içinde

Türk Doktorlar Almanya’ya Alman Doktorlar Başka Ülkelere

 Giderek daha fazla Alman doktor ülkeyi terk ediyor – bunun sonuçları öngörülebilir: Gelecekte, sağlık sisteminin işleyişi her zamankinden daha fazla yabancı doktorların göçüne bağlı olacak. Sadece birkaç yıl önce çok sayıda doktor olduğunu bildiren birçok ülke, şimdi doktor eksikliğinden şikayet ediyor.

 Almanya bunlardan biri. Bu ülkedeki doktor açığı iki gelişmenin sonucudur: bir yanda yaşlı doktorların oranı giderek artıyor, diğer yanda gençlerin eksikliği var. Almanya’dan ve Almanya’ya göç hareketleri bu çerçevede sınıflandırılmalıdır.

 Birçok Alman doktor, yerel çalışma koşullarını dayanılmaz buldukları için yurtdışına göç ediyor. Anketler, Alman doktorların artık Almanya’da tedavi edici olarak çalışmamalarının veya yurtdışına gitmemelerinin üç ana nedeni olduğunu göstermiştir. Bunlar, öncelikle performansa bağlı olarak algılanmayan ücretler, Bu arada, dünya çapındaki doktor sıkıntısına, doktorların çeşitli göç hareketleri eşlik ediyor. Büyük Britanya veya İskandinav ülkeleri gibi bazı ülkeler, kendi eğitim kapasiteleri gerekli sayıda doktoru eğitmek için çok küçük olduğundan, acilen ihtiyaç duyulan doktorları devlet tarafından başlatılan agresif kaçak avlama stratejileriyle ülkeye “çekmeye” çalışıyor.

 Bu ülkeler Almanya’da da reklam veriyor. Başka yerlerde, özel sektör işe alım ajansları, daha düşük maaş seviyelerine sahip ülkelerden doktorları kaçırma konusunda uzmanlaşmıştır. Almanya için, bu tür ajanslar özellikle Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Ukrayna’da, öncelikle artık Alman doktorlarla boş pozisyonları dolduramayan Doğu Alman hastaneleri adına doktorları işe alıyor.

 Bu nedenle yabancı doktorların Almanya’ya göçü son yıllarda artış göstermiştir. Almanya bu nedenle hem kendi doktorlarının yurt dışına göç etmesinden hem de yabancı doktorların işe alınmasından etkilenmektedir. Her iki eğilim de son yıllarda yoğunlaştı. yurtdışına göç Hemen hemen tüm ilgili yayınlar, birçok Alman doktorun tedavi edici bir kapasitede çalışmak için yurtdışına göç ettiğini belirtiyor.

 Doktorların tam sayısı için güvenilir kaynaklar genellikle verilmez. Buna karşılık, bu makaledeki bilgiler, en önemli Alman göç ülkelerindeki kendi araştırmamıza dayanmaktadır ( Tablo 1 ). Buna göre halihazırda en az 19.000 Alman doktor yurtdışında çalışıyor. Yalnızca seçilmiş ülkeler dikkate alınabileceğinden, gerçek sayının çok daha yüksek olması muhtemeldir. Şimdi heyecan verici soru,

