içinde

ÇOK KOMİKÇOK KOMİK O da NeO da Ne

Sağlıkta Kısaltmalar – Hastalık Tanı Teşhis Kısaltmaları

Serebro Vaskuler Hastalık
Serebro Vaskuler Hastalık

Eczane çalışanlarının ,Yeni başlayan sağlık çalışanlarının ve bir çok reçete baka kalan hasta ve yakınlarının merak ettiği günlük hayatta karşılaştığı sağlık alanında ki kısaltmalar..

Hastalık Tanı Teşhis Kısaltmaları

 • Tüberküloz Tbc, TB
 • Kanser Ca
 • Kronik Böbrek Hastalıkları, KBY
 • Kronik Renal Yetmezlik KRY
 • Organ ve Doku Nakli Tx (Bu kavram dışında HKHN: Hematopoietik Kök Hücre Nakli kısaltmasının bu listeye eklenmesi ile organ ve doku nakli dışına alınması-91-Türk Hematoloji Derneği)
 • Myokard Enfarktüsü MI
 • Kalp Yetmezliği KY
 • Konjestif Kalp Yetmezliği KKY
 • İskemik Kalp Hastalığı İKH
 • Koroner Arter Hastalığı KAH
 • Koroner Arter BypassGraft CABG
 • Mitral Valf Replasmanı MVR
 • Aortik Valf Replasmanı AVR
 • Hipertansiyon HT
 • Hiperlipidemi HL
 • Akut Romatizmal Ateş ARA
 • Pulmoner Hipertansiyon Pulm. HT
 • Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları KOAH
 • Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
 • Diabetes Mellitus DM
 • Trombotik Trombositopenik Purpura TTP
 • Akut Lenfoblastık Lösemi ALL
 • Kronik Lenfositik Lösemi KLL
 • Akut Mıyoloblastık Lösemi AML
 • Kronik Miyelositik Lösemi KML
 • Myelodisplazik Sendrom MDS
 • Sistemik Lupus Eritematozus SLE
 • Derin Ven Trombozu DVT
 • Osteoartrit OA
 • Poliarteritis Nodosa PAN
 • Subakut Sklerozan Panansafalit SSPE
 • NonHodgkın Lenfoma NHL
 • Multiple Skleroz MS
 • Polikistik Over Sendromu PCOS
 • Pelvik İnflamatuar Hastalık PID veya PEH
 • Romatoit Artrit RA
 • Serebrovasküler Hastalık SVH, CVH,SVO
 • Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ÜSYE
 • Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu ASYE
 • Akut Gastroenterit AGE
 • Gastroözafagial Reflü Hastalığı GÖRH
 • Peptik Ülser P.U. , P.ULCUS
 • Helicobacter Pylory HP, H.PİLORİ
 • İnflamatuar Barsak Hastalığı İBS
 • ObsesifKombulsif Bozukluk OKB
 • Şizofrenia SCH
 • Tinea Pedis T.PEDİS
 • İnsan İmmun Yetersizlik Virüsü HIV, AİDS
 • Bening Prostat Hiperplazisi BPH
 • Üriner Enfeksiyon Ü.ENF, İYE
 • İnvitro fertilizasyon IVF
 • Akut Otitis Media AOM
 • Kronik K. Kr.
 • Yumuşak Doku Enfeksiyonu YDE
 • Akut A.

ACİL (112) Servisde KULLANILAN KISALTMALAR

1 – AVPU
A – Alert = Uyanık
V – Verbal = Sözel uyarıya yanıt var
P – Painful = Ağrılı uyarıya yanıt var
U – Unresponsive = Yanıt yok.

2 – VSA
V – Vital = Vital
S – Signs = Bulguların
A – Absent = Olmaması

3 – SAMPLE
S – Signs and Symptom =Bulgu ve belirtiler
A – Allergics & Alcohol=Alerjiler, Alkol kullanımı
M – Medications =İlaçlar
P – Past history = Geçmiş Hikayesi
L – Last Meal = Son yediği
E – Events leading to incident =Olaya götüren sonuçlar

4 – A E I O U
A – Alcohol = Alkol
E – Epilepsy = Epilepsi
I – Insülin = İnsülin
O – Overdose = Aşırı doz
U – Uremia = Üremi

5 – TIPS
T – Trauma = Travma
I – Infections = Enfeksiyon
P – Psychiatric = Psikolojik
S – Syncope = Senkop

6 – PQRST
P – Provoked = Ağrıya neden olan faktörler
Q – Quality = Kalitesi
R – Region = Bölgesi
S – Severity = Şiddeti
T – Time = Zaman

7 – CLAPS
C – Contusions = Kontüzyon = Çürük
L – Lacerations = Laserasyon = Kesik
A – Abrasions = Abrezyon = Sıyrık
P – Penetratoins = Penetrasyon = Delik
S – Non – Symetrical movements = Simetrik olmayan hareketler

