içinde

Sağlık Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayınladı ! 20 Ocak

sağlık bakanlığı
sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Proje Asistanı Alımı

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: Proje Asistanı – PYDB/2023/CS/P.3/IC/8

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.02.2023 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.

İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Proje Asistanı alınacaktır.

Asistan, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir.

Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Proje Asistanından Beklenen Hizmetler:

 • Proje danışmanına proje planlama, uygulama, yürütme, izleme ve değerlendirme hususlarında destek sağlamak,
 • Uluslararası kuruluşlarla yapılacak yazışmaların proje yönetimi hususları açısından gözden geçirilmesi,
 • Proje faaliyetlerinin gerçekleşme bilgilerinin raporlanması hususunda destek sağlamak,
 • Proje Yönetim Destek Birimi ile diğer uygulayıcı birimler ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki yazışmaların yürütülmesi, takip edilmesi ve dosyalanmasına destek olmak,
 • Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili rapor ve dokümantasyonun hazırlanması,
 • Toplantı ve eğitim organizasyonlarına yardımcı olmak ve söz konusu toplantı/eğitim için ilgili birimler arasında bilgi akışını sağlamak,
 • İş akışı için veya toplantı öncesinde/sırasında gerekli dokümanların ve metinlerin çoğaltılması, düzenlenmesi ve dağıtılması işlerini yapmak, gerekli sunumların hazırlanmasına destek olmak.
 • İstatistikleri ve diğer ilgili bilgileri derleyerek/özetleyerek dokümanların ve sunumların hazırlanmasına yardımcı olmak. Raporlar, toplantılar vb. için çeşitli kaynaklardan bilgi ve referans materyalleri derlemek ve düzenlemek,
 • Proje Asistanında Aranan Nitelikler:
 • Lisans mezunu olmak,
 • En az 3 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak,
 • Tercihen Dünya Bankası, Avrupa Birliği veya uluslararası yatırım ve finans kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak ve takım çalışmasına yatkın olmak,
 • İngilizce konuşma ve yazma becerisine sahip olmak; (Mülakat sırasında değerlendirilecektir.)
 • Proje Yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 • Seyahat engeli bulunmamak,

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını yukarıda “aranan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren ve Ek’te yer alan örneğe uygun olarak Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Numarasını (PYDB/2023/CS/P.3/IC/8 – Proje Asistanı) içeren bir başvuru mektubuyla ve özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte en geç 06.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese postayla, elektronik postayla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir. Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: [email protected]

ekler:

Sağlık Bakanlığı Proje Asistanı Başvuru Mektup Örneği

Sağlık Bakanlığı Proje Asistanı CV formatı

Sağlık Bakanlığı Proje Danışmanı alımı

“PROJE DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/5

                Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/6

                Proje Danışmanı- PYDB/2023/CS/P.3/IC/7

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.02.2023 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.

İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde üç (3) Proje Danışmanı istihdam edilmesi planlanmaktadır.

Danışmanlar, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Proje Danışmanından Beklenen Hizmetler:

 1. Proje faaliyetlerinin belirtilen zaman aralıklarında gerçekleşip gerçekleşmediğini izlemek,
 2. Periyodik değerlendirme raporlarını hazırlamak ve sunmak,
 3. Geliştirilmesi planlanan projeler için araştırma yapmak, araştırma sonuçlarını raporlamak,
 4. Geliştirilen projelerin tasarım ve uygulama sürecinde önerilerde bulunmak,
 5. Etkin proje yönetimi için İdare ve proje ekibi arasındaki koordinasyona destek vermek,
 6. Proje yönetim sürecinde ortaya çıkan / çıkabilecek aksaklıkları İdareye raporlamak,
 7. Proje yönetim sürecinde iç ve dış paydaş koordinasyonuna destek vermek

Proje Danışmanından Aranan Nitelikler:

 • Lisans mezunu olmak,
 • En az 5 yıl genel iş tecrübesine sahip olmak
 • Uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen projelerde, proje planlama, yürütme ve yönetme konularında en az 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak,
 • Proje yönetimi konusunda geçerli bir sertifikaya sahip olmak tercih sebebidir,
 • Office programlarını (MS Project, Excel, Word, Powerpoint, Outlook) iyi derecede kullanabiliyor olmak,

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirterek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 06.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir. (Adayların sadece 1 (bir) adet başvuru numarası seçmeleri yeterlidir.)

