içinde

ÇOK KOMİKÇOK KOMİK sevdimsevdim

Sağlık Personeli Hac Sınavı Çıkmış Soruları 2008-2024

hac sağlık personeli
hac sağlık personeli
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

112AcilFm Sağlık Personeli Eğitim Haberleri – Sağlık Personeli Hac Sınavı Çıkmış Soruları 2008-2024 SORULAR BULUNDUKÇA BU SAYFAMIZ GÜNCELLENECEKTİR.

2008 YILI SAĞLIK PERSONELİ TEST SINAVI

2008 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

 1. Kur’ân-ı Kerim’de kaç sure vardır? a) 114 b) 112 c) 110 d) 111
 2. Aşağıdakilerden hangisi iman bakımından insanları niteleyen kelimelerden biri değildir? a) Mümin b) Fasık c) Kâfir d) Müşrik
 3. “Mazmaza” ve “istinşak” yani ağzın ve burnun içini yıkamak hangi dinî görevin farzdır? a) Abdest b) Teyemmüm c) Gusül / boy abdesti d) Oruç
 4. Hanefi mezhebine göre farz namazların ilk iki rekâtında Fatiha’dan sonra bir sure veya en az kısa üç ayet veya uzun bir ayet okumanın hükmü nedir? a) Sünnet b) Farz c) Vacip d) Müstehap
 5. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? a) Başa meshetmek
  b) İki kolu dirseklerle birlikte yıkamak
  c) İki ayağı küçük topuklarla birlikte yıkamak
  d) Kulakları ve enseyi meshetmek
 6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’da geçen bir peygamber ismi değildir? a) Ahmed b) Nuh c) Harun d) Veli
 7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz Hz. Muhammed’in eşinin adıdır? a) Hatice b) Emine c) Fatıma d) Saliha
 8. Aşağıdaki namazlardan hangisi farz-ı kifayedir? a) Cuma namazı b) Cenaze namazı c) Vitir namazı d) Bayram namazı
 9. Peygamberimiz nerede ve ne zaman doğdu ve kabri nerededir? a) Mekke’de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Mekke’dedir.
  b) Medine’de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Medine’dedir.
  c) Mekke’de M. 571 tarihinde doğdu, kabri Medine’dedir.
  d) Medine’de M. 572 tarihinde doğdu, kabri Mekke’dedir.
 10. Kur’ân-ı Kerim’in ilk ve son sureleri aşağıdakilerden hangisidir? a) Fatiha – Felak b) Bakara – Felak c) Bakara – Nas d) Fatiha –Nas
 11. Beş vakit namazın farzlarının öncesinde ve sonrasında kılınan ve “sünnet-i revatip” olarak isimlendirilen sünnet namazlar toplam kaç rekâttır? a) 40 b) 32 c) 39 d) 42
 12. “Bir insanı arkasından çekiştirmek, hakkında hoşlanmayacağı şeyleri söylemek” şeklinde tanımlanan davranış aşağıdakilerden hangisidir? a) Su-i zan b) Fesat c) Tecessüs d) Gıybet
 13. Kıyametin kopması ve insanların dirilmesi için “sur” adı verilen aleti üflemekle görevli olan meleğin adı nedir? a) İsrafil b) Rıdvan c) Mikail d) Zebani 14.Aşağıdaki şıklardan hangisi Allah’ın zati sıfatlarından değildir? a) Vücut (var olması)
  b) Beka (varlığının sonu olmaması)
  c) Muhalefetün lilhavadis (yaratıklarından hiç birine benzememesi)
  d) Kudret (her şeye gücünün yetmesi)
 14. Hangi hallerde gusül yani boy abdesti almak farz değildir? a) İhtilam olunca
  b) Cinsel ilişkide bulunulunca
  c) 40 gün dolmasa bile loğusalık halinde kanama sona erince
  d) Hac için ihrama girerken ve Arafat’a çıkarken
 15. Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir? a) İhrama girmek
  b) Kâbe’yi tavaf etmek
  c) Safa ile Merve tepeleri arasında sa’y yapmak
  d) Arafat’a çıkmak *anestek
