içinde

SinirliSinirli

Ses “Depreme Dayanıklı Olmayan Tüm Hastaneler Yerinde Dönüşüm İstiyoruz”

ses istanbul
ses istanbul

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, İstanbul’daki sağlık kuruluşlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için çağrı yaptı.

SES Anadolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Hatice Yayla, Çapa Tıp Fakültesi’nin 50 binasının her an çökmeye hazır olduğuna dikkat çekerek,

“Şişli Etfal, Çapa, Cerrahpaşa, Haydarpaşa Numune, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları gibi ve İstanbul’da binası depreme dayanıklı olmayan tüm hastanelerin yerinde dönüşümünü istiyoruz”

dedi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı SES İstanbul Şubeleri,

“İstanbul’daki sağlık kuruluşları depreme dayanıklı hale getirilsin, ranta kurban edilmesin. Yerinde dönüşümde ısrarcıyız”

talebiyle bugün Şişli’de basın toplantısı düzenledi.

Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan SES Anadolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Hatice Yayla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki 11 ilde yıkıma neden olan depremleri hatırlatarak, Türkiye’nin deprem ülkesi olduğu gerçeğine vurgu yaptı. Yayla, şöyle konuştu:

SÖYLEDİKLERİMİZİN DİKKATLE DİNLENİP NOT EDİLMESİNİ İSTİYORUZ

Bu gerçek göz ardı edilerek inşa edilen politikalarla daha da katmerlenen acımız ve öfkemizle bugün buradayız.

Buradayız çünkü deprem vergilerinden gelen parayı duble yollara harcayan iktidarın yaptığı yollar da depreme dayanamayıp afet bölgesine 2 gün yardım dahi ulaşamamış, otel konforunda yaptığı hastaneler yıkılıp büyük çoğunluğu hizmet veremez hale gelmişken Sağlık Bakanı reklam filmi çekme derdine düşmüş; AFAD değil çadır, yemek dahi dağıtmakta yetersiz kalırken Kızılay, çadırlardan para kazanma derdine düşmüş, ekranlarda bol sıfırlı bağışlar ile hayırseverlik karnavalına çevrilmiş fakat bu bol sıfırlı bağışlara rağmen 13 milyon yurttaşımız barakalarda, çadırlarda, sokaklarda asrın ihmalkarlık felaketi yüzünden depremi en acı şekilde yaşayıp göç ettirilmeye zorlanmıştır.

Tüm bu olanlara rağmen iktidar ve çevresi, yaşananlardan tamamen kar amacı güden, şehir merkezlerinden yoksul emekçi halkı uzaklaştırıp sermaye sahiplerini yerleştirmeyi amaçlayan rantsal dönüşüme karşı çıkan bizleri suçlama cüretinde bulunup her söylediğimizi not etmekle tehdit etmiştir. Bizler bu veya başka hiçbir tehditten korkmuyor, aksine söylediklerimizin dikkatle dinlenip not edilmesini istiyoruz.

HASTANE BAŞHEKİMLİKLERİNE DİLEKÇE VERİP DEPREME DAYANIKLILIK TESTİ YAPILMASINI İSTEDİK

Türkiye bir deprem ülkesidir. Bilim insanları, İstanbul depreminin de eli kulağında olduğunu söyleyip hazırlık yapılması gerektiğini artık bas bas bağırarak dile getirmektedir.

Bu hazırlık sadece beton dökmeye indirgenmemeli, daha da mühimi iktidar ve sermaye çevreleri, bu hazırlığa kar ve daha çok kar merkezli yaklaşımından vazgeçmelidir. Depreme dirençli İstanbul için hazırlık; ekonomik, kültürel, idari ve sosyal boyutlarıyla çok yönlü bir süreç olarak işlenmelidir.