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 Kat:2

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: [email protected]

EKLER:

Proje Danışmanı Başvuru Mektubu Örneği

Proje Danışmanı Başvuru CV ÖRNEĞİ

Sağlık bakanlığı Teknik Dil Tercümanı alımı

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA PROJE ASİSTANI

İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: PYDB/2023/CS/P.3/IC/9- Teknik Dil Tercümanı 1

PYDB/2023/CS/P.3/IC/10Teknik Dil Tercümanı 2

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.02.2023 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere iki Teknik Dil Tercümanı alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sağlık bakanlığı Teknik Dil Tercümanı Beklenen Hizmetler:

Dünya Bankası başta olmak üzere diğer uluslararası kuruluşlarla yürütülen iş ve işlemlerde İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye çevirmenlik hizmetlerinin (yazılı, sözlü, ardıl, eşzamanlı vb.) gerçekleştirilmesi,
Proje Yönetim Destek Birimi (PYDB) koordinasyonunda Bakanlığımızın ana hizmet birimlerince yürütülen projeler ile ilişkili her türlü dokümanın çevirisinin yapılması,
Toplantı, seminer, konferans vb. etkinliklerde ihtiyaç duyulması halinde kurum adına görevli kişilere ardıl tercümanlık yapılması,
Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler ile ilgili ve bunlarla bağlantılı amaçların yürütülmesinde ihtiyaç duyulan dokümanların çevirisinin yapılması
Çevirisi yapılan tüm dokümanların arşivlenmesi.

Sağlık bakanlığı Teknik Dil Tercümanı Aranan Nitelikler:

Üniversitelerin Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi,İngilizce Öğretmenliği, Çeviri bilim veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık Bölümlerinin birinden mezun olmak,
Çevirmenlik konusunda en az 2 yıllık tecrübeye sahip olmak, belgelendirmek, (SGK Kaydı/ Vergi Levhası/ Sözleşme/Bordro/Ödeme Evrakı, Fatura, referans mektubu vb,)
Ardıl çeviri alanında kanıtlanabilir tecrübeye sahip olmak (adaylar mülakat sırasında sözlü çeviri sınavına tabi tutulacaktır),
Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmamak,
Tercihen uluslararası kurumlar (AB, Dünya Bankası vb.) tarafından finanse edilen projelerde çalışmış olmak,

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirtelerek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 06.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: [email protected]

EKLER:

Teknik Dil Tercümanı Başvuru Mektubu Örneği


Teknik Dil Tercümanı CV formatı

Sağlık Bakanlığı Bilişim Destek Personeli alımı

BİLİŞİM DESTEK PERSONELİ

İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.12.2023

Başvuru Numarası: PYDB/2023/CS/P.3/IC/11– Bilişim Destek Personeli

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 19.01.2023

Son Başvuru Tarihi ve Saati: 06.02.2023 tarihinde saat 18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır. İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, danışmanlık dışı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

Bu kapsamda, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Biriminde istihdam edilmek üzere bir Bilişim Destek Personeli alınacaktır. Danışman, Proje sonuna kadar tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşmeler İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finansman kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Şubat 2023 içinde başlatılması planlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Bilişim Destek Personeli Beklenen Hizmetler:

