içinde

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ve SUT Fiyatları !

resmi gazete haber 112 acil fm
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

SGK, Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında Yayımlandı.

Resmi Gazete

Sayı : 32541 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KÜRÜME SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2. l.B-1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Sağlık Bakanlığı tarafından Kuruma bildirilen, mesai saatlerinde aym gün randevusu dolu olan branşlarda, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında uzman hekimler tarafından mesai saatleri dışında sunulan poliklinik hizmetleri için EK-2/A Listesinde yer alan tutarların iki katı esas alınarak ödeme yapılır.”

b) Üçüncü fıkrasında yer alan “EK-2/A-2 Listesinde” ibaresi “EK-2/A-2 ve EK-2/C Listelerinde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4.1.4 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan başvurunun sonucuna istinaden yapılan SUT düzenlemesi çerçevesinde kullanılması” ibaresi “başvuru tarihinden itibaren başvuru değerlendirilip sonuçlandırılıncaya kadar ilacın Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) endikasyonuna ilave edilen endikasyonda, Sağlık Bakanlığınca şahıs bazmda endikasyon dışı kullanım onayı olması” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Beşinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Reçeteye yazılan ilacın miktarı, ambalaj boyutu dikkate alınarak toplamda 4 haftalık doza yetecek miktarda ise bu dozlar da bir aylık doz olarak kabul edilir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.2.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Madde başlığında yer alan “upadasitinib,” ibaresinden soma gelmek üzere “abrositinib,” ibaresi eklenmiştir.

b) 4.2.l.C numaralı alt madde başlığında yer alan “upadasitinib,” ibaresinden soma gelmek üzere “abrositinib,” ibaresi eklenmiştir.

c) 4.2.1.C-6 numaralı alt madde başlığında yer alan “upadasitinib” ibaresinden soma gelmek üzere “, abrositinib” ibaresi ve aynı alt maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

SGK. SUT, RESMİ GAZETE YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları resmi gazete İçin Tıklayınız

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Gaziantep Şehir Hastanesi

Gaziantep Şehir Hastanesi İçin Sağlık Bakanından Özel Sağlık Personeli İstediler !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

MHRS randevusu olan bir gün önce 8.00’e kadar onay vermesi gerekecek!