Üriner stimulan nedir ?

« Back to Glossary Index

Üriner stimulan: İdrar yolunu uyarıcı

« Sözlük Dizinine Geri Dön

Üriner asidulan nedir ?

Ürokolitik nedir ?