içinde

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ’DEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONEL ALIM

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 23 (yirmi üç) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

SAĞLIK PERSONEL ALIM İLANI !

.

POZİSYON SIRA  NOUNVANI KADRO SAYISIARANAN NİTELİKLER 
 HE1 HEMŞİRE 6İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
 ST2 SAĞLIK TEKNİKERİ 1Eczane teknikerliği veya Eczane Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  DS3  DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  1Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Sekreterlik, Sağlık Hizmetleri Sekreterliği (Tıbbi Sekreterlik dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.
  ST4  SAĞLIK TEKNİKERİ  1Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans programlarının birinden mezun olmak, (Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)
  ST5  SAĞLIK TEKNİKERİ  1Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programından mezun olmak.(Diş Hekimliği Fakültesinde çalıştırılmak üzere)
            DP6            DESTEK PERSONELİ(TEMİZLİK)             7 1-      Ortaöğretim mezunu olmak.2-      Sağlık bakımından Destek personeli (temizlik görevlisi) olarak devamlı çalışmasına engel hali bulunmamak.3-      Temizlik hizmetinin yanı sıra gerekli durumlarda çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme işlerini yapacaktır.4-      İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.5-      Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.6-      Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.7-      Son Başvuru Tarihi itibariyle 23 – 35 (yirmi üç – otuz beş) yaş arasında olmak.
                    KG7                    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ(ERKEK)                    21-      Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programından mezun olmak,2-      Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.3-      10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.4-      Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.5-      Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.6-      170 cm’den kısa olmamak.7-      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel engeli olmamak, şaşılık, körlük, yürüme aksaklığı, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak.8-      Beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.9-      Üniversitemizde farklı yerleşke (ilçeler dahil) veya birimlerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.10-   Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.11-   Son Başvuru Tarihi itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.
    DP8    DESTEK PERSONELİ(AŞÇI)(ERKEK)    1 1-      Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak.2-      01.01.1998 ve sonrası doğumlu olmak.
            DP9            DESTEK PERSONELİ(İNŞAAT) (ERKEK)             1 1.       Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi alanından mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak, (Alçıpan karkas tadilatı, alçıpan duvar tadilatı, boya ve boya tadilatı, altyapı tadilatı, kaba-ince sıva, yalıtım tadilatı, seramik tadilatı ve gerekli durumlarda taşıma, yükleme vb. konularda çalıştırılmak üzere)2.       Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak 3.       Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.4.       En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.5.       Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.6.       01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak
              DP10              DESTEK PERSONELİ (İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA)(ERKEK)              21.       Ortaöğretim Kurumlarının, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanından mezun olmak veya ilgili geçerli mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmak (Isıtma ve soğutma sistemlerinin bakım, onarım ve işletmesinde görev almak üzere)2.       Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.3.       Merkez kampüs veya ihtiyaç duyulması halinde ilçelerde istihdam edilecektir.4.       En az B sınıfı ehliyete sahip olmak5.       Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilmek için sağlık kurulundan rapor almak.6.       Alanında en az 1 yıl deneyim sahibi olmak (Belgelendirmek kaydıyla, SGK dökümü ve çalıştığı kurumdan görev belgesi alınacak).7.       01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak.

GENEL ŞARTLAR

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

*Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

*Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve sistemden gönderilecektir)(Başvuru formu için tıklayınız)

*Nüfus kayıt örneği  (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

*2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) )

*Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

*Başvuru işlemleri 30/12/2022 – 13/01/2023 tarihleri arasında yapılabilecektir

*Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

şanlıurfa il sağlık

Şanlıurfa İl Sağlık’ta 29.000 Promosyon Kervanına Resmen Katıldı !

sahte psikolog

Sahte Psikolog’ta Oluyormuş !