içinde

sevdimsevdim

ICD 10 Kodları – Hastalık Tanı Kodları – Teşhis Kısaltma

İcd10 Kodları,Hastalık Tanı Kodları

İsterseniz CTRL-F Tuşuna basarak istediğiniz icd10 kodunu arayabilirsiniz

İsterseniz EN Çok Kullanılan Kısaltmalara buradan ulaşabilirsiniz: Sağlıkta Kısaltmalar – Hastalık Tanı Teşhis Kısaltmaları

ICD KODU TANI

A0 ICD 10 Kodları

A00 Kolera

A00.0 Kolera, Vibrio cholorea 01, biovar kolera’ya bağlı

A00.1 Kolera, Vibrio cholerae 01, biovar eltor’a bağlı

A00.9 Kolera, tanımlanmamış

A01 Tifo ve paratifo

A01.0 Tifo A01.1 Paratifo A A01.2 Paratifo B

A01.3 Paratifo C

A01.4 Paratifo, tanımlanmamış

A02 Salmonella enfeksiyonları, diğer

A02.0 Salmonella enteriti

A02.1 Salmonella septisemisi

A02.2 Salmonella enfeksiyonları, lokalize

A02.8 Salmonella enfeksiyonları, diğer tanımlanmış

A02.9 Salmonella enfeksiyonu, tanımlanmamış

A03 Şigelloz A03.0 Şigelloz, Shigella dysenteriae’ye bağlı

A03.1 Şigelloz, Shigella flexneri’ye bağlı

A03.2 Şigelloz, Shigella boydii’ye bağlı

A03.3 Şigelloz, Shigella sonnei’ye bağlı A03.8 Şigellozlar, diğer

A03.9 Şigelloz, tanımlanmamış A04 Bakteriyel barsak enfeksiyonları, diğer

A04.0 Enteropatojenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.1 Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.2 Enteroinvaziv Escherichia coli enfeksiyonu

A04.3 Enterohemorajik Escherichia coli enfeksiyonu

A04.4 Barsak Escherichia coli enfeksiyonları diğer

A04.5 Kampilobakter enteriti

A04.6 Yersinia enterocolitica’ya bağlı enterit

A04.7 Clostridium difficile’ye bağlı enterokolit

A04.8 Bakteriyel Barsak enfeksiyonları, diğer tanımlanmış

A04.9 Bakteriyel barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış

A05 Bakteriyel gıda zehirlenmeleri, diğer A05.0 Gıda kökenli stafilokok zehirlenmesi A05.1 Botulizm A05.2 Gıda kökenli Clostridium perfringens [Clostridium welchii] zehirlenmesi A05.3 Gıda kökenli Vibrio parahaemolyticus zehirlenmesi A05.4 Gıda kökenli Bacillus cereus zehirlenmesi A05.8 Gıda zehirlenmeleri, diğer tanımlanmış A05.9 Bakteriyel gıda zehirlenmesi, tanımlanmamış A06 Amebiyaz A06.0 Akut amipli dizanteri A06.1 Kronik barsak amebiyazı A06.2 Dizanterik olmayan amipli kolit A06.3 Ameboma, bağırsakta A06.4 Amipli karaciğer apsesi A06.5† Amipli akciğer apsesi (J99.8*) A06.6† Amipli beyin apsesi (G07*) A06.7 Kutanöz amebiyaz A06.8 Amip enfeksiyonu, başka bölgelerin A06.9 Amebiyaz, tanımlanmamış A07 Protozoal diğer barsak hastalıkları A07.0 Balantidiyaz A07.1 Giardiaz [lambliaz] A07.2 Kriptosporidiyoz A07.3 İzosporiyaz A07.8 Barsağın protozoal diğer tanımlanmış hastalıkları A07.9 Barsağın protozoal hastalığı, tanımlanmamış A08 Viral ve diğer tanımlanmış barsak enfeksiyonları A08.0 Rota virüs enteriti A08.1 Norwalk ajanına bağlı akut gastroenteropati A08.2 Adenovirüs enteriti A08.3 Viral enteritler, diğer A08.4 Viral barsak enfeksiyonu, tanımlanmamış A08.5 Barsak enfeksiyonları diğer, tanımlanmış A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmış A15.0 Akciğer tüberkülozu, kültürlü ya da kültürsüz balgam mikroskopisi ile kanıtlanmış  A15.1 Akciğer tüberkülozu, sadece kültürle kanıtlanmış A15.2 Akciğer tüberkülozu, histolojik olarak kanıtlanmış A15.3 Akciğer tüberkülozu, tanımlanmamış yolla kanıtlanmış A15.4 İntratorasik lenf nodu tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A15.5 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A15.6 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A15.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A15.8 Solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A15.9 Solunum yolları tüberkülozu tanımlanmamış, bakteriyolojik ve histolojik olarak kanıtlanmış A16 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmamış A16.0 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak negatif A16.1 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik inceleme yapılmamış A16.2 Akciğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik kanıt hakkında bilgi verilmemiş A16.3 İntratorasik lenf nodları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A16.4 Larinks, trakea ve bronş tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A16.5 Tüberküloz plörezi, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A16.7 Primer solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A16.8 Primer solunum yolları diğer tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A16.9 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ya da histolojik tanı konulmamış A17.0†  Tüberküloz menenjit (G01*) A17.1† Menenjial tüberkülom (G07*) A17.8† Sinir sisteminin tüberkülozu, diğer  A17.9† Sinir sistemi tüberkülozu, tanımlanmamış (G99.8*) A17† Sinir sistemi tüberkülozu A18 Organların tüberkülozu, diğer A18.0† Kemik ve eklem tüberkülozu A18.1† Ürogenital sistem tüberkülozu A18.2 Tüberküloz periferik lenfadenopati A18.3 Bağırsak, periton ve mezenterik lenf bezi tüberkülozu A18.4 Deri ve derialtı dokusu tüberkülozu A18.5† Göz tüberkülozu A18.6† Kulak tüberkülozu A18.7† Adrenal bezlerin tüberkülozu (E35.1*) A18.8† Tüberküloz, diğer tanımlanmış organların A19 Miliyer tüberküloz A19.0 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmış tek bir yerin A19.1 Akut miliyer tüberküloz, birden fazla yerin A19.2 Akut miliyer tüberküloz, tanımlanmamış A19.8 Miliyer diğer tüberkülozlar A19.9 Miliyer tüberküloz, tanımlanmamış A20 Veba A20.0 Bubonik veba A20.1 Selülokutanöz veba A20.2 Pnömonik veba A20.3 Veba menenjiti A20.7 Septisemik veba A20.8 Veba, diğer formları A20.9 Veba, tanımlanmamış A21 Tularemi A21.0 Ülseroglandüler tularemi A21.1 Oküloglandüler tularemi A21.2 Pulmoner tularemi A21.3 Gastrointestinal tularemi A21.7 Yaygın tularemi A21.8 Tularemi, diğer formları A21.9 Tularemi, tanımlanmamış A22 Şarbon A22.0 Deri şarbonu A22.1 Pulmoner şarbon A22.2 Gastrointestinal şarbon A22.7 Şarbon septisemisi A22.8 Şarbon türleri, diğer A22.9 Şarbon, tanımlanmamış A23 Bruselloz A23.0 Bruselloz, Brucella melitensis’e bağlı A23.1 Bruselloz, Brucella abortus’a bağlı A23.2 Bruselloz, Brucella suis’e bağlı A23.3 Bruselloz, Brucella canis’e bağlı A23.8 Bruselloz, diğer A23.9 Bruselloz, tanımlanmamış A24 Ruam ve melioidoz A24.0 Ruam A24.1 Akut ve fulminan melioidoz A24.2 Subakut ve kronik melioidoz A24.3 Melioidozlar, diğer A24.4 Melioidoz, tanımlanmamış A25 Sıçan ısırığı ateşi A25.0 Spirilloz A25.1 Streptobasilloz A25.9 Sıçan ısırığı ateşi, tanımlanmamış A26 Erizipeloid A26.0 Kutanöz erizipeloid A26.7 Erysipelothrix septisemisi A26.8 Erizipeloid, diğer formları A26.9 Erizipeloid, tanımlanmamış A27 Leptospiroz A27.0 İkterohemorajik leptospiroz A27.8 Leptospiroz türleri, diğer formları A27.9 Leptospiroz, tanımlanmamış A28 Zoonotik bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış A28.0 Pastörelloz A28.1 Kedi tırmığı hastalığı A28.2 Ekstraintestinal yersinioz A28.8 Zoonotik diğer bakteriyel hastalıklar tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış A28.9 Zoonotik bakteriyel hastalık, tanımlanmamış A30 Lepra [Hansen hastalığı] A30.0 Belirsiz lepra A30.1 Tüberküloid lepra A30.2 Sınırda tüberküloid lepra A30.3 Sınırda lepra A30.4 Sınırda lepramatöz lepra A30.5 Lepramatöz lepra A30.8 Lepra, diğer formları A30.9 Lepra, tanımlanmamış A31 Diğer Mikobakteri türlerine bağlı enfeksiyon A31.0 Pulmoner mikobakteri enfeksiyonu A31.1 Kutanöz mikobakteri enfeksiyonu A31.8 Mikobakteri enfeksiyonları, diğer A31.9 Mikobakteri enfeksiyonu, tanımlanmamış A32 Listerioz A32.0 Kutanöz listerioz A32.1† Listeria menenjiti ve meningoensefaliti A32.7 Listeria septisemisi A32.8 Listerioz, diğer formları A32.9 Listerioz, tanımlanmamış A33 Yenidoğan tetanozu A34 Gebelik tetanozu A35 Tetanoz, diğer A36 Difteri A36.0 Faringeal difteri A36.1 Nazofaringeal difteri A36.2 Laringeal difteri A36.3 Kutanöz difteri A36.8 Difteri, diğer A36.9 Difteri, tanımlanmamış A37 Boğmaca A37.0 Boğmaca, Bordetella pertussis’e bağlı A37.1 Boğmaca, Bordetella parapertussis’e bağlı A37.8 Boğmaca, diğer Bordotella türlerine bağlı  A37.9 Boğmaca, tanımlanmamış A38 Kızıl A39 Meningokok enfeksiyonu A39.0† Meningokoksik menenjit (G0.1*) A39.1† Waterhouse-Friderichsen sendromu (E35.1*) A39.2 Akut meningokoksemi A39.3 Kronik meningokoksemi A39.4 Meningokoksemi, tanımlanmamış A39.5† Meningokoksik kalp hastalığı A39.8 Meningokoksik diğer enfeksiyonlar A39.9 Meningokok enfeksiyonu, tanımlanmamış A40 Streptokok septisemi A40.0 Septisemi, A grubu streptokoklara bağlı A40.1 Septisemi, B grubu streptokoklara bağlı A40.2 Septisemi, D grubu streptokoklara bağlı A40.3 Septisemi, Streptococcus pneumoniae A40.8 Streptokoksik septisemi, diğer A40.9 Streptokoksik septisemi, tanımlanmamış A41 Septisemiler, diğer A41.0 Septisemi, Staphylococcus aureus A41.1 Septisemi, diğer tanımlanmış Staphylococcus A41.2 Septisemi, tanımlanmamış stafilokoklara bağlı A41.3 Septisemi, Haemophilus influenza’ya bağlı A41.4 Septisemi, anaeorob bakterilere bağlı A41.5 Septisemi, diğer Gram-negatif organizmalara bağlı A41.8 Septisemi, diğer tanımlanmış A41.9 Septisemi, tanımlanmamış A42 Aktinomikoz A42.0 Pulmoner aktinomikoz A42.1 Abdominal aktinomikoz A42.2 Servikofasiyal aktinomikoz A42.7 Aktinomikotik septisemi A42.8 Aktinomikoz, diğer formları A42.9 Aktinomikoz, tanımlanmamış A43 Nokardiyoz A43.0 Pulmoner nokardiyoz A43.1 Kutanöz nokardiyoz A43.8 Nokardiyoz, diğer formları A43.9 Nokardiyoz, tanımlanmamış A44 Bartonelloz A44.0 Sistemik bartonelloz A44.1 Kutanöz ve mükokutanöz bartonelloz A44.8 Bartonelloz, diğer formları A44.9 Bartonelloz, tanımlanmamış A46 Erizipel A48 Bakteriyel diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış A48.0 Gazlı gangren A48.1 Lejyoner hastalığı A48.2 Lejyoner hastalığı, pnömonik olmayan [Pontiac ateşi] A48.3 Toksik şok sendromu A48.4 Brezilya purpurik ateşi A48.8 Bakteriyel hastalıklar, diğer tanımlanmış A49 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış bölgelerin A49.0 Stafilokok enfeksiyonu, tanımlanmamış A49.1 Streptokok enfeksiyonu, tanımlanmamış A49.2 Haemophilus influenzae enfeksiyonu, tanımlanmamış A49.3 Mikoplazma enfeksiyonu, tanımlanmamış A49.8 Bakteriyel enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerdeki diğer A49.9 Bakteriyel enfeksiyon, tanımlanmamış A50 Konjenital sifiliz A50.0 Erken konjenital sifiliz, semptomatik A50.1 Erken konjenital sifiliz, latent A50.2 Erken konjenital sifiliz, tanımlanmamış A50.3 Geç konjenital sifilitik okülopati A50.4 Geç konjenital nörosifiliz [juvenil nörosifiliz] A50.5 Geç diğer konjenital sifilizler, semptomatik A50.6 Geç konjenital sifiliz, latent A50.7 Geç konjenital sifiliz, tanımlanmamış A50.9 Konjenital sifiliz, tanımlanmamış A51 Erken sifiliz A51.0 Primer genital sifiliz A51.1 Primer anal sifiliz A51.2 Primer sifiliz, diğer bölgelerde A51.3 Sekonder sifiliz, deri ve muköz membranlarda A51.4 Sekonder sifiliz, diğer A51.5 Erken sifiliz, latent A51.9 Erken sifiliz, tanımlanmamış A52 Geç sifiliz A52.0†  Kardiyovasküler sifiliz A52.1 Nörosifiliz, semptomatik A52.2 Nörosifiliz, asemptomatik A52.3 Nörosifiliz, tanımlanmamış A52.7 Semptomatik geç sifiliz, diğer A52.8 Geç sifiliz, latent A52.9 Geç sifiliz, tanımlanmamış A53 Sifiliz, diğer ve tanımlanmamış A53.0 Latent sifiliz, erken ya da geç olarak tanımlanmamış A53.9 Sifiliz, tanımlanmamış A54 Gonokok enfeksiyonu A54.0 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar bez apsesi yok A54.1 Gonokok enfeksiyonu, alt ürogenital yollarda periüretral ya da aksesuar  A54.2† Gonokoksik pelviperitonit ve diğer gonokoksik ürogenital enfeksiyonlar A54.3 Gonokoksik göz enfeksiyonu A54.4† Gonokok enfeksiyonu, kas-iskelet sistemi A54.5 Gonokoksik farenjit A54.6 Anüs ve rektumun gonokok enfeksiyonu A54.8 Gonokok enfeksiyonları, diğer A54.9 Gonokok enfeksiyonu, tanımlanmamış A55 Klamidyal lenfogranüloma (venereum) A56 Cinsel yolla bulaşan diğer klamidyal hastalıklar A56.0 Alt ürogenital yolda klamidya enfeksiyonu A56.1† Pelviperiton ve diğer ürogenital organ klamidya enfeksiyonu A56.2 Klamidya enfeksiyonu, ürogenital yol tanımlanmamış A56.3 Anüs ve rektumun klamidya enfeksiyonu A56.4 Farinksin klamidya enfeksiyonu  A56.8 Klamidya enfeksiyonu, diğer bölgelerde, cinsel yolla bulaşan A57 Şankroid A58 Granüloma inguinale A59 Trikomoniaz A59.0 Ürogenital trikomoniaz A59.8 Trikomoniaz, diğer bölgelerde A59.9 Trikomoniaz, tanımlanmamış A60 Anogenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu A60.0 Herpes virüs enfeksiyonu, genital bölgeler ve ürogenital yollarda A60.1 Perianal deri ve rektumun herpes virüs enfeksiyonu A60.9 Anogenital herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış A63 Cinsel temasla bulaşan diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış A63.0 Anogenital (veneryal) Siğiller A63.8 Cinsel temasla bulaşan hastalıklar, diğer tanımlanmış A64 Cinsel yolla bulaşan hastalık, tanımlanmamış A65 Zührevi olmayan sifiliz A66 Yaws A66.0 Yaws başlangıç lezyonları A66.1 Multipl papillomlar ve ıslak crab yaws A66.2 Yaws, diğer erken deri lezyonları A66.3 Yaws hiperkeratozu A66.4 Yaws gumma ve ülserleri A66.5 Gangosa A66.6 Yaws, kemik ve eklem lezyonları A66.7 Yaws, diğer şekilleri A66.8 Latent yaws A66.9 Yaws, tanımlanmamış A67 Pinta [carate] A67.0 Primer pinta lezyonları A67.1 Pinta ara dönem lezyonları A67.2 Pinta geç lezyonları A67.3 Pinta karışık lezyonları A67.9 Pinta, tanımlanmamış A68 Nükseden ateşler A68.0 Nükseden ateş, bitle taşınan A68.1 Nükseden ateş, kene ile taşınan A68.9 Nükseden ateş, tanımlanmamış A69 Spiroketal diğer enfeksiyonları A69.0 Nekrotizan ülseratif stomatit A69.1 Vincent enfeksiyonları, diğer A69.2 Lyme hastalığı A69.8 Spiroket enfeksiyonları, diğer tanımlanmış A69.9 Spiroket enfeksiyonu, tanımlanmamış A70 Klamidya psittaci enfeksiyonu A71 Trahom A71.0 Trahom başlangıç dönemi A71.1 Trahom aktif dönemi A71.9 Trahom, tanımlanmamış A74 Klamidyal diğer hastalıklar A74.0† Klamidya konjonktiviti (H13.1*) A74.8 Klamidya hastalıkları, diğer A74.9 Klamidya enfeksiyonu, tanımlanmamış A75 Tifüs A75.0 Tifüs, Rickettsia prowazekii’ye bağlı epidemik bitle taşınan A75.1 Nükseden tifüs [Brill hastalığı] A75.2 Tifüs, Rickettsia typhi’ye bağlı A75.3 Tifüs, Rickettsia tsutsugamushi’ye bağlı A75.9 Tifüs, tanımlanmamış A77 Benekli humma [kene ile taşınan riketsiyozlar] A77.0 Benekli humma, Ricketsia ricketsii’ye bağlı A77.1 Benekli humma, Rickettsia conorii’ye bağlı A77.2 Benekli humma, Rickettsia siberica’ya bağlı A77.3 Benekli humma, Rickettsia australis’e bağlı A77.8 Benekli hummalar, diğer A77.9 Benekli humma, tanımlanmamış A78 Q ateşi A79 Riketsiyal diğer enfeksiyonlar A79.0 Siper ateşi A79.1 Riketsiyal döküntü, Rickettsia akari’ye bağlı A79.8 Riketsiyozlar, diğer tanımlanmış A79.9 Riketsiyoz, tanımlanmamış A80 Akut poliomyelit A80.0 Akut paralitik poliomyelit, aşıya bağlı A80.1 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yabancı A80.2 Akut paralitik poliomyelit, vahşi virüs, yerli A80.3 Akut paralitik poliomyelit, diğer ve tanımlanmamış A80.4 Akut nonparalitik poliomyelit A80.9 Akut poliomyelit, tanımlanmamış A81 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları A81.0 Creutzfeldt-Jakob hastalığı A81.1 Subakut sklerozan panensefalit A81.2 İlerleyici multifokal lökoensefalopati A81.8 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları, diğer A81.9 Merkezi sinir sistemi yavaş virüs enfeksiyonları, tanımlanmamış A82 Kuduz A82.0 Orman kuduzu A82.1 Kent kuduzu A82.9 Kuduz, tanımlanmamış A83 Viral ensefalitler, sivrisinekle taşınan A83.0 Japon ensefaliti A83.1 Batı at ensefaliti A83.2 Doğu at ensefaliti A83.3 St Louis ensefaliti A83.4 Avustralya ensefaliti A83.5 Kaliforniya ensefaliti A83.6 Rocio virüs hastalığı A83.8 Ensefalitler, diğer, sivrisinekle taşınan A83.9 Viral ensefalit sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış A84 Viral ensefalitler, kene ile taşınan A84.0 Uzak Doğu ensefalit keneyle taşınan [Rus bahar-yaz ensefaliti] A84.1 Orta Avrupa ensefaliti keneyle taşınan A84.8 Viral diğer ensefalitler, keneyle taşınan A84.9 Viral ensefalit keneyle taşınan, tanımlanmamış A85 Viral diğer ensefalitler, başka yerde sınıflanmamış A85.0† Enteroviral ensefalit (G05.1*) A85.1† Adenoviral ensefalit (G05.1*) A85.2 Artropodlarla taşınan Viral ensefalit, tanımlanmamış A85.8 Viral ensefalitler, diğer tanımlanmış A86 Viral ensefalit, tanımlanmamış A87 Viral menenjit A87.0† Enteroviral menenjit (G02.0*) A87.1† Adenovirüs menenjiti (G02.0*) A87.2 Lenfositer koriomenenjit A87.8 Viral menenjitler, diğer A87.9 Viral menenjit, tanımlanmamış A88 Merkezi sinir sistemi diğer viral enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış A88.0 Entero virüs ekzantematöz ateşi [Boston egzantemi] A88.1 Epidemik vertigo A88.8 Merkezi sinir sisteminin diğer virüs enfeksiyonları, tanımlanmış A89 Merkezi sinir sisteminin viral enfeksiyonları, tanımlanmamış A90 Dank ateşi [klasik dank] A91 Dank hemorajik ateşi A92 Viral diğer ateşler, sivrisinek ile taşınan A92.0 Chikungunya virüs hastalığı A92.1 O’nyong-nyong ateşi A92.2 Venezuela at ateşi A92.3 Batı Nil ateşi A92.4 Rift vadi ateşi A92.8 Sivrisinekle taşınan Viral ateşler, diğer, tanımlanmış A92.9 Viral ateş sivrisinekle taşınan, tanımlanmamış A93 Viral diğer ateşler, artropodlar ile taşınan, başka yerde sınıflanmamış A93.0 Oropouche virüs hastalığı A93.1 Kum sineği ateşi A93.2 Kolorado kenesi ateşi A93.8 Viral diğer ateşler artropodla taşınan, tanımlanmış A94 Artropod ile taşınan viral ateşler, tanımlanmamış A95 Sarı humma A95.0 Silvatik sarı humması A95.1 Kent sarı humması A95.9 Sarı humma, tanımlanmamış A96 Arena virüs hemorajik ateşi A96.0 Junin hemorajik ateşi A96.1 Machupo hemorajik ateşi A96.2 Lassa ateşi A96.8 Arena virüs hemorajik ateşleri, diğer A96.9 Arena virüs hemorajik ateşi, tanımlanmamış A98 Viral hemorajik ateşler, diğer, başka yerde sınıflanmamış A98.0 Kırım-Kongo hemorajik ateşi A98.1 Omsk hemorajik ateşi A98.2 Kyasanur orman hastalığı A98.3 Marburg virüsü hastalığı A98.4 Ebola virüs hastalığı A98.5 Hemorajik ateş, renal sendromla beraber A98.8 Viral diğer hemorajik ateşler, tanımlanmış A99 Viral hemorajik ateş, tanımlanmamış

B0 ICD 10 Kodları

B00 Herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonları

B00.0 Egzema herpetikum B00.1 Herpes virüs veziküler dermatiti

B00.2 Herpes virüs gingivostomatiti ve faringotonsilliti

B00.3† Herpes virüs menenjiti (G02.0*)

B00.4† Herpes virüs ensefaliti (G05.1*)

B00.5† Herpes virüs göz hastalığı

B00.7 Dissemine herpes virüs hastalığı B00.8 Herpes virüs enfeksiyonu, diğer formlar B00.9 Herpes virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B01 Varisella [su çiçeği] B01.0† Varisella menenjiti (G02.0*) B01.1† Varisella ensefaliti (G05.1*) B01.2† Varisella pnömonisi (J17.1*) B01.8 Varisella, diğer komplikasyonlarla birlikte B01.9 Varisella, komplikasyonsuz B02 Zoster [herpes zoster] B02.0† Zoster ensefaliti (G05.1*) B02.1† Zoster menenjiti (G02.0*) B02.2† Zoster, diğer, merkezi sinir sistemi tutulumu ile birlikte B02.3† Zoster göz hastalığı B02.7 Dissemine Zoster  B02.8 Zoster, diğer komplikasyonlarla birlikte B02.9 Zoster, komplikasyonsuz B03 Çiçek1 B04 Maymun çiçeği B05 Kızamık B05.0† Kızamık, ensefalit komplikasyonlu (G05.1*) B05.1† Kızamık, menenjit komplikasyonlu (G02.0*) B05.2† Kızamık, pnömoni komplikasyonlu (J17.1*) B05.3† Kızamık, otitis media komplikasyonlu (H67.1*) B05.4 Kızamık, bağırsak komplikasyonlu B05.8 Kızamık, diğer komplikasyonlarla birlikte B05.9 Kızamık, komplikasyonsuz B06 Kızamıkçık [Rubella] B06.0† Kızamıkçık, nörolojik komplikasyonlu B06.8 Kızamıkçık, diğer komplikasyonlarla birlikte B06.9 Kızamıkçık, komplikasyonsuz B07 Viral siğiller B08 Deri ve müköz membran lezyonları ile karakterize diğer viral enfeksiyonlar, B08.0 Ortopox virüs enfeksiyonları, diğer B08.1 Molluskum kontagiozum B08.2 Egzantema subitum [altıncı hastalık] B08.3 Eritema enfeksiyozum [beşinci hastalık] B08.4 Egzantemli enterovirüs veziküler stomatiti B08.5 Entero virüs veziküler farenjiti B08.8 Deri ve mukoza membranlarında lezyonlar ile karakterize diğer tanımlanmış  B09 Deri ve müköz membran lezyonlarıyla karakterize viral enfeksiyon,  B15 Akut hepatit A B15.0 Hepatit A, hepatik komalı B15.9 Hepatit A, hepatik komasız B16 Akut hepatit B B16.0 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komalı B16.1 Akut hepatit B, delta ajanı (ko-enfeksiyon) ile birlikte, hepatik komasız B16.2 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komalı B16.9 Akut hepatit B, delta ajansız, hepatik komasız B17 Akut viral hepatitler, diğer B17.0 Akut delta (süper) enfeksiyonu, hepatit B taşıyıcısında B17.1 Akut hepatit C B17.2 Akut hepatit E B17.8 Akut diğer viral hepatitler, tanımlanmış B18 Kronik viral hepatit B18.0 Kronik viral hepatit B, delta ajanlı B18.1 Kronik viral hepatit B, delta ajansız B18.2 Kronik viral hepatit C B18.8 Kronik viral hepatit, diğer B18.9 Kronik viral hepatit, tanımlanmamış B19 Viral hepatit, tanımlanmamış B19.0 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma ile birlikte B19.9 Viral hepatit, tanımlanmamış, hepatik koma olmaksızın B20 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, enfeksiyöz ve B20.0 HIV hastalığı sonucu mikobakteri enfeksiyonu B20.1 HIV hastalığı sonucu diğer bakteriyel enfeksiyonlar B20.2 HIV hastalığı sonucu sitomegalovirüs hastalığı B20.3 HIV hastalığı sonucu diğer viral enfeksiyonlar B20.4 HIV hastalığı sonucu kandidiyaz B20.5 HIV hastalığı sonucu diğer mikozlar B20.6 HIV hastalığı sonucu Pneumocystis carinii pnömonisi B20.7 HIV hastalığı sonucu multipl enfeksiyon B20.8 HIV hastalığı sonucu diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar B20.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar B21 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, malign neoplazmlar ile  B21.0 HIV hastalığı sonucu Kaposi sarkomu B21.1 HIV hastalığı sonucu Burkitt lenfoması B21.2 HIV hastalığı sonucu diğer non-Hodgkin lenfoma türleri B21.3 HIV hastalığı sonucu diğer lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları B21.7 HIV hastalığı sonucu birden fazla malign neoplazm B21.8 HIV hastalığı sonucu diğer malign neoplazmlar B21.9 HIV hastalığı sonucu tanımlanmamış malign neoplazmlar B22 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer tanımlanmış hastalıklarla  B22.0 HIV hastalığı sonucu ensefalopati B22.1 HIV hastalığı sonucu lenfoid interstisiyel pnömoni B22.2 HIV hastalığı sonucu erime sendromu B22.7 HIV hastalığı sonucu başka yerde sınıflanmış birden fazla hastalık B23 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, diğer durumlar ile sonuçlanan B23.0 Akut HIV enfeksiyonu sendromu B23.1 HIV hastalığı sonucu (persistan) yaygın lenfadenopati B23.2 HIV hastalığı sonucu hematolojik ve immünolojik anormallikler, başka  B23.8 HIV hastalığı sonucu diğer tanımlanmış durumlar B24 İnsan immünyetmezlik virüsü [HIV] hastalığı, tanımlanmamış, B25 Sitomegalovirüs hastalığı B25.0† Sitomegalovirüs pnömonisi (J17.1*) B25.1† Sitomegalovirüs hepatiti (K77.0*) B25.2† Sitomegalovirüs pankreatiti (K87.1*) B25.8 Sitomegalovirüs hastalıkları, diğer B25.9 Sitomegalovirüs hastalığı, tanımlanmamış B26 Kabakulak B26.0† Kabakulak orşiti (N51.1*) B26.1† Kabakulak menenjiti (G02.0*) B26.2† Kabakulak ensefaliti (G05.1*) B26.3† Kabakulak pankreatiti (K87.1*) B26.8 Kabakulak, diğer komplikasyonlarla birlikte B26.9 Kabakulak, komplikasyonsuz B27 Enfeksiyöz mononükleoz B27.0 Gamma herpes virüs mononükleozu B27.1 Sitomegalovirüs mononükleozu B27.8 Enfeksiyöz mononükleoz, diğer B27.9 Enfeksiyöz mononükleoz, tanımlanmamış B30 Viral konjonktivit B30.0† Adenovirüslara bağlı keratokonjonktivit (H19.2*) B30.1† Adenovirüslara bağlı konjonktivit (H13.1*) B30.2 Viral faringokonjonktivit B30.3† Akut epidemik hemorajik konjonktivit (entero virüs) (H13.1*) B30.8† Viral konjonktivit, diğer (H13.1*) B30.9 Viral konjonktivit, tanımlanmamış B33 Viral diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış B33.0 Epidemik myalji B33.1 Ross ırmağı hastalığı B33.2 Viral kardit B33.3 Retrovirüs enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmamış B33.8 Viral hastalıklar diğer, tanımlanmış B34 Viral enfeksiyonlar, tanımlanmamış bölgelerin B34.0 Adenovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B34.1 Enterovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B34.2 Koronavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B34.3 Parvovirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B34.4 Papovavirüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B34.8 Viral enfeksiyonlar, diğer tanımlanmamış bölgelerdeki B34.9 Virüs enfeksiyonu, tanımlanmamış B35 Dermatofitoz B35.0 Tinea barba ve tinea capitis B35.1 Tinea unguium B35.2 Tinea manuum B35.3 Tinea pedis B35.4 Tinea corporis B35.5 Tinea imbricata B35.6 Tinea cruris B35.8 Dermatofitozlar, diğer B35.9 Dermatofitoz, tanımlanmamış B36 Yüzeysel diğer mikozlar B36.0 Pityriasis versicolor B36.1 Tinea nigra B36.2 Beyaz piedra B36.3 Siyah piedra B36.8 Yüzeysel mikozlar diğer, tanımlanmış B36.9 Yüzeysel mikoz, tanımlanmamış B37 Kandidiyaz B37.0 Kandida stomatiti B37.1 Akciğer kandidiyazı B37.2 Deri ve tırnak kandidiyazı B37.3† Vulva ve vajina kandidiyazı (N77.1*) B37.4† Ürogenital bölgelerin kandidiyazı, diğer B37.5† Kandidal menenjit (G02.1*) B37.6† Kandidal endokardit (I39.8*) B37.7 Kandidal septisemi B37.8 Kandidiyaz, başka bölgelerde B37.9 Kandidiyaz, tanımlanmamış B38 Koksidioidomikoz B38.0 Akut akciğer koksidioidomikozu B38.1 Kronik akciğer koksidioidomikozu B38.2 Akciğer koksidioidomikozu, tanımlanmamış B38.3 Deri koksidioidomikozu B38.4† Koksidioidomikoz menenjiti (G02.1*) B38.7 Dissemine koksidioidomikoz B38.8 Koksidioidomikoz türleri, diğer B38.9 Koksidioidomikoz, tanımlanmamış B39 Histoplazmoz B39.0 Akut pulmoner histoplasmosis capsulati B39.1 Kronik pulmoner histoplasmosis capsulati B39.2 Pulmoner histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış B39.3 Dissemine histoplasmosis capsulati B39.4 Histoplasmosis capsulati, tanımlanmamış B39.5 Histoplasmosis duboisii B39.9 Histoplazmoz, tanımlanmamış B40 Blastomikoz B40.0 Akut akciğer blastomikozu B40.1 Kronik akciğer blastomikozu B40.2 Akciğer blastomikozu, tanımlanmamış B40.3 Deri blastomikozu B40.7 Dissemine blastomikoz B40.8 Blastomikoz, diğer formları B40.9 Blastomikoz, tanımlanmamış B41 Parakoksidioidomikoz B41.0 Akciğer parakoksidioidomikozu B41.7 Dissemine parakoksidioidomikoz B41.8 Parakoksidioidomikoz, diğer formları B41.9 Parakoksidioidomikoz, tanımlanmamış B42 Sporotrikoz B42.0† Akciğer sporotrikozu (J99.8*) B42.1 Lenfokutanöz sporotrikoz B42.7 Dissemine sporotrikoz B42.8 Sporotrikoz, diğer formları B42.9 Sporotrikoz, tanımlanmamış B43 Kromomikoz ve faomikotik apse B43.0 Deri kromomikozu B43.1 Faomikotik beyin apsesi B43.2 Deri altı faomikotik apse ve kisti B43.8 Kromomikoz, diğer formları B43.9 Kromomikoz, tanımlanmamış B44 Aspergilloz B44.0 İnvaziv pulmoner aspergilloz B44.1 Pulmoner aspergillozlar, diğer B44.2 Tonsiller aspergilloz B44.7 Dissemine aspergilloz B44.8 Aspergilloz, diğer formları B44.9 Aspergilloz, tanımlanmamış B45 Kriptokokoz B45.0 Akciğer kriptokokozu B45.1 Serebral kriptokokoz B45.2 Deri kriptokokozu B45.3 Kemik kriptokokozu B45.7 Dissemine kriptokokoz B45.8 Kriptokokoz, diğer formları B45.9 Kriptokokoz, tanımlanmamış B46 Zigomikoz B46.0 Akciğer mukormikozu B46.1 Rinoserebral mukormikoz B46.2 Gastrointestinal mukormikoz B46.3 Deri mukormikozu B46.4 Dissemine mukormikoz B46.5 Mukormikoz, tanımlanmamış B46.8 Zigomikozlar, diğer B46.9 Zigomikoz, tanımlanmamış B47 Miçetoma B47.0 Ömiçetoma B47.1 Aktinomiçetoma B47.9 Miçetoma, tanımlanmamış B48 Mikozlar diğer, başka yerde sınıflanmamış B48.0 Lobomikoz B48.1 Rinosporidioz B48.2 Alleşeriyazis B48.3 Geotrikoz B48.4 Penisilloz B48.7 Fırsatçı mikozlar B48.8 Mikozlar diğer, tanımlanmış B49 Mikoz tanımlanmamış B50 Plasmodium falciparum sıtması B50.0 Plasmodium falciparum sıtması, serebral komplikasyon ile birlikte B50.8 Plasmodium falciparum sıtması, diğer ağır ve komplikasyonlu B50.9 Plasmodium falciparum sıtması, tanımlanmamış B51 Plasmodium vivax sıtması B51.0 Plasmodium vivax sıtması, dalak rütpürü ile beraber B51.8 Plasmodium vivax sıtması, diğer komplikasyonlar ile beraber B51.9 Plasmodium vivax sıtması, komplikasyonsuz B52 Plasmodium malariae sıtması B52.0 Plasmodium malariae sıtması, nefropati ile birlikte B52.8 Plasmodium malariae sıtması, diğer komplikasyonlar ile birlikte B52.9 Plasmodium malariae sıtması, komplikasyonsuz B53 Sıtmalar, diğer, parazitolojik olarak kanıtlanmış B53.0 Plasmodium ovale sıtması B53.1 Simian plasmodia’ya bağlı malarya B53.8 Parazitolojik olarak kanıtlanmış diğer malarya, başka yerde sınıflanmamış B54 Sıtma, tanımlanmamış B55 Leishmaniasis   B55.0 Viseral leishmaniasis B55.1 Deri leishmaniasisi B55.2 Mukokutanöz leishmaniasis B55.9 Leishmaniasis, tanımlanmamış B56 Afrika tripanozomiyazı B56.0 Gambiense tripanozomiyazı B56.1 Rodezya tripanozomiyazı B56.9 Afrika tripanozomiyazı, tanımlanmamış B57 Chagas hastalığı B57.0† Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*) B57.1 Akut Chagas hastalığı, kalp tutulumu olmaksızın B57.2† Chagas hastalığı (kronik), kalp tutulumu ile birlikte (I41.2*, I98.1*) B57.3 Chagas hastalığı (kronik), sindirim sistemi tutulumu ile birlikte B57.4 Chagas hastalığı (kronik), sinir sistemi tutulumu ile birlikte B57.5 Chagas hastalığı (kronik), diğer organ tutulumu ile birlikte B58 Toksoplazmoz B58.0† Toksoplazma okülopatisi B58.1† Toksoplazma hepatiti (K77.0*) B58.2† Toksoplazma meningoensefaliti (G05.2*) B58.3† Akciğer toksoplazmozu (J17.3*) B58.8 Toksoplazmoz, başka organ tutulumuyla birlikte B58.9 Toksoplazmoz, tanımlanmamış B59 Pnömosistoz (J17.3*) B60 Protozoal diğer hastalıklar, başka yerde sınıflanmamış B60.0 Babesiyoz B60.1 Akantamoebiyaz B60.2 Naegleriyaz B60.8 Protozoal diğer hastalıklar, tanımlanmış B64 Protozoal hastalık, tanımlanmamış B65 Siştozomiyaz [bilharziyaz] B65.0 Schistosoma haematobium şiştozomiyazı [üriner siştozomiyaz] B65.1 Schistosoma mansoni şiştozomiyazı [barsak şiştozomiyaz) B65.2 Schistosoma japonicum şiştozomiyazı B65.3 Serkaryal dermatit B65.8 Şiştozomiyazlar, diğer B65.9 Şiştozomiyaz, tanımlanmamış B66 Yassı kurt enfeksiyonları, diğer B66.0 Opistorkiyaz B66.1 Klonorkiyaz B66.2 Dikrokoeliyaz B66.3 Fasioliyaz B66.4 Paragonimiyaz B66.5 Fasiolopsiyaz B66.8 Yassı kurt hastalıkları diğer, tanımlanmış B66.9 Yassı kurt enfeksiyonu, tanımlanmamış B67 Ekinokokoz B67.0 Karaciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu  B67.1 Akciğerde Echinococcus granulosus enfeksiyonu  B67.2 Kemikte Echinococcus granulosus enfeksiyonu  B67.3 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin B67.4 Echinococcus granulosus enfeksiyonu, tanımlanmamış B67.5 Karaciğerde Echinococcus multilocularis enfeksiyonu  B67.6 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, diğer ve birden fazla yerin B67.7 Echinococcus multilocularis enfeksiyonu, tanımlanmamış B67.8 Karaciğerde Ekinokokoz, tanımlanmamış   B67.9 Ekinokokoz, diğer ve tanımlanmamış B68 Tenya B68.0 Taenia solium tenyası B68.1 Taenia saginata tenyası B68.9 Tenya, tanımlanmamış B69 Sistiserkoz B69.0 Merkezi sinir sisteminde Sistiserkoz B69.1 Gözde Sistiserkoz B69.8 Sistiserkoz, diğer bölgelerde B69.9 Sistiserkoz, tanımlanmamış B70 Difillobotriyaz ve spargonoz B70.0 Difillobotriyaz B70.1 Sparganoz B71 Sestod diğer enfeksiyonları B71.0 Himenolepiyaz B71.1 Dipilidiyaz B71.8 Sestod enfeksiyonları diğer, tanımlanmış B71.9 Sestod enfeksiyonu, tanımlanmamış B72 Drakunkuliyaz B73 Onkoserkiyaz   B74 Filaryaz B74.0 Wuchereria bancrofti filaryazisi B74.1 Brugia malayi filaryazisi B74.2 Brugia timori filaryazisi B74.3 Loiyaz   B74.4 Mansonelliyaz B74.8 Filaryazlar, diğer B74.9 Filaryaz, tanımlanmamış B75 Trişinelloz B76 Kancalı kurt hastalıkları B76.0 Ankilostomiyaz B76.1 Nekatoriyaz B76.8 Kancalı kurt hastalıkları, diğer B76.9 Kancalı kurt hastalığı, tanımlanmamış B77 Askariyaz B77.0 Askariyaz, barsak komplikasyonları ile birlikte B77.8 Askariyaz, diğer komplikasyonlar ile birlikte B77.9 Askariyaz, tanımlanmamış B78 Strongiloidiyaz B78.0 Barsak strongiloidiyazı B78.1 Kutanöz strongiloidiyaz B78.7 Dissemine strongiloidiyaz B78.9 Strongiloidiyaz, tanımlanmamış B79 Trikuriyaz B80 Enterobiyaz B81 Barsak helmintiyazları diğer, başka yerde sınıflanmamış B81.0 Anisakiyaz B81.1 Barsak kapillariyazı B81.2 Trikostrongiliyaz B81.3 Barsak angiostrongiliyazı B81.4 Barsak helmintiyazları, karma B81.8 Barsak diğer helmintiyazları, tanımlanmış B82 Barsak parazitozu, tanımlanmamış B82.0 Barsak helmintiyazı, tanımlanmamış B82.9 Barsak parazitizmi, tanımlanmamış B83 Helmintiyazlar, diğer B83.0 Viseral larva migrans B83.1 Gnatostomiyaz B83.2 Parastrongylus cantonensis angiostrongiliyazi B83.3 Singamiyazis B83.4 İnternal hirudiniazis B83.8 Helmintiyazlar diğer, tanımlanmış B83.9 Helmintiyaz, tanımlanmamış B85 Pediküloz ve pithiriyaz B85.0 Pediculus humanus capitis’e bağlı Pediküloz  B85.1 Pediculus humanus corporis’e bağlı Pediküloz  B85.2 Pediküloz, tanımlanmamış B85.3 Pithiriyaz   B85.4 Pediküloz ve pithiriyaz enfestasyonu birlikte B86 Skabiyez B87 Miyaz B87.0 Kutanöz miyaz B87.1 Yara miyazı B87.2 Oküler miyaz B87.3 Nazofaringiyal miyaz B87.4 Kulak miyazı B87.8 Miyaz, diğer bölgelerde B87.9 Miyaz, tanımlanmamış B88 Enfestasyonlar, diğer B88.0 Akaryazlar, diğer B88.1 Tungiyaz [kum güvesi enfestasyonu] B88.2 Artropod enfestasyonları, diğer B88.3 Dış hirudiniyaz B88.8 Enfestasyonlar diğer, tanımlanmış B88.9 Enfestasyon, tanımlanmamış B89 Paraziter hastalıklar, tanımlanmamış B90 Tüberküloz sekeli B90.0 Merkezi sinir sistemi tüberkülozu sekelleri B90.1 Ürogenital sistem tüberkülozu sekelleri B90.2 Kemik ve eklem tüberkülozu sekelleri B90.8 Diğer organların tüberkülozunun sekelleri B90.9 Solunum sistemi tüberkülozu ve tanımlanmamış tüberkülozların sekelleri B91 Poliomyelit sekeli B92 Lepra sekeli B94 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar sekeli, diğer ve tanımlanmamış B94.0 Trahom sekeli B94.1 Viral ensefalit sekeli B94.2 Viral hepatit sekeli B94.8 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekeli diğer, tanımlanmış B94.9 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıkların sekelleri, tanımlanmamış B95 Streptokok ve stafilokoklar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan B95.0 A grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.1 B grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.2 D grubu streptokok, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.3 Streptococcus pneumoniae, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.4 Streptokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.5 Streptokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.6 Staphylococcus aureus, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.7 Stafilokoklar diğer, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B95.8 Stafilokoklar tanımlanmamış, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96 Bakteriyel diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların  B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96.2 Escherichia coli [E.coli], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96.3 Haemophilus influenza [H. İnfluenza], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii), diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni  B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei), diğer bölümlerde sınıflanan  B96.6 Bacillus fragilis [B.fragilis], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96.7 Clostridium perfringens [C. Perfringens], diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni B96.8 Bakteriyel ajanlar diğer tanımlanmış, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97 Viral ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanan hastalıkların etkeni olan B97.0 Adenovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.1 Enterovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.2 Coronavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.3 Retrovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.4 Respiratuvar sinsisyal virüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.5 Reovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.6 Parvovirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.7 Papillomavirüs, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B97.8 Viral diğer ajanlar, diğer bölümlerde sınıflanmış hastalıkların etkeni B99 Enfeksiyöz hastalıklar, diğer ve tanımlanmamış

C0 ICD 10 Kodları

C00 Dudak malign neoplazmları

C00.0 Üst dudak malign neoplazmı, dış bölge 

C00.1 Alt dudak malign neoplazmı, dış bölge 

C00.2 Dudak malign neoplazmı, dış bölge, dudak tanımlanmamış

C00.3 Üst dudak malign neoplazmı, iç yüz 

C00.4 Alt dudak malign neoplazmı, iç yüz 

C00.5 Dudak iç yüz malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış

C00.6 Dudak komissüru malign neoplazmı

C00.8 Dudak overlapping lezyonu

C00.9 Dudak malign neoplazmı, dudak tanımlanmamış

C01 Dil kökü malign neoplazmları C02 Dil malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C02.0 Dil arka yüzeyi malign neoplazmı C02.1 Dil kenarları malign neoplazmı C02.2 Dil ön yüzü malign neoplazmı C02.3 Dil 2/3 önü malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım C02.4 Lingual tonsil malign neoplazmı C02.8 Dilin overlapping lezyonu C02.9 Dil malign neoplazmı, tanımlanmamış C03 Diş eti malign neoplazmları C03.0 Üst diş eti malign neoplazmı  C03.1 Alt diş eti malign neoplazmı C03.9 Diş eti malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C04 Ağız tabanı malign neoplazmları C04.0 Ağzın ön tabanı malign neoplazmı C04.1 Ağız yan duvarı malign neoplazmı C04.8 Ağız tabanı overlapping lezyonu C04.9 Ağız tabanı malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C05 Damak malign neoplazmları C05.0 Sert damak malign neoplazmı C05.1 Yumuşak damak malign neoplazmı C05.2 Uvula malign neoplazmı C05.8 Damak overlapping lezyonu C05.9 Damak malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C06 Ağzın malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C06.0 Yanak mukozası malign neoplazmı C06.1 Ağız vestibülü malign neoplazmı C06.2 Retromolar bölge malign neoplazmı  C06.8 Ağız diğer ve tanımlanmamış kısımlarının overlapping lezyonu C06.9 Ağız malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C07 Parotis bezi malign neoplazmı C08 Majör tükrük bezlerinin malign neoplazmları, diğer ve tanımlanmamış C08.0 Submandibüler bez malign neoplazmı C08.1 Sublingual bez malign neoplazmı C08.8 Majör tükrük bezler overlapping lezyonu C08.9 Majör tükrük bezi malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C09 Tonsil malign neoplazmı C09.0 Tonsiller fossada malign neoplazm C09.1 Tonsiller plika (ön) (arka) malign neoplazmı C09.8 Tonsil overlapping lezyonu C09.9 Tonsil malign neoplazmı, yer tanımlanmamış C10 Orofarinks malign neoplazmı C10.0 Vallekula malign neoplazmı C10.1 Epiglot ön yüzünde malign neoplazm C10.2 Orofarinks yan duvarında malign neoplazm C10.3 Orofarinks arka duvarında malign neoplazm  C10.4 Brankial yarık malign neoplazmı C10.8 Orofarinks overlapping lezyonu C10.9 Orofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış C11 Nazofarinks malign neoplazmı C11.0 Nazofarinks üst duvarında malign neoplazm C11.1 Nazofarinks arka duvarında malign neoplazm C11.2 Nazofarinks yan duvarında malign neoplazm C11.3 Nazofarinks ön duvarında malign neoplazm C11.8 Nazofarinks overlapping lezyonu C11.9 Nazofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış C12 Priform sinüsün malign neoplazmı C13 Hipofarinks malign neoplazmı C13.0 Postkrikoid bölgede malign neoplazm C13.1 Ariepiglottik katlantı, hipofaringeal yüzde malign neoplazm C13.2 Hipofarinks arka duvarında malign neoplazm C13.8 Hipofarinks overlapping lezyonu C13.9 Hipofarinks malign neoplazmı, tanımlanmamış C14 Dudak, oral kavite ve farinksin malign neoplazmları, diğer ve C14.0 Farinks malign neoplazmı, tanımlanmamış C14.1 Laringofarinks malign neoplazmı C14.2 Waldeyer halkası malign neoplazmı C14.8 Dudak oral kavite ve farinksin overlapping lezyonu C15 Özefagus malign neoplazmı C15.0 Özefagus malign neoplazmı, servikal kısmı C15.1 Özefagus malign neoplazmı, torasik kısmı C15.2 Özefagus malign neoplazmı, abdominal kısmı C15.3 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 üst kısmı C15.4 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 orta kısmı C15.5 Özefagus malign neoplazmı, 1/3 alt kısmı C15.8 Özefagus overlapping lezyonu C15.9 Özefagus malign neoplazmı, tanımlanmamış C16 Mide malign neoplazmı C16.0 Kardiada malign neoplazm C16.1 Mide fundusunda malign neoplazm C16.2 Mide korpusunda malign neoplazm C16.3 Pilorik antrumda malign neoplazm C16.4 Pilor malign neoplazmı C16.5 Mide küçük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış C16.6 Mide büyük kurvaturunda malign neoplazm, tanımlanmamış C16.8 Mide overlapping lezyonu C16.9 Mide malign neoplazmı, tanımlanmamış C17 İnce bağırsak malign neoplazmı C17.0 Duodenum malign neoplazmı C17.1 Jejunum malign neoplazmı C17.2 İleum malign neoplazmı C17.3 Meckel divertikülünde malign neoplazm C17.8 İnce barsak overlapping lezyonu C17.9 İnce barsak malign neoplazmı, tanımlanmamış C18 Kolon malign neoplazmı C18.0 Çekumda malign neoplazm C18.1 Appendiksde malign neoplazm C18.2 Çıkan kolonda malign neoplazm C18.3 Kolon hepatik fleksürde malign neoplazm C18.4 Transvers kolonda malign neoplazm C18.5 Kolon splenik fleksürde malign neoplazm C18.6 İnen kolonda malign neoplazm C18.7 Sigmoid kolonda malign neoplazm C18.8 Kolon overlapping lezyonu C18.9 Kolon malign neoplazmı, tanımlanmamış C19 Rektosigmoid bileşim malign neoplazmı C20 Rektum malign neoplazmı C21 Anüs ve anal kanal malign neoplazmı C21.0 Anüs malign neoplazmı, tanımlanmamış C21.1 Anal kanal malign neoplazmı C21.2 Kloakojenik bölge malign neoplazmı C21.8 Rektum, anüs ve anal kanalın overlapping lezyonu C22 Karaciğer ve intrahepatik safra yolları malign neoplazmı C22.0 Hepatoselüler karsinom C22.1 İntrehepatik safra yolu karsinomu C22.2 Hepatoblastom C22.3 Karaciğerin anjiosarkomu C22.4 Karaciğer sarkomu, diğer C22.7 Karaciğerin diğer tanımlanmış karsinomları C22.9 Karaciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış C23 Safra kesesi malign neoplazmı C24 Safra kanalı malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış bölgelerin C24.0 Ekstrahepatik safra yolu malign neoplazmı C24.1 Ampulla vateride malign neoplazm C24.8 Safra yollarının overlapping lezyonu C24.9 Safra yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış C25 Pankreas malign neoplazmı C25.0 Pankreas başı malign neoplazmı C25.1 Pankreas gövdesi malign neoplazmı C25.2 Pankreas kuyruğu malign neoplazmı C25.3 Pankreatik kanal malign neoplazmı C25.4 Endokrin pankreas malign neoplazmı C25.7 Pankreasın diğer kısımlarının malign neoplazmı C25.8 Pankreas overlapping lezyonu C25.9 Pankreas malign neoplazmı, tanımlanmamış C26 Sindirim organları malign neoplazmı, diğer ve sınırları belirsiz bölgelerin C26.0 Barsak kanalı malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım C26.1 Dalak malign neoplazmı C26.8 Sindirim sisteminin overlapping lezyonu C26.9 Sindirim sistemi içinde sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı C30 Burun boşluğu ve ortakulak malign neoplazmı C30.0 Burun boşluğunda malign neoplazm C30.1 Ortakulakta malign neoplazm C31 Aksesuar sinüslerin malign neoplazmı C31.0 Maksiller sinüs malign neoplazmı C31.1 Etmoid sinüs malign neoplazmı C31.2 Frontal sinüs malign neoplazmı C31.3 Sfenoid sinüs malign neoplazmı C31.8 Aksesuar sinüs overlapping lezyonu C31.9 Aksesuar sinüs malign neoplazmı, tanımlanmamış C32 Larinks malign neoplazmı C32.0 Glottis malign neoplazmı C32.1 Supraglottis malign neoplazmı C32.2 Subglottis malign neoplazmı C32.3 Larinks kıkırdağı malign neoplazmı C32.8 Larinksin overlapping lezyonu C32.9 Larinks malign neoplazmı, tanımlanmamış C33 Trakea malign neoplazmı C34 Bronş ve akciğer malign neoplazmı C34.0 Ana bronş malign neoplazmı C34.1 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, üst lob C34.2 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, orta lob C34.3 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, alt lob C34.8 Bronş ve akciğer overlapping lezyonu C34.9 Bronş veya akciğer malign neoplazmı, tanımlanmamış C37 Timus malign neoplazmı C38 Kalp, mediasten ve plevra malign neoplazmı C38.0 Kalp malign neoplazmı C38.1 Ön mediasten malign neoplazmı C38.2 Arka mediasten malign neoplazmı C38.3 Mediasten malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım C38.4 Plevra malign neoplazmı C38.8 Kalp, mediasten ve plevra overlapping lezyonu C39 Solunum sistemi ve toraks-içi organların malign neoplazmı, C39.0 Üst solunum yolu malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım C39.8 Solunum organları ve intratorasik organların overlapping lezyonu C39.9 Solunum sisteminde eksik tanımlanmış yerlerin malign neoplazmı C40 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı C40.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula malign neoplazmı C40.1 Üst eksremitenin kısa kemiklerinin malign neoplazmı C40.2 Alt ekstremite uzun kemiklerinin malign neoplazmı C40.3 Alt ekstremite kısa kemiklerinin malign neoplazmı C40.8 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı overlopping lezyonları C40.9 Ekstremite kemik ve eklem kıkırdağı malign neoplazmı, tanımlanmamış C41 Kemik ve eklem kıkırdağının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış  C41.0 Kafa ve yüz kemikleri malign neoplazmı C41.1 Mandibula malign neoplazmı C41.2 Vertebral kolon malign neoplazmı C41.3 Kaburgalar, sternum ve klavikula malign neoplazmı C41.4 Pelvik kemikleri, sakrum ve koksiks malign neoplazmı C41.8 Kemik ve eklem kıkırdağının overlapping lezyonu C41.9 Kemik ve eklem kıkırdakları malign neoplazmı, tanımlanmamış C43 Deri malign melanomu C43.0 Malign melanom, dudakta C43.1 Malign melanom, kantus dahil göz kapağında C43.2 Malign melanom, kulak ve dış kulak yolunda C43.3 Malign melanom, yüz diğer ve tanımlanmamış kısımlarının  C43.4 Malign melanom, kafa derisi ve boyunda C43.5 Malign melanom, gövdede C43.6 Malign melanom, omuz dahil üst ekstremitede C43.7 Malign melanom, kalça dahil alt ekstremitede C43.8 Deri overlapping malign melanomu C43.9 Deri malign melanomu, tanımlanmamış C44 Derinin diğer malign neoplazmları C44.0 Dudak derisi malign neoplazmı C44.1 Göz kapağı derisi malign neoplazmı, kantus dahil C44.2 Kulak ve kanal derisi malign neoplazmı C44.3 Yüz derisi malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımlarının C44.4 Kafa ve boyun derisi malign neoplazmı C44.5 Gövde derisi malign neoplazmı C44.6 Üst ekstremite derisi malign neoplazmı, omuz dahil C44.7 Alt ekstremite derisi malign neoplazmı, kalça dahil C44.8 Deri overlapping lezyonu C44.9 Deri malign neoplazmı malign neoplazmı, tanımlanmamış C45 Mezotelyoma C45.0 Plevra mezotelyoması C45.1 Periton mezotelyoması C45.2 Perikard mezotelyoması C45.7 Mezotelyoma, diğer yerlerin C45.9 Mezotelyoma, tanımlanmamış C46 Kaposi sarkomu C46.0 Kaposi sarkomu, deri C46.1 Kaposi sarkomu, yumuşak doku C46.2 Kaposi sarkomu, damak C46.3 Kaposi sarkomu, lenf nodları C46.7 Kaposi sarkomu, diğer yerlerin C46.8 Kaposi sarkomu, birden fazla organın C46.9 Kaposi sarkomu, tanımlanmamış C47 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı C47.0 Periferik sinirlerin malign neoplazmı, baş, yüz ve boyunda C47.1 Üst ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, omuz dahil C47.2 Alt ekstremite periferik sinirleri malign neoplazmı, kalça dahil C47.3 Toraks periferik sinirleri malign neoplazmı C47.4 Karnın periferik sinirleri malign neoplazmı C47.5 Pelvis periferik sinirleri malign neoplazmı C47.6 Gövde periferik sinirleri malign neoplazmı, tanımlanmamış C47.8 Periferik sinirlerin ve otonom sinir sistemi overlapping lezyonu C47.9 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış C48 Retroperiton ve periton malign neoplazmları C48.0 Retroperiton malign neoplazmı C48.1 Peritonun tanımlanmış kısımları malign neoplazmı C48.2 Periton malign neoplazmı, tanımlanmamış C48.8 Retroperiton ve periton overlapping lezyonları C49 Bağ dokusu ve yumuşak doku diğer malign neoplazmı C49.0 Baş, yüz ve boyun bağ ve yumuşak dokusu C49.1 Üst ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, omuz dahil C49.2 Alt ekstremite bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı, kalça dahil C49.3 Toraks bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı C49.4 Karın bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı C49.5 Pelvis bağ ve yumuşak dokusu malign neoplazmı C49.6 Gövde bağ ve yumuşak dokusu, tanımlanmamış C49.8 Bağ dokusu ve yumuşak doku overlapping lezyonu C49.9 Bağ ve yumuşak doku, tanımlanmamış C50 Meme malign neoplazmı C50.0 Meme ucu ve areola malign neoplazmı C50.1 Meme merkezi kısmı malign neoplazmı C50.2 Meme üst iç kadranı malign neoplazmı C50.3 Meme alt iç kadranı malign neoplazmı C50.4 Meme üst dış kadranı malign neoplazmı C50.5 Meme alt dış kadranı malign neoplazmı C50.6 Meme aksiller kuyruğu malign neoplazmı C50.8 Meme overlapping lezyonu C50.9 Meme malign neoplazmı, tanımlanmamış C51 Vulva malign neoplazmı C51.0 Labium majus malign neoplazmı C51.1 Labium minüs malign neoplazmı C51.2 Klitoris malign neoplazmı C51.8 Vulva overlapping lezyonu C51.9 Vulva malign neoplazmı, tanımlanmamış C52 Vajina malign neoplazmı C53 Serviks uteri malign neoplazmı C53.0 Endoserviks malign neoplazmı C53.1 Ekzoserviks malign neoplazmı C53.8 Serviks uteri overlapping lezyonu C53.9 Serviks uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış C54 Korpus uteri malign neoplazmı C54.0 İstmus uteri malign neoplazmı C54.1 Endometrium malign neoplazmı C54.2 Miyometrium malign neoplazmı C54.3 Fundus uteri malign neoplazmı C54.8 Korpus uteri overlapping lezyonu C54.9 Korpus uteri malign neoplazmı, tanımlanmamış C55 Uterus malign neoplazmı, tanımlanmamış kısım C56 Over malign neoplazmı C57 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C57.0 Fallop tüpü malign neoplazmı C57.1 Geniş ligament malign neoplazmı C57.2 Yuvarlak ligament malign neoplazmı C57.3 Parametrium malign neoplazmı C57.4 Uterus adneksleri malign neoplazmı, tanımlanmamış C57.7 Kadın genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış C57.8 Kadın genital organlarının overlapping lezyonu C57.9 Kadın genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış C58 Plasenta malign neoplazmı C60 Penis malign neoplazmı C60.0 Sünnet derisi malign neoplazmı C60.1 Glans penis malign neoplazmı C60.2 Penis gövdesi malign neoplazmı C60.8 Penis overlapping lezyonu C60.9 Penis malign neoplazmı, tanımlanmamış C61 Prostat malign neoplazmı C62 Testis malign neoplazmı C62.0 İnmemiş testis malign neoplazmı C62.1 İnmiş testis malign neoplazmı C62.9 Testis malign neoplazmı, tanımlanmamış C63 Erkek genital organlarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C63.0 Epididimis malign neoplazmı C63.1 Spermatik kord malign neoplazmı C63.2 Skrotum malign neoplazmı C63.7 Erkek genital organları malign neoplazmı, diğer tanımlanmış C63.8 Erkek genital organlarının overlapping lezyonu C63.9 Erkek genital organı malign neoplazmı, tanımlanmamış C64 Böbrek malign neoplazmı, renal pelvis hariç C65 Renal pelvis malign neoplazmı C66 Üreter malign neoplazmı C67 Mesane malign neoplazmı C67.0 Mesane trigonu malign neoplazmı C67.1 Mesane kubbesi malign neoplazmı C67.2 Mesane yan duvarı malign neoplazmı C67.3 Mesane ön duvarı malign neoplazmı C67.4 Mesane arka duvarı malign neoplazmı C67.5 Mesane boynu malign neoplazmı C67.6 Üreterik orifis malign neoplazmı C67.7 Urakus malign neoplazmı C67.8 Mesane overlapping lezyonu C67.9 Mesane malign neoplazmı, tanımlanmamış C68 İdrar yollarının malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C68.0 Üretra malign neoplazmı C68.1 Paraüretral bez malign neoplazmı C68.8 Üriner organların overlapping lezyonu C68.9 Üriner organ malign neoplazmı, tanımlanmamış C69 Göz ve adneks malign neoplazmı C69.0 Konjonktiva malign neoplazmı C69.1 Kornea malign neoplazmı C69.2 Retina malign neoplazmı C69.3 Koroid malign neoplazmı C69.4 Siliyer cisim malign neoplazmı C69.5 Lakrimal bez ve kanal malign neoplazmı C69.6 Orbita malign neoplazmı C69.8 Göz ve adneks overlapping lezyonu C69.9 Göz malign neoplazmı, tanımlanmamış C70 Meninks malign neoplazmı C70.0 Serebral meninksler malign neoplazmı C70.1 Spinal meninksler malign neoplazmı C70.9 Meninkslerin malign neoplazmı, tanımlanmamış C71 Beyin malign neoplazmı C71.0 Beyin malign neoplazmı, loblar ve ventriküller hariç C71.1 Frontal lob malign neoplazmı C71.2 Temporal lob malign neoplazmı C71.3 Paryetal lob malign neoplazmı C71.4 Oksipital lob malign neoplazmı C71.5 Serebral ventrikül malign neoplazmı C71.6 Beyincik malign neoplazmı C71.7 Beyin sapı malign neoplazmı C71.8 Beyin overlapping lezyonu C71.9 Beyin malign neoplazmı, tanımlanmamış C72 Spinal kord, kranial sinirler ve merkezi sinir sisteminin diğer C72.0 Spinal kord malign neoplazmı C72.1 Kauda equina malign neoplazmı C72.2 Olfaktor sinir malign neoplazmı C72.3 Optik sinir malign neoplazmı C72.4 Akustik sinir malign neoplazmı C72.5 Kranial sinirlerin malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C72.8 Beynin ve merkezi sinir sisteminin overlapping lezyonu, diğer kısımlarının C72.9 Merkezi sinir sistemi malign neoplazmı, tanımlanmamış C73 Tiroid bez malign neoplazmı C74 Adrenal bez malign neoplazmı C74.0 Adrenal bez korteksi malign neoplazmı C74.1 Adrenal bez medüllası malign neoplazmı C74.9 Adrenal bez malign neoplazmı, tanımlanmamış C75 Endokrin bez ve ilgili yapıların diğer malign neoplazmı C75.0 Paratiroid bez malign neoplazmı C75.1 Hipofiz bezi malign neoplazmı C75.2 Kraniofaringeal dukt malign neoplazmı C75.3 Pineal bez malign neoplazmı C75.4 Karotid cisim malign neoplazmı C75.5 Aortik cisim ve diğer paraganlionlar malign neoplazmı C75.8 Birden fazla bez tutulumlu malign neoplazm, tanımlanmamış C75.9 Endokrin bez malign neoplazmı, tanımlanmamış C76 Malign neoplazm, diğer ve sınırları belirsiz yerlerin C76.0 Baş, yüz ve boyun malign neoplazmı C76.1 Toraks malign neoplazmı C76.2 Karın malign neoplazmı C76.3 Pelvis malign neoplazmı C76.4 Üst ekstremite malign neoplazmı C76.5 Alt ekstremite malign neoplazmı C76.7 Sınırları belirsiz yerlerin malign neoplazmı, diğer C76.8 Overlapping lezyonu diğer ve sınırları belirsiz yerlerin C77 Lenf nodlarının malign neoplazmı, sekonder ve tanımlanmamış C77.0 Baş, yüz ve boyun lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.1 Toraks-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.2 Karın-içi lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.3 Aksiller ve kol lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.4 İnguinal ve bacak lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.5 İntrapelvik lenf nodları sekonder malign neoplazmı C77.8 Birden fazla organların lenf nodlarının sekonder malign neoplazmı C77.9 Lenf nodu sekonder malign neoplazmı, tanımlanmamış C78 Solunum ve sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı C78.0 Akciğer sekonder malign neoplazmı C78.1 Mediasten sekonder malign neoplazmı C78.2 Plevra sekonder malign neoplazmı C78.3 Solunum organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C78.4 İnce bağırsak sekonder malign neoplazmı C78.5 Kalın bağırsak ve rektum sekonder malign neoplazmı C78.6 Retroperiton ve periton sekonder malign neoplazmı C78.7 Karaciğer sekonder malign neoplazmı C78.8 Sindirim organlarının sekonder malign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış C79 Sekonder malign neoplazmı, diğer yerlerin C79.0 Böbrek ve renal pelvis sekonder malign neoplazmı C79.1 Mesane ve diğer ve tanımlanmamış üriner organların sekonder malign neoplazmı C79.2 Deri sekonder malign neoplazmı C79.3 Beyin ve serebral meninkslerin sekonder malign neoplazmı C79.4 Sinir sistemi diğer ve tanımlanmamış bölümlerinin sekonder malign neoplazmı C79.5 Kemik ve kemik iliği sekonder malign neoplazmı C79.6 Over sekonder malign neoplazmı C79.7 Adrenal bez sekonder malign neoplazmı C79.8 Sekonder malign neoplazm, diğer tanımlanmış yerlerin C80 Malign neoplazm, bölge belirtilmemiş C81 Hodgkin hastalığı C81.0 Hodgkin hastalığı, lenfosit ağırlıklı C81.1 Hodgkin hastalığı, nodüler skleroz C81.2 Hodgkin hastalığı, karma hücreli C81.3 Hodgkin hastalığı, lenfositten fakir C81.7 Hodgkin hastalığı, diğer C81.9 Hodgkin hastalığı, tanımlanmamış C82 Folliküler [nodüler] non-Hodgkin lenfoma C82.0 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli, folliküler C82.1 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, karma küçük yarık ve geniş hücreli, folliküler C82.2 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli, folliküler C82.7 Folliküler non-Hodgkin lenfoma diğer tipleri C82.9 Folliküler non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış C83 Yaygın non-Hodgkin lenfoma C83.0 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük hücreli (yaygın) C83.1 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, küçük yarık hücreli (yaygın) C83.2 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, karma küçük ve büyük hücreli (yaygın) C83.3 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, büyük hücreli (yaygın) C83.4 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, immünoblastik (yaygın) C83.5 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, lenfoblastik (yaygın) C83.6 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, indiferensiye (yaygın) C83.7 Burkitt tümörü C83.8 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, diğer C83.9 Yaygın non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış C84 Periferal ve kutanöz T- hücreli lenfomalar C84.0 Mikozis fungoides C84.1 Sézary hastalığı C84.2 T-bölge lenfoması C84.3 Lenfoepiteloid lenfoma C84.4 Periferal T-hücreli lenfoma C84.5 T-hücreli lenfomalar, diğer ve tanımlanmamış C85 Non-Hodgkin lenfoma, diğer ve tanımlanmamış tipler C85.0 Lenfosarkom C85.1 B-hücreli lenfoma, tanımlanmamış C85.7 Non-Hodgkin lenfomanın, diğer tanımlanmış tipler C85.9 Non-Hodgkin lenfoma, tanımlanmamış tip C88 Malign immünoproliferatif hastalıklar C88.0 Waldenström makroglobulinemi C88.1 Alfa ağır zincir hastalığı C88.2 Gama ağır zincir hastalığı C88.3 İmmünoproliferatif ince bağırsak hastalığı C88.7 Malign immünoproliferatif hastalıklar, diğer C88.9 Malign immünoproliferatif hastalık, tanımlanmamış C90 Multipl miyelom ve malign plazma hücreli neoplazmlar C90.0 Multipl miyelom C90.1 Plazma hücreli lösemi C90.2 Plazmositom, ekstramedüller C91 Lenfoid lösemi C91.0 Akut lenfoblastik lösemi C91.1 Kronik lenfositik lösemi C91.2 Subakut lenfositik lösemi C91.3 Prolenfositik lösemi C91.4 Saçlı hücreli lösemi C91.5 Yetişkin T-hücreli lösemi C91.7 Lenfoid lösemiler, diğer C91.9 Lenfoid lösemi, tanımlanmamış C92 Myeloid lösemi C92.0 Akut myeloid lösemi C92.1 Kronik myeloid lösemi C92.2 Subakut myeloid lösemi C92.3 Myeloid sarkoma C92.4 Akut promyelositik lösemi C92.5 Akut myelomonositik lösemi C92.7 Myeloid lösemiler, diğer C92.9 Myeloid lösemi, tanımlanmamış C93 Monositik lösemi C93.0 Akut monositik lösemi C93.1 Kronik monositik lösemi C93.2 Subakut monositik lösemi C93.7 Monositik lösemiler, diğer C93.9 Monositik lösemi, tanımlanmamış C94 Lösemiler diğer, özel hücre tipli C94.0 Akut eritremi ve eritrolösemi C94.1 Kronik eritremi C94.2 Akut megakaryoblastik lösemi C94.3 Mast hücreli lösemi C94.4 Akut panmyelozis C94.5 Akut myelofibrozis C94.7 Lösemiler, diğer tanımlanmış C95 Lösemi, tanımlanmamış hücre tipli C95.0 Akut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli C95.1 Kronik lösemi, tanımlanmamış hücre tipli C95.2 Subakut lösemi, tanımlanmamış hücre tipli C95.7 Lösemiler, tanımlanmamış hücre tipli, diğer C95.9 Lösemi, tanımlanmamış C96 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları  C96.0 Letterer-Siwe hastalığı C96.1 Malign histiositoz C96.2 Malign mast hücreli tümör C96.3 Gerçek histiyositik lenfoma C96.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmları, diğer tanımlanmış C96.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların malign neoplazmı, tanımlanmamış C97 Bağımsız (primer) birden fazla bölgenin malign neoplazmı D00 Karsinoma in situ, oral kavite, özefagus ve mide

D0 ICD 10 Kodları

D00.0 Dudak, oral kavite ve farinkste karsinoma in situ

D00.1 Özefagusda karsinoma in situ

D00.2 Midede karsinoma in situ

D01 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış sindirim organlarının

