içinde

O da NeO da Ne

Doktor Abdest Alırken Tuvalete Giren Temizlik Personeli Soruşturmasında KDK’den Emsal Karar !

işkur temizlik personeli
işkur temizlik personeli
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

SAYI : 2024/2962-S.24.4716 BAŞVURU NO : 2023/17573 KARAR TARİHİ : 14/03/2024

RET KARARI BAŞVURAN :

TCKN:

BAŞVURUYA KONU İDARE : SAĞLIK BAKANLIĞI

BAŞVURUNUN KONUSU : Disiplin soruşturması sonucunda yapılan görev yeri değişikliğinin iptali talebi hakkındadır.

BAŞVURU TARİHİ : 03/11/2023

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

  1. Kurumumuza T.C. Kimlik Numaralı tarafından yapılan başvuruda başvuran özetle, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürekli işçi kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalıştığını, hakkında açılan soruşturma sonucunda İl Sağlık Müdürlüğü’ne yer değişikliği ile ilgili 19 Ekim 2023 tarih ve E- – sayılı yazısı ile görev yerinin Ermenek Devlet Hastanesi olarak değiştirilmesine karar verildiğini ancak soruşturmaya konu olayda herhangi bir kastı olmadığını, olay günü saat 12:00’de nöbete geldiğinde yoğun bakım sorumlusunun hastanın exitus olduğunu ve hasta kabininin temizlenmesi gerektiğini söylediğini, normalde olması gereken yerde çamaşır suyu kalmadığı için daha önceden paspası için girdiği sırada bayan tuvaletinde olduğunu gördüğü temizlik malzemesini almak için gittiğinde kapı açık olduğu için kapıyı çalma gereği duymadan içeri girdiğini, doktor hanımın abdest almakta olduğunu, kendisini sert bir şekilde uyardığını, kendisinin hemen geri çıktığını, sonrasında doktor hanımın tutanak tutacağını söylediğini, normalde oranın kapısının kapalı olduğunu, o gün açık olduğu için girdiğini ve bunda herhangi bir kastı olmadığını, normalde temizlik malzemelerinin lavabolarda bulunduğunu ve olay tarihinde de yine lavaboda bulunduğunu, lavaboya temizlik malzemesi almak için gittiğini, malzemeleri aldığı lavabonun temizliğinin de tarafınca yapıldığını, lavabonun kullanımı esnasında kapının kilitlenmesi gerektiğini, olay tarihinde ise kapının açık olduğunu, herkesin lavabo şahsi anahtarı bulunduğunu ve kullanım esnasında bu anahtar ile kapının kilitlendiğini, kendisinin bakmakla yükümlü olduğu yaşlı annesi ve kurulu bir düzeni olduğunu ve bu karar ile düzenin bozulacağını, acele iş olması (ölen hasta kabininin temizlenmesi) ve kapının açık olması durumlarının dikkate alınması gerektiğini, hakkındaki tayin işleminin hukuka, hakkaniyete ve TİS’e aykırı olduğunu belirterek tayin işleminin iptal edilmesini talep etmektedir.

II. İDARENİN BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI

  1. Kurumumuzun bilgi-belge talebine yönelik Sağlık Bakanlığında alınan 22/11/2023 tarihli ve E- sayılı yazı eklerinin tetkiki neticesinde;

2.1. Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 17.11.2023 tarih ve E- – – sayılı yazısında; İlgili personele verilen disiplin cezasının 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri ve Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ) arasında 05.06.2023 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 53. Maddesine istinaden verildiği,

2.3. 14.08.2023 tarihinde Soruşturma tamamlanarak Başhekimlik Makamına sunulduğu, Üst Disiplin Amiri olarak Başhekim tarafından değerlendirilerek 24.08.2023 tarihinde kişiden son savunması istenmiş olup ilgili personelin son savunmasını vermemesi üzerine 01.09.2023 tarihinde son savunmasını vermediğine dair tutanak tutulduğu,

2.4. 11.09.2023 tarihi ve barkot sayılı yazı ile ilgili personele ceza tecziyesinin uygulandığı

2.5. Toplu İş Sözleşmesi 53. Maddesi “b” bendi, 3. alt paragrafı hükümleri gereğince, tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Disiplin Kurulu’na itiraz edebileceği bilgisi verildiği, ancak ilgili personel tarafından İl Sağlık Müdürlüğü İşyeri Disiplin Kurulu’na herhangi bir itirazda bulunulmadığı,

