içinde

Bebeği Olan Acil Tıp Teknisyeninin “yarı zamanlı çalışma” Davasında Emsal Karar !

Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Samsun’da Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan bir sağlık çalışanı ikiz çocuklarının bakımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 43. maddesi gereğince yarı zamanlı çalışma talebiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine açılan davada Samsun 2. İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Emsal Kararda:

“Kanunda aranan şartları taşıdığı konusunda ihtilaf bulunmayan davacının, yine Kanunla açıkça tanınan yarı zamanlı çalışma hakkının, bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esasların belirlenmediğinden bahisle kullandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bununla birlikte, davacının dava konusu ettiği talebinin reddi üzerine 15/10/2022 tarihinde ücretsiz izne ayrıldığı anlaşılmakta ise de, hukuka aykırılığı Mahkememiz kararı ile tespit edilen dava konusu işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde ikiz çocukları olan davacının ekonomik durumunun olumsuz etkileneceği anlaşıldığından, ortaya telafisi güç ve imkansız zararların çıkabileceği” tespit ve değerlendirmelerine yer verildi.

Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışma hakkı ebeveynler için 29. 01.2016 tarihinde 657 sayılı Kanunun Ek.43. maddesinde düzenlenmesine rağmen, aradan geçen 7 yıl içerisinde yönetmelik düzenlemesi yapılmadığı gerekçesiyle bu hak, talepte bulunan kamu emekçilerine kullandırılmıyor.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

hemşire

Online Hasta Muayenesi Resmen Başladı !

trafikkasında cerrahtan mğdehale

TK’da Yoldan Geçen Cerrah’tan İlk Müdehale !