içinde

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Tayin Dönemi Açıldı !

Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

2022 YILI KASIM DÖNEMİ İSTANBUL İLİ İSTEĞE BAĞLI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İŞLEMLERİNDE DİKKAT EDİLECEK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN İLAN METNİ

 

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine ilişkin Yönerge  kapsamında ilimiz emrinde görev yapan personelin  (Müdürlüğümüze bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin) 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 28/11/2022 tarihinde yapılacaktır.

 

A-BAŞVURULARIN YAPILMASI

 

 1. Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü internet adresi online işlemlerde (https://apps.istanbulsaglik.gov.tr/nakilatama/sorgula) yer alan Nakil Atama Robotu (NAR) üzerinden kimlik bilgileri doğrulanarak yapılacaktır. Başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

 2. Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında Nakil Atama Robotu (NAR) üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedeceklerdir.

 3. Başvuruda bulunan personel ilan edilen münhal kadrolardan en fazla 5 (beş) tercih yapabilecektir.

 4. Başvurusu kabul edilmeyenlerin itirazları 17/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına veya kadrolu/görev yaptığı kuruma yapılacak olup, bu tarihten sonra yapılan itiraz başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına veya kadrolu/görev yaptığı kuruma ibraz etmeleri ve sağlık tesisinin üst yazısı ile 17/11/2022 tarihine kadar Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi durumunda kura müracaatları iptal edilecektir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

 

 1. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

 

 

B-GENEL ESASLAR

 

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama talebinde bulunacak olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli için açılmış olan münhal yerler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://istanbulism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır.

 2. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuruları 26/10/2022  tarihinde başlayıp, 31/10/2022  tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.

 3. Bu kuraya müracaat edecek olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Personeli ilanda duyurulan kurum ve unvanları dikkate alarak kendi unvan ve branşlarına göre münhal kadrolara başvuruda bulunacaklardır.

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kura sonucuna göre atamaları yapılıp atamalarını kendi isteği ile iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmaması nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre içinde İl İçi Atama Kurasına müracaat edemeyecektir.

 2. Yerleştirme sonuçları 28/11/2022 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (http://istanbulism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır.

 

C-BAŞVURU ŞARTLARI

 

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuruları 26/10/2022  tarihinde başlayıp, 31/10/2022  tarihinde saat 17:00 de sona erecektir. Belirtilen tarihten önce ve sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

 1. Söz konusu kuraya Müdürlüğümüz ve bağlı tüm sağlık tesislerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin başvuruları kabul edilecektir.

 

 

D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

 

 1. 2021 yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında ve 2022 yılı Mayıs Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilerek atamasını iptal ettirenler veya ayrılış-başlayış işlemlerinin belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Kura son başvuru tarihi itibariyle; kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atanma işlemini müteakip başlayış tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl fiilen çalışmamış olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1. Kura son başvuru tarihi itibariyle; Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

 1.  

 1. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin ve 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesi kapsamında görev yapmakta iken kadroya geçen personelden 1 (bir) yıllık çalışma süresini tamamlamayan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 2. 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK’ nın 4/A maddesine göre kadrolu olarak atanan personelin; 1 yıllık çalışma süresinin hesaplamasında 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre fiilen 3. yılını doldurduğu tarih esas alınarak ve üçüncü yılın bitiminden itibaren aynı yerde fiilen 1 yıl görev yapmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

(Tüm bu sürelerin hesaplanmasında fiili olarak çalışılan günler hesap edilecek olup, ücretsiz izin ve askerlik gibi nedenlerle alınan fesih ya da ücretsiz izinler fiili süreden sayılmayacaktır. Raporlu, izinli ve resmi tatil günleri vs. fiili hizmet süresinden sayılacaktır. )

 

 

 1. Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

 2. İlimiz sağlık tesisleri kadrolarında olup, 663 sayılı KHK’nın 42 kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

 3. Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır

 4. Sürekli İşçilerin (696 Sayılı KHK kapsamında Sürekli İşçi statüsüne geçirilen personel dâhil) başvuruları kabul edilmeyecektir.

