içinde

sevdimsevdim

Memur Eş Durumu – Örnek Eş Durumu Tayin Dilekçesi !

kadın memur
kadın memur

Mevzuat Haberleri – Memurların tayin edilmesinde, “aile bütünlüğü” kavramı önem teşkil eder. Anayasa’nın 41. maddesine göre devlet, ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla görevlidir. Bu bağlamda; aile biriminin muhafaza edilmesi adına, memurların eş durumu tayini hakkı vardır. Eş durumu tayini gerçekleştirmek isteyen kişiler, eş durumu tayini dilekçesi örneğine, haberimizden ulaşabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 72. maddesi ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığında çalışan personelin, eş durumu tayinine yönelik sınırları belirleyen kanun ve yönetmeliktir.

İçerik Başlıklarımız

Memur Eş Durumu Tayini Nedir?

Anayasa’nın 41. maddesi, aileyle ilgilidir. Bu madde gereği yasa koyucular, personelin ailesinin parçalanmaktan kurtulması ve kamu görevlilerinin ailevi kaygılarından uzak şekilde çalışması için gerekli tedbirleri alırlar.

Bu bağlamda, eşlerin farklı kurumlarda çalışmaları durumunda, diğer eşin çalıştığı kurumla gerekli koordinasyon sağlanarak personelin tayini sağlanır. Tayin, coğrafi bakımdan, aile bütünlüğünün bozulmasına neden olmayacak bir yere gerçekleştirilir.

Memur Eş Durumu Tayini Şartları Nelerdir?

Eş durumu tayinin şartları şöyledir:

 • Herhangi bir tayin dönemi ya da çalışma süresi şartı yoktur.
 • Her iki eş de Sağlık Bakanlığına bağlı bir kurumda çalışıyorsa C ve D hizmet bölgesinde çalışan personele göre tayin yapılır.
 • Eğer eşlerden her ikisi de Sağlık Bakanlığında ve aynı hizmet bölgesinde çalışıyorsa tayin, kıdem sıralamasına göre yapılır.
 • Eğer personelin eşi, farklı bir kamu kurumunda memursa kurumlar arasındaki protokoller devreye girer. Sağlık Bakanlığının birçok kamu kurumuyla bu konuda protokolü mevcuttur ve eş durumu tayini, bu protokoller çerçevesinde yapılır. Eğer protokol yoksa tayin, kurumlar arası yazışma yoluyla gerçekleştirilir.
 • Eğer personelin eşi özel bir şirkette çalışıyorsa son 4 yıl içinde toplam en az 2 yıl çalışma şartı aranır. Bu şartı karşılayan personel, eş durumu tayini isteyebilir.
 • Eşi özel şirkette çalışan personelin eş durumuna dayalı tayin talebi, eşi kamu kuruluşunda olan personele kıyasla daha zordur. Eşi özelde çalışan ve eş durumu tayini hakkından yararlanmak isteyen personelin, bu durumu gözden kaçırmaması gerekir.


Memur Eş Durumu Tayiniyle İlgili Güncel Bilgiler

Eş durumuyla ilgili bilinmesi gereken güncel bilgiler, şunlardır:

 • Sözleşmeli eşten dolayı da kurum içi eş durumu tayini talep edilebilir. (2015 yılından önceki yönetmelikte, “kamu personeli” ifadesi geçtiği için, sözleşmeli eşten dolayı eş durumu tayini yapılamıyordu.)
 • Kıdem sıralaması, öğrenim durumuna göre uygulanmaz. Eş durumu tayinlerinde, hizmet grupları esas alınır. (2015 yılından önceki yönetmelikte, öğrenim durumları esas alınıyordu.)
 • Eşi farklı kurumlarda çalışan Sağlık Bakanlığı personeli için ayrıntılı protokoller söz konusudur. Bu protokoller kapsamında eşi vali, kaymakam, hakim, savcı, polis, askeri personel olan Sağlık Bakanlığı çalışanlarının eş durumu tayinleri, nispeten daha kolay gerçekleşir.
 • Eşi özel sektörde çalışanlar için şartlar son yıllarda esnetilmiştir ve “müracaat tarihi itibari ile en az üç yıl” çalışmış olmak, “son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödemek” gibi şartlar kaldırılmıştır.

Memur Eş Durumu Tayini İçin Gerekli Evraklar

Eş durumu tayini için şu evrakların toplanması gerekir:

 • Doğru şekilde doldurulmuş ve imzalanmış dilekçe
 • Atama ve nakil talep formu
 • E-Devlet nüfus kayıt örneği
 • SGK dökümü
 • Görev belgesi
 • Vergi levhası () Ticaret odası faaliyet belgesi ()
 • *Yıldız işareti bulunan belgeler, eşi özel şirkette çalışan kişilerin başvurularında gereklidir.

Eş Durumu Tayini Dilekçesi

Eş Durumu Tayini Dilekçesi Bölümleri

Eş durumu tayini dilekçesinde, şu bölümlere yer verilmelidir:

Genel dilekçe bölümleri

Başlık, arz cümlesi, ad-soyad ve imza, adres, telefon, T.C. gibi genel olarak bir dilekçede bulunması gereken bölümler, eş durumu tayini dilekçesinde de yer almalıdır.

Personelin sicil numarası, statüsü ve görevi:
Dilekçeyi veren personelin sicil numarası, statüsü ve görevi, dilekçede belirtilmelidir. Örneğin, “Başhekimliğinizde, 0123456789 sicil numarasıyla kadrolu statüde hemşire olarak görev yapmaktayım.”

Eşin çalıştığı şehir ve kurum:
Dilekçede, eşin çalıştığı şehre ve kuruma dair bilgi verilmelidir. Örneğin, “Eşim, Ankara ili 29 Mayıs Devlet Hastanesi kurumunda görev yapmaktadır.”

Dayanak:
Dilekçenin yasal dayanağına (Anayasa’nın 41. maddesi), dilekçe içinde yer verilmelidir. Devletin aile bütünlüğü için gerekli tedbirleri aldığını ifade eden bölüm, tam ve eksiksiz şekilde alıntı yapılmalıdır.

Talep cümlesi:
Eş durumu tayini talebi, dilekçede açık şekilde yer almalıdır.

Örneğin, “…aile birliğimin sağlanması için naklen atamamın, eşimin görev yapmış olduğu Ankara iline yapılmasını istemekteyim.”

EK: Dilekçe ekinde, gerekli belgelerin tamamı, eksiksiz olarak yer almalıdır. Dilekçeye eklenen belgeler, dilekçenin en alt kısmında, “EK” bölümü eklenerek belirtilmelidir.

Eş Durumu Tayin Dilekçe Örneği

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

memur

Memur Eğitim Durumu Tayini – Memur Eğitim Durumu Tayin Dilekçesi !

memur

Devlet memurları isteğe bağlı tayin hakları !