içinde

sevdimsevdim

Sağlık Alanında 3 Maddelik Kanun Teklifi Daha Kabul Edildi !

TBMM
TBMM

TBMM’de görüşülen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, içeriğinde yer alan 3 maddeyi daha kabul ederek toplam kabul edilen madde sayısını 17’ye çıkardı.

Kabul edilen maddeler arasında, Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’da önemli değişikliklere yer veriliyor.

Yapılan düzenlemelere göre, bu kapsamda istihdam edilen personele ek ödemenin usul ve esasları, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek. Özellikle yan dal uzmanlığını teşvik etmek amacıyla uzman tabipler için öngörülen ek ödeme, 200 puan artırılarak ödenecek. Ancak ek ödeme alabilmek için disiplin cezası almamış veya sözleşmede belirtilen yükümlülükleri ihlal etmemiş olmak gerekecek.Düzenleme ayrıca, ödüllendirme amacıyla yapılan ek ödemelerin, uyarma cezası alanlara bir ek ödeme dönemi, kınama cezası alanlara iki ek ödeme dönemi, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara ise üç ek ödeme dönemi süresince yapılmayacağını belirtiyor.

Öğretim elemanları ve diğer personel için yapılan düzenleme, sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ek ödeme uygulamalarını içeriyor. Sağlık sektöründe motivasyonun artırılması hedefiyle bu düzenlemeye göre, bir sözleşme döneminde hastane koordinasyon kurulu tarafından bir kez ikaz edilenlere bir ek ödeme dönemi, iki kez ikaz edilenlere iki ek ödeme dönemi, üç kez ikaz edilenlere üç ek ödeme dönemi ödeme yapılmayacak.

Kanun teklifi ayrıca, ilaç analizlerinin ruhsatlandırmadan sonra yapılmasını düzenleyerek, Harçlar Kanunu’nda uyum düzenlemesi yapılacağını belirtiyor. İlaçların ticarete çıkarılması için verilecek ruhsatnamelerin tarifesi de değiştirilecek.

Üniversitelerle Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri arasında yapılabilecek kullanım protokollerini içeren düzenlemeyle, sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine olanak sağlanacak. Üniversitelerin eğitim ve araştırma hastaneleri ile imzalayacağı birlikte kullanım protokolü sayesinde, hastaneler aynı zamanda üniversitenin uygulama ve araştırma merkezi statüsü kazanacak.

Ayrıca, üniversite öğretim elemanı kadrolarından kullanılan hastanelere tahsis edilecek akademik kadroların dağılımı ve nitelikleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek. Öğretim üyelerinin atamaları, üniversite tarafından Sağlık Bakanlığı görüşü alınarak yapılacak.

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından bazı milletvekillerinin görüşleri de dile getirildi. Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Türkiye’nin hekim sayısı açısından OECD ülkeleri arasında son sırada bulunduğuna dikkat çekti. İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Hamşıoğlu ise SMA TİP-1 hastalarına yönelik çarpıcı sorular sordu.MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, yerli ilaç politikalarının uygulanması gerektiğini vurgularken, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, özgürlüğün olmadığı yerde toplumsal sağlığın mümkün olamayacağını belirtti.

Son olarak, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, ilaç sektörünü bağımsızlaştırmak adına seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu ve yapılan düzenlemelerin halk sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

şaşkın sağlık personeli 112acilfm

Sağlık Bakanlığı 2024/5 Sağlık Personeli Alımı Resmi GAZETE !

sağlık personeli sık sorulan sorular

Memur 2 gün yıllık izin alabilir mi? 1 gün yıllık izin olur mu? Memur yıllık izin kaç parçaya bölünebilir?