Vasküler tonik nedir ?

« Back to Glossary Index

Vasküler tonik: Damar kuvvetlendirici

« Sözlük Dizinine Geri Dön

Ürolityaz nedir ?

Vazoaktif nedir ?