içinde

CHP:sağlık kuruluşlarında silah taşınmaması için hazırladıkları kanun teklifi dilekçesini Meclis Başkanlığına sundu.

Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından Meclis Başkanlığına sunulan dilekçede sağlık sisteminin bir krizin içinde olduğu belirtilerek krizin kamu otoritesi tarafından yönetilemediği belirtildi. Sağlık çalışanlarına yönelik her yıl giderek artan sağlıkta şiddet vakalarının yönetilemeyen bu krizin bir parçası olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı beyaz kod verilerini de aktaran Özgür Özel 2020’de 1.942 olan ihbar sayısının 2021 yılında 29.000’e yükseldiğini, bu verilere bakıldığında günde ortalama 80’den fazla Sağlıkta şiddet vakasının yaşandığını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzalı 14 maddelik kanun teklifinde şu ifadelere yer verildi:

“Hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının mesleki özerkliklerinin korunması aynı zamanda hastaların sağlık haklarının teminat altına alınması için de zorunludur. Tüm bu kurallar, insan yaşamıyla doğrudan ilişkisi olan sağlık hizmetinin uygulanması sırasında, bu hizmeti verecek kişilerin alacakları kararlarda ve yapacakları işlemlerde hiçbir baskı ve etki altında kalmamalarını gerektirmektedir. Sağlık hizmetinin bir ekip işi olması nedeniyle, yalnızca tabip ve diş tabiplerinin değil ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer sağlık personelinin de hukuksal koruma altında olması gerekeceği açıktır. Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi ise ancak güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının da ön koşulunu oluşturmaktadır.”

Teklif ile sağlık çalışanlarına yönelik hak ihlallerinin Türk Ceza Kanunu içinde tanımlanması ve sağlık kurum ve kuruluşlarında ateşli silah ile bıçak veya benzerlerinin taşınamaması öngörüldü.

Türk Ceza Kanunu’nun “Görevi yaptırmamak için direnme” başlıklı bölümüne “Suçun sağlık meslek mensuplarına karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” ibaresinin eklenmesi öngörüldü. Aynı kanunun bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilen “iftira” başlıklı bölümüne “Suçun sağlık meslek mensuplarına karşı işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır” hükmünün getirilmesi yer aldı. Kanun teklifine göre; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu’nda yer alan ateşli silah ile bıçak veya benzerlerinin taşınamayacağı yerler arasına “hastanelerin psikiyatri bölümlerinde, akıl hastanelerinde’’ yerine “sağlık kurum ve kuruluşlarında” olarak değiştirildi.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Türk İş Başkanı Ergün Atalay, 25.750 TL maaş alıyormuş, Ya Sağlık Sen Başkanı ?

Millet Vekili: Hemşire Sayımız Yetersiz, Acilen Atama Yapılmalı !