 16. Bir şey yapacağına veya yapmayacağına dair yemin eden, sonra yeminini tutamayıp bozan kimse aşağıdakilerden hangisini yemin keffareti olarak yapmakla yükümlüdür? a) Gücü yeten kimse 10 fakiri sabahakşam doyurur veya 10 fakire giysi alır.
  b) Zengin olsun fakir olsun 3 gün oruç tutar.
  c) Zengin olsun fakir olsun 10 gün oruç tutar.
  d) Her halükârda 10 fakiri sabah-akşam doyurur veya 10 fakire giysi alır.
 17. Safa’dan Merve’ye 4 defa gitmek, Merve’den Sefa’ya 3 defa gelmek suretiyle yerine getirilen hac ibadeti ile ilgili görevin adı nedir*? a) Sa’y b) Remel c) Remy-i cimar d) Izdıba
 18. İlk Müslüman aşağıdakilerden hangisidir? a) Hz. Ebu Bekir b) Hz. Hatice c) Hz. Aişe d) Hz. Ömer
 19. Peygamberimizin bir gece Mekke’den Kudüs’e, Kudüs’ten de göklere, ilahî huzura çıktığı gece aşağıdakilerden hangisidir? a) İsra ve miraç b) Regaip c) Berat d) Kadir
 20. Egzoz gazına maruz kalma sonucu yetersiz soluyan hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Yoğurt yedirilir. b) Kusturulur. c) Tuzlu su içirilir. d) Açık havaya çıkarılır.
 21. Kusturmada en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  *anestek
  a) Parmakla dilin arka kısmını uyarmak.
  b) Bol şekerli su içirmek.
  c) Hastanın karnına basınç uygulamak.
  d) Hastayı yüz üstü yatırıp sırtına vurmak.
 22. Burkulma bölgesinde şişmeyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Burkulan bölge üzerine sıcak tatbik edilir.
  b) Burkulan bölge kalp seviyesinden aşağıda tutulur.
  c) Burkulan bölge üzerine soğuk tatbik edilir.
  d) Burkulan bölgeye sıcak masaj yapılır.
 23. Atel nedir?
 24. a) Ağrı dindirici ilaçtır.
 25. b) Uzun kemiklerde kırık bölgeyi sabit tutan düz nesnedir.
 26. c) Kanama durdurmaya yarayan malzemedir.
 27. d) Bir çeşit sargı bezidir.
 28. Kaburga kemiklerinin kırıklarında kazazede hangi pozisyonda hastaneye sevk edilir? a) Yan yatış b) Yüzüstü yatış c) Sırt üstü yatış d) Oturuş veya yarı oturuş
 29. Omurga yaralanmalarında kazazede nasıl sevk edilir? a) Sedyeye sırt üstü yatırılarak
  b) Sedyeye yüz üstü yatırılarak
  c) Sedyeye yan yatırılarak
  d) Sedyeye oturtularak
 30. Aşağıdakilerden hangisi hareket sistemi organlarındandır? a) Kemik-Kas b) Damar-Kalp c) Omurga-Beyin d) Mide-Bağırsaklar
 31. Ağızdan ağıza suni solunum yaptırılacak olan hastaya, “ilk yapılacak işlem” aşağıdakilerden hangisidir? a) Kazazedenin soluk alması için çenesi göğsüne yaklaştırılır.
  b) Solunumu uyarmak için göğsüne yumruk vurulur.
  c) Suni solunuma başlamadan 5 dakika sırt üstü yatırılır.
  d) Kazazedenin soluk yolunu açmak için çene göğüsten uzaklaştırılır.
 32. Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır? a) Yoğurt sürülür. b) Diş macunu sürülür. c) Salça sürülür. d) Hiçbiri
 33. Yaralanmalarda, genel ilkyardım uygulaması aşağıdakilerden hangisidir? a) Yara üzerine merhem sürmek ve yarayı sarmak
  b) Yara üzerine tentürdiyot sürmek ve yarayı sarmak
  c) Yara temiz sargı bezi ile kapatılır, yaralı bölge üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.
  d) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri üstte kalacak şekilde yaralı sağlık kuruluşuna sevk edilir.
 34. Yurdumuzda Acil Servis Numarası aşağıdakilerden hangisidir. a) 118 b) 121 c) 112 d) 155
 35. Bir yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir.? a)Yakınları geldikten sonra
  b) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
