içinde

ÇOK KOMİKÇOK KOMİK

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı !

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Hastanesi

Sağlık Personeli Alım Haberleri – Balıkesir Üniversitesi 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 76 ADET sözleşmeli personel alımı yapıyor

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Rektörlük, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Hastane, Merkez Müdürlükleri vb.) istihdam edilmek üzere (giderleri
özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 76 ADET sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI

Balıkesir Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI
Balıkesir Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI
Balıkesir Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI
Balıkesir Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM KADROLARI

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet
usulü çalışmasına engel durumu bulunmamak.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
6- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
feshedilecektir.

7- Adaylar Üniversitemizin Balıkesir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm yerleşkelerinde (Merkez Çağış Yerleşkesi, Merkez Necatibey,
Bigadiç, Sındırgı, Savaştepe, Dursunbey, Kepsut, İvrindi, Edremit, Altınoluk, Burhaniye, Ayvalık Yerleşkelerinde bulunan birimlerde) çalışma şartlarını
kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden
fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen yapacaklardır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile posta, faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Varsa SGK prim günlerini gösterir belge.
6- Başvurulan unvanda isteniyor ise Yabancı Dil Belgesi (son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış.)
7- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge/katılım belgesi/sertifika.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır.

Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde sözleşmeleri yapılarak göreve başlatılacaklardır.

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ : Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR
İLETİŞİM : 0 266 612 14 00 Dahili : 101421-101422- 1

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Ne düşünüyorsun?

Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Emin Demirkol Belediye Başkan Adayı !

Bolu İl Sağlık Müdürü Doktor Muhammed Emin Demirkol Belediye Başkan Adayı !

Gaziantep Şehir Hastanesi

Gaziantep Şehir Hastanemizin İlk 35 Günde Gösterdiği Başarı