içinde

DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMININ GÜNCEL TUTARLARI

para
para
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Devlet memurlarına; çocuğunun olması halinde doğum yardımı, eş ve çocuklarının ölümü halinde ise ölüm yardımı yapılmakta, ayrıca memurun ölümü halinde ise önceden belirlenen bir kişiye veya aile fertlerine ölüm yardımı yapılmaktadır.

Ölüm yardımının miktarı memur maaş katsayısındaki artışa bağlı olarak artarken, doğum yardımının miktarı ise doğum sayısına göre değişiklik göstermektedir.
Devlet memurlarının doğum yardımı
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda 15 Mayıs 2015 tarihinden önce yer alan hükümlere göre, memura çocuğu olduğunda 2500 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı tutarında doğum yardımı ödeniyordu.
Yapılan değişiklikle, 657 sayılı Kanunun doğum yardımına ilişkin düzenlemesi kaldırıldı ve memurlara da sabit tutarlarda (doğum sayısına göre miktarı değişen) doğum yardımı ödenmesi uygulamasına geçilmişti.
Ancak, 2015 yılında belirlenmiş olan doğum yardımı miktarı; 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında hiç değişmedi. 2020 yılı için de herhangi bir değişiklik yapılmadı. Doğum yardımı tutarları; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.
Buna göre, 2020 yılında çocuğu olan memura (çocuğun canlı doğması şartıyla); birinci çocuk için net 300 TL, ikinci çocuk için net 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için net 600 TL doğum yardımı yapılır.
Devlet memurlarının ölüm yardımı
Devlet memurunun;
*Memur olmayan eşinin ölümü halinde, kendisine en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır.
*Aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğunun (üvey çocuklar dahil) ölümü halinde, kendisine en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır. Ölüm yardımının yapılmasında, çocuk sayısı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.
*Kendisinin ölümü halinde, sağlığında kurumuna bildirmiş olduğu kişiye; kimseyi bildirmemiş ise eşine ve çocuklarına; bunlar yoksa anne ve babasına; bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının iki katı tutarında ölüm yardımı yapılır.
Buna göre, 2020 yılının ilk yarısında;
-Eşinin ölümü halinde, memura “1.387,58 TL” ölüm yardımı yapılır.
-Çocuğunun (üvey çocuk dahil) ölümü halinde, memura “1.387,58 TL” ölüm yardımı yapılır.
-Memurun ölümü halinde, ölüm yardımının ödenebileceği kişilere “2.775,16 TL” ölüm yardımı yapılır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

boşanma

Atanmadan önce Özelde Çalıştığım Süre Atandıktan Sonra Sağlık Bakanlığında Bir Faydası olur mu?

sağlık bakanlığı

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