içinde

Sağlık Personeli Hizmet Puanı Ne işe Yarar ! Hizmet Puanı Detaylar..

hemşire para
hemşire para

Sağlık Bakanlığında özellikle tayin ve çalışma yer değişikliklerinde hizmet puanı kullanılır,

Hizmet puanı Nedir ?

Hizmet puanı: Sağlık hizmetleri sınıfında çalışan sağlık bakanlığı personeli için, çalışılan yer ve özellikleri göz önüne alınarak hesaplanan puandır. Sağlık Çalışanı hareketlerinde hizmet puanı belirleyicidir

Hizmet puanının hesaplanması

Hizmet puanının hesaplanmasında

 • İl ve İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren bir kurumda veya kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan her yer ve yıl için İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarası 1000 rakamıyla toplanarak ilçe sıralaması puanı elde edilir.
 • Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetvelinin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur. Yeni il ve ilçeler kurulması hâlinde, yeni tablolar yayınlanana kadar, daha önce bağlı bulunulan il ve ilçenin puanları uygulanmaya devam edilir.
 • Beldelerde fiilen çalışılan her yıl için çalışılan beldenin bağlı bulunduğu ilçenin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması endeksindeki sıra numarasının yarısı, köylerde fiilen çalışılan her yıl için ise tamamı puan olarak hizmet puanına ayrıca eklenir.
 • Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir.
 • Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.
 • Genel hayatı etkileyen; savaş, deprem, sel ve yangın gibi doğal afetlerin meydana geldiği yerleşim yerlerinde görev yapan personele, doğal afetin meydana geldiği tarihten itibaren, o yerde fiilen çalışılması kaydıyla Bakanlıkça belirlenen süre için en yüksek hizmet puanı % 100 fazlasıyla verilebilir.
 • Savaş, deprem, sel ve yangın gibi genel hayatı etkileyen sebeplere bağlı olarak yurt içi ve yurt dışında görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı %100 fazlasıyla verilir.
 • Yurt dışında başka sebeplerle görevlendirilen diğer personel, hizmet puanı en düşük yerin hizmet puanını alır.
 • Geriye doğru hesaplamalarda, Bakanlığımızın hizmet puanı esaslı atama ve yer değiştirme işlemlerine geçildiği 8/6/2004 tarihindeki görev yapılan yerin idari statüsü esas alınır.
 • Bu tarihten sonra meydana gelen değişiklikler yürürlük tarihi itibariyle hüküm ifade eder.

İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

İL ADIEK HİZMET PUANIİL ADIEK HİZMET PUANI
İSTANBUL0MALATYA400
ANKARA10KIRŞEHİR410
İZMİR20ARTVİN420
KOCAELİ30AFYONKARAHİSAR430
BURSA40DÜZCE440
ESKİŞEHİR50ÇORUM450
TEKİRDAĞ60OSMANİYE460
ADANA70KAHRAMANMARAŞ470
YALOVA80NİĞDE480
ANTALYA90GİRESUN490
KIRKLARELİ100KASTAMONU500
DENİZLİ110TUNCELİ510
MUĞLA120SİVAS520
BOLU130KİLİS530
BALIKESİR140BARTIN540
EDİRNE150AKSARAY550
MERSİN160SİNOP560
BİLECİK170ERZİNCAN570
KAYSERİ180ÇANKIRI580
GAZİANTEP190ERZURUM590
ZONGULDAK200TOKAT600
AYDIN210ORDU610
SAKARYA220DİYARBAKIR620
ÇANAKKALE230YOZGAT630
MANİSA240ADIYAMAN640
KONYA250BAYBURT650
KARABÜK260KARS660
ISPARTA270ŞANLIURFA670
HATAY280IĞDIR680
UŞAK290BATMAN690
BURDUR300GÜMÜŞHANE700
SAMSUN310MARDİN710
KIRIKKALE320SİİRT720
NEVŞEHİR330ARDAHAN730
KARAMAN340VAN740
ELAZIĞ350BİNGÖL750
RİZE360HAKKARİ760
TRABZON370ŞIRNAK770
AMASYA380BİTLİS780
KÜTAHYA390AĞRI790
MUŞ800
İLLERİN SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASININ HİZMET PUANINA KATKISI CETVELİ

