içinde

ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Kimdir? Nasıl ATT olunur? Güncel ATT Yetki Sorumlulukları ve Bilgileri,Atama,Maaş?ATT Hakkında Herşey

ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Kimdir? Nasıl ATT olunur? Güncel ATT Yetki Sorumlulukları ve Bilgileri,Atama,Maaş?ATT Hakkında Herşey
ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Kimdir? Nasıl ATT olunur? Güncel ATT Yetki Sorumlulukları ve Bilgileri,Atama,Maaş?ATT Hakkında Herşey
Bu İçeriği Oylayarak Puanlayınız

Acil tıp teknisyenliği veya ambulans teknisyenliği, bazı ülkelerde acil tıp hizmetleri veren sağlık çalışanlarını belirtmek için kullanılan terimlerdir
ATT(Acil Tıp Teknisyeni):kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan insanlara iyileştirici yönde müdahale yapan kişidir.

Acil tıp teknisyenliği veya ambulans teknisyenliği, bazı ülkelerde acil tıp hizmetleri veren sağlık çalışanlarını belirtmek için kullanılan terimlerdir
ATT(Acil Tıp Teknisyeni):kaza, yangın gibi felaketler sonucunda yaralananlarla, kalp krizi, felç, solunum yetersizliği gibi nedenlerle hastalanan insanlara iyileştirici yönde müdahale yapan kişidir.

Acil Tıp Teknisyenliğinde araştırılırken sıkça yapılan yanlış ATT ile Paramedik ayrımını bilmemektir ! ATT Acil Tıp Teknisyeni,Paramedik ise acil tıp teknikeridir..

Acil Tıp Teknisyeni olabilmek için sadece orta okul sonrası lise seçerken sağlık meslek lisesini kazanıp 4 yıl boyunca ATT bölümünü okuyarak bu meslek sahibi olabilirsiniz..

Puanım yetmiyor ne yapayım;gibi soruların cevabı olarakta çoğu gördüklerimize bağlı olarak özel yada devlet sağlık meslek lisesine giriş yapıp att bölümüne geçebileceğiniz basit bir bölüm kazanıp ilk yarı yıl sonrası kontejan olursa att bölümüne geçerek gene de bu bölümü okumanız mümkündür..

ATT(Acil Tıp Teknisyeni) BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE DE YOKTOR! ÜNİVERSİTEDE SADECE ACİL TIP TEKNİKERLİĞİ YANİ PARAMEDİK BÖLÜMÜ VARDIR …

Lisede okuyamadım genede ATT(Acil Tıp Teknisyeni) olmak istiyorum gibi sorular gelmekte malesef ATT(Acil Tıp Teknisyeni) olamazsınız ancak 2 yıllık olan paramediklik bölümünü okuyabilirsiniz..(Lütfen bu mesleği iki yıllık diyerek parası için gönül vererek bir gün kendi akrabalarınızın bile canını kurtaracak ellere sahip olduğunuzu bilerek okuyup bilgileri hem kafanıza hem tecrübelerinize sığdırınız..)

4Yıllık ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Bölümü mezunuyum atanma olasılığım nedir?

Yaklaşık 2013 yılından itibaren kpss ile 200 alım üstüne çıkmadı ATT(Acil Tıp Teknisyeni) alımı en son 2013 te yaklaşık 750 adet ATT(Acil Tıp Teknisyeni) ataması yapıldı ve bakanlık o tarih itibariyle önlisans mezunlarını yani paramedikleri 112 personeli olarak görmek istediği için alımlarını azalttı bu değilki ilerde alınmayacak çünkü Sağlık bakanı Fahrettin Koca ‘nın bu zamanlardaki açıklamasında ilerki alımlarda Ambulans şöförü ve ATT alımı yapılacak diyerek kendi ağzından ifade vermektedir ancak bu alımdada 112acilfm yazarı olarak tahmini düşüncem 500 ü geçmeyeceğidir inşallah daha üstü gerçekleşir..(28.12.2018)

” Bir çok ATT(Acil Tıp Teknisyeni) kendi işi dışında çalıkşmakta.. ”

Sağlık sektöründe iş bulabilirimiyiz:bu sorunun cevabı olarak evet Türkiye de bir işsizlik sorunu vardır ancak ATT(Acil Tıp Teknisyeni) bölümü mezunu bir sağlıkçı kendini geliştirdiği sürece işsiz kalmaz İstanbul İzmir Antalya vb büyük İllerde ve Özel Hastane,klinik vb kurulışlarda iş sahası mevcuttur..

Özelde ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Maaşları nasıl:Çalışma Şartlarına bağlı olarak ve kuruluşun Allah korkusu var olduğunun varsayımını yaparak ortalama 2000 ila 3000 Tl arası maaş aldıklarını bilmekteyiz..

