içinde ,

Namık Kemal Üniversitesi’den Sözleşmeli 90 Adet Hemşire Alımı !

HEMŞİRE CERRAHİ
HEMŞİRE CERRAHİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4B) Alımı ilanıyla 90 adet hemşire alımı yayınladı.İşte DETAYLAR..

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4B) Alımı

24/02/2023 Resmi Gazete ile yayınlanan yazı içeriğinde:

“Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754nsayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle 90 (doksan) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır.”

PozisyonKontenjanAranan NiteliklerBaşvuruda İstenen Belgeler
2301 – Hemşire90* Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 – KPSS sınav sonuç belgesi
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel (657 Sayılı Kanunun 4B) Alımı

KPSS Puan Türü-Yıl-Puan Şartları

KPSS/P3-2022-60

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:

  • Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
  • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
  • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
  • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir.
  • 10 07.2009 tarih ve 5917 sayılı Kanunun 47.maddesi gereğince son 1 (bir) yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir Kurumda Sözleşmeli Personel (657/4B) olarak çalışmamış olması.
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

İLETİŞİM

İRTİBAT : 0282 250 14 13 – 0282 250 14 20 – 0282 250 14 10 – 0282 250 14 09

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

att Gülcan Şen

ATT Gülcan Ailesinin Enkazdan Kurtulduğunu Öğrenir Öğrenmez Göreve

hemşire para

Balıkesir Üniversitesi 4B’li Sağlık PERSONEL ALIM İLANI !