içinde

YÖK’ten “Yatay Geçiş” için Güncelleme

yök
yök

YÖK’ten Yatay Geçiş Koşullarına Yeni Düzenleme ile güncelledi.

Yükseköğretim Kurumları‘nda Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yatay geçiş başvuruları, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az yüzde 40’ı hesaplamaya dahil edilerek, senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilecek ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanacak.

Bu hüküm, 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde yürürlüğe girecek.

Bunun yanında başarı şartını taşıyan diğer adaylar, başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilecek. Bu hüküm, bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

ilgili resmi gazete yazısı:

11 Ocak 2023 ÇARŞAMBAResmî GazeteSayı : 32070
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİPROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLEKURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASIESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1- 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Başvurular, adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40’ı hesaplamaya dahil edilerek senato tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.”MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Başarı şartını taşıyan diğer adaylar başarı sırasına göre yedek aday olarak ilan edilir.”MADDE 3- Bu Yönetmeliğin;a) 1 inci maddesi 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde,b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,yürürlüğe girer.MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey

39 Sağlık Meslek Grubunda Mezun Verilmesine Rağmen Atama Yapılmıyor !

para zam

Fahrettin Koca: Teşvik ödemesi almayan kalmayacak demişti,Tavana takılan personel..