  c) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra
  d) Hiçbir müdahale yapılmadan önce
 36. Yaralı taşırken hangisi uygulanır? a) Yaralı hemen kucaklanır ve en yakın hastaneye taşınır.
  b) Yaraları olduğu yerde tedavi etmeye çalışılır daha sonra taşınır.
  c) Kımıldatılmaz, sağlık personeline haber verilir ve onun nezaretinde taşınır.
  d) İki kişi kucaklayıp en yakın sağlık kuruluşuna götürülür.
 37. Hacca gidecek yaşlı bir şeker hastasına hangi tavsiyelerde bulunursunuz? a) İlaçlarını unutmasın
  b) Diyetine dikkat etsin
  c) Çok sıcakta aşırı yorulmasın *anestek
  d) Hepsi
 38. Aşağıdakilerden hangisi bir hastabakıcıdan beklenen özelliklerden biri değildir? a) Güler yüzlü olmak
  b) Temizliğe dikkat etmek
  c) Tavizsiz ve katı olmak
  d) Mesaiye uymak
 39. Hastane enfeksiyonu artmaması için hastabakıcı en çok neye dikkat etmelidir? a) İş elbisesi giymeye b) El temizliğine c) Her gün tıraş olmaya d) Amirlerine saygılı olmaya
 40. Yolda yatan ve fışkırır şekilde kanaması olan bir hastaya hangi müdahale yapmanız doğru değildir?
 41. a) Kanama durdurucu iğne yapmak
 42. b) Kanayan bölge üzerindeki tek kemik üzerine lastik ve benzeri malzemeyle turnike yapmak
 43. c) Kanayan bölge üzerindeki bölgeye tansiyon aleti manşonuyla baskı uygulamak
 44. d) Kanayan bölgeye temiz bir bezle tampon yapmak
 45. Hangisi bir hastaya tedavi amacıyla verilen bir gazdır a) Karbonmonoksit b) Oksijen c) Karbondioksit d) Ekzoz gazı
 46. Trafik kazası geçirmiş yaralılara ilk yardım yapmak için, en az hangi okul bitirmiş olmak gerekir? a) Tıp fakültesi
  b) Hemşirelik yüksek okulu
  c) Bitirilen okulun bir önemi yoktur.
  d) Lise
 47. Çocuğunuzun sağlığını korumak için mutlaka yaptırmanız gereken hangisidir? a) Antibiyotik b) Bademcik ameliyatı c) Serum d) Aşı
 48. Kroşe tamirinde hangi tel, kroşe teli olarak kullanılır?
  *anestek
  a) Döküm kroşe b) Tam yuvarlak tel c) Ortodontik tel d) Yarım yuvarlak tel
 49. Total (tam) protezde düşen dişin yeniden yerine konması için ne yapılır? a) Diş herhangi bir yapıştırıcı ile yapıştırılır.
  b) Protez yenilenir.
  c) Kapanış modeli rehberliğinde soğuk akrille diş ilave edilir.
  d) Kapanış modeli olmadan soğuk akrille diş ilave edilir.
 50. Hareketli protezde kırık tamiri nasıl yapılır? a) Soğuk akril + basınçlı tencere ile b) Soğuk akrille c) Şeffaf akrille d) Sıcak akril + muflalama ile
 51. Alginat ölçü maddesi ile alınan ölçüye ne zaman alçı dökülmelidir? a) 2-5 dk sonra b) 20-25 dk sonra c) 7-15 dk sonra d) 25-30 dk sonra
 52. Silikon ölçü maddesi ile alınan ölçüye ne zaman alçı dökülmelidir? a) 5-10 dk sonra b) 20-30 dk sonra c) 30-45 dk sonra d) 45-60 dk sonra
 53. Sabit protezde kullanılmayan metal hangisidir? a) Cr-Ni b) Altın c) Cr-Co d) Titanyum
 54. Metal destekli sabit protez metalinde maksimum çıpa oranı nedir? a) %5 b) %30 c) %20 d) %50
 55. Degasing hangi amaçla yapılır? a) Oksidasyon b) Metalin gazının alınması c) Hava kabarcığının önlenmesi d) Hepsi
 56. Yüksek fırın ısısı porselen glaze’ini nasıl etkiler? a) Mat b) Pürüzlü c) Şeffaf d) Çok parlak – düz yüzey
 57. Ivo-cup sistemi nedir? a) Enjeksiyon ile kapalı sistem sıcak akril tepimi
  b) Kley ile akril tepimi
  c) Soğuk akril ile basınçlı tencerede akril tepimi
  d) Mufla ile akril tepimi