8 – TICS
T – Tenderness = Yumuşaklık
I – Instability = Hareketlilik
C – Crepitus = Çıtırtılı sesler
S – Subcutaneus emphysema = Subkutan amfizem

9 – PERRLA
P – Pupils = Pupiller
E – Equal = Eşit
R – Round = Yuvarlak
R – Reactive = Reaksiyone
L – Light = Işık refleksi
A – Accomodation = Akomodasyon = Uyum

10- CUPS
C- Kritik: Kalp krizi veya solunum krizi geçiren bir hasta.
U- Stabil olmayan: Açılamayan bir solunum yoluna sahip olan, göğüs yaraları
veya solunum güçlüğü olan, kontrol edilemeyen kanaması olan, ciddi kafa
yaralanmaları olan bir hasta.
P- Potansiyel olarak stabil olmayan: Stabil olan ancak ciddi yaralanma
göstergeleri olan ve daha iyi bir tanı için ikinci incelemeyi gerektiren hastalar.
S- Stabil: Çok kan kaybı olmayan, sinir ve dolaşım sistemi etkilenmemiş, şok
veya başka komplikasyonu olmayan az yaralı hastalar.

Sağlık Bakanlığı İlgili kısaltmalar

 • IHE (Integrating the Healthcare Enterprise – Sağlık Girişimcileri Birliği)
 • HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society – Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu)
 • Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM)
 • Electronic Medical Record Adoption Model for Outpatient (O-EMRAM)
 • EHR (Electronic Health Record) – ESK (Elektronik Sağlık Kaydı)
 • PEHR (Personal Electronic Health Records) – KESK (Kişisel Elektronik Sağlık Kayıtları)
 • PACS (Picture Archiving and Communication Systems – Görüntü Saklama ve İletişim Sistemleri
 • DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine – Tıpta Dijital Görüntüleme ve İletişim
 • RIS (Radyology Information Service) – (RBS) Radyoloji Bilgi Sistemi)
 • RFID (Radio Frequency Identification – Radyo Frekansı ile Tanımlama)
 • HL-7 (Health Level Seven – Sağlık Seviye 7 Standardı)
 • HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)
 • ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)
 • MEDULA:Medula, Türkiye’de genel sağlık sigortası ile sağlık tesisleri arasında, sağlık tesislerinin iç süreçlerine müdahale etmeksizin fatura bilgisini elektronik olarak toplamak ve hizmet bedelinin ödenmesi için oluşturulmuş bütünleşik sistemdir.
 • ASM (Aile Sağlığı Merkezi)
 • TSM (Toplum Sağlığı Merkezi)
 • MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi)
 • USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü)
 • SKRS (Sağlık Kodlama Referans Sunucusu)
 • ICD-10 (International Classification of Disease – Uluslararası Hastalık Sınıflandırması)
 • GMDN (Global Medical Devices Nomenclature-Küresel Tıbbi Cihaz Sınıflandırması)
 • ATC (Anatomic Therapeutic Chemical Classification – Yapısal Tedavi Edici Kimyasallar Sınıflaması)
 • E-Sağlık (Elektronik Sağlık)
 • M-Sağlık (Mobil Sağlık)
 • HIE (Health Information Exchange – Sağlık Bilgisi Paylaşımı)
Diğer Tıpta Kullanılan Kısaltmalarda
 • Yardımcı doçent Yrd. Doç. Yard. Doç.
 • Gram Gr. G
 • Kan basıncı KB TA
 • Manyetik rezonans görüntüleme MRG MRI
 • İnsüline bağımlı diabetes mellitus IBDM IDDM
 • Glomerüler filtrasyon hızı GFR GFH
 • Akut romatizmal ateş ARA AER
 • Bilgisayarlı tomografi BT CT
 • Ultrasonografi USG US
 • Gastroözofageal reflü GÖR GER
 • Dissemine intravasküler
 • koagülasyon
 • DİK DİC
 • Nekrotizan enterokolit NEK NEC
 • Ekokardiyografi EKO ECHO
 • Büyüme hormonu BH GH
 • Serbest yağ asidi SYA FFA
 • Litre Lt L
İCD10 KODLARI

https://www.112acilfm.net/icd10-kodlarihastalik-tani-kodlari/

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Eskişehir Odunpazarına bağlı SSK güvenlik kurum önünündeki Alaeddin Caddesi'nde bugün trafik yoğunluğundan dolayı bir ambulansa yol verilmedi.

Eskişehir de Ambulansa yol vermediler !

Erzincan’da bu yıl içerisinde hizmete girecek olan 500 Yataklı Devlet Hastanesi tıbbi cihaz ihtiyaçları için toplantı yapıldı.

Erzincan’da Devlet Hastanesinin cihaz ihtiyaçları için toplantı yapıldı !