 Alman doktorların yurtdışına göçünün son zamanlarda arttığı veya artan ilgi nedeniyle mi daha fazla fark edildiğidir. Birkaç yıl öncesine kadar Alman doktorların göçü tabip birliklerine kayıtlı değildi. Bununla birlikte, 2001’den beri çoğu oda bu tür kayıtları yapmaktadır ve bu nedenle Alman doktorların göçü hakkında ilgili verileri sağlayabilir. Analiz, iki eksik oda için bir ekstrapolasyonla desteklenen 15 tıp birliğinden gelen veri raporlarına dayanmaktadır. 2007 yılında o zamana kadar Almanya’da çalışan 2.439 doktor yurtdışına taşındı. 1.881 Alman doktor göç etti ve 558 yabancı doktor kendi ülkelerine döndü. Alman doktorlar için açık ara en popüler göç ülkesi İsviçre, onu Avusturya, ABD ve Büyük Britanya takip ediyor. Özellikle, Almanca konuşulan ülkeler İsviçre ve Avusturya tercih edilen hedef ülkelerdir; 953 doktor bu ülkelere göç etti. Öte yandan, sadece 298 doktor İskandinavya ve Büyük Britanya’ya, yani halkın daha fazla Alman doktorun göç ettiğini düşündüğü ülkelere göç etti. Dönen ülkeler denilince ise ilk sırayı Avusturya alırken, onu İsviçre ve Yunanistan takip ediyor. Sonuç olarak, Almanca konuşulan üç ülke arasında canlı bir “doktor değişimi” yaşanıyor. Genel olarak bakıldığında, Alman doktorların yurtdışına göçünün son yıllarda keskin bir şekilde arttığı ve çok yüksek düzeyde kaldığı söylenebilir.

 Şu anda Federal Almanya Cumhuriyeti’nde yaşayan 20.434 yabancı doktor var ve bunların 16.818’i (yüzde 82.3) istihdam ediliyor – bunların yüzde 71,4’ü hastanelerde çalışıyor. Almanya’daki yabancı doktorların yüzde 42’si Avrupa Birliği’ndeki bir ülkeden ve yüzde 29’u Avrupa’nın geri kalanından geliyor. 6.230 doktor sadece eski Doğu Bloku ülkelerinden ve sadece eski Yugoslavya’dan geliyor ve bu da Almanya’daki tüm yabancı doktorların neredeyse üçte birine tekabül ediyor.

 Göç eden yabancı doktor sayısı, yabancı doktorların tabip birliklerine ilk kayıt sayılarına göre belirlenebilir. grafik 12001’den itibaren göçün arttığını ve 2003’te 2000’e yakın doktorla zirveye ulaştığını gösteriyor. Takip eden yıllarda göçmen sayısı azaldı, ancak 2007’de tekrar 1.735’e yükseldi. Almanya’da çalışan yabancı doktor sayısı 2007’de yüzde 4,6 daha arttı. Dolayısıyla büyüme oranı, yüzde 2,5 ile 1994 ila 2001 yılları ortalamasının oldukça üzerindedir ve ayrıca bir bütün olarak çalışan hekimler için 2007’deki büyüme oranının (yüzde 1,2) önemli ölçüde üzerindedir. Hastanelerde çalışan yabancı doktorların büyüme oranı özellikle yüksektir; yüzde 7,3’tür. Ancak, hastanelerdeki yabancı doktorlardaki en büyük artış oranları yüzde 11,8, yüzde 13,3 ve yüzde 12,3 ile 2001-2003 yılları arasında kaydedildi. Almanya’ya göç ağırlıklı olarak Avusturya ve Doğu Avrupa ülkelerinden gelmektedir ( Şekil 2). Almanya’da istihdam edilen Doğu Avrupalı ​​doktorların sayısındaki büyüme oranları çok yüksekti: 2002’de yüzde 15,9, 2003’te yüzde 16,3 ve 2006 ve 2007’de yüzde 8,5 ve yüzde 8,6. Almanya’da çalışan Doğu Avrupalı ​​doktorların sayısı 1998’den bu yana iki katından fazla arttı. Almanya’daki Avusturyalı doktorların sayısı 1993’ten bu yana dört katına çıktı.

