içinde

Memur il dışına çıkabilir mi? Memurların il dışına çıkma yasa kalktı mı? Danıştaydan Emsal Karar !

mahkeme
mahkeme
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Memurun ikamet ettiği il dışına idaresinin yada doğrudan amirinin izni olmadan çıkmaları durumunda disiplin cezası almalarının hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Memur il dışına çıkma yasağı
Danıştay il dışına izinsiz çıkan memura disiplin cezası verilebilir mi? sorusunun cevabını açılan bir dava neticesinde karara bağladı.

Memurların il dışına çıkma yasağı kalktı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde memur olarak görev yapan davacı, göreve gelmediği günlerde özel hastaneden aldığı istirahat raporu ve hafta sonu çalıştığı birimden izin almadan ikamet ettiği ilin sınırları dışına idarenin izni olmaksızın çıktığı gerekçesiyle disiplin cezası aldığını öne sürerek olayı Danıştay’a taşıdı.

Memurların il dışına çıkması yasak mı
Memurun il dışına idarenin izni olmaksızın çıkması ile ilgili dava konusu olayı görüşen Danıştay Sekizinci Dairesi ikamet edilen ilin sınırları dışına izinsiz çıkma fiilinin … Tarih ve …  sayılı kanunun 111. maddesi ile disiplin cezası gerektiren durumlar arasından çıkarıldığını dikkate alan Danıştay, dava konusu işlemle ilgili hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle memuru haklı buldu.

Memurların il dışına çıkış izni
Danıştay sekizinci dairesi Anayasanın 125. maddesi gereği davacı memura ödenmeyen mali haklarıyla beraber davanın açıldığı 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizin hesaplanarak davacı memura ödenmesine de karar verdi.
Danıştay tarafından memurun “haftasonu çalıştığı birimden izin alınmasının gerekmediği” yönünde verdiği kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Diğer taraftan geçmişte “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek” fiili disiplin suçu oluşturmaktaydı. 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin C fıkrasının (g) bendinde sayılan bu fiilin karşılığı aylıktan kesme disiplin cezasıydı. 2011 yılında 6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında söz konusu fiil disiplin suçu olmaktan çıkarıldı. Şu anda 657 sayılı Kanuna göre memurlar görevdeyken ya da izinli olduklarında ikamet ettikleri il dışına çıkmalarına engel bir durum bulunmadığı gibi, memurun görev yaptığı il dışında ikamet etmesi de mümkün.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire kan takma

Yanlış Kan Sonucu 3 Yıl Hapse Çarptırılan Hemşire ; Sertifikam yoktu !

temizlik görevlisi

Sürekli İşçilere 657’ye Göre Değil İş Kanuna Göre Disiplin Cezası Verilebilir