D01.0 Kolonda karsinoma in situ

D01.1 Rektosigmoid bileşkede karsinoma in situ

D01.2 Rektumda karsinoma in situ

D01.3 Anüs ve anal kanalda karsinoma in situ D01.4 Barsakta karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısımları D01.5 Karaciğer, safrakesesi ve safra yollarında karsinoma in situ D01.7 Sindirim organlarında karsinoma in situ, diğer, tanımlanmış D01.9 Sindirim organında karsinoma in situ, tanımlanmamış D02 Karsinoma in situ, ortakulak ve solunum sisteminin D02.0 Larinkste karsinoma in situ D02.1 Trakeada karsinoma in situ D02.2 Bronş ve akciğerde karsinoma in situ D02.3 Solunum sisteminde karsinoma in situ, diğer kısımları D02.4 Solunum sisteminde karsinoma in situ, tanımlanmamış D03 Melanoma in situ D03.0 Dudakta, melanoma in situ D03.1 Göz kapağında melanoma in situ, kantus dahil D03.2 Kulak ve dış kulak yolunda melanoma in situ D03.3 Yüzde melanoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının D03.4 Kafa derisi ve boyunda melanoma in situ D03.5 Gövdede melanoma in situ D03.6 Üst ekstremitede melanoma in situ, omuz dahil D03.7 Alt ekstremitede melanoma in situ, kalça dahil D03.8 Melanoma in situ, diğer yerlerin D03.9 Melanoma in situ, tanımlanmamış D04 Karsinoma in situ, deri D04.0 Dudak derisinde karsinoma in situ D04.1 Göz kapağı derisinde karsinoma in situ, kantus dahil D04.2 Kulak ve dış kulak yolunun derisinde karsinoma in situ D04.3 Yüzün derisinde karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış kısmının D04.4 Kafa ve boyun derisinde karsinoma in situ D04.5 Gövde derisinde karsinoma in situ D04.6 Üst ekstremite derisinde karsinoma in situ, omuz dahil D04.7 Alt ekstremite derisinde karsinoma in situ, kalça dahil D04.8 Deride karsinoma in situ, diğer yerlerin D04.9 Deride karsinoma in situ, tanımlanmamış D05 Karsinoma in situ, meme D05.0 Lobüler karsinoma in situ D05.1 İntraduktal karsinoma in situ D05.7 Memenin karsinoma in situsu, diğer D05.9 Memenin karsinoma in situsu, tanımlanmamış D06 Karsinoma in situ, serviks uteri D06.0 Endoserviksde karsinoma in situ D06.1 Ekzoservisksdekarsinoma in situ D06.7 Serviksde karsinoma in situ, diğer kısımları D06.9 Serviksde karsinoma in situ, tanımlanmamış D07 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış genital organların D07.0 Endometriumda karsinoma in situ D07.1 Vulvada karsinoma in situ D07.2 Vajinada karsinoma in situ D07.3 Kadın genital organlarında karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış D07.4 Penisde karsinoma in situ D07.5 Prostatda karsinoma in situ D07.6 Erkek genital organlarında , diğer ve tanımlanmamış D09 Karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış yerlerinin D09.0 Mesanede karsinoma in situ D09.1 Üriner organlarda karsinoma in situ, diğer ve tanımlanmamış D09.2 Gözde karsinoma in situ D09.3 Tiroid ve diğer endokrin bezlerde karsinoma in situ D09.7 Karsinoma in situ, diğer tanımlanmış yerlerin D09.9 Karsinoma in situ, tanımlanmamış D10 Ağız ve farinks benign neoplazmı D10.0 Dudak benign neoplazmı D10.1 Dil benign neoplazmı D10.2 Ağız tabanı benign neoplazmı D10.3 Ağız benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları D10.4 Tonsil benign neoplazmı D10.5 Orofarinks benign neoplazmı, diğer kısımları D10.6 Nazofarinks benign neoplazmı D10.7 Hipofarinks benign neoplazmı D10.9 Farinks benign neoplazmı, tanımlanmamış D11 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı D11.0 Parotid bez benign neoplazmı D11.7 Majör tükrük bezleri benign neoplazmı, diğer D11.9 Majör tükrük bezi benign neoplazmı, tanımlanmamış D12 Kolon, rektum, anüs ve anal kanal benign neoplazmı D12.0 Çekum benign neoplazmı D12.1 Appendiks benign neoplazmı D12.2 Çıkan kolon benign neoplazmı D12.3 Transvers kolon benign neoplazmı D12.4 İnen kolon benign neoplazmı D12.5 Sigmoid kolon benign neoplazmı D12.6 Kolon benign neoplazmı, tanımlanmamış D12.7 Rektosigmoid bileşke benign neoplazmı D12.8 Rektum benign neoplazmı D12.9 Anüs ve anal kanal benign neoplazmı D13 Sindirim sisteminin diğer ve sınırları belirsiz kısımlarının benign neoplazmı D13.0 Özefagus benign neoplazmı D13.1 Mide benign neoplazmı D13.2 Duodenum benign neoplazmı D13.3 İnce barsak benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış kısımları D13.4 Karaciğer benign neoplazmı D13.5 Ekstrahepatik safra yolları benign neoplazmı D13.6 Pankreas benign neoplazmı D13.7 Endokrin pankreas benign neoplazmı D13.9 Sindirim sisteminin sınırları belirsiz yerlerinin benign neoplazmı D14 Ortakulak ve solunum sistemi benign neoplazmı D14.0 Ortakulak, burun boşluğu ve aksesuar sinüslerin benign neoplazmı D14.1 Larinks benign neoplazmı D14.2 Trakea benign neoplazmı D14.3 Bronş ve akciğer benign neoplazmı D14.4 Solunum sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış  D15 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış intratorasik organların D15.0 Timüs benign neoplazmı D15.1 Kalp benign neoplazmı D15.2 Mediasten benign neoplazmı D15.7 Toraks-içi organların benign neoplazmı, diğer tanımlanmış D15.9 Toraks-içi organ benign neoplazmı, tanımlanmamış D16 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı D16.0 Üst ekstremite uzun kemikleri ve skapula benign neoplazmı D16.1 Üst ekstremite kısa kemikleri benign neoplazmı D16.2 Alt eksremite uzun kemikleri benign neoplazmı D16.3 Alt eksremite kısa kemikleri benign neoplazmı D16.4 Kafa ve yüz kemikleri benign neoplazmı D16.5 Alt çene kemiği benign neoplazmı D16.6 Vertebral kolon benign neoplazmı D16.7 Kaburgalar, sternum ve klavikula benign neoplazmı D16.8 Pelvik kemikler, sakrum ve koksiks benign neoplazmı D16.9 Kemik ve eklem kıkırdağı benign neoplazmı, tanımlanmamış D17 Benign lipomatöz neoplazm D17.0 Benign lipomatöz neoplazm, baş, yüz ve boyun deri ve subkütanöz dokusu D17.1 Benign lipomatöz neoplazm, gövde deri ve subkütanöz doku D17.2 Benign lipomatöz neoplazm, ekstremitelerin deri ve subkütanöz dokusunun D17.3 Benign lipomatöz neoplazm, diğer ve tanımlanmamış yerlerin deri ve subkütanöz  D17.4 Benign lipomatöz neoplazm, intratorasik organların D17.5 Benign lipomatöz neoplazm, intraabdominal organların D17.6 Benign lipomatöz neoplazm, spermatik kord D17.7 Benign lipomatöz neoplazm, diğer yerlerin D17.9 Benign lipomatöz neoplazm, tanımlanmamış D18 Hemanjiom ve lenfanjiom, herhangi bir yerde D18.0 Hemanjiom, herhangi bir yerde D18.1 Lenfanjiom, herhangi bir yerde D19 Mezotelyal doku benign neoplazmı D19.0 Plevra mezotelyal dokusu benign neoplazmı D19.1 Periton mezotelyal dokusu benign neoplazmı D19.7 Mezotelyal doku benign neoplazmı, diğer yerlerin D19.9 Mezotelyal doku benign neoplazmı, tanımlanmamış D20 Retroperiton ve periton yumuşak dokusunun benign neoplazmı D20.0 Retroperiton benign neoplazmı D20.1 Periton benign neoplazmı D21 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun diğer benign neoplazmı D21.0 Baş yüz ve boynun bağ dokusu ve diğer yumuşak dokularının benign neoplazmı D21.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, omuz dahil üst ekstremitenin D21.2 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, kalça dahil alt ekstremitenin D21.3 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokular benign neoplazmı, toraks D21.4 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, karın D21.5 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, pelvis D21.6 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, gövde tanımlanmamış D21.9 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokuların benign neoplazmı, tanımlanmamış D22 Melanositik nevüs D22.0 Dudak melanositik nevüsü D22.1 Göz kapağı melanositik nevüsü, kantus dahil  D22.2 Kulak ve dış kulak yolu melanositik nevüsü D22.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının melanositik nevüsü D22.4 Saçlı deri ve boyun melanositik nevüsü D22.5 Gövde melanositik nevüsü D22.6 Omuz dahil üst ekstremitenin melanositik nevüsü D22.7 Kalça dahil alt ekstremitenin melanositik nevüsü D22.9 Melanositik nevüs, tanımlanmamış D23 Derinin diğer benign neoplazmları D23.0 Dudak derisi benign neoplazmı, diğer D23.1 Kantus dahil göz kapağı derisi benign neoplazmı, diğer D23.2 Kulak ve dış kulak yolu derisi benign neoplazmı, diğer D23.3 Yüzün diğer ve tanımlanmamış kısımlarının derisi benign neoplazmı, diğer D23.4 Kafa ve boyun derisi benign neoplazmı, diğer D23.5 Gövde derisi benign neoplazmı, diğer D23.6 Omuz dahil üst ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer D23.7 Kalça dahil alt ekstremite derisi benign neoplazmı, diğer D23.9 Deri benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış D24 Meme benign neoplazmı D25 Uterusun leiomiyoması D25.0 Uterus submükoz leiomiyomu D25.1 Uterus intramural leiomiyomu D25.2 Uterus subserozal leiomiyomu D25.9 Uterus leiomiyomu, tanımlanmamış D26 Uterus diğer benign neoplazmları D26.0 Serviks uteri benign neoplazmı, diğer D26.1 Korpus uteri benign neoplazmı, diğer D26.7 Uterusun diğer kısımları benign neoplazmı, diğer D26.9 Uterus benign neoplazmı, diğer, tanımlanmamış D27 Over benign neoplazmı D28 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış kadın genital organlarının D28.0 Vulva benign neoplazmı D28.1 Vajina benign neoplazmı D28.2 Uterus tüpleri ve ligamentler benign neoplazmı D28.7 Kadın genital organı benign neoplazmı, diğer tanımlanmış D28.9 Kadın genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış D29 Erkek genital organlarının benign neoplazmı D29.0 Penis benign neoplazmı D29.1 Prostat benign neoplazmı D29.2 Testis benign neoplazmı D29.3 Epididimis benign neoplazmı D29.4 Skrotum benign neoplazmı D29.7 Erkek genital organları benign neoplazmı, diğer D29.9 Erkek genital organı benign neoplazmı, tanımlanmamış D30 Üriner organların benign neoplazmı D30.0 Böbrek benign neoplazmı D30.1 Renal pelvis benign neoplazmı D30.2  Üreter benign neoplazmı D30.3 Mesane benign neoplazmı D30.4 Üretra benign neoplazmı D30.7 Üriner diğer organlar benign neoplazmı D30.9 Üriner organ benign neoplazmı, tanımlanmamış D31 Göz ve adnekslerin benign neoplazmı  D31.0 Konjonktiva benign neoplazmı D31.1 Kornea benign neoplazmı D31.2 Retina benign neoplazmı D31.3 Koroid benign neoplazmı D31.4 Siliyer cisim benign neoplazmı D31.5 Gözyaşı bezi ve kanalı benign neoplazmı D31.6 Orbita benign neoplazmı, tanımlanmamış D31.9 Göz benign neoplazmı, tanımlanmamış D32 Meninks benign neoplazmı D32.0 Serebral meninksler benign neoplazmı D32.1 Spinal meninksler benign neoplazmı D32.9 Meninksler benign neoplazmı, tanımlanmamış D33 Beynin ve merkezi sinir sistemi diğer kısımlarının benign neoplazmı D33.0 Beyin benign neoplazmı, supratentoryal D33.1 Beyin benign neoplazmı, infratentoryal D33.2 Beyin benign neoplazmı, tanımlanmamış D33.3 Kranial sinirler benign neoplazmı D33.4 Spinal kord benign neoplazmı D33.7 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, diğer tanımlanmış kısımları D33.9 Merkezi sinir sistemi benign neoplazmı, tanımlanmamış D34 Tiroid bez benign neoplazmı D35 Benign neoplazm, diğer ve tanımlanmamış endokrin bezlerin D35.0 Adrenal bez benign neoplazmı D35.1 Paratiroid bez benign neoplazmı D35.2 Hipofiz bezi benign neoplazmı D35.3 Kraniofaringeal kanal benign neoplazmı D35.4 Pineal bez benign neoplazmı D35.5 Karotid cisim benign neoplazmı D35.6 Aort cismi ve diğer paraganglionlar benign neoplazmı D35.7 Endokrin bezler benign neoplazmı, diğer tanımlanmış D35.8 Birden fazla bez tutulumlu benign neoplazmı D35.9 Endokrin bez benign neoplazmı, tanımlanmamış D36 Benign neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin D36.0 Lenf nodları benign neoplazmı D36.1 Periferik sinirler ve otonom sinir sistemi benign neoplazmı D36.7 Tanımlanmış  diğer yerlerin benign neoplazmı D36.9 Benign neoplazm, tanımlanmamış yerlerin D37 Oral kavite ve sindirim sistemi belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.0 Dudak, oral kavite ve farinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.1 Mide belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.2 İnce barsak belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.3 Appendiks belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.4 Kolon belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.5 Rektum belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.6 Karaciğer, safrakesesi ve safra yolları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D37.7 Sindirim organları belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer D37.9 Sindirim organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D38 Orta kulak ve solunum ve intratorasik organlarının belirsiz D38.0 Larinksin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D38.1 Trakea, bronş ve akciğerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D38.2 Plevra belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D38.3 Mediasten belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D38.4 Timüs belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D38.5 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer D38.6 Solunum organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D39 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D39.0 Uterusun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D39.1 Overin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D39.2 Plasentanın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D39.7 Kadın genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer D39.9 Kadın genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D40 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D40.0 Prostatın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D40.1 Testisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D40.7 Erkek genital organlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer D40.9 Erkek genital organının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D41 İdrar yollarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.0 Böbreğin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.1 Renal pelvisin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.2 Üreterin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.3 Üretranın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.4 Mesanenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D41.7 Üriner organların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer D41.9 Üriner organın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D42 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D42.0 Serebral meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D42.1 Spinal meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D42.9 Meninkslerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D43 Beyin ve merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D43.0 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, supratentorial D43.1 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, infratentoryal D43.2 Beyinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D43.3 Kranial sinirlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D43.4 Spinal kordun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D43.7 Merkezi sinir sisteminin diğer kısımlarının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D43.9 Merkezi sinir sisteminin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D44 Endokrin bezlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.0 Tiroid bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.1 Adrenal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.2 Paratiroid bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.3 Hipofiz bezinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.4 Kraniofaringeal kanalın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.5 Pineal bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.6 Karotid cisimin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.7 Aort cismi ve diğer paraganglionların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D44.8 Birden fazla bez tutulumlu belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm D44.9 Endokrin bezin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, tanımlanmamış D45 Polisitemia vera D46 Myelodisplastik sendromlar D46.0 İnatçı anemi, sideroblaslar olmadan, tarif edildiği şekilde D46.1 İnatçı anemi, sideroblastlarla birlikte D46.2 İnatçı anemi, blastların baskın olduğu D46.3 İnatçı anemi, transformasyonla birlikte blastların baskın olduğu D46.4 İnatçı anemi, tanımlanmamış D46.7 Myelodisplastik sendromlar, diğer D46.9 Myelodisplastik sendrom, tanımlanmamış D47 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı  D47.0 Histiositik ve mast hücreli tümörler, belirsiz veya bilinmeyen davranışlı D47.1 Kronik myeloproliferatif hastalık D47.2 Monoklonal gammopati D47.3 Esansiyel (hemorajik) trombositemi D47.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer tanımlanmış belirsiz veya  D47.9 Lenfoid hematopoetik ve ilgili dokuların belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, D48 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı, diğer ve tanımlanmamış yerlerin D48.0 Kemik ve eklem kıkırdağının belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.1 Bağ dokusu ve diğer yumuşak dokunun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.2 Periferik sinir ve otonom sinir sisteminın belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.3 Retroperitonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.4 Peritonun belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.5 Derinin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.6 Memenin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.7 Tanımlanmış diğer yerlerin belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazmı D48.9 Belirsiz veya bilinmeyen davranışlı neoplazm, tanımlanmamış D50 Demir eksikliği anemisi D50.0 Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemisi D50.1 Sideropenik disfaji D50.8 Demir eksikliği anemileri, diğer D50.9 Demir eksikliği anemisi, tanımlanmamış D51 Vitamin B12 eksikliği anemisi D51.0 Vitamin B12 eksikliği anemisi, intrinsik faktör eksikliğine bağlı D51.1 Vitamin B12 eksikliği anemisi, seçici vitamin B12 malabsorbsiyonuna bağlı proteinüri  D51.2 Transkobalamin 2 eksikliği D51.3 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı D51.8 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer D51.9 Vitamin B12 eksikliği anemisi, tanımlanmamış D52 Folat eksikliği anemisi D52.0 Folat eksikliği anemisi, diyete bağlı D52.1 Folat eksikliği anemisi, ilaca bağlı D52.8 Folat eksikliği anemileri, diğer D52.9 Folat eksikliği anemisi, tanımlanmamış D53 Nütrisyonel diğer anemiler D53.0 Protein eksikliği anemisi D53.1 Megaloblastik anemiler, diğer başka yerde sınıflanmamış D53.2 Skorbütik anemi D53.8 Nütrisyonel anemiler diğer, tanımlanmış D53.9 Nütrisyonel anemi, tanımlanmamış D55 Enzim bozukluklarına bağlı anemi D55.0 Anemi, glikoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) eksikliğine bağlı D55.1 Anemi, glutatyon metabolizmasının diğer bozukluklarına bağlı D55.2 Anemi glikolitik enzimlerin bozukluğuna bağlı D55.3 Anemiler, nükleotid metabolizma bozukluklarına bağlı D55.8 Anemiler, enzim bozukluklarına bağlı diğer D55.9 Enzim bozukluğuna bağlı anemi, tanımlanmamış D56 Talasemiler D56.0 Alfa talasemi D56.1 Beta talasemi D56.2 Delta-beta talasemi D56.3 Talasemi taşıyıcılığı D56.4 Fetal hemoglobinin kalıtsal kalıcılığı (HPFH) D56.8 Talasemiler, diğer D56.9 Talasemi, tanımlanmamış D57 Orak-hücre bozuklukları D57.0 Orak hücreli anemi, krizle birlikte D57.1 Orak hücreli anemi, kriz olmadan D57.2 Çifte heterozigot oraklaşma bozuklukları D57.3 Orak-hücre taşıyıcılığı D57.8 Orak hücre bozuklukları, diğer D58 Kalıtsal diğer hemolitik anemiler D58.0 Herediter siferositozis D58.1 Kalıtsal eliptositoz D58.2 Hemoglobinopatiler, diğer D58.8 Kalıtsal hemolitik anemiler, diğer, tanımlanmış D58.9 Kalıtsal hemolitik anemiler, tanımlanmamış D59 Kazanılmış hemolitik anemi D59.0 Otoimmün hemolitik anemi, ilaca bağlı D59.1 Otoimmün hemolitik anemiler, diğer D59.2 Hemolitik anemi, ilaca bağlı, otoimmün olmayan D59.3 Hemolitik-üremik sendrom D59.4 Hemolitik anemiler, diğer, otoimmün olmayan D59.5 Paroksismal noktürnal hemoglobinüri [Marchiafava-Micheli] D59.6 Hemoglobinüri, diğer, dış etkenli hemolize bağlı D59.8 Hemolitik anemiler, diğer kazanılmış D59.9 Hemolitik anemi kazanılmış, tanımlanmamış D60 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi [eritroblastopeni] D60.0 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, kronik D60.1 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, geçici D60.8 Kazanılmış saf kırmızı hücreli aplazileri, diğer D60.9 Kazanılmış saf kırmızı hücre aplazisi, tanımlanmamış D61 Aplastik diğer anemiler D61.0 Yapısal aplastik anemi D61.1 Aplastik anemi, ilaca bağlı D61.2 Aplastik anemi, diğer dış etkenlere bağlı D61.3 İdiyopatik aplastik anemi D61.8 Aplastik anemiler, diğer, tanımlanmış D61.9 Aplastik anemi, tanımlanmamış D62 Akut posthemorajik anemi D63* Anemi, başka yerde sınıflanmış kronik hastalıklarda D63.0* Neoplastik hastalıkta anemi (C00-D48†) D63.8* Kronik hastalık anemisi diğer, başka yerde sınıflanmış D64 Anemi, diğer D64.0 Sideroblastik anemi, kalıtsal D64.1 Sideroblastik anemi, sekonder hastalığa bağlı D64.2 Sideroblastik anemi, sekonder ilaç ve toksinlere bağlı D64.3 Sideroblastik anemiler, diğer D64.4 Konjenital diseritropoetik anemi D64.8 Anemiler diğer, tanımlanmış D64.9 Anemi, tanımlanmamış D65 Dissemine intravasküler koagülasyon [defibrinasyon sendromu] D66 Kalıtsal faktör VIII eksikliği D67 Kalıtsal faktör IX eksikliği D68 Koagülasyon bozuklukları, diğer D68.0 Von Willebrand hastalığı D68.1 Kalıtsal faktör XI eksikliği D68.2 Pıhtılaşma faktörleri kalıtsal eksikliği, diğer D68.3 Hemorajik bozukluk, dolaşımdaki antikoagülanlara bağlı D68.4 Kazanılmış koagülasyon faktörü eksikliği D68.8 Koagülasyon bozuklukları, diğer, tanımlanmış D68.9 Koagülasyon bozukluğu, tanımlanmamış D69 Purpura ve diğer hemorajik durumlar D69.0 Allerjik purpura D69.1 Kalitatif trombosit bozuklukları D69.2 Trombositopenik olmayan purpura, diğer D69.3 İdiyopatik trombositopenik purpura D69.4 Primer trombositopeniler, diğer D69.5 Sekonder trombositopeni D69.6 Trombositopeni, tanımlanmamış D69.8 Hemorajik durumlar diğer, tanımlanmış D69.9 Hemorajik durum, tanımlanmamış D70 Agranülositoz D71 Polimorfonükleer nötrofillerin fonksiyon bozuklukları D72 Lökosit bozuklukları, diğer D72.0 Lökositlerin genetik anomalileri D72.1 Eozinofili D72.8 Lökosit bozuklukları diğer, tanımlanmış D72.9 Lökosit bozuklukları, tanımlanmamış D73 Dalak hastalıkları D73.0 Hiposplenizm D73.1 Hipersplenizm D73.2 Kronik konjestif splenomegali D73.3 Dalak apsesi D73.4 Dalak kisti D73.5 Dalak enfarktüsü D73.8 Dalak hastalıkları, diğer D73.9 Dalak hastalığı, tanımlanmamış D74 Methemoglobinemi D74.0 Konjenital methemoglobinemi D74.8 Methemoglobinemiler, diğer D74.9 Methemoglobinemi, tanımlanmamış D75 Kan ve kan yapıcı organların diğer hastalıkları D75.0 Ailesel eritrositoz D75.1 Sekonder polistemi D75.2 Esansiyel trombositoz D75.8 Kan ve kan yapıcı organların hastalıkları diğer, tanımlanmış D75.9 Kan ve kan yapıcı organların hastalığı, tanımlanmamış D76 Lenforetiküler doku ve retikülohistiyositik sistemi tutan bazı hastalıklar  D76.0 Langerhans hücre histiyositozu, başka yerde sınıflanmamış D76.1 Hemofagositik lenfohistiyositoz D76.2 Hemofagositik sendrom, enfeksiyonla bağlantılı D76.3 Histiyositoz sendromları, diğer D77* Kan ve kan yapıcı organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış  D80 İmmün yetmezlik, antikor bozuklukları baskın D80.0 Hipogammaglobulinemi, kalıtsal D80.1 Hipogamaglobulinemi, ailesel olmayan D80.2 Selektif immünglobulin A [IgA] eksikliği D80.3 Selektif immünglobulin G [IgG] alt sınıfları eksikliği D80.4 Selektif immünglobulin M [IgM] eksikliği D80.5 İmmün yetmezlik immünglobulin M [IgM] artışı ile birlikte olan D80.6 Antikor eksikliği, normale yakın immünglobulin ya da D80.7 Hipogamaglobulinemi, çocukluk çağı, geçici D80.8 İmmün yetmezlikler, baskın olarak antikor kusurlu, diğer D80.9 İmmün yetmezlik antikor bozukluğu baskın, tanımlanmamış D81 Kombine immün yetmezlikler D81.0 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], retiküler disgenez ile birlikte D81.1 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük T-ve B-hücre sayısıyla birlikte D81.2 Şiddetli kombine immün yetmezlik [SCID], düşük ya da normal B-hücre sayısıyla birlikte D81.3 Adenozin deaminaz [ADA] eksikliği D81.4 Nezelof sendromu D81.5 Pürin nükleosid fosforilaz [PNP] eksikliği D81.6 Majör histokompabilite kompleksi sınıf 1 eksikliği D81.7 Majör histokompatibilite kompleksi sınıf 2 eksikliği D81.8 Kombine immün yetmezlikler, diğer D81.9 Kombine immün yetmezlik, tanımlanmamış D82 İmmün yetmezlik, diğer majör bozukluklarla birlikte D82.0 Wiskott-Aldrich sendromu D82.1 Di George sendromu D82.2 İmmün yetmezlik, kısa ekstremiteler ile birlikte D82.3 İmmün yetmezlik, Epstein-Barr virüsüne kalıtsal yetersiz cevap sonrası D82.4 Hiperimmünglobulin E [IgE] sendromu D82.8 İmmün yetmezlik, diğer tanımlanmış majör defektlerle beraber D82.9 İmmün yetmezlik, majör bozukluklar ile birlikte, tanımlanmamış D83 Yaygın değişken immün yetmezlik D83.0 Yaygın değişken immün yetmezlik, B-hücre sayı ve fonksiyonunda anormalliklerin  D83.1 Yaygın değişken immün yetmezlik, immün düzenleyici T-hücre bozukluğunun baskın  D83.2 Yaygın değişken immün yetmezlik, B veya T hücrelerine otoantikorlar olan D83.8 Yaygın değişken immün yetmezlik, diğer D83.9 Yaygın değişken immün yetmezlik, tanımlanmamış D84 İmmün yetmezlikler, diğer D84.0 Lenfosit fonksiyon antijen-1 [LFA-1] bozukluğu D84.1 Kompleman sistemi bozukluğu D84.8 İmmün yetmezlikler, diğer, tanımlanmış D84.9 İmmün yetmezlik, tanımlanmamış D86 Sarkoidoz D86.0 Akciğer sarkoidozu  D86.1 Lenf nodları sarkoidozu  D86.2 Akciğer sarkoidozu, lenf nodları sarkoidozu ile birlikte D86.3 Deri sarkoidozu D86.8 Sarkoidoz, diğer ve kombine yerlerin D86.9 Sarkoidoz, tanımlanmamış D89 İmmün mekanizmayı tutan diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış D89.0 Poliklonal hipergammaglobulinemi D89.1 Kriyoglobulinemi D89.2 Hipergammaglobulinemi, tanımlanmamış D89.8 İmmün mekanizmayı tutan diğer tanımlanmış bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış D89.9 İmmün mekanizmayı tutan bozukluk, tanımlanmamış

E0 ICD 10 Kodları

E00 Konjenital iyot eksikliği sendromu

E00.0 Konjenital iyot eksikliği sendromu, nörolojik tip

E00.1 Konjenital iyot eksikliği sendromu, miksödematöz tip

E00.2 Konjenital iyot eksikliği sendromu, karma tip

E00.9 Konjenital iyot eksikliği sendromu, tanımlanmamış

E01 Tiroid bezi bozuklukları ve benzer durumlar, iyot eksikliğine bağlı E01.0 İyot eksikliğine bağlı diffüz (endemik) guatr E01.1 İyot eksikliğine bağlı multinodüler (endemik) guatr E01.2 İyot eksikliğine bağlı (endemik) guatr, tanımlanmamış E01.8 İyot eksikliğine bağlı tiroid bezi hastalıkları ve benzer durumlar, diğer E02 Subklinik iyot eksikliği hipotroidizmi E03 Hipotiroidizm, diğer E03.0 Konjenital hipotiroidizm, diffüz guatrın eşlik ettiği E03.1 Konjenital hipotiroidizm, guatrsız E03.2 Hipotiroidizm, ilaçlara ve diğer eksojen maddelere bağlı gelişen E03.3 Hipotiroidizm, enfeksiyon sonrası E03.4 Tiroid atrofisi (kazanılmış) E03.5 Miksödem koma E03.8 Hipotroidizm tanımlanmış, diğer E03.9 Hipotroidizm, tanımlanmamış E04 Toksik olmayan guatr, diğer E04.0 Toksik olmayan diffüz guatr E04.1 Toksik olmayan tek tiroid nodulü E04.2 Toksik olmayan multinodüler guatr E04.8 Toksik olmayan guatr tanımlanmış, diğer E04.9 Toksik olmayan guatr, tanımlanmamış E05 Tirotoksikoz [hipertiroidizm] E05.0 Tirotoksikoz, diffüz guatrlı E05.1 Tirotoksikoz, toksik tek tiroid nodüllü E05.2 Tirotoksikoz, toksik multinodüler guatrlı E05.3 Tirotoksikoz, ektopik tiroid dokusundan kaynaklanan E05.4 Tirotoksikoz factitia E05.5 Tiroid krizi veya fırtınası E05.8 Tirotoksikozlar, diğer E05.9 Tirotoksikoz, tanımlanmamış E06 Tiroidit E06.0 Akut tiroidit E06.1 Subakut tiroidit E06.2 Kronik tiroidit, geçici tirotoksikozlu E06.3 Otoimmün tiroidit E06.4 Tiroidit, ilaçların neden olduğu E06.5 Kronik tiroiditler, diğer E06.9 Tiroidit, tanımlanmamış E07 Tiroid bezi diğer bozuklukları E07.0 Kalsitonin hipersekresyonu E07.1 Dishormogenetik guatr E07.8 Tiroid bezinin bozuklukları diğer, tanımlanmış E07.9 Tiroid bozuklukları, tanımlanmamış E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs E10.0 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte E10.1 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte E10.2† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte E10.3† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte E10.4† İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte E10.5 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte E10.6 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte E10.7 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte E10.8 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte E10.9 İnsülin bağımlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan E11 İnsülin-bağımlı olmayan diyabetes mellitüs E11.0 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komayla birlikte E11.1 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte E11.2† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte E11.3† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte E11.4† İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte E11.5 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte E11.6 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte E11.7 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte E11.8 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte E11.9 İnsülin bağımlı olmayan diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan E12 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs E12.0 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komayla birlikte E12.1 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, ketoasidozla birlikte E12.2† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, böbrek komplikasyonuyla birlikte E12.3† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, göz komplikasyonuyla birlikte E12.4† Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, nörolojik komplikasyonla birlikte E12.5 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte E12.6 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte E12.7 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, birden fazla komplikasyonla birlikte E12.8 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte E12.9 Malnütrisyona bağlı diyabetes mellitüs, komplikasyonları olmayan E13 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış E13.0 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komayla birlikte E13.1 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, ketoasidozla birlikte E13.2† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, böbrek komplikasyonuyla birlikte E13.3† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, göz komplikasyonuyla birlikte E13.4† Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, nörolojik komplikasyonla birlikte E13.5 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte E13.6 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte E13.7 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, birden fazla komplikasyonla birlikte E13.8 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte E13.9 Diyabetes mellitüs, diğer tanımlanmış, komplikasyonları olmayan E14 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış E14.0 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komayla birlikte E14.1 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, ketoasidozla birlikte E14.2† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, böbrek komplikasyonuyla birlikte E14.3† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, göz komplikasyonuyla birlikte E14.4† Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, nörolojik komplikasyonla birlikte E14.5 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, periferik dolaşım komplikasyonuyla birlikte E14.6 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmış diğer komplikasyonlarla birlikte E14.7 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, birden fazla komplikasyonla birlikte E14.8 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte E14.9 Diyabetes mellitüs, tanımlanmamış, komplikasyonları olmayan E15 Diyabetik olmayan hipoglisemik koma E16 Pankreas iç salgısının diğer bozuklukları E16.0 İlaca bağlı hipoglisemi, koma olmadan E16.1 Hipoglisemiler, diğer E16.2 Hipoglisemi, tanımlanmamış E16.3 Artmış glukagon salgısı E16.8 Pankreas iç salgısının diğer tanımlanmış bozuklukları E16.9 Pankreas iç salgısının bozuklukları, tanımlanmamış E20 Hipoparatiroidizm E20.0 İdiopatik hipoparatiroidizm E20.1 Psödohipoparatiroidizm E20.8 Hipoparatiroidizmler, diğer E20.9 Hipoparatiroidizm, tanımlanmamış E21 Hiperparatiroidizm ve paratiroid bezin diğer bozuklukları E21.0 Primer hiperparatiroidizm E21.1 Sekonder hiperparatiroidizm, başka yerde sınıflanmamış E21.2 Hiperparatiroidizm, diğer E21.3 Hiperparatiroidizm, tanımlanmamış  E21.4 Paratiroid bezin bozuklukları tanımlanmış, diğer E21.5 Paratiroid bezin bozuklukları, tanımlanmamış  E22 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu E22.0 Akromegali ve hipofizer devlik E22.1 Hiperprolaktinemi E22.2 Uygunsuz antidiüretik hormon salgı sendromu E22.8 Hipofiz bezinin diğer hiperfonksiyonu E22.9 Hipofiz bezinin hiperfonksiyonu, tanımlanmamış E23 Hipofiz bezinin diğer bozuklukları ve hipofonksiyonu E23.0 Hipopitüitarizm E23.1 Hipopitüitarizm, ilaca bağlı E23.2 Diyabetes insipitus E23.3 Hipotalamik disfonksiyon, başka yerde sınıflanmamış E23.6 Hipofiz bezinin bozuklukları, diğer E23.7 Hipofiz bezinin bozuklukları, tanımlanmamış E24 Cushing sendromu E24.0 Cushing hastalığı, pitüiter beze bağlı E24.1 Nelson sendromu E24.2 Cushing sendromu, ilaca bağlı E24.3 Ektopik ACTH sendromu E24.4 Psödo-Cushing sendromu, alkole-bağlı E24.8 Cushing sendromu, diğer E24.9 Cushing sendromu, tanımlanmamış E25 Adrenogenital bozukluklar E25.0 Konjenital adrenogenital bozukluklar, enzim eksiklikleriyle birlikte olan E25.8 Adrenogenital bozukluklar, diğer E25.9 Adrenogenital bozukluklar, tanımlanmamış E26 Hiperaldosteronizm E26.0 Primer hiperaldosteronizm E26.1 Sekonder hiperaldosteronizm E26.8 Hiperaldosteronizm, diğer E26.9 Hiperaldosteronizm, tanımlanmamış E27 Adrenal bezin diğer bozuklukları E27.0 Adrenokortikal aşırı aktiviteler, diğer E27.1 Primer adrenokortikal yetmezlik E27.2 Addison krizi E27.3 Adrenokortikal yetmezlik, ilaçlara bağlı E27.4 Adrenokortikal yetmezlik, diğer ve tanımlanmamış E27.5 Adrenomedüller hiperfonksiyon E27.8 Adrenal bez bozuklukları diğer, tanımlanmış E27.9 Adrenal bez bozuklukları, tanımlanmamış E28 Over disfonksiyonu E28.0 Östrojen fazlalığı E28.1 Androjen fazlalığı E28.2 Polikistik over sendromu E28.3 Primer over yetmezliği E28.8 Over disfonksiyonu, diğer E28.9 Over disfonksiyonu, tanımlanmamış E29 Testiküler disfonksiyon E29.0 Testiküler hiperfonksiyon E29.1 Testiküler hipofonksiyon E29.8 Testiküler fonksiyon bozukluğu, diğer E29.9 Testiküler fonksiyon bozukluğu, tanımlanmamış E30 Puberte bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış E30.0 Gecikmiş puberte E30.1 Puberte prekoks E30.8 Puberte bozuklukları, diğer E30.9 Puberte bozuklukları, tanımlanmamış E31 Poliglandüler disfonksiyon E31.0 Otoimmün poliglandüler yetmezlik E31.1 Poliglandüler hiperfonksiyon E31.8 Poliglandüler disfonksiyonlar, diğer E31.9 Poliglandüler disfonksiyonlar, tanımlanmamış E32 Timus hastalıkları E32.0 Timusun persistan hiperplazisi E32.1 Timus abseleri E32.8 Timus hastalıkları, diğer E32.9 Timus hastalıkları, tanımlanmamış E34 Endokrin bozukluklar, diğer E34.0 Karsinoid sendrom E34.1 Barsak hormonlarının diğer hipersekresyonu E34.2 Ektopik hormon sekresyonu, başka yerde sınıflanmamış E34.3 Boy kısalığı, başka yerde sınıflanmamış E34.4 Yapısal uzun boyluluk E34.5 Androjen rezistans sendromu E34.8 Endokrin bozukluklar tanımlanmış, diğer E34.9 Endokrin bozukluk, tanımlanmamış E35* Endokrin bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda E35.0* Tiroid bez bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda E35.1* Adrenal bez bozuklukları başka yerlerde sınıflanmış hastalıklarda E35.8* Endokrin bezlerin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda E40 Kwashiorkor E41 Nütrisyonel marasmus E42 Marasmik kwashiorkor E43 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış E44 Protein-enerji malnütrisyonu, orta veya hafif E44.0 Orta protein-enerji malnütrisyonu E44.1 Hafif protein-enerji malnütrisyonu E45 Gelişme geriliği, protein-enerji malnütrisyonu sonrası E46 Protein-enerji malnütrisyonu, tanımlanmamış E50 Vitamin A eksikliği E50.0 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ile birlikte olan E50.1 Vitamin A eksikliği, konjonktival kserozis ve Bitot lekesi ile birlikte olan E50.2 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ile birlikte E50.3 Vitamin A eksikliği, korneal kserozis ve ülserasyonla birlikte olan E50.4 Vitamin A eksikliği, keratomalazi ile birlikte olan E50.5 Vitamin A eksikliği, gece körlüğü ile birlikte olan E50.6 Vitamin A eksikliği, korneada kseroftalmik skarla birlikte olan E50.7 Vitamin A eksikliği, diğer göz bulguları E50.8 Vitamin A eksikliği, diğer bulguları E50.9 Vitamin A eksikliği, tanımlanmamış E51 Tiamin eksikliği E51.1 Beriberi E51.2 Wernicke ensefalopatisi E51.8 Tiamin eksikliği, diğer bulguları E51.9 Tiamin eksikliği, tanımlanmamış E52 Niasin eksikliği [pellegra] E53 B grubu vitaminlerin eksikliği, diğer E53.0 Riboflavin eksikliği E53.1 Piridoksin eksikliği E53.8 B grubu vitaminlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış E53.9 Vitamin B eksikliği, tanımlanmamış E54 Askorbik asit eksikliği E55 Vitamin D eksikliği E55.0 Raşitizm, aktif E55.9 Vitamin D eksikliği, tanımlanmamış E56 Vitamin eksiklikleri, diğer E56.0 Vitamin E eksikliği E56.1 Vitamin K eksikliği E56.8 Vitaminlerin eksikliği, diğer E56.9 Vitamin eksikliği, tanımlanmamış E58 Diyette kalsiyum eksikliği E59 Diyette selenyum eksikliği E60 Diyette çinko eksikliği E61 Beslenme elementlerinin eksikliği, diğer E61.0 Bakır eksikliği E61.1 Demir eksikliği E61.2 Magnezyum eksikliği E61.3 Manganez eksikliği E61.4 Krom eksikliği E61.5 Molibden eksikliği E61.6 Vanadyum eksikliği E61.7 Birden fazla beslenme elementlerinin eksikliği E61.8 Beslenme elementlerinin eksikliği diğer, tanımlanmış E61.9 Beslenme elementi eksikliği, tanımlanmamış E63 Beslenme eksiklikleri, diğer E63.0 Esansiyel yağ asidi [EFA] eksikliği E63.1 Gıda alımındaki dengesizlik E63.8 Beslenme eksiklikleri diğer, tanımlanmış E63.9 Beslenme eksiklikleri, tanımlanmamış E64 Malnütrisyon ve diğer beslenme eksikliklerinin sekeli E64.0 Protein-enerji malnütrisyonu sekelleri E64.1 Vitamin A eksikliği sekelleri E64.2 Vitamin C eksikliği sekelleri E64.3 Raşitizm sekelleri E64.8 Beslenme eksikliği sekelleri, diğer E64.9 Beslenme eksikliği sekelleri, tanımlanmamış E65 Lokalize adipozite E66 Obezite E66.0 Obezite, aşırı kaloriye bağlı E66.1 Obezite, ilaçlara-bağlı E66.2 Aşırı obezite, alveoler hipoventilasyonla birlikte olan E66.8 Obezite, diğer E66.9 Obezite, tanımlanmamış E67 Hiperalimentasyonlar, diğer E67.0 Hipervitaminozis A E67.1 Hiperkarotenemi E67.2 Megavitamin-B6 sendromu E67.3 Hipervitaminozis D E67.8 Hiperalimentasyon tanımlanmamış, diğer E68 Hiperalimentasyon sekeli E70 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları E70.0 Klasik fenilketonüri E70.1 Hiperfenilalaninemiler, diğer E70.2 Tirozin metabolizması bozuklukları E70.3 Albinizm E70.8 Aromatik amino-asit metabolizması diğer bozuklukları E70.9 Aromatik amino-asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E71 Dallı-zincirli amino-asit metabolizması ve yağ-asidi metabolizması bozuklukları E71.0 Maple-şurup-idrar hastalığı E71.1 Dallı-zincirli amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E71.2 Dallı-zincirli amino-asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E71.3 Yağ-asidi metabolizması bozuklukları E72 Amino-asit metabolizmasının diğer bozuklukları E72.0 Amino-asit taşıma bozuklukları E72.1 Sülfür-taşıyan amino-asit metabolizması bozuklukları E72.2 Üre siklus metabolizması bozuklukları E72.3 Lizin ve hidroksilizin metabolizması bozuklukları E72.4 Ornitin metabolizması bozuklukları E72.5 Glisin metabolizması bozuklukları E72.8 Amino-asit metabolizması diğer tanımlanmış bozuklukları E72.9 Amino asit metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E73 Laktoz intoleransı E73.0 Konjenital laktaz eksikliği E73.1 Sekonder laktaz eksikliği E73.8 Laktoz intoleransı, diğer E73.9 Laktoz intoleransı, tanımlanmamış E74 Karbonhidrat metabolizmasının diğer bozuklukları E74.0 Glikojen depo hastalıkları E74.1 Fruktoz metabolizma bozuklukları E74.2 Galaktoz metabolizması bozuklukları E74.3 Barsak karbonhidrat emilimi diğer bozuklukları E74.4 Piruvat metabolizması ve glukoneojenez bozuklukları E74.8 Karbonhidrat metabolizması tanımlanmış diğer bozuklukları E74.9 Karbonhidrat metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E75 Sfingolipid metabolizması bozuklukları ve diğer lipid depo bozuklukları E75.0 GM2 gangliosidozis E75.1 Gangliosidozlar, diğer E75.2 Sifingolipidozlar, diğer E75.3 Sfingolipidozis, tanımlanmamış  E75.4 Nöronal seroid lipofuksinoz E75.5 Lipid depo bozuklukları, diğer E75.6 Lipid depo bozukluğu, tanımlanmamış E76 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları E76.0 Mukopolisakkaridoz, tip I E76.1 Mukopolisakkaridoz, tip II E76.2 Mukopolisakkaridozlar, diğer E76.3 Mukopolisakkaridoz, tanımlanmamış E76.8 Glikozaminoglikan metabolizmasının diğer bozuklukları E76.9 Glikozaminoglikan metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E77 Glikoprotein metabolizması bozuklukları E77.0 Lizozomal enzimlerin translasyon sonrası modifikasyon kusurları E77.1 Glikoprotein yıkım defektleri E77.8 Glikoprotein metabolizmasının diğer bozuklukları E77.9 Glikoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E78 Lipoprotein metabolizması bozuklukları ve diğer lipidemiler E78.0 Saf hiperkolesterolemi E78.1 Saf hipergliseridemi E78.2 Hiperlipidemi karma E78.3 Hiperşilomikronemi E78.4 Hiperlipidemi, diğer E78.5 Hiperlipidemi, tanımlanmamış E78.6 Lipoprotein eksikliği E78.8 Lipoprotein metabolizması diğer bozuklukları E78.9 Lipoprotein metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E79 Purin ve pirimidin metabolizması bozuklukları E79.0 Hiperürisemi, enflamatuvar artrit ve tofüs hastalığı bulgularının bulunmadığı E79.1 Lesch-Nyhan sendromu E79.8 Pürin ve pirimidin metabolizması diğer bozuklukları E79.9 Pürin ve pirimidin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E80 Porfirin ve bilirubin metabolizması bozuklukları E80.0 Herediter eritropoetik porfiri E80.1 Porfiri kutena tarda E80.2 Porfiri, diğer E80.3 Katalaz ve peroksidaz defektleri E80.4 Gilbert sendromu E80.5 Crigler-Najjar sendromu E80.6 Bilirubin metabolizmasının diğer bozuklukları E80.7 Bilirubin metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E83 Mineral metabolizması bozuklukları E83.0 Bakır metabolizması bozuklukları E83.1 Demir metabolizması bozuklukları E83.2 Çinko metabolizması bozuklukları E83.3 Fosfor metabolizması bozuklukları E83.4 Magnezyum metabolizması bozuklukları E83.5 Kalsiyum metabolizması bozuklukları E83.8 Mineral metabolizması diğer bozuklukları E83.9 Mineral metabolizması bozuklukları, tanımlanmamış E84 Kistik fibrozis E84.0 Kistik fibrozis, akciğer tutulumu ile birlikte E84.1 Kistik fibrozis, barsak tutulum ile birlikte E84.8 Kistik fibrozis, diğer tutulumlar ile birlikte E84.9 Kistik fibrozis, tanımlanmamış E85 Amiloidozis E85.0 Heredofamilyal amiloidozis, nöropatik olmayan E85.1 Herodofamilyal amiloidozis, nöropatik E85.2 Amiloidozis, herodofamilyal tanımlanmamış E85.3 Amiloidozis, sekonder sistemik E85.4 Amiloidozis, organla sınırlı E85.8 Amiloidozis, diğer E85.9 Amiloidozis, tanımlanmamış E86 Hacim kaybı E87 Sıvı, elektrolit ve asit-baz dengesinin diğer bozuklukları E87.0 Hiperozmolalite ve hipernatremi E87.1 Hipo-osmolalite ve hiponatremi E87.2 Asidoz E87.3 Alkaloz E87.4 Asit-baz dengesinin karma bozukluğu E87.5 Hiperkalemi E87.6 Hipokalemi E87.7 Sıvı aşırı yüklenmesi E87.8 Elektrolit ve sıvı dengesinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış E88 Metabolik bozukluklar, diğer E88.0 Plazma-protein metabolizması bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış E88.1 Lipodistrofi, başka yerde sınıflanmamış E88.2 Lipomatozis, başka yerde sınıflanmamış E88.8 Metabolik bozukluklar diğer tanımlanmamış E88.9 Metabolik bozukluklar, tanımlanmamış E89 Endokrin ve metabolik girişim sonrası gelişen bozukluklar,  E89.0 Hipotiroidizm, girişim sonrası gelişen E89.1 Hipoinsülinemi, girişim sonrası gelişen E89.2 Hipoparatiroidizm, girişim sonrası gelişen E89.3 Hipopituitarizm, girişim sonrası gelişen E89.4 Over yetmezliği, girişim sonrası gelişen E89.5 Testiküler hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen E89.6 Adrenokortikal (-medüller) hipofonksiyon, girişim sonrası gelişen E89.8 Endokrin ve metabolik diğer bozukluklar, girişim sonrası gelişen E89.9 Endokrin ve metabolik bozukluklar girişim sonrası gelişen, tanımlanmamış E90* Beslenme ve metabolizma bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda F00* Bunama, Alzheimer hastalığında (G30.-†)

F0 ICD 10 Kodları

F00.0* Erken başlangıçlı Alzheimer hastalığında bunama (G30.0†)

F00.1* Geç başlayan Alzheimer hastalığında bunama (G30.1†)

F00.2* Alzheimer hastalığında bunama, atipik veya karma tip (G30.8†)

F00.9* Alzheimer hastalığında bunama, tanımlanmamış (G30.9†)

F01 Vasküler bunama F01.0 Akut başlangıçlı vasküler bunama

F01.1 Multipl enfarktlı bunama

F01.2 Subkortikal vasküler bunama F01.3 Karma kortikal ve subkortikal vasküler bunama F01.8 Vasküler bunamalar, diğer F01.9 Vasküler bunama, tanımlanmamış F02* Bunama, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda F02.0* Bunama, Pick hastalığında (G31.0†) F02.1* Bunama, Creutzfeldt-Jakob hastalığında (A81.0†) F02.2* Bunama, Huntington hastalığında (G10†) F02.3* Bunama, Parkinson hastalığında (G20†) F02.4* Bunama, İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığında (B22.0†) F02.8* Bunama, diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda F03 Bunama, tanımlanmamış F04 Organik amnezik sendrom, alkol ve diğer psikoaktif maddelerin sebep olmadığı F05 Deliryum, alkol ve diğer psikoaktif maddelere bağlı olmayan F05.0 Deliryum, demans üzerine eklenmeyen F05.1 Deliryum, demans üzerine eklenen F05.8 Deliryumlar, diğer F05.9 Deliryum, tanımlanmamış F06 Mental diğer bozukluklar, beyin hasarı ve disfonksiyonu ve fiziksel  F06.0 Organik hallusinozis F06.1 Organik katatonik bozukluk F06.2 Organik delüzyonel [şizofreni-benzeri] bozukluklar F06.3 Organik duygu [affektivite] bozuklukları F06.4 Organik anksiyete bozuklukları F06.5 Organik disosiyatif bozukluk F06.6 Organik duygusal labilite [astenik] bozukluk F06.7 Hafif bilişsel bozukluk F06.8 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı diğer tanımlanmış  F06.9 Beyin hasarı ve disfonksiyonuna ve fiziksel hastalığa bağlı tanımlanmamış  F07 Kişilik ve davranış bozukluğu, beyin hastalığı, hasarı disfonksiyonuna bağlı F07.0 Organik kişilik bozukluğu F07.1 Postensefalitik sendrom F07.2 Postkonküzyonel sendrom F07.8 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı diğer organik kişilik ve davranış  F07.9 Beyin hastalığı, hasarı ve disfonksiyonuna bağlı tanımlanmamış organik kişilik ve  F09 Organik veya semptomatik mental bozukluk, tanımlanmamış F10 Zihin ve davranış bozuklukları, alkol kullanımına bağlı F10.0 Alkol kullanımına bağlı akut zehirlenme F10.1 Alkol kullanımına bağlı zararlı kullanım F10.2 Alkol kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F10.3 Alkol kullanımına bağlı yoksunluk durumu F10.4 Alkol kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F10.5 Alkol kullanımına bağlı psikotik bozukluk F10.6 Alkol kullanımına bağlı amnezik sendrom F10.7 Alkol kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F10.8 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F10.9 Alkol kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F11 Zihin ve davranış bozuklukları, opioid kullanımına bağlı F11.0 Opioid kullanımına bağlı akut zehirlenme F11.1 Opioid kullanımına bağlı zararlı kullanım F11.2 Opioid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F11.3 Opioid kullanımına bağlı yoksunluk durumu F11.4 Opioid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F11.5 Opioid kullanımına bağlı psikotik bozukluk F11.6 Opioid kullanımına bağlı amnezik sendrom F11.7 Opioid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F11.8 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F11.9 Opioid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F12 Zihin ve davranış bozuklukları, kannabinoid kullanımına bağlı F12.0 Kannabinoid kullanımına bağlı akut zehirlenme F12.1 Kannabinoid kullanımına bağlı zararlı kullanım F12.2 Kannabinoid kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F12.3 Kannabinoid kullanımına bağlı yoksunluk durumu F12.4 Kannabinoid kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F12.5 Kannabinoid kullanımına bağlı psikotik bozukluk F12.6 Kannabinoid kullanımına bağlı amnezik sendrom F12.7 Kannabinoid kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F12.8 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F12.9 Kannabinoid kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F13 Zihin ve davranış bozuklukları, sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı F13.0 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı akut zehirlenme F13.1 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zararlı kullanım F13.2 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F13.3 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı yoksunluk durumu F13.4 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F13.5 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı psikotik bozukluk F13.6 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı amnezik sendrom F13.7 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F13.8 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F13.9 Sedatif veya hipnotik kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F14 Zihin ve davranış bozuklukları, kokain kullanımına bağlı F14.0 Kokain kullanımına bağlı akut zehirlenme F14.1 Kokain kullanımına bağlı zararlı kullanım F14.2 Kokain kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F14.3 Kokain kullanımına bağlı yoksunluk durumu F14.4 Kokain kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F14.5 Kokain kullanımına bağlı psikotik bozukluk F14.6 Kokain kullanımına bağlı amnezik sendrom F14.7 Kokain kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F14.8 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F14.9 Kokain kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F15 Zihin ve davranış bozuklukları, kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı F15.0 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı akut zehirlenme F15.1 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zararlı kullanım F15.2 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F15.3 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı yoksunluk durumu F15.4 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F15.5 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı psikotik bozukluk F15.6 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı amnezik sendrom F15.7 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F15.8 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F15.9 Kafein ve diğer stimülanların kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F16 Zihin ve davranış bozuklukları, hallusinojen kullanımına bağlı F16.0 Hallusinojen kullanımına bağlı akut zehirlenme F16.1 Hallusinojen kullanımına bağlı zararlı kullanım F16.2 Hallusinojen kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F16.3 Hallusinojen kullanımına bağlı yoksunluk durumu F16.4 Hallusinojen kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F16.5 Hallusinojen kullanımına bağlı psikotik bozukluk F16.6 Hallusinojen kullanımına bağlı amnezik sendrom F16.7 Hallusinojen kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F16.8 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F16.9 Hallusinojen kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F17 Zihin ve davranış bozuklukları, tütün kullanımına bağlı F17.0 Tütün kullanımına bağlı akut zehirlenme F17.1 Tütün kullanımına bağlı zararlı kullanım F17.2 Tütün kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F17.3 Tütün kullanımına bağlı yoksunluk durumu F17.4 Tütün kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F17.5 Tütün kullanımına bağlı psikotik bozukluk F17.6 Tütün kullanımına bağlı amnezik sendrom F17.7 Tütün kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F17.8 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F17.9 Tütün kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F18 Zihin ve davranış bozuklukları, uçucu çözücü kullanımına bağlı F18.0 Uçucu çözücü kullanımına bağlı akut zehirlenme F18.1 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zararlı kullanım F18.2 Uçucu çözücü kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F18.3 Uçucu çözücü kullanımına bağlı yoksunluk durumu F18.4 Uçucu çözücü kullanımına bağlı deliryumla birlikte yoksunluk durumu F18.5 Uçucu çözücü kullanımına bağlı psikotik bozukluk F18.6 Uçucu çözücü kullanımına bağlı amnezik sendrom F18.7 Uçucu çözücü kullanımına bağlı rezidüel ve geç başlayan bozukluk F18.8 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları, diğer F18.9 Uçucu çözücü kullanımına bağlı zihin ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F19 Zihin ve davranış bozuklukları, birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif F19.0 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı akut zehirlenme F19.1 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zararlı kullanım F19.2 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı bağımlılık sendromu F19.3 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı yoksunluk durumu F19.4 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı deliryumla birlikte  F19.5 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk F19.6 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı amnezik sendrom F19.7 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı rezidüel ve geç  F19.8 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış  F19.9 Birden fazla ilaç ve diğer psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış  F20 Şizofreni F20.0 Paranoid şizofreni F20.1 Hebefrenik şizofreni F20.2 Katatonik şizofreni F20.3 Ayrışmamış şizofreni F20.4 Post-şizofrenik depresyon F20.5 Rezidüel şizofreni F20.6 Basit şizofreni F20.8 Şizofreni, diğer F20.9 Şizofreni, tanımlanmamış F21 Şizotipal bozukluk F22 Persistan deluzyonel bozukluklar F22.0 Deluzyonel bozukluk F22.8 Persistan deluzyonel bozukluklar, diğer F22.9 Persistan delusional bozukluk, tanımlanmamış F23 Akut ve geçici psikotik bozukluklar F23.0 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları olmaksızın F23.1 Akut polimorfik psikotik bozukluk, şizofreni semptomları ile  F23.2 Şizofreni-benzeri akut psikotik bozukluk F23.3 Akut baskın delusional psikotik bozukluklar, diğer F23.8 Akut ve geçici psikotik bozukluklar, diğer F23.9 Akut ve geçici psikotik bozukluk, tanımlanmamış F24 Deluzyon, başka etkenlerle ortaya çıkan F25 Şizoafektif bozukluklar F25.0 Şizoafektif bozukluk, manik tip F25.1 Şizoafektif bozukluk, depresif tip F25.2 Şizoafektif bozukluk, karma tip F25.8 Şizoafektif bozukluklar, diğer F25.9 Şizoafektif bozukluk, tanımlanmamış F28 Organik olmayan psikotik bozukluklar, diğer F29 Organik olmayan psikoz, tanımlanmamış F30 Manik nöbet F30.0 Hipomani F30.1 Mani, psikotik semptomsuz F30.2 Mani, psikotik semptomlu F30.8 Manik nöbetler, diğer F30.9 Manik nöbet, tanımlanmamış F31 Bipolar duygulanım bozukluğu F31.0 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hiponamik F31.1 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtisiz şimdiki nöbet manik F31.2 Bipolar duygulanım bozukluğu, psikotik belirtili şimdiki nöbet manik F31.3 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet hafif veya orta şiddetli depresyon F31.4 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır depresyon F31.5 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır depresyon  F31.6 Bipolar duygulanım bozukluğu, şimdiki nöbet karışık F31.7 Bipolar duygulanım bozukluğu, remisyonda F31.8 Bipolar duygulanım bozuklukları, diğer F31.9 Bipolar duygulanım bozukluğu, tanımlanmamış F32 Depresif nöbet F32.0 Hafif depresif nöbet F32.1 Orta depresif nöbet F32.2 Psikotik belirtisiz ağır depresif nöbet F32.3 Psikotik belirtili ağır depresif nöbet F32.8 Depresif epizodlar, diğer F32.9 Depresif nöbet, tanımlanmamış F33 Yineleyen depresif bozukluk F33.0 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet hafif şiddetli F33.1 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet orta şiddetli F33.2 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtisiz ağır şiddetli F33.3 Yineleyen depresif bozukluk, şimdiki nöbet psikotik belirtili ağır F33.4 Yineleyici depresif bozukluk, remisyonda F33.8 Yineleyen depresif bozukluklar, diğer F33.9 Yineleyen depresif bozukluk, tanımlanmamış F34 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları F34.0 Siklotimi F34.1 Distimi F34.8 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer F34.9 İnatçı duygu durum [duygulanım] bozukluğu, tanımlanmamış F38 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer F38.0 Tek duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer F38.1 Yineleyen duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer F38.8 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları, diğer tanımlanmış F39 Duygu durum [duygulanım] bozuklukları tanımlanmamış F40 Fobik anksiyete bozuklukları F40.0 Agorafobi F40.1 Sosyal fobiler F40.2 Özgül (izole) fobiler F40.8 Fobik anksiyete bozuklukları, diğer F40.9 Fobik anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış F41 Anksiyete bozuklukları, diğer F41.0 Panik bozukluk [epizodik paroksismal anksiyete] F41.1 Yaygın anksiyete bozukluğu F41.2 Karışık anksiyete ve depresif bozukluk F41.3 Karışık anksiyete bozuklukları, diğer F41.8 Anksiyete bozuklukları diğer, tanımlanmış F41.9 Anksiyete bozukluğu, tanımlanmamış F42 Obsesif-kompulsif bozukluk F42.0 Baskın obsesyonal düşünceler veya uzun boylu düşünmeler (ruminasyon) F42.1 Baskın kompulsif eylemler [obsesyonal törenler] F42.2 Karışık obsesyonal düşünceler ve eylemler F42.8 Obsesif-kompulsif bozukluklar, diğer F42.9 Obsesif-kompulsif bozukluk, tanımlanmamış F43 Ağır strese reaksiyon ve uyum bozuklukları F43.0 Akut stres tepkisi F43.1 Travma sonrası stres bozukluğu F43.2 Uyum bozuklukları F43.8 Ağır strese karşı diğer tepkiler F43.9 Ağır strese karşı tepki, tanımlanmamış F44 Disosiyatif [konversiyon] bozukluklar F44.0 Disosiyatif amnezi F44.1 Disosiyatif füg F44.2 Disosiyatif stupor F44.3 Trans ve tutulma bozuklukları F44.4 Disosiyatif motor bozuklukları F44.5 Disosiyatif konvulziyonlar F44.6 Disosiyatif anestezi ve duygu kaybı F44.7 Karışık disosiyatif [konversiyon] bozuklukları F44.8 Disosiyatif [konversiyon] bozuklukları, diğer F44.9 Disosiyatif [konversiyon] bozukluk, tanımlanmamış F45 Somatoform bozukluklar F45.0 Somatizasyon bozukluğu F45.1 Ayrışmamış somatoform bozukluk F45.2 Hipokondriak bozukluk F45.3 Somatoform otonom işlev bozukluğu F45.4 İnatçı somatoform ağrı bozukluğu F45.8 Somatoform bozukluklar, diğer F45.9 Somatoform bozukluk, tanımlanmamış F48 Nörotik bozukluklar, diğer F48.0 Nörasteni F48.1 Depersonalizasyon-derealizasyon sendromu F48.8 Nörotik bozukluklar diğer, tanımlanmış F48.9 Nevrotik bozukluk, tanımlanmamış F50 Yeme bozuklukları F50.0 Anoreksia nervosa F50.1 Atipik anoreksia nervosa F50.2 Bulimia nervosa F50.3 Atipik bulimia nervosa F50.4 Aşırı yeme, diğer, psikolojik bozuklukların eşlik ettiği F50.5 Kusma, diğer, psikolojik bozukluklarla ilişkili F50.8 Yeme bozuklukları, diğer F50.9 Yeme bozukluğu, tanımlanmamış tip F51 Organik olmayan uyku bozuklukları F51.0 Organik olmayan insomnia F51.1 Organik olmayan hipersomnia F51.2 Uyku-uyanıklık ritminin organik olmayan bozukluğu F51.3 Uyurgezerlik [somnambulism] F51.4 Uyku terörü-karabasan [gece terörü] F51.5 Kabuslar F51.8 Uyku bozuklukları diğer, organik olmayan F51.9 Organik olmayan uyku bozukluğu, tanımlanmamış F52 Cinsel fonksiyon bozukluğu, organik bozukluk veya F52.0 Seksüel isteğini kaybolması ya da yokluğu F52.1 Seksüel tiksinti (aversion) ve seksüel zevkin yokluğu F52.2 Psikojenik impotans F52.3 Orgazm disfonksiyonu F52.4 Prematür ejekülasyon F52.5 Organik olmayan vajinismus F52.6 Organik olmayan dispareunia F52.7 Aşırı seksüel istek F52.8 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı diğer seksüel disfonksiyon F52.9 Organik hastalık veya bozukluğun sebep olmadığı, tanımlanmamış  F53 Mental ve davranışsal bozukluklar puerperium ile ilişkili olan, F53.0 Puerperium ile ilişkili hafif mental ve davranışsal bozukluklar, başka  F53.1 Puerperiumla ilişkili şiddetli mental ve davranışsal bozukluklar, başka  F53.8 Puerperiumla ilişkili olan ve diğer mental ve davranışsal bozukluklar, F53.9 Puerperal mental bozukluk, tanımlanmamış F54 Psikolojik ve davranışsal faktörler, başka yerde sınıflanmış F55 Bağımlılık oluşturmayan maddelerin kötüye kullanımı F59 Fizyolojik bozukluklar ve fiziksel faktörlerle ilişkili davranış F60 Özel kişilik bozuklukları F60.0 Paranoid kişilik bozuklukları F60.1 Şizoid kişilik bozukluğu F60.2 Disosyal kişilik bozukluğu F60.3 Emosyonel olarak durağan olmayan kişilik bozukluğu F60.4 Histrionik kişilik bozukluğu F60.5 Anankastik kişilik bozukluğu F60.6 Anksiyöz [avoidant] kişilik bozukluğu F60.7 Bağımlı kişilik bozukluğu F60.8 Spesifik kişilik bozuklukları, diğer F60.9 Kişilik bozuklukları, tanımlanmamış F61 Kişilik bozuklukları, karma ve diğer F62 Beyin zedelenmesi ve hastalığına bağlanamayan kalıcı kişilik değişiklikleri F62.0 Katastrofik bir olaydan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği F62.1 Psikiyatrik hastalıktan sonra oluşan kalıcı kişilik değişikliği F62.8 Kalıcı kişilik değişiklikleri, diğer F62.9 Kalıcı kişilik değişikliği, tanımlanmamış F63 Alışkanlık ve uyarım bozuklukları F63.0 Patolojik kumar oynama F63.1 Patolojik yangın-çıkartma [piromani] F63.2 Patolojik çalma [kleptomani] F63.3 Trikotillomani F63.8 Alışkanlık ve impuls bozuklukları, diğer F63.9 Alışkanlık ve impuls bozukluğu, tanımlanmamış F64 Cinsel kimlik bozuklukları F64.0 Transseksualizm F64.1 Çift-rollü transvestizm F64.2 Çocukluktaki cinsel kimlik bozukluğu F64.8 Cinsel kimlik bozuklukları, diğer F64.9 Cinsel kimlik bozukluğu, tanımlanmamış F65 Cinsel tercih bozuklukları F65.0 Fetişizm F65.1 Fetişistik transvestizm F65.2 Teşhircilik F65.3 Röntgencilik F65.4 Pedofili (çocuğa cinsel sevi) F65.5 Sadomazoşizm F65.6 Birden fazla cinsel tercih bozuklukları F65.8 Seksüel tercih bozuklukları, diğer F65.9 Seksüel tercih bozukluğu, tanımlanmamış F66 Psikolojik ve davranışsal bozukluklar, cinsel gelişim ve oryantasyon bağlantılı F66.0 Cinsel olgunlaşma bozukluğu F66.1 Egodistonik cinsel yönelim F66.2 Cinsel ilişki bozukluğu F66.8 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, diğer F66.9 Psikoseksüel gelişme bozuklukları, tanımlanmamış F68 Erişkin kişilik ve davranış bozuklukları, diğer F68.0 Psikolojik sebeplere bağlı olarak fiziksel semptomların ortaya çıkışı F68.1 Yeteneksizliklerin veya semptomların istemli olarak üretimi veya taklidi  F68.8 Erişkin kişilik ve davranış diğer tanımlanmamış bozuklukları F69 Erişkin kişilik ve davranış bozukluğu, tanımlanmamış F70 Hafif zeka geriliği F70.0 Hafif zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F70.1 Hafif zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma F70.8 Hafif zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer F70.9 Hafif zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan F71 Orta zeka geriliği F71.0 Orta zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F71.1 Orta zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma F71.8 Orta zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer F71.9 Orta zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan F72 Ağır zeka geriliği F72.0 İleri zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F72.1 İleri zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma F72.8 İleri  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer F72.9 İleri  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan F73 Çok ağır zeka geriliği F73.0 Derin zeka geriliği, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F73.1 Derin zeka geriliği, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma F73.8 Derin  zeka geriliği, davranış bozulmaları, diğer F73.9 Derin  zeka geriliği, davranışta bozulma olmadan F78 Zeka geriliği, diğer F78.0 Zeka geriliği, diğer, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F78.1 Zeka geriliği, diğer, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede anlamlı bozulma F78.8 Zeka geriliği, diğer, davranış bozulmaları, diğer F78.9 Zeka geriliği, diğer, davranışta bozulma olmadan F79 Zeka geriliği, tanımlanmamış F79.0 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozukluğu hiç yok veya minimum F79.1 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta ilgi veya tedaviyi gerektirecek derecede  F79.8 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranış bozulmaları, diğer F79.9 Zeka geriliği, tanımlanmamış, davranışta bozulma olmadan F80 Konuşma ve dil özel gelişimsel bozuklukları F80.0 Özel konuşma artikülasyon bozukluğu F80.1 Ekspressif dil bozukluğu F80.2 Reseptif dil bozukluğu F80.3 Epilepsinin eşlik ettiği kazanılmış afazi [Landau-Kleffner] F80.8 Konuşma ve dile ait diğer gelişimsel bozukluklar F80.9 Gelişimsel konuşma ve dil bozuklukları, tanımlanmamış F81 Skolastik becerilerde özel gelişimsel bozukluklar F81.0 Spesifik okuma bozukluğu F81.1 Spesifik heceleme bozuklukları F81.2 Spesifik aritmetik beceri bozukluğu F81.3 Skolastik becerilerde karma tip bozukluk F81.8 Skolastik becerilerin diğer gelişimsel bozuklukları F81.9 Skolastik becerilerin gelişimsel bozukluğu, tanımlanmamış F82 Motor fonksiyonda özel gelişimsel bozukluk F83 Özel gelişimsel bozukluklar karma tip F84 Yaygın gelişimsel bozukluklar F84.0 Çocukluk otizmi F84.1 Atipik otizm F84.2 Rett Sendromu F84.3 Çocukluk çağının diğer disintegratif bozukluğu F84.4 Mental gerilik ve sterotipik hareketlerle bağlantılı overaktif bozukluk F84.5 Asperger sendromu F84.8 Yaygın gelişimsel bozukluklar, diğer F84.9 Yaygın gelişimsel bozukluk, tanımlanmamış F88 Psikolojik gelişme bozuklukları, diğer F89 Psikolojik gelişme bozukluğu, tanımlanmamış F90 Hiperkinetik bozukluklar F90.0 Aktivite ve dikkat bozukluğu F90.1 Hiperkinetik davranış bozukluğu F90.8 Hiperkinetik bozukluklar, diğer F90.9 Hiperkinetik bozukluk, tanımlanmamış F91 Davranış bozuklukları F91.0 Aile çevresiyle sınırlı davranış bozukluğu F91.1 Sosyalleşmemiş davranış bozukluğu F91.2 Sosyalleşmiş davranış bozukluğu F91.3 Karşı koyma bozukluğu F91.8 Davranış bozuklukları, diğer F91.9 Davranış bozukluğu, tanımlanmamış F92 Davranışsal ve duygusal karma tip bozuklukları F92.0 Depressif davranış bozukluğu F92.8 Davranış ve emosyonların karma tip bozuklukları, diğer F92.9 Davranış ve emosyonların karma tip bozukluğu, tanımlanmamış F93 Duygusal bozukluklar, başlangıcı çocukluğa özgü F93.0 Çocukluk çağının ayrılık kaygısı bozukluğu F93.1 Çocukluk çağının fobik anksiyete bozukluğu F93.2 Çocukluk çağının sosyal anksiyete bozukluğu F93.3 Kardeş kıskançlığı bozukluğu F93.8 Çocukluk çağı emosyonel bozuklukları, diğer F93.9 Çocukluk çağı emosyonel bozukluğu, tanımlanmamış F94 Sosyal fonksiyon bozuklukları, başlangıcı çocukluk ve ergenliğe özgü F94.0 Elektif mutizm F94.1 Çocuklukta reaktif bağlılık bozukluğu F94.2 Çocukluk çağının ketlenmiş bağlanma bozukluğu F94.8 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, diğer F94.9 Çocukluk çağı sosyal fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış F95 Tik bozukluklar F95.0 Tik şeklindeki geçici bozukluklar F95.2 Kombine vokal ve birden fazla motor tik bozuklukları [de la Tourette] F95.8 Tik bozuklukları, diğer F95.9 Tik bozuklukları, tanımlanmamış F95.l Kronik motor veya vokal tik şeklindeki bozukluklar F98 Davranışsal ve duygusal diğer bozukluklar, genellikle F98.0 Organik olmayan enürezis F98.2 Bebeklik ve çocuklukta beslenme bozukluğu F98.3 Bebeklik veya çocukluk dönemi pikası F98.4 Stereotipik hareket bozuklukları F98.5 Kekemelik F98.6 Hızlı konuşma F98.8 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmış diğer  F98.9 Genellikle çocukluk ve ergenlikte başlayan tanımlanmamış diğer  F98.l Organik olmayan enkopresis F99 Mental bozukluk, başka şekilde sınıflanmamış G00 Bakteriyel menenjit, başka yerde sınıflanmamış