İş süreçlerini destekleyecek iletişim alt yapısının oluşturulması, gerekli uygulamaların çalışır duruma getirilmesi, çalışma sürekliliğinin sağlanması;
Bilgisayar donanımlarının etkili ve verimli kullanımı ile ilgili olarak PYDB çalışanlarına gerekli eğitimlerin ve teknik desteklerin verilmesi,
VPN tasarım ve oluşturma, dosya paylaşımı ve politikalara dayalı intranet uygulamalarının çalışır duruma getirilmesi, idamesi,
Proje Yönetim Destek Biriminin verdiği destek eşliğinde Sağlık Bakanlığı birimlerince yürütülen faaliyetlerin İnternet ortamında düzenli olarak aktararak yayımının yapılması,
İnternet/intranet bağlantısı sağlamak için Proje Yönetimi Destek Birimi bünyesinde mevcut network sisteminin işletim desteği verilmesi,
Maksimum etkinlik ve performans sağlamak için ağ konfigürasyonu konusunda prosedürlerin planlaması ve bu planların gerçekleştirilmesi konusunda IT Uzmanına destek verilmesi,
Kuruma ait Linux, Windows ve/veya diğer işletim sistemleri ile çalışmakta olan sunucuların kurulum, yönetim ve sürekliliğinin sağlanması,
Ağ ve Sistem bütünlüğünün devamlılığını ve işlerliğini sağlamak için ağ üzerinde bulunan tüm sunucu işletim sistemleri, ağ cihazı ve yazılım verilerinin yedeklerinin düzenli olarak alınması ve gerekli durumlarda geri yüklenmesi,
Kurumda var olan MS Sharepoint Portal Server platformunun kurulum, konfigurasyon, yedekleme, yetkilendirme ve web uygulamalarının geliştirilmesi konularında IT Uzmanına destek vermek,
Proje Yönetimi Destek Birimi resmi Web sayfasının yazılımının geliştirilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve web sayfasının organizasyon ve yönetimi,
Kurumca geliştirilecek bilgi güvenliği politikalarına göre altyapının işletilmesi ve geliştirilmesi için öneri ve tavsiyelerde bulunma.
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (TS ISO/IEC 27001) kurmak ve yönetmek.
İdare tarafından verilecek diğer işleri yapmak

Sağlık Bakanlığı Bilişim Destek Personeli Aranan Nitelikler:

Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Tercihen bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği veya bilgisayar öğretim teknolojileri ve eğitimi bölümlerinden mezun olmak.
Microsoft İşletim Sistemlerinin (2003, 2008, 98, XP, Vista Windows 7, Windows 8, Windows 10, Google Drive, Outlook), MS Office programlarının kullanımını, kurulumu ve sorunların tespit ve çözümü konusunda en az 6 ay deneyim sahibi olmak.
Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, tarayıcı vb.) donanım arızalarını giderebilme konusunda teknik destek vermiş olmak olmak,
Web sayfası hazırlama ve yönetimi konusunda en az 6 ay deneyim sahibi olmak.

Proje Yönetim Destek Birimi, uygun bireysel danışmanları yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, Ek’te yer alan Başvuru mektubu ve CV formatına uygun olarak hazırlayacakları Türkçe özgeçmişlerini, başvuru numarasını belirtelerek (özgeçmişlerinde atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisiyle birlikte) en geç 06.02.2023 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese elden veya elektronik postayla ulaştırmaları gerekmektedir.

Aranan nitelikler başlığı altında yer alan ilgili maddeleri belgelemek zorunludur. CV değerlendirilmesinin ardından kısa listeye kalan adaylar arasında İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

Danışman seçimi, Dünya Bankasının Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

Başvuru Adresi: T.C. Sağlık Bakanlığı

Proje Yönetim Destek Birimi Satınalma Birimi

Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9

06800 Çankaya/ Ankara

Tel: 0312-471-8505

E-posta: [email protected]

EKLER:

Bilişim Destek Personeli Başvuru Mektubu Örneği


Bilişim Destek Personeli CV formatı

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

2022 paramedik taban puanları kpss,paramedik taban puanları 2022 4 yıllık,2022 paramedik taban puanları devlet üniversiteleri,2 yıllık paramedik taban puanları 2021,2021 tyt paramedik taban puanları,

İşçi Statüsünde ki Paramediklerin Sorunu İlk Defa TBMM Gündem !

doktor

Sağlık Uzman Yardımcılığı Yarışmaya Katılma Hakkı Kazananlar!