içinde

İş Sağlığı Hemşiresi Hakkında Herşey 2023

İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey
İş Yeri Hemşiresi Nasıl Olunur?Diğer Sağlık Personeli olabilmek için ne yapılmalı ? İşyeri Hemşireliği hakkında Herşey
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

İş Sağlığı Hemşiresi Kimdir ?

Çeşitli özel ve kamu, kurum ve kuruluşlarında görev yapan İşyeri Hemşiresi, işyeri hekimiyle birlikte çalışarak işyerinde yürütülen sağlık çalışmalarına yardım eder. İşyeri hekimiyle birlikte çalışanların periyodik sağlık durumlarını ve işyerindeki hijyen koşullarını kontrol eder. İşyeri Hemşiresi yerine Diğer Sağlık Personeli ifadesinin de kullanıldığını belirtelim.

İşyeri Hemşiresi Nasıl Olunur 2023?

İşyeri Hemşiresi olmak isteyen kişiler üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık hemşirelik, sağlık memurluğu, acil tıp teknisyenliği veya çevre sağlığı teknisyenliği bölümlerinden mezun olmalıdır. Mezun olduktan sonra DSP (Diğer Sağlık Personeli) sınavlarına girmeleri gereklidir. Yukarıda yazılan bölümlerden mezun olan kişiler çeşitli eğitim kurumları tarafından verilen İşyeri Hemşireliği Eğitimi alabilir.

En önemli maddelerden biri alacağınız İşyeri Hemşireliği Kursu dur.

Diğer Sağlık Personeli Eğitimi alacağınız eğitim kurumu öncelikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkili bir kurum olmalıdır.

Bir diğer önemli husus ise alacağınız eğitimin kaliteli ve özgün olmalıdır.

Eğitim almaya karar verdiğiniz kurumun eğitim kadrosu ve destek ekibinin tecrübesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

İşyeri Hemşiresi Sertifikası Nasıl Alınır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan İşyeri Hemşireliği Sınavı nda başarılı olmak için 60 geçer not almanız gerekmektedir. 50 sorudan 30 soruyu doğru yapan adaylar İşyeri Hemşireliği Sertifikası almaya hak kazanır. Sertifikayı almaya hak eden kişiler belirli bir ücret ödeyerek işyeri hemşireliği sertifikasını edinebilirler. Daha sonra adaylar İSG-KATİP sistemi üzerinden kayıtlarını oluşturabilir.

İş Sağlığı Hemşiresi Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

a) Çalışma ortamı ile ilgili sorunların saptanmasında ve önceliklerin belirlenmesi konusunda diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeler ile birlikte çalışmalar yürütür.

b) Sağlıklı ve güvenli bir işyeri sağlamak için, işverenin de katılımını sağlayarak gözlem yapar ve çalışan sağlığını tehdit eden riskleri saptar.

c) İşçi ve ailelerinin sağlık sorunlarını çözmede, gereksinimlerini karşılamada onlara rehberlik eder.

ç) İşyeri çalışanlarının sosyo-demografik, öz/soy geçmiş özellikleri, çalışma yaşamı ile ilgili özellikleri sağlık düzeyleri hakkında bilgi toplar ve bunların kayıtlarını tutar.

d) Çalıştığı işyerinde yapılan iş, iş süreçleri ve yönetim özellikleri ile ilgili bilgi toplayarak çalışanın sağlığını olumsuz etkileyebilecek tehlike ve riskleri belirler.Yapılan işin niteliğine göre işe giriş ve periyodik muayeneleri işyeri hekimi ile birlikte planlar ve yapar. Elde edilen verilerle hasta ve sağlam bireyleri ayırarak, herhangi bir hastalık semptomu gösterenleri daha ileri bir tetkik ve tedavi için sevk eder.

e) İşyeri ortamının etkisi ile oluşan sağlık sorunlarında alınacak önlemler konusunda öneride bulunur ve bu önerilerin uygulanmasını sağlar.

f) Çalışanların hastaneye sevk işlemlerini sağlar, tedavisini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılır.

g) İşyeri sağlık birimine başvuranların sağlık muayenelerinin yapılmasına yardım eder, hekim tarafından reçete edilen ilaçları uygular.

ğ) İşe bağlı olan ya da olmayan kazaların önlenmesi için diğer iş sağlığı hizmet ekibi üyeleri ile birlikte koordineli çalışır.

h) Meslek hastalıklarının önlenmesi, tedavisi ve izlemi ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

ı) Çalışanların ruh sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik sağlık programları düzenler.

i) Beslenme ve kilo kontrolü, düzenli egzersiz, Stres yönetimi, Sigara bırakma gibi sağlık davranışlarını geliştirmeye yönelik olarak sağlığı geliştirme programları planlar, uygular ve değerlendirir.

j) İşyerinde oluşan küçük yaralanma ve hastalıklarda ilk müdahaleyi yapar, İşyerinin özelliğine göre uygun ilk yardım ünitesini ve malzemelerinin teminini ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

k) İşyerinde çalışanlardan ilk yardım grubu oluşturur ve bu gruba ilk yardım anında yapılacaklar konusunda eğitim verir.

l) Çevre koşullarının düzeltilmesi için diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapar, çevrede zararlı olabilecek maddelerden numune alır, çalışma çevresinde sağlığı bozan faktörleri saptar ve gerekli önlemleri alır.

m) İşyerinde çalışan kronik hastalıklı bireylerin bakımı ile ilgili hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve değerlendirir.

n) İş sağlığı ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi konusunda ilgili birimlerle iş birliği halinde çalışmalar yapar.

o) İşyerine bağlı kreş ve anaokulunun sağlık kontrolünü yapar.

ö) İşyeri yemekhanesinde görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.

p) İşyeri sağlık güvenlik kurullarının etkin üyesi olarak toplantılara katılır.

r) İşyeri sağlık biriminin çalışmaları ile ilgili istatistikleri oluşturur ve ilgili birimlere rapor eder.

s) Çalışanların sağlık sorunlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının geliştirilmesine yönelik konularda araştırmalar planlar, sonuçlarını raporlandırır.

ş) Sağlık merkezinde kütüphane oluşturulmasını destekler.

t) İş yerinde çalışan gebe ve emzikli kadınların izlenmesi ve zararlı maddelerden korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

u) Çalışmalarında etik ilkeleri gözetir ve çalışanın haklarını korur.

ü) İş sağlığı hemşiresi olmak isteyen öğrenci hemşirelerin uygulama eğitimlerini destekler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde İşyeri Hemşireliği PDF

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi

hemşire

Okul Sağlığı Hemşireliği 2023