirlenir. Sağlık Bakanlığınca yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

ambulans kazası erzincan

Vaka Taşıyan Ambulans ile Evde Sağlık Hasta Nakil Aracı Çarpıştı !

para

Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli Promosyonları için Bankaların Genel Müdürleriyle görüşüyor !