içinde

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

hemşire kan takma
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ KİMDİR ?

 Yoğun bakım hemşiresi, karmaşık ve yaşamı tehdit edici problemleri olan hastaların tanılamasını yapmak, hastaları sürekli izlemek, kaliteli ve ileri yoğun bakım ve tedavi girişimleri uygulamak, hasta ve yakınları ile terapötik ilişki kurmak, koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici girişimleri uygulamaktan sorumlu hemşiredir.

YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ Görev, yetki ve sorumluluklar

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

Hemşirelik bakımı:

a) Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

b) Hasta değerlendirmesinde kurumun benimsediği skorlama sistemleri ve skalaları uygular ve değerlendirir.

c) Hastaların monitorizasyonu sağlar. Monitorizasyonda non-invazif monitörizasyon tekniklerini kullanır. Kardiyak ritmi izler, acil durumlarda gerekli ekip ile iletişim kurar.

ç) Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

d) Hastaların solunuma ilişkin sorunlarını çözmeye yönelik girişimleri planlar, uygular, değerlendirir, ventilatördeki hastaya bakım verir.

e) Aspirasyon, oksijen tedavisi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda/kateter bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.

f) Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

g) Hastalarda kontraktür oluşumunu önleyici girişimleri planlar ve uygular.

ğ) Hastalarda emboli oluşumunu önleyici girişimleri bilir, hekimle birlikte gerekli planlamayı yapar ve uygular.

h) Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemini ve uygun pozisyon verilmesini sağlar, nörolojik değerlendirmelerini yapar.

ı) Kurum politika ve talimatları doğrultusunda, intravenöz sıvı infüzyonyonu ve kan/kan ürünleri transfüzyonu işlemlerini başlatır, takip eder, kaydeder; olası sorun ya da komplikasyonlar ortaya çıkar ise durumu hekime bildirir ve kurumda benimsenmiş standartlara göre gerekli girişimleri uygular.

i) Pace makerli hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

j) İntra aortik balon pompası yerleştirilmiş hastayı izler, bakımını bilir ve uygular.

k) Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme), gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

l) Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psikososyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar.

Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma:

a) Hastadan topladığı verileri ve hastanın genel durumundaki değişiklikleri değerlendirir, kaydeder, normalden sapmaları hekime bildirir.

b) Diğer sağlık personelleri ile beraber hasta vizitine katılır, hastanın tedavi ve bakım planının oluşturulmasına katkıda bulunur.

c) Hekim tarafından gerçekleştirilen invazif tanı ve tedavi girişimlerine katılır; bu girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrasında hastayı izler.

ç) Hastanın laboratuvar tetkikleri için kan, idrar, sıvı ve doku örneklerini toplar; laboratuvara gönderir, değerlendirir ve hastanın hekimine bilgi verir.

d) Her yaş grubuna özgü uygulanması gereken ilaç çeşitlerini, farklı dozlarını ve olabilecek yan etkilerini bilir; ilaç uygulamaları ve ilaç güvenliği ilkelerine bağlı kalarak, hekim istemine göre hastaya enteral, parenteral ve haricen verilecek ilaçları verir; uygulanan ilaç ve tedavilerin etki ve yan etkilerini, hastanın tedavi ve bakıma verdiği yanıtları gözler, kaydeder ve gerektiğinde ilgililere rapor eder.

e) Acil ilaçları, tıbbi malzeme ve cihazları kullanıma hazır bulundurur.

f) Kardiyak ritmi izler, yorumlar, öldürücü ritimleri tanır ve gerekli acil girişimleri bilir.

g) Konsültasyonun yapılmasını takip eder; katılır.

ğ) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlar. Arrest durumunda mavi kod çağrısı yapar. Kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteği uygulamalarına katılır (oksijen verme, solunum desteği, kalp masajı, acil ilaçlar, tıbbi cihazların uygulanması gibi). Eğer o an ünitede hekim yok ve (geçerlilik süresi dolmamış) ileri yaşam desteği sertifikası var ise temel ve ileri yaşam desteği uygulamalarını başlatır, kalp masajı, solunum desteği, defibrilasyon ve acil senkronize kardiyoversiyon uygular. Vakaları rapor eder.

h) Acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak ve kurumun benimsemiş olduğu protokoller doğrultusunda temel/ileri yaşam desteğinin uygulanmasını sağlar ve uygun hemşirelik aktivitelerini yerine getirir.

Yoğun Bakım Hemşiresi Sertifikası nasıl alınır?

Yoğun bakım hemşiresi sertifikaları, tüm kayıtlı hemşireler için yararları ve ulaşmalarını sağladığı yükseklik için gereklidir.

Yoğun Bakım Sertifikası nedir?

Yoğun bakım sertifikası, AACN sertifika işbirliği tarafından verilen bir yetkilendirmedir. Bu kuruluş, dünyanın her yerinden kritik hasta mağdurlarla iletişim halinde olan ve onları tedavi etmek ve bakımını yapmak için hemşireleri onaylar.

Bu sertifikalar, tüm dünyada hemşirelik programlarının geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

Yoğun Bakım Hemşirelerinin Hangi Sertifikalara İhtiyacı Var?

Kayıtlı bir hemşire yoğun bakım ünitesinde çalışmadan önce, yoğun bakım ünitesinde yoğun bakım hemşiresi pratisyeni olarak çalışmaya hak kazanacak belirli kritik bakım hemşire sertifikalarına sahip olmalıdır, bunlardan bazıları;

CCRN


Yoğun bakımda çalışan yoğun bakım hemşirelerinin sahip olması gereken temel sertifikalardan biridir. Bu sertifika, yetişkin yenidoğan ve çocuklarda bazı temel uzmanlıkları kapsar. Bu sertifikaya sahip olmak, bu alanda daha bilgili olduğunuzu kanıtlayacak ve size başarılı olma şansı verecektir
Ancak bu sertifikaya hak kazanmadan önce, elde etmeniz gereken belirli gereksinimler vardır çünkü bu olmadan CCRN sertifikası almaya hak kazanamazsınız. Gerekli bazı gereksinimler şunları içerir:

Böyle bir kişi ya kayıtlı bir hemşire ya da gelişmiş bir uygulamalı kayıtlı hemşire (APRN) olarak lisans alır.

Son yıllarda en az 2000 saat olmak üzere, akut veya kritik bir hastalık koğuşunda en az 144 saat olmak üzere beş yıl süreyle veya akut bir toplumda en az 1700 saat olmak üzere en az 875 saat olmak üzere iki yıl boyunca uygulama yapmış olmalıdır.

Böyle bir aday, böyle bir kişinin klinik uygulama saatlerinin sayısına ulaşıp ulaşmadığını doğrulamak için profesyonel ortaklar sağlamalıdır.

150 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sınavı geçebilmelidirler.

Hemşirelerin Yetki ve Sorumlulukları – Hemşire Yönetmeliği GÜNCEL

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Dr İslam Bartu Görgülü

Doktor, Hasta Muayene Ettiği Sırada Başka Bir Hasta Tarafından Darp Edildi !

acil servis

ACİL SERVİS HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