Devlette ATT(Acil Tıp Teknisyeni) maaşı:Lise mezunu ATT(Acil Tıp Teknisyeni) Maaşı 2100 tl Maaş 1056 Tl sabit döner 100 ila 500 tl arası da ek döner 245 Tl Yemek Parası almaktadır..(28.12.2018)

Acil Tıp Teknisyeninin Çalışması;

Bir acil tıp teknisyenini Ambulanslarda ve hastanelerde Yardımcı sağlık personeli olarak sorumluluğu vardır.Ambulanslarda extra olarak sürücü olarakda sorumluğuğu gerektiğinde olabilir..

26 Mart 2009 PERŞEMBE Tarihli TÜRKİYE ATT VE PARAMEDİK YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Resmî Gazete

Sayı : 27181

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığından:

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP

TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin ambulans ve acil sağlık hizmetleri istasyonlarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile görev, yetki ve sorumluklarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; ambulans ve acil sağlık hizmetleri sunan bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler ile bu hizmetleri sunmakla yükümlü  ambulans ve acil bakım teknikerleri ve acil tıp teknisyenlerini kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin değişik 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

             Ambulans ve acil bakım teknikerleri ile acil tıp teknisyenlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

             MADDE 4 – (1) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

             a) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT) Ek-1’deki temel eğitim programı, Ek-2’deki akış şemaları ve diğer zorunlu eğitim programlarına uygun olarak;

             1) İntravenöz girişim yapmak,

             2) Hastaneye ulaşıncaya kadar, kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak,

             3) Oksijen uygulaması yapmak,

             4) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

             5) Kardiyo-pulmoner resüsitasyon ve defibrilasyon yapmak,

             6) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

             7) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

             8) Monitörizasyon ve defibrilasyon uygulamak,

             9) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

             10) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

             11) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olmak,

              ile yetkilidirler.

             b) AABT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimsiz ambulanslar veya acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-1’deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini, ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

             (2) Acil tıp teknisyenleri (ATT)’nin acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı olmak kaydıyla tıbbi görev, yetki ve sorumlukları şunlardır;

             a) Acil tıp teknisyenleri, birlikte çalıştığı hekim ve/veya AABT’nin talimatı ve onayı ile Ek-1’deki temel eğitim programı ve Ek-2’deki akış şemalarına uygun olarak;

             1) İntravenöz girişim yapmak,

             2) Oksijen uygulaması yapmak,

             3) Endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak,

             4) Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak,

             5) Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak,

             6) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak,

             7) Temel yaşam desteği protokollerini uygulamak,

             8) Temel yaşam desteği uygulaması sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal   defibrilatörleri kullanmak,

             9) Travma stabilizasyonu yaparak hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlamak,

             ile yetkilidirler.

             b) ATT’ler bu yetkilerini sadece hastane öncesi alanda görev yapan hekimli ve/veya AABT’li ambulanslar ve acil sağlık araçları, hekim veya AABT bulunmayan nakil ambulansları ile görev yaparken, Ek-1’ deki temel eğitim programını tamamladıktan sonra Ek-2’ de sunulan akış şemalarına göre uygulayabilirler. Bu yetkilerini ambulans ve acil sağlık araçları dışında, hekimin yazılı veya sözlü talimatı ve onayı olmadan kullanamazlar.

             Tıbbi danışma kuralları ve sorumluluklar

             MADDE 5 – (1) Ambulans ve acil bakım teknikerleri ve acil tıp teknisyenleri hekimsiz ambulans ve acil sağlık araçları ile görev yaparken Ek-2’ deki akış şemalarına uygun olarak hastaya tıbbi müdahale yapar. Bu personel Ek-2’ deki akış şemalarında (KKM) işareti ile gösterilen işlem basamakları için komuta kontrol merkezine danışmak ve tıbbi danışman olarak görevli hekim veya merkez tarafından yönlendirilen uzman hekimin onayını almak zorundadır. Bu onayı verme veya ilgili uzman hekime yönlendirme yetkisi tıbbi danışman olarak görevlendirilen hekime aittir. Merkezde görevlendirilen tıbbi danışman, telefon veya telsiz ile kendisine ulaşan AABT ve ATT’ nin verdiği bilgilere göre tıbbi müdahale onayını bizzat verir veya ilgili uzman hekime yönlendirir veya işleme onay vermez. Onay vermediği takdirde tıbbi danışman, AABT ve ATT’nin yapacağı işlemi bildirmek zorundadır. Tıbbi danışman, hasta veya yaralı hakkında kendisine verilen bilgiler, akış şemaları ve ambulansın sağlık kuruluşuna uzaklığı gibi somut bilgi ve belgelere göre bu kararı verir. Bu görüşmelerin ses kayıtlarının merkez tarafından kaydedilmesi veya çalıştığı kurumda görevli personel ile birlikte yazılı olarak kayıt altına alınması zorunludur. Tereddüte düşülmesi durumunda tıbbi danışman tarafından hasta veya yaralının vital bulguları ve değerlendirme bulgularının teknik imkanlar dahilinde iletişim cihazları aracılığıyla merkeze veya uzman hekime gönderilmesi istenir.

