içinde

Hastanede ki İDDİA Edilen İlgisizliğe KDK’dan Emsal Karar !

Bu İçeriği Puanlayarak Destekleyiniz !
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Serviste kaldığı süre içerisinde (yaklaşık 24 saat) çöplerin alınmadığını, temizlik yapılmadığını, klozet kapağının kırık olduğunu, soğutma sisteminin merkezi sistem olması nedeniyle buz gibi olan odada yorganın istenirse verildiğini, lastik yatağın üstünde ince bir çarşaf olduğunu, kullanılmış karton ördek verildiğini ve bunu defalarca kullanması gerektiğinin söylendiğini, dışarıda herkesin kullandığı boşsa alınabilen oksijen tüpü ile lavaboya gidildiğini, bunlar gibi olumsuz şartların annesinin gece rahatsızlanmasına yol açtığını, nöbetçi doktoru çağırdığı halde doktorun gelmediğini, gece annesinin mide ve karın ağrısının arttığını, solunumunun yavaşladığını, annesi sabah çok kötüleşince hastane koridorunda hemşireye haykırdığında telaşla hemşire ve ardından doktorun geldiğini, kendisinin de COVİD hastası olduğunu ve karantinadayken annesinin yanında refakatçı olduğunu, annesinin 17/10/2021 tarihinde yoğun bakıma alındığını, bu süreçte sabah akşam annesinin beslenmesi için istenen yiyecekleri (kahvaltılık, meyve sebze, çorba vb.) götürdüğünde annesinin bilinci açık olmasına rağmen kendisinin görüşme isteğinin reddedildiğini, ancak diğer hastanelerde hasta yakınlarının içeri alındığını, bununla beraber hemşire ve doktorla özel görüşme yasağı olduğunu, annesi hakkında sadece her gün farklı bir kişi tarafından iki dakika bilgi verildiğini, soru sorulduğunda cevap verilmediğini, hasta yakınının hiçe saydığını, kendilerine sorulmadan annesini yoğun bakımın beşinci gününde entübe edildiğini, bu durumun insan haklarına aykırı olduğunu, annesi entübeyken ulaştığı Başhekim Yrd. ’nin özel tedavi (kök hücre, plazma, ECMO cihazı olan özel hastaneye geçiş isteği gibi) çabalarını reddettiğini, entübeyken de annesini son defa görmesine izin verilmediğini, hastanedeki tedavinin annesinin bütün değerlerini altüst etmesine rağmen tedaviye devam edildiğini, annesinin vefatından üç gün sonra başhekim yardımcısından annesinin doktoruna ve hemşiresine ulaşmak istediğini belirtmesine rağmen tarafına isimlerinin verilmediğini, Başhekimle görüşme isteğinin de kabul edilmediğini, şikayetini iletecek muhatap bulamadığını, CİMER başvurusundan da sonuç alamadığını, en önemlisi de annesinin EPİKRİZ raporunda özgeçmiş (alzheimer, parkinson) bilgisinin yanlış yazıldığını ve annesine yoğun bakım servisinde bu hastalıklar doğrultusunda yaklaşımda bulunmaları ve tedavi edilmesi hususunu göz ardı edemeyeceğini, bu durumu Başhekim Yardımcısına ilettiği halde yardımcı olunmadığını, annesinin anesteziye karşı hassasiyeti olduğu ve hastane fobisi olduğu bilgisini doktoruna veremediğini, vefat haberinin bile küçücük bir camdan basit bir cümleyle söylenmesinin kendisini o süreçte olumsuz etkilediğini iddia ederek, bahse konu hususların araştırılmasını, ilgili doktor ve hemşire isimlerinin verilmesini, Başhekim Yrd. . ve Başhekim ile görüşme sağlanmasını talebine,

Kamu Deneticiliği Kurumu;

Sonuç olarak, başvuranın iddiaları, idarelerin konu ile ilgili açıklamaları, ilgili mevzuat ve tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde;

Başvuranın annesinin tedavisi ile ilgili sağlık personelinin isimlerinin tarafına verilmediği iddiasıyla ilgili olarak; başvuranın hem e-nabız üzerinden hem de başhekim yardımcısı aracılığıyla temin ettiği evraklarda ilgili hekim isimlerinin yer aldığı, başhekim yardımcısı aracılığıyla ilgili hekimlerle iletişimin sağlandığı, ayrıca her gün düzenli olarak telefon yoluyla hastası hakkında bilgi verildiği ve ilgili sağlık personeli ile yüz yüze görüşme taleplerinin covid-19 pandemi koşulları nedeniyle karşılanmadığı ile başvuranın hak arama yollarını kullanabilmesi için doğrudan sağlık personeline karşı değil idareye karşı başvuru yapabileceği hususları bir arada değerlendirildiğinde “bilgi edinme hakkı ihlali” olmadığı düşünüldüğünden,
 Başvuranın annesinin Prof. Dr. Acil Durum Hastanesindeki takip ve tedavisinde bir ihmal ya da kusur bulunup bulunmadığı hususu ile ilgili olarak da; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce incelemeci görevlendirildiği, incelemeci tarafından tedaviye ilişkin bilgi ve belgeler ile ilgililerin ifadeleri alındıktan sonra dosyanın şikayet edilen hastanede görev yapmayan doçent unvanına sahip bir anestezi ve reanimasyon uzmanından görüş alınarak hazırlanan inceleme raporunda ilgililer hakkında idari, mali, adli ve disiplin yönünden herhangi bir işlem tesis edilmesine gerek olmadığı yönünde kanaat bildirildiği ve tedavi öncesinde hasta yakını tarafından onam/bilgilendirme formlarının imzalandığı anlaşıldığından, başvurunun reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 İyi Yönetim İlkeleri Yönünden Değerlendirme

İyi yönetim ilkelerine 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde İyi yönetim ilkelerine yer verilmiştir. Başvurunun inceleme ve araştırma aşamasında Prof. Dr. Acil Durum Hastanesinde, başvuranın annesinin yoğun bakım servisine alınmadan önce kaldığı COVİD servisinde, klozet kapağının kırk olduğu görülmüştür. Salgın nedeniyle hasta yoğunluğu olduğu bilinmekle beraber, sağlık hizmetinin sunumu sırasında gerekli olan tüm teçhizat ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği hususunun yetkililere hatırlatılmasına karar verilmiştir. 

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

İngiltere Sağlık Çalışanları Gelsin Diye Vize Şartlarını Esnetti de Esnetti !

“Kons Atarsan Sonuca Katlanırsınız” Doktordan Doktora..