G0 ICD 10 Kodları

G00.0 Hemofilus menenjiti

G00.1 Pnömokokkal menenjit 

G00.2 Streptokokkal menenjit 

G00.3 Stafilokokkal menenjit 

G00.8 Bakteriyel menenjitler, diğer

G00.9 Bakteriyel menenjit, tanımlanmamış

G01* Menenjit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda

G02* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda G02.0* Menenjit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda G02.1* Menenjit, mikozlarda G02.8* Menenjit, başka yerde sınıflanmış diğer tanımlanmış enfeksiyöz ve  G03 Menenjit, diğer ve tanımlanmamış etkenlere bağlı G03.0 Piyojenik olmayan menenjit G03.1 Kronik menenjit G03.2 Benign rekürrent menenjit [Mollaret] G03.8 Menenjit, diğer tanımlanmış nedenlere bağlı G03.9 Menenjit, tanımlanmamış G04 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit G04.0 Akut dissemine ensefalit G04.1 Tropikal spastik parapleji G04.2 Bakteriyel meningoensefalit ve meningomiyelit, başka yerde sınıflanmamış G04.8 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, diğer G04.9 Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, tanımlanmamış G05* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G05.0* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda  G05.1* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda G05.2* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer  G05.8* Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G06 Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom G06.0 Kafa içi apse ve granülom G06.1 İntraspinal apse ve granülom G06.2 Ekstradural ve subdural apse, tanımlanmamış G07* Kafa içi ve intraspinal apse ve granülom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G08 Kafa içi ve intraspinal flebit ve tromboflebit G09 Merkezi sinir sisteminin enflamatuvar hastalıklarının sekelleri G10 Huntington hastalığı G11 Herediter ataksi G11.0 Konjenital ilerleyici olmayan ataksi G11.1 Erken-başlangıçlı serebellar ataksi G11.2 Geç başlayan serebellar ataksi G11.3 Defektif DNA tamiri ile birlikte olan serebellar ataksi G11.4 Herediter spastik parapleji G11.8 Herediter ataksiler, diğer G11.9 Herediter ataksi, tanımlanmamış G12 Spinal musküler atrofi ve ilgili sendromlar G12.0 İnfantil spinal musküler atrofi, tip I [Werdnig-Hoffman] G12.1 Kalıtsal spinal musküler atrofi, diğer G12.2 Motor nöron hastalığı G12.8 Spinal musküler atrofiler ve ilgili sendromlar, diğer G12.9 Spinal musküler atrofi, tanımlanmamış  G13* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofiler, G13.0* Paraneoplastik nöromiyopati ve nöropati G13.1* Neoplastik hastalıklarda primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen  G13.2* Miksödemde primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik  G13.8* Primer olarak merkezi sinir sistemini etkileyen sistemik atrofi, başka G20 Parkinson hastalığı G21 Sekonder parkinsonizm G21.0 Malign nöroleptik sendrom G21.1 İlaca bağlı sekonder parkinsonizm, diğer G21.2 Sekonder parkinsonizm, diğer dış etkenlere bağlı G21.3 Postensefalitik parkinsonizm G21.8 Sekonder parkinsonizm, diğer G21.9 Sekonder parkinsonizm, tanımlanmamış G22* Parkinsonizm, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G23 Bazal ganglionların diğer dejeneratif hastalıkları G23.0 Hallervorden-Spatz hastalığı G23.1 Progresif supranükleer oftalmopleji [Steele-Richardson-Olszewki] G23.2 Striatonigral dejenerasyon G23.8 Bazal ganglionların diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları G23.9 Bazal ganglionların dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış G24 Distoni G24.0 Distoni, ilaca bağlı G24.1 İdiopatik ailesel distoni G24.2 İdiopatik ailesel olmayan distoni G24.3 Spazmodik tortikolis G24.4 İdiopatik orofasyal distoni G24.5 Blefarospazm G24.8 Distoni, diğer G24.9 Distoni, tanımlanmamış G25 Ekstrapiramidal diğer bozukluklar ve hareket bozuklukları G25.0 Esansiyel tremor G25.1 Tremor, ilaca bağlı G25.2 Tremorun diğer tanımlanmış şekilleri G25.3 Miyoklonus G25.4 Kore, ilaca bağlı G25.5 Kore, diğer G25.6 İlaca bağlı tikler ve diğer organik kaynaklı tikler G25.8 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları diğer, tanımlanmış G25.9 Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, tanımlanmamış G26* Ekstrapiramidal bozukluklar ve hareket bozuklukları, başka G30 Alzheimer hastalığı G30.0 Alzheimer hastalığı, erken başlangıçlı G30.1 Alzheimer hastalığı, geç başlangıçlı G30.8 Alzheimer hastalığı, diğer G30.9 Alzheimer hastalığı, tanımlanmamış G31 Sinir sisteminin diğer dejeneratif hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış  G31.0 Sınırlı beyin atrofisi G31.1 Senil beyin dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmamış G31.2 Alkole bağlı sinir sistemi dejenerasyonu G31.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları G31.9 Sinir sisteminin dejeneratif hastalığı, tanımlanmamış G32* Sinir sisteminin diğer dejeneratif bozuklukları, başka yerde G32.0* Spinal kord subakut kombine dejenerasyonu, başka yerde sınıflanmış G32.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış dejeneratif hastalıkları, başka yerde  G35 Multipl skleroz G36 Akut dissemine demiyelinizasyon, diğer G36.0 Nöromiyelitis optika [Devic] G36.1 Akut ve subakut hemorajik lökoensefalopati [Hurst] G36.8 Akut dissemine demiyelinizasyon diğer, tanımlanmış G36.9 Akut dissemine demiyelinizasyon, tanımlanmamış G37 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, diğer G37.0 Diffüz skleroz G37.1 Korpus kallozumun merkezi demiyelinizasyonu G37.2 Merkezi pontin miyelinolizis G37.3 Akut transvers miyelit, merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıklarında G37.4 Subakut nekrotizan miyelit G37.5 Konsantrik skleroz [Balo] G37.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış demiyelinizan hastalıkları G37.9 Merkezi sinir sisteminin demiyelinizan hastalıkları, tanımlanmamış G40 Epilepsi G40.0 Lokalize (fokal) (kısmi) idiopatik epilepsi ve lokalize nöbetlerle başlayan  G40.1 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar,  G40.2 Lokalize (fokal) (kısmi) semptomatik epilepsi ve epileptik sendromlar,  G40.3 Yaygın idiopatik epilepsi ve epileptik sendromlar G40.4 Yaygın epilepsi ve epileptik sendromlar, diğer G40.5 Özel epileptik sendromlar G40.6 Grand mal nöbetler, tanımlanmamış (petit mal ile birlikte veya değil) G40.7 Petit mal, tanımlanmamış, grand mal nöbetler olmadan G40.8 Epilepsiler, diğer G40.9 Epilepsi, tanımlanmamış G41 Status epileptikus G41.0 Grand mal status epileptikus G41.1 Petit mal status epileptikus G41.2 Kompleks kısmi status epileptikus G41.8 Status epileptikuslar, diğer G41.9 Status epileptikus, tanımlanmamış G43 Migren G43.0 Aurasız migren [common migraine] G43.1 Auralı migren [klasik migren] G43.2 Status migrenozus G43.3 Komplikasyonlu migren G43.8 Migrenler, diğer G43.9 Migren, tanımlanmamış G44 Baş ağrısı, diğer sendromları G44.0 Küme baş ağrısı sendromu G44.1 Vasküler baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış G44.2 Gerilim baş ağrısı G44.3 Kronik post-travmatik baş ağrısı G44.4 İlaca bağlı baş ağrısı, başka yerde sınıflanmamış G44.8 Baş ağrısı sendromları diğer, tanımlanmış G45 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar G45.0 Vertebro-basiler arter sendromu G45.1 Karotid arter sendromu (hemisferik) G45.2 Multipl ve bilateral preserebral arter sendromları G45.3 Amarosis fugaks G45.4 Geçici global amnezi G45.8 Geçici serebral iskemik ataklar ve bununla ilgili sendromlar, diğer G45.9 Geçici serebral iskemik atak, tanımlanmamış G46* Serebrovasküler hastalıklarda beynin vasküler sendromları (I60-I67†) G46.0* Orta serebral arter sendromu (I66.0†) G46.1* Anterior serebral arter sendromu (I66.1†) G46.2* Posterior serebral arter sendromu (I66.2†) G46.3* Beyin sapı felç sendromu (I60-I67†) G46.4* Serebellar felç sendromu (I60-I67†) G46.5* Saf motor laküner sendrom (I60-I67†) G46.6* Saf duyusal laküner sendrom (I60-I67†) G46.7* Laküner sendromlar, diğer (I60-I67†) G46.8* Serebrovasküler hastalıklarda beynin diğer vasküler sendromları (I60-I67†) G47 Uyku bozuklukları G47.0 Uykuya dalma ve sürdürme bozuklukları [insomnialar] G47.1 Aşırı uyuma bozuklukları [hipersomnialar] G47.2 Uyuma-uyanma düzeni bozuklukları G47.3 Uyku apnesi G47.4 Narkolepsi ve katapleksi G47.8 Uyku bozuklukları, diğer G47.9 Uyku bozuklukları, tanımlanmamış G50 Trigeminal sinir bozuklukları G50.0 Trigeminal nevralji G50.1 Atipik fasiyal ağrı G50.8 Trigeminal sinirin diğer bozuklukları G50.9 Trigeminal sinir bozukluğu, tanımlanmamış G51 Fasiyal sinir bozuklukları G51.0 Bell palsisi G51.1 Genikulat ganglionit G51.2 Melkersson sendromu G51.3 Klonik hemifasiyal spazm G51.4 Fasiyal miyokimi G51.8 Fasiyal sinir bozuklukları, diğer G51.9 Fasiyal sinir bozukluğu, tanımlanmamış G52 Kafa içi sinirlerin bozuklukları, diğer G52.0 Olfaktor sinir bozuklukları G52.1 Glossofaringeal sinir bozuklukları G52.2 Vagus siniri bozuklukları G52.3 Hipoglossal sinir bozuklukları G52.7 Birden fazla kafa içi sinir bozuklukları G52.8 Kafa içi sinir bozuklukları, diğer G52.9 Kafa içi sinir bozukluğu, tanımlanmamış G53* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G53.0 Postzoster nevralji (B02.2†) G53.1* Birden fazla kafa içi sinir felçleri, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve G53.2* Birden fazla kafa içi sinir felçleri sarkoidozda (D86.8†) G53.3* Birden fazla kafa içi sinir felçleri neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) G53.8* Kafa içi sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G54 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları G54.0 Brakiyal pleksus bozuklukları G54.1 Lumbosakral pleksus bozuklukları G54.2 Servikal kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış G54.3 Torasik kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış G54.4 Lumbosakral kök bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış G54.5 Nevraljik amyotrofi G54.6 Ağrılı fantom ekstremite sendromu G54.7 Ağrısız fantom ekstremite sendromu G54.8 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, diğer G54.9 Sinir kökü ve pleksus bozuklukları, tanımlanmamış G55* Sinir kökü ve pleksus basıları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G55.0* Sinir kökü ve pleksus basısı, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) G55.1* Sinir kökü ve pleksus basısı, intervertebral disk bozukluklarında (M50- M51†) G55.2* Sinir kökü ve pleksus basısı, spondilozda (M47.-†) G55.3* Sinir kökü ve pleksus basısı, diğer dorsopatilerde (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†) G55.8* Sinir kökü ve pleksus basısı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G56 Üst ekstremite mononöropatileri G56.0 Karpal tünel sendromu G56.1 Median sinirin diğer lezyonları G56.2 Ulnar sinir lezyonu G56.3 Radial sinir lezyonu G56.4 Kozalji G56.8 Üst ekstremitenin diğer mononöropatileri G56.9 Üst ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış G57 Alt ekstremite mononöropatileri G57.0 Siyatik sinir lezyonu G57.1 Meralgia paraestetika G57.2 Femoral sinir lezyonu G57.3 Lateral popliteal sinir lezyonu G57.4 Medial popliteal sinir lezyonu G57.5 Tarsal tünel sendromu G57.6 Plantar sinir lezyonu G57.8 Alt ekstremitenin diğer mononöropatileri G57.9 Alt ekstremite mononöropatisi, tanımlanmamış G58 Mononöropatiler, diğer G58.0 İnterkostal nöropati G58.7 Mononöritis multipleks G58.8 Mononöropatiler diğer, tanımlanmış G58.9 Mononöropati, tanımlanmamış G59* Mononöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G59.0* Diyabetik mononöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakterle .4 birlikte) G59.8* Mononöropatiler diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G60 Kalıtsal ve idiopatik nöropati G60.0 Kalıtsal motor ve sensoriyal nöropati G60.1 Refsum hastalığı G60.2 Nöropati, kalıtsal ataksi ile birlikte G60.3 İdiopatik ilerleyici nöropati G60.8 Kalıtsal ve idiopatik nöropatiler, diğer G60.9 Kalıtsal ve idiopatik nöropati, tanımlanmamış G61 Enflamatuvar polinöropati G61.0 Guillain-Barre sendromu G61.1 Serum nöropatisi G61.8 Enflamatuvar polinöropatiler, diğer G61.9 Enflamatuvar polinöropati, tanımlanmamış G62 Polinöropatiler, diğer G62.0 Polinöropati ilaca bağlı G62.1 Alkolik polinöropati G62.2 Polinöropatiler, diğer toksik ajanlara bağlı G62.8 Polinöropatiler tanımlanmış, diğer G62.9 Polinöropati, tanımlanmamış G63* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G63.0* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda  G63.1* Polinöropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) G63.2* Diyabetik polinöropati (E10-E14† ortak dördüncü karakter .4 ile) G63.3* Polinöropati, diğer endokrin ve metabolik hastalıklarda  G63.4* Polinöropati, nütrisyonel yetmezlikte (E40-E64†) G63.5* Polinöropati, sistemik bağ dokusu bozukluklarında (M30-M35†) G63.6* Polinöropati, diğer musküloskeletal bozukluklarda (M00-M25†, M40-M96†) G63.8* Polinöropati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G64 Periferik sinir sisteminin diğer bozuklukları G70 Miyastenia gravis ve diğer miyonöral bozukluklar G70.0 Miyastenia gravis G70.1 Toksik miyonöral bozukluklar G70.2 Konjenital ve gelişimsel miyastenia G70.8 Miyonöral bozukluklar tanımlanmış, diğer G70.9 Miyonöral bozukluklar, tanımlanmamış G71 Primer kas hastalıkları G71.0 Musküler distrofi G71.1 Miyotonik bozukluklar G71.2 Konjenital miyopatiler G71.3 Mitokondriyal miyopati, başka yerde sınıflanmamış G71.8 Primer kas bozuklukları, diğer G71.9 Primer kas bozukluluğu, tanımlanmamış G72 Miyopatiler, diğer G72.0 Miyopati ilaca bağlı G72.1 Alkolik miyopati G72.2 Miyopati toksik ajanlara bağlı, diğer G72.3 Periyodik paralizi G72.4 Enflamatuvar miyopati, başka yerde sınıflanmamış G72.8 Miyopatiler diğer, tanımlanmış G72.9 Miyopati, tanımlanmamış G73* Miyonöral kavşak ve kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G73.0* Miyastenik sendromlar, endokrin hastalıklarda G73.1* Eaton-Lambert sendromu (C80†) G73.2* Miyastenik sendromlar, diğer neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) G73.3* Miyastenik sendromlar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G73.4* Miyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda G73.5* Miyopati, endokrin hastalıklarda G73.6* Miyopati, metabolik hastalıklarda G73.7* Miyopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G80 İnfantil serebral palsi G80.0 Spastik serebral palsi G80.1 Spastik dipleji G80.2 İnfantil hemipleji G80.3 Diskinetik serebral palsi G80.4 Ataksik serebral palsi G80.8 İnfantil serebral palsiler, diğer G80.9 İnfantil serebral palsi, tanımlanmamış G81 Hemipleji G81.0 Flaksid hemipleji G81.1 Spastik hemipleji G81.9 Hemipleji, tanımlanmamış G82 Parapleji ve tetrapleji G82.0 Flaksid parapleji G82.1 Spastik parapleji G82.2 Parapleji, tanımlanmamış G82.3 Flaksid tetrapleji G82.4 Spastik tetrapleji G82.5 Tetrapleji, tanımlanmamış G83 Paralitik sendromlar, diğer G83.0 Üst ekstremite diplejisi G83.1 Alt ekstremite monoplejisi G83.2 Üst ekstremite monoplejisi G83.3 Monopleji, tanımlanmamış G83.4 Kauda equina sendromu G83.8 Paralitik sendromlar diğer, tanımlanmış G83.9 Paralitik sendrom, tanımlanmamış G90 Otonom sinir sistemi bozuklukları G90.0 İdiopatik periferik otonom nöropati G90.1 Ailesel disotonomi [Riley-Day] G90.2 Horner sendromu G90.3 Multi-sistem dejenerasyon G90.8 Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları G90.9 Otonom sinir sistemi bozukluğu, tanımlanmamış G91 Hidrosefali G91.0 Komunikan hidrosefali G91.1 Obstrüktif hidrosefali G91.2 Normal-basınçlı hidrosefali G91.3 Post-travmatik hidrosefali, tanımlanmamış G91.8 Hidrosefaliler, diğer G91.9 Hidrosefali, tanımlanmamış G92 Toksik ensefalopati G93 Beynin diğer bozuklukları G93.0 Serebral kist G93.1 Anoksik beyin hasarı, başka yerde sınıflanmamış G93.2 Benign kafa içi hipertansiyonu G93.3 Postviral bitkinlik sendromu G93.4 Ensefalopati, tanımlanmamış G93.5 Beyin kompresyonu G93.6 Beyin ödemi G93.7 Reye sendromu G93.8 Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları G93.9 Beyin bozuklukları, tanımlanmamış G94* Beynin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G94.0* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda (A00-B99†) G94.1* Hidrosefali, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) G94.2* Hidrosefali, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G94.8* Beynin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarında G95 Spinal kordun diğer hastalıkları G95.0 Syringomyeli ve syringobulbi G95.1 Vasküler miyelopatiler G95.2 Kord basısı, tanımlanmamış G95.8 Spinal kord hastalıkları diğer, tanımlanmış G95.9 Spinal kord hastalıkları, tanımlanmamış G96 Merkezi sinir sisteminin diğer bozuklukları G96.0 Serebrospinal sıvı kaçağı G96.1 Meninks bozuklukları, başka yerde sınıflandırılmamış G96.8 Merkezi sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları G96.9 Merkezi sinir sisteminin bozuklukları, tanımlanmamış G97 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış G97.0 Spinal ponksiyondan dolayı serebrospinal sıvı kaçağı G97.1 Spinal ve lomber ponksiyona bağlı diğer reaksiyonlar G97.2 Ventriküler şantı takip eden kafa içi hipotansiyon G97.8 Sinir sisteminin girişim sonrası diğer bozuklukları G97.9 Sinir sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış G98 Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış G99* Sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G99.0* Otonom nöropati, endokrin ve metabolik hastalıklarda G99.1* Otonom sinir sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda G99.2* miyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda G99.8* Sinir sisteminin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda

H0 ICD 10 Kodları

H00 Arpacık ve şalazyon

H00.0 Arpacık ve göz kapağının diğer derin enflamasyonu

H00.1 Şalazyon

H01 Göz kapağının diğer enflamasyonu

H01.0 Blefarit H01.1 Göz kapağının enfeksiyöz olmayan dermatozları

H01.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış enflamasyonu

H01.9 Göz kapağının enflamasyonu, tanımlanmamış

H02 Göz kapağının diğer bozuklukları

H02.0 Göz kapağının entropiyon ve trikiazisi H02.1 Göz kapağının ektropiyonu H02.2 Lagoftalmi H02.3 Blefaroşalazis H02.4 Göz kapağında ptozis H02.5 Göz kapağı fonksiyonlarını etkileyen diğer bozukluklar H02.6 Göz kapağının ksantalezması H02.7 Göz kapağı ve perioküler bölgenin diğer dejeneratif bozuklukları H02.8 Göz kapağının diğer tanımlanmış bozuklukları H02.9 Göz kapağı bozukluğu, tanımlanmamış H03* Göz kapağı bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H03.0* Göz kapağının parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H03.1* Göz kapağı tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda H03.8* Göz kapağının tutulumu, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H04 Lakrimal sistem bozuklukları H04.0 Dakriyoadenit H04.1 Lakrimal bezin diğer bozuklukları H04.2 Epifora H04.3 Lakrimal pasajının akut ve tanımlanmamış enflamasyonu H04.4 Lakrimal pasajın kronik enflamasyonu H04.5 Lakrimal pasajda stenoz ve yetmezlik H04.6 Lakrimal pasajın diğer değişiklikleri H04.8 Lakrimal sistemin diğer bozuklukları H04.9 Lakrimal sistemin bozuklukları, tanımlanmamış H05 Orbita bozuklukları  H05.0 Orbitanın akut enflamasyonu H05.1 Orbitanın kronik enflamatuvar bozuklukları H05.2 Ekzoftalmik durumlar H05.3 Orbita deformitesi H05.4 Enoftalmi H05.5 Orbitanın penetran yaralanması sonrasında kalmış (eski) yabancı cisim H05.8 Orbitanın diğer bozuklukları H05.9 Orbita bozuklukları, tanımlanmamış H06* Lakrimal sistem ve orbita bozuklukları, başka yerde H06.0* Lakrimal sistem bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H06.1* Orbitanın parazitik enfestasyonu, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H06.2* Distiroid ekzoftalmus (E05.- †) H06.3* Orbitanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H10 Konjonktivit H10.0 Mukopürülan konjonktivit H10.1 Akut atopik konjonktivit H10.2 Akut konjonktivitler, diğer H10.3 Akut konjonktivit, tanımlanmamış H10.4 Kronik konjonktivit H10.5 Blefarokonjonktivit H10.8 Konjonktivitler, diğer H10.9 Konjonktivit, tanımlanmamış H11 Konjonktivanın diğer bozuklukları H11.0 Pterjiyum H11.1 Konjonktival dejenerasyon ve birikimler H11.2 Konjonktival skarlar H11.3 Konjonktival hemoraji H11.4 Konjonktival vasküler bozukluklar ve kistler, diğer H11.8 Konjonktiva bozuklukları diğer, tanımlanmış H11.9 Konjonktiva bozuklukları, tanımlanmamış H13* Konjonktiva bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H13.0* Konjonktivanın filaryal enfeksiyonu (B74.- †) H13.1* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H13.2* Konjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H13.3* Oküler pemfigoid (L12.-†) H13.8* Konjonktivanın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H15 Sklera bozuklukları H15.0 Sklerit H15.1 Episklerit H15.8 Skleranın diğer bozuklukları H15.9 Sklera bozuklukları, tanımlanmamış H16 Keratit H16.0 Kornea ülseri H16.1 Diğer yüzeysel keratitler, konjonktivit olmaksızın gelişmiş H16.2 Keratokonjonktivit H16.3 İnterstisyel ve derin keratit H16.4 Korneal neovaskülerizasyon H16.8 Keratitler, diğer H16.9 Keratit, tanımlanmamış H17 Korneal skarlar ve opasiteler H17.0 Lökom aderan  H17.1 Santral korneal opasite H17.8 Kornea skar ve opasiteleri, diğer H17.9 Korneada skar ve opasite, tanımlanmamış  H18 Korneanın diğer bozuklukları H18.0 Korneal pigmentasyon ve birikimler H18.1 Büllöz keratopati H18.2 Korneal ödem, diğer H18.3 Korneal membranda değişiklikler H18.4 Korneal dejenerasyon H18.5 Kalıtsal kornea distrofileri H18.6 Keratokonus H18.7 Kornea deformiteleri, diğer H18.8 Korneanın diğer tanımlanmış bozuklukları H18.9 Kornea bozukluğu, tanımlanmamış H19* Sklera ve kornea bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H19.0* Sklerit ve episklerit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H19.1* Herpesviral keratit ve keratokonjonktivit (B00.5†) H19.2* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve  H19.3* Keratit ve keratokonjonktivit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H19.8* Kornea ve skleranın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış H20 İridosiklit H20.0 Akut ve subakut iridosiklit H20.1 Kronik iridosiklit H20.2 Lense bağlı iridosiklit H20.8 İridosiklit, diğer H20.9 İridosiklit, tanımlanmamış H21 İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları H21.0 Hifema H21.1 İris ve silier cismin diğer vasküler bozuklukları H21.2 İris ve siliyer cismin dejenerasyonu H21.3 İris, siliyer cisim ve ön kamaranın kisti H21.4 Pupiller membranlar H21.5 İris ve siliyer cismin diğer yapışma ve kopmaları H21.8 İris ve siliyer cismin diğer tanımlanmış bozuklukları H21.9 İris ve siliyer cismin bozukluluğu, tanımlanmamış H22* İris ve siliyer cisim bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H22.0* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H22.1* İridosiklit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H22.8* İris ve siliyer cismin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H25 Senil katarakt H25.0 Senil incipient katarakt H25.1 Senil nükleer katarakt H25.2 Morgagnian tip, senil katarakt H25.8 Senil kataraktlar, diğer H25.9 Senil katarakt, tanımlanmamış H26 Kataraktlar, diğer H26.0 İnfantil, juvenil ve presenil katarakt H26.1 Travmatik katarakt H26.4 Katarakt cerrahisi sonrası katarakt H26.8 Kataraktlar diğer, tanımlanmış H26.9 Katarakt, tanımlanmamış H27 Lensin diğer bozuklukları H27.0 Afaki H27.1 Lens dislokasyonu H27.8 Lensin diğer tanımlanmış bozuklukları H27.9 Lens bozukluğu, tanımlanmamış H28* Katarakt ve lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H28.0* Diyabetik katarakt (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile) H28.1* Katarakt, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda H28.2* Katarakt, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H28.8* Lensin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H30 Korioretinal enflamasyon H30.0 Fokal korioretinal enflamasyon H30.1 Yaygın korioretinal enflamasyon H30.2 Posterior siklit H30.8 Korioretinal enflamasyonlar, diğer H30.9 Korioretinal enflamasyon, tanımlanmamış H31 Koroidin diğer bozuklukları H31.0 Korioretinal skarlar H31.1 Koroidal dejenerasyon H31.2 Kalıtsal koroidal distrofi H31.3 Koroid hemorajisi ve yırtılması H31.4 Koroid dekolmanı H31.8 Koroidin diğer tanımlanmış bozuklukları H31.9 Koroid bozukluğu, tanımlanmamış H32* Korioretinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H32.0* Korioretinal enflamasyon, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H32.8* Korioretinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H33 Retina dekolmanı ve yırtıklar H33.0 Retina dekolmanı, retina yırtığı ile birlikte gelişen H33.1 Retinoşizis ve retina kistleri H33.2 Seröz retina dekolmanı H33.3 Dekolmansız retinal yırtık  H33.4 Traksiyonel retina dekolmanı H33.5 Retina dekolmanları, diğer H34 Retinal vasküler tıkanmalar H34.0 Geçici retinal arter tıkanıklığı H34.1 Santral retinal arter tıkanıklığı H34.2 Retinal arter tıkanıklıkları, diğer H34.8 Retinal vasküler tıkanıklıklar, diğer H34.9 Retinal vasküler tıkanıklık, tanımlanmamış H35 Retina bozuklukları, diğer H35.0 Background retinopati ve retinal vasküler değişiklikler H35.1 Prematüre retinopatisi H35.2 Proliferatif retinopatiler, diğer H35.3 Maküla ve arka kutbun dejenerasyonu H35.4 Periferik retinal dejenerasyon H35.5 Kalıtsal retinal distrofi H35.6 Retinal hemoraji H35.7 Retina tabakalarında ayrılma H35.8 Retina bozuklukları diğer, tanımlanmış H35.9 Retinal bozukluk, tanımlanmamış H36* Retinal bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H36.0* Diyabetik retinopati (E10-E14† ortak dördüncü karakter.3 ile birlikte) H36.8* Retinal diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H40 Glokom H40.0 Glokom şüphesi H40.1 Primer açık açılı glokom H40.2 Primer kapalı açılı glokom H40.3 Göz travmasına bağlı sekonder glokom H40.4 Göz inflamasyonuna bağlı sekonder glokom  H40.5 Diğer göz bozukluklarına bağlı sekonder glokom  H40.6 İlaca bağlı sekonder glokom  H40.8 Glokomlar, diğer H40.9 Glokom, tanımlanmamış H42* Glokom, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H42.0* Glokom, endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda H42.8* Glokom, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda H43 Vitreus bozuklukları H43.0 Vitreus prolapsusu H43.1 Vitreus hemorajisi H43.2 Vitreus içinde kristal depozitler H43.3 Vitreus opasiteleri, diğer H43.8 Vitreusun diğer bozuklukları H43.9 Vitreus bozukluğu, tanımlanmamış H44 Göz küresi bozuklukları H44.0 Pürülan endoftalmi H44.1 Endoftalmiler, diğer H44.2 Dejeneratif miyopi H44.3 Göz küresinin diğer dejeneratif bozuklukları H44.4 Gözde hipotoni H44.5 Göz küresinin dejenere durumları H44.6 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik H44.7 İntraoküler yabancı cisim (eski), manyetik olmayan H44.8 Göz küresinin diğer bozuklukları H44.9 Göz küresi bozuklukları, tanımlanmamış H45* Vitreus ve göz küresinin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H45.0* Vitreus hemorajisi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H45.1* Endoftalmi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H45.8* Vitreus ve göz küresinin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H46 Optik nevrit H47 Optik [2.] sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları H47.0 Optik sinir bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış H47.1 Papil ödemi H47.2 Optik atrofi H47.3 Optik diskin diğer bozuklukları H47.4 Optik kiazma bozuklukları H47.5 Görme yolları bozuklukları, diğer H47.6 Görme korteksi bozuklukları H47.7 Görme yolları bozuklukları, tanımlanmamış H48* Optik [2.] sinir ve görme yolları bozuklukları, başka yerde  H48.0* Optik atrofi, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H48.1* Retrobulber nevrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H48.8* Optik sinir ve görme yollarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H49 Paralitik strabismus H49.0 Üçüncü [okülomotor] sinir felci H49.1 Dördüncü [troklear] sinir felci H49.2 Altıncı [abdusens] sinir felci H49.3 Total (eksternal) oftalmopleji H49.4 Progresif eksternal oftalmopleji H49.8 Paralitik strabismus, diğer H49.9 Paralitik strabismus, tanımlanmamış H50 Strabismus, diğer H50.0 Esotropya H50.1 Ekzotropya H50.2 Vertikal strabismus H50.3 İntermittan heterotropya H50.4 Heterotropi, diğer ve tanımlanmamış H50.5 Heteroforya H50.6 Mekanik strabismus H50.8 Strabismus diğer, tanımlanmış H50.9 Strabismus, tanımlanmamış H51 Binoküler hareketin diğer bozuklukları H51.0 Konjuge bakış felci H51.1 Konverjans yetmezliği ve fazlalığı H51.2 İnternükleer oftalmopleji H51.8 Binoküler hareketin diğer tanımlanmış bozuklukları H51.9 Binoküler hareket bozuklukları, tanımlanmamış H52 Refraksiyon ve akomodasyon bozuklukları H52.0 Hipermetropi H52.1 Miyopi H52.2 Astigmatizma H52.3 Anizometri ve anizekoni H52.4 Presbiyopi H52.5 Akomodasyon bozuklukları H52.6 Refraksiyonun diğer bozuklukları H52.7 Refraksiyon bozuklukları, tanımlanmamış H53 Görme bozuklukları H53.0 Anopsisiz ambliyopi H53.1 Subjektif görme bozuklukları H53.2 Diplopi H53.3 Binoküler görmenin diğer bozuklukları H53.4 Görme alanı defektleri H53.5 Renkli görme bozuklukları H53.6 Gece körlüğü H53.8 Görme bozuklukları, diğer H53.9 Görme bozuklukları, tanımlanmamış H54 Körlük ve az görme H54.0 Her iki gözde körlük H54.1 Tek gözde körlük, diğer gözde görme azlığı H54.2 Her iki gözde az görme H54.3 Her iki gözde nitelendirilmemiş görme kaybı H54.4 Tek gözde körlük H54.5 Tek gözde görme azlığı H54.6 Tek gözde nitelendirilmemiş görme kaybı H54.7 Görme kaybı, tanımlanmamış H55 Nistagmus ve diğer düzensiz göz hareketleri H57 Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları H57.0 Pupiller fonksiyon anomalileri H57.1 Göz ağrısı H57.8 Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları H57.9 Göz ve adnekslerin bozukluğu, tanımlanmamış H58* Göz ve adnekslerin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H58.0* Pupiller fonksiyon anomalileri, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H58.1* Görme bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H58.8* Göz ve adnekslerin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H59 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış  H59.0 Katarakt cerrahisi sonrası vitreus sendromu H59.8 Göz ve adnekslerinin diğer girişim sonrası bozuklukları  H59.9 Göz ve adnekslerin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer H60.4 Dış kulak yolu kolesteatomuH60.t otitis, enfektif olmayan H60.8 Otitis eksterna, diğer H60.9 Otitis eksterna, tanımlanmamış H61 Dış kulağın diğer bozuklukları H61.0 Dış kulak perikondriti H61.1 Pinnanın enfektif olmayan bozuklukları H61.2 Sıkışmış serumen H61.3 Dış kulak yolu kazanılmış stenozu H61.8 Dış kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları H61.9 Dış kulak bozuklukları, tanımlanmamış H62* Dış kulak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H62.0* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda H62.1* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda H62.2* Otitis eksterna, mantarlarda H62.3* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H62.4* Otitis eksterna, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H62.8* Dış kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H65 Nonsüpüratif otitis media H65.0 Akut seröz otitis media H65.1 Akut nonsüpüratif otitis media, diğer H65.2 Kronik seröz otitis media H65.3 Kronik mukoid otitis media H65.4 Kronik nonsüpüratif Otitis media, diğer H65.9 Nonsüpüratif Otitis media, tanımlanmamış H66 Süpüratif ve tanımlanmamış Otitis media H66.0 Akut süpüratif Otitis media H66.1 Kronik tubotimpanik süpüratif Otitis media H66.2 Kronik attikoantral süpüratif Otitis media H66.3 Kronik süpüratif Otitis media, diğer H66.4 Süpüratif Otitis media, tanımlanmamış H66.9 Otitis media, tanımlanmamış H67* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H67.0* Otitis media, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda H67.1* Otitis media başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda H67.8* Otitis media, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H68 Östaki salpenjiti ve tıkanıklığı H68.0 Östaki salpenjiti H68.1 Östaki tüpü tıkanıklığı H69 Östaki tüpünün diğer bozuklukları H69.0 Patulöz östaki tüpü H69.8 Östaki tüpünün diğer tanımlanmış bozuklukları H69.9 Östaki tüpü bozuklukları, tanımlanmamış H70 Mastoidit ve ilgili durumlar H70.0 Akut mastoidit H70.1 Kronik mastoidit H70.2 Petrozit H70.8 Mastoiditler ve ilgili durumlar, diğer H70.9 Mastoidit, tanımlanmamış H71 Orta kulak kolesteatomu H72 Kulak zarı perforasyonu H72.0 Kulak zarı merkezi perforasyonu H72.1 Kulak zarı attik perforasyonu H72.2 Kulak zarının diğer marjinal perforasyonları H72.8 Kulak zarının diğer perforasyonları H72.9 Kulak zarının perforasyonu, tanımlanmamış H73 Kulak zarının diğer bozuklukları H73.0 Akut mirinjit H73.1 Kronik mirinjit H73.8 Kulak zarının diğer tanımlanmış bozuklukları H73.9 Kulak zarı bozukluğu, tanımlanmamış H74 Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları H74.0 Timpanoskleroz H74.1 Adeziv orta kulak hastalığı H74.2 Kulak kemiklerinin dislokasyonu ve devamlılığında bozukluk H74.3 Kulak kemiklerinin diğer kazanılmış anormallikleri H74.4 Orta kulak polibi H74.8 Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları H74.9 Orta kulak ve mastoid bozukluğu, tanımlanmamış H75* Orta kulak ve mastoidin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış  H75.0* Mastoidit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H75.8* Orta kulak ve mastoidin diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde  H80 Otoskleroz H80.0 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif olmayan H80.1 Oval pencereyi tutan otoskleroz, obliteratif H80.2 Koklear otoskleroz H80.8 Otoskleroz, diğer H80.9 Otoskleroz, tanımlanmamış H81 Vestibüler fonksiyon bozuklukları H81.0 Meniyer hastalığı H81.1 Benign paroksismal vertigo H81.2 Vestibüler nöronit H81.3 Periferik vertigolar, diğer H81.4 Merkezi kaynaklı vertigo H81.8 Vestibüler fonksiyonun diğer bozuklukları H81.9 Vestibüler fonksiyon bozuklukları, tanımlanmamış H82* Vertiginöz sendromlar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H83 İç kulağın diğer hastalıkları H83.0 Labirentit H83.1 Labirent fistülü H83.2 Labirentin disfonksiyonu H83.3 İç kulakta gürültünün etkileri H83.8 İç kulağın diğer tanımlanmış hastalıkları H83.9 İç kulak hastalığı, tanımlanmamış H90 İleti tipi ve sensorinöral işitme kaybı H90.0 İleti tipi işitme kaybı, bilateral H90.1 İleti tipi işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış H90.2 İleti tipi işitme kaybı, tanımlanmamış H90.3 Sensorinöral işitme kaybı, bilateral H90.4 Sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta işitme azalmamış H90.5 Sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış H90.6 Karma ileti tipi ve sensörinöral işitme kaybı, bilateral H90.7 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tek taraflı olup diğer kulakta  H90.8 Karma ileti tipi ve sensorinöral işitme kaybı, tanımlanmamış H91 İşitme kaybı, diğer H91.0 Ototoksik işitme kaybı H91.1 Presbiakuzi H91.2 Ani idiopatik işitme kaybı H91.3 Sağır dilsiz, başka yerde sınıflanmamış H91.8 İşitme kaybı diğer, tanımlanmış H91.9 İşitme kaybı, tanımlanmamış H92 Otalji ve kulak efüzyonu H92.0 Otalji H92.1 Otore H92.2 Otoraji H93 Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış H93.0 Kulağın dejeneratif ve vasküler bozuklukları H93.1 Tinnitus H93.2 Anormal işitsel algılama, diğer H93.3 Akustik sinir bozuklukları H93.8 Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları H93.9 Kulağın bozuklukları, tanımlanmamış H94* Kulağın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H94.0* Akustik nörit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda H94.8* Kulağın diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda H95 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası bozuklukları,  H95.0 Postmastoidektomi kavitesinin rekurren kolesteatomu H95.1 Mastoidektomi sonrası diğer bozukluklar H95.8 Kulak ve mastoid çıkıntının girişim sonrası diğer bozuklukları H95.9 Kulak ve mastoidin girişim sonrası bozukluğu, tanımlanmamış

I0 ICD 10 Kodları

I00 Eklem romatizması, kalp tutulumu olmaksızın I01 Eklem romatizması, kalp tutulumu ile birlikte I01.0 Akut romatizmal perikardit I01.1 Akut romatizmal endokardit I01.2 Akut romatizmal miyokardit I01.8 Akut romatizmal kalp hastalığı, diğer I01.9 Akut romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış I02 Romatizmal kore I02.0 Romatizmal kore, kalp tutulumu ile birlikte olan I02.9 Romatizmal kore, kalp tutulumu olmaksızın I05 Romatizmal mitral kapak hastalığı I05.0 Mitral stenoz I05.1 Romatizmal mitral yetmezlik I05.2 Mitral stenoz, yetmezlikle birlikte I05.8 Mitral kapak hastalıkları, diğer I05.9 Mitral kapak hastalığı, tanımlanmamış I06 Romatizmal aort kapağı hastalıkları I06.0 Romatizmal aort stenozu I06.1 Romatizmal aort yetmezliği I06.2 Romatizmal aort stenozu, yetmezlikle birlikte I06.8 Romatizmal aort kapağı hastalıkları, diğer I06.9 Romatizmal aort kapağı hastalığı, tanımlanmamış I07 Romatizmal trikuspid kapak hastalıkları I07.0 Triküspid stenozu I07.1 Triküspid yetmezliği I07.2 Triküspid stenozu, yetmezlikle birlikte I07.8 Triküspid kapak hastalıkları, diğer I07.9 Triküspid kapak hastalığı, tanımlanmamış I08 Birden fazla kapak hastalıkları I08.0 Mitral ve aort kapaklarının bozuklukları I08.1 Mitral ve triküspid kapak bozuklukları I08.2 Aort ve triküspid kapak bozuklukları I08.3 Mitral, aort ve triküspid kapakların kombine bozuklukları I08.8 Birden fazla kapak hastalığı, diğer I08.9 Birden fazla kapak hastalığı, tanımlanmamış I09 Romatizmal kalp hastalıkları diğer I09.0 Romatizmal miyokardit I09.1 Endokardın romatizmal hastalıkları, kapak tanımlanmamış I09.2 Kronik romatizmal perikardit I09.8 Romatizmal kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış I09.9 Romatizmal kalp hastalığı, tanımlanmamış I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon I11 Hipertansif kalp hastalığı I11.0 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte I11.9 Hipertansif kalp hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) olmaksızın I12 Hipertansif böbrek hastalığı I12.0 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte  I12.9 Hipertansif böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği olmaksızın I13 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı I13.0 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp yetmezliği (konjestif) ile birlikte I13.1 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, böbrek yetmezliği ile birlikte I13.2 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, kalp (konjestif) ve böbrek yetmezliği ile birlikte  I15 Sekonder hipertansiyon I15.0 Renovasküler hipertansiyon I15.1 Sekonder hipertansiyon, diğer böbrek bozukluklarına bağlı I15.2 Sekonder hipertansiyon, endokrin hastalıklara bağlı I15.8 Sekonder hipertansiyon, diğer I15.9 Sekonder hipertansiyon, tanımlanmamış I20 Angina pektoris I20.0 Unstable angina I20.1 Angina pectoris, gösterilmiş spazm ile I20.8 Angina pektoris’in diğer formları I20.9 Angina pectoris, tanımlanmamış I21 Akut miyokard enfarktüsü I21.0 Ön duvar akut transmural miyokard enfarktüsü I21.1 Alt duvar akut transmural miyokard enfarktüsü I21.2 Akut transmural miyokard enfarktüsü diğer yerlerin I21.3 Akut transmural miyokard enfarktüsü tanımlanmamış yerlerin I21.4 Akut subendokardiyal miyokard enfarktüsü I21.9 Akut miyokardiyal enfarktüs, tanımlanmamış I22 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü I22.0 Tekrarlayan (subsquent) ön duvar miyokard enfarktüsü  I22.1 Tekrarlayan (subsquent) alt duvar miyokard enfarktüsü I22.8 Tekrarlayan(subsquent) miyokard enfarktüsü sonuçları diğer yerlerin I22.9 Tekrarlayan (subsquent) miyokard enfarktüsü, tanımlanmamış yerlerin I23 Akut miyokard enfarktüsü sonrası bazı komplikasyonlar I23.0 Hemoperikardiyum, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu I23.1 Atrial septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu  I23.2 Ventriküler septal defekt, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu  I23.3 Kalp duvar yırtığı,  akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu,  I23.4 Chorda tendinea yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu I23.5 Papiller kas yırtığı, akut miyokardiyal enfarktüs komplikasyonu  I23.6 Atrium, aurikular appendiks ve ventriküllerin trombüsü, akut miyokardiyal  I23.8 Akut miyokardiyal enfarktüs sonrası gelişen diğer komplikasyonlar I24 Akut iskemik kalp hastalıkları diğer I24.0 Koroner trombüs, miyokardiyal enfarktüs sonucu olmayan I24.1 Dressler sendromu I24.8 Akut iskemik kalp hastalığının diğer formları I24.9 Akut iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış I25 Kronik iskemik kalp hastalığı I25.0 Aterosklerotik kardiyovasküler hastalık I25.1 Aterosklerotik kalp hastalığı I25.2 Eski miyokard enfarktüsü I25.3 Kalp anevrizması I25.4 Koroner arter anevrizması I25.5 İskemik kardiyopati I25.6 Sessiz miyokardiyal iskemi I25.8 Kronik iskemik kalp hastalığının diğer formları I25.9 Kronik iskemik kalp hastalığı, tanımlanmamış I26 Pulmoner embolizm I26.0 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale ile birlikte I26.9 Pulmoner embolizm, akut kor pulmonale olmaksızın I27 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer I27.0 Primer pulmoner hipertansiyon I27.1 Kifoskolyotik kalp hastalığı I27.8 Pulmoner kalp hastalıkları, diğer, tanımlanmış I27.9 Pulmoner kalp hastalığı, tanımlanmamış I28 Pulmoner damarların diğer hastalıkları I28.0 Pulmoner damarların arteriovenöz fistülü I28.1 Pulmoner arter anevrizması I28.8 Pulmoner damarların diğer tanımlanmış hastalıkları I28.9 Pulmoner damarların hastalığı, tanımlanmamış I30 Akut perikardit I30.0 Akut idiopatik perikardit, nonspesifik I30.1 Enfektif perikardit I30.8 Akut perikardit, diğer formları I30.9 Akut perikardit, tanımlanmamış I31 Perikardın diğer hastalıkları I31.0 Kronik adezif perikardit I31.1 Kronik konstriktif perikardit I31.2 Hemoperikardium, başka yerde sınıflanmamış I31.3 Perikardial effüzyon (enflamatuvar olmayan) I31.8 Perikardiumun diğer tanımlanmış hastalıkları I31.9 Perikard hastalığı, tanımlanmamış I32* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I32.0* Perikardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda I32.1* Perikardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda I32.8* Perikardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I33 Akut ve subakut endokardit I33.0 Akut ve subakut enfektif endokardit I33.9 Akut endokardit, tanımlanmamış I34 Mitral kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I34.0 Mitral kapak yetmezliği I34.1 Mitral kapak prolapsusu I34.2 Romatizmal olmayan mitral kapak stenozu I34.8 Romatizmal olmayan mitral kapak bozuklukları, diğer I34.9 Romatizmal olmayan mitral kapak bozukluğu, tanımlanmamış I35 Aortik kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I35.0 Aortik kapak stenozu I35.1 Aortik kapak yetmezliği I35.2 Aortik kapak stenozu, yetmezlikle birlikte I35.8 Aortik kapak diğer bozuklukları I35.9 Aortik kapak bozukluğu, tanımlanmamış I36 Trikuspid kapak bozuklukları, romatizmal olmayan I36.0 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu I36.1 Romatizmal olmayan triküspid kapak yetmezliği I36.2 Romatizmal olmayan triküspid kapak stenozu, yetmezlikle birlikte I36.8 Romatizmal olmayan triküspid kapak diğer bozuklukları I36.9 Romatizmal olmayan triküspid kapak bozukluğu, tanımlanmamış I37 Pulmoner kapak bozuklukları I37.0 Pulmoner kapak stenozu I37.1 Pulmoner kapak yetmezliği I37.2 Pulmoner kapak stenozu, yetmezlikle I37.8 Pulmoner kapak diğer bozuklukları I37.9 Pulmoner kapak bozukluğu, tanımlanmamış I38 Endokardit, kapak tanımlanmamış I39* Endokardit ve kalp kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.0* Mitral kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.1* Aortik kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.2* Triküspid kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.3* Pulmoner kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.4* Birden fazla kapak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I39.8* Endokardit, kapak tanımlanmamış, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I40 Akut miyokardit I40.0 Enfektif miyokardit I40.1 İzole miyokardit I40.8 Akut miyokarditler, diğer I40.9 Akut miyokardit, tanımlanmamış I41* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I41.0* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda I41.1* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda I41.2* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda I41.8* Miyokardit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I42 Kardiyomiyopati I42.0 Dilate kardiyomiyopati I42.1 Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati I42.2 Hipertrofik diğer kardiyomiyopatiler I42.3 Endokardiyal (eozinofilik) hastalık I42.4 Endokardiyal fibroelastozis I42.5 Restrüktif diğer kardiyomiyopatiler I42.6 Alkolik kardiyomiyopati I42.7 Kardiyomiyopatiler, ilaçlar ve diğer dış etkenlere bağlı I42.8 Kardiyomiyopatiler, diğer I42.9 Kardiyomiyopati, tanımlanmamış I43* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I43.0* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda I43.1* Kardiyomiyopati, metabolik hastalıklarda I43.2* Kardiyomiyopati, nütrisyonel hastalıklarda I43.8* Kardiyomiyopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I44 Atriyoventriküler ve sol anadal-dal bloğu I44.0 Atriyoventriküler blok, birinci derece I44.1 Atriyoventriküler blok, ikinci derece I44.2 Atriyoventriküler blok, komplet I44.3 Atriyoventriküler bloklar, diğer ve tanımlanmamış I44.4 Sol anterior fasiküler blok I44.5 Sol posterior fasiküler blok I44.6 Fasiküler blok, diğer ve tanımlanmamış I44.7 Sol-dal bloğu, tanımlanmamış I45 İleti bozuklukları diğer I45.0 Sağ fasiküler blok I45.1 Sağ-dal bloğu diğer ve tanımlanmamış I45.2 Bifasiküler blok I45.3 Trifasiküler blok I45.4 İntraventriküler blok, nonspesifik I45.5 Kalp blokları diğer, tanımlanmış I45.6 Ön-uyarılma sendromu I45.8 İleti bozuklukları diğer, tanımlanmış I45.9 İleti bozuklukları, tanımlanmamış I46 Kardiyak arrest I46.0 Kardiyak arrest, başarılı resüssitasyonun yapıldığı I46.1 Ani kardiyak ölüm I46.9 Kardiyak arrest, tanımlanmamış I47 Paroksismal taşikardi I47.0 Re-entran ventriküler aritmi I47.1 Supraventriküler taşikardi I47.2 Ventriküler taşikardi I47.9 Paroksismal taşikardi, tanımlanmamış I48 Atrial fibrilasyon ve flutter I49 Kardiyak aritmiler, diğer I49.0 Ventriküler fibrilasyon ve flutter I49.1 Atrial prematür depolarizasyon I49.2 Junctional prematür depolarizasyon I49.3 Ventriküler prematür depolarizasyon I49.4 Prematür depolarizasyon, diğer ve tanımlanmamış I49.5 Hasta sinüs sendromu I49.8 Kardiyak aritmiler diğer, tanımlanmış I49.9 Kardiyak aritmi, tanımlanmamış I50 Kalp yetmezliği I50.0 Konjestif kalp yetmezliği I50.1 Sol ventrikül yetmezliği I50.9 Kalp yetmezliği, tanımlanmamış I51 Kalp hastalıklarının komplikasyonları ve sınırları belirsiz tanımları I51.0 Kardiak septal defekt, kazanılmış I51.1 Korda tendinea rüptürü, başka yerde sınıflanmamış I51.2 Papiller kas rüptürü, başka yerde sınıflanmamış I51.3 İntrakardiyak trombozis, başka yerde sınıflanmamış I51.4 Miyokardit, tanımlanmamış I51.5 Miyokardiyal dejenerasyon I51.6 Kardiyovasküler hastalık, tanımlanmamış I51.7 Kardiyomegali I51.8 Kalp hastalıkları, diğer sınırları belirsiz I51.9 Kalp hastalığı, tanımlanmamış I52* Kalp diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I52.0* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda I52.1* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda  I52.8* Kalbin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I60 Subaraknoid hemoraji I60.0 Subaraknoid hemoraji, karotid sifon ve bifürkasyondan kaynaklanan I60.1 Subaraknoid hemoraji, orta serebral arterden kaynaklanan I60.2 Subaraknoid hemoraji, ön kominikan arterden kaynaklanan I60.3 Subaraknoid hemoraji, arka kominikan arterden kaynaklanan I60.4 Subaraknoid hemoraji, baziler arterden kaynaklanan I60.5 Subaraknoid hemoraji, vertebral arterden kaynaklanan I60.6 Subaraknoid hemoraji, diğer kafa içi arterlerden kaynaklanan I60.7 Subaraknoid hemorajiler, kafa içi arterlerden kaynaklanan, tanımlanmamış I60.8 Subaraknoid diğer hemorajiler I60.9 Subaraknoid hemoraji, tanımlanmamış I61 İntraserebral hemoraji I61.0 Hemisferde intraserebral hemoraji, subkortikal I61.1 Hemisferde intraserebral hemoraji, kortikal I61.2 Hemisferde intraserebral hemoraji, tanımlanmamış I61.3 İntraserebral hemoraji, beyin sapında I61.4 İntraserebral hemoraji, serebellumda I61.5 İntraserebral hemoraji, intraventriküler I61.6 İntraserebral hemoraji, birden fazla lokalizasyonlu I61.8 İntraserebral diğer hemorajiler I61.9 İntraserebral hemoraji, tanımlanmamış I62 Kafa içi travmatik olmayan diğer hemoraji I62.0 Subdural hemoraji (akut) (travmatik olmayan) I62.1 Ekstradural hemoraji travmatik olmayan I62.9 İntrakranial hemoraji (travmatik olmayan), tanımlanmamış I63 Serebral enfarktüs I63.0 Serebral enfarktüs, preserebral arter trombozuna bağlı I63.1 Serebral enfarktüs, preserebral arter embolizmine bağlı I63.2 Serebral enfarktüs, preserebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon veya stenozuna bağlı I63.3 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin trombozuna bağlı I63.4 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin embolizmine bağlı I63.5 Serebral enfarktüs, serebral arterlerin tanımlanmamış oklüzyon ve stenoza bağlı I63.6 Serebral enfarktüs, serebral venlerin piyojenik olmayan trombozuna bağlı I63.8 Serebral diğer enfarktüsler I63.9 Serebral enfarktüs, tanımlanmamış I64 İnme, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış I65 Preserebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle  I65.0 Vertebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.1 Baziler arterin oklüzyon ve stenozu I65.2 Karotid arterin oklüzyon ve stenozu I65.3 Birden fazla ve bilateral preserebral arterin oklüzyon ve stenozu I65.8 Preserebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu I65.9 Preserebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış I66 Serebral arterlerin oklüzyon ve stenozu, serebral enfarktüsle sonuçlanmayan I66.0 Medial serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.1 Anterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.2 Posterior serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.3 Serebellar arterlerin oklüzyon ve stenozu I66.4 Birden fazla ve bilateral serebral arterin oklüzyon ve stenozu I66.8 Serebral arterlerin oklüzyon ve diğer stenozu I66.9 Serebral arterin oklüzyon ve stenozu, tanımlanmamış I67 Serebrovasküler hastalıklar, diğer I67.0 Serebral arterlerin diseksiyonu, rüptüre olmamış I67.1 Serebral anevrizma, rüptüre olmamış I67.2 Serebral ateroskleroz I67.3 İlerleyici vasküler lökoensefalopati I67.4 Hipertansif ensefalopati I67.5 Moyamoya hastalığı I67.6 Kafa içi venöz sistemin piyojenik olmayan trombozu I67.7 Serebral arterit başka yerde sınıflanmamış I67.8 Serebrovasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış I67.9 Serebrovasküler hastalık, tanımlanmamış I68* Serebrovasküler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I68.0* Serebral amiloid anjiyopati (E85.- †) I68.1*  Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda  I68.2* Serebral arterit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I68.8* Serebrovasküler bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I69 Serebrovasküler hastalık sekeli I69.0 Subaraknoid hemoraji sekeli I69.1 İntraserebral hemoraji sekeli I69.2 Kafa içi hemoraji sekelleri diğer, travmatik olmayan I69.3 Serebral enfarktüs sekeli I69.4 İnme sekeli, hemoraji veya enfarktüs olarak tanımlanmamış I69.8 Serebrovasküler hastalıkların sekelleri diğer ve tanımlanmamış I70 Ateroskleroz I70.0 Aorta aterosklerozu I70.1 Renal arter aterosklerozu I70.2 Ekstremite arterlerinin aterosklerozu I70.8 Arterlerin diğer aterosklerozu I70.9 Yaygın ve tanımlanmamış ateroskleroz I71 Aort anevrizma ve diseksiyonu I71.0 Aorta diseksiyonu [herhangi bir kısmının] I71.1 Torasik aorta anevrizması, rüptüre I71.2 Torasik aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.3 Abdominal aorta anevrizması, rüptüre I71.4 Abdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.5 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptüre I71.6 Torakoabdominal aorta anevrizması, rüptür olmaksızın I71.8 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptüre I71.9 Aorta tanımlanmamış bölgesinin anevrizması, rüptür olmaksızın I72 Anevrizmalar, diğer I72.0 Karotid arter anevrizması I72.1 Üst ekstremite arter anevrizması I72.2 Renal arter anevrizması I72.3 İliak arter anevrizması I72.4 Alt ekstremite arter anevrizması I72.8 Arterlerin anevrizması diğer, tanımlanmış I72.9 Tanımlanmamış yerlerin anevrizması I73 Periferik vasküler hastalıklar diğer I73.0 Raynaud sendromu I73.1 Tromboanjitis obliterans [Buerger] I73.8 Periferik vasküler hastalıklar diğer, tanımlanmış I73.9 Periferik vasküler hastalık, tanımlanmamış I74 Arteriyel embolizm ve tromboz I74.0 Abdominal aorta embolizm ve trombozu I74.1 Aortanın diğer ve tanımlanmayan kısımlarının embolizm ve trombozu I74.2 Üst ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu I74.3 Alt ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu I74.4 Ekstremite arterlerinin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış I74.5 İliak arterin embolizm ve trombozu I74.8 Arterlerin embolizm ve diğer trombozu I74.9 Arterlerin embolizm ve trombozu, tanımlanmamış I77 Arterler ve arteriollerin diğer bozuklukları I77.0 Arteriovenöz fistül, kazanılmış I77.1 Arter striktürü I77.2 Arter rüptürü I77.3 Arteriyel fibromusküler displazi I77.4 Çöliak arter kompresyonu sendromu I77.5 Arter nekrozu I77.6 Arteritis, tanımlanmamış I77.8 Arterler ve arteriollerin diğer tanımlanmış bozuklukları I77.9 Arterler ve arteriollerin bozuklukları, tanımlanmamış I78 Kapiller damarların hastalıkları I78.0 Herediter hemorajik telenjiektazi I78.1 Nevüs, neoplastik olmayan I78.8 Kapiller damarların diğer hastalıkları I78.9 Kapiller damarların hastalığı, tanımlanmamış I79* Arter, arteriol ve kapiller damarların bozuklukları, başka yerde I79.0* Aort anevrizması, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.1* Aortit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.2* Periferal anjiopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I79.8* Arter, arteriol ve kapiller damarların diğer bozuklukları, başka yerde  I80 Flebit ve tromboflebit I80.0 Alt ekstremite yüzeyel damarlarının flebit ve tromboflebiti I80.1 Femoral ven flebit ve tromboflebiti I80.2 Alt ekstremite diğer derin damarlarının flebit ve tromboflebiti I80.3 Alt ekstemite flebit ve tromboflebiti, tanımlanmamış I80.8 Flebit ve tromboflebit, diğer yerlerin I80.9 Flebit ve tromboflebit, tanımlanmamış yerlerin I81 Portal ven trombozu I82 Venöz emboli ve tromboz diğer I82.0 Budd-Chiari sendromu I82.1 Tromboflebitis migrans I82.2 Vena kava embolisi ve trombozu I82.3 Renal venin embolisi ve trombozu I82.8 Emboli ve tromboz, diğer tanımlanmış venlerin I82.9 Emboli ve tromboz, tanımlanmamış venlerin I83 Alt ekstremitenin variköz venleri I83.0 Alt ekstremitenin variköz venleri, ülserli I83.1 Alt ekstremitenin variköz venleri, enflamasyonla birlikte I83.2 Ülser ve enflamasyonla birlikte alt ekstremitenin variköz venleri I83.9 Ülser veya enflamasyon olmadan alt ekstremitenin variköz venleri I84 Hemoroidler I84.0 İnternal tromboze hemoroidler I84.1 İnternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte I84.2 Komplikasyonsuz internal hemoroidler I84.3 Eksternal tromboze hemoroidler I84.4 Eksternal hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte I84.5 Eksternal hemoroidler, komplikasyonsuz I84.6 Rezidüel hemoroidal deri torbacıkları I84.7 Tromboze hemoroidler, tanımlanmamış I84.8 Hemoroidler, diğer komplikasyonlarla birlikte, tanımlanmamış I84.9 Hemoroidler, tanımlanmamış komplikasyonsuz I85 Özofagus varisleri I85.0 Özefagus varisleri, kanamalı I85.9 Özefagus varisleri, kanamasız I86 Variköz venler, diğer yerlerin I86.0 Sublingual varisler I86.1 Varikosel I86.2 Pelvik varisler I86.3 Vulval varisler I86.4 Gastrik varisler I86.8 Varikoz venleri, diğer tanımlanmış yerlerin I87 Venlerin diğer bozuklukları  I87.0 Postflebitik sendrom I87.1 Venlerin kompresyonu I87.2 Venöz yetersizlik (kronik) (periferik) I87.8 Venlerin diğer tanımlanmış bozuklukları I87.9 Ven bozuklukları, tanımlanmamış I88 Lenfadenit, nonspesifik I88.0 Mezenterik lenfadenit , nonspesifik I88.1 Kronik lenfadenit, mezenterik hariç I88.8 Lenfadenitler diğer, nonspesifik I88.9 Lenfadenit, nonspesifik, tanımlanmamış I89 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının bozuklukları, diğer enfektif olmayan I89.0 Lenfödem, başka yerde sınıflanmamış I89.1 Lenfanjit I89.8 Lenfatik damarları ve lenf nodlarının diğer tanımlanmış enfektif olmayan bozuklukları I89.9 Lenfatik damarlar ve lenf nodlarının enfektif olmayan bozuklukları, tanımlanmamış  I95 Hipotansiyon I95.0 İdiopatik hipotansiyon I95.1 Ortostatik hipotansiyon I95.2 Hipotansiyon, ilaçlara bağlı I95.8 Hipotansiyonlar, diğer I95.9 Hipotansiyon, tanımlanmamış I97 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış I97.0 Postkardiyotomi sendromu I97.1 Kardiak cerrahi sonrası diğer fonksiyonel bozukluklar I97.2 Postmastektomi lenfödem sendromu I97.8 Dolaşım sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış I97.9 Dolaşım sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış I98* Dolaşım sisteminin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda I98.0* Kardiyovasküler sifiliz I98.1* Kardiyovasküler bozukluklar,başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda I99 Dolaşım sisteminin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları

J0 ICD 10 Kodları

J00 Akut nazofarenjit [nezle] J01 Akut sinüzit J01.0 Akut maksiller sinüzit J01.1 Akut frontal sinüzit J01.2 Akut etmoidal sinüzit J01.3 Akut sfenoidal sinüzit J01.4 Akut pansinüzit J01.8 Akut sinüzitler, diğer J01.9 Akut sinüzit, tanımlanmamış J02 Akut farenjit J02.0 Streptokokkal farenjit J02.8 Akut farinjit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı J02.9 Akut farenjit, tanımlanmamış J03 Akut tonsillit J03.0 Streptokokkal tonsillit J03.8 Akut tonsillit, diğer tanımlanmış organizmalara bağlı J03.9 Akut tonsillit, tanımlanmamış J04 Akut larenjit ve trakeit J04.0 Akut larenjit J04.1 Akut trakeit J04.2 Akut laringotrakeit J05 Akut obstrüktif larenjit [croup] ve epiglottit J05.0 Akut obstrüktif larenjit [croup] J05.1 Akut epiglottit J06 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, birden fazla ve tanımlanmamış yerlerin J06.0 Akut laringofarenjit J06.8 Akut üst solunum yolu enfeksiyonları, diğer birden fazla yerlerin J06.9 Akut üst solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J10 İnfluenza, belirlenmiş influenza virüsüne bağlı J10.0 İnfluenza, pnömoni ile birlikte influenza virüsü belirlenmiş J10.1 İnfluenza, diğer solunum belirtiler ile, influenza virüsü belirlenmiş J10.8 İnluenza; diğer belirtiler, influenza virüsü belirlenmiş J11 İnfluenza, virüs belirlenmemiş J11.0 İnfluenza; pnömoni ile, virüs belirlenmemiş J11.1 İnfluenza; diğer solunum yolu bulguları ile, virüs belirlenmemiş J11.8 İnfluenza; diğer manifestasyonlarla, virüsü belirlenmemiş J12 Viral pnömoni, başka yerde sınıflanmamış J12.0 Adenoviral pnömoni J12.1 Solunum yolu sinsityal virüs pnömonisi J12.2 Parainfluenza virüs pnömonisi J12.8 Viral pnömoni, diğer J12.9 Viral pnömoni, tanımlanmamış J13 Pnömoni, Streptococcus pneumoniae’ye bağlı J14 Pnömoni, Haemophilus influenza’ya bağlı J15 Bakteriyel pnömoniler, başka yerde sınıflanmamış J15.0 Pnömoni, Klebsiella pneumoniae’ye bağlı J15.1 Pnömoni, Pseudomonas’a bağlı J15.2 Pnömoni, stafilokoklara bağlı J15.3 Pnömoni, streptokokkus grup B’ye bağlı J15.4 Pnömoni, diğer streptokoklara bağlı J15.5 Pnömoni, Escherichia coli’ye bağlı J15.6 Pnömoni, diğer aerobik gram-negatif bakterilere bağlı J15.7 Pnömoni, Mycoplasma pneumoniae’ye bağlı J15.8 Bakteriyel pnömoni, diğer J15.9 Bakteriyel pnömoni, tanımlanmamış J16 Pnömoni, diğer enfeksiyöz organizmalara bağlı, başka yerde sınıflanmamış J16.0 Klamidyal pnömoni J16.8 Pnömoni, diğer tanımlanmış enfeksiyöz organizmalara bağlı J17* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda J17.0* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda J17.1* Pnömoni, başka yerde sınıflanmış viral hastalıklarda J17.2* Pnömoni, mikozlarda J17.3* Pnömoni, parazitik hastalıklarda J17.8* Pnömoni, diğer başka yerde sınıflanmış hastalıklarda J18 Pnömoni, tanımlanmamış organizmalar J18.0 Bronkopnömoni, tanımlanmamış J18.1 Lober pnömoni, tanımlanmamış J18.2 Hipostatik pnömoni, tanımlanmamış J18.8 Pnömoni, diğer tanımlanmamış organizmalar J18.9 Pnömoni, tanımlanmamış J20 Akut bronşit J20.0 Akut bronşit, Mycoplasma pneumoniae’ya bağlı J20.1 Akut bronşit, Haemophilus influenzae’ya bağlı J20.2 Akut bronşit, streptokoklara bağlı J20.3 Akut bronşit, koksakievirüslara bağlı J20.4 Akut bronşit, parainfluenza virüsa bağlı J20.5 Akut bronşit, solunum sinsityal virüsa bağlı J20.6 Akut bronşit, rinovirüsa bağlı J20.7 Akut bronşit, ekovirüsa bağlı J20.8 Akut bronşit, tanımlanmamış organizmalara bağlı J20.9 Akut bronşit, tanımlanmamış J21 Akut bronşiolit J21.0 Akut bronşiolit, solunum sinsityel virüsüna bağlı J21.8 Akut bronşiolit, diğer tanımlanmış organizmalardan bağlı J21.9 Akut bronşiolit, tanımlanmamış J22 Akut alt solunum yolu enfeksiyonu, tanımlanmamış J30 Vazomotor ve allerjik rinit J30.0 Vazomotor rinit J30.1 Allerjik rinit, polene bağlı J30.2 Mevsimsel allerjik rinit, diğer J30.3 Allerjik rinit, diğer J30.4 Allerjik rinit, tanımlanmamış J31 Kronik rinit, nazofarenjit ve farenjit J31.0 Kronik rinit J31.1 Kronik nazofarenjit J31.2 Kronik farenjit J32 Kronik sinüzit J32.0 Kronik maksiller sinüzit J32.1 Kronik frontal sinüzit J32.2 Kronik etmoidal sinüzit J32.3 Kronik sfenoidal sinüzit J32.4 Kronik pansinüzit J32.8 Kronik sinüzit, diğer J32.9 Kronik sinüzit, tanımlanmamış  J33 Nazal polip J33.0 Burun boşluğunda polip J33.1 Polipoid sinüs dejenerasyonu J33.8 Sinüs polibi, diğer  J33.9 Nazal polip, tanımlanmamış J34 Burun ve nazal sinüslerin diğer bozuklukları J34.0 Burnun abse, furonkül ve karbonkülü J34.1 Nazal sinüs kist ve mukoseli J34.2 Nazal septum deviasyonu J34.3 Konka hipertrofisi J34.8 Burun ve nazal sinüslerin diğer tanımlanmış bozuklukları J35 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalıkları J35.0 Kronik tonsillit J35.1 Tonsil hipertrofisi J35.2 Adenoidlerin hipertrofisi J35.3 Tonsillerin hipertrofisi, adenoidlerin hipertrofisi ile birlikte J35.8 Tonsiller ve adenoidlerin diğer kronik hastalıkları J35.9 Tonsiller ve adenoidlerin kronik hastalığı, tanımlanmamış J36 Peritonsiller apse J37 Kronik larinjit ve laringotrakeit J37.0 Kronik larenjit J37.1 Kronik laringotrakeit J38 Vokal kordlar ve larinks hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış J38.0 Vokal kordlar ve larinks paralizisi J38.1 Vokal kord ve larinks polipi J38.2 Vokal kord nodülleri J38.3 Vokal kord hastalıkları, diğer J38.4 Larinks ödemi J38.5 Laringeal spazm J38.6 Larinks stenozu J38.7 Larinksin diğer hastalıkları J39 Üst solunum yolu diğer hastalıkları J39.0 Retrofaringeal ve parafaringeal apse J39.1 Farinksin apsesi, diğer J39.2 Farinksin hastalıkları, diğer J39.3 Üst solunum yolunun hipersensitivite reaksiyonu, tanımlanmamış yerde J39.8 Üst solunum yolunun diğer tanımlanmamış hastalıkları J39.9 Üst solunum yolunun hastalığı, tanımlanmamış J40 Bronşit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış J41 Kronik bronşit, basit ve mukopürülan J41.0 Basit kronik bronşit J41.1 Mukopürülan kronik bronşit J41.8 Karma basit ve mukopürülan kronik bronşit J42 Kronik bronşit, tanımlanmamış J43 Amfizem J43.0 MacLeod sendromu J43.1 Panlobüler amfizem J43.2 Sentrilobüler amfizem J43.8 Amfizem, diğer J43.9 Amfizem, tanımlanmamış J44 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer J44.0 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alt solunum yolu enfeksiyon ile J44.1 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akut alevlenmelerle, tanımlanmamış J44.8 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, diğer, tanımlanmamış J44.9 Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tanımlanmamış J45 Astım J45.0 Astım, allerjik J45.1 Astım, İntrensek (allerjik olmayan) J45.8 Astım, karma J45.9 Astım, tanımlanmamış J46 Status astmatikus J47 Bronşiektazi J60 Kömür işçisi pnömokonyozu J61 Pnömokonyoz, asbest ve diğer mineral liflerine bağlı J62 Pnömokonyoz, silisyum içeren tozlara bağlı J62.0 Pnömokonyoz, pudraya bağlı (Talkozis) J62.8 Pnömokonyoz, diğer silisyum içeren tozlara bağlı J63 Pnömokonyoz, diğer inorganik tozlara bağlı J63.0 Akciğerin Alüminozu  J63.1 Akciğerin Boksit fibrozu  J63.2 Akciğer Berilliyozu J63.3 Akciğerin Grafit fibrozu  J63.4 Akciğerin Siderozu J63.5 Akciğerin Stannozu J63.8 Pnömokonyoz, tanımlanmış diğer inorganik tozlara bağlı J64 Pnömokonyoz, tanımlanmış J65 Pnömokonyoz, tüberküloz ile birlikte J66 Havayolu hastalığı, tanımlanmış organik tozlara bağlı J66.0 Bissinoz J66.1 Flax-dresser hastalığı J66.2 Kannabinoz J66.8 Havayolu hastalığı, diğer tanımlanmış organik tozlara bağlı J67 Hipersensitivite pnömoniti, organik tozlara bağlı J67.0 Çiftçi akciğeri J67.1 Bagassozis J67.2 Kuşçu hastalığı J67.3 Suberoz J67.4 Bira işçisi akciğeri J67.5 Mantar-işçisi akciğeri J67.6 Akçaağaç-kabuk soyucusu akciğeri J67.7 Klima ve nemlendirici akciğeri J67.8 Hipersensitivite pnömoniti, diğer organik tozlara bağlı J67.9 Hipersensitivitik pnömonit, tanımlanmamış organik tozlara bağlı J68 Solunum hastalıkları, solunan kimyasal madde, gaz,duman  J68.0 Bronşit ve pnömonit; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı J68.1 Akut akciğer ödemi; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı J68.2 Üst solunum yolu enflamasyonu; kimyasal madde, gaz, duman ve J68.3 Akut ve subakut solunum yolu durumlar, diğer kimyasal madde, gaz, J68.4 Kronik solunum yolu durumları; kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı J68.8 Respiratuvar durumlar; diğer kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı J68.9 Respiratuvar durum; tanımlanmamış kimyasal madde, gaz, duman ve buharlara bağlı J69 Pnömonit katı ve sıvılara bağlı J69.0 Pnömonit, gıda ve kusmuğa bağlı J69.1 Pnömonit, yağ ve esanslara bağlı J69.8 Pnömonit, diğer katı ve sıvılara bağlı J70 Diğer etkenlere bağlı solunum durumları  J70.0 Akut pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı J70.1 Kronik ve diğer pulmoner belirtiler, radyasyona bağlı J70.2 İntersitisyel akciğer bozuklukları, akut ilaca bağlı J70.3 İntersitisyel akciğer bozuklukları, kronik ilaca bağlı J70.4 İntersitisyel akciğer bozukluğu, ilaca bağlı tanımlanmamış J70.8 Diğer tanımlanmış dış etkenlere bağlı solunum durumları  J70.9 Tanımlanmamış dış etkenlere bağlı solunum durumları J80 Yetişkin solunum distres sendromu (ARDS) J81 Akciğer ödemi J82 Pulmoner eozinofili, başka yerde sınıflanmamış J84 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer  J84.0 Alveolar ve paryetoalveolar durumlar J84.1 İntersitisyel akciğer hastalığı, diğer, fibrozisli J84.8 İntersitisyel akciğer hastalıkları, diğer, tanımlanmış J84.9 İntersitisyel pulmoner hastalık, tanımlanmamış J85 Akciğer ve mediasten apsesi J85.0 Akciğerin gangren ve nekrozu J85.1 Akciğer apsesi, pnömonili J85.2 Akciğer apsesi, pnömonisiz J85.3 Mediasten apsesi J86 Piyotoraks J86.0 Piyotoraks, fistüllü J86.9 Piyotoraks, fistülsüz J90 Plevra efüzyonu, başka yerde sınıflanmamış J91* Plevral efüzyon, başka yerde sınıflanmış durumlarda J92 Plevral plak J92.0 Plevral plak, asbestoz ile birlikte J92.9 Plevral plak, asbestoz olmadan J93 Pnömotoraks J93.0 Spontan pnömotoraks, basınçlı J93.1 Spontan pnömotoraks, diğer  J93.8 Pnömotoraks, diğer J93.9 Pnömotoraks, tanımlanmamış J94 Plevral diğer durumlar J94.0 Şilöz efüzyon J94.1 Fibrotoraks J94.2 Hemotoraks J94.8 Plevral durumlar diğer, tanımlanmış J94.9 Plevral durum, tanımlanmamış J95 Solunum sistemi girişimleri sonrası bozuklukları, başka yerde  sınıflanmamış J95.0 Trakeostominin fonksiyon bozukluğu J95.1 Akut pulmoner yetmezlik, göğüs cerrahisi sonrası J95.2 Akut pulmoner yetmezlik, torasik olmayan cerrahi sonrası J95.3 Kronik pulmoner yetmezlik, cerrahi sonrası J95.4 Mendelson sendromu J95.5 Subglottik stenoz, girişim sonrası J95.8 Girişim sonrası solunum bozuklukları, diğer J95.9 Girişim sonrası solunum bozukluğu, tanımlanmamış J96 Solunum yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış J96.0 Akut solunum yetmezliği J96.1 Kronik solunum yetmezliği J96.9 Solunum yetmezliği, tanımlanmamış J98 Diğer solunum bozuklukları J98.0 Bronş hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış J98.1 Pulmoner kollaps J98.2 İntersitisyel amfizem J98.3 Kompensatuvar amfizem J98.4 Akciğerin diğer hastalıkları J98.5 Mediasten hastalıkları, başka yerde sınıflanmamış J98.6 Diyafragma bozuklukları J98.8 Solunum bozuklukları diğer, tanımlanmış J98.9 Solunum bozuklukları, tanımlanmamış J99* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda J99.0* Romatoid akciğer hastalığı (M05.1†) J99.1* Solunum bozuklukları, diğer yaygın bağ dokusu bozukluklarında J99.8* Solunum bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda K00 Diş çıkması ve gelişimi bozuklukları

