içinde

AMAN ALLAH'IMAMAN ALLAH'IM

Pasif sigara içimini kalp ritmi bozukluğuna Sebep olabilir !

Elektronik Sigara İçenler Dikkat !
Elektronik Sigara İçenler Dikkat !
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin (ESC) bilimsel bir kongresi olan EHRA 2024’te sunulan araştırmaya göre, küçük miktarlarda bile olsa pasif sigara dumanına maruz kalmak, ciddi kalp ritmi bozukluğu riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Pasif sigara içimi süresi uzadıkça atriyal fibrilasyon olasılığının arttığı görüldü.

Seul Ulusal Üniversite Hastanesi’nden çalışma yazarı Dr. Kyung-Yeon Lee, ” Pasif içiciliğin tehlikeleri, kişilerin evde, dışarıda veya işte olmalarına bakılmaksızın önemliydi; bu da maruz kalmanın evrensel olarak atriyal fibrilasyon riskini artırdığını gösteriyor” dedi. , Kore Cumhuriyeti.

“Hepimiz dumanlı ortamlarda vakit geçirmekten kaçınmak için her türlü çabayı göstermeliyiz. Bulgular aynı zamanda politika yapıcıları kamusal alanlarda sigara içmeyi daha da kısıtlamaya ve halk sağlığını iyileştirmek için sigarayı bırakma programlarını desteklemeye yönlendirmelidir.”

Atriyal fibrilasyon dünya çapında en sık görülen kalp ritim bozukluğudur. Semptomlar çarpıntı, nefes darlığı, yorgunluk ve uyku güçlüğünü içerir. Her üç Avrupalıdan birinin bu durumu yaşamları boyunca geliştireceği tahmin edilmektedir. Atriyal fibrilasyonu olan kişilerin felç geçirme olasılığı sağlıklı akranlarına göre beş kat daha fazladır.

Pasif sigara içiminin koroner arter hastalığı ve erken ölümle bağlantılı olduğu iyi bilinmektedir . Ancak pasif içicilik ile atriyal fibrilasyon arasındaki bağlantılar belirsizdir. Bu çalışma pasif sigara dumanına maruz kalma ile uzun vadeli atriyal fibrilasyon riski arasındaki ilişkiyi inceledi.

Çalışmaya, herhangi bir nedenle Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmeti’ni (NHS) kullanmış ve Birleşik Krallık Biyobankası’na kayıtlı, 40 ila 69 yaşları arasındaki yetişkinler dahil edildi. Halen sigara içenler ve başlangıçta atriyal fibrilasyonu olanlar çalışma dışı bırakıldı.

Analize toplam 400.493 yetişkin dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması 56,5 olup %55,2’si kadındı. Katılımcılara geçtiğimiz yıl boyunca evde ve diğer ortamlarda diğer insanların sigara dumanına kaç saat maruz kaldıklarını sormak için dokunmatik ekranlı bir anket kullanıldı.

Katılımcılar, pasif içicilikle herhangi bir temasları varsa “maruz kalan grup” ve pasif içicilikle temasları yoksa “maruz kalmayan grup” olarak sınıflandırıldı. Yaklaşık 85.984 (%21) katılımcı, önceki yılda pasif sigara dumanına maruz kalmıştı; bu maruziyet haftada ortalama 2,2 saatti. Ortalama 12,5 yıllık takip sırasında 23.471 (%6) katılımcıda atriyal fibrilasyon gelişti.

Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, etnik köken, vücut kitle indeksi, günlük alkol tüketimi, orta ila şiddetli fiziksel aktivite, diyabet gibi ilişkiyi potansiyel olarak etkileyebilecek faktörleri ayarladıktan sonra pasif sigara dumanına maruz kalma ile atriyal fibrilasyon olayı arasındaki ilişkiyi analiz ettiler. yüksek tansiyon , yüksek kan lipitleri, sosyoekonomik durum ve kayıt merkezi.

Pasif sigara dumanına maruz kalan grupta, daha önce bahsedilen faktörlere göre düzeltmeler yapıldıktan sonra, maruz kalmayan grupla karşılaştırıldığında takip sırasında atriyal fibrilasyon gelişme riski %6 daha yüksekti (tehlike oranı 1,06, %95 güven aralığı 1,03–1,10, p <0,001) ).

Doza bağımlı bir ilişki gözlendi; haftalık pasif sigara içimi süresindeki her artış, daha da büyük bir atriyal fibrilasyon riskiyle ilişkilendirildi. Örneğin, haftada 7,8 saat pasif sigara içimi, hiç pasif sigara içmemeye kıyasla kalp ritmi bozukluğu olasılığının %11 daha yüksek olmasıyla ilişkilendirildi. Pasif sigara içenler için atriyal fibrilasyon riski evlerde, işyerlerinde ve dış mekanlarda arttı.

Dr. Lee şunları söyledi: “Çalışmamıza göre pasif sigara dumanına maruz kalındığında atriyal fibrilasyon gelişme olasılığı artmaya başlıyor ve maruz kalma süresi uzadıkça risk önemli ölçüde artıyor. Pasif sigara içiciliğinin yalnızca kapalı kapalı alanlarda değil, zararlı olduğu bulgusu mekanların yanı sıra dış ortamlar da sigara yasağının halk sağlığının korunması açısından önemini vurguluyor.”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

grip haberleri 112acilfm

İnsanlara Kuş Gribi Bulaşır mı ?

Bebeğim ne zaman inek sütü içebilir?