içinde

Endoskopi Hemşiresinin Görevleri 2023

endoskopi hemşiresi,
endoskopi hemşiresi,
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Endoskopi Hemşiresi Kimdir ?

Gastroentoloji Uzmanı ile çalışan endoskopi hemşiresinin alan steril edilmesinden hastayı bilgilendirmesine kadar birçok görevi bulunmaktadır.

 • İşlem odasında yer alan hemşire doktorla beraber operasyona steril girer ve doktoru asiste yapar.
 • Alanda kullanılan cihazların tamamından sorumludur. Bu nedenle bu cihazların bakımı ve dezenfeksiyonundan doğrudan sorumludur.
 • Ünitenin tam olarak işlem için hazırlanmasından sirküler hemşiresi sorumludur.
 • Operasyon boyunca kullanılacak tıbbi malzeme, ilaç ve evrakları işlemin gerçekleşeceği odalarda bulundurur.
 • Hastanın damar yolu açılımının yapılması ve sedasyonun uygulama çalışmalarını gerçekleştirir.
 • Yapılması beklenen işlemle ilgili hastayı bilgilendirir ve hastanın endişesini paylaşır.
 • Steril hale getirilmeyen malzemelerin dezenfeksiyonunu sağlar ve otoklav işlemine gönderilmesi için hazır hale getirir.
 • Çalışmış olduğu alan itibariyle endoskopi işleminde kullanılan tıbbi cihazların arızalanmaları halinde ilgili birimlere bildirilerek onarılmalarını sağlar.
 • Sorumluluğu altında bulunduğu endoskopi ünitesinin düzenini ve temizliğini kontrol eder.
 • Sorumlu doktor, hemşire ve diğer sağlık personelleriyle işbirliği içinde çalışarak aynı zamanda sorumlulukları paylaşır.
 • Hastanın olabildiğince en kısa zamanda endoskopi ünitesinde işleminin gerçekleştirilerek, bölümden olabildiğince en uygun şekilde ayrılmasını sağlar.
 • Doktor tarafından verilen ilaçların ve yapılan işlemlerin hasta için ne kadar önemli olduğunu, hasta ve ailesiyle paylaşır.

Endoskopi Hemşiresi Görev yetki ve sorumlulukları

Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

a) İşlem öncesi, endoskopi ünitesinde gerekli olan hazırlıkları yapar.

b) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işleme hazırlar, işlem sırası ve sonrasında takip eder ve gerekli uygulamaları yerine getirir.

c) Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, alt GİS endoskopisi, perkütan girişimler, ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreatografi), işlemlerinden önce hastanın hazırlıklarını kontrol eder, eksikliklerini tamamlar.

ç) Hasta güvenliği önlemlerini alır.

d) ERCP ünitesinde radyasyon güvenliği önlemlerini alır.

e) Kullanılan malzeme, alet ve cihazların temini, bakımı, temizliği ve sterilizasyonunu sağlar. Endoskopların işleme hazır hale getirilmesi, işlemden sonra hastanın takibi ve gözlenmesi, kontamine endoskopların dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemlerinin yapılmasını sağlar.

f) Endoskopi ünitesinin genel temizlik ve hijyenini sağlar. Sterilizasyon tekniklerini bilir, uygular ve uyulmasını gözetir. Periyodik aralıklarla skoplardan kültür alınmasını sağlar ve takip eder.

g) İşlemler sırasında steril şartların korunmasını sağlar.

ğ) Acil girişimler ve invazif girişimler için gerekli olan malzemelerin yeterli ve daima  kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

h) Hekim istemi ile premedikasyon uygular ve hastanın güvenliğini sağlar.

ı) Hastanın ve yakınlarının hastalık, tanı ve tedavi seçenekleri ile bakım konusundaki sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda hekimine yönlendirir.

i) Kolonoskopiden önce barsak hazırlığı konusunda hastayı bilgilendirir.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire

Rehabilitasyon Hemşiresi Kimdir ? Görev ve Yetkileri 2023

HEMŞİRE CERRAHİ

CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ 2023