içinde

O da NeO da Ne

Sağlık Sen, Sağlık Bakanlığı’ndan Sağlık Personeli Hakkında Taleplerini Sıraladı !

Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu
Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıya Sağlık-Sen adına, Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu katıldı. Bakanlık adına toplantıda, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Harun Balcı ve ilgili bürokratlar yer aldı. Sahanın gerçek sorunlarıyla taleplerini belirleyen Sağlık-Sen, ilgili tüm taleplerini Bakanlık bürokratlarına ileterek, çözüm önerileri de sundu.

Banka promosyon sözleşmelerinin revize edilmesi, sağlık çalışanlarına muayene önceliği verilmesi, nöbet ücretlerinin artırılması, gece çalışan sağlık profesyonellerine iyileştirici düzenleme yapılması, sağlık çalışanlarının giydiği formanın özel görev kıyafeti sayılması ve Bakanlık tarafından verilmesi gibi konulara ağırlık veren Sağlık-Sen, toplantıda özellik arz eden birimlerde çalışanlara verilen ek ödemenin kapsamının genişletilmesini, teşvik ek ödemelerin ve taban ödemenin artırılmasını talep etti.

,

Sağlık-Sen’in Sağlık Bakanlığı İle Görüştüğü KİK Talepleri

Ekonomik koşullardan dolayı güncelliğini yitiren banka promosyon sözleşmeleri revize edilerek günümüz ekonomik koşullarına uygun hale getirilmeli. Aksi halde sözleşmelerin feshedilerek bankalarla yeni sözleşme yapılmalı.

Özellik arz eden birimlerde görev yapan tüm çalışanlara artırımlı ek ödeme verilmeli.

Özellikle palyatif bakım ve anjiyo birimlerinde çalışanlara verilen ek ödemelerin, diğer özellik arz eden birimlerde verilen ek ödemelerin altında kalması sebebiyle yeniden düzenlenmeli ve ilgili düzenlenme çalışmalarına sendikamızdan da temsilci katılmalı.

Lisansiyerler sınıfı için belirlenen taban ödeme katsayıları artırılmalı.

Kan transfüzyon merkezi, terapotik aferez merkezi, nöroloji ve onkoloji birimlerinde görev yapan çalışanlara özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme verilmeli.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “EK-3/A” ve “EK-3/B Taban Ödeme Katsayıları Tablosun” da yer alan katsayılar iki katına çıkarılmalı.

Hemşirelerin ve eczacıların görevi olmayan ilaç dağıtımı için eczane teknikeri istihdamının yapılması.

Gece saatlerinde sağlık hizmetinde bulunan sağlık profesyonellerine, gece çalışmadan kaynaklanan yıpranmanın karşılığı olarak akşam saat 20.00 ile sabah saat 06.00 saatleri arasında geçen süre kadar iyileştirici düzenleme yapılmalıdır.

“İstatistikçi” pozisyonunda görev yapan sözleşmeli personel, 209 sayılı Kanunun uyarınca ek ödemeden yararlanmalı.

Teknik hizmetler sınıfında görev yapanların Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nde yer alan ek ödeme oranları artırılmalı.

Nöbet ücretlerinin hesaplanmasında kullanılan gösterge rakamları artırılarak tüm sağlık çalışanlarının nöbet ücretleri artırılmalı.

209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte özellikli tıbbi işlemler için belirlenmiş olan tavan ek ödeme katsayısı verilmesi öngörülen birimlerin tamamında tutulan nöbetler için %50 artırımlı nöbet ücreti verilmeli

Bayram tatili sebebiyle idari izin günlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına nöbet izni ve nöbet ücreti verilmesine yönelik sorun ortadan kaldırılmalı.

Servis nöbetindeyken, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi ve toplu sözleşmenin 7’nci maddesinde belirtilen birimlerde hizmet veren hekimler artırımlı nöbet ücretinden yararlanmalı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve yurt dışı harekâtlarında görevlendirilen sağlık çalışanlarına nöbet ücreti ödenmeli.

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına verilen giyecek yardımı, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görev yapanlara verildiği gibi özel görev kıyafeti olarak verilmeli.

112 Acil Sağlık İstasyonlarında güvenlik tedbirlerinin artırılması için istasyon çevresinin tamamını görebilecek şekilde kamera sistemleri yerleştirilmeli.

