içinde

BEBEK VE ÇOCUKLARDA YABANCI CİSME BAĞLI HAVAYOLUTIKANIKLIKLARINA YAKLAŞIM

BEBEK VE ÇOCUKLARDA YABANCI CİSME BAĞLI HAVAYOLUTIKANIKLIKLARI

Yabancı bir cisme bağlı havayolu tıkanıklığı havayolunu tıkayan cismin hava giriş-çıkışına kısmi izin verdiği kısmi tıkanıklık ya da hava giriş-çıkışına hiç izin vermediği tam tıkanıklık biçiminde gerçekleşir.

Yabancı cisme bağlı havayolunun kısmitıkanıklıklarında bebek veya çocukta ani solunum sıkıntısı ortaya çıkar.

Bebek/çocukta zayıf ve sessiz bir öksürme ilebirlikte hırıltıduyulur. Bu durumda olan bebek/çocuğun kendi kendine öksürmesi desteklenmelidir. Ancak bebek/çocukta tam tıkanıklık bulguları ortaya çıkarsa müdahale edilmelidir.

Havayolunun yabancı cisimle kısmi tıkanıklıklarında çoğu zaman bebek/çocuğun
öksürmesi ile birlikte yabancı cisim çıkarılmaktadır.

Havayolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cismi çıkartmaya yönelik manevralar ancak bilinci açık bebek/çocuklarda yapılabilir.

Bu tür bir durumla karşılaşıldığında bebeklerde sırasıyla “sırt vuruşu”, “göğüs
basısı” manevraları; çocuklarda ise erişkindekine benzer biçimde önce “sırt vuruşu” ve ardından “karına bası manevrası” uygulanmalıdır.

Çocuklarda havayolu Tıkanıklıkları

Uygulama yapılacak çocuk ise ne yapılacağı önce kısaca açıklanmalı ve
derhal uygulamalara başlanmalıdır.

Çocuklarda havayolunda tam tıkanmaya yol açan yabancı cisim tıkanıklığında aşağıdaki şekilde hareket edilir;


Çocuklarda Sırt vuruşu;


• Öncelikle çocuğun arkasına geçilir, çocuk ayaktayken bir el ile göğsü desteklenerek havayolu aşağıda
olacak şekilde öne doğru eğilmesi sağlanır.

Sırt vuruşu


• Boşta kalan elin topuğu ile çocuğun skapulaları(kürekkemikleri)ortasına kuvvet yönü ileriye ve içeriye
olacak şekilde saniyede bir kez kuvvetlice vurulur .


Çocuklarda Karına basımanevrası;


• Yabancı cisim bu aşamada çıkmamışsa karına bası manevrasını uygulamak üzere çocuğun arkasında
durulur.

Karın Basısı


• Bir el yumruk yapılır ve yumruk yapılan elin başparmağı ksifoidin bir miktar altına yerleştirilir.
• Boşta olan diğer el ile yumruk yapılmış eltutulur ve beş kez içeri ve yukarıya olacak şekilde kuvvetlice
bastırılır (Resim2).
• Her bir vuruş bir saniyede ve öncekinden bağımsız olarak sürdürülür.
• İşlemesırt vuruşu,karınabası manevrası şeklinde dönüşümlü olarak ve 5’li seriler halinde yabancı cisim
çıkıncaya ya da çocuğun bilinci kapanana kadar devam edilir.
• Bilinç kapandığı halde yabancı cisim çıkmamışsa göğüs kompresyonundan başlamak üzere temel yaşam desteği uygulamasına geçilir.

Bebeklerde havayolu Tıkanıklıkları

Bebeklerde havayolunda tam tıkanmaya yol açanyabancı cisim tıkanıklığında aşağıdaki şekilde hareket edilir;

BEBEKLERDE Sırt vuruşu;

• Bebek yüzükoyun olacak ve başı bedeninden hafifçe aşağıda olacak şekilde ön kol üzerine yatırılır.
Bebeğin başı el ile desteklenir ve başı havayolu açık kalacak şekilde hafifçe yükseltilir,

SIRT VURUŞU


• Bebeğin yatırıldığı kol, bacağın uyluk kısmına yerleştirilir,
• Bu konumda iken diğer elin topuğu ile bebeğin skapulaları arasınaileri ve içeriye olacak şekilde saniyede bir kez ve toplam 5 vuruş yapılır

BEBKLERDE Göğüs basısı;

• Yabancı cisim çıkmamışsa bebek ön kolun üzerine yine başı gövdesinden hafif aşağıda olacak ve havayolu açıklığı sağlanacak pozisyonda çevrilir.

Göğüs Basısı


• Bebeğin yatırıldığı kol,bacağın uyluk kısmına yerleştirilir.
• Göğüste sternum üzerinde, göğüs kompresyonu yapılan noktaya işaret parmağı ile orta parmağı ya da
orta parmağı ile yüzük parmağı yerleştirilerek bebeğin göğsü ile temasını kesmeden, aşağıya ve ileriye olacak şekilde parmaklarla saniyede bir kez ve toplam 5 bası yapılır. Basının derinliği bebeğin göğüs önarka çapının 1/2’siile 1/3’ü oranında olmalıdıR.

• “Sırt vuruşu” ve “göğüs basısı” manevraları ardışık olarak yabancı cisim çıkana ya da bebeğin bilinci
kapanana kadar sürdürülür.
• Bilinç kapandığı halde yabancı cisim çıkmamışsa derhal kalp masajından başlanarak temel yaşam
desteği uygulamalarına geçilir.
• Temel yaşam desteği uygulamaları içinde kalp masajını takiben soluk vermeden önce ağız içinde yabancı cisim kontrolü yapılmalıdır.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

YETİŞKİNLERDE YABANCI CİSME BAĞLI HAVAYOLU TIKANIKLIKLARINA YAKLAŞIM

hemşire para

Bu Sefer de Sahte Diplomalı Sağlık Personeli ! 12 Yıl Çalışmış !