içinde

sevdimsevdim

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu YAYINLANDI!

sağlık personeli kpss 112acilfm
sağlık personeli kpss 112acilfm

27.000 sözleşmeli personelin Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alımına ilişkin kılavuz yayınlandı.

Adaylar, tercihlerini 21-28 Şubat arasında ÖSYM internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Tercih işlemleri, 21 Şubat 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 28 Şubat 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2024/5 Sağlık Personeli alım 27Bin Kadro Dağılımı; Sağlık Bakanlığı 2024/5 Sağlık Personeli Alımı Resmi GAZETE !

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2024/5 Tercih Kılavuzu

ADAYLARIN DİKKATİNE:

 • Adayların tercih işlemini tamamlamadan önce, tercih etmek istediği tüm sözleşmeli personel pozisyonlarının koşullarını dikkatle incelemeleri, koşullarını taşımadıkları sözleşmeli personel pozisyonlarından tercih yapmamaları son derece önemlidir.
 • Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve KPSS 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen
  sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ POZİSYONLARI AÇIKLAMALAR VE UYARILAR

 1. Bu tercih kılavuzunda bulunan Şehir Plancısı, Mimar, Mühendis, Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi) ve Destek Personeli (Şoför) unvanlarındaki pozisyonlara yerleşenler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilecektir.
 2. Bu tercih kılavuzunda bulunan sağlık hizmetleri sınıfındaki pozisyonlara (1 inci maddedeki unvanlar hariç) yerleşenler; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecektir.
 3. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecektir.
 4. Tercihlerin geçerli olabilmesi için, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan
  adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.
 5. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Lisans, ön lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2022-KPSS Ortaöğretim sınav
  sonuçları kullanılacaktır.
 6. Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edildikten sonra, adayların göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler, istenen belgeler ve diğer bilgiler https://yhgm.saglik.gov.tr internet sayfasında duyurulacaktır. Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu duyuru tebligat yerine geçecektir.
 7. ÖSYM tarafından tercihine yerleştirilenlere, Sağlık Bakanlığı tarafından göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir.
 8. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre sözleşmeli personel veya 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu üniversite tıp fakültesi hastaneleri/sağlık
  uygulama ve araştırma merkezlerinde 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışanlardan 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin, bu tercih kılavuzunda belirtilen pozisyonları tercih etmemeleri gerekmektedir. Bu durumda olup da tercihte bulunanların ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri yapılsa dahi anılan mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.
 9. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre veya Sağlık Bakanlığı ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Kanun’un 4 üncü
  maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu kılavuzdaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanlar hakkında 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında () ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (*) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamında bulunanlar hariç olmak üzere; a) Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışmakta iken, 28 Şubat 2023 tarihinden sonra Bakanlıkça sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden veya yenilemeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. b) Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken, 28 Şubat 2023 tarihinden sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen, sözleşmesini fesheden veya yenilemeyenlerin atamaları yapılmayacaktır. c) Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 28 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesine göre sözleşmeli sağlık personeli olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. d) Tercihlerin internetle ÖSYM’ye gönderilmesi gereken son tarih olan 28 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dâhil) 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel olarak çalıştığı tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
 11. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkraları uyarınca; a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışmakta iken sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, c) 29.11.2022 tarihinden önce hizmete alınan ve halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden; eş veya sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte talepleri; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getirilemediğinden, sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, d) 29.11.2022 tarihinden sonra hizmete alınan ve halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden; sağlık durumu nedeniyle kurumlarından yer değişikliği talebinde bulunmuş olmakla birlikte talepleri; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon Bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yerine getirilemediğinden, sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan atamaları yapılacaktır. Bu kapsamda sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adayların, söz konusu istisnalardan yararlanabilecek durumda olduklarını gösteren belgeleri, ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yapılacak duyuruda belirtilen tarihler arasında bir dilekçe ekinde T.C.Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA adresine posta veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
 12. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1.1.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunu’n 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
1.2.Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.
1.3.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.
1.4.Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 ve 2023/5 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.
1.5.Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.
1.6.Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.
1.7.Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih
etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir.

Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları
yapılmayacaktır

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar
başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans veya doktora) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir.

PARAMEDİK (İLK VE ACİL YARDIM)

Bu unvana başvuracak adaylar, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki görevleri yapacaklardır.
a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.
b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.
c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.
ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik
eksternal defibrilatörleri kullanır.
d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.
e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.
f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.
h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.
2.5.2. Ayrıca, bu unvana başvuracak adayların ambulans sürücüsü olarak görev yapacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

ŞOFÖR

18.07.1997 tarihli ve 23053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 75’inci maddesinde 2015 yılında yapılan değişikliklerle sürücü belgelerinde yeni bir sistem öngörülmüş ve 2016 yılı itibarıyla yeni sisteme geçilmiştir. Mezkur Yönetmeliğin geçici 10’uncu maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikalarının yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sırasında yeni sınıfına ilave olarak “E”
ibaresinin ekleneceği belirtildiğinden, B sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları BE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, C sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları CE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları DE sınıfı sürücü belgesine sahip olanların, D1 sınıfı sürücü belgesi istenilen kadroları D1E sınıfı sürücü belgesine sahip olanların da tercih edebilmeleri mümkündür. Yine aynı Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eski sürücü belgelerinin 31/12/2024 tarihine kadar yeni sürücü belgeleri ile değiştirebilmesi öngörüldüğünden eski sürücü belgelerinin geçerliliği de devam etmektedir.

Bu nedenle Tercih Kılavuzunda yer alan yeni sürücü belgesi sınıfları ve istenilen sürücü belgesini karşılayabilecek diğer yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgelerle denk kabul edilen eski sürücü belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda
yer almaktadır;

ŞOFÖR

2.6.2 Ortaöğretim düzeyinde bu unvana başvuracak adayların B, C veya D sınıfı sürücü belgelerinden (6506, 6510, 6514 nitelik kodlarından) herhangi birine sahip olmaları yeterlidir.
2.6.3 Ön lisans düzeyinde bu unvana başvuracak adayların 3188 ve 6514 nitelik kodlarının ikisine birden sahip olmaları gerekmektedir.
() 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(*) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
Sözleşmesini;
a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
b) Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara ek 4 üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,
tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

ADAYLARIN DİKKATİNE

Tercih işlemlerinizi tamamlamadan önce Açıklamalar ve Uyarılar bölümünün 7, 8, 9, 10 ve 11’nci maddelerini dikkatlice okuyunuz. Atama şartlarını taşımadığınız halde tercih yaparak bir sözleşmeli pozisyona yerleştirilmeniz durumunda, atamanız yapılmayacaktır.

Bunun sonucunda hizmet sunumunda aksamaya neden olacağınızı göz önünde bulundurunuz.

YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK ORTAÖĞRETİM SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK ÖNLİSANS SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA YAPILACAK LİSANS SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARI

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlık personeli sık sorulan sorular

Memur 2 gün yıllık izin alabilir mi? 1 gün yıllık izin olur mu? Memur yıllık izin kaç parçaya bölünebilir?

112acilfm mahkeme emsal haber

Eğitim Nedeniyle Sağlık Çalışanının Yıllık İzinin İptaline Mahkemeden Emsal Karar !