             (2) AABT ve ATT danışman hekime ulaşamadığı veya ulaşıp onay alamadığı durumlarda, akış şemalarındaki tıbbi danışman onayı isteyen işlemleri yapamaz. Bu durumda hastanın temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları ile stabilizasyonu sağlanarak gecikmeksizin uygun en yakın sağlık kuruluşuna nakli sağlanır. Gerekiyorsa oksijen ve sıvı uygulamasına başlanır; kardiyo pulmoner resusitasyon ve defibrilasyon uygulamaları dışında akış şemalarındaki tıbbi danışman onayı istenen ilaçlar kullanılmaz.

             Acil ilaç kullanımı ve hekim desteği

             MADDE 6 – (1) Ek-2’ de bulunan akış şemalarındaki tıbbi danışman onayı istenen ilaçların kullanım basamakları tıbbi danışmanın onayı ile ancak aşağıdaki durumlarda, AABT’ler tarafından uygulanabilir.

             (2) Hastanın hayati tehlikesinin bulunması ve bununla birlikte;

             a) Ulaşım süresinin uzaması,

             b) Bölgesel ve çevresel zorunluluklar,

             c) Ulaşım aracından ambulanstan kaynaklanan sorunlar,

             d) Çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu büyük kaza ve afetlerin olması, hallerinde akış şemalarındaki acil ilaç kullanım basamakları uygulanır.

             (3) Kardiyo pulmoner resusitasyon ve defibrilasyon uygulaması esnasında acil ilaç kullanım basamaklarının uygulanması aranmaz. Bu durumda, AABT yaptığı değerlendirme ve hastanın muayenesi sonucunda gerekli gördüğü takdirde sorumluluk tamamen kendisinde olmak üzere, gecikmeksizin tıbbi danışmanın bilgisi ve onayı olmadan bu işlem basamağına başlar.

             (4) Kardiyo pulmoner resusitasyon ve defibrilasyon uygulaması gerektiren durumların dışında, öncelikle hasta ve yaralının değerlendirilmesi ve gerekiyorsa temel ve ileri yaşam desteği uygulamaları ile stabilizasyonu sağlanarak gecikmeksizin uygun en yakın, sağlık kuruluşuna nakli sağlanır. Gerekiyorsa oksijen ve sıvı uygulamasına başlanır. Ancak Ek-2’ de bulunan akış şemalarındaki tıbbi danışman onayı istenen ilaçlar kullanılmaz.

             (5) AABT, gerektiğinde olay yerine hekimli ambulans gönderilmesini tıbbi danışman ve merkezden ister. Bu durumda tıbbi danışmanın da onayı ile merkez, olay yerine en yakın hekimli ambulansı veya acil sağlık araçları ile hekimi göndermek için gerekli talimatı uygular. Hastanın bulunduğu yer veya uzaklık nedeniyle, gerekli ise kara ambulansları dışında hava veya deniz ambulansları veya ulaşım araçları da bu işlem için harekete geçirilir. Hekim hastaya ulaşana kadar AABT, akış şemalarına uygun olarak gerekli acil tıbbi uygulamaları tıbbi danışmandan da onay alarak yapmaya devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin

Mezuniyet Sonrası Eğitim Programları

             Eğitim Programları

             MADDE 7 – (1) AABT/ATT mezuniyet sonrası zorunlu eğitim programları, 40 saatlik “Temel Eğitim” , 20 saatlik “Erişkin İleri Yaşam Desteği”, 32 saatlik “Travma İleri Yaşam Desteği” , 28 saatlik “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” ve 32 saatlik “Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim” programlarından oluşur.

             (2) Temel Eğitim, Erişkin İleri Yaşam Desteği, Çocuk İleri Yaşam Desteği ve Travma İleri Yaşam Desteği Eğitim Programlarına katılarak eğitimlerinde 85 ve üstünde not alarak başarılı olanlara verilecek olan sertifika 3 yıl süre ile geçerli olur. Mezuniyet sonrası eğitim programlarına katılanlar, eğitiminin ders saatlerini tamamlayamadıkları takdirde eğitimi tekrar etmek, sınavında başarısız oldukları takdirde en geç 6 ay içerisinde ilgili sınava tekrar katılmak zorundadır.

