Ürolityaz nedir ?

« Back to Glossary Index

Ürolityaz: Üriner sistemde taş oluşması

« Sözlük Dizinine Geri Dön

Ürokolitik nedir ?

Vasküler tonik nedir ?