içinde

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI
Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM ÇOCUK HASTA AYRIMI

Tıbbi uygulamalar açısından çocukluk çağı 0-18 yaş arasını kapsamaktadır. Travma için tanım 0-16 yaş grubunu içermektedir.
“Yenidoğan” dönemi hayatın ilk 0-28 günündeki bir çocuğu,
“Yeni doğmuş” ise ilk 24 saat içinde bir yenidoğanı tanımlar

ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM ÇOCUK UYGULAMA KILAVUZU UYARILAR

Gelişmiş ülkelerde ve erişkinlerde protokole dayalı hastane öncesi tanı ve tedavi protokolleri birçok yerde uygulanmaktadır. Bunların çok yararlı olduğu
bilinmektedir. Çocuklara yönelik tedavi protokolleri de bu nedenle
geliştirilmiştir.

Tedavi protokolleri bilimsel verilere dayanmaktadır. Amaç çocuklara temel ve ileri yaşam desteği ilkelerine uygun standart bakım sağlamaktır.

Protokoller devamlılığı, kaliteyi ve tutarlılığı artırmaktadır. Tıp sürekli olarak değişen bir bilim dalıdır.

Hastalıkların veya yaralanmaların tümünün kesin tedavisi henüz açık değildir. Yeni araştırmalar ile her gün ilaçlar ve tedaviler değişmektedir.

Bu Yönergede bulunan bilgiler onaylandığı tarih itibariyle en güncel, geçerli ve tıbbi standartlara uygundur.

Buna rağmen, tıbbın sürekli değişen bir bilim olması nedeniyle yönergeyi
hazırlayan kurul bilgilerin bütünü ile olarak doğru ve eksiksiz olduğunu
beyan edememektedir ve bu bilgilerin kullanılmasından doğan sonuçlardan,
ihmal ve hatalardan sorumlu değillerdir.

Yönergenin düzenli aralıklarla yenilenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi yapılacak olsa da uygulayıcılar Tıp bilimindeki gelişmeleri, uluslar arası kabul gören kılavuzları ve mevzuatı takip etmelidir.

HASTANE ÖNCESİ
ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM
AKIŞ ŞEMALARI
ÇOCUK UYGULAMA KILAVUZU KISALTMALAR

ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM ÇOCUK UYGULAMA KILAVUZU YETKİ VE SORUMLULUKLAR

11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (Madde28)
15/3/2007 tarihli 26463 sayılı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Madde 10)

Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT) Paramedik

Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere
uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak.
3) Oksijen uygulaması yapmak.
4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak.
6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.
7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak.
9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak.

Acil tıp teknisyenleri(ATT)

tıbbi danışman koordinasyonu ve onayı ile Bakanlıkça
yapılacak düzenlemelere uygun olarak;

1) İntravenöz girişim yapmak.
2) Oksijen uygulaması yapmak.
3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak.
4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak.
5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak.
6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak.
7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak.
8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörlerikullanmak.
9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak.

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI

ÇOCUK KALP DURMASI
ASİSTOLİ ÇOCUK
VF VT ÇOCUK
BRADİKARDİ ÇOCUK
TAŞİKARDİ ÇOCUK
BİLİNÇ DEĞİŞİKLİKLERİ ÇOCUK
ANAFİLKASİ ÇOCUK
ÇOCUKLARDA YANIK
DOKUZLAR KURALI ÇOCUK
SICAK ÇARPMASI ÇOCUK
HİPOTERMİ ÇOCUK
HİPOTERMİ ÇOCUK
HİPERGLİSEMİ ÇOCUK
HİPERGLİSEMİ ÇOCUK
HİPOGLİSEMİ ÇOCUK
HİPOGLİSEMİ ÇOCUK
NORMAL YENİDOĞAN BAKIM
NORMAL YENİDOĞAN BAKIM
YENİ DOĞAN RESİSUTASYON
HAVA YOLU TIKANMASI ÇOCUK
ASTIM ÇOCUK
ASTIM ÇOCUK
KRUP ÇOCUK
AKCİĞER ÖDEMİ ÇOCUK
KONVÜLZİYON ÇOCUK
HİPOVOLOMİK ŞOK SEPTİK ŞOK ÇOCUK
ÇOCUK KARDİYOJENİK ŞOK PROTOKOLÜ
SPİNAL İMMOBİLİZASYON
ÇOCUKLARDA ZEHİRLENME
ÇOCUKLARDA SUDA BOĞULMA
ATESLI COCUK
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

ÇOCUKLARDA OROTRAKEAL ENTÜBASYON

ÇOCUKLARDA OROTRAKEAL ENTÜBASYON
ÇOCUKLARDA OROTRAKEAL ENTÜBASYON
ÇOCUK ASPİRASYONU
MEKONYUM ASPİRASYONU

PEDİATRİK TRAVMA SKORU

PEDİATRİK TRAVMA SKORU

PEDİATRİK GLASKOW KOMA SKALASI

PEDİATRİK GLASKOW KOMA SKALASI

ÇOCUKLARDA HASTANE ÖNCESİ ONAYLI OANYSIZ KULLANLICAK İLAÇLAR

ÇOCUKLARDA HASTANE ÖNCESİ ONAYLI OANYSIZ KULLANLICAK İLAÇLAR

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Birinci-Fetal-Ekokardiyografi-Kursu

Birinci Fetal Ekokardiyografi Kursu !

Hastane Öncesi Acil yardım Personeli ÇOCUK HASTA ALGORİTMALARI

ÇOCUK HASTA HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ YARDIM VE BAKIM AKIŞ ŞEMALARI SLAYT