 5. Bu kuraya eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan eğitim görevlisi, başasistan ve asistanlar müracaat edemeyecektir.

 6. Şube Müdürleri ve Avukatların atama ve yer değiştirme işlemleri Bakanlık merkez teşkilatınca yapıldığı için talepleri dikkate alınmayacaktır.

 7. Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda başka bir kuruma atanan personel, 2 yıl geçmeden ayrılmış olduğu kuruma yeniden atanamayacağından, kuradaki tercihleri arasında ayrıldığı kurum olması halinde, bu tercihi dikkate alınmayacak olup varsa diğer tercihleri dikkate alınacaktır.

 

E– YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

 

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası için başvurular Atama Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak olup, inceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular ret gerekçeleriyle birlikte tebligat yerine geçmek üzere http://istanbulism.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecektir.

 2. Kuraya başvuran sağlık personelinin yerleştirme işlemleri 01/07/2022 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. İlan edilen münhal kadroya başvuran personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde, hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet sürelerinin de eşit olması halinde Müdürlüğümüzce komisyon huzurunda kura çekilerek yerleştirme işlemi yapılacaktır.

 

 

F– AYRILIŞ VE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

 

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ayrılış yapmayan personelin bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.

 

 1. Bu kura sonucunda yerleştirmesi yapılarak ataması gerçekleştirilen ve yasal bir mazeret nedeniyle ayrılış işlemleri yapılamayan personelin ayrılış-başlayış işlemleri göreve başlamalarına müteakip bekletilmeksizin gerçekleştirilecektir.

 2. Bu maddenin (a) fıkrasında belirtilen durumun ortaya çıkması halinde ilgili personelin söz konusu durumunu atama tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük süre dolmadan yasal mazeretini kanıtlayan onaylı belgeleri kurumuna ibraz etmiş olması ve kurumunun söz konusu belgeleri 30 (otuz ) günlük süre dolmadan Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına iletmesi gerekmektedir.

 1. 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına başvurarak yerleştirmesi yapılan personelden, Vekâleten Eğitim Görevlisi olarak görev yapanların kura sonuçlarının ilan edildiği tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde vekâlet görevlerini iptal ettirerek ayrılışlarını yapmaları ve dilekçe ile bu durumu Müdürlüğümüze bildirmeleri halinde atama işlemleri yapılacaktır. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

 

 1. Bu kurada yerleşip ataması yapılan personelin görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

 

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

 

 1. 3. madde kapsamında ayrılışı bekletilen personelin durumları kura tarihinden itibaren 30 gün içinde PDC, kadro ve aktif personel sayıları belirtilmek suretiyle Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Başkanlığına bildirilecektir. Aksi durumda ilgili kişilerin ayrılışlarını süresi içinde yapmadığı göz önüne alınarak söz konusu atama kararları iptal edilecektir.

 

 

2022 yılı Kasım Dönemi İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle atama kurası hakkındaki tüm duyurular İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden http://istanbulism.saglik.gov.tr/ tebligat yerine geçmek üzere ilan edilecektir.

Başvuru yapmak için TIKLAYINIZ

 • 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası – Dikkat Edilecek Hususlar için tıklayınız.
 • 2022 Yılı Kasım Dönemi İstanbul İli İsteğe Bağlı İl İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası – Münhal Kadrolar için tıklayınız.
 • Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce kurum içi dönem tayinlerinde bilgi amaçlı yayınlanan diğer sağlık personelinin çalıştıkları ünvan ve branşa göre, münhal kadrolardan tercih edebilecekleri ünvan ve branşı gösterir tablo için tıklayınız.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Sağlık Bakanlığı 3000 Ebe, 12.000 Hemşire ve 42.000 Tekniker/Teknisyen Alımı Yapacak !

ANAHTAR ÇÖP KAMYONLARINDA VAR AMBULANSLARDA YOK