2.6. Yoğun Bakımda çalışan personellerin şahsi anahtarı bulunmamakta olup bahsi geçen odanın kapısının arkasında sürgü bulunduğu, Yoğun Bakım içerisinde söz konusu bölümün bayan personel için hem giyinme odası hem de lavabo olarak kullanıldığı, şahsi anahtarlar sadece giyinme dolapları için söz konusu olup bu anahtarların her personelin kendisinde bulunduğu,

2.7. Bayan giyinme odası ve lavabo olarak kullanılan bu alanın temizliğinin yoğun bakımda görevli temizlik personelleri tarafından yapıldığı, yoğun bakımda görevli temizlik personellerinin erkek olması sebebiyle odanın temizliği yapılacağı esnada kapı çalınıp içerisi müsait olması halinde temizlik yapıldığı,

2.8. Temizlik malzemelerinin yoğun bakımın bulunduğu koridorda yer alan depoda bulunduğu, lavabolarda sık kullanılan temizlik malzemelerinin bir kısmı ihtiyaca göre lavabonun altında yer alan dolapta bulunduğu, bütün malzemelerin kontrolü ve depodan çıkartılması; biten malzemelerin kontrolü ve depodan çıkartılması işlemlerinin temizlik personelleri tarafından yapıldığı,

2.9. Temizlik personellerinin günlük temizliğe başlamadan önce malzemeleri kontrol etmesi ve eksik malzemeleri temin etmesi gerektiği,

2.10. İlgili personelin kurumlarında çalıştığı dönemlerde de benzer sorunlara sebebiyet verdiği ve ceza tecziyesi uygulanmış 4 adet soruşturma dosyası bulunduğu,

2.11. 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri ve Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ) arasında 08.09.2021 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Disiplin Hükümleri ve EK1 Disiplin Ceza Cetveli 24. Sırasında yer alan “Görevini ihmal etmek” filini 1. defa işleyerek 08.12.2022 tarih ve barkot sayılı yazı ile “İhtar”, 24. sırasında yer alan “Görevini ihmal etmek” filini 2. defa işleyerek 15.02.2023 tarih ve barkot sayılı yazı ile “1Yevmiye”, 24. sırasında yer alan “Görevini ihmal etmek” filini 3. Defa işleyerek 31.05.2023 tarih ve / sayı İş Yeri Disiplin Kurulu Kararı ile “3 Yevmiye” cezası aldığı,

2.12. 4857 sayılı İş Kanunu ilgili hükümleri ve Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ) arasında 05.06.2023 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi Disiplin Hükümleri ve EK1 Disiplin Ceza Cetvelinin 10. sıra b maddesinde yer alan “İşyerinde iş arkadaşlarına, hasta ve hasta yakınlarına kaba muamelede bulunmak” fiilini 1. defa işleyerek 11.09.2023 tarihi ve barkot sayılı yazı ile “İhtar” cezası uygulandığı,

Açıklamalarına yer verildiği,

  1. İdare tarafından gönderilen ek evrakların tetkikinden;

3.1. Başvuranın 18/10/2022 tarihli nöbetinde acil servis rutin temizlik işlerinden olan tuvalet temizliğinin yapılmadığı konulu 18/11/2022 tarihli soruşturma raporunda; “…ihtar cezası ile tecziyesinin uygun olacağı…” ifadesinin yer aldığı,

3.2. 28/03/2022 tarihinde görev yeri olan Acil Servis Sarı Alan-1’de bulunmama konulu 31/01/2023 tarihli soruşturma raporunda; “…1 Yevmiye cezası ile tecziyesinin uygun olduğu…” ifadesinin yer aldığı,

3.3. 04/02/2023 tarihinde görev yeri olan Çocuk Acilde bulunmama konulu 16/03/2023 tarihli soruşturma raporunda; “3 Yevmiye cezası ile tecziyesinin uygun olacağı ”ifadesinin yer aldığı,

3.4. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. . içeride iken kadın giyinme odasına girmesi konulu 14/08/2023 tarihli soruşturma raporunda; “…daha önceki soruşturma raporları incelendiğinde hastanemizde çok fazla soruşturma geçirip ceza aldığından kurum değişikliğinin uygun olacağı kanaatinde olduğumu…” ifadesinin yer aldığı, tespit edilmiştir.

