içinde

YÖK’e Bağlı Kurumlarda Teşviği Yüzde 200’e kadar arttırma yetkisi ve Eczacıların Taban..

resmi gazete
resmi gazete

Bugün Yayınlanan resmi gazetenin 32066 sayısında özetle:

Yök’ e bağlı kurumlarda, 1.Yükseköğretim Kurulunca, Asistan/araştırma görevlileri için Teşvik Ek Ödeme de %200 e kadar arttırma yetkisi verilmiş.

Eczacıların taban ek ödeme katsayısı 0.50 den 1.20 ye çıkarılmıştır.

7 Ocak 2023 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 32066
YÖNETMELİK
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USULVE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/2/2011 tarihli ve 27850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “artırma veya azaltmaya” ibaresinden sonra gelmek üzere “; asistan/araştırma görevlileri için ise %200’üne kadar artırmaya” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Ek 4’ünde yer alan Taban Ödeme Katsayı Cetvelindeki eczacı kadro unvanı satırında yer alan “0,50” ibaresi “1,20” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 36 Adet Sağlık Personel Alım İlanı !

İzmir İl Sağlık Müdürü Promosyon İçin Sağlık personellerine Sordu !

İzmir İl Sağlık Müdürü Promosyon İçin Sağlık personellerine Sordu !