içinde

Boşanan Çift Hakkında Yargıtaydan Emsal MEHİR KARARI

mahkeme
mahkeme
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Erzurum Güncel- Yüksek mahkeme; resmi nikah akdi yapılmadığı takdirde mehir senedinin geçerli bir belge olmayacağına hükmetti.

Tam 5 sene önce dünya evine giren çift, şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmaya karar verdi. Aile Mahkemesi’ne başvuran davacı genç kadın, resmi nikah yapmaksızın iimam inikahıyla evlendiği kocasının alkol kullanması, düzenli ve yeterli gelirinin olmaması, ekonomik durumu hakkında yalan söylemesi sebebiyle boşandığını dile getirdi.

Kocasının, ailesi tarafından imzalanan mehir senedinin tahsilini talep eden davacı kadın; davalıların mehir senediyle 500 gram 22 ayar altın borçlandıklarını, bu borçlarını ödemediklerini ileri sürerek;

altının dava tarihindeki değeri olan 85 bin TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etti.

Davalılar davanın reddini istedi. Aile Mahkemesi; davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Hem davacı hem de davalılar kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, itirazları geri çevirdi. Kararı davalılar temyiz edince devreye Yargıtay 3. Hukuk dairesi girdi.Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, resmi nikah olmadan mehir senedinin geçirli sayılamayacağına hükmetti.

Kararda şöyle denildi:

“Damat ve damat babasının imzaladığı belgede ‘mehir senedi, bu mihir senedini eşim olacak kişiye mihir olarak veriyorum’ ibaresi mevcuttur. İşbu belgenin evlilik birliğinin gerçekleşmesi amacıyla düzenlendiği ancak davalı ve davacı arasında resmi nikah akdi yapılmadığı, bu itibarla da söz konusu belgenin geçerliliği olmadığı ortadadır. Buna göre ilk derece mahkemesince; davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. İlk derece mahkemesi kararının, bozulmasına karar verilmiş olduğundan, işbu karara karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin bölge adliye mahkemesi kararının da kaldırılmasına karar verilmiştir.”

Yargıtay 3. Hukuk dairesi

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

para

YÜZDE 30 ZAMLI 2023 Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı üniversite hastaneleri SAĞLIK ÇALIŞANLARI Taban ek Ödemeleri

sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığından Duyuru ! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yerleştirilmesi Yapılan Adayların Atama İşlemleri