3.5. Eğitim Ve Araştırma Hastanesinin 11.09.2023 tarih ve sayılı, Ceza Tecziyesi konulu yazısında; “a) Yazımız ile hakkınızda iddia edilen suçlamalara ve iddialara karşı son savunmanızı vermeniz için tarafınıza 7 (yedi) gün süre verilmişti, ilgi b) yazılı savunma tespit tutanağından, savunmanızı yasal süresi içerisinde vermediğiniz ve savunma hakkınızdan vazgeçtiğiniz anlaşılmış olup, Başhekimlik makamımca soruşturma dosyası içeriğinde bulunan mevcut bilgi-belge ve ifadelerin değerlendirilmesi neticesinde, eyleminizin;

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr.Öğretim Görevlisi . ve Klinik Destek Elemanı . ’un bayan giyinme odasında müsait olmadıkları belirtikleri halde ısrarla girdiğiniz, yoğun bakım sorumlusu . tarafından odaya kapı çalınmadan girilmemesi gerektiği bunun bir görgü kuralı olduğunu söylendiği halde davranışınızın yanlış olmadığı beyan etiğiniz, olup bu yönüyle iş arkadaşlarına kaba muamelede bulunmak suretiyle kusurlu davrandığınız, bunun alınan ifadeler ile de desteklendiği ve disiplin suçunun sübuta erdiği anlaşılmış olup, sübuta erdiği anlaşılan eyleminize karşılık gelen fiilin; Eyleminin 4857 sayılı iş kanunu ilgili hükümleri ve Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHIS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-IŞ) arasında 05.06.2023 tarihinde imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesi Disiplin hükümleri ve EK-I Disiplin Ceza Cetveli 10. sıra b maddesinde yer alan “İşyerinde İş arkadaşlarına, hasta ve hasta yakınlarına kaba muamelede bulunmak” fiiline tekabül ettiği, bu fiili 1. defa İşlediği anlaşıldığından “İHTAR” cezası ile tecziye edilmeniz karar verilmiştir. Verilen cezaya karşı Sağlık Bakanlığının üyesi bulunduğu Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Öz Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası (ÖZ SAĞLIK-İŞ) arasında 05.06.2023 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi 53. Maddesi “b” bendi, 3. alt paragrafı hükümleri gereğince, işbu yazının tarafınıza tebliği tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Başhekimliğimiz İşyeri Disiplin Kuruluna itiraz edebileceğinizi, süresi içerisinde itiraz edilmeyen disiplin cezalarının kesinleşeceğinin bilinmesi hususu…” ifade edildiği,

3.6. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin 11.09.2023 tarih ve sayılı, Ceza Tecziyesi konulu yazısının, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde görevli 4D’li Sürekli İşçi tebliğ edildiğine dair düzenlenen tebliğ/tebellüğ belgesi bulunduğu,

3.7. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinin 04.10.2023 tarih ve E- – sayılı İdari Kararın Uygulanması ( Konulu yazısında; “…Başhekimlik Makamınca İdari Yönden verilen kararda ise; Daha önceki soruşturma dosyaları incelendiğinde hastanemizde çok fazla soruşturma geçirip ceza aldığından kurum değişikliğinin uygun olacağına karar verilmiştir.” ifade edildiği,

3.8. Başvuranın SGK İşe Giriş Bildiriminde; 28/04/2020 tarihinde Temizlik Görevlisi (Hastane)-9112.13 Meslek Adı ve Koduyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş yerinde göreve başladığı tespit edilmiştir.

VII. KARAR Açıklanan gerekçelerle

,BAŞVURUNUN REDDİNE;

senKararın BAŞVURANA ve SAĞLIK BAKANLIĞINA tebliğine, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisince karar verildi.

Şeref MALKOÇ

Kamu Başdenetçisi

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Isparta İl Sağlık Müdürü Doktor Serhat Küçükçoşkun Oldu !

Isparta İl Sağlık Müdürü Doktor Serhat Küçükçoşkun Oldu !

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Hemşireye Tacizde Bulunan Doktora 12 Yıl Hapis !

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde Hemşireye Tacizde Bulunan Doktora 12 Yıl Hapis !