2009 sağlık personeli hac sınav soruları

2009 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

1.Ayet ve hadisleri yorumsuz olarak olduğu gibi kabul edenlere ne denir
CEVAP ELEFİYYE

 1. Küfrü ve günahı açık olan kimselerin gösterdiği olağanüstü hallere
  CEVAP :İSTİDRAC
 2. Aşagıdaki Durumlardan hangisi orucu bozmaz?
  CEVAP: MAZMAZA DAN SONRA AĞIZDA KALAN YAŞLIĞI YUTMAK
 3. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından değildir5. Soru:Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar süren zamana ne denir:
  CEVAP.:Kıyamet Günü
 4. Soru :Peygamberimizin mühründe olan kelimeler
  CEVAP :ALLAH RASUL MUHAMMED
 5. Soru: Hacer-i esved ile kabe kapısı arasındaki yere ne denir
  CEVAP: Mültezem
 6. Soru Besmele ile başlamayan sure
  CEVAP: Tevbe suresi
 7. Soru Bayramın 3 günü minadan ayrılmaya
  CEVAP : Nefr-i evvel denir
  10.Soru Zaman ve maddenin ebediliğini savunan fikir akımı:
  CEVAP: Dehriyyun11. Soru:Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerdendir?
  Cevap: Hasta bakıcılığı
 8. Soru: Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz olmasının şartlarındandır
  Cevap: Mukim olmak
 9. Soru Ziyaret tavafının son iki şavtını adetli olarak yapan kimsenin durumu
  Cevap: İki sadakayı fıtır
 10. Soru: Ay tutulması halinde kılınan namazın ismi
  Cevap: Husuf namazı
 11. Soru : Mekkiler kudum tavafını ne zaman yaparlar
  Cevap: Yapmazlar (Yani hiçbiri diye bir cevap şıkkı vardı)
 12. Soru: Tavaf namazını terkedenin cezası aşağıdakilerden hangisi diye bir soru vardı
  Cevap : Cezası yoktur
 13. Soru :Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir
  Cevap:Tezkiye
 14. Soru :Zelletül kari ne demektir
  Cevap: Kıraat hataları
 15. Soru : Aşağıdakilerden hangisi umre sa’yinin vaciplerindendir:
  Cevap: Bu sorunun cevabını yanlış verdim
  20 Soru : Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın geçerli olmasının şartlarındandır:
  Cevap: Taşları belirli vakitte atmak
 16. Soru Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil
  cevap: Burhan-ı temanu
 17. Soru : Sebu’l mesani
  Cevap: Fatiha suresi
 18. Soru :Aşağıdakilerden hangisi dem cezasını gerektiren bir fiildir
  Cevap: Bunun cevabını ben yanlış verdim diğer şıkları yazamadım
 19. Soru Cemrelerin sırası