PERSONEL DAĞILIM CETVELİ İLKELERİ

 1. Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra
  teşkilatında iller ve birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak
  mevcut personelin unvan ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama
  çalışmasıdır.
 2. PDC sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına tabi personel için hazırlanır. Bu
  sınıfta yer alan baştabip, baştabip yardımcısı, eğitim görevlisi, başasistan ve asistan unvanları
  için PDC hazırlanmaz.
 3. İl ve ilçelere planlanacak toplam personel sayısı, il müdürlüğü, müdürlük ve
  Birliklerin teklifleri de dikkate alınarak Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından belirlenir.
 4. Planlamaya esas teşkil edecek sayıların belirlenmesinde unvan ve branş bazında,
  Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında (tüm istihdam şekilleri dahil)
  çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık personellerin toplamı esas alınır.
 5. Her unvan ve branş için PDC ayrı ayrı hesaplanır. Ancak, Sağlık Memuru/Sağlık
  Teknisyeni/ Teknikeri, Laborant/Laboratuvar Teknisyeni/Teknikeri, Fizik Tedavi
  Teknisyeni/Teknikeri, Odyometri Teknisyeni/Teknikeri, Ortopedi Teknisyeni/Teknikeri,
  Toplum Sağlığı Teknisyeni/Sağlık Teknikeri/Teknisyeni, Diş Protez-Diş Teknisyeni/
  Teknikeri gibi aynı branşta öğrenim görerek farklı unvanlara atanan yardımcı sağlık
  hizmetleri sınıfı personelinin planlaması ortak yapılır.
 6. Personelin İllere planlanmasında temel ilke TÜİK tarafından belirlenen nüfustur.
  Nüfus dışında, 9 uncu maddede belirtilen değişkenler ile hizmet gereklilikleri de dikkate
  alınır. Yatak sayısının etken olduğu hallerde tescil edilmiş yatak sayısı esastır.
 7. PDC hesaplanmasında, Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri tek ilçe olarak kabul
  edilir.
 8. Bir birimdeki 4924 sayılı Kanuna tabi çalışan sözleşmeli personel sayısının o birim
  için PDC’de öngörülen personel sayısından fazla olması halinde söz konusu personelin ilgili
  mevzuat çerçevesinde yer değişikliği yapılıncaya kadar bu personelle ilgili yer değişikliği
  işlemi yapılamaz. Anılan Kanun gereği birimlere vizelenen boş pozisyonların o birim için
  PDC’de belirlenen pozisyon sayılarını aşması halinde dahi bu pozisyonlara atama yapılamaz.
 9. Personel sayısının dağılımında aşağıdaki ölçütler dikkate alınır:
  a) Tüm ülkeye veya bölgeye hizmet veren genel ve dal hastaneleri ile eğitim ve
  araştırma hastanelerine, il dışından başvuru, yıllık ortalama poliklinik sayısı, yıllık ameliyat
  sayısı, özellik arz eden birimlerinin olması (yoğun bakım ünitesi, reanimasyon ünitesi, yanık
  ünitesi, diyaliz, kan bankası ve benzeri birimlerin bulunması),
  b) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde demografik, epidemiyolojik (hastalık insidans
  ve prevelansı vb), coğrafi ve turizm kaynaklı değişiklikler olması,
  c) Hekime başvuru sıklığı,
  ç) İllerin tıbbi cihaz ve fiziki mekân kapasitesi,
  d) Personel dağılımını etkileyecek ölçüde nüfus hareketleri ya da poliklinik sayısındaki
  farklılıklar,
  e) Ulaşım şartları, vardiya hizmetleri gibi etkenler.
 10. Diş hekimliği alanında yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri, eğitim
  hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri ve ağız ve diş
  sağlığı merkezlerinde istihdam edilirler. Bu maddede sayılan sağlık tesisleri bulunmayan
  illerde yüksek lisans ya da doktora yapmış diş hekimleri o ilin ünit sayısının en yüksek olduğu
  ve ağız ve diş sağlığı hizmetleri için altyapının en uygun olduğu birimde istihdam edilirler.
 11. İl içinde hemşire ve ebe dağılımı yapılırken ebelerin ağırlıklı olarak birinci basamak
  sağlık tesisleri ile doğumevlerinde, hemşirelerin ağırlıklı olarak yataklı sağlık tesislerinde
  istihdamlarının yapılması esastır.
 12. Anestezi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları ve ağız ve diş sağlığı
  merkezleri için, odyolog/odyometri teknisyeni/teknikeri, fizyoterapist, fizik tedavi
  teknisyeni/teknikeri, ortopedi teknisyeni/teknikeri sadece yataklı tedavi kurumları için
  planlanır ve istihdam edilirler.
 13. Acil sağlık hizmetleri birimlerine (112 istasyonları ile yataklı tedavi kurumlarının
  acil servisleri ve 24 saat hizmet veren birimler v.b.) acil sağlık hizmetleri için acil tıp
  teknisyeni/ambulans ve acil bakım teknikeri planlaması yapılır.
 14. Yeni kurum ve kuruluşların hizmete girmesi, mevcut kurumlarda nitelik değişikliği
  olması, kurum içi yeni birim açılması ya da bir kısım birimlerin kapatılması, farklı kurumların
  birleşmesi ya da mevcut kurumlardan ayrılma yoluyla yeni kurum oluşturulması gibi
  durumlarda, yapılan düzenleme ve hizmetin gereklerine uygun olarak, yukarıdaki ilkeler
  doğrultusunda yeni PDC belirlenerek Bakan Onayını takiben ilan edilir. PDC ilan edilinceye
  kadar ilgili birimin en üst amiri tarafından onay alınarak atama yapılabilir.