Toplu sözleşme kapsamında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde çalışanlara verilen nakdi yemek yardımı artırılmalı.

112 Acil Sağlık Hizmetler İstasyonlarında görevli Ambulansların kasko/sigorta işlemlerinde, ambulansların hasta kabini ile Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin eklerinde yer alan teknik ve tıbbi donanımlarını ve değer kayıplarını da kapsamalı.

Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı tarafından kullanılan ambulans haricinde ki diğer hizmet araçlarına (UMKE araçları, İlaç taşıma araçları vb.) kasko/sigorta yapılmalı.

Entegre sağlık tesislerinde nöbet tutan aile hekimliği çalışanları, nöbet sonrası izin kullanamadan aile sağlığı merkezindeki mesaisine devam etmektedir, bu personel için nöbet düzenlemesi yapılmalı.

Aile hekimlerine verilen cari gider ödemelerinin tekrardan düzenlenmesi hususunda çalışma yapılmalı.

Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına verilen destek ve teşvik ödeme oranları artırılmalı.

Sağlık Bakanlığı tabip ve diş tabibi kadrosunda olup üniversite hastanelerinde uzmanlık eğitimi yapmak üzere görevlendirilen personelin, asistan kadrolarına atanmaları sonrası uygulamada sorunlar yaşandığından ataması yapılamayanlar bulunmaktadır. İlgili personelin ataması yapılarak mağduriyetinin giderilmesi,

Hizmet içi eğitimlerin mesai saatleri dışında yapılması halinde mesai saatinden sayılmalı ve karşılığında ücret veya izin verilmeli.

Sağlık hizmetleri sınıfında olup insan sağlığına ilişkin koruyucu teşhis, tedavi, rehabilite edici hizmetlerde bulunmasına rağmen fiili hizmet zammından yararlanamayan çalışanların bu haktan yararlanabilmesi için çalışma yapılmalı.

Bakanlığınızda görev yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının genel idare hizmetler sınıfı kadrolarına atanmaları sağlanmalı.

Yer değişikliği yapan personele 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamında verilmesi gereken sürekli görev yolluğu ve emekli olan personele 375 sayılı KHK’nın 1’inci maddesine istinaden verilmesi gereken ödemelerde taşra teşkilatı bilgilendirilmeli.

Sağlık çalışanları için uygun dinlenme odaları oluşturulmalı ve mevcut olanların teknik yetersizlikleri giderilmeli.

Sağlık izni kullanımı hakkında İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyonüklit Kullanılarak Sunulan Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi kapsamında çalışanların sağlık izni süreleri, 657 sayılı Kanuna uygun olarak uygulanmalı.

Sağlık hizmetleri niteliği gereği 7/24 devam etmesi gereken hizmetlerdendir. Bu nedenle akşam saat 20.00’den sabah saat 06.00’ya kadar geçen sürede verilen hizmetin karşılığı ücretlerin artırımlı olarak ödenmesi.

Sağlık çalışanlarına, yönetmelikte belirtilen iş ve görev tanımlarına uygun birimlerde görev verilmeli.

Araştırmacı kadrosunda görev yapan personelin, araştırmacı kadrosuna atanmadan önceki unvanlara ve görevlerine ait zam, tazminat, ek ödeme, yan ödeme gibi mali hakları devam ettirilmeli.

Bakanlığımız bünyesinde görev yapan personele sağlık hizmeti sunumunda muayene önceliği verilmeli.

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışan personelin ücretlerinin artırılması veya Bakanlığınız kurum ve kuruluşlarında görev yapan emsali personelin aldığı ücretler seviyesine getirilmesi sağlanmalı.

Afet bölgesinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile ödenecek ücretler (kayıtlı kişiler için ödenecek ücret, tarama ve takip katsayısı ile teşvik ödemeleri) ve aile sağlığı merkezi giderleri, afet durumundan önceki son aya ait veriler dikkate alınarak ödenmeye devam etmeli.

663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan yöneticilerin ücretlerinde artış yapılmalı.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Uluslararası Hemşirelik Zirvesi'nde Hemşireler İstanbul'da Konuştu !

Uluslararası Hemşirelik Zirvesi’nde Hemşireler İstanbul’da Konuştu !

İzmit Halk Sağlığı Laboratuvarının yerine yeni sağlık kompleksi !

İzmit Halk Sağlığı Laboratuvarının yerine yeni sağlık kompleksi !