  Cevap: Cemre-i ula , cemre-i vüsta, cemre-i akabe
 20. Soruefer müddeti Hanefi ve şafii sırası
  Cevap: 15- 3 yazdım ama galiba 15-4 olacak
 21. Soru : Kavme nedir
  Cevap : Rükudan doğrulma halidir
 22. Soru :Cem-i tehirin hanefi ve şafiye göre hükmü
  Cevap : Vacip– sünnet
 23. Soru: İhramlı olan kimse aşağıdaki lerden hangisini yaparsa ceza gerekmez
  Cevap : Tavuk– koyun kesip yerse
 24. Soru :Aşağıdakilerden hangisi hiçbir mezhebe göre haccın farzlarından değildir
  Cevap : Şeytan taşlamak
 25. Soru Peygamberimizin hicretinde Kılavuzluk yapan kişi
  Cevap Abdullah bin Ureykit
 26. Soru Aşağıdakilerden hangisi tavafın vaciplerinden değildir
  Cevap: Muvalaat
 27. Soru : Haccı kırana niyet etmiş bir hanefi Muhsar olursa cezası ne olur
  Cevap 2 kurban keser (biri umre biri de hac için )
 28. soru Ruhul kudus
  Cevap : Cebrail as.
 29. Soru : Tecrübeyi dışlayan düşünceyi sınırlayan düşünce akımı
  Cevap . Doğmatizm
 30. Soru : Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerindendir
  Cevap : Kudüm tavafı yapmak
 31. Soru : Aşağıdakilerden hangisi ihramın vaciplerindendir
  Cevap : İhram yasaklarına uymak
 32. Soru : Zulhuleyfe karn, Yelemlem…..çevreleyen yerleşim yerlerine ne denir
  Cevap : HILL bölgesi denir
 33. Soru Kur’an-ı Kerim Hangi halife döneminde toplanıp mushaf haline getirildi
  Cevap: Hz. Ebubekir
 34. Soru : Ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip…..
  Cevap : Iztıba
  42: Soru. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır :
  Cevap adaka ve kurban etleri harem bölgesindeki fakirlere verilir
 35. Soru : Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vaciplerinden değildir
  Cevap : Mikat sınırlarını ihramlı olarak geçmek
 36. Soru: K.Kerimi cem eden sahabi
  Cevap : Zeyd bin sabit
  45 .Soru : Muhammed Hamdi Yazırın Tefsirinin adı
  Cevap: Hak dini kur’an dili
 37. Soru: Kabenin dört rüknü
  Cevap: Rüknü hacer-i esved, rüknü yemani, riknü İraki, Rükn-ü Şami
 38. soru :Aşağıdakilerden hangisi hac ile ilgili kavram değildir
  Cevap: Mis’ad
 39. Soru : Afakiler nerede ihrama girerler
  Cevap: Kendilerine en yakın Mikad mahallinde
  49.Soru :Ziyaret tavafının son vakti:
  Cevap Ömrün sonuna kadar
 40. Soru:Bakanlıklar arası hac ve umre kuruluna hangi kurum başkanlık eder
  Cevap: Diyanet İşl. Bşk. lığı