Hizmet puanının değerlendirildiği atamalar nelerdir?

Kurum İçi Naklen Atama

Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır.

Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder.

Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.
Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır.

Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

a) Sağlık durumu,
b) Eş durumu,
Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır. Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz. Mazeret durumu haksız bir kazanıma neden olamaz.

İstihdam Edilme Gerekçesi Ortadan Kalkan Personelin Ataması

İlgili mevzuatı gereği yapılan özel düzenlemeler ile aile hekimliği pilot uygulamaları hariç olmak üzere;
– Görev yapılan sağlık kuruluşunun kapanması,
– Personel dağılım cetvelinde değişiklik olması,
– Sağlık birimlerinin devri, nitelik değiştirmesi veya birleşmesi gibi nedenlerle o unvandan personele ihtiyaç kalmaması hallerinde, ilgili personel öncelikle il içinde ihtiyaç olan birimlere atanır. Ancak il içinde atanmaları mümkün olmazsa, Bakanlıkça D ve C hizmet grubu illerine tercihlerine göre atanırlar. Aynı hizmet birimine birden fazla tercih yapılması halinde hizmet puanına göre yerleştirilirler.

Yeni Açılan Tesisler

Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Ancak, hizmeti aksatacak ölçüde personel ihtiyacı olan C ve D grubu illerde yeni açılan tesislere il dışından, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir. Ayrıca hizmete yeni açılan tesisin PDC si belirlenene kadar, söz konusu tesis için Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliği gereği öngörülen standartlar aşılmamak kaydıyla o il içerisindeki diğer birimlerden hizmete yeni açılan tesise atama ve görevlendirme yapılabilir.

Sağlık Bakanlığı Resen atama

MADDE 28 – (1) PDC’de belirlenen sayıyı aşan personelden il merkezinde bulunanların; öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere, ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması hâlinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen ataması yapılır. Personelin unvan ve branşında ilde boşluk bulunmaması hâlinde 16 ncı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde başka illere ataması yapılabilir.

