içinde

İdare Mahkemesi: Üst Öğrenim İntibakında “Kazanılmış Hak” Geri Alınamaz

hemşire
hemşire
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ön lisans Programının mesleki üst öğrenimden çıkarılması nedeniyle intibakı sonlandırılan Genel Sağlık-İş üyesine, kazanılmış hakları iade edilecek.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Anadolu İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı bir Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesine, İş Sağlığı ve İş Güvenliği programından 2010 yılında mezun olması nedeniyle yapılan intibakı sonucu aylıkları ön lisans mezuniyeti esas alınarak ödenmekteydi. Ancak İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ön Lisans Programının, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışan personel için mesleki üst öğrenimden çıkarılması nedeniyle Genel Sağlık-İş üyesinin intibakı sonlandırılmıştır.

Genel Sağlık-İş tarafından öncelikle İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, üyesinin mağduriyetinin giderilmesi, intibaka son verme işleminin kaldırılması ve intibakının yapılması istenmiştir. Bu talebin reddedilmesi üzerine Genel Sağlık-İş tarafından İstanbul 6. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Mahkeme;

“…Bu durumda, davalı idare bünyesinde sağlık memuru olarak görev yapan ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programında öğrenime başladığı tarih itibarıyla geçerli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar ile anılan programın acil tıp teknisyenliği branşında görev yapan personel için hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili bir üst öğrenim sayılmasına karar verilmesi nedeniyle davalı idarece intibakı yapılan davacının, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun sonraki tarihte aldığı başka bir kararla aynı programın bu defa sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel için mesleki üst öğrenim sayılmadığına karar verildiğinden bahisle intibakının geri alınması mümkün olmayacağından, anılan kadroya ait mali haklardan mezun olduğu programa göre yararlandırılması gerektiği sonucuna varılmakla, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlardan mezun olduğu üst öğrenimi dikkate alınması suretiyle yararlandırılması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dair dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” gerekçesiyle intibakın iptal edilmesini hukuka aykırı bulmuş ve idarenin işlemini iptal etmiştir.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, mahkemenin kararında kazanılmış haklara saygı ilkesine vurgu yapıldığını belirterek, kazanılmış haklara saygı gösterilmesinin hukukun gereği olduğunu ifade etti. Genel Başkan Zekiye Bacaksız, bu karar ile Genel Sağlık-İş üyesinin mağduriyetinin giderildiğini ifade ederek, “Hak ettiği intibakına ilişkin hak ve alacakları üyemize ödenecektir” diye konuştu.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

danıştay

Hastanenin Deposunda Cinsel İlişki Yaşadılar Gizli Kamera Kanıt Gösterildi Memurluktan Çıkarıldı

112 Ambulans Sürücülerini İlgilendiren Emsal Karar

112 Ambulans Sürücülerini İlgilendiren Emsal Karar