içinde

Sağlık Personeli Kaymakamlığa Görevlendirme Yapılabilir mi?

hemşire
hemşire
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Sözcü’de çıkan bir haberde kaymakamın sağlık personeli ( paramedik) eşinin işe gelmediği ve hastane müdürünün tutanak tutuğu, sonrada müdürün görev yerinin değiştirildiği iddia edilmişti. Valilik ise yaptığı açıklamada müdürün görev yerininin değiştirilmediğine , kaymakamın eşininde kaymakamlığa bağlı sosyal yardımlaşma vakıf müdürlüğüne görevlendirildiğini açıkladı.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında valiler ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amiri olup her türlü görevlendirmeyi yapmaya yetkilidir. Yani bir vali isterse sağlık evindeki ebeyi Valilikte  müdürde yapabilir isterse sekreterde yapabilir ki bunun sayısız örneği var.

Bu olayda da paramedik olarak görev yapan kişinin sosyal yardımlaşma vakfına görevlendirilmesinde yasal olarak bir engel yok. Ancak etik kurallar çerçevesinde ise bu yapılan görevlendirme vicdanları yararlamıştır.
Her hangi bir att yada paramedik bir ilçede yada ilde gidip amirleri ile görüşüp böylebir talepte bulunsa,  kimse onları ciddiye almayacak ve bunun mümkün olamayacağını söyleyecektir. Hele hele özellikli bir branş olan sağlık personelinin mesleği dışında masa başı bir birimde görevlendirmesi saçma gelecektir. 

Yapılan görevlendirme veya atamalarda idareye  takdir yetkisi tanınmış ise de; takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Ancak bir sağlık personeli çeşitli sebeplerle artık bu görevi ifa edemiyorsa başka kuruma görevlendirilmesi etik kuralları çiğnemeyecektir. Örneğin doktor raporu ile ambulansta çalışması uygun bulunmayan bir sağlık personelinin ambulans dışında bir birime görevlendirilmesi yada görev yaptığı sağlık evinde tadilat yada nufüs gibi sebeplerle artık hizmet verilmemesi , iyi derecede ingilizcesi olan yeterli eğitim şartlarını taşıyan  bir hemşirenin  bir proje kapsamında geçici olarak yurt içi yada yurtdışı görevlendirilemesi ,erasmus, esc, AB projesi, BM projesine  gönderilmesi vb.. durumlar etik kuralları çiğnemeyecektir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

para

2022 Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Tutarları Ne Kadar ?

eczane

Resmi Yazı Yazarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir ?