içinde

Paramedik Kimdir ? Paramedik Nasıl Olunur ? Paramadik Olma Şartları ? Herkes Paramedik Olabilir mi?

Herkes Paramedik Olabilir mi
Herkes Paramedik Olabilir mi
Bu İçeriği Puanlayarak Destekleyiniz !
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

•Paramedik; Hastane Öncesi Acil Bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikeridir.
•Paramedik;  hastanın sorununu tanıyıp, durumunu değerlendirir ve gereksindiği acil bakımı verir, bunları yaparken hem kendisinin hem hastanın hem de ekip güvenliğini sağlar.
•Tıbbi müdahaleyi yaparken olay yerini de yönetmek, adli vakalarda delilleri karartmadan müdahalede bulunmak, panik halindeki insanlarla doğru iletişim kurmak paramediklerin asli görevleridir.
Paramedik; 112 istasyonunda Doktor yoksa ekip amiridir. Ama Paramedikler doktorun alternatifi değil. İkisi farklı alanlarda çalışmak üzere eğitim alırlar. 

Ülkemizde hekim bulunmayan tüm acil yardım ambulanslarında Paramedik bulunması zorunludur.

•Paramedik; Ambulans sürme ve ambulansta bulunan bütün malzemelerı kullanma becerisine sahip kişilerdir.
•Paramedik Mesleği;  ABD ve KANADA’ da ortaya çıkmıştır.
•1. ve 2. Dünya Savaşları, Kore ve Vietnam Savaşlarında bu ülkenin yaşadığı askeri tecrübeler; yaralıların süratle kesin tedavinin yapılacağı birimlere ulaştırılmaları ve tahliye boyunca hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılmasının sağ kalıma çok büyük katkı yaptığı görmüşlerdir.
•Bu tecrübeler ışığında sivil ortamda, özellikle trafik kazalarında yaşanan ölümlerin azaltılması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.
•1966 yılına ABD’de ambulans sistemleri oluşturmaları ve standardizasyona gitmeleri istenmiştir.
•Bu tarihlerde farklı eyaletlerde bağımsız olarak başlatılan Paramedik eğitimleri 1973 yılında çıkarılan Acil Sağlık Hizmetleri Sistemi Yasası ile standardizasyona kavuşturulmuştur.
•ABD’nde ilk standart Paramedik kursu 1977’de, ilk ATT kursu da 1984’de verilmiştir.
•1971-1978 yılları arasında ABD televizyonlarında gösterilen ve Los Angeles İtfaiyesine bağlı olarak çalışan iki paramediğin öyküsünü anlatan “Emergency” dizisi Amerikan toplumu içerisinde paramediklerin profesyonel bir meslek olarak kabul edilmelerini ve talep görmelerini sağlamıştır.

ÜLKEMİZDE PARAMEDİK MESLEĞİNİN GELİŞİMİ

•Ülkemizde ambulans hizmetlerinin düzenlenmesinin ilk adımı 1985 yılında Ankara Numune Hastanesi bünyesinde başlatılan 077 Hızır Acil Servis ile atılmıştır.
•Hastane öncesi acil bakımda ki hızlı gelişmeye paralel olarak bu alandaki en önemli eksik insan gücü olarak ortaya çıktı.
Ø 1990 yılında zamanın Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Namık ÇEVİK ve Yüksek okul müdürü Prof. Dr. Necla ÇEVİK tarafından Türkiye’de paramedik okulunun kurulabilmesi için Kanada Cambrian College ile bir proje başlatıldı. 
•Paramedik Programı Kurucu Rektörü, Prof.Dr. Namık ÇEVİK, Kurucu Müdür Prof. Dr. Necla ÇEVİK ve Kurucu Öğr. Gör. Semra ÇELİKLİ 1992 yılında proje kapsamında Semra ÇELİKLİ eğitim için Kanada’ya gönderildi ve eğitimi başarı ile tamamlayarak Türkiye’nin ilk paramediği oldu.
Paramedik Programı Kurucu Rektörü  Prof. Dr. Namık ÇEVİK,
Kurucu Müdür Prof. Dr. Necla ÇEVİK ve
Kurucu Öğr. Gör. Semra ÇELİKLİ

•Proje tamamlandı ve program Prof. Dr. Necla ÇEVİK müdürlüğündeki Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda 1993 yılında eğitime başlandı.
•İlk yıl programa 15 öğrenci kabul edildi. 1995’te 13 öğrenci mezun oldu.
•Yıl 1994 ve Türkiye o yıllarda üniformaları belediye zabıtalarına benzeyen paramedikleri tanımaya başladı.
•1995 yılında Çağlar UZ ve Sinan YENAL Türkiye’de yetişmiş ilk Paramedik eğitimciler oldular.

•Paramedikler 2004 yılında Sağlık Bakanlığı 112 Ambulans Servisi’nde görev almaya başladılar.
• Ülkemizde paramedikler yüklenmiş oldukları misyonlarını başarı ile gerçekleştirip acil sağlık sisteminde vazgeçilmez bir unsur olmuşlardır.

ROL VE SORUMLULUKLAR

•Paramedikler, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.
•Paramedikler, acil yardım ve hasta nakil ambulansların da sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar.
•Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.
•Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.
•Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.
•EKG çekimi ve ritim değerlendirmesi yapar, monitörizasyon, defibrilasyon, kardiyoversiyon, external emaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.
•Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
•Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
•Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

•YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafından yayınlanan Üniversitelere Giriş Kılavuzunda yer alan 233. madde ön koşul olarak aranmaktadır.
•Madde 233. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmanın zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış ancak 23 yaşından gün almamış olmaları; erkek öğrenciler 1.65’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinden 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.
•Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve acil yardım ünitelerinde çalışabilmektedirler.
v Üst Derece Programlarına Geçiş
•Acil Yardım ve Afet Yönetimi
•Hemşirelik
•Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
•Bölümlerine DGS ile geçiş yapabilmektedir.
•Ülkemizde Paramedikler; Üniversitelerin İlk ve Acil yardım Teknikerliği bölümünde 2 yıllık  veya bazı üniversitelerde hazırlıkla birlikte 3 yıl önlisans eğitimi alır. Unvan olarak Sağlık Bakanlığında AABT (Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri) olarak geçer.
•Biz bugün mezunlara PARAMEDİK diyoruz.
•ÖSYM 2015 yılından önce İlk ve Acil Yardım proğramına Sınavsız Geçiş Hakkı bulunan öğrencileri almaktaydı.
•2015 yılında alınan karar ile;
•2 yıllık önlisans bölümlerin %40 kontejyanı YGS-2 ile sınava giren öğrenciler (düz lise, farklı liseler) yerleşmektedir. Geriye kalan %60’lık kontejyan ise Sınavsız Geçiş Hakkı bulunan öğrenciler yerleşmektedir…


Yaklaşan Tehlike; 
Paramedik Mesleği Enflasyonu


•Geçtiğimiz 2015 yılında 122 üniversitede 158 İlk ve Acil Yardım proğramında Paramedik  öğrenciler eğitime devam etmektedir.  (İ.Ö ve Kıbrıs Dahil)
•1993’ten 2015 yılına kadar Paramedik proğramından toplamda tahmini 15.308 öğrenci mezun olmuştur.
•2016’da üniversitelerin Paramedik 1 ve 2. sınıf öğrencilerin toplamı bugün 15.162’dir.
•Bu sayının sürekli artması gelecekte paramediklerin işsiz kalma ihtimaline neden olacaktır.


Konunun yakıcı önemi hakkında çok uzaktan örnek vermeye de gerek yok aslında, daha 1996 yılında açılıp ilk mezunlarını 2000 yılında veren ATT mesleği bugün geldikleri 85.000′e yakın mezun ve halen okuyan 25.000′e yakın (4 yıllık liselerin toplamı) öğrenci sayıları ile bu problemi çok acı bir şekilde yaşamaktadır!!!

•Paramediklerin gerçek anlamda rol ve sorumluluklarını uygulayabilecekleri, meslek sevgisi ve iş doyumunu yakalayabilecekleri tek yer ambulanslardır.
•Dilerim işsizlik kaygısını bugüne kadar  yaşamamış olan Paramedikler bundan sonra da yaşamaz…

Kaynak Gösterilmeden Paylaşılması,yayınlanması,kopyalanması kesinlikle Yasaktır !

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli Algoritmaları

Hastane Öncesi Multi Tip Travma Acil Yardımı

Hastane Öncesi Multi Tip Travma Acil Yardım