içinde

O da NeO da Ne

Maaşlara Her Ay Yüzde 3 refah payı ikramiyesi verilmesi için teklif  !

hemşire
hemşire
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ömer Fethi Gürer imzalı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifiyle memur ve memur emeklilerine her ay % 3 oranında refah payı zammı verilmesi teklif edildi.

GENEL GEREKÇE

Ülkemizde kamu yönetim faaliyetleri her geçen gün artarak önem kazanmaktadır. Halkın ihtiyaçlarının karşılanması açısından idari bir sisteme bağlı olmak suretiyle kamu işlerini devlet memurlan yerine getirmekte olup bu konuda işleyiş mekanizmasının içinde oldukça önemli bir yere sahiptirler.

Devlet memurları birçok alanda görev almakla beraber farklı nüfus yoğunluğu bulunduğu yerleşim yerlerinde de görevlerini ifa etmektedirler.

Her koşulda ve şartlar ne olursa olsun görevlerini özveriyle yerine getiren memurların yaşadıkları bir takım sorunlar bulunmakta olup bu sorunların içinde, hayatlarım en çok etkileyen unsur olan aldıkları ücretlerin günümüz ekonomik şart ve koşullarına uygun olarak güncellenmemesi öncelikli olarak yer almaktadır. Devlet memurlarının büyük bir çoğunluğunun yoksulluk sınırı altında maaşla geçim mücadelesi verdikleri bilinmektedir.

Siyasi iktidar tarafından uygulanan ekonomi politikaları ülkedeki tüm kesimlerin yaşam şartlarını olumsuz etkilemekle birlikte artan enflasyon rakamlarının alım gücüne direkt olarak olumsuz etkileri ortaya çıkmaktadır.

Bu durumda devlet memurlarının alım gücü her geçen gün düşmektedir.

Her ne kadar devlet memur maaşlarına 6 aylık periyotlar dâhilinde enflasyon farkı yansıtıldı da yaşanan ekonomik buhran neticesinde enflasyon karşısında ezilmektedirler.

Devlet memurlanmız ve emeklilerimizin ekonomik açıdan yaşadıkları sorunlar göz önünde bulundurularak ve bu kesimin bir nebze olsun ekonomik açıdan rahatlaması için refah payı uygulamasının hayata geçirilmesi son derece önemlidir.

Ayrıca enflasyon farkının zam olarak görülmemesi ve alım gücüne hiçbir katkısının olmadığının bilinmesi gerekmektedir.

Bu sebeple de devlet memurlan ile emeklilerin yaşadığı ekonomik dar boğazın biraz olsun önüne geçilmesi ve alım gücünün artırılması için yüzde 3 oranında refah payı ödenmesi gereklilik arz etmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Madde ile 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapanlara her ay gelir, aylık veya ücretleri ile birlikte her türlü ödemeler dâhil almakta oldukları toplam ödeme tutarının %3’ü oranında refah payı ikramiyesi ödenmesi amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

27/6/1989 TARİHLİ VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“EK MADDE 39- 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamındaki kamu görevlileri ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapanlara her ay gelir, aylık veya ücretleri ile birlikte, her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı %3’ü oranında refah payı ikramiyesi ödenir.

Bu madde kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden aynca fatura aranmaksızın Hazinece Kuruma ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından birlikte belirlenir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

para

Türkiye’de Promosyon Revize Dedikodusuna İlk Sebep Olan İl Sağlık Müdürüne Teşekkür etti..

hemşire Şebnem Köker

Hemşirenin Ölümünde ki Sır Perdesi Hala Aralanamadı !