içinde

PARAMEDİKLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 2023

2022 paramedik taban puanları kpss,paramedik taban puanları 2022 4 yıllık,2022 paramedik taban puanları devlet üniversiteleri,2 yıllık paramedik taban puanları 2021,2021 tyt paramedik taban puanları,
paramedik
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

PARAMEDİK KİMDİR ?

Paramedik; acil tıp hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve hastane öncesi acil bakımın önemli bir parçasını oluşturan, alanda veya evde genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden, ambulansla transport esnasında müdahalede bulunan ve müdahalesini ulaştığı acil serviste hasta veya yaralıları sağlık profesyonellerine gerekli bilgi ve kayıtlarla birlikte teslim edinceye kadar devam ettiren, yeri geldiğinde ambulans sürücülüğü de yapabilen, görevi güvenli bir şekilde hastayı kurtarmak ve tedavi etmek olan iki yıllık üniversite mezunu ön lisans diplomalı sağlık profesyonelleridir.

PARAMEDİKLERİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik Ek-1B” kapsamında paramediklerin iş ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir.

İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.
Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.
Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.
EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, externalpacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular
Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP

Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerleri İle Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğin 4. Maddesinin 1-b bendinde: “AABT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-1’deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar” ifadesi yer almaktadır.

15 Mart 2007 de çıkartılan ‘Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 6. Maddesinde 112 acil sağlık hizmetlerinin icra edildiği istasyonlar sınıflandırılmıştır. Paramedikler bu belirlenen istasyon tiplerinden içerisinde hekim bulunmayan, yani A2 tipi, ambulanslarda ekip sorumlusu olarak çalışmaya başlamışlardır.

Acil Bakım Teknikerlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik

Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelik bağlantısı

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli Algoritmaları

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

bedelli askerlik

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ve DETAYLAR !

Ambulans Kaza Faciasına Ramak Kala..