K0 ICD 10 Kodları

K00.0 Anodonti K00.1 Fazla sayıda dişler K00.2 Dişlerin büyüklük ve şekil anomalileri K00.3 Diş renklenmeleri K00.4 Diş oluşum bozuklukları K00.5 Dişlerin yapısında herediter bozukluklar, başka yerde sınıflanmamış K00.6 Diş çıkmasındaki bozukluklar K00.7 Teething sendromu K00.8 Diş gelişiminin diğer bozuklukları K00.9 Diş gelişim bozukluğu, tanımlanmamış K01 Gömülü ve sıkışık dişler K01.0 Gömülü diş K01.1 Sıkışık diş K02 Diş çürükleri K02.0 Mine çürüğü K02.1 Dentin çürüğü K02.2 Sement çürüğü K02.3 Durmuş dental çürükler K02.4 Odontoklazi K02.8 Diş çürükleri, diğer K02.9 Diş çürüğü, tanımlanmamış K03 Diş sert dokusunun diğer hastalıkları K03.0 Dişin atrizyonu K03.1 Diş abrazyonu K03.2 Diş erozyonu K03.3 Dişin patolojik rezorpsiyonu K03.4 Hipersementozis K03.5 Diş ankilozu K03.6 Dişte birikimler [accretions] K03.7 Dişin sert dokusunun diş çıktıktan sonrası renk değişikliği K03.8 Dişin sert dokusunun diğer tanımlanmış hastalıkları K03.9 Diş sert dokularının hastalığı, tanımlanmamış K04 Pulpa ve periapikal dokuların hastalığı K04.0 Pulpit K04.1 Pulpa nekrozu K04.2 Pulpa dejenerasyonu K04.3 Pulpada anormal sert doku oluşumu K04.4 Pulpal kaynaklı akut apikal periodontit K04.5 Kronik apikal periodontit K04.6 Periapikal apse, sinüs oluşumuyla birlikte K04.7 Periapikal apse, sinüs oluşumu olmadan K04.8 Radiküler kist K04.9 Pulpa ve periapikal dokuların diğer ve tanımlanmamış hastalıkları K05 Gingivit ve periodontal hastalıklar K05.0 Akut gingivit K05.1 Kronik gingivit K05.2 Akut periodontit K05.3 Kronik periodontit K05.4 Periodontoz K05.5 Periodontal hastalıklar, diğer K05.6 Periodontal hastalık, tanımlanmamış K06 Gingiva ve edentüloz alveoler kenar diğer bozuklukları K06.0 Gingival gerileme K06.1 Gingival büyüme K06.2 Gingival ve edentülöz alveolar ridge lezyonları, travma ile beraber K06.8 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge diğer tanımlanmış bozuklukları K06.9 Gingiva ve edentülöz alveoler ridge bozukluğu, tanımlanmamış K07 Dentofasyal anomaliler [malokluzyon dahil] K07.0 Çene büyüklüğünün ana anomalileri K07.1 Çene-kafa kaidesi anomalileri K07.2 Diş arkı anomalileri K07.3 Diş pozisyon anomalileri K07.4 Maloklüzyon, tanımlanmamış K07.5 Dentofasiyal fonksiyonal anomaliler K07.6 Temporomandibüler eklem bozuklukları K07.8 Dentofasiyal anomaliler, diğer K07.9 Dentofasiyal anomali, tanımlanmamış K08 Dişler ve destekleyici yapıların diğer hastalıkları K08.0 Dişlerin eksfoliasyonu; sistemik sebeplerden dolayı K08.1 Diş kaybı; kaza, çekim veya lokal periodontal hastalıktan dolayı K08.2 Edentülöz alveoler kenar atrofisi K08.3 Gömülü diş kökü K08.8 Dişler ve destekleyici yapıların diğer tanımlanmış bozuklukları K08.9 Dişler ve destekleyici yapıların bozukluğu, tanımlanmamış K09 Oral bölge kistleri, başka yerde sınıflanmamış K09.0 Gelişimsel odontojenik kistler K09.1 Oral bölge gelişimsel (nonodontojenik) kistleri K09.2 Çene kistleri, diğer K09.8 Oral bölge diğer kistleri, başka yerde sınıflanmamış K09.9 Oral bölge kisti, tanımlanmamış K10 Çenenin diğer hastalıkları K10.0 Çenenin gelişimsel bozuklukları K10.1 Dev hücreli granülom, merkezi K10.2 Çenenin enflamatuvar durumları K10.3 Çene alveoliti K10.8 Çenenin diğer tanımlanmış hastalıkları K10.9 Çene hastalığı, tanımlanmamış K11 Tükrük bezleri hastalıkları K11.0 Tükrük bezi atrofisi K11.1 Tükrük bezi hipertrofisi K11.2 Sialoadenit K11.3 Tükrük bezi apsesi K11.4 Tükrük bezi fistülü K11.5 Sialolitiazis K11.6 Tükrük bezi mukoseli K11.7 Tükrük salgısı bozuklukları K11.8 Tükrük bezleri diğer hastalıkları K11.9 Tükrük bezi hastalığı, tanımlanmamış K12 Stomatit ve ilgili lezyonlar K12.0 Tekrarlayan oral aftlar K12.1 Stomatit, diğer formları K12.2 Ağız selülit ve apsesi K13 Dudak ve oral mukozanın diğer hastalıkları K13.0 Dudak hastalıkları K13.1 Yanak ve dudak ısırma K13.2 Dili dahil ağız epitelinin lökoplaki ve diğer bozuklukları K13.3 Tüylü lökoplaki K13.4 Oral mukozanın granüloma ve granüloma-benzeri lezyonları K13.5 Oral submuköz fibrozis K13.6 Oral mukozanın irritatif hiperplazisi K13.7 Oral mukozanın diğer ve tanımlanmış lezyonları K14 Dil hastalıkları K14.0 Glossit K14.1 Jeografik dil K14.2 Median romboid glossit K14.3 Dil papillalarının hipertrofisi K14.4 Dil papillalarının atrofisi K14.5 Plikalı dil K14.6 Glossodini K14.8 Dilin diğer hastalıkları K14.9 Dil hastalığı, tanımlanmamış K20 Özofajit K21 Gastro-özofajial reflü hastalığı K21.0 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajit ile K21.9 Gastro-özofajial reflü hastalığı, özofajitsiz K22 Özofagusun diğer hastalıkları K22.0 Kardia akalazisi K22.1 Özofagus ülseri K22.2 Özofagus tıkanıklığı K22.3 Özofagus perforasyonu K22.4 Özofagus diskinezisi K22.5 Özofagus divertikülü, kazanılmış K22.6 Gastro-özofajial laserasyon-hemoraji sendromu K22.8 Özofagusun hastalıkları diğer, tanımlanmış K22.9 Özofagusun hastalığı, tanımlanmamış K23* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K23.0* Tüberküloz Özofajiti (A18.8†) K23.1* Megaözofagus, Chagas hastalığında (B57.3†) K23.8* Özofagus bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda K25 Mide ülseri K25.0 Akut Mide ülseri, hemoraji mevcut K25.1 Akut Mide ülseri, perforasyon mevcut K25.2 Akut Mide ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut K25.3 Akut Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K25.4 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji mevcut K25.5 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, perforasyon mevcut K25.6 Kronik veya tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut K25.7 Kronik Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K25.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Mide ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K26 Duodenum ülseri K26.0 Akut Doudenum ülseri, hemoraji mevcut K26.1 Akut Doudenum ülseri, perforasyon mevcut K26.2 Akut Doudenum ülseri, hemoraji ve perferasyon mevcut K26.3 Akut Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K26.4 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji mevcut K26.5 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, perforasyon mevcut K26.6 Kronik veya tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji ve perforasyon mevcut K26.7 Kronik Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K26.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Doudenum ülseri, hemoraji veya perforasyon yok K27 Peptik ülser, yeri tanımlanmamış K27.0 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut K27.1 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut K27.2 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve perferasyon mevcut K27.3 Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok K27.4 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji mevcut K27.5 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, perforasyon mevcut K27.6 Kronik veya tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji ve  K27.7 Kronik peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok K27.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya  K28 Gastrojejunal ülser K28.0 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut K28.1 Akut Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut K28.2 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perferasyon mevcut K28.3 Akut Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok K28.4 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji mevcut K28.5 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, perforasyon mevcut K28.6 Kronik veya tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji ve perforasyon mevcut K28.7 Kronik Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok K28.9 Akut veya kronik olarak tanımlanmamış Gastrojejunal ülser, hemoraji veya perforasyon yok K29 Gastrit ve duodenit K29.0 Akut hemorajik gastrit K29.1 Akut gastrit, diğer K29.2 Alkolik gastrit K29.3 Kronik yüzeyel gastrit K29.4 Kronik atrofik gastrit K29.5 Kronik gastrit, tanımlanmamış K29.6 Gastritler, diğer K29.7 Gastrit, tanımlanmamış K29.8 Duodenit K29.9 Gastroduodenit, tanımlanmamış K30 Dispepsi K31 Mide ve duodenum hastalıkları, diğer K31.0 Akut mide dilatasyonu K31.1 Yetişkin hipertrofik pilorik stenozu K31.2 Mide saat camı striktürü ve stenozu K31.3 Pilorospazm, başka yerde sınıflanmamış K31.4 Gastrik divertikül K31.5 Duodenum obstrüksiyonu K31.6 Mide ve duodenum fistülü K31.8 Mide ve duodenum diğer tanımlanmış hastalıkları K31.9 Mide ve duodenum hastalığı, tanımlanmamış K35 Akut apandisit  K35.0 Akut apandisit, yaygın peritonit ile K35.1 Akut apandisit, peritoneal apse ile K35.9 Akut apandisit, tanımlanmamış K36 Apandisit, diğer K37 Apandisit, tanımlanmamış K38 Appendiksin diğer hastalıkları K38.0 Appendiks hiperplazisi K38.1 Apandiküler konkresyonlar K38.2 Appendiks divertikülü K38.3 Appendiks fistülü K38.8 Appendiks diğer tanımlanmış hastalıkları K38.9 Appendiksin hastalığı, tanımlanmamış K40 İnguinal herni K40.0 Bilateral inguinal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz K40.1 Bilateral inguinal herni, gangrenli K40.2 Bilateral inguinal herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz K40.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz K40.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrenli K40.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış inguinal herni, gangrensiz veya obstrüksiyonsuz  K41 Femoral herni K41.0 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz K41.1 Bilateral femoral herni, gangrenli K41.2 Bilateral femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz K41.3 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonlu,gangrensiz K41.4 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, gangrenli K41.9 Tek taraflı veya tanımlanmamış femoral herni, obstrüksiyonsuz veya gangrensiz  K42 Umbilikal herni K42.0 Umbilikal herni; obstrüksiyonlu, gangrensiz K42.1 Umbilikal herni, gangrenli K42.9 Umbilikal herni, obstrüksiyonsuz, gangrenli K43 Ventral herni K43.0 Ventral herni, obstrüksiyonlu, gangrensiz K43.1 Ventral herni, gangrenli K43.9 Ventral herni, obstrüksiyon ve gangrensiz K44 Diyafragma hernisi K44.0 Diyafragma hernisi, obstrüksiyonlu, gangrensiz K44.1 Diyafragma hernisi, gangrenli K44.9 Diyafragma hernisi, gangren ve obstrüksiyonsuz K45 Abdominal diğer herniler K45.0 Abdominal herniler diğer, tanımlanmış obstrüksiyonlu, gangrensiz K45.1 Abdominal herni diğer, tanımlanmış gangrenli K45.8 Abdominal herni diğer, tanımlanmış obstrüksiyon ve gangrensiz K46 Abdominal herniler, tanımlanmamış K46.0 Abdominal herni, tanımlanmamış obstrüksiyonlu, gangrensiz K46.1 Abdominal herni, tanımlanmamış gangrenli K46.9 Abdominal herni, obstrüksiyon ve gangrensiz tanımlanmamış K50 Crohn hastalığı [regional enterit] K50.0 Crohn hastalığı, ince barsak K50.1 Crohn hastalığı, kalın barsak K50.8 Crohn hastalığı, diğer K50.9 Crohn hastalığı, tanımlanmamış K51 Ülseratif kolit K51.0 Ülseratif (kronik) enterokolit K51.1 Ülseratif (kronik) ileokolit K51.2 Ülseratif (kronik) proktit K51.3 Ülseratif (kronik) rektosigmoidit K51.4 Kolon psödopolipozisi K51.5 Mukozal proktokolit K51.8 Ülseratif kolit, diğer K51.9 Ülseratif kolit, tanımlanmamış K52 Enfektif olmayan diğer gastroenterit ve kolit K52.0 Gastroenterit ve kolit, radyasyona bağlı K52.1 Toksik gastroenterit ve kolit K52.2 Allerjik ve dietetik gastroenterit ve kolit K52.8 Gastroenterit ve kolit diğer, tanımlanmış enfektif olmayan K52.9 Gastroenterit ve kolit, enfektif olmayan, tanımlanmamış K55 Barsağın vasküler bozuklukları K55.0 Barsağın akut vasküler bozuklukları K55.1 Barsağın kronik vasküler bozuklukları K55.2 Kolon anjiodisplazisi K55.8 Barsağın vasküler bozuklukları, diğer K55.9 Barsağın vasküler bozukluğu, tanımlanmamış K56 Paralitik ileus ve barsak obstrüksiyon, hernisiz K56.0 Paralitik ileus K56.1 İntususepsiyon K56.2 Volvulus K56.3 Safra taşı ileusu K56.4 Barsak tıkanıklıkları diğer K56.5 Barsak adezyonları [bantlar], obstrüksiyonlu K56.6 Barsak obstrüksiyonu, diğer ve tanımlanmamış K56.7 İleus, tanımlanmamış K57 Barsağın divertiküler hastalığı K57.0 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut K57.1 İnce barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan K57.2 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut K57.3 Kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse olmadan K57.4 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon ve apse mevcut  K57.5 İnce barsak ve kalın barsak divertiküler hastalığı, perforasyon veya apse K57.8 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon ve apse mevcut  K57.9 Barsak divertiküler hastalığı, tanımlanmamış kısım, perforasyon veya apse olmadan K58 İrritabl barsak sendromu K58.0 İrritabl barsak sendromu, diareli K58.9 İrritabl barsak sendromu, diaresiz K59 Fonksiyonel barsak bozuklukları, diğer K59.0 Kabızlık K59.1 Fonksiyonel diare K59.2 Nörojenik barsak, başka yerde sınıflanmamış K59.3 Megakolon, başka yerde sınıflanmamış K59.4 Anal spazm K59.8 Fonksiyonel barsak bozuklukları diğer, tanımlanmış K59.9 Fonksiyonel barsak bozuklukları, tanımlanmamış K60 Anüs ve rektal bölge fissür ve fistülü K60.0 Anal fissür, akut K60.1 Anal fissür, kronik K60.2 Anal fissür tanımlanmamış K60.3 Anal fistül K60.4 Rektal fistül K60.5 Anorektal fistül K61 Anal ve rektal bölge apseleri K61.0 Anal apse K61.1 Rektal apse K61.2 Anorektal apse K61.3 İskiorektal apse K61.4 İntrasfinkterik apse K62 Anüs ve rektumun diğer hastalıkları K62.0 Anal polip K62.1 Rektal polip K62.2 Anal prolapsus K62.3 Rektal prolapsus K62.4 Anüs ve rektum stenozu K62.5 Anüs ve rektum hemorajisi K62.6 Anüs ve rektum ülseri K62.7 Radyasyon proktiti K62.8 Anüs ve rektumun diğer tanımlanmış hastalıkları K62.9 Anüs ve rektum hastalığı, tanımlanmamış K63 Barsağın diğer hastalıkları K63.0 Barsak apsesi K63.1 Barsak perforasyonu (travmatik olmayan) K63.2 Barsak fistülü K63.3 Barsak ülseri K63.4 Enteroptoz K63.5 Kolon polibi K63.8 Barsağın diğer tanımlanmış hastalıkları K63.9 Barsak hastalığı, tanımlanmamış K65 Peritonit K65.0 Akut peritonit K65.8 Peritonitler, diğer K65.9 Peritonit, tanımlanmamış K66 Periton diğer bozuklukları K66.0 Peritoneal adezyonlar K66.1 Hemoperiton K66.8 Peritonun diğer tanımlanmış bozuklukları K66.9 Periton bozuklukları, tanımlanmamış K67* Peritonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıkları K67.0* Klamidya peritoniti (A74.8†) K67.1* Gonokokkal peritonit (A54.8†) K67.2*  Sifilitik peritonit (A52.7†) K67.3* Tüberküloz peritoniti (A18.3†) K67.8* Peritonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K70 Alkolik karaciğer hastalığı K70.0 Alkolik yağlı karaciğer K70.1 Alkolik hepatit K70.2 Karaciğerin alkolik fibrozis ve sklerozisi K70.3 Karaciğer alkolik sirozu K70.4 Alkolik karaciğer yetmezliği K70.9 Alkolik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış K71 Toksik karaciğer hastalığı K71.0 Toksik karaciğer hastalığı, kolestaz ile K71.1 Toksik karaciğer hastalığı, hepatik nekroz ile K71.2 Toksik karaciğer hastalığı, akut hepatit ile K71.3 Toksik karaciğer hastalığı, kronik persistan hepatit ile K71.4 Toksik karaciğer hastalığı, kronik lobuler hepatit ile K71.5 Toksik karaciğer hastalığı, kronik aktif hepatit ile K71.6 Toksik karaciğer hastalığı, hepatit ile, başka yerde sınıflanmamış K71.7 Toksik karaciğer hastalığı, karaciğer fibroz ve sirozu ile K71.8 Toksik karaciğer hastalığı, diğer karaciğer bozuklukları ile K71.9 Toksik karaciğer hastalığı, tanımlanmamış K72 Karaciğer yetmezliği, başka yerde sınıflanmamış K72.0 Akut ve subakut karaciğer yetmezliği  K72.1 Karaciğer yetmezliği, kronik K72.9 Karaciğer yetmezliği, tanımlanmamış K73 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış K73.0 Kronik persistan hepatit, başka yerde sınıflanmamış K73.1 Kronik lobüler hepatit, başka yerde sınıflanmamış K73.2 Kronik aktif hepatit, başka yerde sınıflanmamış K73.8 Kronik hepatit, başka yerde sınıflanmamış diğer K73.9 Kronik hepatit, tanımlanmamış K74 Karaciğer fibroz ve sirozu K74.0 Hepatik fibroz K74.1 Hepatik skleroz K74.2 Hepatik fibroz, hepatik skleroz ile K74.3 Primer biliyer siroz K74.4 Sekonder biliyer siroz K74.5 Biliyer siroz, tanımlanmamış K74.6 Karaciğerin diğer ve tanımlanmamış sirozu K75 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları, diğer K75.0 Karaciğer apsesi K75.1 Portal ven flebiti K75.2 Reaktif hepatit, spesifik olmayan K75.3 Granülomatöz hepatit, başka yerde sınıflanmamış K75.8 Enflamatuvar karaciğer hastalıkları diğer, tanımlanmış K75.9 Enflamatuvar karaciğer hastalığı, tanımlanmamış K76 Karaciğerin diğer hastalıkları K76.0 Yağlı karaciğer, başka yerde sınıflanmamış K76.1 Karaciğerin kronik pasif konjesyonu K76.2 Karaciğerin merkezi hemorajik nekrozu K76.3 Karaciğer enfarktüsü K76.4 Peliozis hepatis K76.5 Hepatik veno-okluzif hastalık K76.6 Portal hipertansiyon K76.7 Hepatorenal sendrom K76.8 Karaciğerin diğer tanımlanmış hastalıkları K76.9 Karaciğer hastalığı, tanımlanmamış K77* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K77.0* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve parazitik hastalıklarda K77.8* Karaciğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K80 Safra taşı K80.0 Safra kesesi taşı, akut kolesistit ile K80.1 Safra kesesi taşı, diğer kolesistit ile K80.2 Safra kesesi taşı, kolesistit olmadan K80.3 Safra yolu taşı, kolanjit ile K80.4 Safra yolu taşı, kolesistit ile K80.5 Safra yolu taşı, kolanjit veya kolesistit olmadan K80.8 Kolelitiazis, diğer K81 Kolesistit K81.0 Akut kolesistit K81.1 Kronik kolesistit K81.8 Kolesistitler, diğer K81.9 Kolesistit, tanımlanmamış K82 Safra kesesinin diğer hastalıkları K82.0 Safra kesesi obstrüksiyonu K82.1 Safra kesesi hidropsu K82.2 Safra kesesi perforasyonu K82.3 Safra kesesi fistülü K82.4 Safra kesesi kolesterolozisi K82.8 Safra kesesinin diğer tanımlanmış hastalıkları K82.9 Safra kesesi hastalığı, tanımlanmamış K83 Safra yolunun diğer hastalıkları K83.0 Kolanjit K83.1 Safra yolu obstrüksiyonu K83.2 Safra yolu perforasyonu K83.3 Safra yolu fistülü K83.4 Oddi sfinkter spazmı K83.5 Bilier kist K83.8 Safra yollarının diğer tanımlanmış hastalıkları K83.9 Safra yolu hastalığı, tanımlanmamış K85 Akut pankreatit K86 Pankreasın diğer hastalıkları K86.0 Kronik pankreatit, alkole bağlı K86.1 Kronik pankreatitler, diğer K86.2 Pankreas kisti K86.3 Pankreas psödokisti K86.8 Pankreasın diğer tanımlanmamış hastalıkları K86.9 Pankreas hastalığı, tanımlanmamış K87* Safra kesesi, safra yolu ve pankreas bozuklukları, başka K87.0* Safra kesesi ve safra yolu bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K87.1* Pankreas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K90 Barsak malabsorpsiyonu K90.0 Çöliak hastalığı K90.1 Tropikal sprue K90.2 Kör halka sendromu, başka yerde sınıflanmamış K90.3 Pankreatik steatore K90.4 Malabsorpsiyon, intoleransa bağlı, başka yerde sınıflanmamış K90.8 Barsak malabsorbsiyonları, diğer K90.9 Barsak malabsorpsiyon, tanımlanmamış K91 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış K91.0 Kusma, gastrointestinal cerrahi sonrası K91.1 Gastrik cerrahi sonrası sendromları K91.2 Malabsorbsiyon cerrahi sonrası, başka yerde sınıflanmamış K91.3 Girişim sonrası barsak obstrüksiyonu K91.4 Kolostomi ve enterostomi malfonksiyonu K91.5 Postkolesistektemi sendromu K91.8 Sindirim sisteminin diğer girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış K91.9 Sindirim sisteminin girişim sonrası bozuklukları, tanımlanmamış K92 Sindirim sisteminin diğer hastalıkları K92.0 Hematemez K92.1 Melana K92.2 Gastrointestinal hemoraji, tanımlanmamış K92.8 Sindirim sisteminin diğer tanımlanmış hastalıkları K92.9 Sindirim sistemi hastalığı, tanımlanmamış K93* Sindirim organlarının diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda K93.0* Barsaklar, periton ve mezenterik bezlerin tüberküloz bozuklukları (A18.3†) K93.1* Megakolon, Chagas hastalığında (B57.3†) K93.8* Sindirim organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış 

L0 ICD 10 Kodları

L00 Stafilokokkal haşlanmış deri sendromu L01 İmpetigo L01.0 İmpetigo [herhangi bir organizma] [herhangi bir kısım] L01.1 İmpetiginizasyon, diğer dermatozların L02 Deri apse, furonkül ve karbonkülü L02.0 Yüz derisinde apse, furonkül ve karbonkül L02.1 Boyun derisinde apse, furonkül ve karbonkül L02.2 Gövde derisinde apse, furonkül ve karbonkül L02.3 Kalça derisinde apse, furonkül ve karbonkül L02.4 Ekstremite derisinde kütanöz apse, furonkül ve karbonkül L02.8 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, diğer bölgelerin L02.9 Deri apse, furonkül ve karbonkülü, tanımlanmamış L03 Selülit L03.0 Parmak ve başparmak selüliti L03.1 Ekstremitelerin diğer kısımlarının selüliti L03.2 Yüz selüliti L03.3 Gövde selüliti L03.8 Selülit, diğer yerlerin L03.9 Selülit, tanımlanmamış L04 Akut lenfadenit L04.0 Akut lenfadeniti, yüz baş ve boyun L04.1 Akut lenfadeniti, gövde L04.2 Akut lenfadeniti, üst ekstremite L04.3 Akut lenfadeniti, alt ekstremite L04.8 Akut lenfadeniti, diğer yerlerin L04.9 Akut lenfadenit, tanımlanmamış L05 Pilonidal kist L05.0 Pilonidal kist, apseli L05.9 Pilonidal kist, apsesiz L08 Derinin ve derialtı dokunun diğer lokal enfeksiyonları L08.0 Piyoderma L08.1 Eritrasma L08.8 Deri ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış lokal enfeksiyonları L08.9 Deri ve subkütan dokunun lokal enfeksiyonları, tanımlanmamış L10 Pemfigus L10.0 Pemfigus vulgaris L10.1 Pemfigus vegetans L10.2 Pemfigus foliaseus L10.3 Brezilya pemfigusu [fogo selvagem] L10.4 Pemfigus eritematöz L10.5 İlaca bağlı pemfigus L10.8 Pemfigus, diğer L10.9 Pemfigus, tanımlanmamış L11 Akantolitik diğer bozukluklar L11.0 Kazanılmış keratoz folikülariz L11.1 Geçici akantolitik dermatoz [Grover] L11.8 Akantolitik bozukluklar, diğer tanımlanmamış L11.9 Akantolitik bozukluklar, tanımlanmamış L12 Pemfigoid L12.0 Büllöz pemfigoid L12.1 Sikatrisyel pemfigoid L12.2 Çocukluk çağının kronik büllöz hastalığı L12.3 Kazanılmış epidermoliz bülloza L12.8 Pemfigoid diğer L12.9 Pemfigoid, tanımlanmamış L13 Büllöz diğer bozukluklar L13.0 Dermatitis herpetiformis L13.1 Subkorneal püstüler dermatit L13.8 Büllöz bozukluklar, diğer tanımlanmamış L13.9 Büllöz bozukluklar, tanımlanmamış L14* Büllöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L20 Atopik dermatit L20.0 Besnier prurigo L20.8 Atopik diğer dermatit L20.9 Atopik dermatit, tanımlanmamış L21 Seboreik dermatit L21.0 Sebore kapit L21.1 Seboreik infantil dermatit L21.8 Seboreik dermatit diğer L21.9 Seboreik dermatit, tanımlanmamış L22 Bebek bezi [napkin] dermatit L23 Allerjik kontakt dermatit L23.0 Allerjik kontakt dermatit, metallere bağlı L23.1 Allerjik kontakt dermatit, adeziflere bağlı L23.2 Allerjik kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı L23.3 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı L23.4 Allerjik kontakt dermatit, boyalara bağlı L23.5 Allerjik kontakt dermatit, kimyasal ürünlere bağlı L23.6 Allerjik kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı L23.7 Allerjik kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç L23.8 Allerjik kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı L23.9 Allerjik kontakt dermatit, tanımlanmamış nedenler L24 İrritan kontakt dermatit L24.0 İrritan kontakt dermatit, deterjanlara bağlı L24.1 İrritan kontakt dermatit, yemek ve makine yağlarına bağlı L24.2 İrritan kontakt dermatit, çözücülere bağlı L24.3 İrritan kontakt dermatit, kozmotiklere bağlı L24.4 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden ilaçlara bağlı L24.5 İrritan kontakt dermatit, diğer kimyasal ürünlere bağlı L24.6 İrritan kontakt dermatit, deriye temas eden gıdalara bağlı L24.7 İrritan kontakt dermatit, bitkilere bağlı, gıdalar hariç L24.8 İrritan kontakt dermatit, diğer ajanlara bağlı L24.9 İrritan kontakt dermatit, tanımlanmamış neden L25 Kontakt dermatit, tanımlanmamış L25.0 Kontakt dermatit, tanımlanmamış kozmetiklere bağlı L25.1 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden ilaçlara bağlı L25.2 Kontakt dermatit, tanımlanmamış boyalara bağlı L25.3 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer kimyasal ürünlere bağlı L25.4 Kontakt dermatit, tanımlanmamış deriye temas eden gıdalara bağlı L25.5 Kontakt dermatit, tanımlanmamış bitkilere bağlı, gıda hariç L25.8 Kontakt dermatit, tanımlanmamış diğer ajanlara bağlı L25.9 Kontakt dermatit, tanımlanmamış, tanımlanmamış neden L26 Eksfoliyatif dermatit L27 Dermatit, oral yada parenteral yolla alınan maddelere bağlı L27.0 Yaygın deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı L27.1 Lokalize deri döküntüsü, ilaç ve tıbbi maddelere bağlı L27.2 Dermatit, yenilen gıdalara bağlı L27.8 Dermatit, içeri alınan diğer maddelere bağlı L27.9 Dermatit, tanımlanmamış içeri alınan maddelere bağlı L28 Lichen simpleks chronicus ve prurigo L28.0 Lichen simpleks chronicus L28.1 Prurigo nodularis L28.2 Prurigo,diğer L29 Pruritus (Kaşıntı) L29.0 Pruritus ani L29.1 Pruritus scroti L29.2 Pruritus vulva L29.3 Anogenital pruritus, tanımlanmamış L29.8 Pruritus diğer L29.9 Pruritus, tanımlanmamış L30 Dermatit, diğer L30.0 Nummuler dermatit L30.1 Dishidroz [pomfoliks] L30.2 Kütenöz otosensitizasyon L30.3 Enfektif dermatit L30.4 Eritema intertrigo L30.5 Pityriasis alba L30.8 Dermatit diğer, tanımlanmış L30.9 Dermatit, tanımlanmamış L40 Psoriazis L40.0 Psoriazis vulgaris L40.1 Yaygın püstüler psoriazis L40.2 Akrodermatit kontinua L40.3 Püstülosis palmaris et plantaris L40.4 Guttate psoriazis L40.5† Atropatik psoriazis (M07.0-M07.3*, M09.0*) L40.8 Psoriazis diğer L40.9 Psoriazis, tanımlanmamış L41 Parapsoriazis L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta L41.1 Pityriasis lichenoides chronica L41.2 Lenfomatoid papüloz L41.3 Küçük plak parapsoriazis L41.4 Büyük plak parapsoriazis L41.5 Retiform parapsoriazis L41.8 Parapsoriazis, diğer L41.9 Parapsoriazis, tanımlanmamış L42 Pityriasis rosea L43 Liken planus L43.0 Hipertrofik liken planus L43.1 Büllöz liken planus L43.2 Likenoid ilaç reaksiyonu L43.3 Subakut (aktif) liken planus L43.8 Liken planus diğer L43.9 Liken planus, tanımlanmamış L44 Papüloskuamöz hastalıklar, diğer L44.0 Pityriasis rubra pilaris L44.1 Liken nitidus L44.2 Liken striatus L44.3 Liken ruber moniliformis L44.4 İnfantil papüler akrodermatit [Giannotti-Crosti] L44.8 Papüloskuamöz bozukluklar diğer, tanımlanmış L44.9 Papüloskuamöz bozuklukları, tanımlanmamış L45* Papüloskuamöz bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L50 Ürtiker L50.0 Allerjik ürtiker L50.1 İdiopatik ürtiker L50.2 Soğuk ve sıcak ürtikeri L50.3 Dermatografik ürtiker L50.4 Vibratuvar ürtiker L50.5 Kolinerjik ürtiker L50.6 Kontakt ürtiker L50.8 Ürtiker, diğer L50.9 Ürtiker, tanımlanmamış L51 Eritema multiforme L51.0 Nonbüllöz eritema multiforme L51.1 Büllöz eritema multiforme L51.2 Toksik epidermal nekroliz [Lyell] L51.8 Eritema multiforme diğer L51.9 Eritema multiforme, tanımlanmamış L52 Eritema nodosum L53 Eritematöz diğer durumlar L53.0 Toksik eritem L53.1 Eritema annulare sentrifugum L53.2 Eritema marjinatum L53.3 Kronik figurate eritem, diğer L53.8 Eritematöz durumlar diğer tanımlanmış L53.9 Eritematöz durum, tanımlanmamış L54* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L54.0* Eritema marjinatum, akut romatizmal ateşte (I00†) L54.8* Eritem, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L55 Güneş yanığı L55.0 Güneş yanığı, birinci derece L55.1 Güneş yanığı, ikinci derece L55.2 Güneş yanığı, üçüncü derece L55.8 Güneş yanığı diğer L55.9 Güneş yanığı, tanımlanmamış L56 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, diğer L56.0 İlaca fototoksik yanıt L56.1 İlaca fotoallerjik yanıt L56.2 Fotokontakt dermatit [berloque dermatit] L56.3 Solar ürtiker L56.4 Polimorföz ışık eripsiyonu L56.8 Akut deri değişiklikleri diğer tanımlanmış ultraviyole radyasyonuna bağlı L56.9 Akut deri değişiklikleri, ultraviyole radyasyonuna bağlı, tanımlanmamış L57 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı L57.0 Aktinik keratoz L57.1 Aktinik retiküloid L57.2 Kütis ramboidalis nuşe L57.3 Civatte poikiloderması L57.4 Kütis laksa senilis L57.5 Aktinik granülom L57.8 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya bağlı diğer L57.9 Deri değişiklikleri, iyonizan olmayan radyasyona kronik mazur kalmaya   L58 Radyodermatit L58.0 Akut radyodermatit L58.1 Kronik radyodermatit L58.9 Radyodermatit, tanımlanmamış L59 Deri ve derialtı dokunun radyasyon ile ilişkili diğer bozuklukları L59.0 Eritema ab igne [dermatit ab igne] L59.8 Deri ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, radyasyon ile ilişkili L59.9 Deri ve derialtı dokunun bozuklukları, radyasyon ile ilişkili, tanımlanmamış L60 Tırnak bozuklukları L60.0 Ete doğru büyüyen tırnak L60.1 Onikoliz L60.2 Onikogrifoz L60.3 Tırnak distrofisi L60.4 Beau çizgileri L60.5 Sarı tırnak sendromu L60.8 Tırnak bozuklukları diğer L60.9 Tırnak bozukluğu, tanımlanmamış L62* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L62.0* Yumru tırnak pakidermoperiostozu (M89.4†) L62.8* Tırnak bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L63 Alopesi areata L63.0 Alopesia (kapitis) totalis L63.1 Alopesia üniversalis L63.2 Ofiazis L63.8 Alopesia areata, diğer L63.9 Alopesia areata, tanımlanmamış L64 Androjenik alopesi L64.0 Androjenik alopesi, ilaca bağlı L64.8 Androjenik alopesi, diğer L64.9 Androjenik alopesi, tanımlanmamış L65 Skar yapmayan saç kaybı, diğer L65.0 Telogen effluvium L65.1 Anagen effluvium L65.2 Alopesia müsinoza L65.8 Skar yapmayan saç kaybı, diğer tanımlanmamış L65.9 Skar yapmayan saç kaybı, tanımlanmamış L66 Sikatrisyel alopesi [skar yapan saç kaybı] L66.0 Psödopelade L66.1 Liken planopilaris L66.2 Follukülitis dekalvans L66.3 Perifollikülitis kapitis absendans L66.4 Follikülitis uleritemoza retikulata L66.8 Skatrisyel alopesi, diğer L66.9 Skatrisyel alopesi, tanımlanmamış L67 Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri L67.0 Trikorreksiz nodoza L67.1 Saç renginde değişmeler L67.8 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, diğer L67.9 Saç renk ve saç gövde anormallikleri, tanımlanmamış L68 Hipertrikoz L68.0 Hirsutizm L68.1 Hipertrikoz lanuginoza, kazanılmış L68.2 Lokalize hipertrikoz L68.3 Politrişia L68.8 Hipertrikoz, diğer L68.9 Hipertrikoz, tanımlanmamış  L70 Akne L70.0 Akne vulgaris L70.1 Akne kongulobata L70.2 Akne varioliformis L70.3 Akne tropika L70.4 İnfantil akne L70.5 Akne ekscoriee des jeunes filles L70.8 Akne, diğer L70.9 Akne, tanımlanmamış L71 Rosacea L71.0 Perioral dermatit L71.1 Rinofima L71.8 Rosacea, diğer L71.9 Rosacea, tanımlanmamış L72 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri L72.0 Epidermal kist L72.1 Trişilemmal kist L72.2 Steatokistoma multipleks L72.8 Derinin ve derialtı dokunun folliküler kistleri, diğer L72.9 Derinin ve derialtı dokunun kisti, tanımlanmamış L73 Folliküler diğer bozukluklar L73.0 Akne keloid L73.1 Psödofollikülitis barbe L73.2 Hidradenitis supurativa L73.8 Folliküler bozukluklar, diğer tanımlanmamış L73.9 Folliküler bozukluk, tanımlanmamış L74 Ekrin ter bozuklukları L74.0 Miliaria rubra L74.1 Miliaria kristalina L74.2 Miliaria profunda L74.3 Miliaria, tanımlanmamış L74.4 Anhidroz L74.8 Ekrin ter bozuklukları, diğer L74.9 Ekrin ter bozukluğu, tanımlanmamış L75 Apokrin ter bozuklukları L75.0 Bromhidroz L75.1 Kromhidroz L75.2 Apokrin miliaria L75.8 Apokrin ter bozuklukları, diğer L75.9 Apokrin ter bozukluğu, tanımlanmamış L80 Vitiligo L81 Pigmentasyon diğer bozuklukları L81.0 Postenflamatuvar hiperpigmentasyon L81.1 Kloasma L81.2 Çiller L81.3 Sütlü kahve lekeleri L81.4 Melanin hiperpigmentasyonu, diğer L81.5 Lökoderma, başka yerde sınıflanmamış L81.6 Azalmış melanin formasyonunun diğer bozuklukları L81.7 Pigmente purpurik dermatoz L81.8 Pigmentasyonun bozuklukları, diğer tanımlanmış L81.9 Pigmentasyonun diğer bozukluğu, tanımlanmamış L82 Seboreik keratoz L83 Akantoz nigrikans L84 Boynuzlaşma ve nasırlaşmalar L85 Epidermal kalınlaşmalar, diğer L85.0 Kazanılmış iktiyoz L85.1 Kazanılmış keratoz [keratoderma] palmaris et plantaris L85.2 Keratoz punktata (palmaris et plantaris) L85.3 Kserosis kütis L85.8 Epidermal kalınlaşmalar, diğer tanımlanmış L85.9 Epidermal kalınlaşma, tanımlanmamış L86* Keratoderma, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda L87 Transepidermal eliminasyon bozuklukları L87.0 Keratoz folikülaris et parafolikülaris in kütem penetrans [Kyrle] L87.1 Reaktif perforan kollajenöz L87.2 Elastoz perforans serpijinoza L87.8 Transepidermal eliminasyon bozuklukları, diğer L87.9 Transdermal eliminasyon bozukluğu, tanımlanmamış L88 Pyoderma gangrenosum L89 Dekubitus ülseri L90 Derinin atrofik bozuklukları L90.0 Liken sklerozus et atrofikus L90.1 Schweninger-Buzzi anetoderması L90.2 Jadassohn-Pellizzari anetoderması L90.3 Pasini ve Pierini anetoderması L90.4 Akrodermatit kronika atrofikans L90.5 Derinin skar durumları ve fibrozisi L90.6 Atrofik striae L90.8 Derinin atrofik bozuklukları, diğer L90.9 Derinin atrofik bozukluğu, tanımlanmamış L91 Derinin hipertrofik bozuklukları L91.0 Keloid skar L91.8 Derinin hipertrofik bozuklukları, diğer L91.9 Derinin hipertrofik bozukluğu, tanımlanmamış L92 Deri ve subkutanöz dokunun granülomatöz bozuklukları L92.0 Granüloma anulare L92.1 Nekrobiyoz lipoidika, başka yerde sınıflanmamış L92.2 Granüloma fasiale [derinin eozinofilik granülomu] L92.3 Derinin ve subkütan dokunun yabancı cisim granülomu L92.8 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozuklukları, diğer L92.9 Derinin ve subkütan dokunun granülomatöz bozukluğu, tanımlanmamış L93 Lupus eritematoz L93.0 Diskoid lupus eritematoz L93.1 Subakut kutanöz lupus eritematoz L93.2 Lokal lupus eritematoz, diğer L94 Lokalize diğer bağ doku bozuklukları L94.0 Lokalize skleroderma [morphea] L94.1 Linear skleroderma L94.2 Kalsinozis kütis L94.3 Sklerodaktili L94.4 Gottron papülleri L94.5 Poikiloderma vaskülare atrofikans L94.6 Ainhum L94.8 Bağ dokusu bozuklukları, diğer tanımlanmış lokalize L94.9 Bağ dokusu bozukluğu lokalize, tanımlanmamış L95 Deriye sınırlı vaskülit, başka yerde sınıflanmamış L95.0 Livedoid vaskülit L95.1 Eritema elevatum diutinum L95.8 Deriye sınırlı vaskülit, diğer L95.9 Deriye sınırlı vaskülit, tanımlanmamış L97 Alt ekstremitenin ülseri, başka yerde sınıflanmamış L98 Deri ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış  L98.0 Piyojenik granülom L98.1 Faktitiyal dermatit L98.2 Febril nötrofilik dermatoz [Sweet] L98.3 Eozinofilik selülit [Wells] L98.4 Derinin kronik ülseri, başka yerde sınıflanmamış L98.5 Deri müsinozu L98.6 Derinin ve subkütan dokunun infiltratif bozuklukları, diğer L98.8 Derinin ve subkütan dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları L98.9 Derinin ve subkütan dokunun bozuklukları, tanımlanmamış L99* Derinin ve derialtı dokunun diğer bozuklukları, başka  yerde sınıflanmış  L99.0* Deri amiloidozu (E85.-†) L99.8* Derinin ve derialtı dokunun diğer tanımlanmış bozuklukları, başka yerde sınıflanmış 

M0 ICD 10 Kodları

M00 Piyojenik artrit M00.0 Stafilokokal artrit ve poliartrit M00.1 Pnömokokal artrit ve poliartrit M00.2 Streptokokal artrit ve poliartrit, diğer M00.8 Artrit ve poliartrit, diğer tanımlanmış bakteriyel ajanlara bağlı M00.9 Piyojenik artrit, ajanın belirlenmediği M01* Eklem enfeksiyonları, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter  M01.0* Meningokokal artrit (A39.8†) M01.1* Tüberküloz artrit (A18.0†) M01.2* Artrit, Lyme hastalığında (A69.2†) M01.3* Artrit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M01.4* Kızamıkçık artriti (B06.8†) M01.5* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer viral hastalıklarda M01.6* Artrit, mikozlarda (B35-B49†) M01.8* Artrit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M02 Reaktif artropatiler M02.0 Artropati, barsak bypass cerrahisi sonrası M02.1 Postdizanterik artropati M02.2 Postimmünizasyon artropatisi M02.3 Reiter hastalığı M02.8 Reaktif artropatiler, diğer M02.9 Reaktif artropati, tanımlanmamış M03* Postenfektif ve reaktif artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda   M03.0* Postmeningokokal artrit (A39.8†) M03.1* Postenfektif artropati, sifilizde M03.2* Postenfeksiyöz diğer artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M03.6* Reaktif artropati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M05 Seropozitif romatoid artrit M05.0 Felty sendromu M05.1† Romatoid akciğer hastalığı (J99.0*) M05.2 Romatoid vaskülit M05.3† Romatoid artrit, diğer organların ve sistemlerin tutulumu ile birlikte M05.8 Seropozitif romatoid artrit, diğer M05.9 Seropozitif romatoid artrit, tanımlanmamış M06 Romatoid artrit, diğer M06.0 Seronegatif romatoid artrit M06.1 Erişkin başlangıçlı Still hastalığı M06.2 Romatoid bursit M06.3 Romatoid nodül M06.4 Enflamatuvar poliartropati M06.8 Romatoid artrit diğer, tanımlanmış M06.9 Romatoid artrit, tanımlanmamış M07* Psoriatik ve enteropatik artropatiler M07.0* Distal interfalangeal psoriatik artropati (L40.5†) M07.1* Artritis mutilans (L40.5†) M07.2* Psoriatik spondilit (L40.5†) M07.3* Psoriatik artropatiler, diğer (L40.5†) M07.4* Artropati, Crohn hastalığında (regional enterit) (K50.-†) M07.5* Artropati, ülseratif kolitte (K51.-†) M07.6* Enteropatik artropatiler, diğer M08 Juvenil artrit M08.0 Juvenil romatoid artrit M08.1 Juvenil ankilozan spondilit M08.2 Juvenil artrit, sistemik başlangıçlı M08.3 Juvenil poliartrit (seronegatif) M08.4 Pausiartiküler juvenil artrit M08.8 Juvenil artrit, diğer M08.9 Juvenil artrit, tanımlanmamış M09* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M09.0* Juvenil artrit, psoriaziste (L40.5†) M09.1* Juvenil artrit, Crohn hastalığında [regional enterit] (K50.-†) M09.2* Juvenil artrit, ülseratif kolitte (K51.-†) M09.8* Juvenil artrit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M10 Gut M10.0 Gut, idiopatik M10.1 Gut, kurşuna bağlı M10.2 Gut, ilaca bağlı M10.3 Gut, renal fonksiyonun azalmasına bağlı M10.4 Gut, diğer sekonder M10.9 Gut, tanımlanmamış M11 Kristal artropatileri, diğer M11.0 Hidroksiapatit depo hastalığı M11.1 Ailesel kondrokalsinoz M11.2 Kondrokalsinoz, diğer M11.8 Kristal artropatileri diğer, tanımlanmış M11.9 Kristal artropati, tanımlanmamış M12 Artropatiler diğer, tanımlanmış M12.0 Kronik postromatik artropati [jaccoud] M12.1 Kaschin-Beck hastalığı M12.2 Villonodüler sinovit (pigmente) M12.3 Palindromik romatizm M12.4 İntermittan hidrartroz M12.5 Travmatik artropati M12.8 Artropatiler diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış M13 Artrit, diğer M13.0 Poliartrit, tanımlanmamış M13.1 Monoartrit, başka yerde sınıflanmamış M13.8 Artritler diğer, tanımlanmış M13.9 Artrit, tanımlanmamış M14* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M14.0* Gut artropatisi enzim defekti ve diğer kalıtsal bozukluklara bağlı M14.1* Kristal artropati, diğer metabolik bozukluklarda M14.2* Diyabetik artropati (E10-E14† genel dördüncü karakter.6 ile) M14.3* Lipoid dermatoartrit (E78.8†) M14.4* Artropati, amiloidozda (E85.-†) M14.5* Artropati, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik bozukluklarda M14.6* Nöropatik artropati M14.8* Artropatiler, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M15 Poliartroz M15.0 Primer yaygın (osteo)artroz M15.1 Heberden nodülleri (artropati ile) M15.2 Bouchard nodülleri (artropati ile) M15.3 Sekonder multipl artroz M15.4 Eroziv (osteo) artroz M15.8 Poliartroz, diğer M15.9 Poliartroz, tanımlanmamış M16 Koksartroz [kalça artrozu] M16.0 Primer koksartroz, bilateral M16.1 Primer koksartroz, diğer M16.2 Koksartroz, displazi sonucu, bilateral M16.3 Displastik koksartroz, diğer M16.4 Posttravmatik koksartroz, bilateral M16.5 Posttravmatik koksartroz, diğer M16.6 Sekonder koksartroz, bilateral, diğer M16.7 Sekonder koksartroz, diğer M16.9 Koksartroz, tanımlanmamış M17 Gonartroz [diz ekleminin artrozu] M17.0 Primer gonartroz, bilateral M17.1 Primer gonartroz, diğer M17.2 Posttravmatik gonartroz, bilateral M17.3 Posttravmatik gonartroz, diğer M17.4 Sekonder gonartroz, bilateral, diğer M17.5 Sekonder gonartroz, diğer M17.9 Gonartroz, tanımlanmamış M18 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu M18.0 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, bilateral M18.1 Birinci karpometakarpal eklemin primer artrozu, diğer M18.2 Posttravmatik birinci karpometakarpal eklemin artrozu, bilateral M18.3 Birinci karpometakarpal eklemin diğer posttravmatik artrozu M18.4 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu, bilateral M18.5 Birinci karpometakarpal eklemin diğer sekonder artrozu M18.9 Birinci karpometakarpal eklemin artrozu, tanımlanmamış M19 Artrozlar, diğer M19.0 Eklemlerin primer artrozu, diğer M19.1 Eklemlerin posttravmatik artrozu, diğer M19.2 Eklemlerin sekonder artrozu, diğer M19.8 Artrozlar diğer, tanımlanmış M19.9 Artroz, tanımlanmamış M20 Ayak parmakların ve parmakların kazanılmış deformiteleri M20.0 Parmak (lar)ın deformitesi M20.1 Halluks valgus (kazanılmış) M20.2 Halluks rijidus M20.3 Ayak parmaklarının diğer deformitesi (kazanılmış) M20.4 Çekiç parmak(lar) (kazanılmış), diğer M20.5 Ayak başparmak(lar)ının diğer deformiteleri (kazanılmış) M21 Ekstremitelerin diğer kazanılmış deformiteleri M21.0 Valgus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış M21.1 Varus deformitesi, başka yerde sınıflanmamış M21.2 Fleksiyon deformitesi M21.3 Bilek veya ayak düşmesi (kazanılmış) M21.4 Düz taban [pes planus] (kazanılmış) M21.5 Kazanılmış pençe el, çomak el, pençe ayak ve çomak ayak M21.6 Diz ve ayağın diğer kazanılmış deformiteleri M21.7 Eşit uzunlukta olmayan ekstremite (kazanılmış) M21.8 Ekstremitelerin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri M21.9 Ekstremitelerin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış M22 Patella bozuklukları M22.0 Patellanın rekürren dislokasyonu M22.1 Patellanın rekürren sublüksasyonu M22.2 Patellofemoral bozukluklar M22.3 Patellanın diğer yerleşim bozuklukları M22.4 Kondromalazia patella M22.8 Patellanın diğer bozuklukları M22.9 Patellanın bozukluğu, tanımlanmamış M23 Dizin iç bozukluğu M23.0 Kistik menisküs M23.1 Diskoid menisküs (konjenital) M23.2 Menisküslerin yerleşim bozukluğu, eski yırtık veya yaralanmaya bağlı M23.3 Diğer menisküs yerleşim bozuklukları  M23.4 Diz ekleminde serbest cisim M23.5 Dizin kronik instabilitesi M23.6 Dizin bağ(lar)nın diğer spontan parçalanması M23.8 Dizin diğer iç yerleşim bozuklukları M23.9 Dizin iç yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış M24 Özel eklem bozuklukları, diğer M24.0 Eklem içinde serbest cisim M24.1 Artiküler kıkırdak diğer bozuklukları M24.2 Ligamentlerin bozukluğu M24.3 Eklemlerin patolojik dislokasyon ve sublüksasyonu, başka yerde sınıflanmamış M24.4 Eklemin rekürren dislokasyon ve sublüksasyonu M24.5 Eklemin kontraktürü M24.6 Eklemin ankilozu M24.7 Protrusio acetabuli M24.8 Eklem yerleşim bozuklukları diğer özel, başka yerde sınıflanmamış M24.9 Eklem yerleşim bozukluğu, tanımlanmamış M25 Eklem diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış M25.0 Hemartroz M25.1 Eklemin fistülü M25.2 Sarsak (flail) eklem M25.3 Eklemin diğer instabilitesi M25.4 Eklem effüzyonu M25.5 Eklem ağrısı M25.6 Eklemin sertliği, başka yerde sınıflanmamış M25.7 Osteofit M25.8 Diğer tanımlanmış eklem bozuklukları M25.9 Eklem bozuklukları, tanımlanmamış M30 Poliarterit nodoza ve ilişkili durumlar M30.0 Poliarteritis nodoza M30.1 Poliarteritis, akciğer tutulumu ile [Churg-Strauss] M30.2 Juvenil poliarteritis M30.3 Mukokutanöz lenf nodu sendromu [Kawasaki] M30.8 Poliarteritis nodoza ile ilişkili diğer durumlar M31 Nekrotizan vaskülopatiler, diğer M31.0 Hipersensitivite anjiit M31.1 Trombotik mikroanjiopati M31.2 Letal midline granülom M31.3 Wegener granülomatozu M31.4 Aortik ark sendromu [Takayasu] M31.5 Dev hücreli arterit, polimyalji romatika ile birlikte M31.6 Dev hücreli arterit, diğer M31.8 Nekrotizan vaskülopatiler diğer, tanımlanmış M31.9 Nekrotizan vaskülopati, tanımlanmamış M32 Sistemik lupus eritematozus M32.0 Sistemik lupus eritematozus, ilaca bağlı M32.1†* Sistemik lupus eritematozus, organ veya sistem tutulumu ile M32.8 Sistemik lupus eritematozusun diğer formları M32.9 Sistemik lupus eritematozus, tanımlanmamış M33 Dermatopolimiyozit M33.0 Juvenil dermatomiyozit M33.1 Dermatomiyozit, diğer M33.2 Polimiyozit M33.9 Dermatopolimiyozit, tanımlanmamış M34 Sistemik skleroz M34.0 Progressif sistemik sklerozis M34.1 CR(E)ST sendromu M34.2 Sistemik sklerozis, ilaç ve kimyasal maddelere bağlı M34.8 Sistemik sklerozun diğer formları M34.9 Sistemik sklerozis, tanımlanmamış M35 Bağ dokusunun diğer sistemik tutulumu M35.0 Sikka sendromu [Sjögren] M35.1 Overlap sendromları, diğer M35.2 Behçet hastalığı M35.3 Polimiyalji romatika M35.4 Diffüz (eozinofilik) fasiit M35.5 Multifokal fibrosklerozis M35.6 Relapsing pannikulit [Wever-Christian] M35.7 Hipermobilite sendromu M35.8 Bağ dokusunun diğer tanımlanmış sistemik tutulumu M35.9 Bağ dokusunun sistemik tutulumu, tanımlanmamış M36* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M36.0* Dermato(poli)miyozit, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.1* Artropati, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M36.2* Hemofilik artropati (D66-D68†) M36.3* Artropati, diğer kan hastalıklarında (D50-D76†) M36.4* Artropati, başka yerde sınıflanmış hipersensitivite reaksiyonlarında M36.8* Bağ dokusunun sistemik bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M40 Kifoz ve lordoz M40.0 Postural kifoz M40.1 Sekonder kifoz, diğer M40.2 Kifoz diğer ve tanımlanmamış M40.3 Düz sırt sendromu M40.4 Postüral lordoz M40.5 Lordoz, tanımlanmamış M41 Skolyoz M41.0 İnfantil idiopatik skolyoz M41.1 Juvenil ve adölesan idiopatik skolyoz M41.2 İdiopatik skolyoz, diğer M41.3 Torakojenik skolyoz M41.4 Nöromusküler skolyoz M41.5 Sekonder skolyoz, diğer M41.8 Skolyozun diğer formları M41.9 Skolyoz, tanımlanmamış M42 Spinal osteokondroz M42.0 Vertebranın juvenil osteokondrozu M42.1 Vertebranın erişkin osteokondrozu M42.9 Spinal osteokondroz, tanımlanmamış M43 Deformiteli dorsopatiler, diğer M43.0 Spondiloliz M43.1 Spondilolistezis M43.2 Vertebra füzyonu, diğer M43.3 Rekürren atlantoaksial sublüksasyon, myelopati ile M43.4 Atlantoaksial sublüksasyon diğer rekürren M43.5 Vertebral sublüksasyon diğer, rekürren M43.6 Tortikollis M43.8 Deformasyonlu dorsopatiler diğer tanımlanmış M43.9 Deformiteli dorsopati, tanımlanmamış M45 Ankilozan spondilit M45.0 Ankilozan spondilit, birden fazla yerde M45.1 Ankilozan spondilit, oksipito-atlanto-aksial bölge M45.2 Ankilozan spondilit, servikal bölge M45.3 Ankilozan spondilit, servikotorasik bölge M45.4 Ankilozan spondilit, torasik bölge M45.5 Ankilozan spondilit, torakolomber bölge  M45.6 Ankilozan spondilit,  lomber bölge M45.7 Ankilozan spondilit, lumbosakral bölge M45.8 Ankilozan spondilit, sakral ve sakrokoksigeal bölge M45.9 Ankilozan spondilit, yer tanımlanmamış  M46 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer M46.0 Spinal entezopati M46.1 Sakroiliit, başka yerde sınıflanmamış M46.2 Vertebranın osteomyeliti M46.3 İntervertebral diskin enfeksiyonu (piyojenik) M46.4 Dissit, tanımlanmamış M46.5 Enfektif spondilopatiler, diğer M46.8 Enflamatuvar spondilopatiler, diğer tanımlanmış M46.9 Enflamatuvar spondilopati, tanımlanmamış M47 Spondilozis M47.0* Anterior spinal ve vertebral arter kompresyon sendromları (G99.2*) M47.1 Spondiloz, diğer myelopati ile M47.2 Spondiloz, diğer radikulopati ile M47.8 Spondiloz, diğer M47.9 Spondiloz, tanımlanmamış M48 Spondilopatiler, diğer M48.0 Spinal stenoz M48.1 Ankilozan hiperostoz [forestier] M48.2 Öpüşen vertebra M48.3 Travmatik spondilopati M48.4 Vertebranın yorgunluk kırığı M48.5 Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmamış M48.8 Spondilopatiler diğer, tanımlanmamış M48.9 Spondilopati, tanımlanmamış M49* Spondilopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M49.0* Vertebra tüberkülozu (A18.0†) M49.1* Brusella spondiliti (A23.-†) M49.2* Enterobakteriyel spondilit (A01-A04†) M49.3* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda M49.4* Nöropatik spondilopati M49.5* Kollabe vertebra, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M49.8* Spondilopati, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M50 Servikal disk bozuklukları M50.0† Servikal disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*) M50.1 Servikal disk bozuklukları, radikülopati ile M50.2 Servikal disk yer değişimi, diğer M50.3 Servikal disk dejenerasyonu, diğer M50.8 Servikal disk bozuklukları, diğer M50.9 Servikal disk bozukluğu, tanımlanmamış M51 İntervertebral disk bozuklukları, diğer M51.0† Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, myelopati ile (G99.2*) M51.1 Lumbar ve diğer intervertebral disk bozuklukları, radikülopati ile M51.2 İntervertebral disk yer değişimi diğer, tanımlanmamış M51.3 İntervertebral disk dejenerasyonu diğer, tanımlanmamış M51.4 Schmorl nodülleri M51.8 İntervertebral disk bozuklukları diğer, tanımlanmamış M51.9 İntervertebral disk bozuklukları, tanımlanmamış M53 Dorsopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış M53.0 Servikokranial sendrom M53.1 Servikobrakial sendrom M53.2 Spinal instabiliteler M53.3 Sakrokoksigeal bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış M53.8 Dorsopatiler diğer, tanımlanmış M53.9 Dorsopati, tanımlanmamış M54 Dorsalji M54.0 Pannikülit, sırt ve boyun bölgesini etkileyen M54.1 Radikülopati M54.2 Boyun ağrısı M54.3 Siyatik M54.4 Lumbago, siyatik ile M54.5 Bel ağrısı   M54.6 Torasik vertebrada ağrı M54.8 Dorsalji, diğer M54.9 Dorsalji, tanımlanmamış M60 Miyozit M60.0 Enfektif miyozit M60.1 İntertisiyel miyozit M60.2 Yumuşak dokuda yabancı cisim granülomu, başka yerde sınıflanmamış M60.8 Miyozit, diğer M60.9 Miyozit, tanımlanmamış M61 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu M61.0 Miyozitis ossifikans, travmatik M61.1 Miyozitis ossifikans, progressif M61.2 Kasın paralitik kalsifikasyon ve ossifikasyonu M61.3 Kasların kalsifikasyon ve ossifikasyonu, yanıklar ile M61.4 Kasın diğer kalsifikasyonu M61.5 Kasın diğer ossifikasyonu M61.9 Kasın kalsifikasyon ve ossifikasyonu, tanımlanmamış M62 Kasın diğer bozuklukları M62.0 Kasın diastazı M62.1 Kasın diğer rüptürü (travmatik olmayan) M62.2 Kasın iskemik enfarktüsü M62.3 İmmobilite sendromu (paraplejik) M62.4 Kasın kontraktürü M62.5 Kas harabiyeti ve atrofisi, başka yerde sınıflanmamış M62.6 Kas zorlanması (muscular strain) M62.8 Kasın diğer tanımlanmış bozuklukları M62.9 Kas bozukluğu, tanımlanmamış M63* Kas bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M63.0* Miyozit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M63.1* Miyozit, başka yerde sınıflanmış protozoal ve paraziter hastalıklarda M63.2* Miyozit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz hastalıklarda M63.3* Miyozit, sarkoidozisde (D86.8†) M63.8* Kasın diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M65 Sinovit ve tenosinovit M65.0 Tendon kılıfının apsesi M65.1 Enfektif (teno) sinovit, diğer M65.2 Kalsifik tendinit M65.3 Tetik parmak M65.4 Radial stiloid tenosinovit [de Quervain] M65.8 Sinovit ve tenosinovit, diğer M65.9 Sinovit ve tenosinovit, tanımlanmamış M66 Sinovya ve tendonun spontan rüptürü M66.0 Popliteal kist rüptürü M66.1 Sinovya rüptürü M66.2 Ekstensor tendonların spontan rüptürü M66.3 Fleksor tendonların spontan rüptürü M66.4 Tendonların diğer spontan rüptürü M66.5 Tendonun tanımlanmamış spontan rüptürü M67 Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları M67.0 Kısa aşil tendonu (kazanılmış) M67.1 Tendonun (kılıf) diğer kontraktürü M67.2 Sinovyal hipertrofi, başka yerde sınıflanmamış M67.3 Geçici sinovit M67.4 Ganglion M67.8 Sinovya ve tendonun diğer tanımlanmış bozuklukları M67.9 Sinovya ve tendonun bozukluğu, tanımlanmamış M68* Sinovya ve tendonun bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M68.0* Sinovit ve tenosinovit, başka yerde sınıflanmış bakteriyel hastalıklarda M68.8* Sinovya ve tendonun diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M70 Yumuşak doku bozuklukları, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili M70.0 El ve bileğin kronik krepitan sinoviti M70.1 Elin bursiti M70.2 Olekranon bursiti M70.3 Bilek bursiti, diğer M70.4 Prepatellar bursit M70.5 Dizin diğer bursiti M70.6 Trokanterik bursit M70.7 Kalçanın diğer bursiti M70.8 Yumuşak doku bozuklukları, diğer, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili M70.9 Yumuşak doku bozukluğu tanımlanmamış, kullanma, aşırı kullanma ve basınç ile ilişkili  M71 Bursopatiler, diğer M71.0 Bursa apsesi M71.1 Enfektif bursit, diğer M71.2 Popliteal boşluğun sinovial kisti [Baker] M71.3 Diğer bursal kist M71.4 Bursada kalsiyum depoziti M71.5 Diğer bursit, başka yerde sınıflandırılmamış M71.8 Bursopatiler diğer, tanımlanmış M71.9 Bursopati, tanımlanmamış M72 Fibroblastik bozukluklar M72.0 Palmar fasial fibromatozis [Dupuytren] M72.1 Knukle pads M72.2 Plantar fasial fibromatozis M72.3 Nodüler fasiit M72.4 Psödosarkomatöz fibromatozis M72.5 Fasiit, başka yerde sınıflanmamış M72.8 Fibroblastik bozukluklar, diğer M72.9 Fibroblastik bozukluk, tanımlanmamış M73* Yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M73.0* Gonokokkal bursit (A54.4†) M73.1* Sifilitik bursit (A52.7†) M73.8* Yumuşak doku bozuklukları diğer, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M75 Omuz lezyonları M75.0 Omuzun adezif kapsüliti M75.1 Rotator kuf sendromu M75.2 Bisipital tendinit M75.3 Omuzun kalsifik tendiniti M75.4 Omuzun darbe sendromu M75.5 Omuzun bursiti M75.8 Omuz lezyonları, diğer M75.9 Omuz lezyonu, tanımlanmamış M76 Alt ekstremitenin entezopatileri, ayak hariç M76.0 Gluteal tendinit M76.1 Psoas tendiniti M76.2 İliak krest spuru M76.3 İliotibial band sendromu M76.4 Tibial kollateral bursit [Pellegrini-Stieda] M76.5 Patellar tendinit M76.6 Aşil tendiniti M76.7 Peroneal tendinit M76.8 Alt ekstremitenin diğer enteropatileri, ayak hariç M76.9 Alt ekstremitenin entezopatisi, tanımlanmamış M77 Entezopatiler, diğer M77.0 Medial epikondilit M77.1 Lateral epikondilit M77.2 El bileğinin periartriti M77.3 Kalkaneal spur M77.4 Metatarsalji M77.5 Ayağın diğer entezopatisi M77.8 Entezopatiler diğer, başka yerde sınıflanmamış M77.9 Entezopati, tanımlanmamış M79 Diğer yumuşak doku bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış M79.0 Romatizma, tanımlanmamış M79.1 Miyalji M79.2 Nöralji ve nörit, tanımlanmamış M79.3 Pannikülit, tanımlanmamış M79.4 Yağ yastığının hipertrofisi (infrapatellar) M79.5 Rezidüel yabancı cisim, yumuşak dokuda M79.6 Ekstremite ağrısı M79.8 Yumuşak doku bozuklukları diğer, tanımlanmış M79.9 Yumuşak doku bozukluğu, tanımlanmamış M80 Osteoporoz, patolojik kırık ile M80.0 Postmenapozal osteoporoz, patolojik kırık ile M80.1 Postooforektomi osteoporozu, patolojik kırık ile M80.2 Kötü kullanım osteoporozu, patolojik kırık ile M80.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu, patolojik kırık ile M80.4 İlaca bağlı osteoporoz, patolojik kırık ile M80.5 İdiopatik osteoporoz, patolojik kırık ile M80.8 Osteoporoz diğer, patolojik kırık ile M80.9 Tanımlanmamış osteoporoz, patolojik kırık ile M81 Osteoporoz, patolojik kırıksız M81.0 Postmenapozal osteoporoz M81.1 Postooforektomi osteoporozu M81.2 Kötü kullanım osteoporozu M81.3 Cerrahi sonrası malabsorbsiyon osteoporozu M81.4 İlaca bağlı osteoporoz M81.5 İdiopatik osteoporoz M81.6 Lokalize osteoporoz [Lequesne] M81.8 Osteoporoz, diğer M81.9 Osteoporoz, tanımlanmamış M82* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M82.0* Osteoporoz, multipl myelomda (C90.0†) M82.1* Osteoporoz, endokrin bozukluklarda (E00-E34†) M82.8* Osteoporoz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M83 Erişkin osteomalazi M83.0 Puerperal osteomalazi M83.1 Senil osteomalazi M83.2 Yetişkin osteomalazisi, malabsorbsiyona bağlı M83.3 Erişkin osteomalazisi, malnütrisyona bağlı M83.4 Alüminyum kemik hastalığı M83.5 Osteomalazi, erişkinlerde diğer, ilaca bağlı M83.8 Erişkin osteomalazisi, diğer M83.9 Erişkin osteomalazisi, tanımlanmamış M84 Kemik bütünlüğü bozuklukları M84.0 Kırığın yanlış kaynaması M84.1 Kırığın kaynamaması [psödoartroz] M84.2 Kırığın gecikmiş kaynaması M84.3 Stres kırığı M84.4 Patolojik kırık M84.8 Kemik bütünlüğünün diğer bozuklukları M84.9 Kemik bütünlüğünün bozukluğu, tanımlanmamış M85 Kemik dansitesi ve yapısının diğer bozuklukları M85.0 Fibröz displazi (monostotik) M85.1 Skeletal fluorozis M85.2 Kafa kemiklerinin hiperostozu M85.3 Osteitis kondensans M85.4 Soliter kemik kisti M85.5 Anevrizmal kemik kisti M85.6 Kemiğin diğer kistleri M85.8 Kemik dansite ve yapısının diğer tanımlanmış bozuklukları M85.9 Kemik dansite ve yapı bozuklukları,  tanımlanmamış M86 Osteomyelit M86.0 Akut hematojen osteomyelit M86.1 Akut osteomyelit, diğer M86.2 Subakut osteomyelit M86.3 Kronik multifokal osteomyelit M86.4 Kronik osteomyelit, direne sinüs ile M86.5 Kronik hematojenöz osteomyelit, diğer M86.6 Kronik osteomyelit, diğer M86.8 Osteomyelit, diğer M86.9 Osteomyelit, tanımlanmamış M87 Osteonekroz M87.0 Kemiğin idiopatik aseptik nekrozu M87.1 Osteonekroz, ilaçlara bağlı M87.2 Osteonekroz, geçirilmiş travmaya bağlı M87.3 Sekonder osteonekroz, diğer M87.8 Osteonekroz, diğer M87.9 Osteonekroz, tanımlanmamış M88 Kemiğin paget hastalığı [osteitis deformans] M88.0 Kafa kemiklerinin paget hastalığı M88.8 Kemiklerin paget hastalığı, diğer M88.9 Kemiğin paget hastalığı, tanımlanmamış M89 Kemiğin diğer bozuklukları M89.0 Algonörodistrofi M89.1 Epifizial durma M89.2 Kemiğin gelişim ve büyümesinin diğer bozuklukları M89.3 Kemiğin hipertrofisi M89.4 Hipertrofik osteoartropati, diğer M89.5 Osteoliz M89.6 Osteopati, poliomyelitten sonra M89.8 Kemiğin diğer tanımlanmış bozuklukları M89.9 Kemiğin bozuklukları, tanımlanmamış M90* Osteopatiler, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda M90.0* Kemik tüberkülozu (A18.0†) M90.1* Periostit, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda M90.2* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer enfeksiyöz hastalıklarda M90.3* Osteonekroz, kaisson hastalığında (T70.3†) M90.4* Osteonekroz, hemoglobinopatiye bağlı (D50-D64†) M90.5* Osteonekroz, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M90.6* Osteit deformans, neoplastik hastalıklarda (C00-D48†) M90.7* Kemik kırığı, neoplastik hastalıkta (C00-D48†) M90.8* Osteopati, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda M91 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu M91.0 Pelvisin juvenil osteokondrozu M91.1 Femur başının juvenil osteokondrozu [Legg-Calve-Perthes] M91.2 Koksa plana M91.3 Psödokoksalji M91.8 Kalça ve pelvisin diğer juvenil osteokondrozisi M91.9 Kalça ve pelvisin juvenil osteokondrozu, tanımlanmamış M92 Juvenil osteokondroz, diğer M92.0 Humerusun juvenil osteokondrozu M92.1 Radius ve ulnanın juvenil osteokondrozu M92.2 Elin juvenil osteokondrozu M92.3 Üst ekstremitenin juvenil osteokondrozu, diğer M92.4 Patellanın juvenil osteokondrozu M92.5 Tibia ve fibulanın juvenil osteokondrozu M92.6 Tarsusun juvenil osteokondrozu M92.7 Metatarsusun juvenil osteokondrozu M92.8 Juvenil osteokondroz, diğer, tanımlanmış M92.9 Juvenil osteokondroz, tanımlanmamış M93 Osteokondropatiler, diğer M93.0 Kayan üst femoral epifiz (travmatik olmayan) M93.1 Yetişkin Kienböck hastalığı M93.2 Osteokondrit dissekans M93.8 Osteokondropatiler diğer, tanımlanmış M93.9 Osteokondropati, tanımlanmamış M94 Kıkırdağın diğer bozuklukları M94.0 Kondrokostal bileşke sendromu [Tietze] M94.1 Relapsing polikondrit M94.2 Kondromalazi M94.3 Kondroliz M94.8 Kıkırdağın diğer tanımlanmış bozuklukları M94.9 Kıkırdağın bozuklukları, tanımlanmamış M95 Kas iskelet sistemi ve bağ dokusunun kazanılmış deformiteleri, diğer M95.0 Burnun kazanılmış deformitesi M95.1 Karnı bahar kulak M95.2 Başın diğer kazanılmış deformiteleri M95.3 Boynun kazanılmış deformitesi M95.4 Göğüs ve kaburganın kazanılmış deformitesi M95.5 Pelvisin kazanılmış deformitesi M95.8 Kas iskelet sisteminin diğer tanımlanmış kazanılmış deformiteleri M95.9 Kas iskelet sisteminin kazanılmış deformitesi, tanımlanmamış M96 Kas iskelet sisteminin girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış  M96.0 Psödoartroz, füzyon veya artrodezden sonra M96.1 Postlaminektomi sendromu, başka yerde sınıflanmamış M96.2 Postradyasyon kifozu M96.3 Postlaminektomi kifozu M96.4 Girişim sonrası lordoz M96.5 Postradyasyon skolyozu M96.6 Kemik kırığı, ortopedik implant eklem protezi veya kemik plağı takılmasını takiben M96.8 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, diğer M96.9 Girişim sonrası kas iskelet bozuklukları, tanımlanmamış M99 Biomekanik lezyonlar, başka yerde sınıflanmamış M99.0 Segmental ve somatik disfonksiyon M99.1 Sublüksasyon kompleks (vertebral) M99.2 Nöral kanalın sublüksasyon stenozu M99.3 Nöral kanalın osseöz stenozu M99.4 Nöral kanalın bağ dokusu stenozu M99.5 Nöral kanalın intervertebral disk stenozu M99.6 İntervertebral foraminanın osseöz ve sublüksasyon stenozu M99.7 İntervertebral foraminanın bağ dokusu ve disk stenozu M99.8 Biomekanik lezyonlar, diğer M99.9 Biomekanik lezyon, tanımlanmamış N00 Akut nefritik sendrom

