içinde

İstanbul Kent Üniversitesi,Sağlık Alanında Bir Çok Akademik Personel Alımı !

doktor
doktor

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü ÖĞRETİM ÜYESİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başlıca araştırma eserini belirttikleri İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklara hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık-sanatta yeterlilik) belgeleri, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, askerlik belgelerinin tasdikli örneği, iki adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD’yi İstanbul Kent Üniversitesinin İlgili Dekanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.

İngilizce bölümlerde, İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.

AKADEMİK BİRİMBÖLÜM/ PROGRAMKADRO SAYISIKADRO UNVANIÖZEL ŞARTLARALES PUAN
TÜRÜ
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/ Pedodonti ABD1Doktor
Öğretim Üyesi
Pedodonti alanında uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/Ağız-
Diş ve Çene Radyolojisi ABD
1ProfesörAğız-Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçentliğini almış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/Ağız- Diş ve Çene Radyolojisi
ABD
1DoçentAğız-Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçentliğini almış olmak.
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler/Ağız-
Diş ve Çene Radyolojisi ABD
1Doktor
Öğretim Üyesi
Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi alanında
uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak ya da Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık1ProfesörUygulamalı İletişim alanında Doçentliğini almış olmak. Halkla ilişkiler alanında
çalışmaları olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık1DoçentHalkla İlişkiler alanında Doçentliğini almış olmak. Halkla ilişkiler, bütünleşik pazarlama iletişimi ve reklamcılık
alanlarında bilimsel eserler vermiş olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık1Doktor Öğretim Üyesiİletişim alanında yüksek lisans yapmış olmak. Halkla İlişkiler, Medya ve İletişim Çalışmaları alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık1Araştırma GörevlisiHalkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarımı, Reklam Tasarımı ve İletişimi alanlarından birinde lisans mezunu olmak, bu alanlardan
birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SÖZ
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)1ProfesörSiyasi Tarih alanında Doçentliğini almış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce)1Araştırma GörevlisiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisans
derecesine sahip olmak.
EA
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi1Araştırma GörevlisiSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler alanında tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
EA
İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesi
Psikoloji (İngilizce)1Araştırma GörevlisiPsikoloji lisans mezunu olmak.
Psikolojinin alt dallarından birinde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
EA
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Doktor Öğretim
Üyesi
Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. İç Hastalıkları Hemşireliği alanında
Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Doktor Öğretim
Üyesi
Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanlarından birinde Doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Doktor
Öğretim Üyesi
Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Esasları alanında Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Doktor Öğretim ÜyesiHemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği alanlarındna birinde Doktora yapmış
olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Öğretim GörevlisiHemşirelik alanında lisans mezunu olmak.
Hemşirelik Esasları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAY
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik (İngilizce)1Öğretim GörevlisiHemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.
SAY
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik1Doktor Öğretim
Üyesi
Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Psikiyatri Hemşireliği alanında Doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik1Öğretim GörevlisiHemşirelik alanında lisans mezunu olmak.
Cerrahi Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAY
Sağlık Bilimleri FakültesiHemşirelik1Araştırma GörevlisiHemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği veya Hemşirelik
Esasları alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
SAY
Sağlık Bilimleri FakültesiFizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)1Araştırma GörevlisiFizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında lisans mezunu olmak. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
SAY
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi1ProfesörDil ve Konuşma Terapisi alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri
Fakültesi
Dil ve Konuşma
Terapisi
1DoçentDil ve Konuşma Terapisi alanında
Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiDil ve Konuşma Terapisi1Doktor Öğretim ÜyesiDil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve Dil ve Konuşma Terapisi alanında Doktora
yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi1ProfesörÇocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk
Sağlığı ve Eğitimi alanlarından birinden Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi1DoçentÇocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarından birinden
Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiÇocuk Gelişimi1Doktor Öğretim
Üyesi
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanlarından birinde
Doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik1ProfesörKadın Hastalıkları ve Doğum alanında Doçentliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik1DoçentEbelik ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde
Doçenliğini almış olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiEbelik1Doktor Öğretim ÜyesiEbelik ya da Hemşirelik alanlarının birinden lisans mezunu olmak.
Ebelik ya da Doğum ve Kadın Hastalıkları
Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak ya da Hemşirelik alanında doktora yapmış.
Sanat ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlık1Araştırma Görevlisiİç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor veya bitirmiş olmak veya İç Mimarlık Tarihi Lisansüstü Programına kayıtlı veya mezun
olmak.
SAY
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojisi
Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programı
1Öğretim GörevlisiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi alanında lisans, İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAY
Meslek YüksekokuluBilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programı1Öğretim GörevlisiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri alanlarından birinde lisans ve
tezli yüksek lisans yapmış olmak.
SAY
İstanbul Kent Üniversitesi,Sağlık Alanında Bir Çok Akademik Personel Alımı !

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenen Evraklar:

1) Başvuru Dilekçesi (İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlığına hitaben, başvurulan kadronun, birimi, bölümü, unvanı ve adayın iletişim adresleri
(adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.),
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3) YÖK Formatlı Özgeçmiş,
4) Noter veya resmî kurumlarca onaylanmış Akademik unvanının gerektirdiği onaylı lisans, tezli yüksek lisans, doktora belgelerin fotokopileri (Türk uyruklu adayların yabancı ülkelerden alınan diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır),
5) Lisans/Lisansüstü Transkript aslı veya onaylı Fotokopileri,
6) Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,
7) ALES belgesi (ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya atama olur yazısı veya ALES’den en az 70 puan almış olmak.),
8) Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (İngilizce eğitim verebilmek için YDS’den en az 85 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen bir kurumdan bu puanın eşdeğerinde bir puan almış olmak veya lisans ya da doktora eğitimini İngilizcenin ana dili olarak konuşulduğu ülkelerin birinde tamamlamış olmak.), Türkçe bölümler için en az 50 puan,
9) 2 adet fotoğraf,
10) Erkek adaylar için askerlik belgelerinin tasdikli örneği,
11) Adli Sicil Kaydı,
12) Tecrübe durumunu gösterir belge çalışma belgesi ve SGK hizmet dökümü (İlan edilen kadroya bağlı olarak gerekliyse iletilecektir),
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvuru Takvimi
İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 15.03.2023
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 29.03.2023
Ön Değerlendirme Tarihi : 31.03.2023
Giriş Sınavı Tarihi : 04.04.2023
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.04.2023

Adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar yukarıda belirtilen evrakları İstanbul Kent Üniversitesi İlgili Dekanlıklarına, şahsen veya posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadroları Başvuruları, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde T.C. İstanbul Kent Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne ya da ilgili Dekanlığa şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, internet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.
Öğretim Üyeleri İçin İlan Başlama ve Bitiş Tarihi: İlanın yayımlandığı gün itibarı ile 15 günlük sürenin bitimidir.


Adres:
Profesör ve Doçent kadroları, Diş Hekimliği Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu, Ortak Dersler başvuruları için;
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü, Cihangir Mah., Sıraselviler Cad. No: 71, 34433, Beyoğlu/İSTANBUL
Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu başvuruları için;
İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü, Merkez, Cendere Cad. No:24 34406, Kağıthane/İSTANBUL
Akademik Personel Adayı KVKK Aydınlatma Metni’ne https://www.kent.edu.tr/kvkk-001714 adresinden ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Prof. Dr. Erol Keleş

Elazığ Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş istifa etti !

SAMATYALIYIZ VE SAMATYA'DA KALMAK İSTİYORUZ

İSTANBUL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARINDAN AÇIKLAMA !