içinde

O da NeO da Ne

Sendika: ‘Eczaneden İlaç Getirmek Hemşirenin Görevi Değildir.’

Hürriyet Sağlık-Sen ülkemizin hemen hemen her hastanesinde halen yasalara aykırı şekilde devam eden eczaneden ilaçların hemşirelere aldırıldığı uygulamaya son verilmesi için TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuruda bulundu.
Hürriyet Sağlık-Sen ülkemizin hemen hemen her hastanesinde halen yasalara aykırı şekilde devam eden eczaneden ilaçların hemşirelere aldırıldığı uygulamaya son verilmesi için TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na Başvuruda bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından birçoğu tam anlamıyla sağlık personeli net olmamakla birlikte her meslek grubunun bir görev tanımı yapılmıştır. Buna göre hemşirenin görevleri hasta bazlı olmak üzere tıbbi tetkik ve tedavilerin takibi ve uygulanması şeklindedir.

Özellikle yoğun bakım, ameliyathane, acil servis ve diyaliz gibi nitelikli ve riskli birimlerde görevli sağlık personellerinin hayati tehlikesi olan hastaların bulunduğu servisi terk edip eczaneden ilaç getirmeye zorlanması her şeyden önce hayati tehlikesi bulunan hastaların hayatlarını riske atmaktır. Birçok meslek grubunda olduğu gibi hemşire de yalnızca kendi görev tanımında belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Kendi asıl işi dışında tüm işleri hemşire yerine getirecekse madem diğer meslek grupları neden var ki o zaman?

KDK’ya Yapılan Başvuruya İlişkin ve Hemşirenin Görev ve Yetkileri İle İlgili Bir Açıklamada Bulunan Hürriyet Sağlık-Sen Toplu Sözleşme ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet ÜNAL Açıklamasında Şu İfadelere Yer Verdi.

“ Doktor tarafından order edilen ilaçların eczaneden servislere ulaştırılması öncelikle eczacı teknisyenleri ve diğer eczane çalışanlarının görevidir. Nasıl ki bir servisten başka bir servise hastanın nakli o servisin hemşiresi tarafından sağlanıyorsa buradan yola çıkarak eczanedeki ilacın transferi de o eczanenin bir görevlisi tarafından yapılmalıdır. Ve bu husus kanunlarda açık açık belirtilmiştir.

· ​08.03.2010 Tarihli 27515 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere hemşirenin böyle bir görevi yoktur. Keza, yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerin uygulama esasları, personelin görev, yetki ve sorumlulukları 1315 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nce düzenlenmiştir. Yönetmeliğin “Eczane Hizmetleri” başlıklı 17. Maddesinde “Hastalara verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere teslimi” eczane personelinin görevleri olarak belirtilmektedir. Ayrıca anılan yönetmeliğin 18/A, 122 ve 139. maddelerinde de bu işin nasıl yapılacağına açıklık getirilmiştir.

Görüleceği üzere tüm yukarıda özetle izah edilen gerekçeler ile açık ve net bir şekilde mevzuat hükmünde yer almayan servis hemşirelerinin yataklı servislerini terk ederek eczaneden ilaç almaya gitmesi hasta mağduriyetine sebebiyet vereceğinden hukuka aykırı olmasının dışında hastalar için hayati tehlike arz etmektedir. “

Kaynak:Hürriyet Sağlık-Sen

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Doktor: ‘Bunca yıl bir kendini bilmez gelip sabahın saat altısında saçlarımı yolsun diye okumadım ben’

Doktor Muammer Coşkun Vefat Etti !

Doktor Muammer Coşkun Vefat Etti !