 Birçok Avusturyalı doktorun Almanya’ya göç ettiği dikkat çekiyor ve aynı zamanda Avusturya, Alman doktorlar için en popüler ikinci göç ülkesi. Göç, tüm federal bölgeyi etkilese de, yeni federal eyaletlerde yüzde olarak daha belirgindir. 2000’de tüm yabancı doktorların sadece yüzde 5,4’ü yeni federal eyaletlerde çalışıyordu, 2007’de zaten yüzde 13,3’tü.Tablo 4 , yeni federal eyaletlerde yabancı doktorların (özellikle de Doğu Avrupa doktorlarının) büyüme oranlarının eski federal eyaletlerden çok daha yüksek olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Eski federal eyaletlerdeki yabancı doktorların sayısı 2000’den 2007’ye kadar olan dönemde yüzde 30 arttı, buna karşılık yeni federal eyaletlerdeki artış neredeyse yüzde 300 ile oldukça yüksek. Özellikle hastanelerde doktor açığı daha şimdiden hissediliyor.

 Çoğu durumda, kliniklerdeki boşluklar ancak yabancı doktorların işe alınmasıyla doldurulabilir. Yeni federal eyaletlerdeki hastanelerin sağlık personeli arasında yüzde 75 oranında yabancı payına sahip olduğuna dair raporlar var. Hastanelerde tıbbi bakım, her şeyden önce Polonya, Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’dan yeni federal devletlere karşılık gelen Doğu Avrupalı ​​doktorların göçü olmadan sürdürülemezdi. Göç olmasaydı, Doğu Almanya’da çalışan doktorların sayısı düşecekti, çünkü oradaki Alman doktorların sayısı yüzde 0,2 azaldı.

 Eski federal eyaletlerde yabancı doktorların göçü de gereklidir. Bu ne zaman netleşir bu göç olmasaydı eski federal eyaletlerdeki hastane doktorlarının sayısı düşecekti. Bu, sağlık sisteminin giderek yabancı doktorları “ithal etmeye” bağımlı hale geldiği anlamına geliyor. Son altı yıldır gözlemlenen bu artan yabancı doktor akını olmasaydı, sağlık sisteminin işleme kabiliyeti tehlikeye girecekti. Göçten çok göç Özetle, Almanya’nın doktorların uluslararası göç hareketlerinden her iki yönde de etkilendiği söylenebilir – Alman doktorlar göç ediyor ve aynı zamanda yabancı doktorlar da göç ediyor.

 Ancak denge dengeli değildir; Almanya her yıl göçmenlik yoluyla kazandığından daha fazla doktor kaybediyor. Alman doktorların göçü, öncelikle göçmen ülkelerde daha yüksek maaşlar ve daha iyi çalışma koşullarının (düzenlenmiş çalışma saatleri, daha düz hiyerarşiler) sunulması gerçeğinden kaynaklanmaktadır. doktor tekrar. kutup. Thomas Kopetsch

 Almanya’da doktor olarak çalışmak için genel bilgiler, başvuru süreci ve yeterlilikler.

Almanya’da Doktor olarak çalışmak için asgari B2 seviyesi Almanca, Aprobasyon ve Meslek izni şarttır.

16 eyalette başvuru süreci farklıdır.

(Denklik sınavı gereken ve gerekmeyen, evrak listeleri, dil seviyesi, süreç vb…)

Almanya’da TUS veya benzer sınav yoktur.

(Her Hekim istediği bölümde çalışıp ihtisas yapabilir.)

İhtisas süresinde maaş, çalışma koşulları ve haklar yerli hekimlerin ki gibidir.

Çalışılan hastaneler değiştirebilir, uzmanlık süresine sayılır.

Uzmanlık süreleri 5 sene 6 sene arasında, üst ihtisaslar 1 sene 2 sene arası sürmektedir.

Uzmanlığın ardından Almanya’da Türkiye’deki gibi Zorunlu Hizmet yoktur ve yapılan uzmanlık Türkiye’deki uzmanlığa denktir. 

(Mayıs 2015 kararı ile Türkiye Sağlık bakanlığı bunu açıklamıştır.)

Almanya’daki Hekimlerin Gelirleri yüksek bir yaşam standardı için yeterlidir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Semih Durmuş’un döner sermaye sistemine dokunuş açıklamasına,sosyal medyada tek ses #SağlıkçıTekKalemdeMaaşİstiyor

Beyaz Koda Karşı Kick Boks !