Bu hazırlığın en önemli ayaklarından birisi İstanbul’un sağlık sisteminin ve altyapısının olası deprem sürecinde ihtiyaçlara yanıt verecek ve yoğunluğu kaldırabilecek hale getirmektir. 6 Şubat depreminde ne yazık ki sağlık hizmeti büyük ölçüde işleyemez hale gelmiş, hastalar servislerde ve yoğun bakımlarda kaderine terk edilirken ekip arkadaşlarını, ailesini, akrabalarını kaybeden sağlık emekçilerinden de aynı zamanda depremzede olmaları göz ardı edilip fecaat bir organizasyonsuzlukla yıkık dökük binalarda, eksik personelle gerekli sağlık hizmeti ihtiyacını karşılanması beklenmiştir.

Bizler aynı faciayı yeniden yaşamamak adına geçtiğimiz ay tüm hastane başhekimliklerine dilekçe verip depreme dayanıklılık testi yapılmasını istedik.

TÜM HASTANELERİN YERİNDE DÖNÜŞÜMÜNÜ İSTİYORUZ

Depreme dirençli bir İstanbul seferberliğinin belki de en önemli ayağı olan sağlık sisteminin planlanmasına da ertelenme olmadan ivedilikle başlanmalıdır. Hastanelerin dayanıklı hale getirilmesinin yanında ulaştırma yollarının da kapanmaması için çaba gösterilip ulaşım mesafesi en aza indirilmelidir.

Bu hazırlıklar yapılırken öncelik kamu yaranı olup asla ranta dönüştürülmemelidir. Bizler Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak gerek İstanbul’da gerek tüm Türkiye’de yürütülecek çalışmalarda üzerimize düşeni yapacağımızı bildirirken bu çalışmaların rant aracına dönüşmesinin de tam karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

Bizler ranta dönüşmemesi için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Şişli Etfal, Çapa, Cerrahpaşa, Haydarpaşa Numune, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları gibi ve İstanbul’da binası depreme dayanıklı olmayan tüm hastanelerin yerinde dönüşümünü istiyoruz.

ŞİŞLİ ETFAL’İN YENİDEN HİZMET VEREBİLMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILMALIDIR

Şişli Etfal Hastanesi’nin en kısa zamanda, aynı yerinde, tam teşekküllü bir hastane olarak faaliyete devam etmesi yönündeki talebimizi bir kez daha en güçlü şekilde dile getirmenin, tam da zamanın ruhuna uygun olduğuna inanıyoruz.

Derhal, gecikmeden, acilen Etfal’in acil servisinden ve polikliniklerinden başlayarak halka yeniden hizmet verebilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Eğer binada sorun varsa acilen güçlendirme yoluna gidilmelidir. Eksik yanları tamamlanmalı, eskisinden daha donanımlı bir hastane olarak hizmete devam etmelidir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Hastanesi, iktidar tarafından, hastaları müşteri garantili Şehir Hastanelerine yönlendirme politikası çerçevesinde, yani son derece bilinçli bir tercihle ödeneksiz bırakılarak ölüme terk edilmişti. Ne yazık ki iktidar hedefine ulaştı ve hastane hizmet ve eğitim veremez duruma geldi.

CERRAHPAŞA’NIN ARSASINA GÖZ DİKMEYİN

Koskoca Cerrahpaşa Tıp, artık yok. Yıllarca her yerde, Cerrahpaşa’nın depreme dayanıksız olduğunun gözle dahi görülebildiğini söylesek de iktidar kulaklarını tıkadı. 6 Şubat ile beraber depremi hatırlayan iktidar, Cerrahpaşa’yı apar topar taşıma yoluna gitti. Bizler buradan uyanıyoruz.

Cerrahpaşa’nın arsasına göz dikmeyin. 2 asırdır bu topraklara hizmet veren hastanemizi siyasi ve ekonomik emellerinize alet etmeyin. Cerrahpaşa’nın binalarını yıkıp yenilerken kültürünü de yok etmeyin. Çapa Tıp Fakültesi ve Hastanesi için de aynı durum geçerli. O da can çekişiyor.

Kendi imkanlarıyla parça parça yenilenerek ayakta kalmaya çalışıyor ama bu neredeyse imkansız bir çaba. Farklı işlevlere sahip 102 binanın olduğu Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin inceleme yapılan 56 binasının riskli durumda olduğu belirlendi. Bunlardan 17 tanesi çok yüksek riskli, 33 tanesi yüksek riskli bina durumunda.

