içinde

sevdimsevdim

YDUS Yerleştirme Sonuçları Hakkında Duyuru !

112acilfm sağlık bakanlığı haber
112acilfm sağlık bakanlığı haber

2023 YDUS 2.Dönem Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Yerleştirme Sonuçları ÖSYM Tarafından 05.03.2024 tarihinde açıklanmıştır.

Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 6 Mart 2024 – 19 Mart 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

Sorularınız için egitimgorevlileri@saglik.gov.tr e-posta adresinden iletişime geçilebilecektir.

2023 YDUS 2.DÖNEM TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÖSYM TARAFINDAN 05.03.2024 TARİHİNDE AÇIKLANMIŞTIR. ADAYLARIN DİKKATİNE…

Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversitelerin tıp fakültelerine yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi yapılan adayların atama başvuru işlemleri 06 Mart 2024- 19 Mart 2024 tarihleri arasında (on iş günü) aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

GENEL USUL VE ESASLAR

1-Adaylar atama başvurularını Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama
sistemi ile yukarıda belirtilen süreler içinde giriş yapacaktır.
2-Başvuru yapacak adaylar, yukarıda belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik
ortamda doldurup başvuruyu kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru
bilgilerinde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
3-Kesinleştirilen başvuru formu ayrıca fiziki evrak olarak gönderilmeyecektir.
4-Atama başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyen aşağıda belirtilen adrese dilekçe ile başvuruda
bulunabileceklerdir.
5-Sözleşmeli veya Aile Hekimliği statüsünde görev yapan uzman hekimlerin kadrolu statüye geçiş işlemlerini
yapmaları halinde atama işlemleri yapılacaktır.
6-Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama tebligatında, adayın başvuruda
belirttiği adres esas alınacaktır.
7- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen ve açıktan ataması yapılacak adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup, arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Arşiv araştırması
olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak olup, ataması yapılamayan adaylara ayrıca yazılı olarak bilgi
verilecektir.
8- Sağlık Bakanlığı adına Üniversite Tıp Fakültelerine yerleşen adaylardan;
 Halen başka kurum kadrolarında görev yapan,
 İstifa eden veya müstafi sayılıp açıkta olan,
 Özel ve vakıf üniversitelerinden geçecek olan ve
Yerleşmiş oldukları Üniversite Tıp Fakültelerinin bulunduğu ilde Eğitim ve Araştırma Hastanelerine (Eğitim
Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen), aynı ilde yoksa en yakın ilde bulunan Eğitim ve Araştırma
Hastanelerine (Eğitim Kliniği bulunan, uzmanlık eğitimi verilen) atamaları yapılmaktadır. Hekimlerimizin
atandıkları kadrolara başlamasına müteakip kazanmış oldukları üniversiteye görevlendirme işlemleri yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN SİSTEME YÜKLENECEK GEREKLİ BELGELER

 1. ÖSYM YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuç belgesi
 2. Yan dal uzmanlık eğitimi yapmak üzere yerleşen ve devlet hizmet yükümlülüğü devam eden adayların il sağlık
  müdürlüklerinden alacakları (düzenlenen gün itibarıyla) kalan devlet hizmet yükümlülüğü (DHY) süresini gösterir
  belge
 3. Adli Sicil Kaydı
 4. Askerlik Durum Belgesi
 5. Yukarıdaki belgelere ilaveten sadece Yabancı Uyruklu adaylardan ayrıca;
  -Türk Soylu Adaylar İçin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Alınmış Yabancılara Mahsus Kimlik
  Belgesi Fotokopisi (Atanacağı gün itibariyle güncel olmasına dikkat edilecektir.)
  -Kimlik Fotokopisi
  -Pasaport (Türkçe tercümeli ve noter onaylı)
  -İkamet Tezkeresi (Noter onaylı/bütün sayfaları, özellikle ikametgâh tezkeresinin numarası ve adres kısmı
  açık ve okunur olacak)

ÖNEMLİ NOT: 1-Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı adına üniversite tıp fakültelerindeki yan dal uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenler dışındaki (YÖK Kadrolarına Yerleştirilen Adaylar) adayların yerleştirildikleri kuruma müracaat etmeleri gerekmektedir. Adaylara önemle duyurulur.

ADRES: Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Birimi;
(Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Üniversiteler Mah. 6001 Cadde No:9
06800 Bilkent – Çankaya / ANKARA

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

şaşkın düşünceli sağlık personeli haber 112 acilfm

KPSS–2024/5 Sağlık Bakanlığı Atananlar Dikkat DUYURU !

üzgün sağlık personeli 112 acilfm

Sağlık Çalışanları ‘Biz diğer çalışanlardan daha az riskli iş yapmıyoruz’