içinde

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

“Geçici Madde 3- 31/12/2011 ilâ 23/11/2015 tarihleri arasında diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olanlar, diş protez laboratuvar sahibi ve mesul müdürü olmamak üzere, yardımcı personel olarak çalışabilir.

Yardımcı personel, diş protez teknisyeni/teknikerine aşağıda sıralanan işlerde yardımcı olur:

a) Ölçü dezenfeksiyonu.
b) Kaşık hazırlama.

c) Kutulama.

ç) Base plak.
d) Mum şablon.

e) Artikülatöre/oklüzöre model bağlama.

f) Diş eti modelajı için mum yığma.
g) Muflaya alma.

ğ) Mum atımı ve izolasyonun sağlanması.

h) Akril polimerizasyonu.
ı) Mufladan çıkartma, temizleme.

i) Döküm sonrası kronun temizlenmesi.

Yardımcı personele bu Yönetmelik kapsamında çalışma belgesi düzenlenirken Ek-4’te yer alan Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesinde belge düzenlenen personel alanına “yardımcı personel” ibaresi yazılır.
Yardımcı personel, 1219 sayılı Kanunda ve ilgili diğer mevzuatta görev tanımları yapılan diş hekimi ve diş protez teknikeri/teknisyeninin görev alanına giren işleri yapamaz.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

112Acil Ekibine Ambulans İçin Yer İstediler Diye taş ve sopayla saldırdılar !

TTB; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile hekimlerin üzerinde baskı artırılıyor !