içinde

sevdimsevdim

VAN İL SAĞLIK 2024 YILI BİRİNCİ DÖNEM İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLANI !

Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Van ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2024 Yılı Birinci Dönem Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

ATAMA TAKVİMİ

SIRATARİHAÇIKLAMA
108/05/2024 – 15/05/2024Münhal kadroların ilan edilmesi ve başvuruların alınması
217/05/2024Başvuru evraklarının Müdürlüğümüze son geliş tarihi
331/05/2024Yerleştirme sonuçlarının ilanı
VAN İL SAĞLIK 2024 YILI BİRİNCİ DÖNEM İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME İLANI !

USÜL VE ESASLAR

 1. Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta İlân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personel, 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personeller, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında Sözleşmeli Personeller (45/A) başvuruda bulunamayacaklardır.
 • Belirtilmiş olan münhal yerlerdeki sınırlamaların dışında yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 • Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak Doküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden üst yazı ile (toplu bir şekilde) 17/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf ortamında taratılarakDoküman Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden gönderilecek ve evrak asılları kesinlikle gönderilmeyecektir.)
 • Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla üç tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisi üzerinden yukarıda belirtilen atama takvimi çerçevesinde Müdürlüğümüze gönderilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 • Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, EKİP’te 01.01.2024 tarihli hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Personelin hizmet puanı eşit olması durumunda tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırası aynı olması durumunda hizmet süresi fazla olan personel, onunda aynı olması halinde halen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir.
 • Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini 15/05/2024 tarihi mesai bitimine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri halinde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
 • Yerleştirme sonuçları Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (https://vanism.saglik.gov.tr/) duyurulacak, bu duyuru tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.
 • Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sağlık tesisi İdarelerince yapılacaktır. 
 • Müracaat şartlarını taşımadığı halde herhangi bir sebeple yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

 1. Kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Kapanan kurum sebebiyle yapılan atamalarda bu şart aranmayacaktır.)
 • 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine göre sözleşmeli olarak görev yapmakta iken, kadrolu statüye geçen personel, kadroya geçiş tarihinden itibaren 1 (bir) yılı dolmayanların talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonundan aynı unvanlı memur kadrolarına ataması yapılan personel için sözleşmeli olarak geçen süreler dahil olmak üzere fiilen dört yıl süreyle görev yapma şartı esas alınacak olup bu şartı sağlamayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek, yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin Yerleştirme sonuçlarının ilanından (31/05/2024) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
 • Kura son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul edilecek yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin Yerleştirme sonuçlarının ilanından (31/05/2024) itibaren 1 ay içerisinde göreve başlamaları halinde atamaları yapılacak aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
 • 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. maddesine göre sözleşmeli yönetici olarak görev yapan personellerin başvuruları kabul edilecektir. Yerleştirme sonuçlarına göre yerleşenlerin yerleştirme sonuçlarının ilanından (31/05/2024) itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi halde atamaları yapılmayacaktır.
 • Yerleştirme sonuçlarını ilanından sonra ataması yapılan personellerden, 1 (bir) ay içerinde ayrılış-başlayış işlemlerini tamamlamayanların ataması iptal edilecektir.
 • 2024 Yılı Birinci Dönem İl İçi Yer Değiştirme Kurasına başvurup, yerleşen personellerden atamasını iptal ettirerek eski görev yerinde kalanlar 1 (bir) yıl süre ile İl İçi yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde röntgen branşında açılan kadrolara sadece bayan personellerin başvuruları kabul edilecektir.

İl İçi Talep Formu
Münhal Kadrolar

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Türk Büro Sen Kocaeli 1 nolu Şube Başkanı Cihat Çoban

112 Acil Çağrı Merkezi Çalışanlarının Sorunları Giderilmeli !

önder kahveci

Görevini yapmakta olan kamu çalışanlarına yönelik şiddet kabul edilemez !