içinde

sevdimsevdim

Hemşirenin Kadrolu İşçi Eş tayininde Sendika Kazanımı !Emsal Karar

mahkeme
mahkeme

Türk Sağlık Sen Duyurdu !

“Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hemşire olarak görev yapan üyemizin kadrolu işçi olan eşinin görev yaptığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’sine tayin için muvafakat talebine olumsuz yanıt verilmesi üzerine sendikamız tarafından dava açılmıştı.

Davayı Görüşen İzmir 4. İdare Mahkemesi verdiği kararda Hemşirenin Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’sine yaptığı tayin başvurusun kabul edildiği fakat Ege Üniversitesi’nin personel yetersizliği bahanesiyle muva fakat vermediğine dikkat çekti.

Mahkeme kararında aile biriminin muhafazasının Anayasal güvence altına alındığı belirtildi. Her ne kadar personel ihtiyacı gerekçe gösterilerek muvafakat verilmese kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı gereği ilkesi gereğince, kamu görevlilerinin özel hayatları ve koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde ve yerde çalışmaları durumunda kamu hizmetinden beklenen yararın artacağı, bununda kamu yararına uygun düşeceği belirtildi.

Üyemizin nakil talebinin reddine yönelik tesis edilen dava işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığına hükmedildi.

Mahkeme üyemiz ile eşinin ayrı şehirlerde yaşıyor olmaları ve çocukları olduğu göz önüne alındığında telafisi güç veya imkansız zararlar doğabileceğinden dava konusu işlemin yürütmesini durdurulmasına karar verdi.”

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire Nilüfer Şimşek

Diyarbakır’da Hemşire Nilüfer Çocuk Hastalara Şarkılarla Sesleniyor !

Hemşirenin Yorgunluk ve Uykusuzluk Sebebi Nöbet Sanırken öyle bir şey çıktı ki !

Hemşirenin Yorgunluk ve Uykusuzluk Sebebi Nöbet Sanırken öyle bir şey çıktı ki !