içinde

Ses Sağlık Bakanlığına Yazı Gönderdi: Banka Promosyon Sözleşmelerinin Güncellenmesi

SAYl:701-20221494 26.07.2022  KONU: Banka Promosyon Sözleşmelerinin Güncellenmesi

Sağlık Bakanlığına
Bilindiği gibi kamu görevlilerinin aylık ücretleri bankalar yoluyla ödenmekte ve anlaşma
yapılan bankalar yatlrllan maaşlar karşılığında promosyon ödeme|eri yapmaktadlrlar.
İşkolumuz sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan personelin de banka promosyon
sözleşmeleri sağlık müdürlükleri ve sosyal hızmet müdürlükleri tarafından yapılmakta
ve promosyon miktarları bu sözleşmeler ile belir|enmektedir. Banka promosyon
sözleşmeleri hazırlanırken 2007l21 sayılı başbakanlık genelgesi esas alınmaktadır.
İlgili genelge 2008 ve 2010 yıllarında emekçilerin lehine çeşitli düzenlemeler ile revize
edilmiştir.
Ülkemızde son yıllarda artan enflasyon oranl, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle
sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme
yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi bir çok ilde 3-5 yıllığına imzalanan banka promosyon
sözleşmeleri ile emekçilerin e|ine 3-5 bin TL arasl ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni
dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL’ye kadar
çıkmaktadır. Özellikle 2021 ytı ve öncesinde 3 ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi
yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler, ciddi hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya
maruz kalmışlardır.
Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın
alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı
ödemesine karar verdi. Ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına almış
alınabileceğine dair uygulama örnekleri bulunurken, bu kararın benzerinin emekçiler
lehine promosyon sözleşmeleri için de alabilmesinin önünde hiçbir engel
bu lu nmamaktad ır.
Sağlık emekçilerinin yaşadığı promosyon mağduriyetinin giderilmesi için Bakanlığınız
tarafından hükümet ve bankalar nezdinde girişimde bulunmanızı bekler
çalışmalarınızda kolay|ıklar dileriz

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ambulansın iç kabinde hem görüntü hem ses kaydı yapılması zaten hukuken de mümkün değil !

Sağlık Bakanlığında görev yapan idarecilere duyurulur Promosyon Feshinde Emsal Karar !