ÜLKEMİZİN KÖKLÜ HASTANELERİNDEN BİRİSİNİN 50 BİNASI HER AN ÇÖKMEYE HAZIR

Yani her gün binlerce insanın yatarak veya ayakta tedavi gördüğü, binlerce öğrencinin eğitim aldığı, doktor, hemşire ve ebelerin 7/ 24 çalıştığı, ülkemizin köklü hastanelerinden birisinin 50 binası her an çökmeye hazır. Devlet destek vermeden bu binaların yenilenmesi, yeniden yapılması veya dönüştürülmesi, depreme hazır hale getirilmesi mümkün değil. Bu kadarla sınırlı değil.

Kağıthane Devlet Hastanesi yüksek riskli bulunarak hizmetten menedildi. 2005 yılında, yeni deprem yönetmeliğine uygun olarak yapılmış olması gereken hastane binası da çürük çıktı. O bölgenin halkı da tıpkı Şişli gibi hastanelerini kaybettiler. Acil bir durumda gidebilecekleri, altyapısı yeterli, yakın bir hastaneleri yok.

Bakırköy Kadın Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi boşaltılarak Kanuni sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Hastanenin yeri ayrıcalıklı imar planı ile ticari alana dönüştürüldü. Hastane dışında her türlü ticari işletmenin bu alana yapılabilir olması yine halkın sağlığa ve hastanesine ulaşılabilirliğini yok etti.

ŞİMDİ, DEPREME KARŞI SEFERBERLİK ZAMANI

Sırada, hasarlı olduğu gerekçesiyle bazı bölümleri boşaltılan Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi ile tamamen boşaltılması gündemde olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi var.

Sesimiz enkaz altından değil, bugün duyulsun ve gereği yerine getirilsin istiyoruz. Enkazdan yaralı çıktığımızda hastane yollarında ölmek istemiyoruz. Yakınlarımızı, sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmediğimiz için kaybetmek istemiyoruz. Hızlı ve doğru kararlar alınıp gerekli adımlar atılmaması; İstanbul’un bugünkü haliyle Maraş merkezli deprem gibi bir depreme yakalanması halinde, İstanbul ve tüm Türkiye için ağır bir yıkım yaşayacağımız, 10 binlerce can kaybı, yüz binlerce yaralı, kaybolan hayatlar, yok olan tarihi ve kültürel miraslarla bu ülkenin onlarca yıl geriye gideceği açık değil mi? Çağrımız herkese; şimdi, depreme karşı seferberlik zamanı.

SARAYDAKİLERE SESLENİYORUZ, SESİMİZİ DUYAN VAR MI

Enkaza dönüşmeyecek binalar, kapanmayacak yollar, kopmayacak iletişim, çökmeyecek hastaneler, insanlar donarken çadır satmayacak devlet yardım kurumları, kimseyi dışlamadan, toplumun tüm enerjisini bir araya getirip yıkımın etkilerini minimize etmeye çalışacak bir afet koordinasyonu ve tüm bunları hayata geçirme istek ve kararlılığına sahip bir politik irade için şimdi seferberlik zamanı. Soruyoruz.

Etfal’i taşıyarak, Cerrahpaşa’yı bitirerek, Çapa’yı ölüme terk ederek, Kağıthane’yi kapatarak, Sadi Konuk ve Süreyyapaşa’yı boşaltarak depreme nasıl hazırlanacak bu dünya kenti İstanbul? Bizim yeni hastanelere ihtiyacımız varken elimizdeki hastaneler de bir bir hizmet dışı bırakılıyor. Saraydakilere, Sağlık Bakanlığı’na, devlet yetkililerine sesleniyoruz; sesimizi duyan var mı?”

Kaynak: ANKA haber

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Dr. Derya Mengücük

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Saldım çayıra, Mevlam kayıra’ tavrından vazgeçip işveren..’

Harran Üniversitesi Hastanesi

Üniversite Hastanesinden Ayrılan Doktorlar Geri Dönüyor !