2010 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2011 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2012 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2013 YILI HAC ORGANİZASYONU SAĞLIK GRUBU SORU KİTAPÇIĞI

2013 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2014 HAC SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2015 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2016 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2017 SAĞLIK PERSONELİ ÇIKMIŞ SORULAR

2018 Hac sağlık görevlisi test sınavı çıkmış sorular

2018 hac sınav sorularını internet ortamından derledik..

 • Hangisi say yapmada doğrudur? Cevap=abdestli yapmak sünnettir
 • Kime zekat düşmez? Anne, kardeş, dede, torun
  hacla ilgili. yanlış olan. şükür için 3 gün oruç değil arafatta kurban kesilmelidir
 • ihramdan çıkmayı belirten terim. Tahallül
 • Teyamün. Hacer’i Esved sınırından, Kabe’nin sağından, tavafa başlanması
 • Tarık Bin Ziyad,708 yılında fethettiği yer. Endülüs
 • medineyi müdafaa eden Çöl kaplanı lakaplı – Ömer Fahreddin Paşa
 • ihramlı sayılabilmek için niyet etmek ve Telbiye getirmek şarttır
 • Safa Merve arasında sa’y yaparken şavtları abdestli olarak yapmak sünnettir. Ceza gerektirmez
 • Savaşların Sırası: (624) Bedir Savaşı, (625) Uhud Savaşı, (627) Hendek Savaşı, (630) Huneyn Savaşı
 • Müslüman olupta farzlarını yerine getirmeyenler ;büyük günah işlemiş sayılırlar.(cevap)
 • 1.Dünya savaşında önemli başarılar elde edilen ve 1952 yılına kadar bayram olarak kutlanan zafer ; kutül amare
 • Kuranı-kerim hz ebubekir tarafından toparlanıp kitap haine getirtildi.?
 • Potasyum doz aşımında- Kalsiyum Glukonat verilir.
 • Erirtrositle ilgili yanlış olan.- Yüksek rakımlı yerlerde sayısı düşmez artar.
 • Hipotridi belirtileri (değildir ya da neledir hatırlayamadım soruyu).
 • Amilaz yüksekliğinde hangi organda sorun olduğu düşünülr? – Pankreas.
 • Yapısında azot vs şıkları Üre, kreatinin kreatin vs olan soru.
 • Cevabı Ter bezi olan. hangisi endokrin bez değildir.
 • en ucuz ve en kolay hastane enfeksiyonları önleme yolu. El hijyeni.
 • İlaçların ısı düzeylerine dikkat ederek verilmesi sağlanılan sistem – Soğuk zincir.
 • ilaç malzeme olmadan sadece suni teneffüs ve kalp masajı – Temel yaşam desteği.
 • Göğüs ağrısı ile acile gelen hasta.- Dr.ahaber ver. Monitörize et. damar yolu aç.
 • damlacık ve sol. izolasyonunda cerrahi maske ve n95 maske
 • kesici delici alet yaralanmalarında – sıkılıp kanatılmaz.
 • 1000 mg iaç 4 ml ile sulandırılıp 250 mg kullanılacaksa kaç dizyem kull. olunur – 5
 • magnezyum ve sodyum siratla zenginleştirilmiş mayi – ??? isolayt??
 • thoraks omurları kaç adettir? – 12
 • eklemlerde kristalleşmiş ürük asit birikimi ile karakterize hastalık – Gut
  cevabı hipoglisemi olan bi soru – gece kontrol edilmesi gereken vs
 • yarası küçük fakat kardiov. sistemi etkilemiş olabilen yanık – elektrik yanığı??
 • cevaplarda steril eldiven olan bi soru. isolasyonda dikkat edilecekler mi ne???
 • 1952.ye kadar bayram olarak kutlann zafer.- Kut’ül Amare.
 • Büyük komutan Tarık Bin Z.nın fetteği kent – Endülüs.
 • Çöl Kaplanı Lakaplı Medineyi müdafa eden kişi – Ömer Fahreddin Paşa.
 • Kimlere zekat verilebilir – kardeşe.
 • Safa Merve arasında abdestsiz sa’y da ceza olmaz.abdestli olmak sünnettir.
 • Şükür için 3 gün oruç tutulur değil, kurban kesilir.
 • İhramdan Çıkmayı belirten terim – Tahallül.
 • Teyamün, Tavafa Sağ taraftan başlamak.
 • İhramlı sayılabilmek için Niyet ve Telbiye şarttır.
 • Mescid-i Haramda yaşayanlar ( Mekkiler hariç demesi kafamı karıştırdı) nerede ihrama girerler?
 • Peygamberimizi katıldığı savaşların sırası Bedir Uhud Hendek Humeyn.
 • İhramda yasak olmayan – Kemer takmak.
 • Kur’an-ı Kerim Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirilmiştir.
 • Orucu bozan ve kefaret gerektiren şeyler. sigara içmek
 • Müslüman olupta farzları terkedenlerin. müslümandırlar. büyük günah işlemiş olurlar.
 • Hipotoidi ile ilgili soru; kilo kaybı /dizyemli soru 250 MG =10 dizyem
 • nefro köpüklü balgam ) hangisi yapılmaz diyrtik sendrom (cevap) ve akciğer ödemi tarifi vardı( pembe

Sağlık Personeli 2024 Hac Sınavı Çıkmış Soruları !

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hac sağlık personeli

Sağlık Personeli Hac Sınavı Nedir?Sağlık Personeli Hac Sınavı ÇIKMIŞ Sorular

hac sağlık personeli

Sağlık Personeli Hac Görevi Mülakat Soruları