içinde

sevdimsevdim

Mal Bildiriminde Bulunmayan Memurun Kademe İlerlemesi Durdurulacak !

memur
memur

Devletin kanunlarca korumuş olduğu mal bildirimi konusu yeniden gündeme geldi.

657 sayılı devlet memurları kanununun 14. maddesinde yer verilen o hüküm kapsamında bilinçli ya da bilinçsiz olarak mal bildiriminde bulunmayan memurun alabileceği cezaya yer verildi.

Mal bildirimi verilmesi ve ek mal bildirimi konusunda ne yapılması gerektiğine dair açıklanan yönetmelik hükümleri dikkate alınmadığında aşan süreler kapsamında kademe ilerlemesi durdurulacak.

Memurun özlük dosyasına eklemediği mal bildirimi süreçte ceza ile karşılaşmasına sebep olacak. 3628 sayılı mal bildirimi hükmünün esasında rüşvet ve yolsuzluğa kapı aralamamak yer alıyor. Memurun mal bildiriminde bulunması haksız mal edinme ya da gerçeğe aykırı bildirimde bulunma gibi durumların önüne geçebilmek için getirilen bu yönetmelik hükümleri de yakından takip ediliyor.

Resmi gazetede paylaşılan oy yönetmelikte şu detay dikkat çekiyor. 3. maddede yer alan

“Görevlerde bulunanlar eşleri, velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğu anda değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, gelir, hak alacak ve borçları, münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadır.”

“8. maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak alacak veya gelir sağlanması ya da borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılmaktadır”

denildi.

Memurun değişikliğini takip eden 30 gün içinde beyan edilmek zorunluluğu bulunuyor. Mal bildiriminin özlük işleri ile ilgili birime yapılması gerekiyor.

Artık O Memur 10 Yıl Boyunca…

Bu hükmü yerine getirmeyen memurun fark edilmesi dahilinde kademe ilerlemesi durduruluyor.

Bu cezayı alan memur, 10 yıllık süre boyunca daire başkanı kadrosuna, dengi veya daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici veya denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine atanamıyor.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası Hakkında Duyuru !

üzgün hemşire

İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı Personeli İlknur Dağtekin Vefat Etti !