N0 ICD 10 Kodları

N00.0 Akut nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle N00.1 Akut nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N00.2 Akut nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle N00.3 Akut nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N00.4 Akut nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N00.5 Akut nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N00.6 Akut nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile N00.7 Akut nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle N00.8 Akut nefritik sendrom, diğer N00.9 Akut nefritik sendrom, tanımlanmamış N01 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom N01.0 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle N01.1 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N01.2 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle N01.3 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N01.4 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N01.5 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N01.6 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile N01.7 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle N01.8 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, diğer N01.9 Hızlı ilerleyen nefritik sendrom, tanımlanmamış N02 Tekrarlayan ve inatçı hematüri N02.0 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, minör glomerüler anormallikle N02.1 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N02.2 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz memranöz glomerülonefritle N02.3 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N02.4 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N02.5 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N02.6 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, dens depozit hastalığı ile N02.7 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diffüz kresentik glomerülonefritle N02.8 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, diğer N02.9 Tekrarlayan ve inatçı hematüri, tanımlanmamış N03 Kronik nefritik sendrom N03.0 Kronik nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle N03.1 Kronik nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N03.2 Kronik nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle N03.3 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N03.4 Kronik nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N03.5 Kronik nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N03.6 Kronik nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile N03.7 Kronik nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle N03.8 Kronik nefritik sendrom, diğer N03.9 Kronik nefritik sendrom, tanımlanmamış N04 Nefrotik sendrom N04.0 Nefrotik sendrom, minör glomerüler anormallikle N04.1 Nefrotik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N04.2 Nefrotik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle N04.3 Nefrotik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N04.4 Nefrotik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N04.5 Nefrotik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N04.6 Nefrotik sendrom, dens depozit hastalığı ile N04.7 Nefrotik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle N04.8 Nefrotik sendrom, diğer N04.9 Nefrotik sendrom, tanımlanmamış N05 Nefritik sendrom, tanımlanmamış N05.0 Nefritik sendrom, minör glomerüler anormallikle N05.1 Nefritik sendrom, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N05.2 Nefritik sendrom, diffüz memranöz glomerülonefritle N05.3 Nefritik sendrom, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N05.4 Nefritik sendrom, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N05.5 Nefritik sendrom, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N05.6 Nefritik sendrom, dens depozit hastalığı ile N05.7 Nefritik sendrom, diffüz kresentik glomerülonefritle N05.8 Nefritik sendrom, diğer N05.9 Nefritik sendrom, tanımlanmamış N06 İzole proteinüri, tanımlanmış morfolojik lezyon ile N06.0 İzole proteinüri, minör glomerüler anormallikle N06.1 İzole proteinüri, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N06.2 İzole proteinüri, diffüz memranöz glomerülonefritle N06.3 İzole proteinüri, diffüz mezenşimal proliferatif glomerülonefritle N06.4 İzole proteinüri, diffüz endokapiller proliferatif glomerülonefritle N06.5 İzole proteinüri, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N06.6 İzole proteinüri, dens depozit hastalığı ile N06.7 İzole proteinüri, diffüz kresentik glomerülonefritle N06.8 İzole proteinüri, diğer N06.9 İzole proteinüri, tanımlanmamış N07 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış N07.0 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, minör glomerüler anormallikle N07.1 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, fokal ve segmental glomerüler lezyonlarla N07.2 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz memranöz glomerülonefritle N07.3 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezenşimal proliferatif  N07.4 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz endokapiller proliferatif  N07.5 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz mezanşiokapiller glomerülonefritle N07.6 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, dens depozit hastalığı ile N07.7 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diffüz kresentik glomerülonefritle N07.8 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, diğer N07.9 Herediter nefropati, başka yerde sınıflanmamış, tanımlanmamış N08* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N08.0* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda N08.1* Glomerüler bozukluklar, neoplastik hastalıklarda N08.2* Glomerüler bozukluklar, kan hastalıkları ve immün mekanizmayı tutan bozukluklarda  N08.3* Glomerüler bozukluklar, Diyabetes mellitüsde (E10-E14† genel dördüncü karakter .2 ile) N08.4* Glomerüler bozukluklar, diğer endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklarda N08.5* Glomerüler bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında N08.8* Glomerüler bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N10 Akut tübülo-interstisyel nefrit N11 Kronik tübülo-interstisyel nefrit N11.0 Kronik pyelonefrit, obstrüktif olmayan reflü ile birlikte  N11.1 Kronik obstrüktif pyelonefrit N11.8 Kronik tübülo-intersitisyel nefrit, diğer N11.9 Kronik tübülo-interstisyel nefrit, tanımlanmamış N12 Tübülo-interstisyel nefrit, akut veya kronik olarak tanımlanmamış N13 Obstrüktif ve reflü üropati N13.0 Hidronefroz, üreteropelvik bileşke obstrüksiyonu ile birlikte N13.1 Hidronefroz, üreteral striktür ile birlikte, başka yerde sınıflanmamış N13.2 Hidronefroz, böbrek veya üreterde taşa bağlı obtrüksiyonla birlikte N13.3 Hidronefroz, diğer ve tanımlanmamış N13.4 Hidroüreter N13.5 Üreterin kıvrım ve striktürü, hidronefroz olmaksızın N13.6 Pyonefroz N13.7 Vezikoüreteral-reflü, üropati ile birlikte N13.8 Üropatiler, obstrüktif ve reflü, diğer N13.9 Obstrüktif ve reflü üropati, tanımlanmamış N14 Tübülo-interstisyel ve tübüler durumlar, ilaç ve ağır metallere bağlı N14.0 Analjezik nefropatisi N14.1 Nefropati, diğer ilaç, tıbbi ve biyolojik maddelere bağlı N14.2 Nefropati, tanımlanmamış ilaç, tıbbi veya biyolojik maddelere bağlı N14.3 Nefropati, ağır metallere bağlı N14.4 Toksik nefropati, başka yerde sınıflanmamış N15 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar, diğer N15.0 Balkan nefropatisi N15.1 Renal ve perinefrik apse N15.8 Renal tübülo-interstisyel hastalıklar diğer, tanımlanmış N15.9 Renal tübülo-interstisyel hastalık, tanımlanmamış N16* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N16.0* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter  N16.1* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, neoplastik hastalıklarda N16.2* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, kan hastalıkları ve immün sistemi  N16.3* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, metabolik hastalıklarda N16.4* Renal tübülo-intersitisyel bozukluklar, sistemik bağ dokusu hastalıklarında N16.5* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, transplant reddinde (T86.- †) N16.8* Renal tübülo-interstisyel bozukluklar, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N17 Akut böbrek yetmezliği N17.0 Akut böbrek yetmezliği, tübüler nekroz ile birlikte N17.1 Akut böbrek yetmezliği, akut kortikal nekroz ile birlikte N17.2 Akut böbrek yetmezliği, medüller nekroz ile birlikte N17.8 Akut böbrek yetmezlikleri, diğer N17.9 Akut böbrek yetmezliği, tanımlanmamış N18 Kronik böbrek yetmezliği N18.0 Son dönem böbrek hastalığı N18.8 Kronik böbrek yetmezlikleri, diğer N18.9 Kronik böbrek yetmezliği, tanımlanmamış N19 Böbrek yetmezlikleri, tanımlanmamış N20 Böbrek ve üreter taşı N20.0 Böbrek taşı N20.1 Üreter taşı N20.2 Böbrek taşı, üreter taşı ile birlikte N20.9 Üriner taşı, tanımlanmamış N21 Alt üriner sistem taşı N21.0 Mesane taşı N21.1 Üretra taşı N21.8 Alt üriner sistem taşı, diğer N21.9 Alt üriner sistem taşı, tanımlanmamış N22* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N22.0* Üriner taş, şistozomiaziste [bilharziaz] (B65.- †) N22.8* Üriner sistem taşı, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N23 Renal kolik, tanımlanmamış N25 Renal tübüler fonksiyonun harabiyeti sonucu oluşan bozukluklar N25.0 Renal osteodistrofi N25.1 Nefrojenik Diyabetes insipidus N25.8 Bozulmuş renal tübüler fonksiyona bağlı bozukluklar, diğer N25.9 Bozulmuş renal tübüler fonksiyondan dolayı bozukluk, tanımlanmamış N26 Kontrakte böbrek, tanımlanmamış N27 Küçük böbrek, nedeni bilinmeyen N27.0 Küçük böbrek, tek taraflı N27.1 Küçük böbrek, iki taraflı N27.9 Küçük böbrek, tanımlanmamış N28 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış N28.0 Böbreğin iskemi ve enfarktüsü N28.1 Böbrek kisti, kazanılmış N28.8 Böbreğin ve üreterin diğer tanımlanmış bozuklukları N28.9 Böbrek ve üreter bozuklukları, tanımlanmamış N29* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış hastalıklarda N29.0* Böbreğin geç sifilizi (A52.7†) N29.1* Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış enjeksiyöz ve paraziter N29.8 Böbrek ve üreterin diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N30 Sistit N30.0 Akut sistit N30.1 İnterstisyel sistit (kronik) N30.2 Kronik sistitler, diğer N30.3 Trigonit N30.4 Radyasyon sistiti N30.8 Sistitler, diğer N30.9 Sistit, tanımlanmamış N31 Mesanenin nöromusküler fonksiyon bozukluğu, başka yerde sınıflanmamış N31.0 Baskılanamamış nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış N31.1 Refleks nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış N31.2 Flask nöropatik mesane, başka yerde sınıflanmamış N31.8 Mesanenin diğer nöromusküler disfonksiyonları N31.9 Mesanenin nöromusküler disfonksiyonu, tanımlanmamış N32 Mesanenin diğer bozuklukları N32.0 Mesane boynu obstrüksiyonu N32.1 Vezikointestinal fistül N32.2 Vezikal fistül, başka yerde sınıflanmamış N32.3 Mesane divertikülü N32.4 Mesane rüptürü, travmatik olmayan N32.8 Mesanenin diğer tanımlanmış bozuklukları N32.9 Mesane bozukluğu, tanımlanmamış N33* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N33.0* Tüberküloz sistit (A18.1†) N33.8* Mesane bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N34 Üretrit ve üretral sendrom N34.0 Üretral apse N34.1 Üretrit, spesifik olmayan N34.2 Üretrit, diğer N34.3 Üretral sendrom, tanımlanmamış N35 Üretra darlığı N35.0 Posttravmatik üretra darlığı N35.1 Postenfektif üretral darlıklar, başka yerde sınıflanmamış N35.8 Üretral darlıklar, diğer N35.9 Üretral darlık, tanımlanmamış N36 Üretranın diğer bozuklukları N36.0 Üretral fistül N36.1 Üretral divertikül N36.2 Üretral karunkül N36.3 Üretral mukozanın prolapsusu N36.8 Üretranın diğer tanımlanmış bozuklukları N36.9 Üretra bozukluğu, tanımlanmamış N37* Üretral bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N37.0* Üretrit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N37.8* Üretral diğer bozukluklar, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N39 Üriner sistemin diğer bozuklukları N39.0 Üriner sistem enfeksiyonu, yeri tanımlanmamış N39.1 İnatçı proteinüri, tanımlanmamış N39.2 Ortostatik proteinüri, tanımlanmamış N39.3 Stres inkontinans N39.4 Üriner inkontinanslar tanımlanmış, diğer N39.8 Üriner sistemin diğer tanımlanmış bozuklukları N39.9 Üriner sistemin bozukluğu, tanımlanmamış N40 Benign prostat hiperplazisi N41 Prostatın enflamatuvar hastalıkları N41.0 Akut prostatit N41.1 Kronik prostatit N41.2 Prostat apsesi N41.3 Prostatosistit N41.8 Prostatın diğer enflamatuvar hastalıkları N41.9 Prostatın enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış N42 Prostatın diğer bozuklukları N42.0 Prostat taşı N42.1 Prostat konjesyon ve hemorajisi N42.2 Prostat atrofisi N42.8 Prostatın diğer tanımlanmış bozuklukları N42.9 Prostat bozukluğu, tanımlanmamış N43 Hidrosel ve spermatosel N43.0 Ankiste hidrosel N43.1 Enfekte hidrosel N43.2 Hidrosel, diğer N43.3 Hidrosel, tanımlanmamış N43.4 Spermatosel N44 Testis torsiyonu N45 Orşit ve epididimit N45.0 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apse ile birlikte N45.9 Orşit, epididimit ve epididimo-orşit, apsesiz N46 Erkek infertilitesi N47 Sünnet derisinin fazlalığı, fimozis ve parafimozis N48 Penisin diğer bozuklukları N48.0 Peniste lökoplaki N48.1 Balanopostit N48.2 Penisin diğer enflamatuvar bozuklukları N48.3 Priapizm N48.4 Organik kaynaklı impotans N48.5 Penis ülseri N48.6 Balanit kserotika obliterans N48.8 Penisin diğer tanımlanmış bozuklukları N48.9 Penisin diğer bozuklukları, tanımlanmamış N49 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozuklukları başka yerde N49.0 Seminal vezikül enflamatuvar bozuklukları N49.1 Spermatik kord, tunika vajinalis ve vasa deferensin enflamatuvar bozuklukları N49.2 Skrotumun enflamatuvar bozuklukları N49.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları N49.9 Erkek genital organının tanımlanmamış enflamatuvar bozukluğu N50 Erkek genital organlarının diğer bozuklukları N50.0 Testis atrofisi N50.1 Erkek genital organlarının vasküler bozuklukları N50.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış bozuklukları N50.9 Erkek genital organlarının bozuklukları başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N51* Erkek genital organlarının bozukluğu, tanımlanmamış N51.0* Prostat bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N51.1* Testis ve epididimisin bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N51.2* Balanit, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N51.8* Erkek genital organların diğer bozuklukları, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N60 Benign meme displazisi N60.0 Memenin soliter kisti N60.1 Memenin diffüz kisti N60.2 Memenin fibroadenozisi N60.3 Memenin fibrosklerozu N60.4 Memenin duktal ektazisi N60.8 Meme benign displazileri, diğer N60.9 Benign meme displazisi, tanımlanmamış N61 Memenin enflamatuvar bozuklukları N62 Memenin hipertrofisi N63 Memede tanımlanmamış kitle N64 Memenin diğer bozuklukları N64.0 Meme ucunun fissür ve fistülü N64.1 Memenin yağ nekrozu N64.2 Memenin atrofisi N64.3 Galaktore, doğumla birlikte olmayan N64.4 Mastodini N64.5 Memede diğer belirti ve semptomlar N64.8 Memenin tanımlanmış diğer bozuklukları N64.9 Memenin bozuklukları, tanımlanmamış N70 Salpinjit ve ooforit N70.0 Akut salpinjit ve ooforit N70.1 Kronik salpinjit ve ooforit N70.9 Salpinjit ve ooforit, tanımlanmamış N71 Uterusun enflamatuvar hastalığı, serviks hariç N71.0 Uterusun akut enflamatuvar hastalığı N71.1 Uterusun kronik enflamatuvar hastalığı N71.9 Uterusun enflamatuvar hastalığı, tanımlanmamış N72 Serviks uterinin enflamatuvar hastalığı N73 Kadın pelvik enflamatuvar hastalıkları, diğer N73.0 Akut parametrit ve pelvik sellülit N73.1 Kronik parametrit ve pelvik selülit N73.2 Parametrit ve pelvik selülit, tanımlanmamış N73.3 Kadında akut pelvik peritonit N73.4 Kadında kronik pelvik peritonit N73.5 Kadında pelvik peritonit, tanımlanmamış N73.6 Kadında pelvik peritoneal adezyonlar N73.8 Kadında tanımlanmış pelvik enflamatuvar hastalıklar, diğer N73.9 Kadında pelvik enflamatuvar hastalık, tanımlanmamış N74* Kadında pelvisin enflamatuar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış  N74.0* Serviks uterinin tüberküloz enfeksiyonu (A18.1†) N74.1* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, tüberküloza bağlı (A18.1†) N74.2* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, sifilitik (A51.4†, A52.7†) N74.3* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, gonokokkal (A54.2†) N74.4* Pelvik enflamatuvar hastalık, kadında, klamidyal (A56.1†) N74.8* Kadın pelvik enflamatuvar bozuklukları, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N75 Bartholin bezinin hastalıkları N75.0 Bartholin bezinin kisti N75.1 Bartholin bezinin apsesi N75.8 Bartholin bezinin diğer hastalıkları N75.9 Bartholin bezinin hastalığı, tanımlanmamış N76 Vajen ve vulvanın diğer enflamasyonu N76.0 Akut vajinit N76.1 Subakut ve kronik vajinit N76.2 Akut vulvit N76.3 Subakut ve kronik vulvit N76.4 Vulvanın apsesi N76.5 Vajina ülserasyonu N76.6 Vulva ülserasyonu N76.8 Vajina ve vulvanın tanımlanmış diğer enflamasyonları N77* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış hastalıklarda N77.0 Vulvanın ülserasyonu, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter hastalıklarda N77.1* Vajinit, vulvit ve vulvovajinit, başka yerde sınıflanmış enfeksiyöz ve paraziter  N77.8* Vulvovajinal ülserasyon ve enflamasyon, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklarda N80 Endometrioz N80.0 Endometrioz, uterus N80.1 Endometrioz, over N80.2 Endometrioz, fallopian tüp N80.3 Endometrioz, pelvik periton N80.4 Endometrioz, rektovajinal septum ve vajina N80.5 Endometrioz, barsak N80.6 Endometrioz, kutanöz skarlarda N80.8 Endometriozlar, diğer N80.9 Endometrioz, tanımlanmamış N81 Kadın genital prolapsusu N81.0 Kadın üretroseli N81.1 Sistosel N81.2 İnkomplet uterovajinal prolapsus N81.3 Komplet uterovajinal prolapsus N81.4 Uterovajinal prolapsus, tanımlanmamış N81.5 Vajinal enterosel N81.6 Rektosel N81.8 Kadın genital prolapsusu, diğer N81.9 Kadın genital prolapsusu, tanımlanmamış N82 Kadın genital yollarını tutan fistüller N82.0 Vezikovajinal fistül N82.1 Kadın üriner-genital yol diğer fistülleri N82.2 Vajinanın ince barsağa fistülü N82.3 Vajinanın kalın barsağa fistülü N82.4 Kadın barsak-genital yol fistülleri, diğer N82.5 Kadın genital yol-deri fistülü N82.8 Kadın genital yol fistülleri, diğer N82.9 Kadın genital yol fistülü, tanımlanmamış N83 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozuklukları N83.0 Ovaryumun folliküler kisti N83.1 Korpus luteum kisti N83.2 Ovarian kistler, diğer ve tanımlanmamış N83.3 Ovaryum ve fallopian tüpün kazanılmış atrofisi N83.4 Ovaryum ve fallopian tüpün prolapsı ve hernisi N83.5 Ovaryumun ovarian pedikülün ve fallopian tüpün torsiyonu N83.6 Hematosalpinks N83.7 Geniş ligamentin hematomu N83.8 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları N83.9 Ovaryum, fallopian tüp ve geniş ligamentin enflamatuvar olmayan bozukluğu  N84 Kadın genital yol polipi N84.0 Korpus uteri polipi N84.1 Serviks uteri polipi N84.2 Vajina polipi N84.3 Vulva polipi N84.8 Kadın genital yolu diğer kısımlarının polipi N84.9 Kadın genital yolu polipi, tanımlanmamış N85 Uterusun diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları, serviks hariç N85.0 Endometrial glandülar hiperplazi N85.1 Endometrial adenomatöz hiperplazi N85.2 Uterusun hipertrofisi N85.3 Uterus subinvolüsyonu N85.4 Uterusun malpozisyonu N85.5 Uterusun inversiyonu N85.6 İntrauterin sineşiler N85.7 Hematometra N85.8 Uterusun diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları N85.9 Uterusun enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış N86 Serviks uterinin erozyon ve ektropiyonu N87 Serviks uterinin displazisi N87.0 Hafif servikal displazi N87.1 Orta servikal displazi N87.2 Şiddetli servikal displazi, başka yerde sınıflanmamış N87.9 Serviks uterinin displazisi, tanımlanmamış N88 Serviks uterinin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları N88.0 Serviks uteri lökoplakisi N88.1 Serviks uteri eski laserasyonu N88.2 Serviks uterinin striktür ve stenozu N88.3 Serviks uterinin yetmezliği N88.4 Serviks uterinin hipertrofik elongasyonu N88.8 Serviks uterinin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları N88.9 Serviks uterinin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış N89 Vajinanın diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları N89.0 Hafif vajinal displazi N89.1 Orta vajinal displazi N89.2 Şiddetli vajinal displazi, başka yerde sınıflanmamış N89.3 Vajinanın displazisi, tanımlanmamış N89.4 Vajinanın lökoplakisi N89.5 Vajinanın striktür ve atrezisi N89.6 Sıkı himenal ring N89.7 Hematokolpos N89.8 Vajinanın diğer tanımlanmış enflamatuvar bozuklukları N89.9 Vajinanın enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış N90 Vulva ve perinenin diğer enflamatuvar olmayan bozuklukları N90.0 Hafif vulvar displazi N90.1 Orta vulvar displazi N90.2 Şiddetli vulvar displazi, başka yerde sınıflanmamış N90.3 Vulvanın displazisi, tanımlanmamış N90.4 Vulvanın lökoplakisi N90.5 Vulva atrofisi N90.6 Vulva hipertrofisi N90.7 Vulvar kist N90.8 Vulvanın ve perinenin diğer tanımlanmış enflamatuvar olmayan bozuklukları N90.9 Vulva ve perinenin enflamatuvar olmayan bozukluğu, tanımlanmamış N91 Menstrüasyonun yokluğu, azlığı ve seyrekliği N91.0 Primer amenore N91.1 Sekonder amenore N91.2 Amenore, tanımlanmamış N91.3 Primer oligomenore N91.4 Sekonder oligomenore N91.5 Oligomenore, tanımlanmamış N92 Menstrüasyonun aşırı, sık ve düzensiz olması N92.0 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzenli siklus ile N92.1 Aşırı ve sık menstrüasyon, düzensiz siklus ile N92.2 Aşırı menstrüasyon, pubertede N92.3 Ovulasyon kanaması N92.4 Aşırı kanama, premenapozal dönemde N92.5 Düzensiz menstrüasyon, diğer tanımlanmış N92.6 Düzensiz menstrüasyon, tanımlanmamış N93 Anormal uterus ve vajina kanamaları, diğer N93.0 Postkoital ve kontakt kanama N93.8 Anormal uterus ve vajina kanamaları diğer, tanımlanmış N93.9 Anormal uterus ve vajina kanaması, tanımlanmamış N94 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte ağrı ve diğer durumlar N94.0 Ovulasyon ağrısı N94.1 Disparoniya N94.2 Vajinismus N94.3 Premenstrüal gerilim sendromu N94.4 Primer dismenore N94.5 Sekonder dismenore N94.6 Dismenore, tanımlanmamış  N94.8 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmış diğer durumlar N94.9 Kadın genital organları ve menstrüal siklus ile birlikte olan tanımlanmamış durumlar N95 Menapozal ve diğer perimenapozal bozukluklar N95.0 Postmenapozal kanama N95.1 Menapozal ve kadın klimakterik dönemleri N95.2 Postmenapozal atrofik vajinit N95.3 Suni menapoz ile birlikte olan durumlar N95.8 Menapozal ve perimenapozal bozukluklar diğer, tanımlanmış N95.9 Menapozal ve perimenapozal bozukluk, tanımlanmamış N96 Habituel abortus N97 Kadın infertilitesi N97.0 Kadın infertilitesi, anovülasyon ile birlikte N97.1 Kadın infertilitesi, tubal kaynaklı N97.2 Kadın infertilitesi, uterus kaynaklı N97.3 Kadın infertilitesi, servikal kaynaklı N97.4 Kadın infertilitesi, erkek kaynaklı nedenler ile birlikte N97.8 Kadın infertilitesi, başka nedenlerle gelişen N97.9 Kadın infertilitesi, tanımlanmamış N98 Suni dölleme komplikasyonları N98.0 Suni dölleme sırasında gelişen enfeksiyon N98.1 Overlerin hiperstimülasyonu N98.2 Fertilize ovumun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, in vitro fertilizasyonu takiben N98.3 Embrionun giriş teşebbüsünün komplikasyonları, embrio transferinde N98.8 Suni dölleme ile birlikte, diğer komplikasyonlar N98.9 Suni dölleme ile beraber komplikasyon, tanımlanmamış N99 Genitoüriner sistem girişim sonrası bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış N99.0 Girişim sonrası gelişen böbrek yetmezliği N99.1 Girişim sonrası gelişen üretral darlık N99.2 Vajinanın postoperatif adezyonları N99.3 Vajinal vaultun prolapsusu, histerektomiden sonra N99.4 Pelvik peritoneal adezyonlar, girişim sonrası gelişen N99.5 Üriner sistemin eksternal stoma malfonksiyonları N99.8 Genitoüriner sistemde müdahale sonrası gelişen diğer bozukluklar N99.9 Genito üriner sistemin müdahale sonrası bozukluklar, tanımlanmamış

O0 ICD 10 Kodları

O00 Dış gebelik O00.0 Abdominal gebelik O00.1 Tubal gebelik O00.2 Ovarian gebelik O00.8 Ektopik gebelik, diğer O00.9 Ektopik gebelik, tanımlanmamış O01 Hidatiform mol O01.0 Klasik hidatiform mol O01.1 İnkomplet ve kısmi hidatiform mol O01.9 Hidatiform mol, tanımlanmamış  O02 Konsepsiyonun diğer anormal ürünleri O02.0 Blighted ovum ve nonhidatiform mol O02.1 Gecikmiş düşük  O02.8 Konsepsiyonun diğer tanımlanmış anormal ürünleri O02.9 Konsepsiyonun anormal ürünü, tanımlanmamış O03 Spontan düşük O03.0 Spontan düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike O03.1 Spontan düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike O03.2 Spontan düşük, inkomplet, embolizm ile komplike O03.3 Spontan düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte O03.4 Spontan düşük, inkomplet, komplikasyonsuz O03.5 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu  O03.6 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike  O03.7 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike O03.8 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile  O03.9 Spontan düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz O04 Tıbbi düşük O04.0 Tıbbi düşük, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike O04.1 Tıbbi düşük, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike O04.2 Tıbbi düşük, inkomplet, embolizm ile komplike O04.3 Tıbbi düşük, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte O04.4 Tıbbi düşük, inkomplet, komplikasyonsuz O04.5 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike  O04.6 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike  O04.7 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike O04.8 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile  O04.9 Tıbbi düşük, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz O05 Düşük, diğer O05.0 Düşük, diğer, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike O05.1 Düşük, diğer, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike O05.2 Düşük, diğer, inkomplet, embolizm ile komplike O05.3 Düşük, diğer, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte O05.4 Düşük, diğer, inkomplet, komplikasyonsuz O05.5 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik enfeksiyonu ile komplike  O05.6 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı kanama ile komplike  O05.7 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike O05.8 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış komplikasyon ile  O05.9 Düşük, diğer, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz O06 Düşük, tanımlanmamış O06.0 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, genital yol ve pelvik enfeksiyon ile komplike O06.1 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, gecikmiş veya aşırı hemoraji ile komplike O06.2 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, embolizm ile komplike O06.3 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlarla birlikte  O06.4 Düşük, tanımlanmamış, inkomplet, komplikasyonsuz O06.5 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, genital yol ve pelvik  O06.6 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, gecikmiş veya aşırı  O06.7 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, embolizm ile komplike O06.8 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, diğer ve tanımlanmamış  O06.9 Düşük, tanımlanmamış, komplet veya tanımlanmamış, komplikasyonsuz O07 Başarısız düşük teşebbüsü O07.0 Başarısız tıbbi düşük, genital yol ve pelvik enfeksiyon komplikasyonu ile O07.1 Başarısız tıbbi düşük, gecikmiş veya aşırı kanama komplikasyonu ile O07.2 Başarısız tıbbi düşük, embolizm ile komplike O07.3 Başarısız tıbbi düşük, diğer ve tanımlanmamış komplikasyonlar ile O07.4 Başarısız tıbbi düşük, komplikasyonsuz O07.5 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış genital yol ve pelvik enfeksiyon  O07.6 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış gecikmiş veya aşırı kanama  O07.7 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış emboli ile komplike  O07.8 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış başka ve tanımlanmamış  O07.9 Başarısız düşük teşebbüsü, diğer ve tanımlanmamış, komplikasyonsuz O08 Düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası komplikasyonlar O08.0 Genital yol enfeksiyonu ve pelvik enfeksiyon, düşük ve ektopik ve molar gebelik  sonrası  O08.1 Gecikmiş veya aşırı hemoraji, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.2 Emboli, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.3 Şok, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.4 Böbrek yetmezliği, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.5 Metabolik bozukluklar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.6 Pelvik organ ve doku yaralanması, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası  O08.7 Venöz komplikasyonlar, diğer, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.8 Diğer komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O08.9 Komplikasyonlar, düşük ve ektopik ve molar gebelik sonrası O10 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden O10.0 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, esansiyel, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden O10.1 Hipertansif kalp hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta devam eden O10.2 Hipertansif böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta  O10.3 Hipertansif kalp ve böbrek hastalığı, önceden mevcut olan, gebelik,doğum ve lohusalıkta  O10.4 Sekonder hipertansiyon, önceden mevcut olan, gebelik, doğum ve lohusalıkta devam eden O10.9 Hipertansiyon, önceden mevcut olan, tanımlanmamış, gebelik, doğum ve lohusalıkta O11 Hamilelik öncesi mevcut Hipertansif bozukluk, eşlik eden proteinüri ile birlikte  O12 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] ödem ve proteinüri, hipertansiyon olmaksızın  O12.0 Hamilelikte ödem O12.1 Hamilelikte proteinüri O12.2 Hamilelikte ödem ve proteinüri O13 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri olmadan O14 Hamilelikte [gebeliğe bağlı] hipertansiyon, belirgin proteinüri ile O14.0 Orta pre-eklampsi O14.1 Şiddetli pre-eklampsi O14.9 Pre-eklampsi, tanımlanmamış O15 Eklampsi O15.0 Eklampsi, gebelikte O15.1 Eklampsi, doğum sürecinde O15.2 Eklampsi, lohusalıkta O15.9 Eklampsi, zaman dönemi tanımlanmamış O16 Anne hipertansiyonu, tanımlanmamış O20 Kanama, erken gebelikte O20.0 Düşük tehdidi O20.8 Kanama diğer, erken gebelikte O20.9 Kanama erken gebelikte, tanımlanmamış O21 Gebelikte aşırı kusma O21.0 Hiperemezis gravidarum, hafif O21.1 Hipemezis gravidarum, metabolik bozukluklar ile O21.2 Gebelikte geç kusmalar O21.8 Gebelikte görülen diğer kusmalar O21.9 Gebelik kusması, tanımlanmamış O22 Gebelikte venöz komplikasyonlar O22.0 Alt ekstremite variköz venleri, gebelikte O22.1 Genital varisler, gebelikte O22.2 Yüzeysel trombofilebit, gebelikte O22.3 Derin flebotromboz, gebelikte O22.4 Hemoroidler, gebelikte O22.5 Serebral ven trombozu, gebelikte O22.8 Venöz komplikasyon diğer, gebelikte O22.9 Venöz komplikasyon, gebelikte, tanımlanmamış O23 Genitoüriner yol enfeksiyonları, gebelikte O23.0 Böbrek enfeksiyonu, gebelikte O23.1 Mesane enfeksiyonu, gebelikte O23.2 Üretra enfeksiyonu, gebelikte O23.3 İdrar yolu diğer kısımlarının enfeksiyonu, gebelikte O23.4 İdrar yolu tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte O23.5 Genital yol enfeksiyonu, gebelikte O23.9 Genitoüriner yolun diğer ve tanımlanmamış enfeksiyonu, gebelikte O24 Diyabetes mellitüs, gebelikte O24.0 Gebelikte İnsüline bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan O24.1 Gebelikte İnsüline bağlı olmayan Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan  O24.2 Gebelikte Malnütrisyona bağlı Diyabetes mellitüs, önceden mevcut olan O24.3 Gebelikte Diyabetes mellitüs önceden mevcut olan, tanımlanmamış O24.4 Diyabetes mellitüs, gebelikle ortaya çıkan O24.9 Diyabetes mellitüs, gebelikte, tanımlanmamış O25 Malnütrisyon, gebelikte O26 Gebelikle ilgili diğer durumlarda anne bakımı O26.0 Gebelikte aşırı kilo alınması O26.1 Gebelikte az kilo alınması O26.2 Habitüel düşükte gebe takibi O26.3 Uterus içinde kalmış kontraseptif alet, gebelikte O26.4 Herpes gestasyonis O26.5 Maternal hipotansiyon sendromu O26.6 Karaciğer bozuklukları; gebelik, doğum ve lohusalıkta O26.7 Simfizis (pubis) sublüksasyonu, gebelik, doğum ve lohusalıkta O26.8 Gebelikle ilgili durumlar diğer, tanımlanmış O26.9 Gebeliğe bağlı durum, tanımlanmamış O28 Anormal bulgular, annenin antenatal taramasında O28.0 Anormal hematolojik bulgu, annenin antenatal taramasında O28.1 Anormal biyokimya bulgusu, annenin antenatal taramasında O28.2 Anormal sitolojik bulgu, annenin antenatal taramasında O28.3 Anormal ultrason bulgusu, annenin antenatal taramasında O28.4 Anormal radyolojik bulgu, annenin antenatal taramasında O28.5 Anormal kromozomal ve genetik bulgu, annenin antenatal taramasında O28.8 Anormal bulgular diğer, annenin antenatal taramasında O28.9 Anormal bulgu, annenin antenatal taramasında, tanımlanmamış O29 Gebelikteki anestezi komplikasyonları O29.0 Gebelikte anestezinin akciğer komplikasyonları O29.1 Gebelikte anestezinin kalp komplikasyonları O29.2 Gebelikte anestezinin merkezi sinir sistemi komplikasyonları O29.3 Gebelikte lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon O29.4 Gebelikte spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı O29.5 Gebelikte spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları O29.6 Gebelikte başarısız veya zor entübasyon O29.8 Gebelikte anestezinin diğer komplikasyonları O29.9 Gebelikte anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış O30 Çoğul gebelik O30.0 İkiz gebelik O30.1 Üçüz gebelik O30.2 Dördüz gebelik O30.8 Çoğul gebelik, diğer O30.9 Çoğul gebelik, tanımlanmamış O31 Çoğul gebeliğe özel komplikasyonlar O31.0 Papirasöz fetüs O31.1 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün düşüğünden sonra devam eden O31.2 Gebelik, bir veya daha fazla fetüsün intrauterin ölümünden sonra devam eden O31.8 Çoğul hamileliğe özel diğer komplikasyonlar O32 Anne bakımı, fetüsün bilinen veya şüpheli malprezentasyonu için O32.0 Anne bakımı, sabit olmayan pozisyon için O32.1 Anne bakımı, makadi gelişte O32.2 Anne bakımı, transvers ve oblik pozisyonda O32.3 Anne bakımı, yüz, alın ve çene gelişte O32.4 Anne bakımı, miyatta başın yüksek de oluşunda O32.5 Anne bakımı, bir veya daha fazla fetüsün yanlış gelişinin çoğul hamilelikte O32.6 Anne bakımı, karma gelişte O32.8 Anne bakımı, fetüsün diğer yanlış gelişinin olduğu O32.9 Anne bakımı, fetüsün yanlış gelişinin olduğu tanımlanmamış O33 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli oransızlıklarda O33.0 Anne bakımı pelvik kemiklerin, anne bakımı deformitesine bağlı oransızlıkta O33.1 Anne bakımı, dar pelvise bağlı oransızlıkta O33.2 Anne bakımı, pelvis girişi darlığına bağlı oransızlıkta O33.3 Anne bakımı, pelvisin çıkış darlığına bağlı oransızlıkta, O33.4 Anne bakımı, karma anne ve fetal kaynaklı oransızlık O33.5 Anne bakımı, büyük fetüse bağlı oransızlıkta O33.6 Anne bakımı, hidrosefalik fetüse bağlı oransızlıkta O33.7 Anne bakımı, diğer fetal deformitelere bağlı oransızlıkta O33.8 Anne bakımı, diğer kaynaklardan dolayı oransızlıkta O33.9 Oransızlıkta anne bakımı, tanımlanmamış O34 Anne bakımı, pelvik organların bilinen veya şüpheli anormalliklerinde O34.0 Anne bakımı, uterus konjenital malformasyonlarında O34.1 Anne bakımı, korpus uteri tümöründe O34.2 Anne bakımı, geçirilmiş cerrahiye bağlı uterus skarında O34.3 Anne bakımı, servikal yetersizlikte O34.4 Anne bakımı, serviksin diğer anormalliklerinde O34.5 Anne bakımı, gebe uterusun diğer anormalliklerinde O34.6 Anne bakımı, vajina anormalliğinde O34.7 Anne bakımı, vulva ve perine anormalliklerinde O34.8 Anne bakımı, pelvik organların diğer anormalliklerinde O34.9 Anne bakımı, pelvik organ anormalliğinde, tanımlanmamış O35 Anne bakımı, bilinen veya şüpheli fetal anormallik ve hasarda O35.0 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) merkezi sinir sistemi malformasyonunda O35.1 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) kromozom anormalliğinde O35.2 Anne bakımı, fetüste (şüpheli) herediter hastalıkta O35.3 Anne bakımı, annede viral hastalıklarda (şüpheli) fetüs hasarında O35.4 Anne bakımı, alkole bağlı (şüpheli) fetüs hasarında O35.5 Anne bakımı, ilaçlara bağlı (şüpheli) fetüs hasarında O35.6 Anne bakımı, radyasyonuna bağlı (şüpheli) fetüs hasarında O35.7 Anne bakımı, diğer tıbbi girişimlere bağlı (şüpheli) fetüs hasarında O35.8 Anne bakımı, diğer (şüpheli) fetal anormallik ve hasarlarda O35.9 Anne bakımı, (şüpheli) fetal anormallikler ve hasarda, tanımlanmamış O36 Anne bakımı, diğer bilinen veya şüpheli fetal problemlerde O36.0 Anne bakımı, rhesus izoimmünizasyonunda O36.1 Anne bakımı, diğer izoimmünizasyonda O36.2 Anne bakımı, hidrops fetaliste O36.3 Anne bakımı, fetal hipoksi bulguları varlığında O36.4 Anne bakımı, intrauterin ölümde O36.5 Anne bakımı, yetersiz fetal büyümede O36.6 Anne bakımı, aşırı fetüs büyümesinde O36.7 Anne bakımı, abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs için O36.8 Anne bakımı, diğer tanımlanmış fetal problemlerde O36.9 Anne bakımı, fetal problemlerde, tanımlanmamış O40 Polihidramnioz O41 Amniotik sıvının ve membranların diğer bozuklukları O41.0 Oligohidramnioz O41.1 Amniotik kese ve membranların enfeksiyonu O41.8 Amniotik sıvı ve membranların diğer tanımlanmış bozuklukları O41.9 Amniotik sıvı ve membranların bozukluğu, tanımlanmamış O42 Erken membran rüptürü O42.0 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat içinde başlamış O42.1 Erken membran rüptürü, doğum 24 saat sonra başlamış O42.2 Erken membran rüptürü, tedavi ile geciktirilmiş doğum O42.9 Erken membran rüptürü, tanımlanmamış O43 Plasenta bozuklukları O43.0 Plasental transfüzyon sendromu O43.1 Plasenta malformasyonu O43.8 Plasental diğer bozukluklar O43.9 Plasental bozukluk, tanımlanmamış O44 Plasenta previa O44.0 Plasenta previa, hemoraji olmaksızın O44.1 Plasenta previa, hemorajili O45 Plasentanın erken ayrılması [abruptio placentae] O45.0 Plasentanın erken ayrılması, koagülasyon kusuruyla birlikte O45.8 Plasentanın erken ayrılması, diğer O45.9 Plasentanın erken ayrılması, tanımlanmamış O46 Antepartum hemoraji, başka yerde sınıflanmamış O46.0 Antepartum hemoraji, koagülasyon kusuruyla birlikte O46.8 Antepartum hemorajiler, diğer O46.9 Antepartum hemoraji, tanımlanmamış O47 Yalancı doğum O47.0 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasından önce O47.1 Yalancı doğum, hamileliğin 37. tamamlanmış haftasında veya daha sonra O47.9 Yalancı doğum, tanımlanmamış O48 Uzamış gebelik O60 Miadından önce doğum O61 Başarısız doğum indüksiyonu O61.0 Başarısız tıbbi doğum indüksiyonu O61.1 Başarısız enstrümental doğum teşebbüsü O61.8 Başarısız doğum indüksiyonu, diğer O61.9 Başarısız doğum indüksiyonu, tanımlanmamış O62 Doğum güçlerinin anormallikleri O62.0 Primer yetersiz kontraksiyonlar O62.1 Sekonder yetersiz uterus kontraksiyonları O62.2 Yetersiz uterus kontraksiyonları, diğer O62.3 Hızlanmış doğum O62.4 Uterus kontraksiyonları, hipertonik, koordine olmayan ve uzamış O62.8 Doğum güçlerinin diğer anormallikleri O62.9 Doğum güçleri anormalliği, tanımlanmamış O63 Uzamış doğum O63.0 Doğumun uzamış birinci safhası O63.1 Doğumun uzamış ikinci safhası O63.2 İkinci ikiz, üçüz vd. gecikmiş doğumu O63.9 Uzamış doğum, tanımlanmamış O64 İlerlemeyen doğum, fetüsün yanlış pozisyon ve yanlış gelişine bağlı O64.0 İlerlemeyen doğum, fetüs başının inkomplet rotasyonundan dolayı O64.1 İlerlemeyen doğum, makad gelişten dolayı O64.2 İlerlemeyen doğum, yüz gelişinden dolayı O64.3 İlerlemeyen doğum, alın gelişinden dolayı O64.4 İlerlemeyen doğum, omuz gelişinden dolayı  O64.5 İlerlemeyen doğum, karma gelişten dolayı O64.8 İlerlemeyen doğum, diğer yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı O64.9 İlerlemeyen doğum, yanlış pozisyon ve yanlış gelişlerden dolayı, tanımlanmamış O65 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikten dolayı O65.0 İlerlemeyen doğum, deforme pelvisden dolayı O65.1 İlerlemeyen doğum, dar pelvisden dolayı O65.2 İlerlemeyen doğum, pelvis girişi darlığından dolayı O65.3 İlerlemeyen doğum, pelvis çıkışı ve orta kavite darlığından dolayı O65.4 İlerlemeyen doğum, fetopelvik oransızlıktan dolayı, tanımlanmamış O65.5 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik organ anormalliğinden dolayı O65.8 İlerlemeyen doğum, diğer maternal pelvik anormalliklerinden dolayı O65.9 İlerlemeyen doğum, maternal pelvik anormallikden dolayı, tanımlanmamış O66 İlerlemeyen doğumlar, diğer O66.0 İlerlemeyen doğum, omuz distosinden dolayı O66.1 İlerlemeyen doğum, kilitlenmiş ikizlerden dolayı O66.2 İlerlemeyen doğum, büyük fetüsten dolayı O66.3 İlerlemeyen doğum, diğer fetüs anormalliklerinden dolayı O66.4 Başarısız doğum denemesi, tanımlanmamış O66.5 Başarısız vakum ekstraktör ve forseps uygulaması, tanımlanmamış O66.8 İlerlemeyen doğumlar diğer, tanımlanmış O66.9 İlerlemeyen doğum, tanımlanmamış O67 Doğum süreci ve doğum, intrapartum kanamayla komplike,  O67.0 İntrapartum hemoraji, koagülasyon kusuru ile O67.8 İntrapartum hemoraji, diğer O67.9 İntrapartum hemoraji, tanımlanmamış O68 Doğum süreci ve doğum, fetal stresle komplike [distress] O68.0 Doğum süreci ve doğum, fetal kalp hızı anormalliği ile komplike O68.1 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla komplike O68.2 Doğum süreci ve doğum, amniotik sıvı içinde mekonyumla birlikte O68.3 Doğum süreci ve doğum, fetal distresin biyokimyasal bulguları ile komplike O68.8 Doğum süreci ve doğum, diğer fetal distres bulguları ile komplike O68.9 Doğum süreci ve doğum, fetal distres ile komplike, tanımlanmamış O69 Doğum süreci ve doğum, umbilikal kordon komplikasyonları ile birlikte olan O69.0 Doğum süreci ve doğum, kordun prolapsusu ile komplike O69.1 Doğum süreci ve doğum, kordun boyna dolanması ve kompresyonuyla komplike O69.2 Doğum süreci ve doğum, diğer kord dolanması ile komplike O69.3 Doğum süreci ve doğum, kısa kord ile komplike O69.4 Doğum süreci ve doğum, vaza previa ile komplike O69.5 Doğum süreci ve doğum, kordun vasküler lezyonu ile komplike O69.8 Doğum süreci ve doğum, diğer kord komplikasyonları ile birlikte O69.9 Doğum süreci ve doğum, kord komplikasyonu ile birlikte, tanımlanmamış O70 Perineal yırtılma, doğum esnasında O70.0 Birinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında O70.1 İkinci derece perine laserasyonu, doğum esnasında O70.2 Üçüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında O70.3 Dördüncü derece perine laserasyonu, doğum esnasında O70.9 Perine laserasyonu doğum esnasında, tanımlanmamış O71 Obstetrik travma, diğer O71.0 Uterus rüptürü, doğum başlamasından önce O71.1 Uterus rüptürü, doğum esnasında O71.2 Uterusun postpartum inversiyonu O71.3 Serviksin obstetrik laserasyonu O71.4 Obstetrik yüksek vajinal laserasyon O71.5 Pelvik organların obstetrik yaralanması, diğer O71.6 Pelvik eklem ve ligamentlerin obstetrik zedelenmesi O71.7 Pelvis obstetrik hematomu O71.8 Obstetrik travma, diğer tanımlanmış O71.9 Obstetrik travma, tanımlanmamış O72 Postpartum kanama O72.0 Üçüncü dönem hemoraji O72.1 Erken postpartum diğer hemoraji O72.2 Gecikmiş ve sekonder postpartum hemoraji O72.3 Postpartum koagülasyon defektleri O73 Plasenta ve membranların içerde kalması, kanama olmaksızın O73.1 Plasenta ve membranların geride kalmış kısımları, hemoraji olmaksızın O74 Anestezi komplikasyonları, doğum süreci ve doğumda O74.0 Aspirasyon pnömonit, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı O74.1 Pulmoner diğer komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı O74.2 Kardiyak komplikasyonlar, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı O74.3 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı  O74.4 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı  O74.5 Spinal ve epidural anesteziye bağlı baş ağrısı, doğum süreci ve doğum esnasında O74.6 Komplikasyonlar diğer, doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı O74.7 Başarısız veya zor entübasyon, doğum süreci ve doğum esnasında O74.8 Doğum süreci ve doğum anestezisinden dolayı diğer komplikasyonlar O74.9 Anestezi komplikasyonu, doğum süreci ve doğum esnasında,tanımlanmamış  O75 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış O75.0 Maternal distres, doğum süreci ve doğum esnasında O75.1 Şok, doğum süreci ve doğum esnasında veya sonrasında O75.2 Doğum esnasında ateş, başka yerde sınıflanmamış O75.3 Doğum sürecinde enfeksiyon, diğer O75.4 Obstetrik cerrahi ve işlemlerin diğer komplikasyonları O75.5 Gecikmiş doğum, membranın suni rüptüründen sonra O75.6 Gecikmiş doğum, membranın spontan veya tanımlanmamış rüptüründen sonra O75.7 Vajinal doğum, önceki sezeryan sonrası O75.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonları O75.9 Doğum süreci ve doğum komplikasyonu, tanımlanmamış O80 Tek spontan doğum O80.0 Spontan verteks doğum O80.1 Spontan makat doğum O80.8 Tek spontan doğumlar, diğer O80.9 Tek spontan doğum, tanımlanmamış O81 Tek doğum forseps ve vakum ekstraktör ile O81.0 Aşağı forseps doğum O81.1 Orta kavite forseps doğum O81.2 Orta kavite forseps, rotasyon ile O81.3 Forseps doğum, diğer ve tanımlanmamış O81.4 Vakum ekstraktör doğum O81.5 Forseps ve vakum ekstraktör kombinasyonu ile doğum O82 Tek doğum, sezeryan ile O82.0 Elektif sezeryan ile doğum O82.1 Acil sezeryan ile doğum O82.2 Sezeryan histerektomi ile doğum O82.8 Sezeryan ile diğer tek doğum O82.9 Sezeryan ile doğum, tanımlanmamış O83 Asiste tek doğum, diğer O83.0 Makat ekstraksiyonu O83.1 Makat doğumu, diğer, asiste O83.2 Manüplasyon gereken doğum, diğer O83.3 Abdominal gebelikte yaşayabilir fetüs doğumu O83.4 Doğum için destrüktif operasyon O83.8 Asiste tek doğum, diğer tanımlanmış O83.9 Asiste tek doğum, tanımlanmamış O84 Çoğul doğum O84.0 Çoğul doğum, hepsi spontan O84.1 Çoğul doğum, hepsi forseps ve vakum ekstraktör ile O84.2 Çoğul doğum, hepsi sezeryan ile O84.8 Çoğul doğum, diğer O84.9 Çoğul doğum, tanımlanmamış O85 Puerperal sepsis O86 Puerperal enfeksiyonlar, diğer O86.0 Obstetrik cerrahi yaranın enfeksiyonu O86.1 Genital yolun diğer enfeksiyonu, doğumu sonrası O86.2 İdrar yolu enfeksiyonu, doğumu takiben O86.3 Genitoüriner yol enfeksiyonları, doğumu takiben diğer O86.4 Sebebi bilinmeyen ateş, doğumu takiben O86.8 Lohusalık enfeksiyonları diğer, tanımlanmış O87 Venöz komplikasyonlar, lohusalıkta O87.0 Yüzeyel trombofilebit, lohusalıkta O87.1 Derin trombofilebit, lohusalıkta O87.2 Hemoroidler, lohusalıkta O87.3 Serebral venöz tromboz, lohusalıkta O87.8 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, diğer O87.9 Venöz komplikasyonlar lohusalıkta, tanımlanmamış O88 Obstetrik emboli O88.0 Obstetrik hava embolisi O88.1 Amniotik sıvı embolisi O88.2 Obstetrik kan pıhtısı embolisi O88.3 Obstetrik piyemik ve septik emboli O88.8 Obstetrik emboli, diğer O89 Anestezi komplikasyonları, lohusalıkda O89.0 Akciğer komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı O89.1 Kalp komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı O89.2 Merkezi sinir sistemi komplikasyonları lohusalıkda, anesteziye bağlı O89.3 Lokal anesteziye karşı toksik reaksiyon, lohusalıkda O89.4 Baş ağrısı, spinal ve epidural anesteziye bağlı, lohusalıkda O89.5 Spinal ve epidural anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda O89.6 Entübasyonda başarısızlık veya zorluk, lohusalıkda O89.8 Anestezinin diğer komplikasyonları, lohusalıkda O89.9 Anestezi komplikasyonu, tanımlanmamış, lohusalıkda O90 Lohusalık komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış O90.0 Sezeryan kesisi yarasının açılması O90.1 Perineal obstetrik yaranın açılması O90.2 Obstetrik yara hematomu O90.3 Kardiomiyopati, lohusalıkda O90.4 Postpartum akut böbrek yetmezliği O90.5 Postpartum tiroidit O90.8 Lohusalığın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış O90.9 Lohusalık komplikasyonu, tanımlanmamış O91 Meme enfeksiyonları, doğumla birlikte O91.0 Meme ucu enfeksiyonu, doğumla beraber O91.1 Meme apsesi, doğumla birlikte, O91.2 Pürülan olmayan mastit, doğum ile beraber O92 Memenin ve laktasyonun diğer bozuklukları, doğumla birlikte O92.0 Rekrakte meme ucu, doğumla birlikte O92.1 Çatlamış meme ucu, doğumla birlikte O92.2 Memenin diğer ve tanımlanmamış bozuklukları, doğumla birlikte O92.3 Agalakti O92.4 Hipogalakti O92.5 Baskılanmış laktasyon O92.6 Galaktore O92.7 Laktasyonun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları O95 Obstetrik ölüm, tanımlanmamış sebepten O96 Obstetrik ölüm, herhangi bir obstetrik sebepten dolayı doğumdan 42 gün  O97 Obstetrik ölüm, direk obstetrik nedenlerin sekeline bağlı O98 Annenin enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalıkta  O98.0 Tüberküloz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.1 Sifiliz, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.2 Gonore, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.3 Cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.4 Viral hepatit, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.5 Viral diğer hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.6 Protozoal hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O98.8 Annenin diğer enfeksiyöz ve parazitik hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı  O98.9 Annenin enfeksiyöz veya parazitik hastalığı, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden,  O99 Annenin diğer hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden, başka  O99.0 Anemi, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O99.1 Kan ve kan yapan organların diğer hastalıkları, immün mekanizmayı etkileyen, gebelik,  O99.2 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike  O99.3 Mental bozukluklar ve sinir sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike  O99.4 Dolaşım sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O99.5 Solunum sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O99.6 Sindirim sistemi hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O99.7 Deri ve subkutanöz doku hastalıkları, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden O99.8 Diğer tanımlanmış hastalıklar ve durumlar, gebelik, doğum ve lohusalığı komplike eden P00 Anneye bağlı (mevcut gebelikle ilişkisiz) faktörlerden etkilenen 

P0 ICD 10 Kodları

P00.0 Annenin hipertansif hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.1 Annenin renal ve üriner sistem hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.2 Annenin enfeksiyöz ve paraziter hastalıklardan etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.3 Annenin diğer dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.4 Annenin beslenme bozukluklarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.5 Annenin yaralanmasından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.6 Annenin geçirdiği cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.7 Annenin geçirdiği diğer cerrahi müdahalelerden etkilenen fetüs ve yenidoğan, P00.8 Annenin diğer durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P00.9 Annenin tanımlanmamış durumlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P01 Gebeliğin anneye bağlı komplikasyonlarından etkilenen  P01.0 Yetersiz serviksden etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.1 Erken membran rüptüründen etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.2 Oligohidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.3 Polihidramniozdan etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.4 Dış gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.5 Çoğul gebelikten etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.6 Maternal ölümden etkilenen fetüs ve yenidoğan P01.7 Doğum başlamadan önce oluşan ters gelişin etkilediği fetüs ve yenidoğan P01.8 Gebeliğin diğer maternal komplikasyonlarının etkilediği fetüs ve yenidoğan P01.9 Gebeliğin tanımlanmamış maternal komplikasyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan P02 Plasenta, kord ve membran komplikasyonlarından etkilenen  P02.0 Plasenta previadan etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.1 Plasental ayrılma ve hemorajinin diğer şekillerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan  P02.2 Plasentanın diğer ve tanımlanmamış morfolojik ve fonksiyonel anormalliklerinden  P02.3 Plasental transfüzyon sendromlarından etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.4 Prolabe kordondan etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.5 Umblikal kordun diğer kompresyonundan etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.6 Umblikal kordun diğer ve tanımlanmamış durumlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P02.7 Korioamnionitden etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.8 Membranların diğer anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan P02.9 Membranların anormalliklerinden etkilenen fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış P03 Doğum süreci ve doğumun diğer komplikasyonlarından etkilenen  P03.0 Makadi doğum ve ekstraksiyondan etkilenen fetüs ve yenidoğan P03.1 Yanlış geliş, yanlış pozisyon ve doğum süreci ve doğumda oransızlıkdan etkilenen  P03.2 Forseps doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P03.3 Vakum ekstraktör [vantuz] doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P03.4 Sezeryan doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P03.5 Hızlı doğumdan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P03.6 Anormal uterus kontraksiyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P03.8 Doğum süreci ve doğumun diğer tanımlanmış komplikasyonlarından etkilenmiş  P03.9 Doğum süreci ve doğumun komplikasyonlarından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan, P04 Plasenta veya anne sütünden geçen zararlılardan etkilenen fetüs ve yenidoğan P04.0 Gebelik, doğum süreci ve doğumdaki maternal anestezi ve analjeziden etkilenmiş  P04.1 Annenin kullandığı diğer ilaçlardan etkilenmiş fetüs ve yenidoğan  P04.2 Annenin sigara içmesinden etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P04.3 Annenin alkol kullanmasından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P04.4 Annenin ilaç bağımlılığından etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P04.5 Annenin kimyasal madde yemesinden dolayı etkilenmiş fetüs ve yenidoğan P04.6 Annenin çevresel kimyasal maddelere maruz kalmasından dolayı etkilenmiş  P04.8 Fetüs ve yenidoğanı etkileyen diğer maternal zararlı etkenler P04.9 Maternal zararlı etkilere maruz kalmış fetüs ve yenidoğan, tanımlanmamış P05 Yavaş fetal büyüme ve fetal malnütrisyon P05.0 Hamilelik yaşına göre hafif fetus P05.1 Hamilelik yaşına göre küçük fetus P05.2 Hamilelik yaşına göre hafif veya küçük olmaksızın fetal malnütrisyon P05.9 Yavaş fetal büyüme, tanımlanmamış P07 Kısa hamilelik ve düşük doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar,  P07.0 İleri derece düşük doğum ağırlığı P07.1 Düşük doğum ağırlığı olan diğer vakalar P07.2 İleri derecede immaturite P07.3 Miad öncesi diğer infantlar P08 Uzun hamilelik ve yüksek doğum ağırlığıyla ilgili bozukluklar P08.0 İleri derece büyük bebek P08.1 Hamilelik yaşına göre diğer ağır bebekler P08.2 Miadını geçmiş infant, hamilelik yaşına göre ağır olmayan P10 Doğum yaralanmasına bağlı, kafa içi yırtılma ve kanama P10.0 Doğum yaralanmasına bağlı subdural hemoraji P10.1 Doğum yaralanmasına bağlı serebral hemoraji P10.2 Doğum yaralanmasına bağlı intraventriküler hemoraji P10.3 Doğum yaralanmasına bağlı subaraknoid hemoraji P10.4 Doğum yaralanmasına bağlı tentorial yırtık P10.8 Doğum yaralanmasına bağlı diğer kafa içi laserasyon ve hemorajiler P10.9 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış kafa içi laserasyon ve hemoraji P11 Doğum yaralanmaları, merkezi sinir sisteminin, diğer P11.0 Doğum yaralanmasına bağlı serebral ödem P11.1 Doğum yaralanmasına bağlı diğer tanımlanmış beyin hasarı P11.2 Doğum yaralanmasına bağlı tanımlanmamış beyin hasarı P11.3 Fasial sinirin doğum yaralanması P11.4 Kranial sinirlerin diğer doğum yaralanması P11.5 Vertebra ve spinal kordun doğum yaralanması P11.9 Merkezi sinir sisteminin doğum yaralanması, tanımlanmamış P12 Doğum yaralanması, saçlı derinin P12.0 Doğum yaralanmasına bağlı sefal hematom P12.1 Doğum yaralanmasına bağlı chignon P12.2 Doğum yaralanmasına bağlı epikranial subaponörotik hemoraji P12.3 Doğum yaralanmasına bağlı saçlı deri ezilmesi P12.4 Yeni doğan saçlı derinin monitorizasyona bağlı yaralanması P12.8 Saçlı derinin diğer doğum yaralanmaları P12.9 Saçlı deri doğum yaralanması, tanımlanmamış P13 Doğum yaralanması, iskeletin P13.0 Doğum yaralanmasına bağlı kafatası kırığı P13.1 Kafatasının diğer doğum yaralanmaları P13.2 Femurun doğum yaralanması P13.3 Uzun kemiklerin diğer doğum yaralanması P13.4 Doğum yaralanmasına bağlı klavikula kırığı P13.8 İskeletin diğer kısımlarının doğum yaralanmaları P13.9 İskeletin doğum yaralanması, tanımlanmamış P14 Doğum yaralanması, periferik sinir sistemi P14.0 Doğum yaralanmasına bağlı Erb paralizisi P14.1 Doğum yaralanmasına bağlı Klumpke paralizisi P14.2 Doğum yaralanmasına bağlı frenik sinir paralizisi P14.3 Doğum yaralanması, Brakial pleksus, diğer  P14.8 Periferik sinir sistemi diğer kısımlarının doğum yaralanmaları P14.9 Periferik sinir sistemi doğum yaralanması, tanımlanmamış P15 Doğum yaralanmaları, diğer P15.0 Karaciğerin doğum yaralanması P15.1 Dalağın doğum yaralanması P15.2 Doğum yaralanmasına bağlı sternomastoid yaralanması P15.3 Gözün doğum yaralanması P15.4 Yüzün doğum yaralanması P15.5 Eksternal genital organların doğum yaralanması P15.6 Doğum yaralanmasına bağlı subkutanöz yağ nekrozu P15.8 Doğum yaralanmaları diğer, tanımlanmış P15.9 Doğum yaralanması, tanımlanmamış P20 İntrauterin hipoksi P20.0 Doğum süreci başlamadan önce görülen intrauterin hipoksi P20.1 Doğum süreci ve doğum esnasında görülen intrauterin hipoksi P20.9 İntrauterin hipoksi, tanımlanmamış P21 Doğum asfiksisi P21.0 Şiddetli doğum asfiksisi P21.1 Hafif ve orta doğum asfiksisi P21.9 Doğum asfiksisi, tanımlanmamış P22 Yenidoğanın solunum distresi P22.0 Yenidoğanın solunum distres sendromu P22.1 Yenidoğanın geçici takipnesi P22.8 Yenidoğanın diğer solunum distresi P22.9 Yenidoğanın solunum distresi, tanımlanmamış P23 Konjenital pnömoni P23.0 Viral konjenital pnömoni P23.1 Klamidyal konjenital pnömoni P23.2 Stafilokokkal konjenital pnömoni P23.3 Grup B streptokok konjenital pnömonisi P23.4 Escherichia coli konjenital pnömonisi P23.5 Psödomonas konjenital pnömonisi P23.6 Bakteriyel ajanlara bağlı diğer konjenital pnömoni P23.8 Organizmalara bağlı diğer konjenital pnömoni P23.9 Konjenital pnömoni, tanımlanmamış P24 Yenidoğan aspirasyon sendromu P24.0 Yenidoğan mekonyum aspirasyonu P24.1 Yenidoğan amniotik sıvı ve mukus aspirasyonu P24.2 Yenidoğanın kan aspirasyonu P24.3 Yenidoğanın süt ve gıda aspirasyonu P24.8 Yenidoğan aspirasyon sendromları, diğer P24.9 Yenidoğan aspirasyon sendromu, tanımlanmamış P25 Hava kaçak sendromu, perinatal dönemden kaynaklanan P25.0 İntersitisyel amfizem, perinatal dönemde P25.1 Pnömotoraks, perinatal dönemde başlayan P25.2 Pnömomediastinum, perinatal dönemde başlayan P25.3 Pnömoperikardium, perinatal dönemde başlayan P25.8 İntersitisyel amfizemle ilgili diğer durumlar, perinatal dönemde başlayan P26 Pulmoner hemoraji, perinatal dönemden kaynaklanan P26.0 Trakeobronşial hemoraji, Perinatal dönemde başlayan P26.1 Massif pulmoner hemoraji, Perinatal dönemde başlayan  P26.8 Diğer pulmoner hemorajiler, Perinatal dönemde başlayan P26.9 Tanımlanmamış pulmoner hemoraji, Perinatal dönemde başlayan  P27 Kronik akciğer hastalığı, perinatal dönemden kaynaklanan P27.0 Wilson-Mikity sendromu P27.1 Pronkopulmoner displazi, Perinatal dönemde başlayan  P27.8 Diğer kronik respiratuvar hastalıklar, Perinatal dönemde başlayan  P27.9 Perinatal dönemden başlayan tanımlanmamış kronik respiratuvar hastalık P28 Akciğer ile ilgili diğer durumlar, perinatal dönemden kaynaklanan P28.0 Yenidoğanın primer atelektazisi P28.1 Yenidoğan atelektazisi, diğer ve tanımlanmamış P28.2 Yenidoğanın siyanotik atakları P28.3 Yenidoğanın primer uyku apnesi P28.4 Yenidoğanın diğer apneleri P28.5 Yenidoğanın solunum yetmezliği P28.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış respiratuvar durumları P28.9 Yenidoğanın repiratuvar durumları, tanımlanmamış P29 Kardiyovasküler bozukluklar, perinatal dönemden kaynaklanan P29.0 Yenidoğan kalp yetmezliği P29.1 Yenidoğan kardiak disritmi P29.2 Yenidoğan hipertansiyonu P29.3 Kalıcı fetal dolaşım P29.4 Yenidoğanın geçici miyokardiyal iskemisi P29.8 Perinatal dönemden kaynaklanan, diğer kardiyovasküler bozukluklar P29.9 Perinatal dönemden kaynaklanan kardiyovasküler bozukluklar,tanımlanmamış P35 Konjenital viral hastalıklar P35.0 Konjenital kızamıkçık sendromu P35.1 Konjenital sitomegalovirüs enfeksiyonu P35.2 Konjenital herpes virüs [herpes simpleks] enfeksiyonu P35.3 Konjenital viral hepatit P35.8 Konjenital viral hastalıklar, diğer P35.9 Konjenital viral hastalık, tanımlanmamış P36 Yenidoğanın bakteriyel sepsisi P36.0 Yeni doğan sepsisi, grup B streptokoklara bağlı P36.1 Streptokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış P36.2 Staphylococcus aureus‘a bağlı yeni doğan sepsisi P36.3 Stafilokoklara bağlı yenidoğan sepsisi, diğer ve tanımlanmamış P36.4 Escherichia coli‘ye bağlı yenidoğan sepsisi P36.5 Anaeroblara bağlı yenidoğan sepsisi P36.8 Yenidoğanın diğer bakteriyel sepsisleri P36.9 Yenidoğan bakteriyel sepsisi, tanımlanmamış P37 Konjenital diğer enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar P37.0 Konjenital tüberküloz P37.1 Konjenital toksoplazmozis P37.2 Yenidoğan (dissemine) listeriozisi P37.3 Konjenital falciparum malaria P37.4 Konjenital malarialar, diğer P37.5 Yenidoğan kandidiazisi P37.8 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer, tanımlanmış P37.9 Konjenital enfeksiyöz ve parazitik hastalık, tanımlanmamış P38 Yenidoğan omfaliti, hafif kanamalı veya kanamasız P39 Perinatal döneme özel diğer enfeksiyonlar P39.0 Yenidoğanın enfektif mastiti P39.1 Yenidoğan konjonktivit ve dakriyosistiti P39.2 Fetüsün intraamniotik enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış P39.3 Yenidoğanın idrar yolu enfeksiyonu P39.4 Yenidoğanın deri enfeksiyonu P39.8 Perinatal döneme özgü diğer özel enfeksiyonlar P39.9 Perinatal döneme özel enfeksiyon, tanımlanmamış P50 Fetal kan kaybı P50.0 Vaza previadan fetal kan kaybı P50.1 Kord rüptüründen fetal kan kaybı P50.2 Plasentadan fetal kan kaybı P50.3 Eş-ikize kanama P50.4 Anne dolaşımına kanama P50.5 Eş-ikizin kesik kordonundan fetal kan kaybı P50.8 Fetal kan kayıpları, diğer P50.9 Fetal kan kaybı, tanımlanmamış P51 Yenidoğanın umbilikal kanaması P51.0 Yenidoğanın massif umblikal hemorajisi P51.8 Yenidoğanın diğer umblikal hemorajileri P51.9 Yenidoğanın umblikal hemorajisi, tanımlanmamış P52 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi kanaması  P52.0 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 1.derece hemorajisi P52.1 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 2.derece hemorajisi P52.2 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraventriküler 3.derece hemorajisi P52.3 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan tanımlanmamış intraventriküler hemorajisi P52.4 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan intraserebral hemorajisi P52.5 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan araknoid hemorajisi P52.6 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan serebellar hemorajisi P52.8 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, diğer P52.9 Fetüs ve yenidoğanın travmatik olmayan kafa içi hemorajisi, tanımlanmamış P53 Fetüs ve yenidoğanın hemorajik hastalığı P54 Yenidoğanın hemorajileri, diğer P54.0 Yenidoğan hematemezi P54.1 Yenidoğan melenası P54.2 Yenidoğan rektal hemorajisi P54.3 Yenidoğan gastrointestinal hemorajisi, diğer P54.4 Yenidoğan adrenal hemorajisi P54.5 Yenidoğan kutanöz hemorajisi P54.6 Yenidoğan vajinal hemorajisi P54.8 Yenidoğan hemorajileri diğer, tanımlanmış P54.9 Yenidoğan hemorajisi, tanımlanmamış P55 Fetüs ve yenidoğanın immun hemolitik hastalığı P55.0 Yenidoğanın Rh izoimmünizasyonu P55.1 Yenidoğanın ABO izoimmünizasyonu P55.8 Yenidoğanın diğer hemolitik hastalıkları P55.9 Yenidoğanın hemolitik hastalığı, tanımlanmamış P56 Hidrops fetalis, hemolitik hastalığa bağlı P56.0 Hidrops fetalis, izoimmünizasyona bağlı P56.9 Hidrops fetalis diğer ve tanımlanmamış hemolitik hastalıklara bağlı P57 Kernikterus P57.0 Kernikterus, izoimmünizasyona bağlı P57.8 Kernikterus, diğer tanımlanmış P57.9 Kernikterus, tanımlanmamış P58 Yenidoğan sarılıkları, diğer aşırı hemolize bağlı P58.0 Yenidoğan sarılığı, ezilmeye bağlı P58.1 Yenidoğan sarılığı, kanamaya bağlı P58.2 Yenidoğan sarılığı, enfeksiyona bağlı P58.3 Yenidoğan sarılığı, polistemiye bağlı P58.4 Yenidoğan sarılığı, anneden geçen veya yenidoğana verilen ilaç ve toksinlere bağlı P58.5 Yenidoğan sarılığı, yutulan maternal kana bağlı P58.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış aşırı hemolizden dolayı P58.9 Yenidoğan sarılığı, aşırı hemolize bağlı, tanımlanmamış P59 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış nedenlere bağlı P59.0 Yenidoğan sarılığı, preterm doğumla birlikte olan P59.1 Koyulaşmış safra sendromu P59.2 Yenidoğan sarılığı, diğer ve tanımlanmamış hepatoselüler hasardan P59.3 Yenidoğan sarılığı, anne sütü inhibitörlerine bağlı P59.8 Yenidoğan sarılığı, diğer tanımlanmış sebeplere bağlı P59.9 Yenidoğan sarılığı, tanımlanmamış P60 Fetüs ve yenidoğanın dissemine intravasküler koagülasyonu P61 Perinatal diğer hematolojik bozukluklar P61.0 Geçici yenidoğan trombositopenisi P61.1 Polistemia neonatorum P61.2 Prematürite anemisi P61.3 Fetal kan kaybına bağlı konjenital anemi P61.4 Konjenital diğer anemiler, başka yerde sınıflanmamış P61.5 Geçici yenidoğan nötropenisi P61.6 Koagülasyonun diğer geçici neonatal bozuklukları P61.8 Perinatal hematolojik bozukluklar, diğer, tanımlanmış P61.9 Perinatal hematolojik bozukluk, tanımlanmamış P70 Yenidoğan ve fetüse özel karbonhidrat metabolizmasının geçici bozuklukları,  P70.0 Gestasyonel diyabetli anne çocuğu sendromu P70.1 Diyabetik anne çocuğu sendromu P70.2 Yenidoğanın Diyabetes mellitüsü P70.3 İatrojenik neonatal hipoglisemi P70.4 Yenidoğan hipoglisemileri, diğer P70.8 Fetüs ve yenidoğanın karbonhidrat metabolizmasının diğer geçici bozuklukları P70.9 Fetüs ve yenidoğanın geçici karbonhidrat metabolizma bozukluğu, tanımlanmamış P71 Yenidoğanın kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici  bozuklukları P71.0 Yenidoğan inek sütü hipokalsemisi P71.1 Yenidoğan hipokalsemileri, diğer P71.2 Yenidoğan hipomagnezemisi P71.3 Yenidoğan tetanisi, kalsiyum veya magnezyum eksikliği olmadan P71.4 Geçici yenidoğan hipoparatiroidizmi P71.8 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının diğer geçici yenidoğan bozuklukları P71.9 Kalsiyum ve magnezyum metabolizmasının geçici yenidoğan bozukluğu, tanımlanmamış P72 Yenidoğanın geçici diğer endokrin bozuklukları P72.0 Yenidoğan guatrı, başka yerde sınıflanmamış P72.1 Geçici Yenidoğan hipertiroidizmi P72.2 Yenidoğanın tiroid fonksiyonunun diğer geçici bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış P72.8 Geçici Yenidoğan endokrin bozuklukları diğer, tanımlanmış P72.9 Geçici Yenidoğan endokrin bozukluğu, tanımlanmamış P74 Yenidoğanın Geçici diğer elektrolit ve metabolizma bozuklukları P74.0 Yenidoğanın geç metabolik asidozu P74.1 Yenidoğanın dehidratasyonu P74.2 Yenidoğanın sodyum dengesi bozukluğu P74.3 Yenidoğanın potasyum dengesi bozukluğu P74.4 Yenidoğanın diğer geçici elektrolit bozuklukları P74.5 Yenidoğanın geçici tirozinemisi P74.8 Yenidoğanın diğer geçici metabolik bozuklukları P74.9 Yenidoğanın geçici metabolik bozukluğu, tanımlanmamış P75* Mekonyum ileusu, kistik fibrozisde (E84.1†) P76 Yenidoğanın diğer barsak obstrüksiyonu P76.0 Mekonyum tıkaç sendromu P76.1 Yenidoğanın geçici ileusu P76.2 Koyulaşmış sütten dolayı barsak obstrüksiyon P76.8 Yenidoğanın diğer tanımlanmış barsak obstrüksiyonu P76.9 Yenidoğanın barsak obstrüksiyonu, tanımlanmamış P77 Fetüs ve yenidoğanın nekrotizan enterokoliti P78 Perinatal diğer sindirim sistemi bozuklukları P78.0 Perinatal barsak perforasyonu P78.1 Yenidoğan peritoniti, diğer P78.2 Yutulan anne kanına bağlı yenidoğan hematemez ve melenası P78.3 Enfektif olmayan yenidoğan diyaresi P78.8 Perinatal sindirim sistemi bozuklukları diğer, tanımlanmış P78.9 Perinatal sindirim sistemi bozukluğu, tanımlanmamış P80 Yenidoğan hipotermisi P80.0 Soğuk yaralanması sendromu P80.8 Yenidoğan hipotermisi, diğer  P80.9 Yenidoğan hipotermisi, tanımlanmamış P81 Yenidoğanın ısı regülasyonunun diğer bozuklukları P81.0 Yenidoğanın çevresel hipertermisi P81.8 Yenidoğan ısı regülasyonunun diğer tanımlanmış bozuklukları P81.9 Yenidoğan ısı regülasyonunun bozukluğu, tanımlanmamış P83 Fetüs ve yenidoğana özel diğer deri durumları P83.0 Sklerema neonatorum P83.1 Neonatal eritema toksikum P83.2 Hemolitik hastalığa bağlı olmayan hidrops fetalis P83.3 Fetüs ve yenidoğana özel diğer ve tanımlanmamış ödem P83.4 Yenidoğanın meme şişmesi P83.5 Konjenital hidrosel P83.6 Yenidoğanın umbilikal polipi P83.8 Fetüs ve yenidoğana özel derinin diğer tanımlanmış durumları P83.9 Fetüs ve yenidoğana özel cilt ekleri bozuklukları, tanımlanmamış P90 Yenidoğan konvülziyonu P91 Serebral durumunun diğer bozuklukları, yenidoğan P91.0 Yenidoğanda serebral iskemi P91.1 Yenidoğanın kazanılmış periventriküler kistleri P91.2 Yenidoğanın serebral lökomalazisi P91.3 Yenidoğanın serebral irritabilitesi P91.4 Yenidoğanın serebral depresyonu P91.5 Yenidoğanda koma P91.8 Yenidoğan serebral durumunun diğer tanımlanmış bozuklukları P91.9 Yenidoğan serebral durumunun bozukluğu, tanımlanmamış P92 Yenidoğanın beslenme problemleri P92.0 Yenidoğanda kusma P92.1 Yenidoğanda regürjitasyon ve ruminasyon P92.2 Yenidoğanın yavaş beslenmesi P92.3 Yenidoğanın eksik beslenmesi P92.4 Yenidoğanın aşırı beslenmesi P92.5 Yenidoğanın meme emmesinde güçlük P92.8 Yenidoğanın diğer beslenme problemleri P92.9 Yenidoğanın beslenme problemi, tanımlanmamış P93 Fetüs ve yenidoğana verilen ilaçlara bağlı reaksiyon ve entoksikasyonlar P94 Yenidoğan kas tonusu bozuklukları P94.0 Geçici yenidoğan miyastenia gravisi P94.1 Konjenital hipertoni P94.2 Konjenital hipotoni P94.8 Yenidoğan kas tonusunun diğer bozuklukları P94.9 Yenidoğan kas tonusunun bozukluğu, tanımlanmamış P95 Bebek ölümü, tanımlanmamış nedene bağlı P96 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer durumlar P96.0 Konjenital böbrek yetmezliği P96.1 Annenin ilaç bağımlılığına bağlı yenidoğanın yokluk semptomları P96.2 Bebeğe verilen terapotik ilaçlara bağlı yoksunluk semptomları P96.3 Yenidoğanın geniş kranial sütürleri P96.4 Gebeliğin sonlandırılması, fetüs ve yenidoğan P96.5 İntrauterin girişimlerin komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış P96.8 Perinatal dönemden kaynaklanan diğer tanımlanmış durumlar P96.9 Perinatal dönemden kaynaklanan durum, tanımlanmamış