(2) İhtiyaç hâlinde il ve ilçe merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre resen atama yapılabilir.

(3) Eş veya sağlık mazereti ile atanıp mazeretleri devam eden personel hariç olmak üzere; Devlet hizmeti yükümlüsü personelden bulunduğu birimde PDC’de belirlenen sayının yüzde otuzunu aşanların, öncelikle aynı ilde ihtiyaç bulunan birimlere, mümkün olmaması halinde ise aynı hizmet bölgesindeki ihtiyaç bulunan münhal yerlere ataması, hizmet süresi dikkate alınarak gönüllülük esasına göre yapılır. Talep olmaması halinde görev yaptığı yerde hizmet süresi en az olan personelden başlamak suretiyle atama yapılır. Hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde hizmet puanı düşük olan personel atanır. Hizmet puanlarının da eşit olması hâlinde ise meslekî kıdemi az olan personel atanır.

Sağlık Personeli Hizmet Puanı Sorgulama

Sağlık personeli sağlık bakanlığı tarafından verilen güncel hizmet puanı öğrenmek için E-Devlet kapısı ve ekip portal uygulamasını kullanabilirsiniz.

Edevlet hizmet puanı sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/saglik-hizmet-puani

Ekip Portal Hizmet Puanı Öğrenme

 • giriş için edevlet ile giriş yapabilirsiniz.
 • özlük bilgiler içerisinde hizmet puanı detaylarına ulaşabilirsiniz.

Hizmet puanı verilmeyecek haller nelerdir?

Askerlik dışında ücretsiz izinli geçirilen süreler, Görevden uzaklaştırılan (Yargılamanın menine veya beraatine karar verilenler ve bir disiplin cezası almayanlar hariç), görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanların görev başında geçirmedikleri süreler.

Sağlık Personeli Hizmet puanına nasıl itiraz edilir?

Bakanlığa bağlı tüm sağlık personeli hizmet puanını PBS’de (Personel Bilgi Sistemi) ayrıntısı ile birlikte görebilmektedir. Hizmet puanlarına itirazlar her yıl 1 -31 Ocak ile 1-10 Temmuz tarihleri arasında yapılır.

Ancak, Bakanlığımız Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ek? inde (Ek.6) belirtilen ilkeler doğrultusunda hazırlanan PDC den dolayı hizmet puanına yapılacak itirazlar ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği Aile Hekimliği uygulamasına geçen illerde hizmet puanına ilişkin itirazlar il sağlık müdürlüklerince her zaman kabul edilir.

Hizmet puanına itirazlar, itiraz formu ile İl Sağlık Müdürlüğüne yapılır. İl Sağlık Müdürlüklerince kimlik bilgileri ve askerlik bilgilerine ilişkin itirazlar İKYS sistemine aktarılır. Diğer itirazlar ise Bakanlığa gönderilir.

Personelin, Bakanlık kayıtlarında eksik olduğunu düşündüğü veya hizmet puanı itirazına sebep olan hizmet bilgileri ile ilgili şayet elinde var ise – Bakanlığa bilgi ve belge göndermesi, hem itirazını doğrulayacak hem de bazı durumlarda Bakanlıkta eksik bulunabilecek belgelerin tamamlanmasını sağlayacaktır. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek kabul edilen itirazlar sonucu yeniden hesaplanan hizmet puanlarına ilişkin gerekli düzeltmeler PBS’ ye yansımaktadır.

Bu işlem tebligat yerine geçer. Bakanlık Hizmet Puanı İtiraz Komisyonu, 1 – 31 Ocak itiraz başvurularını Nisan ayının sonuna, 1 – 10 Temmuz itiraz başvurularını ise 15 Ağustos tarihine kadar sonuçlandırır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Tuba Vural Çokal

Milletvekili Doktor, Köye Göz Muayenesine Gitti !

fahrettin koca

Fahrettin Koca 2023’e Girerken Bir çok içerik paylaştı !