içinde

Yeni Göreve Başlayan Sağlık Personeli Kaçıncı Derece , Kademede Olur ?

hemşire
hemşire
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda devlet memuru kademe ve derece ilerlemesi genel esasları düzenlenmiştir.

Kamuda 3 türlü personel bulunur. Bunlar;

Memur
Sözleşmeli Personel
İşçiler
657 sayılı DMK kapsamında olan memurların kadro  ve dereceleri, memur sınıflarına ve memurun deneyimine göre değişiklik göstermektedir. Öğrenim durumlarına göre kullanılan derece kademe tablosu aşağıdaki gibidir.

İlkokul mezunları, 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 7. dereceye kadar yükselebilir.
Ortaokulu bitirenler, 14. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 5. dereceye kadar yükselebilir.
Ortaokul denginde bulunan mesleki ve teknik okullardan mezun olanlar, 14. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 4. dereceye kadar yükselebilir.
Liseden mezun olanlar 13. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 3. dereceye kadar yükselebilir.
İki yıllık üniversiteden mezunlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Üç yıllık üniversiteden mezun olanlar, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Dört yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Beş yıllık üniversiteden mezunlar, 9. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
Altı yıllık üniversiteden mezun olanlar, 9. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.

kademe ilerlemesi nasıl olur?
Devlet memurlarının kademe ilerlemesi yapabilmesi için bazı kurallar mevcuttur. Bunlar,
Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,
Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.
Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, ise bulunduğu kademede en az bir yıllık hizmet süresi sonunda yapılır. 657’li Kanun’a göre, gerekli şartları yerine getiren memur için aylık bakımından ilerleme bir haktır. Disiplin hükümleri dışında, idarenin bu konuda bir takdir yetkisi bulunmamaktadır.

Kademe ilerlemesinin iki adet özel şekli de vardır. Bunlar,

Zorunlu sürekli görevle ülkenin kalkınmasında 1. derecede öncelikli yörelere atanan Devlet Memurlarına bu yöreleri fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi daha uygulanır.
Kademe ilerlemesi için ayrıyeten bir başvuruya gerek yoktur. Kurumlar kendiliğinden kademe ilerlemesi yapar.

Derece ilerlemesi nasıl yapılır?
Memurların hizmete başladıkları tarihlerde eğitim düzeyleri, daha önceki memuriyetleri, yükseköğretimi ve askerlik hizmeti bu değerlendirmede kriterler arasında yer alır. Genel olarak memurlar göreve 9’un 1’den başlarlar. Sonrasında 9’ın 2’si, 9’un 3’ü ve devamında 8’in 1’i olarak devam ederler. Bu göstergenin yazılışı ise 9/1, 9/2, 9/3, 8/1 olarak ifade edilir. Her yıl 1 tane kademe ilerlemesi yapılır. 3 yılın sonunda ise 1 derece ilerlenir. Derece dik, kademe ise yandır.

9 dereceyi
1 kademi ifade eder.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Personelleri Alt Bölge Tayini Nasıl Yapabilir?

sağlık bakanlığı

2022 Sağlık Personeli Hizmet Puanları Güncellendi