Q0 ICD 10 Kodları

Q00 Anensefali ve benzer malformasyonlar Q00.0 Anensefali Q00.1 Kranioraşişizis Q00.2 İniensefali Q01 Ensefalosel Q01.0 Frontal ensefalosel Q01.1 Nazofrontal ensefalosel Q01.2 Oksipital ensefalosel Q01.8 Ensefalosel, diğer yerlerin Q01.9 Ensefalosel, tanımlanmamış Q02 Mikrosefali Q03 Konjenital hidrosefali Q03.0 Akuaduktus silvii malformasyonları Q03.1 Magendie ve Luschka deliklerinin atrezisi Q03.8 Konjenital diğer hidrosefaliler Q03.9 Konjenital hidrosefali, tanımlanmamış Q04 Beynin diğer konjenital malformasyonları Q04.0 Korpus kallozumun konjenital malformasyonları Q04.1 Arinensefali Q04.2 Holoprosensefali Q04.3 Beyinde eksilme ile karakterize diğer deformiteler Q04.4 Septo-optik displazi Q04.5 Megalensefali Q04.6 Konjenital serebral kist Q04.8 Beynin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q04.9 Beynin konjenital malformasyonları, tanımlanmamış Q05 Spina bifida Q05.0 Servikal spina bifida, hidrosefali ile Q05.1 Torasik spina bifida, hidrosefali ile Q05.2 Lumbar spina bifida, hidrosefali ile Q05.3 Sakral spina bifida, hidrosefali ile Q05.4 Spina bifida tanımlanmamış, hidrosefali ile Q05.5 Servikal spina bifida, hidrosefali olmadan Q05.6 Torasik spina bifida, hidrosefali olmadan Q05.7 Lomber spina bifida, hidrosefali olmadan Q05.8 Sakral spina bifida, hidrosefali olmadan Q05.9 Spina bifida, tanımlanmamış Q06 Spinal kordun diğer konjenital malformasyonları Q06.0 Amiyelia Q06.1 Spinal kord hipoplazi ve displazisi Q06.2 Diastematomyeli Q06.3 Konjenital kauda ekuina malformasyonu, diğer Q06.4 Hidromyeli Q06.8 Spinal kordun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q06.9 Spinal kordun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q07 Sinir sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q07.0 Arnold-Chiari sendromu Q07.8 Sinir sisteminin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q07.9 Sinir sisteminin konjenital malformasyonları, tanımlanmamış Q10 Göz kapağı, lakrimal sistem ve orbita konjenital malformasyonları Q10.0 Konjenital ptozis Q10.1 Konjenital ektropiyon Q10.2 Konjenital entropiyon Q10.3 Göz kapağının diğer konjenital malformasyonları Q10.4 Lakrimal sistemin yokluğu veya agenezisi Q10.5 Lakrimal kanalın konjenital stenoz ve striktürü Q10.6 Lakrimal sistemin diğer konjenital malformasyonları Q10.7 Orbitanın konjenital malformasyonu Q11 Anoftalmi, mikroftalmi ve makroftalmi Q11.0 Kistik göz küresi Q11.1 Anoftalmiler, diğer Q11.2 Mikroftalmi Q11.3 Makroftalmi Q12 Konjenital lens malformasyonu Q12.0 Konjenital katarakt Q12.1 Konjenital lens sublüksasyonu Q12.2 Lens kolobomu Q12.3 Konjenital afaki Q12.4 Sferofaki Q12.8 Konjenital lens malformasyonları, diğer Q12.9 Konjenital lens malformasyonu, tanımlanmamış Q13 Göz ön segmentinin konjenital malformasyonları Q13.0 İris kolobomu Q13.1 İris yokluğu Q13.2 İrisin diğer konjenital malformasyonları Q13.3 Konjenital korneal opasite Q13.4 Konjenital korneal diğer malformasyonlar Q13.5 Mavi sklera Q13.8 Göz ön segmentinin diğer konjenital malformasyonları Q13.9 Göz ön segmentinin konjenital malformasyonları, tanımlanmamış Q14 Göz arka segmentinin konjenital malformasyonları Q14.0 Vitreus humorun konjenital malformasyonları Q14.1 Retinanın konjenital malformasyonları Q14.2 Optik diskin konjenital malformasyonları Q14.3 Koroidin konjenital malformasyonları Q14.8 Göz arka segmentinin diğer konjenital malformasyonları Q14.9 Göz arka segmentinin konjenital malformasyonları, tanımlanmamış Q15 Gözün diğer konjenital malformasyonları Q15.0 Konjenital glokom Q15.8 Gözün diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q15.9 Gözün konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q16 Kulağın konjenital malformasyonları, işitme azlığı yapan Q16.0 Konjenital aurikul yokluğu (kulak) Q16.1 Dış kulak yolunun konjenital yokluğu, atrezisi ve striktürü Q16.2 Östaki tüpünün yokluğu Q16.3 Kulak kemikçiklerinin konjenital malformasyonu Q16.4 Orta kulağın diğer konjenital malformasyonları Q16.5 İç kulağın konjenital malformasyonu Q16.9 Kulağın konjenital malformasyonu işitme azlığı yapan, tanımlanmamış Q17 Kulağın diğer konjenital malformasyonları Q17.0 Aksesuar aurikül Q17.1 Makrotia Q17.2 Mikrotia Q17.3 Kötü şekilli diğer kulak Q17.4 Kötü yerleşimli kulak Q17.5 Belirgin kulak Q17.8 Kulağın diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q17.9 Kulağın konjenital malformasyonu Q18 Yüz ve boynun diğer konjenital malformasyonları Q18.0 Brankial yarığın sinüs, fistül ve kisti Q18.1 Preauriküler sinüs ve kist Q18.2 Brankial yarığın diğer malformasyonları Q18.3 Boyun perdesi Q18.4 Makrostomi Q18.5 Mikrostomi Q18.6 Makroşeli Q18.7 Mikroşeli Q18.8 Yüz ve boynun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q18.9 Yüz ve boynun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q20 Kalp odacıkları ve bağlantılarının konjenital malformasyonları Q20.0 Ortak arteriyel turunkus Q20.1 Çift çıkışlı sağ ventrikül Q20.2 Çift çıkışlı sol ventrikül Q20.3 Diskordan ventriküloarteryel bağlantı Q20.4 Çift girişli ventrikül Q20.5 Diskordan artrioventriküler bağlantı Q20.6 Atrial appendikslerin izomerizmi Q20.8 Kalp odacıkları ve bağlantılarının diğer konjenital malformasyonları Q20.9 Kalp odacıkları ve bağlantılarının konjenital malformasyonu,  Q21 Kardiak septanın konjenital malformasyonları Q21.0 Ventriküler septal defekt Q21.1 Atrial septal defekt Q21.2 Atrioventriküler septal defekt Q21.3 Fallot tetralojisi Q21.4 Aortopulmoner septal defekt Q21.8 Kardiak septanın diğer konjenital malformasyonları Q21.9 Kardiak septum konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q22 Pulmoner ve trikuspid kapakların konjenital malformasyonları Q22.0 Pulmoner kapak atrezisi Q22.1 Konjenital pulmoner kapak stenozu Q22.2 Konjenital pulmoner kapak yetersizliği Q22.3 Pulmoner kapağın diğer konjenital malformasyonları Q22.4 Konjenital triküspid stenoz Q22.5 Ebstein anomalisi Q22.6 Hipoplastik sağ kalp sendromu Q22.8 Triküspid kapağın diğer konjenital malformasyonları Q22.9 Triküspid kapağın konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q23 Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonları Q23.0 Aort kapağı konjenital stenozu Q23.1 Aort kapağın konjenital yetmezliği Q23.2 Konjenital mitral stenozu Q23.3 Konjenital mitral yetmezlik Q23.4 Hipoplastik sol kalp sendromu Q23.8 Aort ve mitral kapakların diğer konjenital malformasyonları Q23.9 Aort ve mitral kapakların konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q24 Kalbin diğer konjenital malformasyonları Q24.0 Dekstrokardi Q24.1 Levokardi Q24.2 Kor triatriatum Q24.3 Pulmoner infundibuler stenoz Q24.4 Konjenital subaortik stenoz Q24.5 Koroner damarların malformasyonu Q24.6 Konjenital kalp bloğu Q24.8 Kalbin diğer tanımlanmamış konjenital malformasyonları Q24.9 Kalbin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q25 Büyük arterlerin konjenital malformasyonları Q25.0 Patent duktus arteriosus Q25.1 Aort koarktasyonu Q25.2 Aort atrezisi Q25.3 Aort stenozu Q25.4 Aortanın diğer konjenital malformasyonları Q25.5 Pulmoner arter atrezisi Q25.6 Pulmoner arter stenozu Q25.7 Pulmoner arterin diğer konjenital malformasyonları Q25.8 Büyük arterlerin diğer konjenital malformasyonları Q25.9 Büyük arterlerin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q26 Büyük venlerin konjenital malformasyonları Q26.0 Vena kava konjenital stenozu Q26.1 Persisten sol süperior vena kava Q26.2 Total anormal pulmoner venöz bağlantı Q26.3 Parsiyel anormal pulmoner venöz bağlantı Q26.4 Anormal pulmoner venöz bağlantı, tanımlanmamış Q26.5 Anormal portal venöz bağlantı Q26.6 Portal ven-hepatik arter fistülü Q26.8 Büyük venlerin diğer konjenital malformasyonları Q26.9 Büyük venlerin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q27 Periferik vasküler sistemin diğer konjenital malformasyonları Q27.0 Umbilikal arterin konjenital yokluğu ve hipoplazisi Q27.1 Konjenital renal arter stenozu Q27.2 Renal arterin diğer konjenital malformasyonları Q27.3 Periferik arteriovenöz malformasyon Q27.4 Konjenital filebektazi Q27.8 Periferik vasküler sistemin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q27.9 Periferik vasküler sistemin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q28 Dolaşım sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q28.0 Preserebral damarların arteriovenöz malformasyonu Q28.1 Preserebral damarların diğer malformasyonları Q28.2 Serebral damarların arteriovenöz malformasyonu Q28.3 Serebral damarların diğer malformasyonları Q28.8 Dolaşım sisteminin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q28.9 Dolaşım sisteminin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q30 Burun konjenital malformasyonları Q30.0 Koanal atrezi Q30.1 Burun agenezi ve az gelişmesi Q30.2 Fissüre, çentikli ve yarık burun Q30.3 Konjenital perfore nazal septum Q30.8 Burnun diğer konjenital malformasyonları Q30.9 Burnun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q31 Larinksin konjenital malformasyonları Q31.0 Laringeal web Q31.1 Konjenital subglottik stenoz Q31.2 Laringeal hipoplazi Q31.3 Laringosel Q31.4 Konjenital laringeomalazi Q31.8 Larinksin diğer konjenital malformasyonları Q31.9 Larinksin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q32 Trakea ve bronşun konjenital malformasyonları Q32.0 Konjenital trakeomalazi Q32.1 Trakeanın diğer konjenital malformasyonları Q32.2 Konjenital bronkomalazi Q32.3 Bronşun konjenital stenozu Q32.4 Bronşun diğer konjenital malformasyonları Q33 Akciğer konjenital malformasyonları Q33.0 Konjenital kistik akciğer Q33.1 Akciğer aksesuar lobu Q33.2 Akciğer sekestrasyonu Q33.3 Akciğer agenezisi Q33.4 Konjenital bronşektazi Q33.5 Akciğerde ektopik doku Q33.6 Akciğer hipoplazi ve displazisi Q33.8 Akciğerin diğer konjenital malformasyonları Q33.9 Akciğerin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q34 Solunum sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q34.0 Plevra anomalisi Q34.1 Mediastinumun konjenital kisti Q34.8 Solunum sistemi diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q34.9 Solunum sistemi konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q35 Yarık damak Q35.0 Yarık sert damak, bilateral Q35.1 Yarık sert damak, unilateral Q35.2 Yarık yumuşak damak, bilateral Q35.3 Yarık yumuşak damak, unilateral Q35.4 Yarık sert damak, yarık yumuşak damak ile, bilateral Q35.5 Yarık sert damak, yarık yumuşak damak ile, unilateral Q35.6 Yarık damak, medial Q35.7 Yarık uvula Q35.8 Yarık damak, tanımlanmamış, bilateral Q35.9 Yarık damak, tanımlanmamış, unilateral Q36 Yarık dudak Q36.0 Yarık dudak, bilateral Q36.1 Yarık dudak, medial Q36.9 Yarıd dudak, unilateral Q37 Yarık dudak ile birlikte yarık damak Q37.0 Yarık sert damak, yarık dudak ile, bilateral Q37.1 Yarık sert damak, yarık dudak ile, unilateral Q37.2 Yarık yumuşak damak, yarık dudak ile, bilateral Q37.3 Yarık yumuşak damak, yarık dudak ile, unilateral Q37.4 Yarık sert ve yumuşak damak, yarık dudak ile, bilateral Q37.5 Yarık sert ve yumuşak damak, yarık dudak ile, unilateral Q37.8 Yarık damak, yarık dudak ile tanımlanmamış, bilateral Q37.9 Yarık damak, yarık dudak ile tanımlanmamış, unilateral Q38 Dil, ağız ve farinksin diğer konjenital malformasyonları Q38.0 Dudağın konjenital malformasyonları, başka yerde sınıflanmamış Q38.1 Ankiloglossi Q38.2 Makroglossi Q38.3 Dilin diğer konjenital malformasyonları Q38.4 Tükrük bezleri ve kanallarının konjenital malformasyonları Q38.5 Damağın konjenital malformasyonları, başka yerde sınıflanmamış Q38.6 Ağzın diğer konjenital malformasyonları  Q38.7 Faringeal poş Q38.8 Farinksin diğer konjenital malformasyonları Q39 Özofagusun konjenital malformasyonları Q39.0 Özofagus atrezisi, fistülsüz Q39.1 Özofagus atrezisi, trakeo-Özofajial fistül ile Q39.2 Konjenital trakeo-Özofajial fistül, atrezisiz Q39.3 Özofagusun konjenital stenoz ve striktürü Q39.4 Özofajial web Q39.5 Özofagusun konjenital dilatasyonu Q39.6 Özofagus divertikülü Q39.8 Özofagusun diğer konjenital malformasyonları Q39.9 Özofagusun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q40 Üst gastrointestinal yolun diğer konjenital malformasyonları Q40.0 Konjenital hipertrofik pilor stenozu Q40.1 Konjenital hiatal herni Q40.2 Midenin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q40.3 Midenin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q40.8 Üst sindirim yolunun diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q40.9 Üst sindirim yolunun konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q41 İnce barsağın konjenital yokluğu, atrezi ve stenozu Q41.0 Duodenumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q41.1 Jejunumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q41.2 İleumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q41.8 İnce barsağın diğer tanımlanmış kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q41.9 İnce barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının Q42 Kalın barsak konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q42.0 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü Q42.1 Rektumun konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz Q42.2 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistüllü Q42.3 Anüsün konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, fistülsüz Q42.8 Kalın barsağın diğer kısımlarının konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu Q42.9 Kalın barsağın konjenital yokluğu, atrezisi ve stenozu, tanımlanmamış kısmının Q43 Barsağın diğer konjenital malformasyonları Q43.0 Meckel divertikülü Q43.1 Hirschsprung hastalığı Q43.2 Kolonun diğer konjenital fonksiyonel bozuklukları Q43.3 Barsak fiksasyonun konjenital malformasyonları Q43.4 Barsak duplikasyonu Q43.5 Ektopik anüs Q43.6 Rektum ve anüsün konjenital fistülü Q43.7 Persistan kloaka Q43.8 Barsağın diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q43.9 Barsağın konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q44 Safra kesesi, safra kanalları ve karaciğerin konjenital malformasyonları Q44.0 Safra kesesi agenezi, aplazisi ve hipoplazisi Q44.1 Safra kesesi diğer konjenital malformasyonları Q44.2 Safra yolu atrezisi Q44.3 Safra yolları konjenital stenozu ve striktürü Q44.4 Koledok kisti Q44.5 Safra yollarının diğer konjenital malformasyonları Q44.6 Karaciğer kistik hastalığı Q44.7 Karaciğerin diğer konjenital malformasyonları Q45 Sindirim sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q45.0 Pankreas agenezi, aplazisi ve hipoplazisi Q45.1 Anüler pankreas Q45.2 Konjenital pankreatik kist Q45.3 Pankreas ve pankreatik duktusun diğer konjenital malformasyonları Q45.8 Sindirim sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q45.9 Sindirim sistemi konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q50 Over, fallop tüp ve geniş ligamentlerin konjenital malformasyonları Q50.0 Over konjenital yokluğu Q50.1 Gelişimsel over kisti Q50.2 Overin konjenital torsiyonu Q50.3 Overlerin diğer konjenital malformasyonları Q50.4 Fallop tüpü embriyonik kisti Q50.5 Geniş (broad) ligament embriyonik kisti Q50.6 Fallop tüpü ve geniş ligamentin diğer konjenital malformasyonları Q51 Uterus ve serviksin konjenital malformasyonları Q51.0 Uterusun agenezi ve aplazisi Q51.1 Çift uterus, çift serviks ve vajina ile Q51.2 Çift uterus, diğer Q51.3 Bikornat uterus Q51.4 Unikornat uterus Q51.5 Serviks agenezi ve aplazisi Q51.6 Serviksin embriyonik kisti Q51.7 Uterus ve sindirim yolları ve üriner yollar arasında konjenital fistüller Q51.8 Uterus ve serviks boynunun diğer konjenital malformasyonları Q51.9 Uterus ve serviks konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q52 Kadın genital organlarının diğer konjenital malformasyonları Q52.0 Vajinanın konjenital yokluğu Q52.1 Çift vajina Q52.2 Konjenital rektovajinal fistül Q52.3 İmperfore himen Q52.4 Vajinanın diğer konjenital malformasyonları Q52.5 Labial füzyon Q52.6 Klitorisin konjenital malformasyonu Q52.7 Vulvanın diğer konjenital malformasyonları Q52.8 Kadın genital organının diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q52.9 Kadın genital organının konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q53 İnmemiş testis Q53.0 Ektopik testis Q53.1 İnmemiş testis, unilateral Q53.2 İnmemiş testi, bilateral Q53.9 İnmemiş testis, tanımlanmamış Q54 Hipospadias Q54.0 Hipospadias, balanik Q54.1 Hipospadias, penil Q54.2 Hipospadias, penoskrotal Q54.3 Hipospadias, perineal Q54.4 Konjenital kordi Q54.8 Hipospadiaslar, diğer Q54.9 Hipospadias, tanımlanmamış Q55 Erkek genital organlarının diğer konjenital malformasyonları Q55.0 Testis yokluğu ve aplazisi Q55.1 Testis ve skrotum hipoplazisi Q55.2 Testisin ve skrotumun diğer konjenital malformasyonları Q55.3 Vas deferens atrezisi Q55.4 Vas deferens, epididim, seminal veziküller ve prostatın diğer konjenital malformasyonları  Q55.5 Penisin konjenital yokluğu ve aplazisi Q55.6 Penisin diğer konjenital malformasyonları Q55.8 Erkek genital organlarının diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q55.9 Erkek genital organ konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q56 Belirsiz seks ve psödohermafroditizm Q56.0 Hermafroditizm, başka yerde sınıflanmamış Q56.1 Erkek psödohermafroditizmi, başka yerde sınıflanmamış Q56.2 Kadın psödohermafroditizmi, başka yerde sınıflanmamış Q56.3 Psödohermafroditizm, tanımlanmamış Q56.4 Ayrılmamış seks, tanımlanmamış Q60 Renal agenezi ve böbreklerin diğer küçülme defektleri Q60.0 Renal agenezi, unilateral Q60.1 Renal agenezi, bilateral Q60.2 Renal agenezi, tanımlanmamış Q60.3 Renal hipoplazi, unilateral Q60.4 Renal hipoplazi, bilateral Q60.5 Renal hipoplazi, tanımlanmamış Q60.6 Potter sendromu Q61 Kistik böbrek hastalığı Q61.0 Konjenital tek renal kist Q61.1 Polikistik böbrek, infantil tip Q61.2 Polikistik böbrek, yetişkin tip Q61.3 Polikistik böbrek, tanımlanmamış Q61.4 Renal displazi Q61.5 Medüller kistik böbrek Q61.8 Kistik böbrek hastalıkları, diğer Q61.9 Kistik böbrek hastalığı, tanımlanmamış Q62 Renal pelvisin konjenital obstrüktif defektleri ve üreterin  Q62.0 Konjenital hidronefroz Q62.1 Üreter atrezi ve stenozu Q62.2 Konjenital megaloüreter Q62.3 Renal pelvis ve üreterin diğer obstrüktif defektleri Q62.4 Üreter agenezi Q62.5 Üreter duplikasyonu Q62.6 Üreter malpozisyonu Q62.7 Konjenital veziko-üretero renal reflü Q62.8 Üreterin diğer konjenital malformasyonları Q63 Böbreğin diğer konjenital malformasyonları Q63.0 Aksesuar böbrek Q63.1 Atnalı böbrek, lobüle veya kaynamış böbrek Q63.2 Ektopik böbrek Q63.3 Hiperplastik ve dev böbrek Q63.8 Böbreğin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q63.9 Böbreğin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q64 Üriner sistemin diğer konjenital malformasyonları Q64.0 Epispadias Q64.1 Mesane ekstrofisi Q64.2 Konjenital posterior üretral valv Q64.3 Üretra ve mesane boynunun diğer atrezi ve stenozu Q64.4 Urakus malformasyonu Q64.5 Mesane ve üretranın konjenital yokluğu Q64.6 Mesanenin konjenital divertikülü Q64.7 Mesane ve üretranın diğer konjenital malformasyonları Q64.8 Üriner sistemin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q64.9 Üriner sistemin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q65 Kalçanın konjenital deformiteleri Q65.0 Kalçanın konjenital dislokasyonu, unilateral Q65.1 Kalçanın konjenital dislokasyonu, bilateral Q65.2 Kalçanın konjenital dislokasyonu, tanımlanmamış Q65.3 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, unilateral Q65.4 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, bilateral Q65.5 Kalçanın konjenital sublüksasyonu, tanımlanmamış Q65.6 Stabil olmayan kalça Q65.8 Kalçanın diğer konjenital deformiteleri Q65.9 Kalçanın konjenital deformitesi, tanımlanmamış Q66 Ayakların konjenital deformiteleri Q66.0 Talipes equinovarus Q66.1 Talipes kalkaneovarus Q66.2 Metatarsus varus Q66.3 Ayakların diğer konjenital varus deformiteleri Q66.4 Talipes kalkaneovalgus Q66.5 Konjenital düz tabanlık Q66.6 Ayakların diğer konjenital valgus deformiteleri Q66.7 Pes cavus Q66.8 Ayakların diğer konjenital deformiteleri Q66.9 Ayakların konjenital deformitesi, tanımlanmamış Q67 Baş, yüz, vertebra ve göğsün konjenital kas iskelet deformiteleri Q67.0 Fasial asimetri Q67.1 Kompresyon yüzleri Q67.2 Dolikosefali Q67.3 Plagiosefali Q67.4 Kafatası, yüz ve çenenin diğer konjenital deformiteleri Q67.5 Vertebranın konjenital deformitesi Q67.6 Pektus ekskavatum Q67.7 Pektus karinatum Q67.8 Göğsün diğer konjenital deformiteleri Q68 Konjenital kas iskelet sistemi deformiteleri, diğer Q68.0 Sternokleidomastoid kasın konjenital deformitesi Q68.1 El konjenital deformitesi Q68.2 Diz konjenital deformitesi Q68.3 Femurun konjenital yay şekli Q68.4 Tibia ve fibula konjenital yay şekli Q68.5 Bacak uzun kemiklerinin konjenital yay şekli, tanımlanmamış Q68.8 Konjenital kas iskelet deformiteleri diğer, tanımlanmış Q69 Polidaktili Q69.0 Aksesuar parmak(lar) Q69.1 Aksesuar başparmak(lar) Q69.2 Aksesuar ayak başparmak(lar) Q69.9 Polidaktili, tanımlanmamış Q70 Sindaktili Q70.0 Yapışık parmaklar Q70.1 Perdeli parmaklar Q70.2 Yapışık ayak başparmağı Q70.3 Perdeli ayak başparmağı Q70.4 Polisindaktili Q70.9 Sindaktili, tanımlanmamış Q71 Üst ekstremitenin redüksiyon defektleri Q71.0 Üst ekstremite(ler)in konjenital komple yokluğu Q71.1 Kol ve ön kolun konjenital yokluğu, el mevcut Q71.2 Her iki ön kol ve elin konjenital yokluğu Q71.3 El ve parmak(lar)ın konjenital yokluğu Q71.4 Radiusun longitudinal redüksiyon defekti Q71.5 Ulnanın longitudinal redüksiyon defekti Q71.6 İstakoz pençesi el Q71.8 Üst ekstremite(ler)in diğer redüksiyon defektleri Q71.9 Üst ekstremitenin redüksiyon defekti, tanımlanmamış Q72 Alt ekstremitenin redüksiyon defektleri Q72.0 Alt ekstremite(ler)in konjenital komple yokluğu Q72.1 Bacak ve baldırın konjenital yokluğu, ayak mevcut Q72.2 Her iki ayağın ve bacağın konjenital yokluğu Q72.3 Ayak ve ayak parmak(lar)ın konjenital yokluğu Q72.4 Femurun longitudinal redüksiyon defekti Q72.5 Tibianın longitudinal redüksiyon defekti Q72.6 Fibulanın longitudinal redüksiyon defekti Q72.7 Yarık ayak Q72.8 Alt ekstremite(ler)in diğer redüksiyon defektleri Q72.9 Alt ekstremitenin redüksiyon defekti, tanımlanmamış Q73 Ekstremitenin redüksiyon defektleri tanımlanmamış Q73.0 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış konjenital yokluğu Q73.1 Fokomeli, tanımlanmamış ekstremite(ler)in Q73.8 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış diğer redüksiyon defektleri Q74 Ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları Q74.0 Üst ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, omuz kemeri dahil Q74.1 Dizin konjenital malformasyonu Q74.2 Alt ekstremite(ler)in diğer konjenital malformasyonları, pelvik kemer dahil Q74.3 Arthrogryposis multipleks konjenita Q74.8 Ekstremite(ler)in diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q74.9 Ekstremite(ler)in tanımlanmamış konjenital malformasyonu Q75 Kafatası ve yüz kemiklerinin diğer konjenital malformasyonları Q75.0 Kraniosinostoz Q75.1 Kraniofasial dizostoz Q75.2 Hipertelorizm Q75.3 Makrosefali Q75.4 Mandibulofasial dizostoz Q75.5 Okulomandibüler dizostoz Q75.8 Kafatası ve yüz kemiklerinin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q75.9 Kafatası ve yüz kemiklerinin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q76 Vertebra ve kemik toraksın konjenital malformasyonları Q76.0 Spina bifida occulta Q76.1 Klippel-Feil sendromu Q76.2 Konjenital spondilolistezis Q76.3 Konjenital kemik malformasyonuna bağlı konjenital skolyoz Q76.4 Vertebranın diğer konjenital malformasyonları, skolyoz ile birlikte olmayan Q76.5 Servikal kosta Q76.6 Kaburgaların diğer konjenital malformasyonları Q76.7 Sternumun konjenital malformasyonu Q76.8 Kemik toraksın diğer konjenital malformasyonları Q76.9 Kemik toraksın konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q77 Tübüler kemikler ve vertebranın büyüme defektleri ile birlikte  Q77.0 Akondrogenez Q77.1 Tanatoforik boy kısalığı Q77.2 Kısa kosta sendromu Q77.3 Kondrodisplazi punktata Q77.4 Akondroplazi Q77.5 Diastrofik displazi Q77.6 Kondroektodermal displazi Q77.7 Spondiloepifizeal displazi Q77.8 Tubüler kemikler ve vertebranın büyüme defektleri ile birlikte olan diğer  Q77.9 Osteokondrodisplazi, tubuler kemiklerin ve vertebranın büyüme  Q78 Osteokondrodisplaziler, diğer Q78.0 Osteogenezis imperfekta Q78.1 Poliostotik fibröz displazi Q78.2 Osteopetrozis Q78.3 Progresif diafizeal displazi Q78.4 Enkondromatozis Q78.5 Metafizeal displazi Q78.6 Multipl konjenital eksostoz Q78.8 Osteokondrodisplaziler diğer, tanımlanmış Q78.9 Osteokondrodisplazi, tanımlanmamış Q79 Kas iskelet sisteminin konjenital malformasyonları, başka  Q79.0 Konjenital diafragmatik herni Q79.1 Diafragmanın diğer konjenital malformasyonları Q79.2 Eksomfalos Q79.3 Gastroşizis Q79.4 Prune belly sendromu Q79.5 Karın duvarının diğer konjenital malformasyonları Q79.6 Ehlers-Danlos sendromu Q79.8 Kas iskelet sisteminin diğer konjenital malformasyonları Q79.9 Kas iskelet sisteminin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q80 Konjenital iktiyozis Q80.0 İktiyozis vulgaris Q80.1 X-bağlı iktiyozis Q80.2 Lamellar iktiyozis Q80.3 Konjenital büllöz iktioziform eritroderma Q80.4 Palyaço fetüs Q80.8 Konjenital diğer iktiyozis Q80.9 Konjenital iktiyozis, tanımlanmamış Q81 Epidermolizis bülloza Q81.0 Epidermolizis bülloza simpleks Q81.1 Epidermolizis bülloza letalis Q81.2 Epidermolizis bülloza distrofika Q81.8 Epidermolizis diğer bülloza Q81.9 Epidermolizis bülloza, tanımlanmamış Q82 Derinin diğer konjenital malformasyonları Q82.0 Herediter lenfödem Q82.1 Kseroderma pigmentosum Q82.2 Mastositoz Q82.3 İnkontinentia pigmenti Q82.4 Epidermal displazi (anhidrotik) Q82.5 Konjenital neoplastik olmayan nevüs Q82.8 Derinin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q82.9 Derinin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q83 Memenin konjenital malformasyonları Q83.0 Memenin konjenital yokluğu, meme ucu yokluğu ile Q83.1 Aksesuar meme Q83.2 Meme ucu yokluğu Q83.3 Aksesuar meme ucu Q83.8 Memenin diğer konjenital malformasyonları Q83.9 Memenin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q84 Deri eklerinin diğer konjenital malformasyonları Q84.0 Konjenital alopesi Q84.1 Saçın konjenital morfolojik bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış Q84.2 Saçın diğer konjenital malformasyonları Q84.3 Anonişi Q84.4 Konjenital lökonişi Q84.5 Genişlemiş ve hipertrofik tırnaklar Q84.6 Tırnakların diğer konjenital malformasyonları Q84.8 Cilt eklerinin diğer tanımlanmış konjenital malformasyonları Q84.9 Cilt eklerinin konjenital malformasyonu, tanımlanmamış Q85 Fakomatozlar, başka yerde sınıflanmamış Q85.0 Nörofibromatozis (malign olmayan) Q85.1 Tuberoskleroz Q85.8 Fakomatozlar diğer, başka yerde sınıflanmamış Q85.9 Fakomatoz, tanımlanmamış Q86 Bilinen eksojen sebeplere bağlı konjenital malformasyon  Q86.0 Fetal alkol sendromu (dismorfik) Q86.1 Fetal hidantoin sendromu Q86.2 Warfarine bağlı dismorfizm Q86.8 Konjenital malformasyon sendromları, bilinen dış etkenlere bağlı, diğer Q87 Birden fazla sistemi etkileyen diğer tanımlanmış konjenital  Q87.0 Yüz görünüşünü etkileyen konjenital malformasyon sendromları Q87.1 Kısa boy ile birlikte olan konjenital malformasyon sendromları Q87.2 Ekstremiteleri tutan konjenital malformasyon sendromları Q87.3 Erken fazla büyümeye neden olan konjenital malformasyon sendromları Q87.4 Marfan sendromu Q87.5 Konjenital diğer malformasyon sendromları, diğer iskelet değişiklikleriyle Q87.8 Sendromlar diğer tanımlanmış, başka yerde sınıflanmamış Q89 Konjenital diğer malformasyonlar, başka yerde sınıflanmamış Q89.0 Dalağın konjenital malformasyonları Q89.1 Adrenal bezin konjenital malformasyonları Q89.2 Endokrin bezlerin konjenital diğer malformasyonları Q89.3 Situs inversus Q89.4 Bitişik ikizler Q89.7 Birden fazla konjenital malformasyonlar, başka yerde sınıflanmamış Q89.8 Konjenital diğer malformasyonlar, tanımlanmış Q89.9 Konjenital malformasyon, tanımlanmamış Q90 Down sendromu Q90.0 Trizomi 21, miyotik ayrılmama Q90.1 Trizomi 21, mosaisizm (mitotik ayrılmama) Q90.2 Trizomi 21, translokasyon Q90.9 Down sendromu, tanımlanmamış Q91 Edward sendromu ve Patau sendromu Q91.0 Trizomi 18, miyotik ayrılmama Q91.1 Trizomi 18, mosaisizm (mitotik ayrılmama) Q91.2 Trizomi 18, translokasyon Q91.3 Edward sendromu, tanımlanmamış Q91.4 Trizomi 13, miyotik ayrılmama Q91.5 Trizomi 13, mosaisizm (mitotik ayrılmama) Q91.6 Trizomi 13, translokasyon Q91.7 Patau sendromu, tanımlanmamış Q92 Trizomiler ve otozomların parsiyel diğer trizomileri, başka  Q92.0 Tam kromozom trizomisi, miyotik ayrılmama Q92.1 Tam kromozom trizomisi, mosaisizm (mitotik ayrılmama) Q92.2 Majör parsiyel trizomi Q92.3 Minör parsiyel trizomi Q92.4 Sadece prometafazda görülen duplikasyonlar Q92.5 Duplikasyonlar, diğer kompleks düzenlemeler ile Q92.6 Ekstra marker kromozomlar Q92.7 Triploidi ve poliploidi Q92.8 Trizomiler ve otozomal parsiyel trizomiler diğer, tanımlanmış Q92.9 Otozomal trizomi ve parsiyel trizomi, tanımlanmamış Q93 Monozomiler ve otozomal kromozom delesyonları, başka  Q93.0 Tam kromozom monozomisi, miyotik ayrılmama Q93.1 Tam kromozom monozomisi, mosaisizm (mitotik ayrılmama) Q93.2 Disentrik veya halkanın yerine geçtiği kromozom Q93.3 4. kromozom kısa kolunun delesyonu Q93.4 5. kromozom kısa kolunun delesyonu Q93.5 Bir kromozom parçasının diğer delesyonları Q93.6 Sadece prometafazda görülen delesyonlar Q93.7 Delesyonlar diğer, kompleks yeniden düzenlenmelerle birlikte olan Q93.8 Otozomların diğer delesyonları Q93.9 Otozomların delesyonu, tanımlanmamış Q95 Kromozomal düzenlenmeler ve yapısal özellikler, başka yerde  Q95.0 Dengelenmiş translokasyon ve insersiyon, normal kişilerde Q95.1 Kromozom inversiyonu, normal kişilerde Q95.2 Dengelenmiş otozomal yeniden düzenlenme, anormal kişilerde Q95.3 Dengelenmiş seks/otozomal yeniden düzenlenme, anormal kişilerde Q95.4 Marker heterokromatinli kişiler Q95.5 Otozomal kırılgan bölgesi olan kişiler Q95.8 Dengelenmiş yeniden düzenlenme ve yapısal markerler, diğer Q95.9 Dengelenmiş yeniden düzenlenme ve yapısal marker, tanımlanmamış Q96 Turner sendromu Q96.0 Karyotip 45,

X0 ICD 10 Kodları

X Q96.1 Karyotip 46, X iso (Xq) Q96.2 Karyotip 46, X, anormal seks kromozomu ile, iso (Xq) hariç Q96.3 Mosaisizm, 45, X/46, XX veya XY Q96.4 Mosaisizm, 45, X/diğer anormal seks kromozomu hücresi taşıyan(lar) Q96.8 Turner sendromunun diğer varyantları Q96.9 Turner sendromu, tanımlanmamış Q97 Seks kromozomu diğer anomalileri, kadın fenotip, başka  Q97.0 Karyotip 47,XXX Q97.1 Kadın, üçten fazla X kromozomu olan Q97.2 Mosaisizm, X kromozomunun değişik sayılarını taşıyan Q97.3 Kadın, 46,XY karyotipi ile Q97.8 Seks kromozomu anomalileri, kadın fenotip, diğer tanımlanmış Q97.9 Seks kromozomu anomalisi, kadın fenotip, tanımlanmamış Q98 Seks kromozomu diğer anomalileri, erkek fenotip, başka  Q98.0 Klinefelter sendromu karyotip 47,XXY Q98.1 Klinefelter sendromu, ikiden fazla X kromozomu olan erkek Q98.2 Klinefelter sendromu: 46, XX karyotipli erkek Q98.3 46, XX karyotipli diğer erkek Q98.4 Klinefelter sendromu, tanımlanmamış Q98.5 Karyotip 47, XYY Q98.6 Erkek, yapısal olarak anormal seks kromozomu olan Q98.7 Erkek, seks kromozomu mosaisizmi olan Q98.8 Seks kromozom anomalileri erkek fenotip, diğer tanımlanmış Q98.9 Seks kromozomu anomalisi, erkek fenotip, tanımlanmamış Q99 Kromozom diğer anomalileri, başka yerde sınıflanmamış Q99.0 Chimera 46, XX/46, XY Q99.1 46, XX gerçek hermafrodit Q99.2 Kırılgan X kromozomu Q99.8 Kromozom anomalileri diğer, tanımlanmış Q99.9 Kromozom anomalisi, tanımlanmamış

R0 ICD 10 Kodları

R00 Kalp atım anormallikleri R00.0 Taşikardi, tanımlanmamış R00.1 Bradikardi, tanımlanmamış R00.2 Çarpıntı R00.8 Nabız anormallikleri, diğer ve tanımlanmamış R01 Kardiak üfürüm ve diğer kardiak sesler R01.0 Benign ve zararsız kalp üfürümleri R01.1 Kardiyak üfürüm, tanımlanmamış R01.2 Kalp sesleri, diğer R02 Gangren, başka yerde sınıflanmamış R03 Kan basıncının anormal olması, tanısı olmayan R03.0 Kan basıncının yüksek olması, hipertansiyon tanısı olmayan R03.1 Özellik göstermeyen düşük tansiyon bulgusu R04 Solunum yollarından kaynaklanan kanama R04.0 Epistaksis R04.1 Boğazdan kan gelmesi R04.2 Hemoptizi R04.8 Solunum yollarında herhangi bir yerde hemoraji R04.9 Solunum yollarından hemoraji, tanımlanmamış R05 Öksürük R06 Solunum anormallikleri R06.0 Dispne R06.1 Stridor R06.2 Hırıltı (Wheezing) R06.3 Periodik solunum R06.4 Hiperventilasyon R06.5 Ağız solunumu R06.6 Hıçkırık R06.7 Hapşırık R06.8 Solunumun diğer ve tanımlanmamış anormallikleri R07 Boğaz ve göğüste ağrı R07.0 Boğaz ağrısı R07.1 Solunumda göğüs ağrısı R07.2 Prekordial ağrı R07.3 Göğüs ağrısı, Diğer R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış R09 Dolaşım ve solunum sistemine ait diğer semptom ve belirtiler  R09.0 Asfiksi R09.1 Plörezi R09.2 Respiratuvar arrest R09.3 Anormal balgam R09.8 Dolaşım ve solunum sisteminin diğer tanımlanmış semptom ve belirtileri R10 Abdominal ve pelvik ağrı R10.0 Akut batın R10.1 Üst karın ağrısı R10.2 Pelvik ve perineal ağrı R10.3 Alt karnın diğer bölgelerine lokalize ağrı R10.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış R11 Bulantı ve kusma R12 Göğüste yanma hissi R13 Disfaji R14 Barsak gazı ve ilişkili durumlar R15 Fekal inkontinans R16 Hepatomegali ve splenomegali, başka yerde sınıflanmamış R16.0 Hepatomegali, başka yerde sınıflanmamış R16.1 Splenomegali, başka yerde sınıflanmamış R16.2 Hepatomegali, splenomegali ile, başka yerde sınıflanmamış R17 Sarılık, tanımlanmamış R18 Assit R19 Sindirim sistemi ve karına ait diğer semptom ve belirtiler R19.0 Karın içi ve pelvik şişkinlikler, kitle ve yumru R19.1 Anormal barsak sesleri R19.2 Görülebilen peristalsizm R19.3 Abdominal sertlik R19.4 Barsak alışkanlıklarının değişmesi R19.5 Fekal anormallikler, diğer R19.6 Ağız kokusu R19.8 Sindirim sistemi ve karına ait diğer tanımlanmış semptom ve belirtiler R20 Deri duyu bozuklukları R20.0 Deri anestezisi R20.1 Deri hipoestezisi R20.2 Deri parestezisi R20.3 Hiperestezi R20.8 Deri duyusunun diğer ve tanımlanmamış bozuklukları R21 Kızarıklık ve diğer tanımlanmamış deri döküntüsü R22 Derinin ve subkutanöz dokunun lokalize şişme, kitle ve yumrusu  R22.0 Başın lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.1 Boynun lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.2 Gövdenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.3 Üst ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.4 Alt ekstremitenin lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.7 Birden fazla yerin lokalize şişme, kitle ve yumrusu R22.9 Lokalize şişme kitle ve yumrusu, tanımlanmamış R23 Deri değişiklikleri, diğer R23.0 Siyanoz R23.1 Solukluk R23.2 Kızarma R23.3 Spontan ekimozlar R23.4 Deri yapısında değişme R23.8 Deri değişiklikleri diğer ve tanımlanmamış R25 Anormal istem dışı hareketler R25.0 Anormal baş hareketleri R25.1 Tremor, tanımlanmamış R25.2 Kramp ve spazm R25.3 Fasikülasyon R25.8 Anormal istemsiz hareketler diğer ve tanımlanmamış R26 Yürüyüş ve hareket anormallikleri R26.0 Ataksik yürüyüş R26.1 Paralitik yürüyüş R26.2 Yürümede zorluk, başka yerde sınıflanmamış R26.8 Yürüyüş ve hareketin diğer ve tanımlanmamış anormallikleri R27 Koordinasyon eksikliği, diğer R27.0 Ataksi, tanımlanmamış  R27.8 Koordinasyon eksikliği diğer ve tanımlanmamış R29 Sinir ve kas iskelet sistemine ait diğer semptom ve belirtiler R29.0 Tetani R29.1 Meningismus R29.2 Anormal refleks R29.3 Anormal duruş R29.4 Kalçada klik sesi R29.8 Sinir ve kas iskelet sisteminin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri  R30 İşemeyle birlikte ağrı R30.0 Dizüri R30.1 Vezikal tenezm R30.9 Ağrılı işeme, tanımlanmamış R31 Hematüri, tanımlanmamış R32 Üriner inkontinans, tanımlanmamış R33 İdrar retansiyonu R34 Anüri ve oligüri R35 Poliüri R36 Üretral akıntı R39 Üriner sistemine ait diğer semptom ve belirtiler R39.0 İdrar ekstravazasyonu R39.1 İşemede diğer zorluklar R39.2 Ekstrarenal üremi R39.8 Üriner sistemin diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtileri R40 Somnolans, stupor ve koma R40.0 Somnolans R40.1 Stupor R40.2 Koma, tanımlanmamış R41 Tanıma fonksiyonları ve sezgiye ait diğer semptom ve belirtiler R41.0 Dizorientasyon, tanımlanmamış R41.1 Anterograd amnezi R41.2 Retrograd amnezi R41.3 Amnezi, diğer R41.8 Tanıma fonksiyonlarını ve sezgi ile ilgili diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler R42 Baş dönmesi (Vertigo) R43 Koku ve tat bozuklukları R43.0 Anosmi R43.1 Parosmi R43.2 Paragosi R43.8 Koku ve tadın diğer ve tanımlanmamış bozuklukları R44 Genel duyu ve algılamaya ait diğer semptom ve belirtiler R44.0 İşitsel halüsinasyonlar R44.1 Görsel halüsinasyonlar R44.2 Halüsinasyonlar, diğer R44.3 Halüsinasyonlar, tanımlanmamış R44.8 Genel duyular ve algılamaya ait diğer ve tanımlanmamış semptom ve belirtiler  R45 Emosyonal duruma ait semptom ve belirtiler R45.0 Sinirlilik R45.1 Huzursuzluk ve ajitasyon R45.2 Mutsuzluk R45.3 Demoralizasyon ve apati R45.4 İrritabilite ve kızgınlık R45.5 Düşmanlık R45.6 Fiziksel zorbalık R45.7 Emosyonel şok ve stres durumu, tanımlanmamış R45.8 Emosyonel duruma ait diğer semptom ve belirtiler R46 Görünüş ve davranışa ait semptom ve belirtiler R46.0 Çok düşük seviyede kişisel hijyen R46.1 Garip kişisel görünüş R46.2 Garip ve anlamsız davranış R46.3 Aşırı aktivite R46.4 Yavaş davranış ve zayıf cevap verme R46.5 Şüphecilik ve belirgin çekingenlik R46.6 Strese yol açan yersiz ilgilenme ve kaygı R46.7 İlişki kurmayı engelleyen aşırı konuşma ve ayrıntılı yaklaşım R46.8 Görünüş ve davranışa ait diğer semptom ve belirtiler R47 Konuşma bozuklukları, başka yerde sınıflanmamış R47.0 Disfazi ve afazi R47.1 Dizartri ve anartri R47.8 Konuşma bozuklukları diğer ve tanımlanmamış R48 Disleksia ve diğer sembolik disfonksiyonlar, başka yerde sınıflanmamış  R48.0 Disleksi ve aleksi R48.1 Agnozi R48.2 Apraksi R48.8 Sembolik disfonksiyonlar diğer ve tanımlanmamış R49 Ses bozuklukları R49.0 Disfoni R49.1 Afoni R49.2 Hipernazalite ve hiponazalite R49.8 Ses bozuklukları diğer ve tanımlanmamış R50 Sebebi bilinmeyen ateş R50.0 Ateş, üşüme ile R50.1 Sebat eden ateş R50.9 Ateş, tanımlanmamış R51 Baş ağrısı R52 Ağrı, başka yerde sınıflanmamış R52.0 Akut ağrı R52.1 Kronik tedaviye yanıt vermeyen ağrı R52.2 Kronik ağrı, diğer R52.9 Ağrı, tanımlanmamış R53 Kırgınlık ve yorgunluk R54 Yaşlılık R55 Senkop ve bayılma R56 Konvülziyonlar, başka yerde sınıflanmamış R56.0 Febril konvülziyon R56.8 Konvülziyonlar diğer ve tanımlanmamış R57 Şok, başka yerde sınıflanmamış R57.0 Kardiyojenik şok R57.1 Hipovolemik şok R57.8 Şok, diğer R57.9 Şok, tanımlanmamış R58 Kanama, başka yerde sınıflanmamış R59 Büyümüş lenf nodları R59.0 Bölgesel büyümüş lenf nodları R59.1 Yaygın büyümüş lenf nodları R59.9 Büyümüş lenf nodları, tanımlanmamış R60 Ödem, başka yerde sınıflanmamış R60.0 Bölgesel ödem R60.1 Yaygın ödem R60.9 Ödem, tanımlanmamış R61 Hiperhidroz R61.0 Bölgesel hiperhidroz R61.1 Yaygın hiperhidroz R61.9 Hiperhidroz, tanımlanmamış R62 Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı R62.0 Gecikmiş dönüm noktası R62.8 Beklenen normal fizyolojik gelişimin diğer yokluğu R62.9 Beklenen normal fizyolojik gelişimin olmayışı, tanımlanmamış R63 Gıda ve sıvı alınımına ilişkin semptom ve belirtiler R63.0 Anoreksiya R63.1 Polidipsi R63.2 Polifaji R63.3 Beslenme güçlükleri ve yanlış uygulamaları R63.4 Anormal kilo kaybı R63.5 Anormal kilo alma R63.8 Gıda ve sıvı alımıyla ilgili diğer semptom ve belirtiler R64 Kaşeksi R68 Genel semptom ve diğer belirtiler R68.0 Hipotermi, düşük çevre ısısı ile birlikte olmayan R68.1 Bebeğe özgü özel olmayan belirtiler R68.2 Ağız kuruluğu, tanımlanmamış R68.3 Parmakların çomaklaşması R68.8 Genel semptom ve belirtiler diğer, tanımlanmış R69 Bilinmeyen ve tanımlanmamış hastalık nedenleri R70 Plazma viskositesinin anormalliği ve yüksek eritrosit sedimantasyon hızı R70.0 Yüksek eritrosit sedimantasyon hızı R70.1 Anormal plazma viskositesi R71 Kırmızı kan hücrelerinin anormalliği R72 Beyaz kan hücrelerinin anormalliği, başka yerde sınıflanmamış  R73 Yükselmiş kan glikoz düzeyi R73.0 Anormal glikoz tolerans testi R73.9 Hiperglisemi, tanımlanmamış R74 Anormal serum enzim düzeyleri R74.0 Transaminaz ve laktik asit dehidrogenaz [LDH] düzeylerinin yüksekliği R74.8 Serum enzimlerinin anormal düzeyleri, diğer R74.9 Serum enzimlerinin anormal düzeyi, tanımlanmamış R75 İnsan immünyetmezlik virüsünün [HIV] labratuvar kanıtı R76 Serumda diğer anormal immünolojik bulgular R76.0 Yüksek antikor titresi R76.1 Tüberkülin testine anormal reaksiyon R76.2 Sifiliz için yalancı-pozitif serolojik test R76.8 Serumda diğer tanımlanmış anormal immünolojik bulgular R76.9 Serumda anormal immünolojik bulgu, tanımlanmamış R77 Plazma proteinlerinin diğer anormallikleri R77.0 Albümin anormalliği R77.1 Globulin anormalliği R77.2 Alfa fetoprotein anormalliği R77.8 Plazma proteinlerinin diğer tanımlanmış anormallikleri R77.9 Plazma protein anormalliği, tanımlanmamış R78 Kanda normalde bulunmayan ilaçlar ve diğer maddelere ait bulgular  R78.0 Kanda alkol bulunması R78.1 Kanda opiat ilaç bulunması R78.2 Kanda kokain bulunması R78.3 Kanda hallüsinojen bulunması R78.4 Kanda bağımlılık potansiyelli diğer ilaçların bulunması R78.5 Kanda psikotropik ilaç bulunması R78.6 Kanda steroid ajanın bulunması R78.7 Kanda ağır metallerin anormal düzeyde bulunması R78.8 Kanda normalde bulunmayan diğer tanımlanmış maddelerin bulunması R78.9 Kanda normalde bulunmayan tanımlanmamış maddenin bulunması R79 Kan kimyasının diğer anormal bulguları R79.0 Kan mineralinin anormal düzeyi R79.8 Kan kimyasının diğer tanımlanmış anormal bulguları R79.9 Kan kimyasının anormal bulgusu, tanımlanmamış R80 İzole proteinüri R81 Glikozüri R82 İdrarda diğer anormal bulgular R82.0 Şilüri R82.1 Miyoglobinüri R82.2 Biliüri R82.3 Hemoglobinüri R82.4 Asetonüri R82.5 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerin yüksek idrar düzeyleri R82.6 İlaç olmayan maddelerin anormal idrar düzeyleri R82.7 İdrarın mikrobiyolojik incelemesinde anormal olgular R82.8 İdrarın sitolojik ve histolojik incelemesinde anormal bulgular R82.9 İdrarda diğer ve tanımlanmamış anormal bulgular R83 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular R83.0 Serebrospinal sıvıda anormal enzim düzeyi R83.1 Serebrospinal sıvıda anormal hormon düzeyi R83.2 Serebrospinal sıvıda uyuşturucular, ilaçlar ve diğer biyolojik maddelerin anormal düzeyi R83.3 Serebrospinal sıvıda kaynak olarak ilaç türü olmayan maddelerin anormal düzeyi R83.4 Serebrospinal sıvıda anormal immünolojik bulgular R83.5 Serebrospinal sıvıda anormal mikrobiyolojik bulgular, pozitif kültür bulguları R83.6 Serebrospinal sıvıda anormal sitolojik bulgular, anormal Papanicolaou smear R83.7 Serebrospinal sıvıda anormal histolojik bulgular R83.8 Serebrospinal sıvıda anormal diğer bulgular, anormal kromozomal bulgular R83.9 Serebrospinal sıvıda anormal bulgular, tanımlanmamış R84 Solunum organları ve torakstan alınan örneklerde anormal bulgular  R84.1 Bronşial yıkamada anormal bulgular R84.2 Nazal sekresyonda anormal bulgular R84.3 Plevral sıvıda anormal bulgular R84.4 Balgamda anormal bulgular R84.5 Boğaz sürüntüsünde anormal bulgular R85 Sindirim organları ve karın boşluğundan alınan örneklerde anormal bulgular R85.1 Periton sıvısında anormal bulgular R85.2 Tükrükde anormal bulgular R86 Erkek genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular  R86.1 Prostatik salgıda anormal bulgular R86.2 Semen, seminal sıvıda anormal bulgular R86.3 Anormal spermatozoa R87 Kadın genital organlarından alınan örneklerde anormal bulgular  R87.1 Serviks uteri salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular R87.2 Vajina salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular R87.3 Vulva salgıları ve sürüntülerinde anormal bulgular R89 Organlar, sistemler ve dokulardan alınan örneklerde diğer anormal bulgular R89.1 Meme başı akıntısında anormal bulgular R89.2 Sinovyal sıvıda anormal bulgular R89.3 Yara salgılarında anormal bulgular R90 Merkezi sinir sisteminin görüntülemesinde anormal bulgular R90.0 Kafa içi yer işgal eden lezyon R90.8 Merkezi sinir sisteminde tanısal görüntülemede diğer anormal bulgular R91 Akciğerin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R92 Memenin tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93 Vücut yapılarının tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular  R93.0 Kafa ve kafatasının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular,başka yerde sınıflanmamış R93.1 Kalp ve koroner dolaşımın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.2 Karaciğer ve safra yolunun tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.3 Sindirim yolunun diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.4 Üriner organların tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.5 Karın bölgelerinin tanısal görüntülemesinde diğer anormal bulgular,retroperiton dahil  R93.6 Kol ve bacağın tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.7 Kas iskelet sisteminin diğer kısımlarının tanısal görüntülemesinde anormal bulgular R93.8 Vücut yapıların tanısal görüntülemesinde diğer, tanımlanmış anormal bulgular  R94 Fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları R94.0 Merkezi sinir sisteminin fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları R94.1 Periferik sinir sistemi ve özel duyuların fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları  R94.2 Akciğer fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları R94.3 Kalp damar fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları R94.4 Böbrek fonksiyon çalışmalarının anormal sonuçları R94.5 Karaciğer fonksiyon testlerinin anormal sonuçları R94.6 Tiroid fonksiyon testlerinin anormal sonuçları R94.7 Endokrin fonksiyon testlerinin diğer anormal sonuçları R94.8 Organ ve sistemlerin fonksiyon çalışmalarının diğer anormal sonuçları R95 Ani çocuk ölüm sendromu R96 Ani ölüm, diğer, sebebi bilinmeyen R96.0 Ani ölüm R96.1 Semptomların başlamasını takip eden 24 saat içinde görülen ölüm R98 Tek başına ölüm R99 Ölümün diğer sınırları belirsiz ve tanımlanmamış nedenleri S00 Yüzeysel kafa yaralanması

S0 ICD 10 Kodları

S00.0 Yüzeysel saçlı deri yaralanması S00.1 Göz kapağı ve göz çevresi kontüzyonu S00.2 Göz kapağı ve göz çevresi diğer yüzeysel yaralanmaları S00.3 Burun yüzeysel yaralanması S00.4 Kulak yüzeysel yaralanması S00.5 Dudak ve ağız boşluğu yüzeysel yaralanması S00.7 Başın birden fazla yüzeysel yaralanması S00.8 Başın diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması S00.9 Başın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış kısım S01 Başın açık yarası S01.0 Saçlı deri açık yarası S01.1 Göz kapağı ve göz çevresi açık yarası S01.2 Burun açık yarası S01.3 Kulak açık yarası S01.4 Yanak ve temporomandibüler alan açık yarası S01.5 Dudak ve ağız boşluğu açık yarası S01.7 Başın birden fazla açık yaraları S01.8 Başın diğer kısımlarının açık yarası S01.9 Baş açık yarası, tanımlanmamış kısım S02 Kafa ve yüz kemikle kırığı S02.0 Kafa kubbesinin kırığı S02.1 Kafa kaidesinin kırığı S02.2 Burun kemiklerinin kırığı S02.3 Orbita tabanının kırığı S02.4 Malar ve maksiller kemiğin kırığı S02.5 Dişin kırığı S02.6 Mandibulanın kırığı S02.7 Kafa ve yüz kemiklerinin birden fazla kırıkları S02.8 Kafa ve yüz kemiklerinin diğer kırıkları S02.9 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığı, tanımlanmamış kısım S03 Kafa eklem ve ligamentlerinin çıkık, gerilme ve burkulması S03.0 Çene çıkığı (dislokasyon) S03.1 Burun kıkırdak septum çıkığı S03.2 Diş çıkığı S03.3 Baş diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı S03.4 Çene gerilme ve burkulması S03.5 Başın diğer ve tanımlanmamış yerleri eklem ve ligamentlerinin gerilme ve burkulması  S04 Kraniyal sinir yaralanması S04.0 Optik sinir ve yollarının yaralanması S04.1 Okulomotor sinir yaralanması S04.2 Troklear sinir yaralanması S04.3 Trigeminal sinir yaralanması S04.5 Fasial sinir yaralanması S04.6 Akustik sinir yaralanması S04.7 Aksesuar sinir yaralanması S04.8 Kraniyal sinirlerin diğer yaralanması S04.9 Kraniyal sinir tanımlanmamış yaralanması S05 Göz ve orbita yaralanması S05.0 Yabancı cisim olmaksızın korneal abrazyon ve konjunktiva yaralanması S05.1 Göz küresi ve orbita dokuları kontüzyonu S05.2 Göz içi doku kaybı veya prolapsıyla birlikte oküler laserasyon ve rüptür S05.3 Göz içi doku kaybı veya prolapsı olmaksızın oküler laserasyon S05.4 Yabancı cisimle birlikte olmayan veya olan penetran orbita yaralanması S05.5 Yabancı cisimle göz küresi delici yaralanması S05.6 Yabancı cisim olmaksızın göz küresi delici yaralanması S05.7 Gözün avülsiyonu S05.8 Göz ve orbitanın diğer yaralanmaları S05.9 Göz ve orbita yaralanması, tanımlanmamış kısım S06 Kafa içi yaralanma S06.0 Konküzyon S06.1 Travmatik serebral ödem S06.2 Yaygın beyin yaralanması S06.3 Fokal beyin yaralanması S06.4 Epidural kanama S06.5 Travmatik subdural kanama S06.6 Travmatik subaraknoid kanama S06.7 Kafa içi yaralanma, uzamış koma ile birlikte S06.8 Kafa içi yaralanmalar, diğer S06.9 Kafa içi yaralanma, tanımlanmamış S07 Başın ezici yaralanması S07.0 Yüz ezici yaralanması S07.1 Kafatası ezici yaralanması S07.8 Başın diğer kısımlarının ezici yaralanması S07.9 Başın ezici yaralanması, yer tanımlanmamış S08 Başın kısmi travmatik amputasyonu S08.0 Saçlı deri avülsiyonu S08.1 Kulağın travmatik amputasyonu S08.8 Başın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu S08.9 Başın tanımlanmamış kısmının travmatik amputasyonu S09 Başın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S09.0 Kafa kan damarlarının yaralanması, başka yerde sınıflanmamış S09.1 Kafa kas ve tendonlarının yaralanması S09.2 Kulak zarı travmatik yırtığı S09.7 Kafa birden fazla yaralanmaları S09.8 Başın diğer tanımlanmış yaralanmaları S09.9 Başın tanımlanmamış yaralanması S10 Boyun yüzeysel yaralanmaları S10.0 Boyun kontüzyonu S10.1 Boğazın diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları S10.7 Boynun birden fazla yüzeysel yaralanmaları S10.8 Boynun diğer kısımlarının yüzeysel yaralanması S10.9 Boynun yüzeysel yaralanması, yer tanımlanmamış S11 Boynun açık yarası S11.0 Larinks ve trakea açık yarası S11.1 Tiroid bezi açık yarası S11.2 Farenks ve servikal özefagus açık yarası S11.7 Boynun birden fazla açık yaraları S11.8 Boynun diğer kısımlarının açık yarası S11.9 Boynun açık yarası, yer tanımlanmamış S12 Boyun kırığı S12.0 Birinci servikal vertebra kırığı S12.1 İkinci servikal vertebra kırığı S12.2 Servikal vertebra diğer tanımlanmış kırığı S12.7 Servikal omurga birden fazla kırığı S12.8 Boynun diğer kısımlarının kırığı S12.9 Boyun kırığı, yer tanımlanmamış S13 Boyun seviyesinde eklem ve ligamentlerin çıkık, gerilme ve burkulması S13.0 Servikal intervertebral disk travmatik yırtılması S13.1 Servikal vertebra çıkığı S13.2 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı S13.3 Boyunun birden fazla çıkığı S13.4 Servikal omurganın gerilme ve burkulması S13.5 Tiroid bölgesi gerilme ve burkulması S13.6 Boynun diğer ve tanımlanmamış kısımları eklem ve ligamentlerinin gerilme ve  S14 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kord yaralanması S14.0 Servikal spinal kord konküzyon ve ödemi S14.1 Servikal spinal kord diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S14.2 Servikal omurga sinir kökü yaralanması S14.3 Brakial pleksus yaralanması S14.4 Boyun periferik sinirleri yaralanmaları S14.5 Servikal sempatik sinir yaralanması S14.6 Boyunun diğer ve tanımlanmamış sinirlerinin yaralanmaları S15 Boyun seviyesinde kan damarları yaralanması S15.0 Karotid arter yaralanması S15.1 Vertebral arter yaralanması S15.2 Eksternal juguler ven yaralanması S15.3 İnternal juguler ven yaralanması S15.7 Boyun seviyesinde birden fazla kan damarları yaralanması S15.8 Boyun seviyesinde diğer kan damarlarının yaralanması S15.9 Boyun seviyesinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması S16 Boyun seviyesinde kas ve tendonun yaralanması S17 Boyun ezici yaralanması S17.0 Larenks ve trakea ezici yaralanması S17.8 Boyun diğer kısımlarının ezici yaralanması S17.9 Boyun ezici yaralanması, yer tanımlanmamış S18 Boyun kısmında travmatik amputasyon S19 Boynun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S19.7 Boynun birden fazla yaralanmaları S19.8 Boynun diğer tanımlanmış yaralanmaları S19.9 Boynun tanımlanmamış yaralanması S20 Toraks yüzeysel yaralanması S20.0 Meme kontüzyonu S20.1 Memenin diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanmaları S20.2 Toraks kontüzyonu S20.3 Toraks ön duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları S20.4 Toraks arka duvarının diğer yüzeysel yaralanmaları S20.7 Toraksın birden fazla yüzeysel yaralanmaları S20.8 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yüzeysel yaralanması S21 Toraks açık yarası S21.0 Meme açık yarası S21.1 Toraks ön duvarı açık yarası S21.2 Toraks arka duvarı açık yarası S21.7 Toraks duvarı birden fazla açık yaraları S21.8 Toraks diğer kısımlarının açık yarası S21.9 Toraks açık yarası, yer tanımlanmamış S22 Kaburga(lar), sternum ve torasik omurga kırıkları S22.0 Torasik vertebra kırığı S22.1 Torasik omurga birden fazla kırıkları S22.2 Sternum kırığı S22.3 Kaburga kırığı S22.4 Kaburgaların birden fazla kırığı S22.5 Yelken göğüs S22.8 Kemik toraks diğer kısımlarının kırığı S22.9 Kemik toraksın kırığı, yer tanımlanmamış S23 Toraks eklem ve ligamentlerinin çıkığı, gerilmesi, burkulması S23.0 Torasik intervertebral diskin travmatik yırtılması S23.1 Torasik vertebra çıkığı S23.2 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin çıkığı S23.3 Torasik omurganın gerilme ve burkulması S23.4 Kaburgalar ve sternumun gerilme ve çıkığı S23.5 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin gerilme ve burkulması S24 Toraks seviyesindeki sinir ve spinal kord yaralanması S24.0 Torasik spinal kord konküzyon ve ödemi S24.1 Torasik spinal kordun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S24.2 Torasik omurga sinir kökünün yaralanması S24.3 Toraks periferik sinirlerinin yaralanması S24.4 Torasik sempatik sinirlerin yaralanması S24.5 Toraks diğer sinirlerinin yaralanması S24.6 Toraks tanımlanmamış sinirinin yaralanması S25 Toraks kan damarlarının yaralanması S25.0 Torasik aorta yaralanması S25.1 İnnominate veya subklavian arter yaralanması S25.2 Vena kava süperior yaralanması S25.3 İnnominate veya subklavian venin yaralanması S25.4 Pulmoner kan damarlarının yaralanması S25.5 İnterkostal kan damarlarının yaralanması S25.7 Toraksta birden fazla kan damarlarının yaralanması S25.8 Toraksta diğer kan damarlarının yaralanması S25.9 Toraksta tanımlanmamış kan damarı yaralanması S26 Kalp yaralanması S26.0 Kalbin yaralanması, hemoperikardiyumla birlikte olan S26.8 Kalbin diğer yaralanmaları S26.9 Kalbin tanımlanmamış yaralanmaları S27 İntratorasik organların yaralanması diğer ve tanımlanmamış S27.0 Travmatik pnömotoraks S27.1 Travmatik hemotoraks S27.2 Travmatik hemopnömotoraks S27.3 Akciğerin diğer yaralanmaları S27.4 Bronş yaralanması S27.5 Torasik trakea yaralanması S27.6 Plevra yaralanması S27.7 İntratorasik organların birden fazla yaralanmaları S27.8 İntratorasik organların diğer tanımlanmış yaralanması S27.9 İntratorasik organların tanımlanmamış yaralanmaları S28 Toraksın kısmi travmatik amputasyonu ve toraksın ezilme yaralanması  S28.0 Göğsün ezilmesi S28.1 Toraksın kısmi travmatik amputasyonu S29 Toraksın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S29.0 Toraks seviyesinde kas ve tendon yaralanması S29.7 Toraksın birden fazla yaralanmaları S29.8 Toraksın diğer tanımlanmış yaralanmaları S29.9 Toraksın tanımlanmamış yaralanması S30 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları S30.0 Bel ve pelvis kontüzyonu S30.1 Karın duvarı kontüzyonu S30.2 Dış genital organ kontüzyonu S30.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla yüzeysel yaralanmaları S30.8 Karın, bel ve pelvisin diğer yüzeysel yaralanmaları S30.9 Karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları, yer tanımlanmamış S31 Karın, bel ve pelvis açık yarası S31.0 Bel ve pelvis açık yarası S31.1 Karın duvarı açık yarası S31.2 Penis açık yarası S31.3 Skrotum ve testis açık yarası S31.4 Vajina ve vulva açık yarası S31.5 Dış genital organların diğer ve tanımlanmamış açık yarası S31.7 Karın, bel ve pelvisin birden fazla açık yaraları S31.8 Karının diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası S32 Lomber omurga ve pelvis kırığı S32.0 Lomber vertebra kırığı S32.1 Sakrum kırığı S32.2 Koksiks kırığı S32.3 İlium kırığı S32.4 Asetabulum kırığı S32.5 Pubis kırığı S32.7 Lomber omurga ve pelvis birden fazla kırıkları S32.8 Lomber vertebra ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı S33 Lomber vertebra ve pelvis eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma  S33.0 Lomber intervertebral disk travmatik yırtığı S33.1 Lomber vertebra çıkığı S33.2 Sakroiliak ve sakrokoksigeal eklem çıkığı S33.3 Lomber omurga ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı S33.4 Simfisis pupis travmatik yırtığı S33.5 Lomber omurga burkulma ve gerilmesi S33.6 Sakroiliak eklem burkulma ve gerilmesi S33.7 Lomber omurga ve pelvis diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi  S34 Karın, bel ve pelvis düzeyinde sinir ve lomber spinal kordun yaralanması S34.0 Lomber spinal kord konküzyon ve ödemi S34.1 Lomber spinal kord diğer yaralanması S34.2 Lomber ve sakral vertebra sinir kökü yaralanması S34.3 Kauda ekuina yaralanması S34.4 Lumbosakral pleksus yaralanması S34.5 Lomber, sakral ve pelvik sempatik sinir yaralanması S34.6 Karın, bel ve pelvis periferik sinir (lerinin) yaralanması S34.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer ve tanımlanmamış sinir yaralanması S35 Karın, bel ve pelvis düzeyinde kan damarları yaralanması S35.0 Abdominal aorta yaralanması S35.1 Vena kava inferior yaralanması S35.2 Çölyak veya mezenterik arter yaralanması S35.3 Portal veya splenik ven yaralanması S35.4 Renal kan damarları yaralanması S35.5 İliak kan damarları yaralanması S35.7 Karın, bel ve pelvis düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması S35.8 Karın, bel ve pelvis düzeyinde diğer kan damarları yaralanması S35.9 Karın, bel ve pelvis düzeyinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması S36 Karın içi organ yaralanmalar S36.0 Dalak yaralanması S36.1 Karaciğer veya safra kesesi yaralanması S36.2 Pankreas yaralanması S36.3 Mide yaralanması S36.4 İncebağırsak yaralanması S36.5 Kolon yaralanması S36.6 Rektum yaralanması S36.7 Birden fazla karın içi organ yaralanması S36.8 Karın içi organların diğer yaralanması S36.9 Karın içi organ tanımlanmamış yaralanması S37 Pelvik organ yaralanması S37.0 Böbrek yaralanması S37.1 Üreter yaralanması S37.2 Mesane yaralanması S37.3 Üretra yaralanması S37.4 Over yaralanması S37.5 Fallop tüpü yaralanması S37.6 Uterus yaralanması S37.7 Birden fazla pelvik organ yaralanması S37.8 Pelvik organların diğer yaralanması S37.9 Pelvik organ tanımlanmamış yaralanması S38 Karın, bel ve pelvisin kısmi travmatik amputasyonu ve ezilme yaralanması S38.0 Dış genital organların ezilme yaralanması S38.1 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımların ezilme yaralanması  S38.2 Dış genital organların travmatik amputasyonu S38.3 Karın, bel ve pelvisin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının travmatik amputasyonu S39 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmamış yaralanmaları S39.0 Karın, bel ve pelvis kas ve tendonlarının yaralanması S39.6 Karın içi organ(lar)ın pelvik organ(lar)la beraber olan yaralanmaları S39.7 Karın, bel ve pelvisin diğer birden fazla yaralanmaları S39.8 Karın, bel ve pelvisin diğer tanımlanmış yaralanmaları S39.9 Karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış yaralanması S40 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması S40.0 Omuz ve üst kol kontüzyonu S40.7 Omuz ve üst kol birden fazla yüzeysel yaralanmaları S40.8 Omuz ve üst kol diğer yüzeysel yaralanmaları S40.9 Omuz ve üst kol yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S41 Omuz ve üst kol açık yarası S41.0 Omuz açık yarası S41.1 Üst kol açık yarası S41.7 Omuz ve üst kol birden fazla açık yaraları S41.8 Omuz kemerinin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası S42 Omuz ve üst kol kırığı S42.0 Klavikula kırığı S42.1 Skapula kırığı S42.2 Humerus üst uç kırığı S42.3 Humerus şaftı kırığı S42.4 Humerus alt uç kırığı S42.7 Klavikula, skapula ve humerus birden fazla kırıkları S42.8 Omuz ve üst kol diğer kısımlarının kırığı S42.9 Omuz kemeri kırığı, yer tanımlanmamış S43 Omuz kemeri eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi S43.0 Omuz eklemi çıkığı S43.1 Akromiyoklavikuler eklem çıkığı S43.2 Sternoklavikuler eklem çıkığı S43.3 Omuz kemeri diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı S43.4 Omuz eklemi burkulma ve gerilmesi S43.5 Akromiyoklavikuler eklem burkulma ve gerilmesi S43.6 Sternoklavikuler eklem burkulma ve gerilmesi S43.7 Omuz kemeri diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi S44 Omuz ve üst kol düzeyinde sinir yaralanması S44.0 Üst kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması S44.1 Üst kol düzeyinde median sinir yaralanması S44.2 Üst kol düzeyinde radial sinir yaralanması S44.3 Aksiller sinir yaralanması S44.4 Muskülokütanöz sinir yaralanması S44.5 Omuz ve üst kol düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması S44.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S44.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S44.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması S45 Omuz ve üst kol düzeyinde kan damarları yaralanması S45.0 Aksillar arter yaralanması S45.1 Brakial arter yaralanması S45.2 Aksillar veya brakial ven yaralanması S45.3 Omuz ve üst kol düzeyinde yüzeysel ven yaralanması S45.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması S45.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması S45.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarlarının yaralanması S46 Omuz ve üst kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması S46.0 Omuz rotator cuff tendon yaralanması S46.1 Biseps uzun başı kas ve tendonunun yaralanması S46.2 Biseps diğer kısımlarının kas ve tendon yaralanması S46.3 Triseps kas ve tendonunun yaralanması S46.7 Omuz ve üst kol düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması S46.8 Omuz ve üst kol düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması S46.9 Omuz ve üst kol düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması S47 Omuz ve üst kol ezilme yaralanması S48 Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu S48.0 Omuz ekleminde travmatik amputasyon S48.1 Omuz ve dirsek arasında travmatik amputasyon S48.9 Omuz ve üst kol travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S49 Omuz ve üst kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S49.7 Omuz ve üst kolun birden fazla yaralanmaları S49.8 Omuz ve üst kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları S49.9 Omuz ve üst kolun tanımlanmamış yaralanması S50 Ön kolun yüzeysel yaralanması S50.0 El kontüzyonu S50.1 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu S50.7 Ön kolun birden fazla yüzeysel yaralanmaları S50.8 Ön kolun diğer yüzeysel yaralanmaları S50.9 Ön kolun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S51 Ön kol açık yarası S51.0 Dirsek açık yarası S51.7 Ön kolun birden fazla açık yaraları S51.8 Ön kol diğer kısımlarının açık yarası S51.9 Ön kol açık yarası, yer tanımlanmamış S52 Ön kol kırığı S52.0 Ulna üst uç kırığı S52.1 Radius üst ucu kırığı S52.2 Ulna şaftı kırığı S52.3 Radius şaft kırığı S52.4 Ulna ve radius şaftlarının kırığı S52.5 Radius alt uç kırığı S52.6 Ulna ve radius alt uç kırığı S52.7 Ön kol birden fazla kırıkları S52.8 Ön kol diğer kısımlarının kırığı S52.9 Ön kol kırığı, yer tanımlanmamış S53 Dirsek eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi S53.0 Radial başın çıkığı S53.1 Dirsek çıkığı, tanımlanmamış S53.2 Radial kollateral ligament travmatik yırtığı S53.3 Ulnar kollateral ligament travmatik yırtığı S53.4 Dirsek burkulma ve gerilmesi S54 Ön kol düzeyinde sinir yaralanması S54.0 Ön kol düzeyinde ulnar sinir yaralanması S54.1 Ön kol düzeyinde median sinir yaralanması S54.2 Ön kol düzeyinde radial sinir yaralanması S54.3 Ön kol düzeyinde kütenöz duyu sinir yaralanması S54.7 Ön kol düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S54.8 Ön kol düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S54.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması S55 Ön kol düzeyinde kan damarları yaralanması S55.0 Ön kol düzeyinde ulnar arter yaralanması S55.1 Ön kol düzeyinde radial arter yaralanması S55.2 Ön kol düzeyinde ven yaralanması S55.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması S55.8 Ön kol düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması S55.9 Ön kol düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması S56 Ön kol düzeyinde kas ve tendon yaralanması S56.0 Ön kol düzeyinde başparmak fleksör kas ve tendon yaralanması S56.1 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın fleksör kas ve tendon yaralanması S56.2 Ön kol düzeyinde diğer fleksör kas ve tendonların yaralanması S56.3 Ön kol düzeyinde başparmak ekstensor veya abduktor kas ve tendonlarının yaralanması S56.4 Ön kol düzeyinde diğer parmak(lar)ın ekstensor kas ve tendonunun yaralanması S56.5 Ön kol düzeyinde diğer ekstensor kas ve tendonun yaralanması S56.7 Ön kol düzeyinde birden fazla kas ve tendonların yaralanması S56.8 Ön kol düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendonların yaralanması S57 Ön kolun ezilme yaralanması S57.0 El bileğinin ezilmesi S57.8 Ön kol diğer kısımlarının ezilmesi S57.9 Ön kolun ezilmesi, yer tanımlanmamış S58 Ön kolun travmatik amputasyonu S58.0 Dirsek düzeyinde travmatik amputasyon S58.1 Dirsek ve el bileği arasında travmatik amputasyon S58.9 Ön kolun travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S59 Ön kolun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S59.7 Ön kolun birden fazla yaralanmaları S59.8 Ön kolun diğer tanımlanmış yaralanmaları S59.9 Ön kolun tanımlanmamış yaralanması S60 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması S60.0 Tırnağa zarar vermeksizin parmak(lar)ın kontüzyonu S60.1 Tırnak zedelenmesiyle birlikte parmak(lar)ın kontüzyonu S60.2 El bileği ve elin diğer kısımlarının kontüzyonu S60.7 El bileği ve elin birden fazla yüzeysel yaralanmaları S60.8 El bileği ve elin diğer yüzeysel yaralanmaları S60.9 El bileği ve elin yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S61 El bileği ve elin açık yarası S61.0 Tırnağa zarar vermeksizin parmak(lar)ın açık yarası S61.1 Tırnak zedelenmesiyle birlikte parmak(lar)ın açık yarası S61.7 El bileği ve elin birden fazla açık yaraları S61.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının açık yaraları S61.9 El bileği ve elin açık yarası, yer tanımlanmamış S62 El bileği ve el düzeyinde kırık S62.0 El naviküler [skafoid] kemiği kırığı S62.1 Karpal kemik(ler)in diğer kırığı S62.2 Birinci metakarpal kemik kırığı S62.3 Metakarpal kemik diğer kırığı S62.4 Metakarpal kemiklerin birden fazla kırıkları S62.5 Başparmak kırığı S62.6 Parmak diğer kırığı S62.7 Parmakların birden fazla kırıkları S62.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kırığı S63 El bileği ve el düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,burkulma ve gerilmesi  S63.0 El bileği çıkığı S63.1 Parmak çıkığı S63.2 Parmakların birden fazla çıkığı S63.3 El bileği ve karpusun ligamentinin travmatik yırtığı S63.4 Metakarpofalangeal ve interfalangeal eklem(ler)de parmak ligamentinin travmatik yırtığı S63.5 El bileği burkulma ve gerilmesi S63.6 Parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi S63.7 Elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının burkulma ve gerilmesi S64 El bileği ve el düzeyinde sinir yaralanması S64.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar sinir yaralanması S64.1 El bileği ve el düzeyinde median sinir yaralanması S64.2 El bileği ve el düzeyinde radial sinir yaralanması S64.3 Başparmak dijital siniri yaralanması S64.4 Parmağın dijital sinirinin diğer yaralanması S64.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S64.8 El bileği ve el düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S64.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış sinirin yaralanması S65 El bileği ve el düzeyinde kan damarları yaralanması S65.0 El bileği ve el düzeyinde ulnar arter yaralanması S65.1 El bileği ve el düzeyinde radial arter yaralanması S65.2 Yüzeysel palmar arkı yaralanması S65.3 Derin palmar arkın yaralanması S65.4 Başparmak kan damar(lar)ının yaralanması S65.5 Parmakların kan damar(lar)ının diğer yaralanması S65.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla kan damarlarının yaralanması S65.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması S65.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması S66 El bileği ve el düzeyinde kas ve tendon yaralanması S66.0 El bileği ve el düzeyinde başparmak uzun fleksor kas ve tendonunun yaralanması S66.1 Parmağın fleksor kas ve tendonunun diğer yaralanması S66.2 El bileği ve el düzeyinde baş parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması S66.3 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak ekstansör kas ve tendonunun yaralanması S66.4 El bileği ve el düzeyinde baş parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması S66.5 El bileği ve el düzeyinde diğer parmak intirinsik kas ve tendonunun yaralanması S66.6 El bileği ve el düzeyinde birden fazla fleksör kas ve tendonların yaralanması S66.7 El bileği ve el düzeyinde birden fazla ekstansör kas ve tendonların yaralanması S66.8 El bileği ve el düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması S66.9 El bileği ve el düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması S67 El bileği ve elin ezilme yaralanması S67.0 Başparmak ve diğer parmak(lar)ın ezilme yaralanması S67.8 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması S68 El bileği ve elin travmatik amputasyonu S68.0 Başparmağın (tam) (kısmi) travmatik amputasyonu S68.1 Tek parmak (tam) (kısmi) diğer travmatik amputasyonu S68.2 İki veya daha fazla parmağın (tam) (kısmi) travmatik amputasyonu S68.3 El bileği ve elin diğer kısımlarıyla parmak(lar) (kısmının) ın birlikte  S68.4 El bileği düzeyinde elin travmatik amputasyonu S68.8 El bileği ve elin diğer kısımlarının travmatik amputasyonu S68.9 El bileği ve elin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S69 El bileği ve elin diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S69.7 El bileği ve elin birden fazla yaralanmaları S69.8 El bileği ve elin diğer tanımlanmış yaralanmaları S69.9 El bileği ve elin tanımlanmamış yaralanması S70 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması S70.0 Kalça kontüzyonu S70.1 Uyluk kontüzyonu S70.2 Kalça ve uyluğun birden fazla yüzeysel yaralanmaları S70.8 Kalça ve uyluğun diğer yüzeysel yaralanmaları S70.9 Kalça ve uyluğun yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S71 Kalça ve uyluğun açık yarası S71.0 Kalça açık yarası S71.1 Uyluk açık yarası S71.7 Kalça ve uyluğun birden fazla açık yaraları S71.8 Pelvik kemerin diğer ve tanımlanmamış kısımlarının açık yarası S72 Femur kırığı S72.0 Femur boyun kırığı S72.1 Pertrokanterik kırık S72.2 Subtrokanterik kırık S72.3 Femur şaft kırığı S72.4 Femur alt uç kırığı S72.7 Femurun birden fazla kırıkları S72.8 Femur diğer kısımlarının kırıkları S72.9 Femur kırığı, yer tanımlanmamış S73 Kalça eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi S73.0 Kalça çıkığı S73.1 Kalça burkulma ve gerilmesi S74 Kalça ve uyluk düzeyinde sinir yaralanması S74.0 Kalça ve uyluk düzeyinde siyatik sinir yaralanması S74.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral sinir yaralanması S74.2 Kalça ve uyluk düzeyinde kutanöz duyu siniri yaralanması S74.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S74.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S74.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış yerin yaralanması S75 Kalça ve uyluk düzeyinde kan damarları yaralanması S75.0 Femoral arter yaralanması S75.1 Kalça ve uyluk düzeyinde femoral ven yaralanması S75.2 Kalça ve uyluk düzeyinde büyük safen ven yaralanması S75.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması S75.8 Kalça ve uyluk düzeyinde diğer kan damarlarının yaralanması S75.9 Kalça ve uyluk düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması S76 Kalça ve uyluk düzeyinde kas ve tendon yaralanması S76.0 Kalça kas ve tendonunun yaralanması S76.1 Kuadriceps kas ve tendonunun yaralanması S76.2 Kalçanın adduktor kas ve tendonunun yaralanması S76.3 Uyluk düzeyinde posterior kas grubu kas ve tendonunun yaralanması S76.4 Uyluk düzeyinde diğer ve tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması S76.7 Kalça ve uyluk düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması S77 Kalça ve uyluğun ezilme yaralanması S77.0 Kalçanın ezilme yaralanması S77.1 Uyluğun ezilme yaralanması S77.2 Uyluk ve kalçanın ezilme yaralanması S78 Kalça ve uyluğun travmatik amputasyonu S78.0 Kalça ekleminde travmatik amputasyon S78.1 Kalça ve diz arasında travmatik amputasyon S78.9 Kalça ve uyluğun travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S79 Kalça ve uyluğun diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S79.7 Kalça ve uyluğun birden fazla yaralanmaları S79.8 Kalça ve uyluğun diğer tanımlanmış yaralanmaları S79.9 Kalça ve uyluğun tanımlanmamış yaralanması S80 Baldırın yüzeysel yaralanması S80.0 Diz kontüzyonu S80.1 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yerlerinin kontüzyonu S80.7 Baldırın birden fazla yüzeysel yaralanmaları S80.8 Baldırın diğer yüzeysel yaralanmaları S80.9 Baldırın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S81 Baldırın açık yarası S81.0 Dizin açık yarası S81.7 Baldırın birden fazla açık yarası S81.8 Baldırın diğer kısımlarının açık yarası S81.9 Baldırın açık yarası, yer tanımlanmamış S82 Baldırın kırığı, diz dahil S82.0 Patella kırığı S82.1 Tibia üst uç kırığı S82.2 Tibia şaft kırığı S82.3 Tibianın alt uç kırığı S82.4 Tek başına fibula kırığı S82.5 Medial malleol kırığı S82.6 Lateral malleol kırığı S82.7 Baldırın birden fazla kırıkları S82.8 Alt bacağın diğer kısımlarının kırıkları S82.9 Baldırın kırığı, yer tanımlanmamış S83 Diz eklem ve ligamentlerinin çıkık, burkulma ve gerilmesi S83.0 Patella çıkığı S83.1 Diz çıkığı S83.2 Menisküs yırtığı, şimdiki S83.3 Diz artiküler kıkırdak yırtığı S83.4 Diz (fibuler) (tibial) kollateral ligament burkulma ve gerilmesi S83.5 Diz (anterior) (posterior) çapraz ligament burkulma ve gerilmesi S83.6 Dizin diğer ve tanımlanmamış yerlerinin burkulma ve gerilmesi S83.7 Dizin birden fazla yapılarının yaralanması S84 Baldır düzeyinde sinir yaralanması S84.0 Baldır düzeyinde tibial sinir yaralanması S84.1 Baldır düzeyinde peroneal sinir yaralanması S84.2 Baldır düzeyinde kutanöz duyu sinir yaralanması S84.7 Baldır düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S84.8 Baldır düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S84.9 baldır düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması S85 Baldır düzeyinde kan damarları yaralanması S85.0 Popliteal arter yaralanması S85.1 (Anterior) (posterior) tibial arter yaralanması S85.2 Peroneal arter yaralanması S85.3 Baldır düzeyinde büyük safen ven yaralanması S85.4 Baldır düzeyinde küçük safen ven yaralanması S85.5 Popliteal ven yaralanması S85.7 Baldır düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması S85.8 Baldır düzeyinde diğer kan damarları yaralanması S85.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kan damarları yaralanması S86 Baldır düzeyinde kas ve tendon yaralanması S86.0 Aşil tendon yaralanması S86.1 Baldır düzeyinde posterior kas grubu diğer kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması S86.2 Baldır düzeyinde anterior kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması S86.3 Baldır düzeyinde peroneal kas grubu kas(lar) ve tendon(lar)ın yaralanması S86.7 Baldır düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması S86.8 Baldır düzeyinde diğer kas ve tendonların yaralanması S86.9 Baldır düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması S87 Baldır ezilme yaralanması S87.0 Diz ezilme yaralanması S87.8 Baldır diğer ve tanımlanmamış kısımlarının ezilme yaralanması S88 Baldır travmatik amputasyonu S88.0 Diz düzeyinde travmatik amputasyon S88.1 Diz ve ayak bileği arasında travmatik amputasyon S88.9 Baldırın travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S89 Baldırın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S89.7 Baldırın birden fazla yaralanmaları S89.8 Baldırın diğer tanımlanmış yaralanmaları S89.9 Baldırın tanımlanmamış yaralanması S90 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması S90.0 Ayak bileği kontüzyonu S90.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak(lar)ın kontüzyonu S90.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak(lar)ın kontüzyonu S90.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının kontüzyonu S90.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yüzeysel yaralanmaları S90.8 Ayak bileği ve ayağın diğer yüzeysel yaralanmaları S90.9 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel yaralanması, tanımlanmamış S91 Ayak bileği ve ayağın açık yarası S91.0 Ayak bileği açık yarası S91.1 Tırnağın etkilenmediği ayak parmak(lar)ın açık yarası S91.2 Tırnağın etkilendiği ayak parmak(lar)ın açık yarası S91.3 Ayağın diğer kısımlarının açık yarası S91.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla açık yaraları S92 Ayak kırığı, ayak bileği hariç S92.0 Kalkaneus kırığı S92.1 Talus kırığı S92.2 Tarsal kemik(ler)in diğer kırığı S92.3 Metatarsal kemik kırığı S92.4 Ayak baş parmağı kırığı S92.5 Ayak parmağının diğer kırıkları S92.7 Ayağın birden fazla kırıkları S92.9 Ayak kırığı, tanımlanmamış S93 Ayak bileği ve ayak düzeyinde eklem ve ligamentlerin çıkık,  S93.0 Ayak bileği eklemi çıkığı S93.1 Ayak parmak(lar)ın çıkığı S93.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ligament yırtılması S93.3 Ayağın diğer ve tanımlanmamış kısımlarının çıkığı S93.4 Ayak bileğinin burkulma ve gerilmesi S93.5 Ayak parmak(lar)ın burkulma ve gerilmesi S93.6 Ayağın diğer ve tanımlanmamış parçalarının burkulma ve gerilmesi S94 Ayak bileği ve ayak düzeyinde sinir yaralanması S94.0 Lateral plantar sinir yaralanması S94.1 Medial plantar sinir yaralanması S94.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde derin peroneal sinir yaralanması S94.3 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kütenöz duyu siniri yaralanması S94.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla sinir yaralanması S94.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer sinirlerin yaralanması S94.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış sinir yaralanması S95 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kan damarları yaralanması S95.0 Ayak dorsal arter yaralanması S95.1 Ayak plantar arter yaralanması S95.2 Ayak dorsal ven yaralanması S95.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kan damarları yaralanması S95.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kan damarları yaralanması S95.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kan damarı yaralanması S96 Ayak bileği ve ayak düzeyinde kas ve tendon yaralanması S96.0 Ayak bileği ve ayak düzeyinde uzun fleksör kas ve tendonunun yaralanması S96.1 Ayak bileği ve ayak düzeyinde ayak parmağı uzun ekstansör kas ve tendonunun yaralanması S96.2 Ayak bileği ve ayak düzeyinde intrinsik kas ve tendon yaralanması S96.7 Ayak bileği ve ayak düzeyinde birden fazla kas ve tendon yaralanması S96.8 Ayak bileği ve ayak düzeyinde diğer kas ve tendon yaralanması S96.9 Ayak bileği ve ayak düzeyinde tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması S97 Ayak bileği ve ayağın ezilme yaralanması S97.0 Ayak bileği ezilme yaralanması S97.1 Ayak parmak(lar)ın ezilme yaralanması S97.8 Ayak bileği ve ayağın diğer parçalarının ezilme yaralanması S98 Ayak bileği ve ayağın travmatik amputasyonu S98.0 Ayağın ayak bileği düzeyinde travmatik amputasyonu S98.1 Bir ayak parmağının travmatik amputasyonu S98.2 İki veya daha çok ayak parmağının travmatik amputasyonu S98.3 Ayağın diğer kısımlarının travmatik amputasyonu S98.4 Ayağın travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış S99 Ayak bileği ve ayağın diğer ve tanımlanmamış yaralanmaları S99.7 Ayak bileği ve ayağın birden fazla yaralanmaları S99.8 Ayak bileği ve ayağın diğer tanımlanmış yaralanmaları S99.9 Ayak bileği ve ayağın tanımlanmamış yaralanması