             Zorunlu eğitim programları

             MADDE 8 – (1) Ambulans ve acil bakım teknikerleri (AABT)  ve acil tıp teknisyenleri (ATT) için mezuniyet sonrası zorunlu eğitim programları:

             a) Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim Programı (AABT/ATT)

             b) Temel Eğitim Programı (AABT/ATT)

             c) Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı (AABT)

             d) Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı (AABT)

             e) Travma İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı (AABT)

             (2) AABT’lerin bu eğitim programlarının tamamına katılımları zorunludur. ATT’ler için zorunlu eğitim programları ise Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi Programı ve Temel Eğitim Programlarıdır ve bu programlara AABT’ler ile birlikte katılabilirler. AABT’ler, Temel Eğitim Programı, Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı, Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitim Programı ve Travma İleri Yaşam Desteği Eğitim Programlarını en geç üç yıl içinde tamamlamak ve sertifika almak zorundadır.

             (3) Bu eğitim programlarının konuları ve içeriği Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.           (4) Temel Eğitim Programı Ek-1’deki konu başlıkları ile belirlenmiştir.

             Eğitimlerin organizasyonu ve sertifikaların düzenlenmesi

             MADDE 9 – (1) AABT/ ATT’ lerin mezuniyet sonrası zorunlu eğitimleri, bu Tebliğde belirlenen program çerçevesinde Sağlık Bakanlığının belirleyeceği eğitim müfredatı ile il sağlık müdürlüklerinin koordinasyon ve sorumluluğunda, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversiteler, acil sağlık hizmetleri bölge eğitim ve araştırma merkezleri ve ilgili derneklerin katılımı ve işbirliği ile yapılır. Eğitimler sonunda teorik ve uygulamalı iki ayrı sınav yapılır. Her kursta eğitmenler yanında bir eğitim koordinatörü ve bir kurs yöneticisi bulunur. Acil hekimliği sertifika programında eğitici olan hekimler ve zorunlu eğitim programları kapsamında eğitici eğitimi alan sağlık personeli ve Sağlık Bakanlığı tarafından bu programlar için eğitimciliği onaylanan eğitimciler bu eğitimlerde görev alabilirler. Bölge koordinatör illeri bu eğitimlere eğitimci desteği verebilir ve gerektiğinde eğitimlerin yapılmasını organize eder. Zorunlu ve geliştirme eğitimlerinin sertifikaları eğitimin düzenlendiği il sağlık müdürlükleri tarafından Ek-3’teki sertifika örneğine göre düzenlenir. İllerde düzenlenecek zorunlu eğitim programlarının ve geliştirme eğitim programlarının yıllık planı ve kurs sonuç raporları düzenli olarak Sağlık Bakanlığına bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

             Yürürlük

             MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EK-1

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERİ (AABT) VE ACİL TIP TEKNİSYENİ (ATT)

TEMEL EĞİTİM PROGRAMI KONULARI

             1. Acil Sağlık Hizmetleri

             2. Hastanın Değerlendirilmesi

             3. Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör Kullanımı

             4. Göğüs Ağrılı Hastaya Yaklaşım

             5. Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım

             6. Nörolojik Acillere Yaklaşım

             7. Obstetrik Acillere Yaklaşım

             8. Diyabetik Acillere Yaklaşım

             9. Zehirlenmelerde Acil Yaklaşım

             10. Sıcak ve Soğuk Acillerine Yaklaşım

             11. Yanıklarda Acil Yaklaşım

             12. Hastane Öncesi Kullanılan Acil İlaçlar ve Sıvı Uygulamaları

             13. Travmalı Hastaya Yaklaşım

             14. Ambulans Ekipmanları Kullanımı ve Bakımı

             15. Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri

             16. İleri Hava Yolu Uygulamaları

             17. EKG

             18. Kardiyak Aritmilerde Acil Yaklaşım

EK-2

 

(Yetişkin Uygulama Kılavuzu ve Çocuk Uygulama Kılavuzu şeklinde 2 adet kitap ekte

sunulmuştur)

KAYNAK WWW.112ACİLFM.NET GÖSTERİLEMEDEN KOPYALANAMAZ,ALINTI YAPILAMAZ.

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GIPHY Uygulama Anahtarı ayarlanmadı. Lütfen ayarlar'yi kontrol edin

Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği,Hastane Öncesi Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği Zehirlenmeler,

Hastane Öncesi Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği(Zehirlenmeler)

Kış Aylarında 112 Çalışanlarının Sorun

AMBULANSLARIN KIŞLIK BAKIM