T0 ICD 10 Kodları

T00 Birden fazla vücut bölgesinin yüzeysel yaralanmaları T00.0 Boyun ve başın yüzeysel yaralanmalar T00.1 Toraks, karın, bel ve pelvisin yüzeysel yaralanmaları T00.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgesinin yüzeysel yaralanmaları T00.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgesine ait yüzeysel yaralanmalar T00.6 Üst ekstremite(ler)in alt ekstremite(ler) ile beraber olan birden fazla bölgenin yüzeysel  T00.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarına ait yüzeysel yaralanmalar T00.9 Birden fazla yüzeysel yaralanmalar, tanımlanmamış T01 Birden fazla vücut bölgesi açık yaraları T01.0 Boyun ve baş açık yaraları T01.1 Toraks, karın, bel ve pelvis açık yaraları T01.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge açık yaraları T01.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgenin açık yaraları T01.6 Alt ekstremite(ler) üst ekstremite(ler)le birlikte birden fazla bölgenin açık yaraları T01.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının açık yaraları T01.9 Birden fazla açık yaralar, tanımlanmamış T02 Birden fazla vücut bölgesi kırıkları T02.0 Boyun ve baş kırıkları T02.1 Toraks, bel ve pelvis kırıkları T02.2 Tek üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları T02.3 Tek alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları T02.4 Her iki üst ekstremite birden fazla bölge kırıkları T02.5 Her iki alt ekstremite birden fazla bölge kırıkları T02.6 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler)in birden fazla bölge kırıkları T02.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel ve toraks kırıkları T02.8 Vücut bölgelerinin diğer kombinasyonlarının kırıkları T02.9 Birden fazla kırıklar, tanımlanmamış T03 Birden fazla vücut bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.0 Boyun ve başın çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.1 Toraks, bel ve pelvis çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgeleri çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.4 Alt ve üst ekstremite(ler)in birden fazla bölgelerinin çıkık, burkulma ve gerilmeleri  T03.8 Vücut bölgeleri diğer kombinasyonlarının çıkık, burkulma ve gerilmeleri T03.9 Birden fazla çıkık, burkulma ve gerilmeleri, tanımlanmamış T04 Birden fazla vücut kısımlarının ezici yaralanmaları T04.0 Boyun ve baş ezici yaralanmaları T04.1 Karın, bel, pelvis ve toraksın ezici yaralanmaları T04.2 Üst ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları T04.3 Alt ekstremite(ler)in birden fazla ezici yaralanmaları T04.4 Alt ekstremite(ler) ile üst ekstremite(ler) birden fazla ezici yaralanmaları T04.7 Ekstremite(ler) ile pelvis, bel, karın ve toraksın ezici yaralanmaları T04.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının ezici yaralanmaları T04.9 Birden fazla ezici yaralanmalar, tanımlanmamış T05 Birden fazla vücut bölgesinin travmatik amputasyonları T05.0 İki elin travmatik amputasyonu T05.1 Bir el ve diğer kol [herhangi bir seviyede, el hariç] travmatik amputasyonu T05.2 İki kolun [herhangi bir seviyede] travmatik amputasyonu T05.3 İki ayağın travmatik amputasyonu T05.4 Bir ayak ve diğer bacak [herhangi bir seviyede, ayak hariç] travmatik amputasyonu T05.5 İki bacak [herhangi seviyede] travmatik amputasyonu T05.6 Üst ve alt ekstremiteler, herhangi kombinasyon [herhangi bir seviyede]un  T05.8 Vücut kısımlarının diğer kombinasyonlarının travmatik amputasyonu T05.9 Birden fazla travmatik amputasyon, tanımlanmamış T06 Birden fazla vücut bölgelerinin diğer yaralanmaları, başka yerde sınıflanmamış T06.0 Boyun seviyesinde sinir ve spinal kordun yaralanmalarıyla birlikte beyin ve T06.1 Birden fazla vücut bölgeleri diğer sinir ve spinal kord yaralanmaları T06.2 Birden fazla vücut bölgesi sinirlerinin yaralanmaları T06.3 Birden fazla vücut bölgesi kan damarları yaralanmaları T06.4 Birden fazla vücut bölgesi kas ve tendon yaralanmaları T06.5 Karın-içi ve pelvik organlarla birlikte göğüs içi organların yaralanmaları T06.8 Birden fazla vücut bölgesi diğer tanımlanmış yaralanmaları T07 Birden fazla yaralanmalar, tanımlanmamış T08 Omurga kırığı, düzey tanımlanmamış T09 Omurga ve gövdenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T09.0 Gövde yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış T09.1 Gövde açık yarası, düzey tanımlanmamış T09.2 Eklem ve gövde ligamentinin çıkığı, burkulması, gerilmesi, tanımlanmamış T09.3 Spinal kordun yaralanması, düzey tanımlanmamış T09.4 Gövdenin tanımlanmamış sinir, spinal sinir kökü ve pleksus yaralanması T09.5 Gövdenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması T09.6 Gövdenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış T09.8 Gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T09.9 Gövdenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış T10 Üst ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T11 Üst ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T11.0 Üst ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış T11.1 Üst ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış T11.2 Üst ekstremitenin tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı,burkulması ve  T11.3 Üst ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış T11.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış T11.5 Üst ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış  T11.6 Üst ekstremitenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış T11.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T11.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış T12 Alt ekstremite kırığı, düzey tanımlanmamış T13 Alt ekstremitenin diğer yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13.0 Alt ekstremite yüzeysel yaralanması, düzey tanımlanmamış T13.1 Alt ekstremite açık yarası, düzey tanımlanmamış T13.2 Alt ekstremite tanımlanmamış eklem ve ligamentlerinin çıkığı, burkulması,  T13.3 Alt ekstremitenin tanımlanmamış sinir yaralanması, düzey tanımlanmamış T13.4 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kan damarı yaralanması, düzey tanımlanmamış T13.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış kas ve tendon yaralanması, düzey tanımlanmamış T13.6 Alt ekstremitenin travmatik amputasyonu, düzey tanımlanmamış T13.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmaları, düzey tanımlanmamış T13.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanması, düzey tanımlanmamış T14 Vücut bölgesi yaralanması, tanımlanmamış T14.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yüzeysel yaralanması T14.1 Vücut kısmının tanımlanmamış açık yarası T14.2 Vücut bölgesi tanımlanmamış kırığı T14.3 Vücut bölgesinin tanımlanmamış çıkığı, burkulması ve gerilmesi T14.4 Vücut bölgesi tanımlanmamış sinir(ler)inin yaralanması T14.5 Vücut bölgesi tanımlanmamış kan damar(lar)ının yaralanması T14.6 Vücut bölgesi tanımlanmamış tendon ve kaslarının yaralanması T14.7 Vücut bölgesinin tanımlanmamış ezici yaralanma ve travmatik amputasyonu T14.8 Vücut bölgesinin tanımlanmamış diğer yaralanması T14.9 Yaralanma, tanımlanmamış T15 Gözde yabancı cisim T15.0 Korneada yabancı cisim T15.1 Konjonktival kesede yabancı cisim T15.8 Dış gözün diğer ve birden fazla kısımlarında yabancı cisim T15.9 Dış gözde yabancı cisim, yer tanımlanmamış T16 Kulakta yabancı cisim T17 Solunum yolunda yabancı cisim T17.0 Nazal sinüste yabancı cisim T17.1 Burun deliklerinde yabancı cisim T17.2 Farinkste yabancı cisim T17.3 Larinkste yabancı cisim T17.4 Trakeada yabancı cisim T17.5 Bronşta yabancı cisim T17.8 Solunum yolunun diğer ve birden fazla kısımlarında yabancı cisim T17.9 Solunum yolunda yabancı cisim, yer tanımlanmamış T18 Beslenme yolunda yabancı cisim T18.0 Ağızda yabancı cisim T18.1 Özefagusta yabancı cisim T18.2 Midede yabancı cisim T18.3 İnce barsakta yabancı cisim T18.4 Kolonda yabancı cisim T18.5 Anüs ve rektumda yabancı cisim T18.8 Beslenme yolunda diğer ve birden fazla yerlerin yabancı cismi T18.9 Beslenme yolunda yabancı cisim, yer tanımlanmamış T19 Genitoüriner yolda yabancı cisim T19.0 Üretrada yabancı cisim T19.1 Mesanede yabancı cisim T19.2 Vulva ve vajinada yabancı cisim T19.3 Uterusda yabancı cisim [herhangi bir yer] T19.8 Genitoüriner yolun diğer ve birden fazla yerlerinde yabancı cisim T19.9 Genitoüriner yolda yabancı cisim, yer tanımlanmamış T20 Baş ve boyunda yanık ve korozyonlar T20.0 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış yanığı T20.1 Baş ve boynun birinci derece yanığı T20.2 Baş ve boynun ikinci derece yanığı T20.3 Baş ve boynun üçüncü derece yanığı T20.4 Baş ve boynun derecesi tanımlanmamış korozyonu T20.5 Baş ve boynun birinci derece korozyonu T20.6 Baş ve boynun ikinci derece korozyonu T20.7 Baş ve boynun üçüncü derece korozyonu T21 Gövde yanık ve korozyonlar T21.0 Gövdenin derecesi tanımlanmamış yanığı T21.1 Gövdenin birinci derece yanığı T21.2 Gövdenin ikinci derece yanığı T21.3 Gövdenin üçüncü derece yanığı T21.4 Gövdenin derecesi tanımlanmamış korozyonu T21.5 Gövdenin birinci derece korozyonları T21.6 Gövdenin ikinci derece korozyonları T21.7 Gövdenin üçüncü derece korozyonları T22 Omuz ve üst ekstremitenin yanık ve korozyonlar, el bileği ve el hariç T22.0 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, el ve el bileği hariç  T22.1 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, el ve el bileği hariç T22.2 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, el ve el bileği hariç T22.3 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, el ve el bileği hariç T22.4 Omuz ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları, el ve el bileği hariç T22.5 Omuz ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç  T22.6 Omuz ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, el ve el bileği hariç T22.7 Omuz ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, el ve el bileği hariç  T23 El bileği ve elin yanık ve korozyonları T23.0 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış yanığı T23.1 El bileği ve elin birinci derece yanığı T23.2 El bileği ve elin ikinci derece yanığı T23.3 El bileği ve elin üçüncü derece yanığı T23.4 El bileği ve elin derecesi tanımlanmamış korozyonlar T23.5 El bileği ve elin birinci derece korozyonlar T23.6 El bileği ve elin ikinci derece korozyonlar T23.7 El bileği ve elin üçüncü derece korozyonlar T24 Kalça ve alt ekstremitenin yanma ve korozyonlar, ayak bileği ve ayak hariç T24.0 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış yanığı, ayak bileği ve ayak hariç  T24.1 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç T24.2 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç T24.3 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece yanığı, ayak bileği ve ayak hariç  T24.4 Kalça ve üst ekstremitenin derecesi tanımlanmamış korozyonları,ayak bileği ve ayak hariç  T24.5 Kalça ve üst ekstremitenin birinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç  T24.6 Kalça ve üst ekstremitenin ikinci derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç  T24.7 Kalça ve üst ekstremitenin üçüncü derece korozyonları, ayak bileği ve ayak hariç  T25 Ayak bileği ve ayağın yanma ve korozyonları T25.0 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış yanığı T25.1 Ayak bileği ve ayağın birinci derece yanığı T25.2 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece yanığı T25.3 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece yanığı T25.4 Ayak bileği ve ayağın derecesi tanımlanmamış korozyonları T25.5 Ayak bileği ve ayağın birinci derece korozyonları T25.6 Ayak bileği ve ayağın ikinci derece korozyonları T25.7 Ayak bileği ve ayağın üçüncü derece korozyonları T26 Göz ve adnekslerinin yanık ve korozyonları T26.0 Göz kapağı ve göz çevresi yanığı T26.1 Kornea ve konjonktival kese yanığı T26.2 Göz küresi yırtılma ve tahribi ile sonuçlanan yanık T26.3 Göz ve adnekslerinin diğer kısımlarının yanığı T26.4 Göz ve adnekslerinin yanığı, yer tanımlanmamış T26.5 Göz kapağı ve göz çevresi korozyonları T26.6 Kornea ve konjonktival kese korozyonları T26.7 Göz küresinin yırtılma ve tahribi ile sonuçlanan korozyonlar T26.8 Göz ve adnekslerinin diğer kısımlarının korozyonları T26.9 Göz ve adnekslerinin korozyonları, yer tanımlanmamış T27 Solunum yolu yanık ve korozyonları T27.0 Larinks ve trakea yanığı T27.1 Akciğer, larinks ve trakea yanığı T27.2 Solunum yolunun diğer kısımlarının yanığı T27.3 Solunum yolunun yanığı, yer tanımlanmamış T27.4 Larenks ve trakea korozyonları T27.5 Akciğer, larenks ve trakea korozyonları T27.6 Solunum yolunun diğer kısımlarının korozyonları T27.7 Solunum yolunun korozyonları, yer tanımlanmamış T28 İç organların yanık ve diğer korozyonları T28.0 Ağız ve farenks yanığı T28.1 Özefagus yanığı T28.2 Beslenme yolu diğer kısımlarının yanığı T28.3 İç genitoüriner organların yanığı T28.4 İç organların yanığı diğer ve tanımlanmamış T28.5 Ağız ve farenks korozyonları T28.6 Özefagus korozyonları T28.7 Beslenme yolunun diğer kısımlarının korozyonları T28.8 İç genitoüriner organların korozyonları T28.9 İç organların korozyonları diğer ve tanımlanmamış T29 Birden fazla vücut bölgesinin yanık ve korozyonları T29.0 Birden fazla bölgenin yanıkları, derecesi tanımlanmamış T29.1 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar birinci derece üzerinde değil T29.2 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar ikinci derece üzerinde değil T29.3 Birden fazla bölgenin yanıkları, yanıklar üçüncü derece üzerinde değil T29.4 Birden fazla bölgenin korozyonları, derecesi tanımlanmamış T29.5 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar birinci derece üzerinde değil  T29.6 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar ikinci derece üzerinde değil T29.7 Birden fazla bölgenin korozyonları, korozyonlar üçüncü derece üzerinden değil  T30 Yanma ve korozyonlar, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.0 Vücut bölgesi tanımlanmamış yanığı, derecesi tanımlanmamış T30.1 Birinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.2 İkinci derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.3 Üçüncü derece yanık, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.4 Vücut kısmının tanımlanmamış korozyonu, derecesi tanımlanmamış T30.5 Birinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.6 İkinci derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış T30.7 Üçüncü derece korozyon, vücut bölgesi tanımlanmamış T31 Vücut yüzeyi tutulumunun yaygınlığına göre sınıflandırılan yanıklar T31.0 Vücut yüzeyinin %10’undan daha azını tutan yanıklar T31.1 Vücut yüzeyinin %10-19’unu tutan yanıklar T31.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan yanıklar T31.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan yanıklar T31.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan yanıklar T31.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan yanıklar T31.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan yanıklar T31.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan yanıklar T31.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan yanıklar T31.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan yanıklar T32 Vücut yüzeyi tutulum yaygınlığına göre sınıflanmış korozyonlar T32.0 Vücut yüzeyinin %10’ndan daha azını tutan korozyonlar T32.1 Vücut yüzeyinin %10-19’unu tutan korozyonlar T32.2 Vücut yüzeyinin %20-29’unu tutan korozyonlar T32.3 Vücut yüzeyinin %30-39’unu tutan korozyonlar T32.4 Vücut yüzeyinin %40-49’unu tutan korozyonlar T32.5 Vücut yüzeyinin %50-59’unu tutan korozyonlar T32.6 Vücut yüzeyinin %60-69’unu tutan korozyonlar T32.7 Vücut yüzeyinin %70-79’unu tutan korozyonlar T32.8 Vücut yüzeyinin %80-89’unu tutan korozyonlar T32.9 Vücut yüzeyinin %90 veya daha fazlasını tutan korozyonlar T33 Yüzeysel donma T33.0 Başın yüzeysel donuğu T33.1 Boynun yüzeysel donuğu T33.2 Toraks yüzeysel donuğu T33.3 Karın duvarı, bel ve pelvis yüzeysel donuğu T33.4 Kol yüzeysel donuğu T33.5 El bileği ve elin yüzeysel donuğu T33.6 Kalça ve uyluğun yüzeysel donuğu T33.7 Diz ve baldırın yüzeysel donuğu T33.8 Ayak bileği ve ayağın yüzeysel donuğu T33.9 Yüzeysel donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin T34 Doku nekrozuyla birlikte olan donuk T34.0 Kafanın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.1 Boyunun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.2 Toraksın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.3 Karın duvarı, bel ve pelvisin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.4 Kolun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.5 El bileği ve elin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.6 Kalça ve uyluğun doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.7 Diz ve baldırın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.8 Ayak bileği ve ayağın doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T34.9 Doku nekrozuyla birlikte olan donuk, diğer ve tanımlanmamış yerlerin T35 Birden fazla vücut bölgesinin donması ve tanımlanmamış donma T35.0 Birden fazla vücut bölgesinin yüzeysel donuğu T35.1 Birden fazla vücut bölgesinin doku nekrozuyla birlikte olan donuğu T35.2 Baş ve boyunun tanımlanmamış donuğu T35.3 Toraks, karın, bel ve pelvisin tanımlanmamış donuğu T35.4 Üst ekstremitenin tanımlanmamış donuğu T35.5 Alt ekstremitenin tanımlanmamış donuğu T35.6 Birden fazla vücut bölgesinin tanımlanmamış donuğu T35.7 Donuk tanımlanmamış, yer tanımlanmamış T36 Sistemik antibiyotiklerle zehirlenme T36.0 Penisilinlerle zehirlenme T36.1 Sefalospolinler ve diğer b-laktam antibiyotiklerle zehirlenme T36.2 Kloramfenikol grubu antibiyotiklerle zehirlenme T36.3 Makrolid grubu antibiyotiklerle zehirlenme T36.4 Tetrasiklin grubu antibiyotiklerle zehirlenme T36.5 Aminoglikozid grubu antibiyotiklerle zehirlenme T36.6 Rifamisinler ile zehirlenme T36.7 Sistemik kullanılan antifungal antibiyotikler ile zehirlenme T36.8 Sistemik antibiyotikler ile zehirlenme, diğer T36.9 Sistemik antibiyotik ile zehirlenme, antibiyotik tanımlanmamış T37 Sistemik diğer antienfektif ve antiparazitiklerle zehirlenme T37.0 Sülfonamidler ile zehirlenme T37.1 Antimikobakteriyel ilaçlar ile zehirlenme T37.2 Kan protozoalarına diğer etkili ilaçlar ve antimalaryaller ile zehirlenme T37.3 Protozoal ilaçlar ile zehirlenme, diğer T37.4 Antihelmintikler ile zehirlenme T37.5 Antiviral ilaçlar ile zehirlenme T37.8 Sistemik antienfektifler ve antiparazitikler ile zehirlenme diğer, tanımlanmış  T37.9 Sistemik antienfektif ve antiparazitikler ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış T38 Hormonlar ve onların sentetik analog ve antagonistleri tarafından zehirlenme,   T38.0 Glukokortikoidler ve sentetik analogları ile zehirlenme T38.1 Tiroid hormonları ve analogları ile zehirlenme T38.2 Antitiroid ilaçlar ile zehirlenme T38.3 İnsülin ve oral hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçlar ile zehirlenme T38.4 Oral doğum kontrol ilaçları ile zehirlenme T38.5 Östrojenler ve progestagenler ile zehirlenme, diğer T38.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenler ile zehirlenme,  T38.7 Androjenler ve anabolik etki yapan ilaçlar ile zehirlenme T38.8 Hormonlar ve onların sentetik analogları ile zehirlenme diğer ve tanımlanmamış T38.9 Hormon antagonistleri ile zehirlenme, diğer ve tanımlanmamış T39 Nonopioid ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve antiromatizmallerle zehirlenme T39.0 Salisilatlar ile zehirlenme T39.1 4-Aminofenol ürünleri ile zehirlenme T39.2 Pirazolon ürünleri ile zehirlenme T39.3 Nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar [NSAİD] ile zehirlenme, diğer T39.4 Antiromatikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T39.8 Nonopioid ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler ile zehirlenme, diğer,  T39.9 Nonopioid ağrı kesici, ateş düşürücü ve antiromatizmaller ile zehirlenme,  T40 Narkotikler ve psikodisleptiklerle  [hallüsinojenler] zehirlenme T40.0 Afyon ile zehirlenme T40.1 Eroin ile zehirlenme T40.2 Opioidler ile zehirlenme, diğer T40.3 Metadon ile zehirlenme T40.4 Yapay narkotikler ile zehirlenme, diğer T40.5 Kokain ile zehirlenme T40.6 Narkotikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme T40.7 Haşhaş (ürünleri) ile zehirlenme T40.8 Liserjid [LSD] ile zehirlenme T40.9 Psikodisleptikler [hallüsinojenler] diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme T41 Anestezik ve tedavi edici gazlarla zehirlenme T41.0 İnhale anestezikler ile zehirlenme T41.1 İntravenöz anestezikler ile zehirlenme T41.2 Genel anestezikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme T41.3 Lokal anestezikler ile zehirlenme T41.4 Anestezik ile zehirlenme, tanımlanmamış T41.5 Terapötik gazlar ile zehirlenme T42 Antiepileptik, sedatif-hipnotik ve antiparkinson ilaçlarla zehirlenme  T42.0 Hidantoin ürünleri ile zehirlenme T42.1 İminostilbenler ile zehirlenme T42.2 Süksinimidler ve oksazolidinedionlar ile zehirlenme T42.3 Barbitüratlar ile zehirlenme T42.4 Benzodiazepinler ile zehirlenme T42.5 Karma antiepileptikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T42.6 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik ilaçlar ile zehirlenme, diğer T42.7 Antiepileptik ve sedatif-hipnotik ilaçlar ile zehirlenme, tanımlanmamış T42.8 Antiparkinson ilaçlar ve diğer merkezi kas-tonüs baskılayıcılar ile zehirlenme  T43 Psikotrop ilaçlarla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T43.0 Trisiklik ve tetrasiklik antidepresanlar ile zehirlenme T43.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antidepresanlar ile zehirlenme T43.2 Antidepresanlar diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme T43.3 Fenotiazin antipsikotikler ve nöroleptikler ile zehirlenme T43.4 Butirofenon ve tyoksantin nöroleptikler (T43.5) ile zehirlenme T43.5 Antipsikotikler ve nöroleptikler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme  T43.6 Kötü kullanım potansiyeli olan psikostimülanlar ile zehirlenme T43.8 Psikotrop ilaçlar ile zehirlenme diğer, başka yerde sınıflanmamış T43.9 Psikotrop ilaç ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış T44 Otonom sinir sistemine etkili ilaçlarla zehirlenme T44.0 Antikolinesteraz ajanlar ile zehirlenme T44.1 Parasempatikomimetikler [kolinerjikler] ile zehirlenme, diğer T44.2 Ganglion bloke edici ilaçlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T44.3 Parasempatikolitikler [antikolinerjikler ve antimuskarinikler] ve spazmolitikler  T44.4 Esas olarak a-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış  T44.5 Esas olarak b-adrenoreseptör agonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T44.6 a-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T44.7 b-Adrenoreseptör antagonistleri ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış  T44.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanlar ile zehirlenme,  T44.9 Otonom sinir sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ilaçlar ile zehirlenme T45 Sistemik ve hematolojik ajanlarla zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış  T45.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçlar ile zehirlenme T45.1 Antineoplastik ve immünsüpressif ilaçlar ile zehirlenme T45.2 Vitaminler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T45.3 Enzimler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T45.4 Demir ve bileşenleri ile zehirlenme T45.5 Antikuagülanlar ile zehirlenme T45.6 Fibrinolizi etkileyen ilaçlar ile zehirlenme T45.7 Antikuagülan antagonistleri, vitamin K ve diğer kuagülanlar ile zehirlenme T45.8 Sistemik ve hematolojik ajanlar ile zehirlenme, diğer T45.9 Sistemik ve hematolojik ajan ile zehirlenme, ilaç tanımlanmamış T46 Kalp damar sistemine etkili ajanlarla zehirlenme T46.0 Kalp uyarıcı glikozidler ve benzer etkili ilaçlar ile zehirlenme T46.1 Kalsiyum-kanal blokerleri ile zehirlenme T46.2 Antidisritmik ilaçlar ile zehirlenme diğer, başka yerde sınıflanmamış T46.3 Koroner vazodilatörler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T46.4 Anjiotensin-konverting-enzim inhibitörleri ile zehirlenme T46.5 Antihipertansif ilaçlar diğer ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T46.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriosklerotik ilaçlar ile zehirlenme T46.7 Periferik vazodilatörler ile zehirlenme T46.8 Antivariköz ilaçlar ile zehirlenme, sklerozan ajanlar dahil T46.9 Kalp damar sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme  T47 Gastrointestinal sisteme etkili ajanlarla zehirlenme T47.0 Histamin H2-reseptör antagonistleri ile zehirlenme T47.1 Antiasit ve antigastrik-sekresyon ilaçlar ile zehirlenme, diğer T47.2 Uyarıcı laksatifler ile zehirlenme T47.3 Tuzlu ve ozmotik laksatifler ile zehirlenme T47.4 Laksatifler ile zehirlenme, diğer T47.5 Sindirim ilaçları ile zehirlenme T47.6 Antidiyareik ilaçlar ile zehirlenme T47.7 Emetikler ile zehirlenme T47.8 Esas olarak gastrointestinal sistemi etkileyen diğer ajanlar ile zehirlenme T47.9 Esas olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ajan ile zehirlenme, tanımlanmamış  T48 Düz ve iskelet kasları ve solunum sistemini etkileyen ajanlarla zehirlenme T48.0 Oksitosik ilaçlar ile zehirlenme T48.1 İskelet kas gevşeticileri [nöromüsküler bloke edici ajanlar] ile zehirlenme T48.2 Esas olarak kaslara etkili diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme T48.3 Antitussifler ile zehirlenme T48.4 Ekspektoranlar ile zehirlenme T48.5 Soğuk algınlığında kullanılan ilaçlar ile zehirlenme T48.6 Antiastmatikler ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T48.7 Esas olarak solunum sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ajanlar ile zehirlenme  T49 Deri ve müköz membranları etkileyen ilaçlar ve göz, kulak, burun, boğaz  T49.0 Lokal antifungal, antienfektif ve antienflamatuvar ilaçlar ile zehirlenme,  T49.1 Antipruritikler ile zehirlenme T49.2 Lokal astringen ve lokal deterjanlar ile zehirlenme T49.3 Emolienler, demoljenler ve protektanlar ile zehirlenme T49.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparasyonları  T49.5 Göz ilaçları ve preparasyonları ile zehirlenme T49.6 Kulak burun boğaz ilaçları ve preparasyonları ile zehirlenme T49.7 Diş ilaçları ile zehirlenme, topikal uygulanan T49.8 Topikal ajanlar ile zehirlenme, diğer T49.9 Topikal ajan ile zehirlenme, tanımlanmamış T50 Diüretikler ve diğer ve tanımlanmamış uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik   T50.0 Mineralokortikoidler ve onların antagonistleri ile zehirlenme T50.1 Loop [yüksek tavanlı] diüretikler ile zehirlenme T50.2 Karbonik-anhidraz inhibitörleri, benzotiadiazidler ve diğer diüretikler ile zehirlenme  T50.3 Elektrolit, kalorik ve sıvı denge ajanları ile zehirlenme T50.4 Ürik asit metabolizmasına etkili ilaçlar ile zehirlenme T50.5 İştah baskılayıcıları ile zehirlenme T50.6 Antidotlar ve bağlayıcı ajanlar ile zehirlenme, başka yerde sınıflanmamış T50.7 Analeptikler ve opioid reseptör antagonistleri ile zehirlenme T50.8 Teşhis ajanları ile zehirlenme T50.9 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler diğer ve tanımlanmamış ilaçlar  T51 Alkolün toksik etkisi T51.0 Etanolün toksik etkisi T51.1 Metanolün toksik etkisi T51.2 2-propanolün toksik etkisi T51.3 Yağ karışımlarının toksik etkisi T51.8 Alkollerin toksik etkisi, diğer T51.9 Alkolün toksik etkisi, tanımlanmamış T52 Organik çözücülerin toksik etkisi T52.0 Petrol ürünlerinin toksik etkisi T52.1 Benzenin toksik etkisi T52.2 Benzenin homologlarının toksik etkisi T52.3 Glikolün toksik etkisi T52.4 Ketonların toksik etkisi T52.8 Organik çözücülerin toksik etkisi, diğer T52.9 Organik çözücünün toksik etkisi, tanımlanmamış T53 Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi T53.0 Karbon tetrakloridin toksik etkisi T53.1 Kloroformun toksik etkisi T53.2 Triklor etilenin toksik etkisi T53.3 Tetrakloretilenin toksik etkisi T53.4 Diklormetanın toksik etkisi T53.5 Kloroflorokarbonların toksik etkisi T53.6 Alifatik hidrokarbonların diğer halojen türevlerinin toksik etkisi T53.7 Aromatik hidrokarbonların diğer halojen türevlerinin toksik etkisi T53.9 Alifatik ve aromatik hidrokarbonların halojen türevlerinin toksik etkisi, tanımlanmamış  T54 Korozif aşındırıcı maddelerin toksik etkisi T54.0 Fenol ve fenol homologlarının toksik etkisi T54.1 Aşındırıcı organik bileşenlerinin toksik etkisi, diğer T54.2 Aşındırıcı asitler ve asit-benzeri maddelerin toksik etkisi T54.3 Aşındırıcı alkaliler ve alkali-benzeri maddelerin toksik etkisi T54.9 Aşındırıcı maddenin toksik etkisi, tanımlanmamış T55 Sabun ve deterjanların toksik etkisi T56 Metallerin toksik etkisi T56.0 Kurşun ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.1 Civa ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.2 Krom ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.3 Kadmiyum ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.4 Bakır ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.5 Çinko ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.6 Kalay ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.7 Berilyum ve bileşenlerinin toksik etkisi T56.8 Metallerin toksik etkisi, diğer T56.9 Metalin toksik etkisi, tanımlanmamış T57 İnorganik diğer maddelerin toksik etkisi T57.0 Arsenik ve bileşenlerinin toksik etkisi T57.1 Fosfor ve bileşenlerinin toksik etkisi T57.2 Manganez ve bileşenlerinin toksik etkisi T57.3 Hidrojen siyanidin toksik etkisi T57.8 İnorganik maddeler diğerin toksik etkisi, tanımlanmış T57.9 İnorganik maddelerin toksik etkisi, tanımlanmamış T58 Karbonmonoksitin toksik etkisi T59 Gazlar, dumanlar ve buharların diğer toksik etkisi T59.0 Azotoksitlerin toksik etkisi T59.1 Sülfürdioksitin toksik etkisi T59.2 Formaldehidin toksik etkisi T59.3 Göz yaşartıcı gazın toksik etkisi T59.4 Klor gazının toksik etkisi T59.5 Flor gazı ve hidrojen floridin toksik etkisi T59.6 Hidrojen sülfitin toksik etkisi T59.7 Karbondioksitin toksik etkisi T59.8 Gazlar, dumanlar ve buharların toksik etkisi diğer, tanımlanmış T59.9 Gazlar, dumanlar ve buharların toksik etkisi, madde tanımlanmamış T60 Pestisitlerin toksik etkisi T60.0 Organofosfat ve karbamat insektisitlerin toksik etkisi T60.1 Halojenli insektisitlerin toksik etkisi T60.2 İnsektisitlerin toksik etkisi, diğer T60.3 Herbisitler ve fungisitlerin toksik etkisi T60.4 Rodentisitlerin toksik etkisi T60.8 Pestisitlerin toksik etkisi, diğer T60.9 Pestisitin toksik etkisi, tanımlanmamış T61 Deniz ürünü olarak yenilen zararlı maddelerin zehirli etkisi T61.0 “Ciguatera” balığı zehirlenmesi T61.1 “Scombroid” balığı zehirlenmesi T61.2 Balık ve kabuklu deniz hayvanı zehirlenmesi, diğer T61.8 Deniz ürünlerinin toksik etkisi, diğer T61.9 Deniz ürünlerinin tanımlanmamış toksik etkisi T62 Gıda olarak yenilen diğer zararlı maddelerin toksik etkileri T62.0 Mantar yemenin toksik etkisi T62.1 Böğürtlen yemenin toksik etkisi T62.2 Yeme diğer (bazı) bitki(ler)in toksik etkisi T62.8 Gıda olarak yenilen diğer tanımlanmış zararlı maddelerin toksik etkisi T62.9 Gıda olarak yenilen zararlı maddelerin toksik etkisi, tanımlanmamış T63 Zehirli hayvanlarla temasın toksik etkisi T63.0 Yılan zehirinin toksik etkisi T63.1 Sürüngenlerin diğer zehirlerinin toksik etkisi T63.2 Akrep zehirinin toksik etkisi T63.3 Örümcek zehirinin toksik etkisi T63.4 Artropotların diğer zehirinin toksik etkisi T63.5 Balıkla temasın toksik etkisi T63.6 Deniz hayvanlarıyla temasın diğer toksik etkisi T63.8 Zehirli hayvanlarla temasın diğer toksik etkisi T63.9 Zehirli hayvanlarla temasın tanımlanmamış toksik etkisi T64 Aflotoksin ve diğer mikotoksin gıdaların kontaminonlarının toksik etkileri  T65 Maddelerin diğer ve tanımlanmamış toksik etkisi T65.0 Siyanidlerin toksik etkisi T65.1 Sitriknin ve tuzlarının toksik etkisi T65.2 Tütün ve nikotinin toksik etkisi T65.3 Benzen ve onun homologlarının nitro ve amino türevlerinin toksik etkisi T65.4 Karbon disülfidin toksik etkisi T65.5 Nitrogliserin ve diğer nitrikasitler ve esterleriin toksik etkisi T65.6 Boyaların toksik etkisi, başka yerde sınıflanmamış T65.8 Maddelerin diğer tanımlanmış toksik etkisi T65.9 Maddelerin tanımlanmamış toksik etkisi T66 Radyasyonun tanımlanmamış etkileri T67 Isı ve ışığın etkileri T67.0 Sıcak çarpması ve güneş çarpması T67.1 Sıcak bayılması T67.2 Sıcak krampı T67.3 Sıcak tükenmesi, anhidrotik T67.4 Tuz kaybı nedeniyle sıcak tükenmesi T67.5 Sıcak tükenmesi, tanımlanmamış T67.6 Sıcak yorgunluğu, geçici T67.7 Sıcak ödemi T67.8 Isı ve ışığın diğer etkileri T67.9 Isı ve ışığın etkisi, tanımlanmamış T68 Hipotermi T69 Düşük ısının diğer etkileri T69.0 El ve ayağın sıvı içinde kalması T69.1 Soğuğa maruziyet nedeniyle enflamasyon gelişmesi (pernio) T69.8 Düşük ısının diğer tanımlanmış etkileri T69.9 Düşük ısının etkisi, tanımlanmamış T70 Hava basıncı ve su basıncının etkileri T70.0 Otitik barotravma T70.1 Sinus barotravma T70.2 Yüksek irtifanın diğer ve tanımlanmamış etkileri T70.3 Dalgıç hastalığı [dekompresyon hastalığı] T70.4 Yüksek basınçlı sıvılarının etkileri T70.8 Hava basıncı ve su basıncının diğer etkileri T70.9 Hava basıncı ve su basıncının etkisi, tanımlanmamış T71 Boğulma T73 Yoksunluk etkileri, diğer T73.0 Açlığın etkileri T73.1 Susuzluğun etkileri T73.2 Maruz kalma nedeniyle tükenme T73.3 Aşırı egzersizden dolayı tükenme T73.8 Yoksunluğun diğer etkileri T73.9 Yoksunluğun etkisi, tanımlanmamış T74 Kötü muamele sendromları T74.0 İhmal veya terk etme T74.1 Fiziksel kötüye kullanma T74.2 Cinsel kötüye kullanma T74.3 Ruhsal kötüye kullanma T74.8 Kötü muamele sendromları, diğer T74.9 Kötü muamele sendromu, tanımlanmamış T75 Dış nedenlerin diğer etkileri T75.0 Yıldırımın etkileri T75.1 Boğulma ve öldürücü olmayan su altında kalma T75.2 Titreşimin etkileri T75.3 Hareket hastalığı T75.4 Elektrik akımının etkileri T75.8 Dış nedenlerin diğer tanımlanmış etkileri T78 Ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış T78.0 Anaflaktik şok, ters gıda reaksiyonlarına bağlı T78.1 Ters gıda reaksiyonları diğer, başka yerde sınıflanmamış T78.2 Anaflaktik şok, tanımlanmamış T78.3 Anjionörotik ödem T78.4 Allerji, tanımlanmamış T78.8 Yan etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış T78.9 Yan etki, tanımlanmamış T79 Travmanın bazı erken komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış T79.0 Hava embolisi (travmatik) T79.1 Yağ embolisi (travmatik) T79.2 Travmatik sekonder ve tekrarlayan kanama T79.3 Travmatik sonrası yara enfeksiyonu, başka yerde sınıflanmamış T79.4 Travmatik şok T79.5 Travmatik anüri T79.6 Kasın travmatik iskemisi T79.7 Travmatik cilt altı amfizem T79.8 Travmanın diğer erken komplikasyonları T79.9 Travmanın tanımlanmamış erken komplikasyonu T80 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası komplikasyonlar T80.0 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası hava embolisi T80.1 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası vasküler komplikasyonlar  T80.2 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyonu takiben enfeksiyonlar T80.3 ABO uyuşmazlık reaksiyonu T80.4 Rh uyuşmazlık reaksiyonu T80.5 Serumdan dolayı anaflaktik şok T80.6 Serum reaksiyonları, diğer T80.8 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası diğer komplikasyonlar T80.9 İnfüzyon, transfüzyon ve terapötik enjeksiyon sonrası tanımlanmamış komplikasyon T81 Girişimlerin komplikasyonu, başka yerde sınıflanmamış T81.0 Bir uygulama komplikasyonu olan kanama ve hematom, başka yerde sınıflanmamış  T81.1 Bir işlem esnasında veya işleme bağlı şok, başka yerde sınıflanmamış T81.2 Bir işlem esnasında kaza ile delme ve sıyrık, başka yerde sınıflanmamış T81.3 Operasyon yarasında açılma, başka yerde sınıflanmamış T81.4 Bir işlem sonrası enfeksiyon, başka yerde sınıflanmamış T81.5 Bir işlem sonrası operasyon yarası veya vücut boşluğunda istemeyerek  T81.6 Bir işlem esnasında istemeyerek bırakılan yabancı maddeye bağlı akut reaksiyon  T81.7 Bir işlem sonrası vasküler komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış T81.8 İşlemlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış T81.9 İşlemin tanımlanmamış komplikasyonu T82 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantları ve  T82.0 Kalp kapak protezinin mekanik komplikasyonu T82.1 Elektronik kalp cihazlarının mekanik komplikasyonu T82.2 Koroner arter bypass ve kapak greftlerinin mekanik komplikasyonu T82.3 Damar greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu T82.4 Vasküler diyaliz kataterinin mekanik komplikasyonu T82.5 Kardiyak ve vasküler cihazları ve implantlarının diğer mekanik komplikasyonu T82.6 Kalp kapak protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon T82.7 Kardiyak ve vasküler cihazlar, implantlar ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon  T82.8 Kardiyak ve vasküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinden  T82.9 Kardiyak ve vasküler protez cihaz, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu T83 Genitoüriner protez cihazları, implantları ve greftlerinin komplikasyonları  T83.0 Üriner kataterin mekanik komplikasyonu T83.1 Üriner cihazlar ve implantların diğer mekanik komplikasyonu T83.2 Üriner organ greftlerinin mekanik komplikasyonu T83.3 Rahim içi doğum kontrol aletinin mekanik komplikasyonu T83.4 Genital yolda diğer protez cihazları, implantlar ve greftlerin mekanik komplikasyonu  T83.5 Üriner sistemde protez cihazı, implant ve greftten dolayı enfeksiyon ve  T83.6 Genital yolda protez cihazı, implant ve greftten dolayı enfeksiyon ve  T83.8 Genitoüriner protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları  T83.9 Genitoüriner protez cihazı, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu  T84 İnternal ortopedik protez cihazları, implant ve greftlerinin komplikasyonları  T84.0 İnternal eklem protezinin mekanik komplikasyonu T84.1 Ekstremite kemiklerinin internal tesbit cihazının mekanik komplikasyonu T84.2 Kemiklerin internal tesbit cihazının diğer mekanik komplikasyonu T84.3 Kemik cihazları, implantları ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu T84.4 İnternal ortopedik cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer mekanik komplikasyonu  T84.5 İnternal eklem protezinden dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon T84.6 İnternal tesbit cihazından [herhangi yer] dolayı enfeksiyon ve enflamatuvar reaksiyon T84.7 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinden dolayı diğer enfeksiyon T84.8 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer komplikasyonları  T84.9 İnternal ortopedik protez cihazı, implant ve greftinin tanımlanmamış komplikasyonu T85 İnternal ortopedik protez cihazları, implantları ve greftlerinin diğer  T85.0 Kafaiçi (birleştirici) ventriküler şantın mekanik komplikasyonu T85.1 Sinir sisteminin implante elektronik uyarıcısının mekanik komplikasyonu T85.2 Göz içi lensin mekanik komplikasyonu T85.3 Oküler protez cihazları, implantlar ve greftlerinin diğer mekanik komplikasyonu  T85.4 Meme protez ve implantının mekanik komplikasyonu T85.5 Gastrointestinal protez cihazları, implantlar ve greftlerinin mekanik komplikasyonu  T85.6 İnternal protez cihazları, implantlar ve greftlerinin diğer tanımlanmış  T85.7 İnternal protez cihazları, implantlar ve greftlerden dolayı diğer enfeksiyon  T85.8 İnternal protez cihazlar, implantlar ve greftlerin diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış  T85.9 İnternal protez cihaz, implant ve greftin tanımlanmamış komplikasyonu T86 Nakledilmiş organ ve dokuların yetmezlik ve reddi T86.0 Kemik iliği nakil reddi T86.1 Böbrek nakli yetmezlik ve reddi T86.2 Kalp nakli yetmezlik ve reddi T86.3 Kalp-akciğer nakli yetmezlik ve reddi T86.4 Karaciğer nakli yetmezlik ve reddi T86.8 Nakledilmiş organ ve dokuların diğer yetmezlik ve reddi T86.9 Nakledilmiş organ ve dokunun tanımlanmamış yetmezlik ve reddi T87 Tekrar yerleştirme ve amputasyona özgü komplikasyonlar T87.0 Üst ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları T87.1 Alt ekstremitenin (kısmi) tekrar yerleştirilmesinin komplikasyonları T87.2 Tekrar yerleştirilmiş vücut kısımlarının diğer komplikasyonları T87.3 Amputasyon güdüğünün nöroması T87.4 Amputasyon güdüğünün enfeksiyonu T87.5 Amputasyon güdüğünün nekrozu T87.6 Amputasyon güdüğünün diğer ve tanımlanmamış komplikasyonları T88 Cerrahi ve tıbbi bakımın diğer komplikasyonları, başka yerde sınıflanmamış T88.0 Bağışıklama sonrası enfeksiyon T88.1 Bağışıklama sonrası diğer komplikasyonlar, başka yerde sınıflanmamış T88.2 Anesteziden dolayı şok T88.3 Anesteziden dolayı malign hipertermi T88.4 Başarısız veya güç entübasyon T88.5 Anestezinin diğer komplikasyonları T88.6 Doğru ilaç veya tabletin uygun şekilde verilmesinden sonra gelişen anaflaktik şok T88.7 Uyuşturucu veya ilacın tanımlanmamış ters etkisi T88.8 Cerrahi ve tıbbi bakımın diğer tanımlanmış komplikasyonları,başka yerde sınıflanmamış  T88.9 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonu, tanımlanmamış T90 Baş yaralanmalarının sekeli T90.0 Başın yüzeysel yaralanmasının sekeli T90.1 Baş açık yarasının sekeli T90.2 Kafa ve yüz kemiklerinin kırığının sekeli T90.3 Kranyal sinir yaralanmasının sekeli T90.4 Göz ve orbita yaralanmasının sekeli T90.5 Kafaiçi yaralanmanın sekeli T90.8 Başın diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli T90.9 Başın tanımlanmamış yaralanmasının sekeli T91 Boyun ve gövde yaralanmalarının sekeli T91.0 Boyun ve gövdenin yüzeysel yaralanma ve açık yarasının sekeli T91.1 Omurga kırığı sekeli T91.2 Toraks ve pelvis diğer kırığının sekeli T91.3 Spinal kord yaralanması sekeli T91.4 Göğüs içi organ yaralanmasının sekeli T91.5 Karın içi ve pelvik organ yaralanmasının sekeli T91.8 Boyun ve gövdenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli T91.9 Boyun ve gövdenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli T92 Üst ekstremite yaralanmalarının sekeli T92.0 Üst ekstremite açık yarasının sekeli T92.1 Kol kırığının sekeli T92.2 El bileği ve el düzeyinde kırığın sekeli T92.3 Üst ekstremite çıkık, burkulma ve gerilme sekeli T92.4 Üst ekstremite siniri yaralanmasının sekeli T92.5 Üst ekstremitenin kas ve tendonunun yaralanmasının sekeli T92.6 Üst ekstremitenin ezilme yaralanma ve travmatik amputasyonunun sekeli T92.8 Üst ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli T92.9 Üst ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli T93 Alt ekstremite yaralanmalarının sekeli T93.0 Alt ekstremite açık yarasınını sekeli T93.1 Femurun kırığı sekeli T93.2 Alt ekstremite diğer kırıklarının sekeli T93.3 Alt ekstremitenin çıkığı, burkulması ve gerilmesinin sekeli T93.4 Alt ekstremite sinir yaralanmasının sekeli T93.5 Alt ekstremite kas ve tendon yaralanmasının sekeli T93.6 Alt ekstremitenin ezilme yaralanması ve travmatik amputasyonunun sekeli T93.8 Alt ekstremitenin diğer tanımlanmış yaralanmalarının sekeli T93.9 Alt ekstremitenin tanımlanmamış yaralanmasının sekeli T94 Birden fazla ve tanımlanmamış vücut bölgesi yaralanmaların sekeli  T94.0 Birden fazla vücut bölgesi yaralanmaların sekeli T94.1 Yaralanmaların sekeli, vücut bölgesine göre tanımlanmamış T95 Yanık, korozyon ve donma sekeli T95.0 Baş ve boyunun yanma, korozyon ve donma sekeli T95.1 Gövdenin yanma, korozyon ve donma sekeli T95.2 Üst ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli T95.3 Alt ekstremitenin yanma, korozyon ve donma sekeli T95.4 Vücut yüzey tutulumu yaygınlığına göre sınıflandırılabilen yanık ve korozyon sekeli T95.8 Korozyon ve donma diğer tanımlanmış yanık, sekeli T95.9 Korozyon ve donma tanımlanmamış yanık, sekeli T96 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelerle zehirlenmenin sekeli  T97 İlaç olmayan maddelerin toksik etkilerinin sekeli T98 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkilerinin sekeli T98.0 Doğal açıklıklardan giren yabancı cisim sekeli T98.1 Dış nedenlerin diğer ve tanımlanmamış etkilerinin sekeli T98.2 Travmanın bazı erken komplikasyonlarının sekeli T98.3 Cerrahi ve tıbbi bakım komplikasyonlarının sekeli, başka yerde sınıflanmamış 

V0 ICD 10 Kodları

V01 Yaya yaralanması, bisikletle çarpışmada V02 Yaya yaralanması, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla çarpışmada V03 Yaya yaralanması, araç, kamyonet veya vanla çarpışmada V04 Yaya yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle çarpışmada V05 Yaya yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V06 Yaya yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V09 Yaya yaralanmaları, diğer ve tanımlanmamış taşıma kazalarında V09.0 Motorlu araçların karıştığı diğer ve tanımlanmamış trafik dışı kazalarda yaralanan yaya V09.1 Trafik dışı kazalarda tanımlanmamış yaralanan yaya V09.2 Motorlu araçların karıştığı diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında yaralanan yaya V09.3 Trafik kazalarında tanımlanmamış yaralanan yaya V09.9 Taşıma kazalarında tanımlanmamış yaralanan yaya V10 Bisiklet sürücü yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V11 Bisiklet sürücü yaralanması, diğer bisikletle çarpışmada V12 Bisiklet sürücü yaralanması, iki veya üç tekerli motorlu araçla çarpışmada V13 Bisiklet sürücü yaralanması, araba, kamyonet ve vanla çarpışmada V14 Bisiklet sürücü yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle çarpışmada V15 Bisiklet sürücü yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V16 Bisiklet sürücü yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V17 Bisiklet sürücü yaralanması, hareketli veya sabit cisimle çarpışmada V18 Bisiklet sürücü yaralanması, çarpışmasız taşıma kazalarında V19 Bisiklet sürücü yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma kazalarında V19.0 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışma sonunda  V19.1 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma sonunda  V19.2 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma sonunda  V19.3 Trafik dışı kazalarda tanımlanmamış bisikletçinin [herhangi biri] yaralanması V19.4 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V19.5 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V19.6 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V19.8 Diğer tanımlanmış motorlu taşıma kazalarında bisikletçinin [herhangi biri] yaralanması V19.9 Trafik kazalarında tanımlanmamış bisikletçinin [herhangi biri] yaralanması V20 Motosiklet sürücü yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V21 Motosiklet sürücü yaralanması, bisiklet sürücüsüyle çarpışmada V22 Motosiklet sürücü yaralanması, iki veya üç tekerlekli motorlu araçla V23 Motosiklet sürücü yaralanması, araba, kamyonet ve vanla çarpışmada V24 Motosiklet sürücü yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle çarpışmada V25 Motosiklet sürücü yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V26 Motosiklet sürücü yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V27 Motosiklet sürücü yaralanması, hareketli veya sabit cisimle çarpışmada V28 Motosiklet sürücü yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V29 Motosiklet sürücü yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma kazalarında V29.0 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışma sonunda  V29.1 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma sonunda  V29.2 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma sonunda  V29.3 Trafik dışı kazalarda tanımlanmamış motosiklet sürücü [herhangi biri] yaralanması V29.4 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V29.5 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V29.6 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V29.8 Taşıma kazalarında diğer tanımlanmış motosiklet sürücü [herhangi biri] yaralanması V29.9 Trafik kazasında tanımlanmamış motosiklet sürücü [herhangi biri] yaralanması V30 Üç tekerli motorlu araç yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V31 Üç tekerli motorlu araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V32 Üç tekerli motorlu araç yolcu yaralanması, iki veya üç tekerli motorlu araçla  V33 Üç tekerli motorlu araç yolcu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla  V34 Üç tekerli motorlu araç yolcu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle  V35 Üç tekerli motorlu aracın yolcu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla  V36 Üç tekerli motorlu aracın yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V37 Üç tekerli motorlu aracın yolcu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle  V38 Üç tekerli motorlu aracın yolcu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V39 Üç tekerli motorlu aracın yolcu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış  V39.0 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada  V39.1 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada  V39.2 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada üç  V39.3 Trafik dışı kazalarda tanımlanmamış üç tekerlekli motorlu araçta bulunanların  V39.4 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V39.5 Trafik kazalarında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V39.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada üç tekerlekli  V39.8 Taşıma kazalarında diğer tanımlanmış üç tekerlekli motorlu araçta bulunanların  V39.9 Trafik kazalarında tanımlanmamış üç tekerlekli motorlu araçta bulunanların  V40 Araba yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V41 Araç yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V42 Araç yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla çarpışmada V43 Araç yolcusu yaralanması, araba, kamyonet, minibüsle çarpışmada V44 Araç yolcusu yaralanması, ağır yük aracı veya otobüsle çarpışmada V45 Araç yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V46 Araç yolcu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V47 Kazasında araç yolcu yaralanması, tespit edilmiş veya sabit cisimle çarpışmada V48 Araba yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V49 Araba yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış trafik kazalarında V49.0 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçla çarpışmada  V49.1 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V49.2 Trafik dışı kazalarda diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada otomobilde  V49.3 Trafik dışı kazalarda tanımlanmamış otomobilde bulunanların  V49.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V49.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V49.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada otomobilde  V49.8 Taşıma kazalarında diğer tanımlanmış otomobilde bulunanların  V49.9 Trafik kazasında tanımlanmamış otomobilde bulunanların [herhangi biri] yaralanması V50 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V51 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V52 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, iki veya üç tekerli motorlu  V53 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya  V54 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle  V55 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla  V56 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V57 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle  V58 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, çarpışmasız trafik kazasında V59 Kamyonet veya van yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış  V59.0 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V59.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V59.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada pikap kamyon  V59.3 Trafik dışı kazada tanımlanmamış pikap kamyon veya van’da bulunanların  V59.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada sürücünün  V59.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yolcunun  V59.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada pikap kamyon  V59.8 Taşıma kazalarında diğer tanımlanmış pikap kamyon veya van’da bulunanların  V59.9 Trafik kazasında tanımlanmamış pikap kamyon veya van’da bulunanların  V60 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V61 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V62 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, iki-veya üç-tekerli motorlu araçla  V63 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V64 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle  V65 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V66 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçlarla çarpışmada V67 Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle  V68 Ağır taşıma aracının yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V69 Ağır taşıma aracı yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma  V69.0 Trafik dışı kazada, diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada sürücünün  V69.1 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada yolcunun  V69.2 Trafik dışı kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada ağır taşıma  V69.3 Trafik dışı kazada tanımlanmamış ağır taşıma aracında bulunanların  V69.4 Trafik kazasında, diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada sürücünün  V69.5 Trafik kazasında, diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V69.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada ağır taşıma  V69.8 Taşıma kazalarında diğer tanımlanmış ağır taşıma aracında bulunan kişilerin  V69.9 Trafik kazasında tanımlanmamış, ağır taşıma aracında bulunan kişinin  V70 Otobüs yolcusu yaralanması, yaya veya hayvanla çarpışmada V71 Otobüs yolcusu yaralanması, bisikletle çarpışmada V72 Otobüs yolcusu yaralanması, iki veya üç tekerli motorlu araçla çarpışmada V73 Otobüs yolcusu yaralanması, araba, kamyonet veya vanla çarpışmada V74 Otobüs yolcusu yaralanması, ağır taşıma aracı veya otobüsle çarpışmada V75 Otobüs yolcusu yaralanması, raylı tren veya raylı araçla çarpışmada V76 Otobüs yolcusu yaralanması, diğer motorsuz araçla çarpışmada V77 Otobüs yolcusu yaralanması, hareketli veya sabit cisimle çarpışmada V78 Otobüs yolcusu yaralanması, çarpışmasız taşıma kazasında V79 Otobüs yolcusu yaralanması, diğer ve tanımlanmamış taşıma kazalarında V79.0 Trafiğe ait olmayan kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V79.1 Trafiğe ait olmayan kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V79.2 Trafiğe ait olmayan kazada diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma  V79.3 Trafiğe ait olmayan tanımlanmamış kaza yaralanmasında otobüs yolcusu, [herhangi biri] V79.4 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V79.5 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışmada  V79.6 Trafik kazasında diğer ve tanımlanmamış motorlu araçlarla çarpışma yaralanmasında  V79.8 Taşıma kazaları diğer tanımlanmış otobüs yolcusu, [herhangi biri] yaralanması V79.9 Trafik kazası tanımlanmamış otobüs yolcusu [herhangi biri] yaralanması V80 Taşıma kazasında hayvan çekicili taşıtın yolcu veya hayvanı binicisi yaralanması V80.0 Çarpışma olmayan kazada hayvandan veya hayvan tarafından çekilen araçtan düşme veya  V80.1 Yaya veya hayvan çarpışmasında binici veya hayvan yolcusu V80.2 Bisiklet sürücüsüyle çarpışma yaralanmasında binici veya yolcu V80.3 İki veya üç tekerli motorlu araçla çarpışma yaralanmasında binici veya yolcu V80.4 Araba, kamyonet, van, ağır taşıma aracı veya otobüsle çarpışma yaralanmasında  V80.5 Motorlu araçla çarpışma yaralanmasında diğer tanımlanmış binici veya yolcu V80.6 Raylı tren veya raylı araçla çarpışma yaralanmasında binici veya yolcu  V80.7 Motorsuz araçla çarpışma yaralanmasında diğer binici veya yolcu V80.8 Tespit edilmiş veya sabit cisimle çarpışma yaralanmasında binici veya yolcu V80.9 Taşıma kazaları yaralanmasında diğer ve tanımlanmamış binici veya yolcu V81 Taşıma kazasında raylı tren veya raylı aracın yolcusunun yaralanması V81.0 Trafiğe ait olmayan kazada motorlu araçla çarpışma yaralanmasında raylı tren  V81.1 Trafik kazasında motorlu araçlarla çarpışma yaralanmasında raylı tren  V81.2 Yuvarlanan kütük tarafından çarpmayla veya çarpışma yaralanmasında raylı tren  V81.3 Cisimlerle çarpışma yaralanmasında diğer raylı tren veya raylı aracın yolcusu V81.4 Raylı tren veya raylı araçtan aracın içinde veya iniyorken kişi yaralanması V81.5 Raylı tren veya raylı araçta düşme vasıtasıyla yaralanmada raylı tren veya  V81.6 Raylı tren veya raylı araçtan düşme vasıtasıyla yaralanmada raylı tren veya  V81.7 Öncesinde çarpışma olmaksızın raydan çıkma yaralanmasında raylı tren  V81.8 Tren yolu kazaları yaralanmasında diğer tanımlanmış raylı tren veya raylı aracın yolcusu V81.9 Tren kazası yaralanmasında tanımlanmamış raylı tren veya raylı aracın yolcusu  V82 Taşıma kazasında tramvay yolcusu yaralanması V82.0 Trafiğe ait olmayan kazada motorlu araçla çarpışma yaralanmasında tramvay yolcusu V82.1 Trafik kazasında motorlu araçla çarpışma yaralanmasında tramvay yolcusu V82.2 Yuvarlanan kütük tarafından vurma veya çarpışmayla yaralanmada tramvay yolcusu V82.3 Cisimlerle çarpışma yaralanmasında diğer tramvay yolcusu V82.4 Tramvaydan iniyorken veya içindeyken kişi yaralanması V82.5 Tramvayda düşme yoluyla yaralanmada tramvayın yolcusu V82.6 Tramvaydan düşme yoluyla yaralanmada tramvay yolcusu V82.7 Öncesinde çarpışma olmaksızın raydan çıkma yaralanmasında tramvay yolcusu V82.8 Taşıma kazaları yaralanmasında diğer tanımlanmış tramvay yolcusu V82.9 Trafik kazası yaralanmasında tanımlanmamış tramvay yolcusu V83 Endüstriyel binalarda kullanılan başlıca özel taşıma araçlarının yolcularının  V83.0 Trafik kazası yaralanmasında özel endüstriyel aracın sürücüsü V83.1 Trafik kazası yaralanmasında özel endüstriyel aracın yolcusu V83.2 Trafik kazası yaralanmasında özel endüstriyel aracın dışında kişi V83.3 Trafik kazası yaralanmasında özel endüstriyel aracın tanımlanmamış yolcusu V83.4 Özel endüstriyel araçtan düşme veya içindeyken kişi yaralanması V83.5 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel endüstriyel aracın sürücüsü V83.6 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel endüstriyel aracın yolcusu V83.7 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel endüstriyel aracın dışında kişi V83.9 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel endüstriyel aracın tanımlanmamış yolcusu V84 Tarımda kullanılan başlıca özel taşıma araçları yolcularının taşıma  V84.0 Trafik kazası yaralanmasında özel tarım aracının sürücüsü V84.1 Trafik kazası yaralanmasında özel tarım aracının yolcusu V84.2 Trafik kazası yaralanmasında özel tarım aracının dışında kişi V84.3 Trafik kazası yaralanmasında özel tarım aracının tanımlanmamış yolcusu V84.4 Özel tarım araçtan düşme veya içindeyken kişi yaralanması V84.5 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel tarım aracının sürücüsü V84.6 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel tarım aracının yolcusu V84.7 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel tarım aracının dışında kişi V84.9 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel tarım aracının tanımlanmamış yolcusu V85 Özel inşaat taşıma araçları yolcularının taşıma kazasında yaralanması V85.0 Trafik kazası yaralanmasında özel inşaat aracının sürücüsü V85.1 Trafik kazası yaralanmasında özel inşaat aracının yolcusu V85.2 Trafik kazası yaralanmasında özel inşaat aracın dışında kişi V85.3 Trafik kazası yaralanmasında özel inşaat aracın tanımlanmamış yolcusu V85.4 Özel inşaat araçtan düşme veya içindeyken kişi yaralanması V85.5 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel inşaat aracının sürücüsü V85.6 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel inşaat aracının yolcusu V85.7 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel inşaat aracın dışında kişi V85.9 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında özel inşaat aracının tanımlanmamış yolcusu V86 Özel bütün arazi veya yol dışı kullanımı için yapılmış diğer motorlu taşıma  V86.0 Trafik kazası yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu araç sürücüsü  V86.1 Trafik kazası yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu araç yolcusu V86.2 Trafik kazası yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu araç dışında kişi  V86.3 Trafik kazası yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu araç  V86.4 Özel her arazi veya diğer yol dışı motorlu araçtan düşme veya içindeyken kişi yaralanması  V86.5 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu   V86.6 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu  V86.7 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu  V86.9 Trafiğe ait olmayan kaza yaralanmasında her arazi veya diğer yol dışı motorlu aracının  V87 Trafik kazası tanımlanmış, kurbanın taşınma şekli bilinmiyor V87.0 Araba ve iki-veya üç-tekerli motorlu araç arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.1 Motorlu araç ve iki-veya üç-tekerli motorlu araç arasında diğer çarpışmada kişi  V87.2 Araba ve kamyonet veya van (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.3 Araba ve otobüs (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.4 Araba ve ağır taşıma aracı (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.5 Ağır motorlu araç ve otobüs (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.6 Raylı tren veya raylı araç ve araba (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması V87.7 Motorlu araçlar (trafik) arasında çarpışmada diğer tanımlanmış kişi yaralanması  V87.8 Motorlu araçlara ait (trafik) diğer tanımlanmış çarpışmasız taşıma kazalarında  V87.9 Motorlu olmayan araca ait (trafik) diğer tanımlanmış (çarpışma) (çarpışmasız) taşıma  V88 Trafik kazası harici olay tanımlanmış, kurbanın taşınma şekli bilinmiyor V88.0 Araba ve iki-veya üç-tekerli motorlu araç arasında çarpışmada kişi yaralanması,  V88.1 Diğer motorlu araç ve iki-veya üç-tekerli motorlu araç arasında çarpışmada kişi  V88.2 Araba ve kamyonet veya van (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması,  V88.3 Araba ve otobüs (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması, trafiğe ait olmayan  V88.4 Araba ve ağır taşıma aracı ve (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması,  V88.5 Ağır motorlu araç ve otobüs (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması,  V88.6 Raylı tren veya raylı araç ve araba (trafik) arasında çarpışmada kişi yaralanması,  V88.7 Motorlu araçlar arasında çarpışmada diğer tanımlanmış kişi yaralanması,  V88.8 Motorlu araçlara ait diğer tanımlanmış çarpışmasız taşıma kazalarında kişi yaralanması,  V88.9 Motorlu olmayan araca ait diğer tanımlanmış (çarpışma) (çarpışmasız) taşıma  V89 Motorlu veya motorsuz taşınma aracı kazası, aracın tipi belli değil V89.0 Motorlu araç kazasında tanımlanmamış kişi yaralanması, trafiğe ait olmayan V89.1 Motorsuz araç kazasında tanımlanmamış kişi yaralanması, trafiğe ait olmayan  V89.2 Motorlu araç kazasında tanımlanmamış kişi yaralanması, trafik V89.3 Motorsuz araç kazasında tanımlanmamış kişi yaralanması, trafik V89.9 Araç kazasında tanımlanmamış kişi yaralanması V90 Gemi kazasının neden olduğu boğulma ve su altında kalma V91 Gemi kazasının neden olduğu diğer yaralanma V92 Gemi kazası olmaksızın su taşımacılığıyla ilgili boğulma ve su  altında kalma V93 Gemi güvertesinde kaza, boğulma ve su altında kalmanın olmadığı V94 Su taşıma kazaları, diğer ve tanımlanmamış V95 Motorlu uçakların sebep olduğu kazada yolcu yaralanması V95.0 Helikopter kazasında yaralanmaya uğrayan yolcu V95.1 Ultrahafif, mikrohafif veya güçlü-planör kazasının yaralanmaya uğrayan yolcusu V95.2 Özel sabit kanatlı uçak kazasının diğer, yaralanmaya uğrayan yolcusu V95.3 Ticari sabit kanatlı uçak kazasının, yaralanmaya uğrayan yolcusu V95.4 Uzay gemisi kazası yaralanmaya uğrayan yolcu V95.8 Uçak kazaları diğer yaralanmaya uğrayan yolcu V95.9 Uçak kazası tanımlanmamış, yaralanmaya uğrayan yolcu V96 Motorsuz uçakların sebep olduğu kazada yolcu yaralanması V96.0 Balon kazası yaralanmalı yolcu V96.1 Bir planöre bağlı olarak havada uçma sporu kazası yaralanmalı yolcu V96.2 Planör (güçsüz) kazası yaralanmalı yolcu V96.8 Güçsüz-uçak kazalarının diğer yaralanmalı yolcusu V96.9 Güçsüz-uçak kaza tanımlanmamış yaralanmalı yolcu V97 Hava taşıma kazaları diğer, tanımlanmış V97.0 Hava taşıma kazaları yaralanmasında diğer tanımlanmış uçağın yolcusu V97.1 Uçaktan iniyorken veya içindeyken kişi yaralanması V97.2 Hava taşıma kazasında paraşütçü yaralanması V97.3 Hava taşıma kazasında yer üzerinde kişi yaralanması V97.8 Hava taşıma kazaları diğer, başka yerde sınıflanmamış V98 Taşıma kazaları diğer, tanımlanmış V99 Taşıma kazaları, tanımlanmamış

W0 ICD 10 Kodları

W00 Buz ve karda düşme W01 Kayma, sendeleme ve tökezlemeye bağlı düşme W02 Buz-pateni, kayak, tekerlekli paten veya paten tahtasına bağlı düşme W03 Başka kişi tarafından itilme veya çarpışmayla bağlı düşme W04 Başka kişiler tarafından taşınıyor veya destekleniyorken düşme W05 Tekerlekli sandalyeden düşme W06 Yatak dan düşme W07 Koltuk dan düşme W08 Mobilyalardan düşme, diğer W09 Oyun sahası malzemelerinden düşme W10 Merdiven ve basamaklardan düşme W11 Yükselme aracından düşme W12 Yapı iskelesinden düşme W13 Yapı ve bina iç veya dışına düşme W14 Ağaçtan düşme W15 Uçurumdan düşme W16 Boğulma ve su altında kalmadan, suya dalma veya atlamanın neden  W17 Bir seviyeden diğerine düşme W18 Aynı seviyeden düşme, diğer W19 Düşme, tanımlanmamış W20 Düşen, fırlayan veya fırlatılan cisimlerle çarpışma W21 Spor ekipmanlarına çarpma veya onlarla çarpışma W22 Cisimlere çarpma veya onlarla diğer çarpışma W23 Cisimler arasında sıkıştırılma, yakalanma, ezilme, basılma W24 Ulaştırma cihazları ve asansörle temas, başka yerde sınıflanmamış W25 Keskin camla temas W26 Bıçak, kılıç veya kamayla temas W27 Elektrikle çalışan el aletiyle temas W28 Çalışan çim biçme makinasıyla temas W29 Elektrikle çalışan el cihazları ve diğer ev makinalarıyla temas W30 Tarım makinalarıyla temas W31 Makinayla temas diğer ve tanımlanmamış W32 El silahıyla ateş W33 Tüfek, tabanca ve ateşli silahla ateş W34 Ateşli silahlardan ateş diğer ve tanımlanmamış W35 Kazan yırtılma ve patlaması W36 Gaz tüpü yırtılma ve patlaması W37 Basınçlı lastik, boru veya itfaiye borusunun yırtılma ve patlaması W38 Basınçlı cihazların yırtılma ve patlaması diğer, tanımlanmış W39 Havai fişeğin ateşlenmesi W40 Maddelerin diğer patlaması W41 Yüksek basınçlı jete maruz kalma W42 Gürültüye maruz kalma W43 Vibrasyona maruz kalma W44 Göze veya vücut açıklıklarından yabancı cisim girmesi W45 Yabancı cisim veya cismin deri yoluyla girmesi W49 Cansız fiziksel güçlere maruz kalma diğer ve tanımlanmamış W50 Bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma  W51 Bir başka şahıs tarafından darp ve çarpma W52 Kalabalık veya panik halinde kaçan insanlar tarafından, ezilme,  W53 Fare tarafından ısırılma W54 Köpek tarafından ısırılma veya darbelenme W55 Memeliler tarafından ısırılma veya darbelenme, diğer W56 Deniz hayvanıyla temas W57 Zehirsiz böcek ve artropot tarafından ısırılma ve sokulma W58 Timsah tarafından ısırılma veya darbelenme W59 Sürüngenler tarafından ısırılma veya ezilme, diğer W60 Bitki dikenleri ve keskin yapraklarla temas W64 Canlı fiziksel güçlere maruz kalma diğer ve tanımlanmamış W65 Küvetteyken boğulma ve su altında kalma W66 Küvete düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma W67 Yüzme havuzundayken boğulma ve su altında kalma W68 Yüzme havuzuna düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma W69 Sudayken boğulma ve su altında kalma W70 Suya düşmeyi takiben boğulma ve su altında kalma W73 Boğulma ve su altında kalma diğer, tanımlanmış W74 Boğulma ve su altında kalma, tanımlanmamış W75 Yatakta kazayla boğulma ve boğma W76 Asılma ve boğma kazası, diğer W77 Nefes almayı tehdit eden toprak ve diğer maddelerin çökmesi W78 Mide içeriğinin inhalasyonu W79 Solunum yolunu tıkamaya neden olan gıdanın inhalasyon ve yutulması W80 Solunum yolunu tıkamaya neden olan maddelerin inhalasyon ve yutulması W81 Düşük oksijenli bir çevrede hapsedilme veya tuzağa düşme W83 Nefes almayı tehdit eden diğer nedenler, tanımlanmış W84 Nefes almayı tehdit eden nedenler, tanımlanmamış W85 Elektrik nakil hattına maruz kalma W86 Elektrik akımına maruz kalma diğer, tanımlanmış W87 Elektrik akımına maruz kalma, tanımlanmamış W88 İyonize radyasyona maruz kalma W89 İnsan yapımı ultraviole ve görünür ışığa maruz kalma W90 İyonize olmayan diğer radyasyona maruz kalma W91 Radyasyonun tanımlanmamış tipine maruz kalma W92 İnsan kaynaklı aşırı ısıya maruz kalma W93 İnsan kaynaklı aşırı soğuğa maruz kalma W94 Hava basıncında değişikliklere ve yüksek ve düşük hava basıncına maruz kalma W99 İnsan kaynaklı çevre faktörlerine maruz kalma diğer ve tanımlanmamış

X0 ICD 10 Kodları

X00 Bina veya yapılarda kontrol edilemeyen yangına maruz kalma X01 Bina ve yapının içinde olmayan, kontrol edilemeyen yangına maruz kalma X02 Bina veya yapılarda kontrollü yangına maruz kalma X03 Bina içinde olmayan kontrollü yangına maruz kalma X04 Yüksek derecede kolay tutuşan materyalin tutuşmasına maruz kalma X05 Pijamanın erimesi veya tutuşmasına maruz kalma X06 Elbise ve diğer giyeceklerin erime ve tutuşmasına maruz kalma X08 Duman, yangın ve aleve maruz kalma diğer, tanımlanmış X09 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, tanımlanmamış X10 Sıcak içecek, gıda, yağlar ve yemek yağları ile temas X11 Sıcak musluk suyu ile temas X12 Sıcak diğer sıvılarla temas X13 Sıcak buharla temas X14 Sıcak hava ve gazlarla temas X15 Sıcak ev aletleriyle temas X16 Sıcak ısıtma cihazları, radyatörler ve borularla temas X17 Sıcak motor, makine ve aletlerle temas X18 Sıcak diğer metallerle temas X19 Sıcak ve kızgın maddelerle temas diğer ve tanımlanmamış X20 Zehirli yılan ve kertenkelelerle temas X21 Zehirli örümceklerle temas X22 Akreplerle temas X23 Eşek arısı ve arılarla temas X24 Kırkayak ve zehirli kırkayakla (tropikal) temas X25 Zehirli artropodlarla temas diğer, tanımlanmış X26 Zehirli deniz hayvan ve bitkileriyle temas X27 Zehirli hayvanlarla temas diğer, tanımlanmış X28 Zehirli bitkilerle temas diğer, tanımlanmış X29 Zehirli hayvan veya bitkiyle temas, tanımlanmamış X30 Aşırı doğal sıcaklığa maruz kalma X31 Aşırı doğal soğuğa maruz kalma X32 Güneş ışığına maruz kalma X33 Yıldırım kurbanı X34 Deprem kurbanı X35 Volkanik patlamanın kurbanı X36 Çığ, toprak kayması ve diğer yer hareketlerinin kurbanı X37 Ani ve şiddetli fırtına kurbanı X38 Sel kurbanı X39 Tabiatın güçlerine maruz kalma diğer ve tanımlanmamış X40 Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere  X41 Antiepileptik, sedatif, hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz  X42 Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinojenler]’e maruz kalma ve  X43 Otonom sinir sistemine etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme X44 İlaçlar, haplar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve kazayla zehirlenme  X45 Alkole maruz kalma ve kazayla zehirlenme X46 Organik çözücüler ve halojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz  X47 Gaz ve diğer buharlara maruz kalma ve kazayla zehirlenme X48 Pestisitlere maruz kalma ve kazayla zehirlenme X49 Kimyasallar ve diğer ve tanımlanmamış zararlı maddelere maruz kalma  X50 Aşırı çaba ve gayret veya tekrarlayan hareketler X51 Yolculuk ve hareket X52 Ağırlıksız çevrede uzun süre kalma X53 Gıda yokluğu X54 Su yokluğu X57 Yoksulluk, tanımlanmamış X58 Faktörlere diğer tanımlanmış maruz kalma X59 Faktöre tanımlanmamış maruz kalma X60 Opioid olmayan analjezikler, antipiretikler ve antiromatizmallere maruz  X61 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz X62 Narkotikler ve psikodisleptiklere [hallusinogenler] maruz kalma ve kasıtlı  X63 Otonom sinir sisteminde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve kasıtlı  X64 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik diğer ve tanımlanmamış maddelere maruz  X65 Alkole maruz kalma ve kasıtlı kendine zarar verme X66 Organik çözücüler ve hallojen hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz  X67 Gazlar ve buharlara diğer maruz kalma ve kendine zarar verme X68 Pestisitlere maruz kalma ve kendine zarar verme X69 Kimyasallar ve zararlı maddelere diğer ve tanımlanmamış maruz kalma ve  X70 Asılma ve boğulma vasıtasıyla kendine zarar verme X71 Suda boğulma ve su altında kalma yoluyla kendine zarar verme X72 Ateşli silahla kendine zarar verme X73 Tüfek, tabanca, büyük ateşli silahla kendine zarar verme X74 Ateşli silah ateşi ile kendine zarar verme diğer ve tanımlanmamış X75 Patlayıcı madde ile kendine zarar verme X76 Duman, yangın ve ateşle kendine zarar verme X77 Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle kendine zarar verme X78 Keskin cisimle kendine zarar verme X79 Künt cisimle kendine zarar verme X80 Yüksek bir yerden atlama ile kendine zarar verme X81 Hareketli bir cisimden önce atlama veya duruşla, kendine zarar verme X82 Motorlu aracın çarpmasıyla kendine zarar verme X83 Araçlarla kendine zarar verme diğer, tanımlanmış X84 Araçlarla kendine zarar verme, tanımlanmamış X85 Uyuşturucu, ilaçlar ve biyolojik maddelerle saldırı X86 Korozif maddelerle saldırı X87 Pestisidlerle saldırı X88 Gazlar ve buharlarla saldırı X89 Kimyasallar ve zararlı diğer tanımlanmış maddelerle saldırı X90 Kimyasal ve zararlı tanımlanmamış maddeyle saldırı X91 Boğma saldırısı X92 Suda boğma ve su altında bırakmayla saldırı X93 Ateşli silah ateşiyle saldırı X94 Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silah ateşi ile saldırı X95 Ateşli silah ateşiyle diğer ve tanımlanmamış saldırı X96 Patlayıcı madde ile saldırı X97 Duman, yangın ve ateşle saldırı X98 Buhar, sıcak buhar ve sıcak cisimlerle saldırı X99 Keskin cisimle saldırı

Y0 ICD 10 Kodları

Y00 Künt cisimle saldırı Y01 Yüksek yerden iterek saldırı Y02 Hareketli cisim önüne itilme veya konulma saldırısı Y03 Motorlu aracın ezmesiyle saldırı Y04 Bedensel güçle saldırı Y05 Bedensel güçle seksüel saldırı Y06 İhmal ve terk Y06.0 Eş veya partner tarafından ihmal ve terk Y06.1 Ebeveyn tarafından ihmal ve terk Y06.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından ihmal ve terk Y06.8 Kişiler tarafından ihmal ve terk diğer, tanımlanmış Y06.9 Kişi tarafından ihmal ve terk, tanımlanmamış Y07 Kötü muamele diğer sendromları Y07.0 Eş veya partner tarafından kötü muamele Y07.1 Ebeveyn tarafından kötü muamele Y07.2 Tanıdık veya arkadaş tarafından kötü muamele Y07.3 Resmi otoriteler tarafından kötü muamele Y07.8 Kişiler tarafından kötü muamele diğer, tanımlanmış Y07.9 Kişi tarafından kötü muamele, tanımlanmamış Y08 Araçlarla saldırı diğer ve tanımlanmış Y09 Araçlarla saldırı, tanımlanmamış Y10 Opiod analjezik, antipiretik ve antiromatizmallere maruz kalma ve  Y11 Antiepileptik, sedatif-hipnotik, antiparkinson ve psikotrop ilaçlara maruz  Y12 Narkotik ve psikodisleptiklere [hallusinojenler] maruz kalma ve zehirlenme,  Y13 Otonom sinir sistemi üzerinde etkili diğer ilaçlara maruz kalma ve zehirlenme,  Y14 Uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddelere maruz kalma ve zehirlenme  Y15 Alkole maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y16 Organik çözücüler ve halojen, hidrokarbonlar ve onların buharlarına maruz  Y17 Gazlar ve diğer buharlara maruz kalma ve zehirlenme,gerçekleşme  Y18 Pestisitlere maruz kalma ve zehirlenme, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y19 Kimyasallar ve zararlı maddelere maruz kalma ve zehirlenme diğer ve  Y20 Asılma, boğma ve boğulma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y21 Suda boğulma ve su altında kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y22 Ateşli silah patlaması, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y23 Tüfek, tabanca ve büyük ateşli silahla ateş, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y24 Ateşli silahla ateş diğer ve tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y25 Patlayıcı madde ile temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y26 Duman, yangın ve ateşe maruz kalma, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y27 Buhar, sıcak buhar ve sıcak maddelerle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y28 Keskin cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y29 Künt cisimle temas, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y30 Yüksek bir yerden düşme, atlama veya itilme gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y31 Hareket halindeki cisimden düşme veya ona doğru koşma,gerçekleşme  Y32 Motorlu aracın ezmesi, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y33 Olaylar diğer tanımlanmış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y34 Olay tanımlanmamış, gerçekleşme şekli belirlenmemiş Y35 Yasal müdahale Y35.0 Ateşli silah ateşinin karıştığı yasal müdahale Y35.1 Patlayıcıların karıştığı yasal müdahale Y35.2 Gazın karıştığı yasal müdahale Y35.3 Künt cisimlerin karıştığı yasal müdahale Y35.4 Keskin cisimlerin karıştığı yasal müdahale Y35.5 Yasal idam Y35.6 Vasıtalara ait diğer tanımlanmış yasal müdahale Y35.7 Yasal müdahale, vasıta tanımlanmamış Y36 Savaş operasyonları Y36.0 Deniz silahlarının patlamasına ait harp operasyonları Y36.1 Uçağın tahribine ait savaş operasyonları Y36.2 Patlamalar ve parçalara ait diğer savaş operasyonları Y36.3 Yangınlar, büyük ve tahrip edici yangın ve sıcak maddelere ait savaş operasyonları  Y36.4 Klasik savaş yapmanın diğer şekilleri ve ateşli silah ateşine ait savaş operasyonları Y36.5 Nükleer silahlara ait savaş operasyonları Y36.6 Biyolojik silahlara ait savaş operasyonları Y36.7 Klasik olmayan savaşın diğer şekilleri ve kimyasal silahlara ait savaş operasyonları Y36.8 Düşmanlığın sonlandırılmasından sonra görülen savaş operasyonları Y36.9 Savaş operasyonları, tanımlanmamış Y40 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler Y40.0 Penisilinlerin sebep olduğu ters etkiler Y40.1 Sefalosporinler ve diğer beta-laktam antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler  Y40.2 Kloramfenikol grubunun sebep olduğu ters etkiler Y40.3 Makrolitlerin sebep olduğu ters etkiler Y40.4 Tetrasiklinlerin sebep olduğu ters etkiler Y40.5 Aminoglikozitlerin sebep olduğu ters etkiler Y40.6 Rifamisinlerin sebep olduğu ters etkiler Y40.7 Sistemik kullanılmış, antifungal antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler Y40.8 Sistemik diğer antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler Y40.9 Sistemik antibiyotiklerin sebep olduğu ters etkiler, antibiyotik tanımlanmamış  Y41 Sistemik diğer anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler Y41.0 Sülfonamidlerin sebep olduğu ters etkiler Y41.1 Antimikobakteriyel ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y41.2 Kan protozoalarına diğer etkili antimalaryaller ve ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y41.3 Antiprotozoal diğer ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y41.4 Antihelmintiklerın sebep olduğu ters etkiler Y41.5 Antiviral ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y41.8 Sistemik diğer tanımlanmış anti-enfektifler ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler  Y41.9 Sistemik anti-enfektif ve antiparazitiklerin sebep olduğu ters etkiler, ilaç tanımlanmamış  Y42 Hormonlar ve onların sentetik eş değerleri ve antagonistleri, Y42.0 Glukokortikoidler ve yapay benzerlerinin sebep olduğu ters etkiler Y42.1 Tiroid hormonları ve yerine geçenlerin sebep olduğu ters etkiler Y42.2 Antitiroid ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y42.3 İnsülin ve oral hipoglisemik [antidiyabetik] ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y42.4 Oral doğum kontrol ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler Y42.5 Östrojen ve diğer progestagenlerin sebep olduğu ters etkiler Y42.6 Antigonadotropinler, antiöstrojenler, antiandrojenlerin sebep olduğu ters etkiler, Y42.7 Androjenler ve anabolik benzer görev yapanların sebep olduğu ters etkiler Y42.8 Hormonlar ve onların diğer ve tanımlanmamış yapay eşdeğerlerinin sebep  Y42.9 Hormonun diğer ve tanımlanmamış antagonistlerin sebep olduğu ters etkiler  Y43 Esas olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler Y43.0 Antiallerjik ve antiemetik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y43.1 Antineoplastik antimetabolitlerin sebep olduğu ters etkiler Y43.2 Antineoplastik doğal ürünlerin sebep olduğu ters etkiler Y43.3 Antineoplastik diğer ilaçlar Y43.4 İmmünsüpresif ajanların sebep olduğu ters etkiler Y43.5 Asidifiye ve alkalizan ajanların sebep olduğu ters etkiler Y43.6 Enzimlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y43.8 Primer olarak sistemik diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler,  Y43.9 Primer olarak sistemik ajanların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y44 Kan yapılarını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler Y44.0 Demir preparatları ve diğer antihipokrom anemi preparatlarının sebep olduğu ters etkiler  Y44.1 Vitamin B12, folik asit ve diğer antimegaloplastik anemi preparatlarının  Y44.2 Antikuagülanların sebep olduğu ters etkiler Y44.3 Antikuagülan antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, vitamin K ve diğer kuagülanlar Y44.4 Antitrombotik ilaçların sebep olduğu ters etkiler (platelet-agregasyon inhibitörleri) Y44.5 Trombolitik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y44.6 Doğal kan ve kan ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler Y44.7 Plazma yerini tutanlar ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y44.9 Kan bileşimlerini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu ters etkiler Y45 Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y45.0 Opiatlar ve ilgili ağrı kesicilerın sebep olduğu ters etkiler Y45.1 Salisilatların sebep olduğu ters etkiler Y45.2 Propionik asit ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler Y45.3 Nonsteroid diğer antienflamatuvar ilaçlar [NSAID]ın sebep olduğu ters etkiler  Y45.4 Antiromatiklerin sebep olduğu ters etkiler Y45.5 Dört-aminofenol ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler Y45.8 Ağrı kesiciler diğer, ateş düşürücüler ve antienflamatuvar ilaçların  Y45.9 Ağrı kesici, ateş düşürücü ve antienflamatuvar ilaçların sebep olduğu  Y46 Antiepileptikler ve antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y46.0 Süksinimidlerin sebep olduğu ters etkiler Y46.1 Oksazolidihdiyonların sebep olduğu ters etkiler Y46.2 Hidantoin ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler Y46.3 Deoksibarbitüratların sebep olduğu ters etkiler Y46.4 İminositilbenlerin sebep olduğu ters etkiler Y46.5 Valproik asitin sebep olduğu ters etkiler Y46.6 Antiepileptiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer ve tanımlanmamış Y46.7 Antiparkinson ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y46.8 Antispastik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y47 Sedatifler, hipnotikler ve antianksiyete ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y47.0 Barbitüratların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y47.1 Benzodiazepinlerin sebep olduğu ters etkiler Y47.2 Kloral ürünlerin sebep olduğu ters etkiler Y47.3 Paraldehitin sebep olduğu ters etkiler Y47.4 Bromin bileşiklerinin sebep olduğu ters etkiler Y47.5 Karma sedatifler ve hipnotiklerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y47.8 Sedatiflerin sebep olduğu ters etkiler diğer, hipnotikler ve antianksiyete ilaçlar  Y47.9 Sedatif, hipnotik ve antianksiyete ilaçlarını sebep olduğu ters etkiler, ilaç anımlanmamış Y48 Anastezik ve terapötik gazların sebep olduğu ters etkiler Y48.0 Solunum anesteziklerinin sebep olduğu ters etkiler Y48.1 Parenteral anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler Y48.2 Genel anesteziklerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y48.3 Lokal anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler Y48.4 Anasteziklerin sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y48.5 Terapotik gazların sebep olduğu ters etkiler Y49 Psikotrop ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış  Y49.0 Trisiklik ve tetrasiklik antideprasanların sebep olduğu ters etkiler Y49.1 Monoamin-oksidaz-inhibitör antideprasanların sebep olduğu ters etkiler Y49.2 Antideprasanların sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış Y49.3 Fenotiazin antipsikotikler ve nöröleptiklerin sebep olduğu ters etkiler Y49.4 Butirofenon ve tiyoksantin nöroleptiklerin sebep olduğu ters etkiler Y49.5 Antipsikotikler ve nöroleptiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer Y49.6 Psikodisleptiklerin [hallusinojenler] sebep olduğu ters etkiler Y49.7 Kötüye kullanım potansiyelli psikostimülanların sebep olduğu ters etkiler Y49.8 Psikotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış  Y49.9 Psikotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y50 Merkezi sinir sistemi stimulanlarının sebep olduğu ters etkiler,  Y50.0 Analeptiklerin sebep olduğu ters etkiler Y50.1 Opiat reseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler Y50.2 Metilksantinlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y50.8 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu ters etkiler, diğer Y50.9 Merkezi sinir sistem uyarıcılarının sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y51 Otonom sinir sistemine etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y51.0 Antikolinesteraz ajanların sebep olduğu ters etkiler Y51.1 Parasempatomimetiklerin [kolinerjikler] sebep olduğu ters etkiler,diğer Y51.2 Gangliyon bloke edici ilaçların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış  Y51.3 Parasempatolitikler [antikolinerjik ve antimuskarinikler] ve diğer spazmolitiklerin  Y51.4 Predominant a-adrenoreseptör agonistlerin sebep olduğu ters etkiler,  Y51.5 Predominant b-adrenoreseptör agonistlerinin sebep olduğu ters etkiler,  Y51.6 a-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y51.7 b-adrenoreseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış  Y51.8 Merkezi etkili ve adrenerjik-nöron-bloke edici ajanların sebep olduğu ters etkiler,  Y51.9 Primer otonom sinir sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ilaçların  Y52 Kardiyovasküler sisteme etkili ajanların sebep olduğu ters etkiler  Y52.0 Kalp-uyarıcı glikozitler ve ilaçların benzer etkisinin sebep olduğu ters etkiler  Y52.1 Kalsiyum-kanal blokerlerinin sebep olduğu ters etkiler Y52.2 Antidisritmik ilaçların sebep olduğu ters etkiler diğer, başka yerde sınıflanmamış Y52.3 Koroner vazodilatörlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış  Y52.4 Anjiotensin-konverting-enzim inhibitörlerinin sebep olduğu ters etkiler Y52.5 Antihipertansif ilaçların sebep olduğu ters etkiler, diğer, başka yerde sınıflanmamış  Y52.6 Antihiperlipidemik ve antiarteriyosklerotik ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y52.7 Periferik vazodilatörlerin sebep olduğu ters etkiler Y52.8 Antivarikoz ilaçlar, sklerozan ajanlar dahil, sebep olduğu ters etkiler Y52.9 Primer olarak kalp damar sistemini etkileyen diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep  Y53 Gastrointestinal sisteme etkili ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y53.0 Histamin H2-reseptör antagonistlerinin sebep olduğu ters etkiler Y53.1 Antiasitler ve anti-gastrik-sekresyon diğer ilaçların sebep olduğu ters etkiler  Y53.2 Uyarıcı laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler Y53.3 Salin ve ozmotik laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler Y53.4 Laksatiflerin sebep olduğu ters etkiler, diğer Y53.5 Sindirime yardım edicilerin sebep olduğu ters etkiler Y53.6 Antidiyareik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y53.7 Emetiklerin sebep olduğu ters etkiler Y53.8 Primer olarak gastrointestinal sisteme etkili diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler  Y53.9 Primer olarak gastrointestinal sistemi etkileyen ajanın sebep olduğu ters etkiler,  Y54 Su ve mineral dengesi ve ürik asit metabolizmasına etkili ajanların sebep  Y54.0 Mineralokortikoidlerin sebep olduğu ters etkiler Y54.1 Mineralokortikoid antagonistlerin [aldosteron antagonistleri] sebep olduğu ters etkiler  Y54.2 Karbonik-anhidraz inhibitörlerinin sebep olduğu ters etkiler Y54.3 Benzotiyatizin ürünlerinin sebep olduğu ters etkiler Y54.4 Loop [high-ceiling] diüretiklerin sebep olduğu ters etkiler Y54.5 Diüretiklerin sebep olduğu ters etkiler, diğer Y54.6 Elekrolit, kalori ve su-dengesini etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler  Y54.7 Kalsifikasyonu etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler Y54.8 Ürik asit metabolizmasını etkileyen ajanların sebep olduğu ters etkiler Y54.9 Mineral tuzların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y55 Düz kas ve iskelet kasları ve solunum sistemine etkili ajanların sebep  Y55.0 Oksitosik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y55.1 İskelet kas gevşeticilerinin sebep olduğu ters etkiler [nöromüsküler bloke edici ajanlar]  Y55.2 Kaslar üzerine primer etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep olduğu ters etkiler Y55.3 Antitussiflerin sebep olduğu ters etkiler Y55.4 Ekspektoranların sebep olduğu ters etkiler Y55.5 Soğuk algınlığı ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler Y55.6 Antiasmatiklerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y55.7 Primer olarak solunum sistemine etkili diğer ve tanımlanmamış ajanların sebep  Y56 Deri ve mukozaya etkili topikal ajanlar ve göz, kulak-burun-boğaz ve  Y56.0 Lokal antifungal, anti-enfektif ve anti-enflamatuvar ilaçların sebep olduğu ters etkiler,  Y56.1 Antipruritiklerin sebep olduğu ters etkiler Y56.2 Lokal büzücüler ve lokal temizleyicilerin sebep olduğu ters etkiler Y56.3 Emollientler, demulcentler ve koruyucuların sebep olduğu ters etkiler Y56.4 Keratolitikler, keratoplastikler ve diğer saç tedavi ilaçları ve preparasyonların  Y56.5 Göz ilaçları ve preparasyonların sebep olduğu ters etkiler Y56.6 Kulak burun boğaz ilaçları ve preparasyonlarının sebep olduğu ters etkiler Y56.7 Diş ilaçlarının sebep olduğu ters etkiler, topikal uygulama Y56.8 Topikal diğer ajanların sebep olduğu ters etkiler Y56.9 Topikal ajanların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y57 İlaçlar ve tedavi edici maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer Y57.0 İştah baskılayıcılarının [anorektikler] sebep olduğu ters etkiler Y57.1 Lipotropik ilaçların sebep olduğu ters etkiler Y57.2 Antidotlar ve bağlayıcı ajanların sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış  Y57.3 Alkol temizleyicilerin sebep olduğu ters etkiler Y57.4 Farmosetik ara maddelerin sebep olduğu ters etkiler Y57.5 X-ray kontrast ajanların sebep olduğu ters etkiler Y57.6 Teşhis diğer ajanlarının sebep olduğu ters etkiler Y57.7 Vitaminlerin sebep olduğu ters etkiler, başka yerde sınıflanmamış Y57.8 Uyuşturucu ve ilaçların sebep olduğu ters etkiler, diğer Y57.9 Uyuşturucu veya ilaçların sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y58 Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler Y58.0 BCG aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.1 Tifo ve paratifo aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.2 Kolera aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.3 Veba aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.4 Tetanoz aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.5 Difteri aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.6 Bir boğmaca komponenti ile kombine boğmaca aşısının sebep olduğu ters etkiler Y58.8 Karma bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler, bir boğmaca komponenti  Y58.9 Bakteriyel aşıların sebep olduğu ters etkiler, diğer ve tanımlanmamış Y59 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler diğer ve tanımlanmamış  Y59.0 Viral aşıların sebep olduğu ters etkiler Y59.1 Riketsiyal aşıların sebep olduğu ters etkiler Y59.2 Protozoal aşıların sebep olduğu ters etkiler Y59.3 İmmünglobülinin sebep olduğu ters etkiler Y59.8 Aşılar ve biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler, diğer tanımlanmış Y59.9 Aşı veya biyolojik maddelerin sebep olduğu ters etkiler, tanımlanmamış Y60 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme perforasyon ve kanama Y60.0 Cerrahi operasyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama Y60.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama  Y60.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar sırasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon  Y60.3 Enjeksiyon veya aşılama esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama Y60.4 Endoskopik muayene esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama Y60.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama  Y60.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kasıtsız kesi, delme,  Y60.7 Lavmanın yapılması esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama Y60.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama, diğer  Y60.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kasıtsız kesi, delme, perforasyon ve kanama,  Y61 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında vücutta kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.0 Cerrahi operasyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.4 Endoskopik muayene esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.5 Kalp kataterizasyonu esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma Y61.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma   Y61.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma  Y61.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma, diğer Y61.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında kaza ile yabancı cisim bırakma,tanımlanmamış  Y62 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.0 Cerrahi operasyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.1 İnfüzyon veya transfüzyon esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.2 Böbrek diyalizi veya diğer perfüzyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği  Y62.3 Enjeksiyon veya bağışıklama esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.4 Endoskopik muayene esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.5 Kalp kataterizasyonu esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.6 Aspirasyon, delme ve diğer kateterizasyonlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.7 Kateter veya tamponun uzaklaştırılması esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği Y62.8 Cerrahi ve tıbbi bakımlar esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, diğer Y62.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında sterilite önlemlerin yetmezliği, tanımlanmamış Y63 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik Y63.0 Transfüzyon veya infüzyon esnasında kan veya diğer sıvı veriliminin aşırı miktarı Y63.1 İnfüzyon esnasında kullanılan sıvının yanlış seyreltilmesi Y63.2 Tedavi esnasında verilmiş radyasyonun aşırı dozu Y63.3 Tıbbi bakım esnasında dikkatsizlik ve radyasyona maruz kalan hasta Y63.4 Elektroşokta veya insülin-şok tedavisinde doz yetmezliği Y63.5 Lokal uygulama ve tamponlamada uygun olmayan kesi Y63.6 Zorunlu uyuşturucu, ilaç veya biyolojik maddenin verilmeyişi Y63.8 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, diğer Y63.9 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında dozda yetmezlik, tanımlanmamış Y64 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddeler Y64.0 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin nakli veya verilmesi Y64.1 Kontamine tıbbi veya biyolojik maddenin enjekte edilmesi veya bağışıklama  Y64.8 Vasıtalar tarafından diğer kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi Y64.9 Vasıtalar tarafından tanımlanmamış kontamine tıbbi veya biyolojik madde verilmesi Y65 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında diğer istenmeyen olaylar Y65.0 Transfüzyonda uygun olmayan kan kullanımı Y65.1 İnfüzyonda yanlış sıvı kullanımı Y65.2 Cerrahi operasyon esnasında sütür veya ligatürde yetmezlik Y65.3 Anestezi uygulaması esnasında trakeal tüpün yanlış yerleştirilmesi Y65.4 Tüp veya tanımlanmamış enstrumanın ilk uygulanması veya uzaklaştırılmasında yetmezlik Y65.5 Uygun olmayan operasyonun uygulanması Y65.8 Cerrahi veya tıbbi bakım esnasında diğer tanımlanmış kazalar Y66 Cerrahi ve tıbbi bakım verilmemesi Y69 Cerrahi ve tıbbi bakım esnasında görülen tanımlanmamış istenmeyen durumlar Y70 İstenmeyen olaylara sebep olan anestezi cihazları Y71 İstenmeyen olaylara sebep olan kardiyovasküler cihazlar Y72 İstenmeyen olaylara sebep olan kulak burun boğaz aletleri Y73 İstenmeyen olaylara sebep olan gastroenteroloji ve üroloji cihazları Y74 İstenmeyen olaylara sebep olan genel hastane ve personel kullanım aletleri Y75 İstenmeyen olaylara sebep olan nörolojik aletleri Y76 İstenmeyen olaylara sebep olan obstetrik ve jinekolojik aletleri Y77 İstenmeyen olaylara sebep olan göz aletleri Y78 İstenmeyen olaylara sebep olan radyoloji aletleri Y79 İstenmeyen olaylara sebep olan ortopedi aletleri Y80 İstenmeyen olaylara sebep olan fiziksel tıp aletleri Y81 İstenmeyen olaylara sebep olan genel ve plastik cerrahi aletleri Y82 İstenmeyen olaylara sebep olan diğer ve tanımlanmamış tıbbi aletler Y83 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal  Y83.0 Bütün organ nakilli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y83.1 Yapay iç aracın implantıyla cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya  Y83.2 Anastomoz, bypass veya greftli cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon  Y83.3 Dış stoma oluşumlu cerrahi operasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y83.4 Konstrüktif cerrahi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon,diğer  Y83.5 Ekstremite (ler) in amputasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y83.6 Organın (kısmi) (tam) diğer uzaklaştırılması sonrası anormal reaksiyon veya  Y83.8 Cerrahi diğer uygulamalar sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y83.9 Cerrahi uygulama, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84 Müdahale esnasında istenmeyen bir olaya sebep olmaksızın hastada anormal  Y84.0 Kalp kateterizasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.1 Böbrek diyalizi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.2 Radyolojik uygulama ve radyoterapi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.3 Şok tedavisi sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.4 Sıvının aspirasyonu sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.5 Mide veya duodenal sonda takılması sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.6 Üriner kateterizasyon sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.7 Kan-örnekleme sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.8 Tıbbi diğer uygulamaları sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y84.9 Tıbbi uygulaması, tanımlanmamış sonrası anormal reaksiyon veya geç komplikasyon Y85 Taşıma kazası sekeli Y85.0 Motor-araç kazasının sekeli Y85.9 Taşıma kazalarının diğer ve tanımlanmamış sekeli Y86 Kaza sekelleri, diğer Y87 Gerçekleşme şekli belirlenmemiş saldırı ve olayların ve kendine  Y87.0 Kasıtlı kendine zararın sekeli Y87.1 Saldırının sekeli Y87.2 Belirlenmemiş kastın olaylarının sekeli Y88 Cerrahi ve tıbbi bakım sekeli Y88.0 Tedavi kullanımında uyuşturucular, ilaçlar ve biyolojik maddeler tarafından neden  Y88.1 Cerrahi ve tıbbi uygulamalar esnasında hastalara ait kazaların sekeli Y88.2 Teşhis ve tedavi kullanımında tıbbi araçlarla birlikte ters olayların sekeli Y88.3 Uygulama sırasında kazadan bahsetmeksizin hastanın anormal reaksiyonunun,  Y89 Dış sebeplerin diğer sekeli Y89.0 Yasal müdahalenin sekeli Y89.1 Savaş operasyonlarının sekeli Y89.9 Dış nedenin tanımlanmamış sekeli Y90 Kan alkol düzeyine göre alkol alındığının belirlenmesinin kanıtı Y90.0 20 mg/100 ml’den az kan alkol düzeyi Y90.1 20-39 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.2 40-59 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.3 60-79 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.4 80-99 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.5 100-119 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.6 120-199 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.7 200-239 mg/100 ml kan alkol düzeyi Y90.8 240 mg/100 ml veya daha çok kan alkol düzeyi Y90.9 Kanda alkolün bulunuşu, düzey tanımlanmamış Y91 Zehirlenmenin düzeyine göre alkol içeriği belirlenmesinin kanıtı Y91.0 Hafif alkol zehirlenmesi Y91.1 Orta alkol zehirlenmesi Y91.2 İleri alkol zehirlenmesi Y91.3 Çok ileri derecede alkol zehirlenmesi Y91.9 Alkol bulunuşu, diğer bir şekilde tanımlanmamış Y95 Nosocomial durum Y96 İş ile ilgili durum Y97 Çevre kirliliği ile ilgili durum Y98 Yaşam tarzı ile ilgili durum

Z0 ICD 10 Kodları

Z00 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin genel muayene ve incelemesi  Z00.0 Genel tıbbi muayene Z00.1 Rutin çocuk sağlığı muayenesi Z00.2 Çocuklukta hızlı büyüme döneminde muayene Z00.3 Adolesan gelişim durumu için muayene Z00.4 Genel psikiyatrik muayene, başka yerde sınıflanmamış Z00.5 Organ veya doku potansiyel vericisinin muayenesi Z00.6 Klinik araştırma programında normal karşılaştırma ve kontrol için muayene  Z00.8 Genel muayeneler, diğer Z01 Yakınma veya bilinen teşhisi olmayan kişilerin diğer özel muayene  Z01.0 Göz ve görme muayenesi Z01.1 Kulak ve işitme muayenesi Z01.2 Diş muayenesi Z01.3 Kan basıncı muayenesi Z01.4 Jinekolojik muayene (genel) (olağan) Z01.5 Tanısal deri ve duyarlılık testleri Z01.6 Radyolojik muayene, başka yerde sınıflanmamış Z01.7 Laboratuvar muayenesi Z01.8 Özel muayeneler diğer, tanımlanmış Z01.9 Özel muayene, tanımlanmamış Z02 İdari amaçlar için muayene Z02.0 Eğitim kurumlarına kabul için muayene Z02.1 İşe girme öncesi muayene Z02.2 Kurumlara kabul için muayene Z02.3 Askere alınma için muayene Z02.4 Ehliyet için muayene Z02.5 Spora katılım için muayene Z02.6 Sigorta için muayene Z02.7 Tıbbi belgenin çıkarılması Z02.8 İdari amaçlar için diğer muayeneler Z02.9 İdari amaçlar için muayene, tanımlanmamış Z03 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için tıbbi gözlem ve değerlendirme Z03.0 Tüberküloz şüphesi için gözlem Z03.1 Malign neoplazm şüphesi için gözlem Z03.2 Zihin ve davranış bozukluğu şüphesi için gözlem Z03.3 Sinir sistem bozukluğu şüphesi için gözlem Z03.4 Kalp krizi şüphesi için gözlem Z03.5 Şüpheli kalp damar hastalıkları için diğer gözlem Z03.6 Yenilmiş madde toksik etki şüphesi için gözlem Z03.8 Şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem Z03.9 Şüpheli hastalık veya durum için gözlem, tanımlanmamış Z04 Muayene ve gözlem için diğer nedenler Z04.0 Kan-alkol ve kan-uyuşturucu testi Z04.1 Trafik kazası sonrası muayene ve gözlem Z04.2 İş kazası sonrası muayene ve gözlem Z04.3 Kazalar sonrası diğer muayene ve gözlem Z04.4 Zorla ırza geçme ve iğfal sonrası muayene ve gözlem Z04.5 Dayak sonrası muayene ve gözlem Z04.6 Genel psikiyatrik muayene, idareci tarafından istenilmiş Z04.8 Muayene ve gözlem için diğer tanımlanmış nedenler Z04.9 Muayene ve gözlem için tanımlanmamış neden Z08 Malign neoplazm tedavisi sonrası takip muayenesi Z08.0 Malign neoplazmı cerrahisi sonrası takip muayenesi Z08.1 Malign neoplazm radyoterapisi sonrası takip muayenesi Z08.2 Malign neoplazm kemoterapisi sonrası takip muayenesi Z08.7 Malign neoplazm kombinesi tedavi sonrası takip muayenesi Z08.8 Malign neoplazm diğer tedavileri sonrası takip muayenesi Z08.9 Malign neoplazm için tanımlanmamış tedavi sonrası takip muayenesi Z09 Malign neoplazm harici diğer durumlar için tedavi sonrası takip muayenesi  Z09.0 Cerrahi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar Z09.1 Radyoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar Z09.2 Kemoterapi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar Z09.3 Psikoterapi sonrası takip muayenesi Z09.4 Kırık tedavisi sonrası takip muayenesi Z09.7 Kombine tedavi sonrası takip muayenesi için diğer durumlar Z09.8 Tedavi sonrası diğer takip muayenesi için diğer durumlar Z09.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış takip muayenesi için diğer durumlar Z10 Belirlenmiş alt nüfusun rutin genel sağlık kontrolü Z10.0 Mesleki sağlık muayenesi Z10.1 Kurum mensuplarının rutin genel sağlık kontrolü Z10.2 Silahlı kuvvetlerin genel sağlık kontrolü Z10.3 Spor takımlarının rutin genel sağlık kontrolü Z10.8 Belirlenmiş alt nüfusların diğer rutin genel sağlık kontrolü Z11 Enfeksiyöz ve paraziter hastalıklar için özel tarama muayenesi  Z11.0 Bağırsak enfeksiyon hastalıkları için özel tarama muayenesi Z11.1 Solunum tüberkülozu için özel tarama muayenesi Z11.2 Bakteriyel hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi Z11.3 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar için özel tarama muayenesi Z11.4 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] için özel tarama muayenesi Z11.5 Viral hastalıklar için diğer özel tarama muayenesi Z11.6 Protozoal hastalıklar ve helmintiyazisler için diğer özel tarama muayenesi  Z11.8 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için diğer özel tarama muayenesi Z11.9 Enfeksiyon ve parazit hastalıkları için özel tarama muayenesi,tanımlanmamış  Z12 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi Z12.0 Mide neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.1 Bağırsak neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.2 Solunum organları neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.3 Meme neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.4 Serviks neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.5 Prostat neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.6 Mesane neoplazmı için özel tarama muayenesi Z12.8 Neoplazmlar için özel tarama muayenesi, diğer yerlerin Z12.9 Neoplazm için özel tarama muayenesi, tanımlanmamış Z13 Hastalıklar ve diğer bozukluklar için özel tarama muayenesi Z13.0 Kan ve kan yapan organların hastalıkları ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları  Z13.1 Diyabetes mellitüs için özel tarama muayenesi Z13.2 Beslenme bozuklukları için özel tarama muayenesi Z13.3 Zihin ve davranış bozuklukları için özel tarama muayenesi Z13.4 Çocuklukta bazı gelişim bozuklukları için özel tarama muayenesi Z13.5 Göz ve kulak bozuklukları için özel tarama muayenesi Z13.6 Kalp damar bozuklukları için özel tarama muayenesi Z13.7 Konjenital malformasyonlar, deformasyonlar ve kromozom anomalileri için  Z13.8 Hastalıklar ve bozukluklar için diğer tanımlanmış özel tarama muayenesi Z13.9 Tarama muayenesi, tanımlanmamış Z20 Nakledilebilen hastalıklarla temas ve maruz kalma Z20.0 Barsak enfeksiyon hastalıklarına temas ve maruz kalma Z20.1 Tüberküloza temas ve maruz kalma Z20.2 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara temas ve maruz kalma Z20.3 Kuduza temas ve maruz kalma Z20.4 Rubellaya temas ve maruz kalma Z20.5 Viral hepatite temas ve maruz kalma Z20.6 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV]’una temas ve maruz kalma Z20.7 Pedikülosis, akaryasis ve diğer enfestasyonlara temas ve maruz kalma Z20.8 Bulaşıcı hastalıklara diğer temas ve maruz kalma Z20.9 Bulaşıcı hastalığa tanımlanmamış temas ve maruz kalma Z21 Asemptomatik insan immünyetmezlik virüs [HIV] enfeksiyon durumu  Z22 Enfeksiyöz hastalık taşıyıcısı Z22.0 Tifo taşıyıcısı Z22.1 Barsak enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı Z22.2 Difteri taşıyıcısı Z22.3 Bakteriyel hastalıkların diğer tanımlanmış taşıyıcısı Z22.4 Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon taşıyıcısı Z22.5 Viral hepatit taşıyıcısı Z22.6 İnsan T-lenfotropik virüs tip 1 [HTLV-1] enfeksiyonu taşıyıcısı Z22.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer taşıyıcısı Z22.9 Enfeksiyon hastalığı taşıyıcısı, tanımlanmamış Z23 Bakteriyel hastalıklara karşı bağışıklama Z23.0 Koleraya karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.1 Tifo-paratifoya [TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.2 Tüberküloza [BCG] karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.3 Vebaya karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.4 Tularemiye karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.5 Tetanoza karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.6 Difteriye karşı bağışıklama ihtiyacı Z23.7 Boğmacaya karşı bağışıklama Z23.8 Tek bakteriyel hastalıklara karşı diğer bağışıklama Z24 Bazı viral hastalıklara karşı bağışıklama Z24.0 Poliomyelite karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.1 Artropot-kaynaklı viral ensefalite karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.2 Kuduza karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.3 Sarı hummaya karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.4 Kızamığa karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.5 Rubellaya karşı bağışıklama ihtiyacı Z24.6 Viral hepatite karşı bağışıklama ihtiyacı Z25 Viral diğer hastalıklara karşı bağışıklama Z25.0 Sadece kabakulağa karşı bağışıklama ihtiyacı Z25.1 Gribe karşı bağışıklama ihtiyacı Z25.8 Tek viral hastalığa karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı Z26 Tek enfeksiyöz diğer hastalıklara karşı bağışıklama Z26.0 Leishmaniasis’e karşı bağışıklama ihtiyacı Z26.8 Tek enfeksiyon hastalığına karşı diğer tanımlanmış bağışıklama ihtiyacı Z26.9 Enfeksiyon hastalığına karşı tanımlanmamış bağışıklama ihtiyacı Z27 Enfeksiyon hastalıkları kombinasyonuna karşı bağışıklama Z27.0 Tifo-paratifo ile birlikte koleraya [kolera +TAB] karşı bağışıklama ihtiyacı Z27.1 Difteri-tetanos-boğmacaya, kombine [DTP] karşı bağışıklama ihtiyacı Z27.2 Tifo-paratifo ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+TAB]karşı bağışıklama ihtiyacı Z27.3 Poliomyelit ile birlikte difteri-tetanoz-boğmacaya [DTP+polio]karşı bağışıklama ihtiyacı Z27.4 Kızamık-kabakulak-rubellaya [MMR] karşı bağışıklama ihtiyacı Z27.8 Enfeksiyon hastalıkları diğer kombinasyonlarına karşı bağışıklama Z27.9 Enfeksiyon hastalıkları tanımlanmamış kombinasyonlarına karşı bağışıklama  Z28 Yapılmamış bağışıklama Z28.0 Kontrendike olduğu için yapılmamış bağışıklama Z28.1 Hastanın kararı dışında, inanç veya grup baskısından dolayı yapılamamış bağışıklama Z28.2 Hastanın kararı dışında yapılamamış bağışıklama diğer ve tanımlanmamış  Z28.8 Yapılmamış bağışıklama diğer nedenlerden dolayı Z28.9 Yapılmamış bağışıklama tanımlanmamış nedenden dolayı Z29 Profilaktik diğer tedbirler ihtiyacı Z29.0 Tecrit Z29.1 Profilaktik immünoterapi Z29.2 Profilaktik kemoterapiler, diğer Z29.8 Profilaktik tedbirler diğer, tanımlanmış Z29.9 Profilaktik tedbir, tanımlanmamış Z30 Doğum kontrolu yöntemi Z30.0 Doğum kontrolünde genel danışma ve öneri Z30.1 Rahim içi aracın yerleştirilmesi Z30.2 Kısırlaştırma Z30.3 Menstrüel uzaklaştırma Z30.4 Doğum kontrol ilaçlarının gözetimi Z30.5 Rahim içi aracın gözetimi Z30.8 Doğum kontrol yöntemi, diğer Z30.9 Doğum kontrol yönetimi, tanımlanmamış Z31 Üreme yöntemi Z31.0 Kısırlaştırma sonrası tuboplasti veya vazoplasti Z31.1 Yapay dölleme Z31.2 İnvitro dölleme Z31.3 Yardımcı dölleme yöntemleri, diğer Z31.4 Üreme araştırma ve testi Z31.5 Genetik danışma Z31.6 Üreme hakkında genel danışma ve öneri Z31.8 Üreme diğer yöntemleri Z31.9 Üreme yöntemleri, tanımlanmamış Z32 Gebelik muayene ve testi Z32.0 Gebelik, henüz doğrulanmamış  Z32.1 Gebelik, doğrulanmış Z33 Gebelik durumu Z34 Normal gebeliğin gözlemi Z34.0 Normal ilk gebeliğin gözlemi Z34.8 Normal gebeliğin gözlemi, diğer Z34.9 Normal gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış Z35 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi Z35.0 İnfertilite öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.1 Düşükle sonuçlanmış öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.2 Kötü üreme veya obstetrik öyküsü olan diğer gebeliğin gözlemi Z35.3 Doğum öncesi yetersiz bakım öyküsü olan gebeliğin gözlemi Z35.4 Grand multipar gebeliğin gözlemi Z35.5 Yaşlı primigravidanın gözlemi Z35.6 Genç primigravidanın gözlemi Z35.7 Sosyal problemlerden dolayı yüksek-riskli gebeliğin gözlemi Z35.8 Yüksek-riskli gebeliklerin diğer gözlemi Z35.9 Yüksek-riskli gebeliğin gözlemi, tanımlanmamış Z36 Antenatal tarama Z36.0 Kromozom anomalileri için antenatal tarama Z36.1 Yüksek alfafetoprotein düzeyi için antenatal tarama Z36.2 Amniosenteze dayanan diğer antenatal tarama Z36.3 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak malformasyonlar için antenatal tarama  Z36.4 Ultrason ve diğer fiziksel metodlar kullanarak fetal büyüme geriliği için antenatal tarama  Z36.5 İzoimmünizasyon için antenatal tarama Z36.8 Antenatal taramalar, diğer Z36.9 Antenatal tarama, tanımlanmamış Z37 Doğumun sonucu Z37.0 Tek canlı doğum Z37.1 Tek ölü doğum Z37.2 İkiz, canlı doğum Z37.3 İkiz, biri canlı diğeri ölü doğum Z37.4 İkiz, her ikisi ölü doğum Z37.5 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi canlı doğum Z37.6 Birden fazla doğumlar diğer, bazısı canlı doğum Z37.7 Birden fazla doğumlar diğer, hepsi ölü doğum Z37.9 Doğum, sonucu tanımlanmamış Z38 Doğum yerine göre canlı doğmuş bebekler Z38.0 Tek doğum, hastanede Z38.1 Tek doğum, hastane dışında Z38.2 Tek doğum, doğumun yeri tanımlanmamış Z38.3 İkiz, hastanede Z38.4 İkiz, hastane dışında Z38.5 İkiz, doğum yeri tanımlanmamış Z38.6 Birden fazla diğer, doğumlar hastanede Z38.7 Birden fazla diğer, doğumlar hastane dışında Z38.8 Birden fazla diğer, doğumlar yeri tanımlanmamış Z39 Doğum sonrası bakım ve muayene Z39.0 Doğumdan hemen sonra muayene ve bakım Z39.1 Emziren annenin bakım ve muayenesi Z39.2 Rutin doğum sonrası takip Z40 Profilaktik cerrahi Z40.0 Malign neoplazmlarla ilgili risk-faktörleri için koruyucu cerrahi Z40.8 Profilaktik cerrahiler, diğer Z40.9 Profilaktik cerrahi, tanımlanmamış Z41 Sağlık durumunun tedavi edilmesi dışındaki amaçlar için uygulamalar  Z41.0 Saç nakli Z41.1 Kabul edilebilir olmayan kozmetik görünüm için diğer plastik cerrahiler Z41.2 Rutin ve dini sünnet Z41.3 Kulak delme Z41.8 İyileştirme dışı amaçlar için diğer uygulamalar Z41.9 İyileştirme dışı amaçlar için uygulamalar, tanımlanmamış Z42 Plastik cerrahiye ait takip bakımı Z42.0 Baş ve boyun plastik cerrahisi takibi Z42.1 Meme plastik cerrahisi takibi Z42.2 Gövdenin diğer kısımlarının plastik cerrahisi takibi Z42.3 Üst ekstremite plastik cerrahisi takibi Z42.4 Alt ekstremite plastik cerrahisi takibi Z42.8 Vücut kısmının diğer plastik cerrahisi takibi Z42.9 Plastik cerrahi takibi, tanımlanmamış Z43 Suni açıklıkların bakımı Z43.0 Trakestomi bakımı Z43.1 Gastrostomi bakımı Z43.2 İleostomi bakımı Z43.3 Kolostomi bakımı Z43.4 Beslenme yolunun diğer yapay açıklıklarının bakımı Z43.5 Sistostomi bakımı Z43.6 Üriner yolun diğer yapay açıklıklarının bakımı Z43.7 Yapay vajina bakımı Z43.8 Yapay açıklıkların diğer bakımı Z43.9 Yapay açıklıkların tanımlanmamış bakımı Z44 Dış protez cihazı uygulaması Z44.0 Yapay kolun (tam) (kısmi) uygulaması Z44.1 Yapay bacağın (tam) (kısmi) uygulaması Z44.2 Yapay gözün prova ve ayarı Z44.3 Dış meme protezinin uygulaması Z44.8 Dış protez cihazlarının diğer uygulaması Z44.9 Dış protez aracının tanımlanmamış uygulaması Z45 İmplante cihazın ayar ve kullanımı Z45.0 Kalp pili ayar ve kullanımı Z45.1 İnfüzyon pompası ayar ve kullanımı Z45.2 Damar yolu cihazı ayar ve kullanımı Z45.3 İmplante işitme cihazı ayar ve kullanımı Z45.8 İmplante cihazların diğer ayar ve kullanımı Z45.9 İmplante cihazın tanımlanmamış ayar ve kullanımı Z46 Cihazların düzeltme ve diğer uygulaması Z46.0 Gözlük ve kontak lensler uygulama ve ayarı Z46.1 İşitme cihazı uygulama ve ayarı Z46.2 Sinir sistemi ve özel duyularla ilgili diğer cihazların uygulama ve ayarı Z46.3 Diş protez cihazları uygulama ve ayarı Z46.4 Ortodontik cihaz uygulama ve ayarı Z46.5 İleostomi ve diğer barsak araçları uygulama ve ayarı Z46.6 Üriner cihazı uygulama ve ayarı Z46.7 Ortopedik cihazı uygulama ve ayarı Z46.8 Cihazların diğer tanımlanmış uygulama ve ayarı Z46.9 Cihaz tanımlanmamış uygulama ve ayarı Z47 Ortopedik diğer izlem Z47.0 Kırık plağı ve diğer iç tespit aracının çıkarılmasıyla ilgili izlem Z47.8 Ortopedik izlem diğer, tanımlanmış Z47.9 Ortopedik izlem, tanımlanmamış Z48 Cerrahi diğer izlem Z48.0 Cerrahi elbise ve sütürlerin bakım Z48.8 Cerrahi izlem diğer, tanımlanmış Z48.9 Cerrahi izlem, tanımlanmamış Z49 Diyaliz bakımı Z49.0 Diyaliz için hazırlık bakımı Z49.1 Ekstrakorporeal dializ Z49.2 Dializler, diğer Z50 Rehabilitasyon uygulamaları Z50.0 Kalp rehabilitasyonu Z50.1 Fiziksel tedavi, diğer Z50.2 Alkol rehabilitasyonu Z50.3 Uyuşturucu rehabilitasyonu Z50.4 Psikoterapi, başka yerde sınıflanmamış Z50.5 Konuşma terapisi Z50.6 Ortoptik eğitim Z50.7 Meşguliyet tedavisi ve mesleki rehabilitasyon, başka yerde sınıflanmamış Z50.8 Rehabilitasyon uygulamaları, diğer Z50.9 Rehabilitasyon uygulaması, tanımlanmamış Z51 Tıbbi diğer bakım Z51.0 Radyoterapi dönemi Z51.1 Neoplazm için kemoterapi dönemi Z51.2 Kemoterapiler, diğer Z51.3 Bilinen teşhis olmaksızın kan nakli Z51.4 Sonraki tedavi için hazırlık bakımı, başka yerde sınıflanmamış Z51.5 Palyatif bakım Z51.6 Allerjenlere desensitizasyon Z51.8 Tıbbi bakım diğer, tanımlanmış Z51.9 Tıbbi bakım, tanımlanmamış Z52 Organ ve doku donörleri Z52.0 Kan donörü Z52.1 Deri donörü Z52.2 Kemik donörü Z52.3 Kemik iliği donörü Z52.4 Böbrek donörü Z52.5 Kornea donörü Z52.8 Organ ve doku diğer donörü Z52.9 Organ ve doku tanımlanmamış donörü Z53 Sağlık servislerine yapılmamış özel uygulamalar için gelen kişiler  Z53.0 Kontrendike olduğundan dolayı yapılmamış uygulama Z53.1 İnanç veya grup baskısından dolayı hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama  Z53.2 Hastanın kararı nedeniyle yapılmamış uygulama diğer ve tanımlanmamış  Z53.8 Yapılmamış uygulama diğer nedenler için Z53.9 Yapılmamış uygulama, tanımlanmamış nedenler için Z54 İyileşme dönemi Z54.0 Cerrahi sonrası iyileşme dönemi Z54.1 Radyoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.2 Kemoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.3 Psikoterapi sonrası iyileşme dönemi Z54.4 Kırık iyileşmesi sonrası iyileşme dönemi Z54.7 Kombine tedaviyi sonrası iyileşme dönemi Z54.8 Tedavi sonrası diğer iyileşme dönemi Z54.9 Tedavi sonrası tanımlanmamış iyileşme dönemi Z55 Eğitim ve okuma yazma ile ilgili problemler Z55.0 Okur-yazar olmama ve düşük düzeyde okuma yazma Z55.1 Okul olmaması veya okula gidememe Z55.2 Başarısız sınavlar Z55.3 Okulda başarısızlık Z55.4 Sınıf arkadaşları ve öğretmenlerle anlaşmazlık ve eğitim intibaksızlığı Z55.8 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili diğer problemler Z55.9 Eğitim ve okuma yazmayla ilgili problem, tanımlanmamış Z56 İş ve işsizlikle ilgili problemler Z56.0 İşsizlik, tanımlanmamış Z56.1 İş değiştirme Z56.2 İş kaybı tehlikesi Z56.3 Stresli çalışma proğramı Z56.4 Patron ve iş arkadaşlarıyla anlaşmazlık Z56.5 Uygun olmayan çalışma koşulları Z56.6 Çalışmayla ilgili diğer fiziksel ve zihinsel zorluklar Z56.7 İşle ilgili diğer ve tanımlanmamış problemler Z57 Mesleki risk faktörlerine maruz kalma Z57.0 Mesleki gürültüye maruz kalma Z57.1 Mesleki radyasyona maruz kalma Z57.2 Mesleki toza maruz kalma Z57.3 Mesleki diğer hava kirlenmelerine maruz kalma Z57.4 Tarımda mesleki toksik ajanlara maruz kalma Z57.5 Endüstrilerde diğer mesleki toksik ajanlara maruz kalma Z57.6 Mesleki aşırı ısıya maruz kalma Z57.7 Mesleki titreşime maruz kalma Z57.8 Mesleki diğer risk faktörlerine maruz kalma Z57.9 Mesleki tanımlanmamış risk faktörlerine maruz kalma Z58 Fiziki çevreyle ilgili problemler Z58.0 Gürültüye maruz kalma Z58.1 Hava kirliliğine maruz kalma Z58.2 Su kirliliğine maruz kalma Z58.3 Toprak kirliliğine maruz kalma Z58.4 Radyasyona maruz kalma Z58.5 Kirliliklere diğer maruz kalma Z58.6 Yetersiz içme suyu temini Z58.8 Fiziki çevreyle ilgili diğer problemler Z58.9 Fiziki çevreyle ilgili tanımlanmış problem Z59 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili problemler Z59.0 Evsizlik Z59.1 Yeterli olmayan barınma yeri Z59.2 Komşu, kiracı ve ev sahipleriyle anlaşmazlık Z59.3 Kurum evlerinde yaşamayla ilgili problemler Z59.4 Yeterli gıdanın olmayışı Z59.5 Aşırı yoksulluk Z59.6 Düşük gelir Z59.7 Yetersiz sosyal sigorta ve sağlık desteği Z59.8 Barınacak yer ve ekonomik durumlarla ilgili diğer problemler Z59.9 Barınma yeri ve ekonomik durumlarla ilgili tanımlanmış problem Z60 Sosyal çevreyle ilgili problemler Z60.0 Hayat-dönemindeki geçişlerde uyum problemleri Z60.1 Atipik ebeveyn durumu Z60.2 Tek başına yaşama Z60.3 Kültür uyum güçlüğü Z60.4 Sosyal uzaklaştırma ve red Z60.5 Ters algılama ayırımcılığının ve işgencenin hedefi Z60.8 Sosyal çevreyle ilgili diğer problemler Z60.9 Sosyal çevreyle ilgili tanımlanmamış problem Z61 Çocuklukta olumsuz yaşam olaylarıyla ilgili problemler Z61.0 Çocuklukta sevgi ilişkisinin kaybı Z61.1 Çocukluk döneminde evden ayrılma Z61.2 Çocukluk döneminde aile ilişkilerinde değişme Z61.3 Çocukluk döneminde öz güvenin kaybına neden olan olaylar Z61.4 Primer destekleyici grup içindeki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle  Z61.5 Primer destekleyici grubun dışındaki kişi tarafından çocuğun cinsel suistimaliyle  Z61.6 Çocuğun fiziksel suistimaliyle ile ilgili problemler Z61.7 Çocukluk dönemindeki kişisel korkutucu olaylar Z61.8 Çocukluk dönemindeki diğer olumsuz yaşam olayları Z61.9 Çocukluk dönemindeki tanımlanmamış olumsuz yaşam olayları Z62 Yetiştirmeyle ilgili diğer problemler Z62.0 Yetersiz ebeveyn gözlem ve kontrolü Z62.1 Aşırı koruyucu ebeveyn Z62.2 Kurumsal yetiştirme Z62.3 Düşmanlığa eğilimli ve sürekli suçlanan çocuk Z62.4 Çocuğun duygusal ihmali Z62.5 Yetişmede ihmalle ilgili diğer problemler Z62.6 Uygunsuz ebeveyn baskısı ve diğer anormal yetiştirme niteliklerinin Z62.8 Yetiştirmeyle ilgili diğer tanımlanmış problemler Z62.9 Yetişmeyle ilgili, problemler tanımlanmamış Z63 Primer destek gruplarıyla ilgili diğer problemler Z63.0 Eş veya arkadaş ilişkisindeki problemler Z63.1 Ebeveynler ve eşin ebeveynleriyle ilişkide problemler Z63.2 Yetersiz aile desteği Z63.3 Aile üyesinin yokluğu Z63.4 Aile üyesinin ortadan kaybolması ve ölümü Z63.5 Ayrılık veya boşanma sonucunda ailenin parçalanması Z63.6 Evde bakıma ihtiyaç duyan bağımlı akraba Z63.7 Aile ve ev halkını etkileyen diğer stresli yaşam olayları Z63.8 Primer destek grubuyla ilgili diğer tanımlanmış problemler Z63.9 Primer destek grubuna ait tanımlanmamış problemler Z64 Psikososyal durumlarla ilgili problemler Z64.0 İstenmeyen gebelikle ilgili problemler Z64.1 Multipariteyle ilgili problemler Z64.2 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen fiziksel, nütrisyonel, kimyasal girişimleri  Z64.3 Tehlikeli ve zararlı olduğu bilinen davranışsal ve psikolojik girişimleri isteme ve kabul  Z64.4 Danışmanlarla anlaşmazlık Z65 Psikososyal durumla ilgili diğer problemler Z65.0 Hapsedilmeksizin kovuşturma ve mahkumiyet Z65.1 Tutuklanma ve diğer hapsedilmeler Z65.2 Cezaevinden salınmayla ilgili problemler Z65.3 Yasal durumlarla ilgili diğer problemler Z65.4 Suç ve terörizm kurbanı Z65.5 Felaket, savaş ve diğer düşmanlıklara maruz kalma Z65.8 Psikososyal durumlarla ilgili diğer tanımlanmış problemler Z65.9 Psikososyal durumlarla ilgili tanımlanmamış problemler Z70 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma Z70.0 Cinsel eğilimle ilgili danışma Z70.1 Hastanın cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma Z70.2 Üçüncü kişinin cinsel davranış ve uyumuyla ilgili danışma Z70.3 Cinsel eğilim, davranış ve uyumla ilgili danışma hizmetleri Z70.8 Cinsel danışma hizmetleri, diğer Z70.9 Cinsel danışma, tanımlanmamış Z71 Sağlık servislerine diğer danışma ve tıbbi tavsiye için gelen kişiler,  Z71.0 Bir diğer kişi adına danışan kişi Z71.1 Teşhis edilmemiş korku verici şikayeti olan kişi Z71.2 Araştırma bulgularının açıklaması için görüşme yapan kişi Z71.3 Diyet danışması Z71.4 Alkol kötüye kullanımı için danışma Z71.5 İlaç kötüye kullanımı için danışma Z71.6 Tütün kötüye kullanımı için danışma Z71.7 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] konusunda danışma Z71.8 Danışma hizmetleri diğer tanımlanmış Z71.9 Danışma, tanımlanmamış Z72 Yaşam tarzıyla ilgili problemler Z72.0 Tütün kullanımı Z72.1 Alkol kullanımı Z72.2 Uyuşturucu kullanımı Z72.3 Fiziksel egzersizin olmaması Z72.4 Uygunsuz diyet ve yeme alışkanlıkları Z72.5 Yüksek-riskli cinsel davranış Z72.6 Bahis ve kumar Z72.8 Yaşam tarzıyla ilgili diğer problemler Z72.9 Yaşam tarzıyla ilgili tanımlanmamış problem Z73 Yaşam-yönetim güçlüğü ile ilgili problemler Z73.0 Tükenme Z73.1 Kişisel özelliklerin vurgulanması Z73.2 Dinlenme ve gevşemenin olmaması Z73.3 Stres, başka yerde sınıflanmamış Z73.4 Yetersiz sosyal yetenek, başka yerde sınıflanmamış Z73.5 Sosyal rol çatışması, başka yerde sınıflanmamış Z73.6 Yeteneksizliğe bağlı olarak aktivitelerin sınırlanması Z73.8 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili diğer problemler Z73.9 Yaşam-yönetimi güçlüğüyle ilgili tanımlanmamış durum Z74 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili problemler Z74.0 Azalmış hareket Z74.1 Kişisel bakım için yardıma ihtiyaç Z74.2 Evde bakıma ihtiyaç duyma ve diğer ev halkı üyelerinin bakım sağlayamaması Z74.3 Sürekli gözlem ihtiyacı Z74.8 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili diğer problemler Z74.9 Bakıcı bağımlılığı ile ilgili tanımlanmamış problem Z75 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili problemler Z75.0 Evde mevcut olmayan tıbbi hizmetler Z75.1 Başka yerde yeterli bir hizmet için kabul edilmeyi bekleyen kişi Z75.2 Araştırma ve tedavi için diğer bekleme dönemi Z75.3 Sağlık hizmetlerine ulaşamama veya bunların olmaması Z75.4 Yardım kuruluşlarının olmaması ve onlara ulaşamama, diğer Z75.5 Tatil bakımı Z75.8 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili diğer problemler Z75.9 Tıbbi hizmetler ve diğer sağlık bakımıyla ilgili tanımlanmamış problem Z76 Sağlık servislerine diğer durumlarla gelen kişiler Z76.0 Tekrar reçete verilmesi Z76.1 Terk edilmiş çocuğun sağlık gözetimi ve bakımı Z76.2 Sağlıklı bebek ve çocukların diğer sağlık gözetimi ve bakımı Z76.3 Hasta kişiye eşlik eden sağlıklı kişi Z76.4 Sağlık-bakımını kolaylaştırmada diğer pansiyorler Z76.5 Hastaymış gibi davranma [simülasyon] Z76.8 Sağlık servislerine gelen kişiler diğer tanımlanmış durumlarla Z76.9 Sağlık servislerine gelen kişiler tanımlanmamış durumlarla Z80 Malign neoplazm aile öyküsü Z80.0 Sindirim organları malign neoplazmı aile öyküsü Z80.1 Trake, bronş ve akciğer malign neoplazmı aile öyküsü Z80.2 Solunum ve göğüs içi organları diğer malign neoplazmı aile öyküsü Z80.3 Meme malign neoplazmı aile öyküsü Z80.4 Genital organlar malign neoplazmı aile öyküsü Z80.5 Üriner yol malign neoplazmı aile öyküsü Z80.6 Lösemi aile öyküsü Z80.7 Lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları aile öyküsü  Z80.8 Organlar veya sistemlerin diğer malign neoplazmı aile öyküsü Z80.9 Malign neoplazm aile öyküsü, tanımlanmamış Z81 Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü Z81.0 Mental retardasyon aile öyküsü Z81.1 Alkol kötüye kullanımı aile öyküsü Z81.2 Tütün kötüye kullanımı aile öyküsü Z81.3 Psikoaktif madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü Z81.4 Madde kötüye kullanımı diğer aile öyküsü Z81.8 Zihin ve davranış bozuklukları diğer aile öyküsü Z82 Sakatlığa sebep olan kronik hastalık ve bazı bozukluklar aile öyküsü  Z82.0 Epilepsi ve diğer sinir sistemi hastalıkları aile öyküsü Z82.1 Körlük ve görme kaybı aile öyküsü Z82.2 Sağırlık ve işitme kaybı aile öyküsü Z82.3 İnme aile öyküsü Z82.4 İskemik kalp hastalığı ve diğer dolaşım sistemi hastalıkları aile öyküsü Z82.5 Astım ve diğer kronik alt solunum hastalıkları aile öyküsü Z82.6 Artrit ve diğer kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları aile öyküsü Z82.7 Konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri aile öyküsü  Z82.8 Sebep olan diğer bozukluklar ve kronik hastalıklar aile öyküsü, başka yerde  Z83 Özel hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.0 İnsan immünyetmezlik virüs [HIV] hastalığı aile öyküsü Z83.1 Enfeksiyöz ve parazitik hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.2 Kan ve kan yapan organlar ve immün mekanizmanın bazı bozuklukları aile öyküsü  Z83.3 Diyabetes mellitüs aile öyküsü Z83.4 Endokrin, nütrisyonel ve metabolik hastalıklar diğer aile öyküsü Z83.5 Göz ve kulak bozuklukları aile öyküsü Z83.6 Solunum sistemi hastalıkları aile öyküsü Z83.7 Sindirim sistemi hastalıkları aile öyküsü Z84 Aile öyküsü diğer durumlar Z84.0 Deri ve deri altı doku hastalıkları aile öyküsü Z84.1 Böbrek ve üreter hastalıkları aile öyküsü Z84.2 Genitoüriner sistem diğer hastalıkları aile öyküsü Z84.3 Akrabalık aile öyküsü Z84.8 Dudumlar diğer tanımlanmış aile öyküsü Z85 Kişisel malign neoplazm öyküsü Z85.0 Kişisel sindirim organları malign neoplazm öyküsü Z85.1 Kişisel trake, bronş ve akciğer malign neoplazm öyküsü Z85.2 Kişisel diğer solunum ve göğüs içi organları malign neoplazm öyküsü Z85.3 Kişisel meme malign neoplazm öyküsü Z85.4 Kişisel genital organların malign neoplazm öyküsü Z85.5 Kişisel üriner yol malign neoplazm öyküsü Z85.6 Kişisel lösemi öyküsü Z85.7 Kişisel lenfoid, hematopoetik ve ilgili dokuların diğer malign neoplazmları öyküsü Z85.8 Kişisel diğer organ ve sistemlerin malign neoplazmı öyküsü Z85.9 Kişisel malign neoplazm öyküsü, tanımlanmamış Z86 Kişisel bazı diğer hastalıklar öyküsü Z86.0 Kişisel diğer neoplazm öyküsü Z86.1 Kişisel enfeksiyon ve parazit hastalıkları öyküsü Z86.2 Kişisel kan ve kan üreten organların hastalıkları ve immün mekanizma bazı  Z86.3 Kişisel endokrin, beslenme ve metabolik hastalıkları öyküsü Z86.4 Kişisel psikoaktif madde kötüye kullanımı öyküsü Z86.5 Kişisel diğer zihin ve davranış bozuklukları öyküsü Z86.6 Kişisel sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları öyküsü Z86.7 Kişisel dolaşım sistemi hastalıkları öyküsü Z87 Kişisel diğer hastalık ve durumlar öyküsü Z87.0 Kişisel solunum sistemi hastalıkları öyküsü Z87.1 Kişisel sindirim sistemi hastalıkları öyküsü Z87.2 Kişisel deri ve derialtı doku hastalıkları öyküsü Z87.3 Kişisel kas iskelet sistemi ve bağ dokusu hastalıkları öyküsü Z87.4 Kişisel genitoüriner sistem hastalıkları öyküsü Z87.5 Kişisel gebelik, doğum ve lohusalık komplikasyonları öyküsü Z87.6 Kişisel perinatal dönemde ortaya çıkan bazı durumlar öyküsü Z87.7 Kişisel konjenital malformasyon, deformasyon ve kromozom anormallikleri öyküsü  Z87.8 Kişisel diğer tanımlanmış durumlar öyküsü Z88 Uyuşturucu, ilaç ve biyolojik maddelere kişisel allerji öyküsü Z88.0 Kişisel penisilin allerji öyküsü Z88.1 Kişisel diğer antibiyotik allerjisi öyküsü Z88.2 Kişisel sülfonamid allerji öyküsü Z88.3 Kişisel diğer anti-enfektif ajanlara allerji öyküsü Z88.4 Kişisel anestezik ajan allerji öyküsü Z88.5 Kişisel narkotik ajan allerji öyküsü Z88.6 Kişisel ağrı kesici ajan allerjisi öyküsü Z88.7 Kişisel serum ve aşı allerjisi öyküsü Z88.8 Kişisel diğer uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü Z88.9 Kişisel tanımlanmamış uyuşturucu, ilaç ve biyolojik madde allerji öyküsü Z89 Kazanılmış ekstremite yokluğu Z89.0 Parmak (lar) ın [başparmak dahil] kazanılmış yokluğu, tek taraflı Z89.1 El ve el bileğinin kazanılmış yokluğu Z89.2 El bileği üstünden üst ekstremitenin kazanılmış yokluğu Z89.3 Her iki üst ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu Z89.4 Ayak bileği ve ayağın kazanılmış yokluğu Z89.5 Diz veya diz altından bacağın kazanılmış yokluğu Z89.6 Diz üstünden bacağın kazanılmış yokluğu Z89.7 Her iki alt ekstremitenin [herhangi düzeyde yalnız parmakların yokluğu hariç]  Z89.8 Üst ve alt ekstremitenin [herhangi düzeyde] kazanılmış yokluğu Z89.9 Ekstremitenin kazanılmış yokluğu, tanımlanmamış Z90 Organların kazanılmış yokluğu, başka yerde sınıflanmamış Z90.0 Baş ve boynun kısmi kazanılmış yokluğu Z90.1 Meme (ler)in kazanılmış yokluğu Z90.2 Akciğerin [kısmi] kazanılmış yokluğu Z90.3 Midenin kısmi kazanılmış yokluğu Z90.4 Sindirim yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu Z90.5 Böbreğin kazanılmış yokluğu Z90.6 Üriner yolu diğer kısımlarının kazanılmış yokluğu Z90.7 Genital organ (lar)ın kazanılmış yokluğu Z90.8 Organların diğer kazanılmış yokluğu Z91 Kişisel risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış Z91.0 Kişisel uyuşturucu ve biyolojik madde harici allerji öyküsü Z91.1 Kişisel tıbbi tedavi ve rejime uyumsuzluk öyküsü

Z91.2 Kişisel kötü hijyen öyküsü

Z91.3 Kişisel sağlıksız uyku-uyanma düzeni öyküsü

Z91.4 Kişisel psikolojik travma öyküsü, başka yerde sınıflanmamış

Z91.5 Kişisel kendine zarar verme öyküsü

Z91.6 Kişisel diğer fiziksel travma öyküsü

Z91.8 Kişisel diğer tanımlanmış risk faktörleri öyküsü, başka yerde sınıflanmamış 

Z92 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü Z92.0 Kişisel doğum kontrolü öyküsü

Z92.1 Kişisel antikoagülan uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü

Z92.2 Kişisel diğer ilaçların uzun dönem (mevcut) kullanımı öyküsü

Z92.3 Kişisel radyasyon öyküsü

Z92.4 Kişisel büyük cerrahi kişisel öyküsü, başka yerde sınıflanmamış

Z92.5 Kişisel rehabilitasyon uygulamaları öyküsü

Z92.8 Kişisel diğer tıbbi tedavi öyküsü

Z92.9 Kişisel tıbbi tedavi öyküsü, tanımlanmamış

Z93 Yapay açıklıklar

Z93.0 Trakeostomi durumu

Z93.1 Gastrostomi durumu

Z93.2 İleostomi durumu

Z93.3 Kolostomi durumu

Z93.4 Gastrointestinal yol diğer yapay açıklıkları

Z93.5 Sistostomi durumu

Z93.6 Üriner yol diğer yapay açıklıkları

Z93.8 Yapay açıklıklar, diğer

Z93.9 Yapay açıklıklar, tanımlanmamış

Z94 Organ ve doku nakilleri

Z94.0 Böbrek nakli

Z94.1 Kalp nakli

Z94.2 Akciğer nakli

Z94.3 Kalp ve akciğerler nakli

Z94.4 Karaciğer nakli

Z94.5 Deri nakli Z94.6 Kemik nakli

Z94.7 Kornea nakli

Z94.8 Organ ve doku nakli, diğer

Z94.9 Organ ve doku nakli, tanımlanmamış

Z95 Kalp ve damar implant ve greftleri

Z95.0 Kalp pili bulunuşu

Z95.1 Aortakoroner bypass grefti

Z95.2 Kalp kapağı protezi

Z95.3 Ksenogenik kalp kapağı

Z95.4 Kalp-kapak değişimleri, diğer

Z95.5 Koroner anjioplasti implant ve grefti

Z95.8 Kalp ve damar implant ve greftleri, diğer

Z95.9 Kalp ve damar implat ve grefti, tanımlanmamış

Z96 Fonksiyonel diğer implantlar

Z96.0 Ürogenital implant

Z96.1 Göz içi lensi

Z96.2 Kulak ve işitme implantları

Z96.3 Yapay larenks

Z96.4 Endokrin implant Z96.5 Diş-kökü ve mandibüler implant

Z96.6 Ortopedik eklem implantı

Z96.7 Kemik ve tendon implantları, diğer

Z96.8 Fonksiyonel implant diğer, tanımlanmış

Z96.9 Fonksiyonel implant, tanımlanmamış

Z97 Cihazlar, diğer Z97.0 Yapay göz

Z97.1 Yapay ekstremite (tam) (kısmi)

Z97.2 Diş protez cihazı (tam) (kısmi)

Z97.3 Gözlük ve kontak lens

Z97.4 Dış işitme yardımcısı

Z97.5 Rahim içi araç

Z97.8 Cihazlar diğer, tanımlanmış

Z98 Cerrahi sonrası diğer durumlar Z98.0 Bağırsak bypass ve anastomoz durumu

Z98.1 Artrodez durumu

Z98.2 Beyin omurilik sıvı direnaj cihazı

Z98.8 Cerrahi sonrası diğer tanımlanmış durum

Z99 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara bağımlılık, başka yerde sınıflanmamış 

Z99.0 Aspiratöre bağımlılık

Z99.1 Respiratöre bağımlılık

Z99.2 Diyalize bağımlılık

Z99.3 Tekerlekli sandalyeye bağımlılık

Z99.8 Kolaylaştırıcı makine ve cihazlara diğer bağımlılık Z99.9 Kolaylaştırıcı makine ve cihaza tanımlanmamış bağımlılık

ICD10 PDF

İsterseniz yukarıda ki pdf i indirebilirsiniz..

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

asos

ACİL SAĞLIK OTOMASYON SİSTEMİ ASOS KULLANICI KILAVUZU

Bazı Vakalarda Basit İlk Yardım